Evangelijos komentaras | Religija

Gruodžio 17 d.
III ADVENTO SEKMADIENIS Jn 1, 6–8. 19–28 „Jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis“1
Evangelijos komentaras

III ADVENTO SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Jn 1, 6–8. 19–28
„Jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis“

Gruodžio 16 d.
Mt 17, 10–13 „Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 17, 10–13
„Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo“

Gruodžio 15 d.
Mt 11, 16–19 „Išmintis pasiteisina savo darbais“20
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 11, 16–19
„Išmintis pasiteisina savo darbais“

Gruodžio 14 d.
Mt 11, 11–15 „Nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“6
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 11, 11–15
„Nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“

Gruodžio 13 d.
Mt 11, 28–30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“20
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 11, 28–30
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“

Gruodžio 12 d.
Mt 18, 12–24 „Dievas nenori, kad pražūtų mažutėliai“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 18, 12–24
„Dievas nenori, kad pražūtų mažutėliai“

 

Gruodžio 11 d.
Lk 5, 17–26 „Šiandien matėme nuostabių dalykų“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 17–26
„Šiandien matėme nuostabių dalykų“

Gruodžio 10 d.
II ADVENTO SEKMADIENIS Mk 1, 1–8 „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“31
Evangelijos komentaras

II ADVENTO SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mk 1, 1–8
„Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“

Gruodžio 9 d.
Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8 „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“55
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8
„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“

Gruodžio 8 d.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS Lk 1, 26–38 „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“8
Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 26–38
„Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“

Gruodžio 7 d.
Mt 7, 21. 24–27 „Kas vykdo Tėvo valią, įeis į dangaus karalystę“68
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 7, 21. 24–27
„Kas vykdo Tėvo valią, įeis į dangaus karalystę“

Gruodžio 6 d.
Mt 15, 29–37 „Minia stebėjosi, matydama nebylius kalbančius, luošius pasveikstančius“32
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 15, 29–37
„Minia stebėjosi, matydama nebylius kalbančius, luošius pasveikstančius“

Gruodžio 5 d.
Lk 10, 21–24 „Niekas nežino, kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus panorės apreikšti“105
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 10, 21–24
„Niekas nežino, kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus panorės apreikšti“

Gruodžio 4 d.
Mt 8, 5–11 „Daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie vaišių stalo“29
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 8, 5–11
„Daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie vaišių stalo“

Gruodžio 3 d.
I ADVENTO SEKMADIENIS Mk 13, 33–37 „Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“5
Evangelijos komentaras

I ADVENTO SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mk 13, 33–37
„Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“

Gruodžio 2 d.
Lk 21, 34–38 „Budėkite, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimų nelaimių“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 34–38
„Budėkite, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimų nelaimių“

Gruodžio 1 d.
Lk 21, 29–33 „Pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“30
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 29–33
„Pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“

Lapkričio 30 d.
ŠV. ANDRIEJUS (Apaštalas) Mt 4, 18–22 „Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo“4
Evangelijos komentaras

ŠV. ANDRIEJUS (Apaštalas)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 4, 18–22
„Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo“

 

Lapkričio 29 d.
Lk 21, 12–19 „Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris“10
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 12–19
„Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris“

Lapkričio 28 d.
Lk 21, 5–11 „Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus“67
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 5–11
„Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus“

Lapkričio 27 d.
Lk 21, 1–4 „Ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui“23
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 1–4
„Ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui“

Lapkričio 26 d.
MŪSŲ VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS, VISATOS VALDOVAS Mt 25, 31–46 „Jis atsisės savo garbės soste ir perskirs juos“3
Evangelijos komentaras

MŪSŲ VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS, VISATOS VALDOVAS
XXXIV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 25, 31–46
„Jis atsisės savo garbės soste ir perskirs juos“

 

Lapkričio 25 d.
Lk 20, 27–40 „Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 20, 27–40
„Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“

Lapkričio 24 d.
Lk 19, 45–48 „Parašyta: 'Mano namai turi būti maldos namai', o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne“19
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 45–48
„Parašyta: 'Mano namai turi būti maldos namai', o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne“

Lapkričio 23 d.
Lk 19, 41–44 „O, kad tu suprastum, kas tau atneša ramybę!“5
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 41–44
„O, kad tu suprastum, kas tau atneša ramybę!“

Lapkričio 22 d.
Lk 19, 11–28 „Kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 11–28
„Kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo“

Lapkričio 21 d.
Mt 12, 46–50 „Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“11
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 12, 46–50
„Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“

Lapkričio 20 d.
Lk 18, 35–43 „Ko nori, kad tau padaryčiau? – Viešpatie, kad regėčiau!“9
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 18, 35–43
„Ko nori, kad tau padaryčiau? – Viešpatie, kad regėčiau!“

Lapkričio 19 d.
XXX EILINIS SEKMADIENIS Mt 25, 14–30 „Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“2
Evangelijos komentaras

XXX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mt 25, 14–30
„Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“

Lapkričio 18 d.
Lk 18, 1–8 „Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 18, 1–8
„Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi“

Lapkričio 17 d.
Lk 17, 26–37 „Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins“5
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 26–37
„Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins“

Lapkričio 16 d.
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA Jn 19, 25–27 „Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“55
Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 19, 25–27
„Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“

Lapkričio 15 d.
Lk 17, 11–19 „Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“26
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 11–19
„Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“

Lapkričio 14 d.
Lk 17, 7–10 „Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“17
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 7–10
„Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“

Lapkričio 13 d.
Lk 17, 1–6 „Jei jis septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: „Gailiuosi“, – atleisk jam“43
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 1–6
„Jei jis septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: „Gailiuosi“, – atleisk jam“

Lapkričio 12 d.
XXXII EILINIS SEKMADIENIS Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“6
Evangelijos komentaras

XXXII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mt 25, 1–13
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

 

Lapkričio 11 d.
Lk 16, 9–15 „Kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose“16
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 16, 9–15
„Kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose“

Lapkričio 10 d.
Lk 16, 1–8 „Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“14
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 16, 1–8
„Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“

Lapkričio 9 d.
LATERANO BAZILIKOS PAŠVENTINIMAS Jn 2, 13–22 „Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“16
Evangelijos komentaras

LATERANO BAZILIKOS PAŠVENTINIMAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 2, 13–22
„Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“

Lapkričio 8 d.
Lk 14, 25–33 „Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys“18
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 25–33
„Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys“

Lapkričio 7 d.
Lk 14, 15–24 „Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni“21
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 15–24
„Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni“

Lapkričio 6 d.
Lk 14, 12–14 „Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“19
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 12–14
„Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“

Lapkričio 5 d.
XXXI EILINIS SEKMADIENIS Mt 23, 1–12 „Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje“1
Evangelijos komentaras

XXXI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Mt 23, 1–12
„Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje“

Lapkričio 4 d.
Lk 14, 1. 7–11 „Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 14, 1. 7–11
„Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“

Lapkričio 3 d.
Lk 14, 1–6 „Jei kurio sūnus ar galvijas įkris į šulinį, argi neištrauks jų šeštadienį?“16
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 14, 1–6
„Jei kurio sūnus ar galvijas įkris į šulinį, argi neištrauks jų šeštadienį?“

 

Lapkričio 2 d.
Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės) Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“9
Evangelijos komentaras

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

Mt 25, 1–13
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

Lapkričio 1 d.
VISI ŠVENTIEJI Mt 5, 1–12a „Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“6
Evangelijos komentaras

VISI ŠVENTIEJI
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 5, 1–12a
„Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“

Spalio 31 d.
Lk 13, 18–21 „Su kuo man palyginti Dievo karalystę?“50
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 18–21
„Su kuo man palyginti Dievo karalystę?“

Spalio 30 d.
Lk 13, 10–17 „Moterie, esi išvaduota iš savo ligos!“14
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 10–17
„Moterie, esi išvaduota iš savo ligos!“

Spalio 29 d.
XXX EILINIS SEKMADIENIS Mt 22, 34–40 „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą, kaip save patį“16
Evangelijos komentaras

XXX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 22, 34–40
„Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą, kaip save patį“