Vytautas Toleikis

Apie Rusiją
Vytautas Toleikis - Naujasis Židinys-Aidai

Paradoksalu, kad, deklaruodami abejingumą ar priešiškumą Rusijai, patys imame Lietuvoje panašėti būtent į Rusiją, kurios neva taip labai nemėgstame. 

Ar asmenybių pjudymas žiniasklaidoje taps gyvenimo norma?

Pjudymo fenomenas, bent jau akivaizdžios jo apraiškos kaip kokios vėžio metastazės, pastaruosius penkerius metus pamažėle braunasi į viešąjį gyvenimą.

Pas tėvelį Stanislovą

Vis tiek Paberžės fenomenas neįmanomas be tėvelio Stanislovo, kapucinų vienuolio, klebono, kuris neturi net gaspadinės, asmenybės. Štai ką gali vienas žmogus.   

Jefimą Slavinskį palydint

Išėjus Fymai sumažėjo ne tik dalelė tos nesumeluotos, tikrosios, Rusijos, bet ir Lietuvos. Ypač tiems, kurie jį pažinojo, kuriuos jis mylėjo ir kurie jį mylėjo.

Vargas dėl atminties, vargas ir dėl proto

Pirmoji mintis, šovusi į galvą, sužinojus, kad Vilniuje krito ne tik Kazys Škirpa, bet ir Jonas Noreika-Vėtra, buvo tokia: viskas, ir mano Cvirkai dabar jau – kapiec!

Lietuvos istorija visiems arba Tomas su dviem tomais istorijos

Vytautas Toleikis aptaria naująją Tomo Venclovos knygą „Lietuvos istorija visiems. I tomas“.

Klaipėdos krašto vokiškieji ženklai: kokią žinią jie mums šiandien siunčia?

Klaipėdos krašte, Apvaizdos čia įskiepyti, dabar jau esame pajėgūs papasakoti Europai, kas atsitiko Prūsų Lietuvos lietuviams ir vokiečiams per paskutinįjį Šimtmetį. 

Kas nauja naujuosiuose lietuvių literatūros vadovėliuose?

Kas kardinaliai nauja, kas neįtinka ir dabar daliai visuomenės? Pagrindiniai kaltinimai – kanonas pernelyg nuobodus jaunimui, stokojantis teksto žavesio, turinys – pernelyg nacionalistinis.

Vaizduotė. Grigorijus Kromanovas

Bet kartą, gal kokioje penktoje klasėje, vasarą nukulniavau pats vienas į kiną. Rodė „Paskutinė relikvija“. Filmas spalvotas, su gražių dainų intarpais. Man jis taip patiko...

Kaimo šokiai
Vytautas Toleikis - Naujasis Židinys-Aidai

Vytauto Toleikio knyga „Pasakojimai prabudus“ – tai neįprastai drąsūs, atviri, liūdni ir juokingi, gyvi ir skaidrūs atsiminimai apie gyvenimą. Skaitykite būtent tokių epitetų nusipelnančią ištrauką.

Prisimenant paskutinįjį Mažosios Lietuvos sakytoją kunigą Ernstą Rogą 1

Vėl atostogauju Barvuose. Kurią dieną nukanku į Šilutę, užsuku iš pat ryto ir pas Rogą į į kleboniją. Ir iškart tik kyšt nosį tokia liesa balatapūkė nuleilėjusi kokių devynerių mergelė. „Kunige, padėkite, neturime ką valgyti“, – prašo tėvų primokytas vaikas.

Kultūrinis turizmas Lietuvoje... lietuviams. Ar įmanomas? (II)

Vytautas Toleikis toliau nagrinėja kultūrinio turizmo Lietuvoje iššūkius, problemas bei galimybes.

Kultūrinis turizmas Lietuvoje... lietuviams. Ar įmanomas? (I)2

Tad noriu pasidalinti kai kuriais įspūdžiais ir mintimis apie keliavimus po Lietuvą. Įspūdžiai iš pastarųjų ketverių metų patirties. Naujausi, kaip nesunkiai suprasite, iš Zarasų žemės.

Apie Hermaną Zudermaną arba Kas toje Šilutėje darosi? 3

Nelengva rašyti apie kraštą, kurį besąlygiškai myli, kuriame esi užaugęs, ir kuris tavęs jau tiek metų įsišaknijus  Vilniuje, vistiek  niekada nepalieka. Matyt, ir nepaliks. 

Lietuvos ir Izraelio valstybių atsikūrimai – XX a. istorijos stebuklai

Istorijoje stebuklais įprasta vadinti įvykius, kurių niekas negalėjo numatyti, kurie pribloškia savo neįtikėtinumu. Ir nebūtina pereiti Raudonąją jūrą nesušlapus kojų.

Vytautas Toleikis. Ar prisidės P.Stolypinas prie turizmo?

Dėl pinigų stygiaus kilęs sąmyšis skatina abejoti, ar tinkamai pažymėsime mūsų kraštui svarbias datas ateinančiais metais. O mąstyti apie 2011 metų jubiliejus politikams rodosi netgi įžūloka.

Vytautas Toleikis. Mahatma Gandžio bendražygis Hermanas Kalenbachas – iš Lietuvos5

Jeigu ir kur galėčiau įsivaizduoti didžiausiajam Indijos sūnui paminklą Lietuvoje, tai neabejotinai tik Rusnėje, prie Nemuno. Ne tik dėl to, kad Lietuvos Indijos kultūros gerbėjai mėgsta Gangą lyginti su Nemunu. Ne tik.