Evangelijos komentaras | Religija

Kovo 26 d.
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Letare) Jn 9, 1–41 „Jis nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis“
Evangelijos komentaras

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
Psalmyno IV savaitė

Jn 9, 1–41
„Jis nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis

Kovo 25 d.
VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI Lk 1, 26–38 „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“5
Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 26–38
„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų

Kovo 24 d.
Mk 12, 28b–34 „Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“17
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 12, 28b–34
„Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“

Kovo 23 d.
Lk 11, 14–23 „Kas ne su manimi, tas prieš mane“30
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 14–23
„Kas ne su manimi, tas prieš mane“

Kovo 22 d.
Mt 5, 17–19 „Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 17–19
Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“

Kovo 21 d.
Mt 18, 21–35 „Jeigu kiekvienas neatleisite savo broliui, mano dangiškasis Tėvas neatleis jums“7
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 21–35
„Jeigu kiekvienas neatleisite savo broliui, mano dangiškasis Tėvas neatleis jums“

Kovo 20 d.
Mt 1, 16. 18–21. 24a „Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“2
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 1, 16. 18–21. 24a
„Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“

Kovo 19 d.
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS Jn 4, 5–42 „Versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“9
Evangelijos komentaras

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Jn 4, 5–42
„Versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“

Kovo 18 d.
Lk 15, 1–3. 11–32 „Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“63
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 15, 1–3. 11–32
„Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“

Kovo 17 d.
Mt 21, 33–43. 45–46 „Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“15
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 21, 33–43. 45–46
„Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“

Kovo 16 d.
Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“18
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Kovo 15 d.
Mt 20, 17–28 „Jie pasmerks jį mirti“15
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 20, 17–28
„Jie pasmerks jį mirti“

Kovo 14 d.
Mt 23, 1–12 „Jie kalba, bet nedaro“22
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 23, 1–12
„Jie kalba, bet nedaro“

Kovo 13 d.
Lk 6, 36–38 „Atleiskite, ir jums bus atleista“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 36–38
„Atleiskite, ir jums bus atleista“

Kovo 12 d.
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS Mt 17, 1–9 „Jo veidas sužibo kaip saulė“2
Evangelijos komentaras

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė 

Mt 17, 1–9
„Jo veidas sužibo kaip saulė“

Kovo 11 d.
Mt 5, 43–48 „Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 43–48
„Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“

Kovo 10 d.
Mt 5, 20–26 „Eik pirma susitaikyti su broliu“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 20–26
„Eik pirma susitaikyti su broliu“

Kovo 9 d.
Mt 7, 7–12 „Kiekvienas, kas prašo, gauna“13
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 7, 7–12
„Kiekvienas, kas prašo, gauna“

Kovo 8 d.
Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“15
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 11, 29–32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Kovo 7 d.
Mt 6, 7–15 „Todėl melskitės taip"11
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 6, 7–15
„Todėl melskitės taip"

Kovo 6 d.
Mt 25, 31–46 „Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte"4
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 31–46
„Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte"

Kovo 5 d.
I GAVĖNIOS ir Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis Mt 4, 1–11 „Jei tu Dievo Sūnus"4
Evangelijos komentaras

I GAVĖNIOS ir Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis
Psalmyno I savaitė

Mt 4, 1–11
„Jei tu Dievo Sūnus" 

 

Kovo 4 d.
ŠV. KAZIMIERAS, PIRMASIS LIETUVOS GLOBĖJAS Jn 15, 9–17 „Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau"77
Evangelijos komentaras

ŠV. KAZIMIERAS, PIRMASIS LIETUVOS GLOBĖJAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 9–17
„Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau"

Kovo 3 d.
Mt 9, 14–15 „Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus"15
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 9, 14–15
„Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus"

Kovo 2 d.
Lk 9, 22–25 „Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės"15
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 9, 22–25
„Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės"

Kovo 1 d.
PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė) Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“32
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 6, 1–6. 16–18
„Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“

Vasario 28 d.
Mk 10, 28–31 „Šiuo metu jūs gausite šimteriopai (kartu su persekiojimais) ir ateisiančiu laiku – amžinąjį gyvenimą“13
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 10, 28–31
„Jau šiuo metu jūs gausite šimteriopai (kartu su persekiojimais) ir ateisiančiu laiku – amžinąjį gyvenimą“.

Vasario 27 d.
Mk 10, 17–27 „Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane“30
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 10, 17–27
„Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane“

Vasario 26 d.
VIII EILINIS SEKMADIENIS Mt 6, 24–34 „Nesirūpinkite rytdiena“6
Evangelijos komentaras

VIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mt 6, 24–34
„Nesirūpinkite rytdiena“

Vasario 25 d.
Mk 10, 13–16 „Kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“.17
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 10, 13–16
„Kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“.

Vasario 24 d.
Mk 10, 1–12 „Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria“17
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 10, 1–12
„Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria“

Vasario 23 d.
Mk 9, 41–50 „Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas patekti į pragarą“25
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 41–50
„Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas patekti į pragarą“

Vasario 22 d.
Mt 16, 13–19 „Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“9
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 16, 13–19
„Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Vasario 21 d.
Mk 9, 30–37 „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“25
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 30–37
„Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“

Vasario 20 d.
Mk 9, 14–29 „Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!"21
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 14–29
„Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!"

Vasario 19 d.
VII EILINIS SEKMADIENIS Mt 5, 38–48 „Mylėkite savo priešus“4
Evangelijos komentaras

VII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė 

Mt 5, 38–48
„Mylėkite savo priešus“

Vasario 18 d.
Mk 9, 2–13 „Jis atsimainė jų akivaizdoje“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 9, 2–13
„Jis atsimainė jų akivaizdoje“

Vasario 17 d.
Mk 8, 34 – 9,1 „Kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės“8
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 34 – 9, 1
„Kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės“

Vasario 16 d.
Mk 8, 27–33 „Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“10
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 27–33
„Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“

Vasario 15 d.
Mk 8, 22–26 „Neregys tapo sveikas ir viską ryškiai matė“8
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 22–26
„Neregys tapo sveikas ir viską ryškiai matė“

Vasario 14 d.
Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“8
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Vasario 13 d.
Mk 8, 11–13 „Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“14
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 11–13
Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“

Vasario 12 d.
VI EILINIS SEKMADIENIS Mt 5, 17–37 „Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“1
Evangelijos komentaras

VI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 5, 17–37
„Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“

Vasario 11 d.
Mk 8, 1–10 „Žmonės pavalgė iki soties“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 8, 1–10
„Žmonės pavalgė iki soties“

Vasario 10 d.
Mk 7, 31–37 „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“26
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 31–37
„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Vasario 9 d.
Mk 7, 24–30 „Ir šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“7
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 24–30
„Ir šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“

Vasario 8 d.
Mk 7, 14–23 „Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“12
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 14–23
„Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“

Vasario 7 d.
Mk 7, 1–13 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“14
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 1–13
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Vasario 6 d.
Mk 6, 53–56 „Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“15
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 6, 53–56
„Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Vasario 5 d.
V EILINIS SEKMADIENIS Mt 5, 13–16 „Jūs – pasaulio šviesa“1
Bernardinai.TV

V EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė 

Mt 5, 13–16
„Jūs – pasaulio šviesa“