Religija

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Pranciška Schervier

Motina Pranciška ir jos pirmosios seserys, kurių greitai jau buvo dvidešimt trys, 1851 metais įkūrė naują kongregaciją. Jos pasivadino Šv. Pranciškaus neturtėlėmis seserimis.

Adventas kaip vagis naktį

Dievas tikrai ne vagis, tačiau jo atėjimas – netikėtas, kaip vagies naktį.

Rankos daugiau nei rankutės

Tokiu nepalaužiamu nusistatymu patikti Dievui gyveno ir šv. Jonas Krikštytojas. Dėl meilės tiesai jis buvo suimtas ir, nepabūgęs kančių, buvo nukirsdintas.

Popiežius: turime švelniai elgtis su žeme
Vatican News

Popiežius primena, kad nuo sugebėjimo saugoti gamtą priklauso ir žmonijos kovos su bado rykšte sėkmė.

Tekučių šeima: susitaikymas ir ramybė ateina tik priėmus visus kylančius jausmus
Ateitis

Mes davėme savo mirusiam vaikui vardą, nors nei lyties nežinojome. Tas vaikas yra mūsų gyvenimo dalis, nesvarbu, kad jo net nematėme, dalijasi Tekučių šeima. 

Ką Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios didžiojo altoriaus skulptūros pasakoja apie karmelitų ordiną?

Gruodžio 14-ąją minimas vienas didžiųjų karmelitų ordino Ispanijoje reformatorių – šv. Kryžiaus Jonas. Ta proga praveriame Vilniaus basųjų karmelitų bažnyčios duris.

„Magnificat“ naujiena: pažinkite Lietuvos didvyrius ir kankinius

Kitų metų kalendoriuje „Vilties švyturiai“ – 12 Lietuvos kankinių ir didvyrių.

Ko niekaip nepakeisime
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

Norėtųsi pagaliau advento, – nesvarbu, tylaus ar panašaus į turgų, – kuris nors laikinai sustabdytų Kristaus paieškas.

Visi esame dužūs kaip moliniai indai

Visi esame pažeidžiami ir trapūs, dužūs kaip moliniai indai, todėl nesaugios situacijos mus baugina. Bet kol nežengsi lemtingo žingsnio, nesužinosi, ar tos ribos galutinės.

Paminėtos T. Mertono 50-osios mirties metinės
Vatican News

Šio vienuolio kūriniai tapo XX amžiaus klasika, neužmirštama ir šiandien. 

Kas yra kalėdojimas?

Kodėl kalėdojame, kaip šiam įvykiui ruoštis ir ko tikėtis iš kalėdojančio kunigo.

Kodėl popiežius Pranciškus kartais tyli?
Giedrius Tamaševičius - Naujasis Židinys-Aidai

2018 metus popiežiaus Pranciškaus pontifikato istorijoje, ko gero, labiausiai paženklino nepilnamečių išnaudojimo Bažnyčioje skandalai. 

Išpuolis katalikų katedroje Brazilijoje

Dviem šautuvais ginkluotas 49-erių metų vyras pakilo iš klaupto ir nušovė keturis tikinčiuosius, dar keturis sužeidė.

Bus eksponuojami XIX–XX a. religiniai paveikslėliai iš kun. M. Mitkevičiaus rinkinio

M. Mitkevičiaus religinių paveikslėlių kolekcijoje – daugiausia žmonių sunešti, dovanoti, o viskas prasidėjo nuo kunigui padovanoto pranciškono J. Sasnausko abrozdėlio.

Ne Petro protas, o dvasia kalbėjo tiesą

Petras pirmasis atsakė, kad Kristus yra Mesijas, Dievo Sūnus. Ir Jėzus labai subtiliai atsiliepė, kad atsakymą jam įkvėpė Dievas. 

Pas Gvadalupės Dievo Motiną

Dievo Motina Meksikoje apsireiškė 1531 metais gruodžio 9 dieną actekui Jonui Didakui, neseniai atsivertusiam į krikščionybę.

Kodėl jaunimas palieka Bažnyčią?

Beveik niekas pasitraukimo iš Bažnyčios nemotyvavo finansiniais ar pedofilijos skandalais, dėl kurių Bažnyčia buvo neigiamai nušviesta žiniasklaidoje.

Betliejaus taikos ugnies kelionė

Betliejaus taikos ugnies akcijos idėja kilo iš 1986 m. Austrijos nacionalinio radijo inicijuotos socialinės paramos-labdaros akcijos „Šviesa tamsoje“.

Konferencija „Vilniaus ganytojai Nepriklausomybės kelyje“

Gruodžio 14-15 d. sostinėje vyks tarptautinė mokslinė konferencija, skirta keturioms nepaprastoms asmenybėms. 

Iš kur kilo advento vainiko tradicija?

Vokietijoje ir Austrijoje miestai savo aikštes puošia milžiniškas, kelių metrų skersmens vainikais. Tai neretai virsta savotiškomis varžybomis – kurio miestelio vainikas bus didesnis ir gražesnis.

Kokį jaunimą paliksime pasauliui

Ne taip svarbu, kokią Bažnyčią mes paliksime, svarbiau, kokius žmones paliksime Bažnyčiai po savęs.

M. Starkaus filmo „Mulai“ herojus prelatas E. Putrimas: lietuviai, kalintys Pietų Amerikoje – visiškai vieni

Pokalbis su prelatu E. Putrimu apie Pietų Amerikoje kalinčių lietuvių istorijas ir iššūkius drauge su M. Starkumi kuriant apie tai dokumentinį filmą.

Ar Dievui reikia „like’ų“?

Ką daryti, kad iš pastangų populiarinti Dievą netaptume Bažnyčios sekuliarizacijos šalininkais, religijos nepaverstume žaisliuku, o liturgijos – žaidimu? 

Popiežius: žmogaus teisių pažeidimai paliečia visus
Vatican News

Pasaulyje toliau gyvuoja daug neteisingumo formų, maitinamų siaurų antropologinių sampratų ir ekonominio modelio, kuris remiasi pelnu ir nedvejoja žmogų išnaudoti.

Dokumentinis filmas apie vysk. A. Vaičių „Žemaičių ganytojas“

Lapkričio 25-ąją minėjome vyskupo Antano Vaičiaus (1926–2008) dešimtąsias mirties metines. Prisiminti ganytoją padės režisieriaus Romo Pletkausko filmas „Žemaičių ganytojas“ (2009 m.).

Esu ištikimas, nes kitaip prarasiu pats save

Esu ištikimas ne todėl, kad esu atsidavęs kitam, o todėl, kad kitaip negaliu, nes prarasiu pats save.

Loreto Dievo Motina – dangiškoji karaliaus Jono Sobieskio globėja ir sukilėlių užtarėja

Pasakojimas apie išskirtinį vieno iš senosios Abiejų Tautų Respublikos valdovo Jono Sobieskio puoselėtą pamaldumą Loreto Dievo Motinai.

Filipinų prezidentas apie vyskupus: nužudykite juos, jie nereikalingi
Vatican News

Rodrigo Duterte vėl pasisakė prieš Katalikų Bažnyčios vadovus, apibūdindamas juos kaip „nenaudingus“ dėl to, kad kritikavo jo administraciją, ir pakvietė tikinčiuosius juos nužudyti.

Pirmą kartą pristatoma A. Saulaičio SJ kolekcija „Misijų stotelė“

Parodoje – per pusę amžiaus A. Saulaičio kolekcijoje sukaupta per 2500 artefaktų: buitinių ir liturginių reikmenų, knygų, atvirukų, suvenyrų, medžioklės įrankių.

Beatifikuoti Alžyro kankiniai
Vatican News

Šeštadienį Orane nedidelė Alžyro katalikų bendruomenė turėjo ypatingą šventę: arkivyskupo Petro Claverie ir aštuoniolikos jo draugų kankinystėje paskelbimą palaimintaisiais. 

Drąsiai ženkime savo keliu

Sakoma, jei žmogus jaučiasi mylimas ir mylintis, jam nereikia savęs lyginti su kitais, jam nebereikia būti šaunesniam už kitus, ir nereikia ieškoti naudos, kuri iškeltų jį virš kitų.

Vatikano Miesto Valstybės institucijų reforma
Vatican News

Popiežius Pranciškus pasirašė įstatymą, kuriuo pertvarkoma Vatikano Miesto Valstybės valdymo struktūra.

Sąžinė – draugė, pagalbininkė ar... priešas?

Sąžinė leidžia mums suvokti save giliau ir prasmingiau, t. y. pasijusti ramesniais ir džiugesniais matant, kad pagelbstime kitiems, kad darome jų ir savo gyvenimą nors truputį geresnį.

Nusiminusi siela

Kaip dažnai gyvenu taip, lyg sielos neturėčiau. Užmiršdama šią Dievo dovaną, užmiršdama kelią į amžinybę. 

Sekmadienio homilija. Viešpatie, ateik!

Evangelija ragina ištiesinti kelius, nukasti kalnelius, nes Dievas išties nori ateiti pas kiekvieną ir su juo pasilikti.

Apie laimę peštis su broliais ir seserimis

Katalikai gali – ir netgi turi – nesutarti dėl to, ką žemiškais klausimais laikyti siektinu gėriu ir kokiomis priemonėmis jo pasiekti. 

Kretingos kryžkelėje – šviečiantis kryžius
Irena Šeškevičienė - Pajūrio naujienos

Kretingos miesto prieigose prie naujai statomo turbo žiedo į 12 m aukštį kyla šviečiantis kryžius, kuris turėtų būti pašventintas šioms Kalėdoms. 

Šventasis Raštas: skaityti atvira širdimi bei protu

Nesvarbu, kurią ištrauką skaitysime – Šventojo Rašto visatoje kiekvienas atomas turi savo darną ir tvarką. 

Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas62

Šiandien švenčiama Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė. Ši šventė yra ypač brangi pranciškonams. Apie tai, kaip susiformavo ši tikėjimo tiesa ir kaip prie jos prisidėjo broliai pranciškonai, pasakoja kun. Antanas Blužas OFM.

Šventumo link su Jurgiu Matulaičiu

Palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927), lygiai prieš šimtą metų tapęs Vilniaus ganytoju, pasižymėjo ypatinga išmintimi. Koks buvo šios dorybės šaltinis? 

Mergelės Marijos paveikslas himne „Magnificat“

Marija be jokių nevertumo protestų ir lyriškų išaukštinimų suvokia, jog jos gyvenimas yra gryniausia Dievo malonė, į kurią ji atsako giedodama šlovinimo giesmę.

Savy atrasti Dievo paveikslą

Jeigu norime, kad Dievas mums gimtų, štai mums misija – atrasti Dievo paveikslą savy, savo mintyse, darbuose, žodžiuose. 

Kas taisys kreivus mūsų visuomenės kelius

Jei neturėtume šv. Jono Krikštytojo, adventui įprasminti trūktų esminio dalyko. Kas kitas, be Kristaus, įtaigiau kvietė žmones radikaliai atsiversti.

Pal. Matulaičio ingreso pamokslas

Pal. Matulaičio pamokslas tapus Vilniaus vyskupu: „Mano darbo dirva – Kristaus karalija. Mano partija – Kristus.“

Ukrainos klausimas ir ortodoksijos ateitis

Jei neįvyks stebuklas, broliai ortodoksai šiais metais Kalėdas sutiks pasidalinę.

Tarptautinis Šventosios Žemės komisarų kongresas: piligrimystė, pašaukimas ir tarnystė
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Atvykę iš penkių pasaulio žemynų: Afrikos, Azijos, Amerikos, Europos ir Okeanijos, Šventosios Žemės komisarai šių metų lapkričio 26 d. Jeruzalėje susitiko tarptautiniame kongrese. 

Biblijos augalų paroda VDU Botanikos sode

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode duris atvėrė adventinio laikotarpio tradicija tapusi Biblijos augalų paroda. Ji veiks iki Naujųjų metų. 

Tiek palaiminti, kiek išalkę

Neblokuokime savęs abejingumu. Tai kiautas, kuris varžo, pančiai, kurie supančioja kojas, geležiniai batai, kurie neleidžia eiti į priekį.

Jėzuitų generolas: sekuliarizacija gali pasitarnauti Bažnyčiai
jezuitai.lt

Jei Bažnyčia sekuliarizaciją mato kaip „laiko ženklą“, tai gali vesti į autentiškesnį tikėjimą, metantį iššūkį sąžiningai apsispręsti ir verčiau tapti tikru krikščioniu nei „tradiciniu krikščioniu“.

Gruodį popiežius kviečia melstis už skelbiančiuosius tikėjimą
Vatican News

Jei norime žodžiais perduoti tikėjimą kitiems, turime atidžiai jų klausytis. Darykime kaip Jėzus. Jis prisiderindavo prie žmonių, kad jiems priartintų Dievo meilę.