Evangelijos komentaras | Religija

Liepos 19 d.
Mt 11, 28–30 „Aš romus ir nuolankios širdies“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 28–30
„Aš romus ir nuolankios širdies“

Liepos 18 d.
Mt 11, 25–27 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 25–27
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Liepos 17 d.
Mt 11, 20–24 „Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 20–24
„Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“

Liepos 16 d.
Mt 10, 34 – 11, 1 „Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 10, 34 – 11, 1
„Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo“

Liepos 15 d.
XV EILINIS SEKMADIENIS Mk 6, 7–13 „Ėmė siuntinėti juos po du“
Evangelijos komentaras

XV EILINIS SEKMADIENIS 
Psalmyno III savaitė

Mk 6, 7–13
„Ėmė siuntinėti juos po du“

Liepos 14 d.
Mt 10, 24–33 „Nebijokite tų, kurie žudo kūną“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 24–33
„Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

Liepos 13 d.
Mt 10, 16–23 „Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 16–23
„Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Liepos 12 d.
Mt 10, 7–15 „Dovanai gavote, dovanai ir duokite“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 7–15
„Dovanai gavote, dovanai ir duokite“

Liepos 11 d.
Mt 19, 27–29 „Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 19, 27–29
„Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai“

Liepos 10 d.
Mt 9, 32–38 „Pjūtis didelė, o darbininkų maža“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 9, 32–38
„Pjūtis didelė, o darbininkų maža“

Liepos 9 d.
Mt 9, 18–26 „Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, ir ji atgis“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 9, 18–26
„Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, ir ji atgis“

Liepos 8 d.
XIV EILINIS SEKMADIENIS Mk 6, 1–6 „Tik savo tėviškėje taip negerbiamas pranašas“
Evangelijos komentaras

XIV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mk 6, 1–6
„Tik savo tėviškėje taip negerbiamas pranašas“

Liepos 7 d.
Mt 9, 14–17 „Ar gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 14–17
„Ar gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis?“

Liepos 6 d.
Mt 9, 9–13 „Ne sveikiesiems reikia gydytojo. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos.“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 9–13
„Ne sveikiesiems reikia gydytojo. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos.“

Liepos 5 d.
Mt 9, 1–8 „Minios šlovino Dievą, suteikusį tokią galią žmonėms“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 1–8
„Minios šlovino Dievą, suteikusį tokią galią žmonėms“

Liepos 4 d.
Mt 8, 28–34 „Atėjai pirm laiko demonų kankinti?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 8, 28–34
„Atėjai pirm laiko demonų kankinti?“

Liepos 3 d.
Jn 20, 24–29 „Mano Viešpats ir mano Dievas!“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 24–29
„Mano Viešpats ir mano Dievas!“

Liepos 2 d.
Lk 2, 41–52 „Tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“
Evangelijos komentaras

Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 41–52
„Tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“

Liepos 1 d.
Mk 5, 21–43 „Mergaite, sakau tau, kelkis!“
Evangelijos komentaras

XIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mk 5, 21–43
„Mergaite, sakau tau, kelkis!“

Birželio 30 d.
Mt 8, 5–17 „Daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės prie vaišių stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 8, 5–17
„Daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės prie vaišių stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu“

Birželio 29 d.
Mt 16, 13–19 „Tu esi Petras – Uola. Tau duosiu dangaus karalystės raktus“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 16, 13–19
„Tu esi Petras – Uola. Tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Birželio 28 d.
Mt 7, 21–29 „Namas, pastatytas ant uolos, ir namas, pastatytas ant smėlio“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 7, 21–29
„Namas, pastatytas ant uolos, ir namas, pastatytas ant smėlio“

Birželio 27 d.
Mt 7, 15–20 „Jūs pažinsite juos iš vaisių“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 7, 15–20
„Jūs pažinsite juos iš vaisių“

Birželio 26 d.
Mt 7, 6. 12–14 „Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 7, 6. 12–14
„Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“.

Birželio 25 d.
Mt 7, 1–5 „Pirmiau išritink rąstą iš savo akies“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 7, 1–5
„Pirmiau išritink rąstą iš savo akies“

Birželio 24 d.
Lk 1, 57–66. 80 „Jo vardas – Jonas“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 57–66. 80
„Jo vardas – Jonas“

Birželio 23 d.
Mt 6, 24–34 „Nesirūpinkite rytdiena“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 24–34
„Nesirūpinkite rytdiena“

Birželio 22 d.
Mt 6, 19–23 „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 19–23
„Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“

Birželio 21 d.
Mt 6, 7–15 „Melskitės taip"
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 7–15
„Melskitės taip"

Birželio 20 d.
Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atsilygins“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 1–6. 16–18
„Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atsilygins“

Birželio 19 d.
Mt 5, 43–48 „Mylėkite savo priešus“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 43–48
„Mylėkite savo priešus“

Birželio 18 d.
Mt 5, 38–42 „Aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 38–42
„Aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui“

Birželio 17 d.
XI EILINIS SEKMADIENIS Mk 4, 26–34 „Jis esti mažiausias iš visų sėklų ir tampa didesnis už visas daržoves“
Evangelijos komentaras

XI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Mk 4, 26–34
„Jis esti mažiausias iš visų sėklų ir tampa didesnis už visas daržoves“

Birželio 16 d.
Mt 5, 33–37 „Aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 33–37
„Aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite“

Birželio 15 d.
Mt 5, 27–32 „Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 27–32
„Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja“

Birželio 14 d.
Mt 5, 20–26 „Kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 20–26
„Kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme“

Birželio 13 d.
Mt 5, 17–19 „Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 17–19
„Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“

Birželio 12 d.
Mt 5, 13–16 „Jūs – pasaulio šviesa“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 13–16
„Jūs – pasaulio šviesa“

Birželio 11 d.
Mt 10, 7–13 „Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 7–13
„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“

Birželio 10 d.
X EILINIS SEKMADIENIS Mk 3, 20–35 „Šėtonui ateis galas“
Evangelijos komentaras

X EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mk 3, 20–35
„Šėtonui ateis galas“

Birželio 9 d.
Lk 2, 41–51 „Ji laikė visus įvykius savo širdyje“
Evangelijos komentaras

Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis
Psalmyno I savaitė

Lk 2, 41–51
„Ji laikė visus įvykius savo širdyje“

Birželio 8 d.
Jn 19, 31–37 „Perdūrė jam šoną, ir ištekėjo kraujo ir vandens“
Evangelijos komentaras

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 19, 31–37
„Perdūrė jam šoną, ir ištekėjo kraujo ir vandens“

Birželio 7 d.
Mk 12, 28b–34 „Toks yra pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 12, 28b–34
„Toks yra pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį“

Birželio 6 d.
Mk 12, 18–27 „Jis gi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 12, 18–27
„Jis gi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas“

Birželio 5 d.
Mk 12, 13–17 „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 12, 13–17
„Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“

Birželio 4 d.
Mk 12, 1–12 „Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 12, 1–12
„Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu“

Birželio 3 d.
ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės) Mk 14, 12–16. 22–26 „Tai mano kūnas, tai mano kraujas“
Evangelijos komentaras

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 14, 12–16. 22–26
„Tai mano kūnas, tai mano kraujas“

Birželio 2 d.
Mk 11, 27–33 „Kokią teisę turi taip daryti?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 11, 27–33
„Kokią teisę turi taip daryti?“

Birželio 1 d.
Mk 11, 11–25 „Mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 11, 11–25
„Mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms“

Gegužės 31 d.
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas Lk 1, 39–56 „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“
Evangelijos komentaras

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 39–56
„Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“