Religija

Zarasų klebonas: Dievas pasikliauja varganu žmogumi

Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono Vydo Juškėno mintys apie pašaukimą, kunigystę, parapiją.  

Kaip Lietuvos valstybė ruošiasi popiežiaus vizitui?
Vatican News

Kaip vizitui ruošiasi valstybės institucijos – URM, prezidentūra, policija, miestų savivaldybės? Interviu su ambasadoriumi prie Šventojo Sosto Petru Zapolsku.  

Per Žolinę – patyčios iš tikinčiųjų

Reklamos autoriams tikslas pateisina priemones ir visiškai nerūpi, kad pakurstyta neapykanta ir katalikų, ir lenkų, ir regiono gyventojų atžvilgiu. 

Vatikano muziejų direktorė kalba apie vertybes net su politikais

Kai Vatikano muziejuose Barbara Jatta veda ekskursiją pasaulio lyderiams ar vietiniams moksleiviams, ji nepamokslauja apie tikėjimą, o aiškina meną. Tačiau tai yra ir tikėjimo pamoka. 

Marija žengia žmonijos avangarde

Garsiausi pasaulio teologai apie Švč. Mergelės Marijos santykį su Bažnyčia.

Dangun ėmimo slėpinys

Savo žemiškosios piligrimystės pabaigoje su kūnu ir siela pašlovinta Marija jau dabar gyvena tuo, kuo vieną dieną bus skirta gyventi ir mums.

Jos į dangų Ėmimas – mūsų likimas

Kiekvieno žmogaus galutinė paskirtis yra ne kapas, skirtas palaikams palaidoti, o anapusybė.

„Magnificat“ kviečia dalyvauti karikatūrų konkurse „Laukiu popiežiaus“

Piešinys turi būti linksmas bei juokingas ir atspindėti popiežiaus dvasingumą. Konkurse galima dalyvauti nuo 13 m. amžiaus.

Šv. Maksimilijonas Kolbė OFMConv4

Iš prigimties būdamas ūmaus būdo, amžininkų prisiminimuose jis charakterizuojamas kaip itin romus ir susitvardantis.

Lietuvoje susitiks Europos pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas

Į Lietuvoje vyksiantį trečiajį Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo kongresą suvažiuos 140 bendruomenių lyderių iš 23 šalių. 

Labanoro kunigo J. Kazlausko svajonė – Šv. Jurgio muziejus

Labanoro kunigas J. Kazlauskas, atstatęs sudegusią bažnyčią, svajoja visus Lietuvos šv. Jurgius eksponuoti muziejuje.

Pal. Teofilius Matulionis Latvijoje (II) Bikava

1902-ųjų vasarį palaimintasis paskiriamas klebonu į kitą katalikų parapiją – Bikavą, kiek atkampesnę vietovę nei Varaklianai, bet Teofiliaus biografijoje labai svarbią.

Paskelbta vyskupo nominato A. Jurevičiaus šventimų data

Liepos 2 d. popiežius nominavo teologijos mokslų daktarą monsinjorą Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą.

Br. Edvinas Jurgutis OFM davė pirmuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 18 val. šv. Mišių metu Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje br. Edvinas Jurgutis OFM davė pirmuosius laikinuosius įžadus.

Petras – Bažnyčios uola ar suklupimo akmuo?

Kai tik Petras pradeda remtis ne Kristumi, o savo akiračiu ir žmogišku supratimu, jis greitai iš uolos, remiančios Bažnyčią, tampa papiktinimo ir suklupimo akmeniu. 

„Mirti ramiai, gyventi garsiai“: Tėvo Stanislovo fenomenas

„Vienuolis kapucinas, tremtinys, drąsus pamokslininkas. Vertėjas ir kolekcininkas... ir poetas, – taip apie Tėvą Stanislovą kalbėjo D. Kanclerytė. – Jis neskirstė žmonių. Jo pašaukimas – būti su visais.“

Krikščionys turi ypatingą misiją kovoje su melagingomis naujienomis

Karas Rytų Ukrainoje yra pasaulio gerokai užmirštas, jame melagingos naujienos pasitelkiamos kaip vienas pagrindinių ginklų, sakė Ukrainos graikų katalikų vadovas Sviatoslavas Ševčiukas.

Popiežius jaunimui: blogis plinta, jei į jį neatsakome gerumu
Vatican News

„Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus kalbėjo su italų jaunimu, atvykusiu į šeštadienį ir sekmadienį Romoje vykusį savo susitikimą.

Šv. Joana Šantalietė – motina ir vizitietė

Uošvis ne tik pasižymėjo laukiniu gyvenimo būdu, bet ir visaip engė Joaną, kurios vienintele priebėga tapo paklusnumas – kaip būdas ieškoti Dievo valios savo gyvenime.

Sekmadienio meditacija. Kuo maitini savo sielą ir mintis?

Pasaulyje paslėpta džiugi paslaptis, ir Dievas tau ją atskleidžia.

Šventumas pagal Pranciškų (9): alkti teisingumo, dalintis gailestingumu

Atsidėti teisingumui to alkstant bei trokštant – štai šventumas.

A. Toliatas: „Nešiojamės Dievo atvaizdą savo moliniuose induose. Ir tai yra žmogaus grožis“

Skaitykite ištrauką iš naujosios kunigo Algirdo Toliato knygos „Šeštas jausmas yra pirmas. „Žmogaus ir Dievo metų“ trečioji knyga“. 

Popiežius jaunimui: Dievo darbai viršija bet kokį mūsų įsivaizdavimą
Vatican News

Susitikimas Circo Massimo: Didžioji dalis jaunimo ir popiežiaus maldos skirta medituoti, patikrinti, kaip ir kiek tikėjimas įstengė sužadinti ėjimą.

Popiežius susitiko su Čilės piktnaudžiavimo prevencijos taryba
Vatican News

Susitikimo tikslas buvo pasidalyti žiniomis ir nuomonėmis apie Čilėje dedamas pastangas išspręsti piktnaudžiavimo atvejus ir užtikrinti, kad jie daugiau nesikartotų.

Stingas dalyvavo popiežiaus audiencijoje
Vatican News

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje tarp kelių tūkstančių jos dalyvių buvo ir britų dainininkas, dainų autorius bei filantropas Stingas.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Klara Asyžietė
Katalikų pasaulio leidiniai

Pran­ciš­kaus at­si­ver­ti­mas stip­riai pa­vei­kė ir vie­ną gra­žią Asy­žiaus mer­gi­ną iš kil­min­gos gi­mi­nės – aš­tuo­nio­lik­me­tę Kla­rą Of­re­du­ci (Of­fre­duz­zi), gy­ve­nu­sią griež­to sti­liaus na­muo­se-tvir­to­vė­je San Ru­fi­no aikš­tė­je.

Muzikos aukštumose – Dievas

Su dirigentu iš Estijos Jannu-Eiku Tulve, kurio vadovaujamam ansambliui kūrinius rašo garsusis kompozitorius Arvo Pärtas, kalbamės apie muziką ir gyvenimą.

Ką pasakoja viena gražiausių Lietuvos bažnyčių?

Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje ypatingų dalykų apstu. Vienas jų – kad šalia jos savo paskutinį gyvenimo tarpsnį praleido palaimintasis vyskupas Teofilius Matulionis.

Per Žolinę į Krekenavą

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM rugpjūčio 14–20 d. kviečia į Didžiuosius Žolinės atlaidus Krekenavos bazilikoje.

Sprendimas pakviesti jėzuitą J. Martiną į Pasaulinį šeimų susitikimą sulaukė pasipriešinimo

Beveik 10 000 Airijos katalikų pasirašė peticiją, reikalaujančią pašalinti jėzuito J. Martino pranešimą Pasauliniame šeimų susitikime .

Klaipėdoje bus atliekama 7 dalių simfonija-oratorija, skirta Žolinės iškilmei

Simfoniją-oratoriją atliks Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras, mišrus choras bei solistai. Kūrinį diriguos maestro prof. Stasys Domarkas.

Pamaldumas Trakų Dievo Motinai

Trakų Dievo Motinos reikšmingumo priežastys glūdi praeityje – laike, kai šio atvaizdo kultas įgijo valstybinę reikšmę.

Kodėl popiežius Pranciškus Europą vadina pavargusia močiute?

„Nebematau Schumano, nebematau Adenauerio“, – sako popiežius. Europa yra apimta baimės. Ji užsidarė. Iš vaisingos motinos ji tapo nevaisinga močiute.

Ką veikia brolis dominikonas vasarą?
Vatican News

Piligrimystė, susitaikinimas, poilsis, jaunimas – taip apie savo vasarą pasakoja jaunas italas dominikonas br. Simone Tommaso Bellomo OP.

Pal. Teofilius Matulionis Latvijoje (I) Varaklianai

Iš Vilniaus iki Varaklianų – apie 300 km. Čia buvo paskirtas Teofilius Matulionis, baigęs Rusijos imperijos Peterburgo dvasinę akademiją ir gavęs šventimus. 

Edith Stein – būdama žydė mirė dėl Kristaus

Filosofė, vėliau vienuolė karmelitė per akademinę veiklą atlikusi tarnystę Bažnyčiai, savo gyvenimą atidavė kaip deginamąją auką.

Ruoštis jaunimo sinodui su Turino drobule
Vatican News

Turino drobulė byloja apie patį tamsiausią mūsų tikėjimo slėpinį, kuris tuo pat metu yra pats šviesiausias beribės vilties ženklas.

Šv. Dominykas – maldos vyras
Benediktas XVI - Bažnyčios žinios

Šventasis Dominykas buvo maldos vyras. Įsimylėjęs Dievą, netroško nieko, išskyrus gelbėti sielas, pirmiausia patekusiųjų į anuometinių erezijų žabangas. 

Popiežiaus vizitas sutampa su Nacionaline Lietuvos žydų genocido atminimo diena

Lietuvos žydų bendruomenė kviečia popiežių rugsėjo 23 d. Panerių masinių žydų žudynių vietoje pasimelsti už Holokausto metu prarastas gyvybes ir už lietuvius Pasaulio Tautų Teisuolius.

Kiek studentų sulaukė kunigų seminarijos

Lietuvoje šiuo metu veikia trys kunigų seminarijos – Vilniuje, Kaune ir Telšiuose.

Asmeninė desekuliarizacija
Ignas Kriaučiūnas - Žurnalas „Ateitis“

Dievas nemirė ir niekad nemirs. Užtat mes – tikrai mirsime, todėl išganymas ir niekas daugiau yra krikščionio gyvenimo tikslas.

Žvelgti Prisikėlimo žvilgsniu

Be Prisikėlimo šviesos matome pasaulį ir žmones tarsi negatyve. Ir būtent tos sritys, kurios mumyse ir kituose mums atrodo tamsiausios, Kristaus galia gali būti šviesiausios.

Prieš 40 m. mirė popiežius Paulius VI

Su pagarba ir dėkingumu atsimename 1978 m. rugpjūčio 6-ąją mirusį Giovanni Battista Montini – popiežių Paulių VI. 

Dekalogas geroms sielos atostogoms
Vatican News

„Puoselėk nuostabą“, „klausykis Žodžio“, „išsilaisvink iš triukšmo“. Tai Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų vienuolijos patarimai atostogaujantiems.

Šventosios Žemės jaunuoliai dalyvauja pranciškoniškame žygyje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Beveik šimtas jaunuolių iš Šventosios Žemės dalyvauja 28-ajame pranciškoniškame žygyje, kurio tikslas – patirti Dievo artumą ir pasiekti Taboro kalną.

Kun. Vincentas Lizdenis: „Kristau, ką nori, kad daryčiau?“
Žurnalas „Ateitis“

Mes visi esame pašaukti padėti kitiems surasti ir atsiliepti į Dievo pašaukimą.

Sekmadienio meditacija. Dievo darbas – maitinti gyvenimą

Svarbių klausimų Evangelija. Jėzaus klausia: ką turime daryti, kad atliktume Dievo darbus? Jis atsako: štai Dievo darbas – tikėti tą, kurį Jis siuntė.

Šventumas pagal Pranciškų (8): kas yra romumas?

Savo tikėjimą bei įsitikinimus irgi būtina ginti švelniai, net priešai traktuotini taikiai. Bažnyčioje dažnai klydome, nes neatsiliepdavome į tokį Dievo žodžio reikalavimą. 

Arkivysk. G. Grušas apie Vilniaus kaip Europos G taško reklamą

Ši moters seksualumą išnaudojanti kampanija Vilnių parduoda pigiausiu būdu ir lieka neatsakytas klausimas, kokia dalis vilniečių norėtų tapatintis su tokiu miesto įvaizdžiu. 

Rugpjūtį popiežius meldžiasi už šeimas
Vatican News

Negana tik kalbėti apie šeimų svarbą, bet reikia jas konkrečiai remti ir atitinkamomis šeimų politikomis padėti joms atlikti savo vaidmenį visuomenės labui.