Evangelijos komentaras | Religija

Birželio 5 d.
Mk 12, 35–37 „Kodėl sako Mesiją esant Dovydo sūnų?“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

IX eilinė savaitė

Mk 12, 35–37
„Kodėl sako Mesiją esant Dovydo sūnų?“

Birželio 4 d.
Mt 26, 36–42 „Mano siela mirtinai nuliūdusi“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

IX eilinė savaitė

Mt 26, 36–42
„Mano siela mirtinai nuliūdusi“

Birželio 3 d.
Mk 12, 18–27 „Jis gi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

IX eilinė savaitė

Mk 12, 18–27
„Jis gi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas“

Birželio 2 d.
Mk 12, 13–17 „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

IX eilinė savaitė

Mk 12, 13–17
„Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“

Birželio 1 d.
Jn 19, 25–34 „Štai tavo sūnus. Štai tavo motina“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina

Jn 19, 25–34
„Štai tavo sūnus. Štai tavo motina“

Gegužės 31 d.
Jn 20, 19–23 „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Imkite Šventąją Dvasią“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)

Jn 20, 19–23
„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Imkite Šventąją Dvasią“

Gegužės 30 d.
Jn 21, 20–25 „Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

VII Velykų savaitė

Jn 21, 20–25 „Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“

Gegužės 29 d.
Jn 21, 15–19 „Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

VII Velykų savaitė

Jn 21, 15–19
„Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“

Gegužės 28 d.
Jn 17, 20–26 „Kad jie pasiektų tobulą vienybę“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

VII Velykų savaitė

Jn 17, 20–26
„Kad jie pasiektų tobulą vienybę“

Gegužės 27 d.
Jn 17, 11b–19 „Kad jie būtų viena, kaip ir mes“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

VII Velykų savaitė

Jn 17, 11b–19
„Kad jie būtų viena, kaip ir mes“

Gegužės 26 d.
Jn 17, 1–11a „Tėve, pašlovink savo Sūnų“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

VII Velykų savaitė

Jn 17, 1–11a
„Tėve, pašlovink savo Sūnų“

Gegužės 25 d.
Jn 16, 29–33 „Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

VII Velykų savaitė

Jn 16, 29–33
„Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“

Gegužės 24 d.
Mt 28, 16–20 „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

VII Velykų savaitė

Mt 28, 16–20
„Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“

Gegužės 23 d.
Jn 16, 23b–28 „Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

VI Velykų savaitė

Jn 16, 23b–28
„Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“

Gegužės 22 d.
Jn 16, 20–23a „Jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

VI Velykų savaitė

Jn 16, 20–23a
„Jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“

Gegužės 21 d.
Jn 16, 16–20 „Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

VI Velykų savaitė

Jn 16, 16–20
„Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“

Gegužės 20 d.
Jn 16, 12–15 „Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

VI Velykų savaitė

Jn 16, 12–15
„Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“

Gegužės 19 d.
Jn 16, 5–11 „Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

VI Velykų savaitė

Jn 16, 5–11
„Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“

Gegužės 18 d.
Jn 15, 26 – 16, 4a „Tiesos Dvasia liudys apie mane“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

VI Velykų savaitė

Jn 15, 26 – 16, 4a
„Tiesos Dvasia liudys apie mane“

Gegužės 17 d.
Jn 14, 15–21: „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

VI Velykų savaitė

Jn 14, 15–21:
„Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją“

Gegužės 16 d.
Jn 15, 18–21 „Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 15, 18–21
„Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“

Gegužės 15 d.
Jn 15, 12–17 „Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 15, 12–17
„Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

Gegužės 14 d.
Jn 15, 9–17 „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 15, 9–17
„Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“

Gegužės 13 d.
Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 15, 1–8
„Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Gegužės 12 d.
Jn 14, 27–31a „Duodu jums savo ramybę“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 14, 27–31a
„Duodu jums savo ramybę“

Gegužės 11 d.
Jn 14, 21–26 „Globėjas, kurį Tėvas atsiųs, išmokys jus visko“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 14, 21–26
„Globėjas, kurį Tėvas atsiųs, išmokys jus visko“

Gegužės 10 d.
Jn 14, 1–12 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 14, 1–12
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Gegužės 9 d.
Jn 14, 7–14 „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 14, 7–14
„Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“

Gegužės 8 d.
Jn 14, 1–6 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 14, 1–6
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Gegužės 7 d.
Jn 13, 16–20 „Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 13, 16–20
„Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“

Gegužės 6 d.
Jn 12, 44–50 „Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 12, 44–50
„Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“

Gegužės 5 d.
Jn 10, 22–30 „Aš ir Tėvas esame viena“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 10, 22–30
„Aš ir Tėvas esame viena“

Gegužės 4 d.
Jn 10, 11–18 „Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 10, 11–18
„Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“

Gegužės 3 d.
Jn 10, 1–10 „Aš – avių vartai“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 10, 1–10
„Aš – avių vartai“

Gegužės 2 d.
Jn 6, 60–69 „Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

III Velykų savaitė

Jn 6, 60–69
„Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“

Gegužės 1 d.
Jn 6, 52–59 „Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

III Velykų savaitė

Jn 6, 52–59
„Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“

Balandžio 30 d.
Jn 6, 44–51 „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

III Velykų savaitė

Jn 6, 44–51
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“

Balandžio 29 d.
Mt 11, 25–30 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

III Velykų savaitė

Mt 11, 25–30
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Balandžio 28 d.
Jn 6, 30–35 „Ne Mozė, bet mano Tėvas duoda iš dangaus tikrosios duonos“
Ses. Rima Malickaitė CC - Evangelijos komentaras

III Velykų savaitė

Jn 6, 30–35
„Ne Mozė, bet mano Tėvas duoda iš dangaus tikrosios duonos“

Balandžio 27 d.
Jn 6, 22–29 „Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!“
Ses. Rima Malickaitė CC - Evangelijos komentaras

III Velykų savaitė

Jn 6, 22–29
„Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!“

Balandžio 26 d.
Lk 24, 13–35 „Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“
Ses. Ona Vitkauskaitė MVS - Evangelijos komentaras

III Velykų savaitė

Lk 24, 13–35
„Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“

Balandžio 25 d.
Mk 16, 15–20 „Skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“
Ses. Ona Vitkauskaitė MVS - Evangelijos komentaras

II Velykų savaitė

Mk 16, 15–20
„Skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“

Balandžio 24 d.
Jn 6, 1–15 „Davė išdalyti visiems ten sėdintiems, kiek kas norėjo“
Ses. Ona Vitkauskaitė MVS - Evangelijos komentaras

II Velykų savaitė

Jn 6, 1–15
„Davė išdalyti visiems ten sėdintiems, kiek kas norėjo“

Balandžio 23 d.
Jn 3, 31–36 „Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas“
Ses. Ona Vitkauskaitė MVS - Evangelijos komentaras

II Velykų savaitė

Jn 3, 31–36
„Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas“

Balandžio 22 d.
Jn 3, 16–21 „Dievas siuntė savo Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“
Ses. Ona Vitkauskaitė MVS - Evangelijos komentaras

II Velykų savaitė

Jn 3, 16–21
„Dievas siuntė savo Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“

Balandžio 21 d.
Jn 3, 7b–15 „Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus“
Ses. Ona Vitkauskaitė MVS - Evangelijos komentaras

II Velykų savaitė

Jn 3, 7b–15
„Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus“

Balandžio 20 d.
Lk 24, 13–35 „Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“
Ses. Ona Vitkauskaitė MVS - Evangelijos komentaras

III Velykų savaitė

Lk 24, 13–35
„Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“

Jn 3, 1–8 „Jei kas neatgims, negalės regėti Dievo karalystės“
Ses. Ona Vitkauskaitė MVS - Evangelijos komentaras

II Velykų savaitė

Jn 3, 1–8
„Jei kas neatgims, negalės regėti Dievo karalystės“

Balandžio 19 d.
Jn 20, 19–31 „Palaiminti, kurie tiki nematę“
Danguolė Gervytė RA - Evangelijos komentaras

II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS
(Dievo Gailestingumo sekmadienis)

Jn 20, 19–31
„Palaiminti, kurie tiki nematę“

Balandžio 18 d.
Mk 16, 9–15 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA

Mk 16, 9–15
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“