Religija

Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus. Trys parodos1

Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. sukaktį, šiomis dienomis iškilmingai minimą Varniuose, Žemaičių vyskupystės muziejus pasitiko trimis parodomis.

Žemaičių vyskupystė 600: Žemaitijos krikšto istorija8

Belaukdami Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600-ojo jubiliejaus, kviečiame susipažinti su Žemaitijos krikšto istorija.

Islamo pareiga savo viduje kovoti prieš ekstremizmo pagundą
vatikano radijas

Šv. Jonas Paulius II, Benediktas XVI, Pranciškus, kaip ir jų pirmtakai, primygtinai yra pabrėžę, kad visos didžiosios religijos, nėra smurtingos iš prigimties ir turi tai liudyti.

Rusijos Katalikų Bažnyčia: „Laikas prisiminti komunizmo nukankintus krikščionis“1
vatikano radijas

Rusijos Katalikų Bažnyčia kreipėsi į Vakarų krikščionis ragindama artėjant Rusijos revoliucijos šimtmečiui prisiminti komunistų valdymo metais nužudytus kankinius.

Kard. Parolin: Maskvoje kalbėsiuos apie taiką
vatikano radijas

Dabartiniame tarptautinės įtampos kontekste, taikos pasaulyje ugdymas bus pagrindinė visų mano susitikimų tema, – pasakė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolinas.

Šventasis Tėvas meldžiasi už išpuolio Barselonoje aukas
vatikano radijas

Šventasis Tėvas sukrėstas to, kas įvyko Barselonoje. Jis meldžiasi už pasikėsinimo aukas ir reiškia savo artumą visai ispanų tautai, ypač sužeistiesiems ir žuvusiųjų artimiesiems.

Artėja Brazilijos globėjos, Aparesidos Dievo Motinos, statulos atradimo 300-osios metinės
vatikano radijas

Sukanka Aparesidos Dievo Motinos, Brazilijos dangiškosios globėjos, statulos atradimo trišimtosios metinės.

Popiežiaus užuojauta dėl maldininkų mirties Madeiroje
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Madeiros saloje Žolinės iškilmės dieną žuvusių maldininkų artimiesiems.

JAV pranciškonai: Nepagarba ir smurtas prieš asmenį yra Dievo įžeidimas16

Šį laišką JAV pranciškonų provincijolai paskelbė po tragiško įvykio Šarlotsvilyje, Virdžinijos valstijoje.

Katalikai kiekviename žingsnyje privalo kovoti su rasizmu ir fanatizmu8

Šis redakcinis laiškas yra Amerikos jėzuitų žurnalo „America Magazine“ redaktorių atsakas į tragišką įvykį Šarlotsvilyje, kai dėl rasisto išpuolio vienas žmogus žuvo, daugiau kaip dešimt buvo sužeisti.

Škotijoje didėja nusikaltimų prieš katalikus skaičius
vatikano radijas

Škotijoje daugėja nusikaltimų, nukreiptų prieš katalikybę, sako Peteris Kearney, Škotijos vyskupų konferencijai pavaldžios katalikų žiniasklaidos biuro direktorius.

Taizé įkūrėjo brolio Roger mirties 12 metinės
vatikano radijas

Rugpjūčio 20–27 dienomis numatomas jaunų suaugusiųjų susitikimas. Jame ketina dalyvauti apie 2 tūkst. žmonių nuo 18 iki 35 metų amžiaus.

Dėl žemaičių krikšto44

Žemaitija buvo paskutinis Europos kampelis, kurį  pasiekė krikščionybė. Istorikai nurodo kelias skirtingas prežastis.

Kard. P. Parolin: Tiltų tiesimo diplomatija2

Šią kalbą Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pasakė apskritojo stalo diskusijoje, kurią organizavo Italijos ambasada prie Šventojo Sosto. Be to, renginyje buvo minimas ir 4 000 žurnalo „La Civilta Cattolica“ numeris.

Žolinė Sirijoje septintą kartą švęsta karo sąlygomis
vatikano radijas

Marijos ėmimo į dangų iškilmę pažymėjo ir Sirijos krikščionys. 

Popiežiaus užuojauta Siera Leonės gyventojams
vatikano radijas

Popiežius su dideliu susirūpinimu seka žinias iš Sierr Leonės sostinės Fritauno, kur pastarosiomis dienomis liūtys ir nuošliaužos nusinešė daugiau kaip 400 žmonių gyvybių.

Pranciškonai konventualai kviečia į atgauto vienuolyno pašventinimo iškilmes4

Šv. mišios ir vienuolyno šventinimas rugpjūčio 27 d. 15 val.

Krikšto vienybė51

Reformacija iškėlė ir išplėtojo Šventojo Rašto pažinimą ir naudojimą žmonėms suprantama kalba. Ne tik kaip žinią, bet ir kaip mylimą tikėjimo šaltinį.

Marija teatneša daugiau šviesos ir vilties4
Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ - vatikano radijas

Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius homilija Pivašiūnuose per Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidų pirmąją dieną. 

Popiežius Žolinės vidudienį: Tepadeda mums Marija susitikti su ja danguje
vatikano radijas

„Mūsų dangiškoj Motina visiems teišmeldžia paguodą ir ramią, taikią ateitį“, sakė popiežius Pranciškus. 

Žolinė Pivašiūnuose: padėka T. Matulionui ir raginimas neieškoti rojaus žemėje
bns

Vos 300 gyventojų turintis kaimas rugpjūčio mėnesį sutraukia keliasdešimt tūkstančių tikinčiųjų iš visos Lietuvos.

Apie asmenines žinutes ir vėliavas4

Panašu, kad, dar prieš žmogų artimiau pažindami, dažniausiai jau turime apie jį nuomonę – iš nuogirdų, nuojautos ar tiesiog pamatę, kaip tas asmuo būna ir elgiasi.

Derama šlovė Marijai1

Ištrauka iš pal. kardinolo Johno Henry’io Newmano (1801–1890) pamokslo.

Kviečia Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus

Rugpjūčio 19-20 dienomis Varniuose vyks Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus ir Telšių vyskupijos penktojo Eucharistinio kongreso renginiai. Dalinamės kvietimu į renginius.

Prieš 10 metų mirė Kazys Lozoraitis
vatikano radijas

2007 m. rugpjūčio 13 d. Romoje mirė Kazys Lozoraitis, ilgametis Vatikano radijo laidų lietuvių kalba redakcijos narys, vėliau – Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto.

Australijos vyskupai: Išpažinties paslaptis šventa ir neliečiama5
vatikano radijas

Australijos Vyskupų konferencija pareiškė, kad griežtai protestuos, jei bus bandoma paskelbti įstatymą, verčiantį kunigus atskleisti teisėsaugos institucijoms išpažinties turinį.

Bažnyčia JAV smerkia rasizmą ir smurtą
vatikano radijas

Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupai labai griežtai pasmerkė rasizmo sukurstytą smurtą Šarlotsvilio mieste, Virdžinijos valstijoje.

Vysk. Linas Vodopjanovas OFM kviečia į Žolinės atlaidus Krekenavoje2

Kviečiame į Žolinės atlaidus Krekenavos bazilikoje, kur nuo amžių yra saugomas ir gerbiamas stebuklingasis Dievo Motinos Marijos su Vaikeliu Jėzumi paveikslas.

Sankt Peterburge atidengta lenta Teofiliui Matulioniui atminti

Rugpjūčio 10 dieną Sankt Peterburgo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje atidengta ir pašventinta lenta palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui atminti.

Mirė arkivyskupo G. Grušo tėtis (papildyta)12

2017 m. rugpjūčio 12 d. mirė Pranas Grušas (g. 1918 m. liepos 27 d.), arkivyskupo Gintaro Grušo ir Mildos Čižiūnienės tėvas.

Apie žmogų, laisvę, prigimtinę nuodėmę ir prisukamą apelsiną82

„Jei būčiau JAV prezidentas, nedelsdamas įvesčiau visišką kino filmų, pjesių, knygų ir muzikos draudimą“, – ironizuodamas rašė „Prisukamo apelsino“ autorius Anthony Burgessas.

Šv. Maksimilijonas Kolbė OFMConv – meilės kankinys ir gailestingumo liudytojas4

Iš prigimties būdamas ūmaus būdo, amžininkų prisiminimuose jis charakterizuojamas kaip itin romus ir susitvardantis.

Popiežius paskyrė naujus nuncijus Mianmare ir Panamoje
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus paskyrė naujus savo atstovus – apaštališkuosius nuncijus – Mianmare ir Panamoje.

Popiežius ragina jaunimą atsakyti į būsimam Sinodui skirtus klausimus
vatikano radijas

Rugpjūčio 12-ąją buvo minima Tarptautinė jaunimo diena.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Su Jėzumi įveiksime gyvenimo audras
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie audringu ežeru plaukusius apaštalus, apie jų išgąstį ir apie Jėzų, kuris juos ramina atėjęs vandens paviršiumi.

Čekijos vyskupai siekia, kad 2022 m. PJD vyktų Prahoje1
vatikano radijas

Prahos arkivyskupas kard. Dominikas Duka parašė oficialų prašymą Šventajam Sostui.

Migrantų ir pabėgėlių piligrimystė Fatimoje
vatikano radijas

Šeštadienį Fatimoje prasidėjo keturiasdešimt penktoji Migrantų ir pabėgėlių piligrimystė tema: „Šventoji Marija, Dievo Motina“.

Guamo saloje sekmadienį meldžiamasi už taiką
vatikano radijas

Jungtinėms Amerikos Valstijoms priklausančios Guamo salos Ramiajame vandenyne gyventojai sekmadienį meldžiasi už taiką.

Katalikų atgijimo Žemaičiuose vedliai3

Prieš 170 metų Motiejus Valančius parašė istoriografinį veikalą „Žemaičių vyskupystė“, kuriame pristato ir ryškiausius katalikybei Žemaitijoje įsitvirtinti padėjusius vyskupus. 

Dėkoti – mintis paversti kūnu 72

Jei mūsų protas ir širdis kasdien kaip kempinė sugertų visa, kas išeina iš Jėzaus lūpų, mes neužmirštume Jam spontaniškai padėkoti net už nereikšmingus dalykus.

Dieve brangus5

Ištrauka iš XX a. amerikiečių rašytojos Flannery O'Connor (1925-1964) maldos dienoraščio. 

Japonijoje 10 dienų už taiką
vatikano radijas

Japonijos Katalikų Bažnyčia rugpjūčio 6-15 dienomis švenčia taikos dienas.

Po keturių savaičių popiežius lankysis Kolumbijoje
vatikano radijas

Rugsėjo 6–11 dienomis popiežius Pranciškus lankysis po ilgo, kelis dešimtmečius trukusio, pilietinio karo susitaikinusioje ir pagijimo keliu žengiančioje Kolumbijoje.

Šv. Klaros šventė Asyžiuje
vatikano radijas

Rugpjūčio 11-ąją minimu šv. Klaros liturginiu minėjimu Asyžiuje baigėsi Porciunkulės atlaidų dieną prasidėję renginiai.

Pranciškus: Jėzaus širdis gailestinga
vatikano radijas

Maldininkams skaitytoje katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Jėzaus Gailestingąją širdį ir jo galią atleisti nuodėmes.

Piligrimystė palaimintojo Romero gimimo šimtmečio proga
vatikano radijas

Salvadore prasidėjo piligrimystė pal. Oskaro Romero, vyskupo ir kankinio, gimimo šimtmečio proga.

Venesuelos vyskupai smerkia persekiojimus ir kankinimus
vatikano radijas

„Esame apstulbę, niekaip negalime su tuo sutikti“ – sakė Venesuelos sostinės Karakaso arkivyskupas kard. Jorge Urosa Savino.

Šv. Joana Šantalietė – motina ir vizitietė

Uošvis ne tik pasižymėjo laukiniu gyvenimo būdu, bet ir visaip engė Joaną, kurios vienintele priebėga tapo paklusnumas – kaip būdas ieškoti Dievo valios savo gyvenime.

M. Valančiaus veikalas „Žemaičių vyskupystė“ – tikra XIX a. sensacija12

Prieš 170 m. Motiejus Valančius pirmą kartą lietuviškai parašė istoriografinį veikalą „Žemaičių vyskupystė“. 

Masud Barzani: Kurdistanas krikščionims bus saugus 3
vatikano radijas

Irako Kurdistanas ruošiasi tapti nepriklausoma valstybe, ir krikščionys joje galės jaustis saugiai.