Religija

Švč. Trejybės sekmadienio homilija. Dievo pažinimas – tai kelionė
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Šv. Dvasia ir toliau veda Bažnyčią į tiesos pilnatvę. Visa žmonijos istorija yra vis labiau praturtinanti kelionė Dievo link.

Mylintiems atsiveria Trejybės paslaptis

„Kas myli pasaulį tarnaudamas tik sau, savavališkai sukeičia vertybes, nes viskam, kas regima, skiria pirmą vietą, o Mylintysis paliekamas nuošalyje... “

Adelė Dirsytė – vilties mokytoja

Šiemet minime Adelės Dirsytės 110-ąsias gimimo metines.

Kun. A. Šeškevičius SJ: „Dievą šlovinu su kirviu rankose miške“

1961 m. gegužę Kanto mieste kun. Antanui Šeškevičiui surengtas viešas teismas tik paliudija, kokio masto ir gylio buvo komunistus gąsdinusi jo pastoracinė veikla.

Nauja internetinė svetainė Mišių laikui rasti

Pirmoji Mišių laiko paieškos svetainė Lietuvoje.

Popiežius Lietuvai paskyrė naują nuncijų

2019 metų birželio 15 d. Šventasis Tėvas Pranciškus apaštaliniu nuncijumi Lietuvoje paskyrė arkivyskupą Petarą Rajičių.

Pal. Teofilius Matulionis – laisvas žmogus
Kun. Marius Talutis - Magnificat

Nors Teofiliui Matulioniui teko 16 metų kalėti beveik dešimtyje įkalinimo įstaigų, laikydamasis Kristaus Evangelijos, jis išliko tvirtas tiesos liudytojas ir laisvas žmogus.

„Tu mane pašaukei“: kunigas Algirdas Toliatas
Bernardinai.TV

„Mylėti žmones. Būti tėvu, broliu, draugu kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Man atrodo, tai ir yra dvasios pašaukimas.“

Kardinolas G. A. Becciu: Mykolas Giedraitis ėjo pirmųjų Kristaus mokinių keliu
Lietuvos vyskupų konferencija

Kardinolo Giovanni Angelo Becciu Mykolo Giedraičio paskelbimo palaimintuoju proga pasakyta homilija.

Gimėme ir niekada nemirsime
Artuma

Kjara Korbela Petrilo mirė nuo vėžio sulaukusi vos 28 metų, palikusi vyrą su mažu sūneliu. Šios jaunos italės emociniai, fiziniai ir dvasiniai išgyvenimai nėra išskirtiniai.

Kunigo tarnystės mažumas ir didumas

„Kunigas, kaip Jonas Krikštytojas, yra pirmtakas, žodžio tarnas. Svarbus ne jis pats, bet kitas.“

Kun. R. Baltrušaitis: Baž­ny­čia siūlo ne­vir­tu­a­lų Die­vą ir „ne­lai­ki­nę“ ben­druo­me­nę
Aldona Kudzienė - Alytaus naujienos

Baž­ny­čia in­ter­ne­te pa­de­da jau­nam žmo­gui ei­ti Die­vo link, nuo vir­tu­a­laus san­ty­kio per­ei­ti prie gy­vo ir tik­ro, siū­lo ne­in­ter­ne­ti­nį gy­ve­ni­mą, ne­vir­tu­a­lų Die­vą ir „ne­lai­ki­nę“ ben­druo­me­nę.

Ko tikėtis iš V. Putino vizito Vatikane

Liepos 4 d. įvyksiantis vizitas bus šeštas Rusijos prezidento apsilankymas Romos kurijoje.

Santuoka – tarsi šešiakovė
Asta Buitkutė - Magnificat

Pokalbis su keturiolika metų susituokusiais Jolita ir Artūru Svirbutais, vedančiais kursus sužadėtiniams Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre. 

Kard. Versaldi: „Neutrali“ ar „trečioji lytis“ yra fiktyvi konstrukcija
Vatican News

„Negalime atsisakyti savo tapatybės pritardami mąstysenai, kuri norėtų panaikinti lytinį skirtingumą.“ 

Lietuvoje lankosi Vatikano Dvasininkų kongregacijos sekretorius
Lietuvos vyskupų konferencija

Arkivysk. Jorge Carlos Patrón Wong lanko kunigų seminarijas, susitinka su Lietuvos vyskupais, seminarijų dėstytojais ir studentais. 

Kuo (ne)nusikalto inkvizicija (I)

Inkvizicija atsirado ne iš noro suvaržyti įvairovę ar pavergti žmones, ja buvo siekiama nustatyti tikrąsias erezijas ir užkirsti kelią neteisingoms egzekucijoms.

Sirijos mieste Alepe karas tęsiasi ir pranciškonai prašo paramos
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Ibrahimas al Sabaghas, Šventosios Žemės kustodijos pranciškonas ir Alepo lotynų apeigų katalikų bendruomenės kunigas, pasakoja apie gyvenimą ilgai besitęsiančio karo nuniokotoje šalyje.

Vilniaus kunigų seminarija laukia kandidatų

Kandidatai su reikalingais dokumentais laukiami seminarijoje liepos 22–26 d. (10–17 val.), o stojamieji egzaminai vyks liepos 30 d.

Marijos slėpinys ankstyvojoje Bažnyčioje

Antrąją Sekminių dieną Bažnyčia mini Mariją, Bažnyčios Motiną, taip prisimindama, jog Dievo Gimdytojos slėpinys pilnatviškai sušvinta tik Bažnyčios slėpinyje.

Kodėl per Krikštą naudojamas aliejus?
Gintaras Sungaila - Ortodoksas.lt

Kas dalyvavo Krikšto sakramente, pamena, kad jo metu net du kartus asmuo yra tepamas aliejumi. Kokia šio tepimo prasmė?

Popiežius: pal. Mykolas Giedraitis – evangelinės meilės pavyzdys
Vatican News

Pranciškus išreiškė viltį, kad palaimintojo kulto pavirtinimo įvykis padrąsins lenkus ir lietuvius stiprinti tikėjimo ryšius ir pamaldumą į Mykolą Giedraitį.

Atnaujinta Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės tėviškė

Švenčiant Adelės Dirsytės 110 m. gimimą, Adelės tėviškėje pastatytas koplytstulpis bei sutvarkyta aplinka.

 
M. K. Sarbievijus – strėlė, ištraukta iš žvaigždėm nusagstytų strėlinių

Jėzuitų misijos jubiliejaus panoramoje ryški žvaigždė – Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Vilniaus universiteto profesorius, žinomas oratorius, garsus XVII a. Europos poetas humanistas.

Pradžiugti Šventąja Dvasia

Dievo Dvasios dovanos ir jėga – ne tik charizmatinio sąjūdžio nariams. Kiekvienas krikščionis pritraukia subtilų ir neabejotiną Jos veikimą, kai paprasčiausiai seka Kristumi. 

Simono Marmiono „Sekminės“
Agnė Rymkevičiūtė - Magnificat

Simonas Marmionas iš tiesų buvo puikus dailininkas ir pasakotojas, jo kūriniuose itin daug dėmesio skiriama šviesai bei vaizduojamų objektų tekstūrai. 

Sekminių homilija. Dvasia, pasotinanti meilės alkį
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Didelė paguoda, kad Viešpats nepalieka mūsų našlaičiais. Jis sugalvojo būdą kaip pasilikti su mumis per visus laikus, lydėti ir būti arti neišgąsdinant, negluminant mūsų. 

Pėsčiomis iš Paryžiaus į Jeruzalę
Vatican News

Prancūzės Kamilė ir Vilhelmina nuo Paryžiaus iki Jeruzalės ėjo daugiau nei 7 mėnesius, be skatiko kišenėje. 

Pal. Mykolas Giedraitis – gražiausias Lietuvos Bažnyčios žiedas Lenkijoje
Vatican News

Slėpininga ir nenuspėjama dieviškoji Apvaizda šiandien kviečia lenkus ir lietuvius atnaujinti, pagilinti ir sutvirtinti istorinius ryšius, paremtus tikėjimu į Jėzų.

Šiluvos tikslas – tapti religinio turizmo sostine

„Orientuojamės į tuos žmones, kurie ieško susitelkimo, ramybės, dvasinių dalykų – ne veltui Šiluva pavadinama „dvasiniu kurortu“. Ji sužavės lėtojo turizmo gerbėjus.“

Šiaurės Rumunijos turtas – 100 unikalių Maramurešo medinių bažnyčių
Ieva Klimaitė - Vilniaus galerija

Keliaujant po Šiaurės Rumuniją, sunku nepastebėti medinių bažnytėlių, išsibarsčiusių kalvotame kraštovaizdyje.

Bažnyčios varpai – garsus atsidūsėjimas Dievui

Varpų garsai sustabdo mane ir veda susimąstyti apie Dievą. Aš Jį taip pašaukiu.

Alfa. Kaip galiu būti pripildytas Šventosios Dvasios?

Kiekvienas krikščionis turi šv. Dvasią, bet ne kiekvienas krikščionis yra pripildytas Dvasios. 

Amen! Aš tikiu!
Kard. Reinhard Marx - Naujasis Židinys-Aidai

Pagrindinė Bažnyčios užduotis yra atverti visiems žmonėms kelius, kuriais eidami jie surastų Dievą ir leistųsi būti Dievo surasti.

Vilniaus Verkių Kalvarijoms sukanka 350 metų
Vilniaus arkivyskupija

Šį kryžiaus kelią, vadinamą Kalvarijomis, 1669 m. birželio 9 d. pašventino Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega. 

Birželį popiežius kviečia melstis už kunigus
Vatican News

„Melskimės už kunigus, kad savo kukliu ir nuolankiu gyvenimu būtų solidarūs su pačiais vargingiausiais.“

Vatikano radijas skelbs žinias lotynų kalba
Vatican News

Birželio 8 d. Vatikano radijas pradės transliuoti kassavaitinę žinių laidą lotynų kalba.

„Tik niekam nesakyk“ – kodėl žiūrėti dar vieną filmą apie seksualinį išnaudojimą Bažnyčioje?

Liūdesys, gėda, pyktis, šleikštulys. Tai išgyvenau, žiūrėdama garsųjį brolių Sekielskių dokumentinį filmą „Tylko nie mów nikomu“, peržiūrėtą jau daugiau nei 22 mln. kartų. 

Marija – pirmoji Bažnyčios charizmininkė

Ta pati Marija, kuri po kryžiumi tampa Bažnyčios Motina, čia, Aukštutiniame kambaryje, mums atsiskleidžia kaip Bažnyčios krikšto motina.

JT paskelbė tarptautinę smurtą dėl tikėjimo patyrusių aukų dieną

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja rugpjūčio 22-ąją paskelbė tarptautine nuo smurto religijos ir tikėjimo pagrindu nukentėjusių aukų atminimo diena.

Taizè bendruomenės prioro laiškas dėl išnaudojimų
Vatican News

Birželio 3 dieną Taizé bendruomenės vyresnysis brolis Aloyzas Prancūzijos teisėsaugai perdavė informaciją apie nepilnamečių išnaudojimų atvejus, kurie susiję su trimis bendruomenės broliais.

Kun. M. Mitkevičius apie Vilniaus Kalvarijas: kur nepasiekia protas, prieiname pėdomis ir keliais

Su kun M. Mitkevičiumi kalbamės apie Kryžiaus kelio prasmę, patyrimo svarbą tikėjime ir kodėl Vilniuje Sekminės švenčiamos Kristaus kančios kontekste.

Vilniaus Kalvarijų jubiliejui skirta giesmė

Pristatyta Vilniaus Kalvarijų 350-ies metų jubiliejui skirta giesmė „Kryžius – pergalės ginklas”, kurios autorius Martynas Jokšas. 

Vilniuje – šv. tėvo Pijaus iš Pietrelčinos relikvijos
Vilniaus arkivyskupija

Vilniaus Šventosios Dvasios parapija kviečia birželio 10–11 dienomis melstis prie šv. t. Pijaus iš Pietrelčinos pirmojo laipsnio relikvijų.

Birželio 8 ir 22 dienomis – padėka už Mykolo Giedraičio beatifikaciją
Vatican News

Mykolas Giedraitis jau kelis šimtmečius buvo vadinamas palaimintuoju, tačiau jo gerbimo tradicija oficialaus patvirtinimo sulaukė tik pernai rudenį.

Pal. Gvadalupė Ortiz de Landázuri – viena pirmųjų „Opus Dei“ narių moterų

Nauja palaimintoji – tvirto būdo, drąsi, išsilavinusi moteris, chemijos mokslų daktarė, išsiskyrusi noru mylėti Dievą ir supažindinti su Juo kitus.

Popiežiaus interviu: pareiga išsaugoti Europą ir atsispirti ideologijoms

Trys Pranciškaus vizito „gražiojoje“ Rumunijoje dienos – persmelktos rūpesčiu dėl Europos ateities ir krikščionių liudijimo jėgos.

Seminaras „Pastoracinis žvilgsnis į seksualines priklausomybes“

Renginys vyks birželio 20 d., ketvirtadienį, 9:00–16:00 val. Vilniuje, Domus Maria viešbučio Didžiojoje salėje (Aušros vartų g. 12). 

Ortodoksų Bažnyčios poezija (2): kanono gimimas
Gintaras Sungaila - Šiaurės Atėnai

Tęsiame pažintį su ortodoksų liturginės ir paraliturginės poezijos žanrais.

Nauji kunigų skyrimai: ką verta žinoti parapijiečiams?

Nauji kunigų skyrimai vieniems – gera žinia, o kitiems tenka atsisveikinti su mylimais ir ne vienerius metus parapijoje tarnavusiais kunigais.