Religija

Katalikų Bažnyčia skatina donorystę, bet nepritaria prievartai

Pasigirdus siūlymams keisti organų donorystės tvarką primenama, ko Katalikų Bažnyčia moko apie organų donorystę.

Pasninkas, abstinencija ir šventės

Nors krikščionių gyvenime pasninkas ir abstinencija yra įprasti, tačiau nesuprasti.

„Alfa“ kursas: kodėl krikščionybė, o ne islamas?
XFM Radijas

Apie „Alfa“ kurso organizavimo niuansus radijo stoties XFM klausytojams pasakoja „Alfa“ centro Lietuvoje vadovas Tomas Zubačikas bei „Alfa“ kurso Vilniaus šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios koordinatorius Kęstutis Černiauskas.

Koliziejaus apšvietimas priminė šiandien persekiojamus krikščionis
vatikano radijas

Pasaulyje persekiojamus krikščionis šeštadienį priminė Romoje raudonai apšviestas Koliziejus.

Vaizdo homilija. Perkeitimo receptas
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Visai neseniai girdėjome apie Jėzaus gundymą, kai šėtonas buvo užsivedęs Jį ant kalno. Dabartiniai įvykiai taip pat vyksta ant kalno. Evangelijos tekstas preciziškai nurodo: po šešių dienų – aiški aliuzija į žmogaus sukūrimo dieną.

Jo kantrybė didesnė už mūsų

Karalystėje išsipildė tik tada, kai Jo begalinis pasiryžimas mirti dėl mūsų išganymo susijungė su Jo nenugalima kantrybe priimti bei ištverti visus išmėginimus.

Ar Kretinga turės savo palaimintąjį?

Romualdas Beniušis rašo apie botaniką, tretininką Jurgį Pabrėžą, kurio gyvenimo moto buvo: „Dievas mato, laikas bėga, mirtis genasi, amžinybė laukia...“

Krikščionys Irake iškamuoti ir sužeisti, bet vis dar ten

Arkivyskupas Basharas Warda kalba apie krikščionis Irake: „Atleidimo žinia yra tai, ką krikščionys gali paliudyti savo kaimynams musulmonams Vidurio Rytuose.“

Kas naujo palaimintojo Teofiliaus fonde?

TM fondo logotipo semantika tokia: vyskupo violeto spalvos siauras kryžius sudaro tarsi langą, kurio dvi ertmės užpildytos palaimintojo monograma, o dvi – tuščios, lyg kalbinančios žmogų būti vertą užpildyti tuščiąsias raidžių vietas.

Atsisveikiname su kunigu Gintu Leonavičiumi
Kauno arkivyskupija

Ištikimas tarnystėje, visuomet pasirengęs daryti tai, kas pavesta, – tokį jį prisimins jo bendražygiai, draugai ir parapijiečiai.

Vasario 16-osios Lietuvos gimimas ir Bažnyčia: istorinis žvilgsnis
Arūnas Streikus - Artuma

Lietuvos valstybingumo atkūrimas sunkiai įsivaizduojamas be aktyvaus naujosios katalikų dvasininkų ir tikinčiųjų kartos indėlio.

Protestantų pamokslininko B. Grahamo įtaka Amerikos katalikams

Žymaus neseniai mirusio pastoriaus Billy Grahamo ryšius ir įtaką Amerikos katalikams apibūdina kunigas ir jėzuitų žurnalo „America“ skiltininkas. 

Kodėl pasninkauti privaloma?
Josef Pieper - Katalikų pasaulio leidiniai

Tam, kas ieško filosofinio mąstymo, įkvepiančio, o kartu protingo ir blaivaus, kas ieško mąstymo, padedančio gyventi kasdienį gyvenimą ir puoselėti gyvenimo meną, Josefas Pieperis bus patikimas dvasinis palydovas.

Mirė žymus protestantų pamokslininkas Billy Graham (papildyta)

Eidamas šimtuosius metus mirė garsus amerikiečių pamokslininkas Billy Grahamas, laikomas teleevangelizmo tėvu. Jis mirė savo namuose, Šiaurės Karolinos valstijoje.

Baltos spalvos ilgesys

Kad ir kaip atrodytų balta mano siela, bet su Dievu ji tampa dar baltesnė.

Popiežius Paulius VI bus paskelbtas šventuoju
vatikano radijas

Paulius VI, popiežius, užbaigęs Vatikano II Susirinkimo darbą ir pradėjęs naują Bažnyčios atsinaujinimo procesą Susirinkimo dvasia, buvo paskelbtas palaimintuoju tik prieš kiek daugiau nei trejus metus.

Kun. N. Vyšniauskas: katalikiškoji kultūra turi ką pasiūlyti šiandienos žmogui

Pokalbis su Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių parapijas aptarnaujančiu kunigu dr. Nerijumi Vyšniausku apie kunigystę ir šiuolaikinę visuomenę.

Už vienatvės vartų

Ištrauka iš Vitos Morkūnienės knygos „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“ (Baltos lankos, Vilnius, 2018), kuri perleidžiama, minint jubiliejinius tėvo Stanislovo (1918-2005) metus. 

Dievas nekenčia metalo, tačiau be galo mėgsta rusišką popsą

Vos tik pasklinda žinia apie kokios nors metalo grupės koncertą ar festivalį, krikščioniškoje žiniasklaidoje tuoj pat praūžia straipsnių virtinė apie tai, koks blogis ir šėtono įrankis yra metalo muzika.

Meditacija apie „troškulio mokslą“
vatikano radijas

Šią savaitę popiežius Pranciškus dalyvauja kasmetinėse Gavėnios rekolekcijose, kurioms šį kartą vadovauja portugalas teologas ir poetas kun. José Tolentino de Mendonça.

Kenebunko vienuolynas – tarp 10 svarbiausių lietuviškų vietų JAV rytinėje pakrantėje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

70 metų jubiliejų atšventęs Kenebunko Šv. Antano pranciškonų vienuolynas pateko tarp 10 svarbiausių lietuviškų vietų JAV Naujosios Anglijos ir Vidurio Atlanto regionuose.

Vatikanas laukia priešsinodinio jaunimo susitikimo
vatikano radijas

Artėjantį spalį vyks Vyskupų sinodas, tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“, o jau kovo 19-24 Vatikane rengiamas priešsinodinis jaunimo susitikimas, kuriame dalyvaus apie trys šimtai jaunimo atstovų iš viso pasaulio.

Gavėnia – atgaila, bet ne gedulas
vatikano radijas

Pirmąjį gavėnios sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su tikinčiaisiais.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Konradas iš Piacenzos

Konradas gimė 1290 m. Piacenzoje, kilmingoje šeimoje. Kartą jis apkaltino nekaltą žmogų sukėlus gaisrą, kurį išties per medžioklę sukėlė jis pats.

Turėti viltį, nematant jokios vilties
Artuma

Kunigas egzorcistas Arnoldas VALKAUSKAS, paklaustas, ką reiškia krikščioniui gyventi laisvėje ir kokią įtaką mūsų vidinei laisvei turi Šventoji Dvasia, atsakė, kad mes negalime būti laisvi be Šventosios Dvasios.

Vilniaus vyskupo sostas sulaukė marijonų generolo kun. Jurgio Matulaičio

2018-ieji taip pat paskelbti 1918 m. popiežiaus Benedikto XV nominuoto ir Kauno katedroje konsekruoto Vilniaus vyskupo palaimintojo Jurgio Matulaičio metais.

Ugnis, balandis ir erelis

Nelengva tai Dievo Dvasiai žmoniją, įskaitant ir mus, dovanomis apipilti ir žemėje taika, ramybe, džiaugsmu ir visomis kitomis gėrybėmis apjungti į Dievo išskirtinai mylimą žmonijos šeimyną.

Vaizdo homilija. Pažinti, palikti ir pasirinkti Dievą
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Evangelijoje šiandien minima dykuma. Tai – išbandymų vieta. Gerai žinome, kad čia stinga vandens ir maisto, trūksta patogumų ir elementaraus saugumo.

Tapatumo paieška. Socialinis pripažinimas ištikus krizei
Jacques Philippe - Katalikų pasaulio leidiniai

„Jei tu pažintum Dievo dovaną“, – sako Jėzus samarietei Evangelijoje pagal Joną. Būtent šie žodžiai tapo Jacques’o Philippe’o apmąstymų pagrindu. Knygoje kalbama apie įvairius dvasinio gyvenimo aspektus.

Nauja Vasario 16-osios epocha

Švęsdami savo Laisvės atkūrimo šimtmetį, tikėkime, kad mes visi turime dalį Prisikėlusiame.

Apžvelgiant praėjusius metus Lietuvos liaudies buities muziejuje: jubiliejinė šventė ir intriga pabaigoje

Lietuvos liaudies buities muziejaus menotyrininkė Ina Dringelytė – apie atkurtą Sasnavos senąją medinę bažnyčią.

Lietuvos bažnyčių istorijos. Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčia
Bernardinai.TV

Videoreportaže istorikas Vilius Puronas atskleidžia, kuo įdomi ir charakteringa yra Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčia.

Kurti valstybę – tai norėti gero ne tik sau, bet ir kitam

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo homilija, pasakyta Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, šv. Mišiose Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio proga.

Prakalbinti Lietuvos varpai

Projekto „Gloria Lietuvai“ pagrindiniai dalyviai – Lietuvos varpai. Ir jie toli gražu ne pamirštas praeities reliktas.

Kretingos pranciškonų bažnyčia pasipuošė didžiule trispalve
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Ruošiantis švęsti atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejų, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia pasipuošė didžiule trispalve.

Popiežius Pranciškus: Sustok, apsidairyk ir sugrįžk!
vatikano radijas

Popiežius gavėnią pradėjo Atgailos procesija ir Pelenų trečiadienio Liturgija Aventino kalvoje, Romoje, kuri nuo seniausių laikų yra tradicinė pirmosios gavėnios stoties vieta.

Lietuvos vėliavos spalvomis nušvis Vilniaus Katedros varpinė
Vilniaus arkivyskupija

Vilniaus arkivyskupija telekomunikacijų bendrovė TELE2 jungiasi į akcija „Keliu vėliavą!“

Kas yra Pelenų diena, arba Pelenų trečiadienis?

Brolių dominikonų katechezė iš serijos „Pakeliui į Velykas“.

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėnios proga
Bažnyčios žinios

„Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24, 12).

Meilė – emocija, aistra ar rūpinimasis žmonėmis?

Šis tekstas skirtas svarbiausiai krikščioniškai dorybei – meilei.

Dievo vaikų atsivertimas

Kaip dar geriau pradėti gavėnią? Atnaujinkime tikėjimą, viltį ir dieviškąją meilę“, – gavėnios pamoksle sakė šv. Josemaria Escriva de Balaguer.

Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Marijai
Vilniaus arkivyskupija

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukojo iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Lietuva – Nekaltosios Marijos Širdy

Akimirkos iš iškilmingų šv. Mišių Trakuose, kur Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Alvydas Virbalis OFM: pirmokams taikysime neskubančios mokyklos modelį

Nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios Pranciškonų gimnazijoje mokysis ir pradinukai. Alvydas Virbalis komentuoja, kuo bus išskirtinis pirmokų mokymas ir kokie kriterijai taikomi būsimų pradinukų ir jų tėvų atrankoje.

Registracija į Pasaulio jaunimo dienas Panamoje jau prasidėjo

Pasaulio jaunimo dienos Panamoje vyks 2019 m. sausio 22–27 d.

Pažaislio vienuolyno paveikslų ir freskų žinia

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ir jo dailės mums pavydi visa Europa, įsitikinusi menotyrininkė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Laima Šinkūnaitė. 

Pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius Pijus XI: Lietuva tokia graži
vatikano radijas

Pijus XI buvo pirmas popiežius savo akimis matęs Lietuvą. 1920 metais pirmoje kelionėje lankėsi Vilniuje ir Kaune, antrojoje – pakeliui į Latviją – pravažiavo Vilnių ir Kaišiadoris.

Kai meldžiatės, sakykite: „Tėve mūsų“
Popiežius Pranciškus - Katalikų pasaulio leidiniai

Knygoje „Kai meldžiatės sakykite: Tėve mūsų“ popiežius Pranciškus gilinasi į kiekvieną šios maldos frazę, kalbėdamasis su teologu, Padujos kalėjimo kapelionu Marco Pozza. 

Mirė vyskupas emeritas J. Preikšas

2018 m. vasario 11 d. Kauno klinikose, eidamas 92-uosius gyvenimo metus mirė Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas.

Prieš 5 metus Benediktas XVI pranešė apie atsistatydinimą
vatikano radijas

2013 m. vasario 11-ą popiežius Benediktas XVI pranešė jog dėl amžiaus ir silpstančių jėgų negalėdamas vykdyti jam patikėtų pareigų jis palieka laisvą Petro Įpėdinio sostą.