Religija

Kaip elgtis bažnyčioje?

Kun. Artūras Kazlauskas paaiškina, ką daryti ir ko nedaryti Šv. Mišių metu. 

Ką Augustino „Išpažinimai“ šiandien reiškia literatūrologei? Atsako Ona Dilytė-Čiurinskienė

Jeigu jau pavyksta „užmegzti ryšį“ su Išpažinimais, sunku išvengti itin asmeniško santykio su šia knyga. 

Sekmadienio meditacija. Tapti ženklu

Evangelija pasakoja apie tai, kad Jonas Krikštytojas aiškiai ir tiesiai parodo į Jėzų kaip Izraelio ilgus amžius lauktąjį Mesiją. Kadaise ir mums kažkas parodė Jėzų, ir mes radome drąsos Jį įtikėti.

Sugrįžti prie meilės Dievui karščio

Kristaus į žemę atėjimo tikslas buvo įžiebti ugnies, kuri taptų degančios meilės fakelu, liepsnojančiu ant Kryžiaus.

Reformatų kunigas: „Kenčiančiam žmogui nepakanka žinoti, kad Dievas egzistuoja“
Magnificat

Ištrauka iš J. P. Calame'o knygos „Atpažinti sandoros Dievą. Susitikti prisikėlusį Kristų: dvasinis palydėjimas, vidinis gijimas, žmogaus augimas“.

Ar Bažnyčia turėtų teikti finansines ataskaitas? Pokalbis su advokatu

Advokatas Vilius Bernatonis: „Kai kurie NVO įstatymo pakeitimo projektai kelia įspūdį, kad einame pernelyg biurokratinių detalių ir popierizmo keliu.“

Apsaugoti širdį nuo blogio. Dykumos tėvų įžvalgos
Krzysztof Leśniewski - Katalikų pasaulio leidiniai

K. Lesniewskio knygos Hesichastinis žmogaus gydymo metodas: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo…“ ištrauka.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pirmieji pranciškonai kankiniai4

1219 m. su šventojo Pranciškaus palaiminimu, Berardas kartu su Petru, Adjutu, Akuru, Odu, Vitaliu paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke.

Daugiau pašaukimų be celibato? „Mūsų patirtis to nepatvirtina“
Vatican News

„Šeimyninis statusas nedidina pašaukimų kunigystei skaičiaus“, – sako arkivyskupas S. Ševčukas, vadovaujantis Ukrainos graikų apeigų Bažnyčiai, kurioje kunigai gali tuoktis.

Diskusijų kelianti knyga apie kunigų celibatą: Benediktu XVI bandoma pasinaudoti?

Arkivysk. G. Gansweinas teigia, kad Benedikto XVI autorystė knygoje apie celibatą panaudota be paties popiežiaus emerito sutikimo. 

Ką Aurelijaus Augustino „Išpažinimai“ šiandien reiškia žurnalistei R. Tumėnaitei?

„Augustino „Išpažinimai“ man yra laisvo, brandaus žmogaus pokalbis su Dievu, širdis į širdį, veidas į veidą. Ir, žinoma, dar tas prašymas: „Pasakyk taip, kad išgirsčiau.“

Protingai, švelniai, iki galo

Kunigo Juliaus Sasnausko OFM atsiminimai apie kunigą Vaclovą Aliulį.

Pateptas Dvasia ir liepsnojantis meilės žaizdre

Kai Dievas nusižemina, visada vyksta kažkas nepaprasto. 

Sekmadienio meditacija. Atrasti tikrąjį save
Diak. Saulius Andriuška - Bernardinai.TV

Kokią istoriją aš pasakoju pasauliui savo gyvenimu?

Vysk. K. Kėvalas: visiems prieinama mokykla – krikščionių kūrinys

Ugdymas prasidėjo nuo minties, kad artimo meilė reiškia gero darymą kitam žmogui, įskaitant ir savo vaikui, teigia vysk. K. Kėvalas.

2019-ieji – skandalų metai
Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė - Naujasis Židinys-Aidai

Bažnyčia Lietuvoje, kitaip sakant, bijo pritrūkti išminties skandalams ištverti, bet jų vengdama užkerta kelią ir visam susitaikymo bei gijimo procesui, kuris turėtų ir galėtų sekti po to.

JAV ir Irano konfliktas: kas labiausiai rūpi krikščionims?

Kur glūdi gilaus arabų pasaulio priešiškumo Vakarams šaknys? Kodėl jie kiekvieną priešišką veiksmą prieš Vakarų civilizaciją laiko teisėtu atsaku?

Popiežius Pranciškus: Naujieji metai kviečia džiaugtis ir gyventi viltimi
Vatican News

Dialogas, ne ginklai yra pagrindinė priemonė nesutarimams išvengti, – priminė popiežius Pranciškus.

Dievo patirtis

Kalbėdama, mąstydama apie Dievą Jį patiriu. Kai sustabdau Dievo akimirką, per tą akimirką ir visas kitas, mane aplankančias, Jį patiriu.

Laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ – pasakojimas apie kun. A. Lipniūną

LRT laidoje „Prisikėlimo liudytojai“– pasakojimas apie kunigą Študhofo koncentracijos stovykloje kalėjusį, nacių nukankintą Alfonsą Lipniūną.

Ką apie Eucharistiją galvojo pirmųjų amžių krikščionys?

Ištraukos apie Eucharistiją iš pirmaisiais krikščionybės amžiais gyvenusių tikinčiųjų raštų.

Stačiatikiai Katedros aikštėje šventė Kalėdas

Sausio 7-ąją dieną Vilniaus rusų bendruomenė ir stačiatikių tradicijas puoselėjantys žmonės šventė Kalėdas sostinės Katedros aikštėje. 

Dievo Žodis – galybė ir širdį glostanti šiluma

„Dievas Žodis tapo žmogumi, kad žmogus taptų tikru žmogumi – Dievo vaiku. Jėzus yra Žodis, savo žodžiais bei gyvenimo pavyzdžiu mus darantis naujais kūriniais.“

Popiežius pasveikino Rytų Bažnyčių brolius ir seseris su Kalėdomis
Vatican News

Popiežius palinkėjo Kristaus Išganytojo šviesos ir taikos Rytų Bažnyčioms, kurios antradienį, sausio 7 d., švenčia Kalėdas.

Palaimintojo J. Matulaičio mirties – gimimo dangui – diena

Kviečiame susipažinti su renginio programa.

Mūsų gyvenimas – nuolatinė kova. Pokalbis su egzorcistu

Kunigas egzorcistas Domingo Avellaneda IVE – apie savo tarnystę, piktųjų dvasių veikimą ir išpažinties svarbą.

Ateitininkai švenčia 110-ąjį jubiliejų

„Ateikite kurti“ – tokiu šūkiu Ateitininkų federacija (AF), seniausia jaunimo organizacija Lietuvoje, pasitinka 2020-uosius, kurie paskelbti Ateitininkų metais.

Ką simbolizuoja Trijų karalių dovanos

Trys karaliai atnešė brangių dovanų Kūdikėliui Jėzui pagarbinti – aukso, miros ir smilkalų. Trys ekspertai – kunigas, vaistininkas ir juvelyrė – aiškina šių brangenybių prasmę.

Partizanų kapelionas – apie pasninko reikšmę sveikatai
Daiva Červokienė - XXI amžius

Kun. Antanas Ylius-Vilkas 1939 m. išleido knygelę „Operacija be peilio (pasninkai)“. Ar ji tebėra aktuali šiandien? 

Sekmadienio meditacija. Išgirskime visatos grožio skambesį
Diak. Benas Ulevičius - Bernardinai.TV

Garsioji Evangelijos pagal Joną įžanga nuolat žadina skaitytojų smalsumą.

Krikščionys visame pasaulyje meldžiasi, kad Australijoje liautųsi gaisrai
Vatican News

Australijoje nesiliauja neregėto masto gaisrai, niokojantys didžiulius miškų, dirbamos žemės ir gyvenviečių plotus, ypač rytinėje ir pietinėje krašto dalyje.

Filme „Du popiežiai“ – progresyvumo pažadas ir Benedikto XVI karikatūra

Filme pasakojama pramanyta istorija apie popiežiaus Benedikto XVI ir arkivyskupo iš Argentinos Jorge Mario Bergoglio susitikimą, pastarajam norint išeiti į pensiją. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Angelė iš Folinjo, pasaulietė pranciškonė1

Sausio 4 d. Bažnyčia mini Angelę iš Foligno (Folinjo), vieną pirmųjų italų mistikių, gimusią viduramžių miestelyje 1248 metais.

Ekologija: iššūkis tikėjimui
Lukas Ambraziejus SJ - Laiškai bičiuliams

Pasaulis atsidūręs ties ekologinės katastrofos slenksčiu – ir tikintiesiems tai turėtų labai rūpėti.

Besimeldžiantis mažasis Samuelis
Laura Petrauskaitė - Magnificat

Britų dailininko sero Džošua Reinoldso drobė „Besimeldžiantis mažasis Samuelis“ gali būti panaudota kaip medžiaga sąžinės peržvalgai. 

Dangaus miestas Vilnius

Bažnytinio paveldo muziejuje – ypatingą estetiką spinduliuojanti sakralinio Vilniaus vienuolijų meno paroda.

Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui – už taiką ir teisingumą
Vatican News

Šventasis Tėvas prašo kartu su juo melstis, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

#VAJCbusiukas – atsakymai į tikėjimo klausimus prie vairo

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras pristato naują projektą #VAJCbusiukas, kuris padės atsakyti į jaunimui rūpimus tikėjimo (ir ne tik) klausimus. 

Taizé Europos jaunimo susitikimas Vroclave

Daugiau nei 20 tūkstančių jaunų žmonių Naujuosius metus pasitiko Vroclave, Lenkijoje. Čia vyko Europos jaunimo susitikimas, kurį organizavo Taizé bendruomenės broliai. 

Neįtikėtini Pranciškaus metai

Kuo svarbūs Pranciškui buvo 2019-ieji ir kas jo laukia šiais metais?

Kodėl ortodoksai atmeta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą?
Gintaras Jurgis Sungaila - Ortodoksas.lt

Viena svarbiausių priežasčių, kodėl ši dogma atmetama – ji suformuluota visiškai svetima ortodoksams teologine kalba. 

Popiežius: smurtas prieš moteris – Dievo išniekinimas
Vatican News

„Bet koks smurtas prieš moterį – tai Dievo, gimusio iš moters, išniekinimas. Per moters kūną atėjo žmonijos išganymas. Mūsų požiūris į moteris kūną yra mūsų žmoniškumo rodiklis.“

Popiežius Pranciškus: atmintis yra vilties perspektyva

Popiežiaus Pranciškaus žinia 53-iosios Pasaulinės taikos dienos proga. 

Ką veikia Dievas tavo kasdienybėje?

Nėra geresnio būdo mūsų įžvalgumui ugdyti nei sąžinės tyrimas, rašo kunigas Artūras Kazlauskas. 

Kaune – vakaras Dievo tarnaitei Elenai Spirgevičiūtei atminti

Minint 76-ąsias Dievo Elenos Spirgevičiūtės kankinystės metines, Kauno šv. Antano Paduviečio parapijoje vyks renginys, skirtas susipažinti su šios Dievo tarnaitės gyvenimu.

Nuo Vatikano iki Videniškių: svarbiausi dešimtmečio bažnytiniai įvykiai Lietuvoje

Kas svarbaus ir įdomaus Bažnyčiai Lietuvoje nutiko 2010–2020 m.?

Kinijos kova su religija – situacija blogiausia nuo pat Kultūrinės revoliucijos laikų

Vakarai turėtų sunerimti dėl didėjančios agresijos prieš režimo kritikus už šalies ribų. Turėtume matyti Kinijos komunistų partiją kaip vis rimtesnę grėsmę mūsų pačių laisvėms čia, Europoje.

Bažnyčia ir visuomenė: ar geba susikalbėti?

Žurnalistai Rosita Garškaitė, Algirdas Acus, Ridas Jasiulionis ir Toma Bružaitė diskutuoja apie tai, ar katalikai sugeba suprantamai ir įtikinamai viešojoje erdvėje kalbėti apie savo tikėjimą. 

Atrasti tikrąjį save per Kristų
Zdzisław Józef Kijas - Katalikų pasaulio leidiniai

Supanašėti su Kristumi – tai nereiškia atsisakyti savojo „aš“. Ištrauka iš Zdzisławo Józefo Kijaso OFM Conv. knygos „Radau perlą.“

Nuncijus Ukrainos karo zonoje: žmonės skursta, bet žino, kad popiežius su jais
Vatican News

Šventojo Sosto ambasadorius Ukrainoje Claudio Gugerotti Kalėdų proga aplankė Luhansko ir Donecko katalikus.