Evangelijos komentaras | Religija

Gruodžio 15 d.
Mt 11, 2–11 „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 2–11
„Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“

Gruodžio 14 d.
Mt 17, 10–13 „Elijas jau buvo atėjęs, bet jie jo nepažino“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 17, 1013
„Elijas jau buvo atėjęs, bet jie jo nepažino“

Gruodžio 13 d.
Mt 11, 16–19 „Neklauso nei Jono, nei Žmogaus Sūnaus“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 11, 16–19
„Neklauso nei Jono, nei Žmogaus Sūnaus“

Gruodžio 12 d.
Mt 11, 11–15 „Nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 11, 11–15
„Nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“

Gruodžio 11 d.
Mt 11, 28–30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 11, 28–30
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“

Gruodžio 10 d.
Mt 18, 12–14 „Dievas nenori, kad pražūtų mažutėliai“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 18, 12–14
„Dievas nenori, kad pražūtų mažutėliai“

Gruodžio 9 d.
Lk 1, 26–38 „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 26–38
„Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“

Gruodžio 8 d.
Mt 3, 1–12 „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 3, 1–12
„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“

Gruodžio 7 d.
Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8 „Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8
„Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių“

Gruodžio 6 d.
Mt 9, 27–31 „Tikėdami Jėzų pagyja du neregiai“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 27–31
„Tikėdami Jėzų pagyja du neregiai“

Gruodžio 5 d.
Mt 7, 21. 24–27 „Kas vykdo Tėvo valią, įeis į dangaus karalystę“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 7, 21. 24–27
„Kas vykdo Tėvo valią, įeis į dangaus karalystę“

Gruodžio 4 d.
Mt 15, 29–37 „Jėzus pagydo ligonius ir padaugina duoną“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 15, 29–37
„Jėzus pagydo ligonius ir padaugina duoną“

Gruodžio 3 d.
Lk 10, 21–24 „Jėzus pradžiunga Šventąja Dvasia“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 10, 21–24
„Jėzus pradžiunga Šventąja Dvasia“

Gruodžio 2 d.
Mt 8, 5–11 „Daugelis ateis iš rytų ir vakarų į dangaus Karalystę“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 8, 5–11
„Daugelis ateis iš rytų ir vakarų į dangaus Karalystę“

Gruodžio 1 d.
Mt 24, 37–44 „Budėkite, kad būtumėte pasirengę“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 24, 37–44
„Budėkite, kad būtumėte pasirengę“

Lapkričio 30 d.
Mt 4, 18–22 „Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 4, 18–22
„Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo“

Lapkričio 29 d.
Lk 21, 29–33 „Pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 29–33
„Pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“

Lapkričio 28 d.
Lk 21, 20–28 „Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagoniškųjų tautų laikai“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 20–28
„Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagoniškųjų tautų laikai“

Lapkričio 27 d.
Lk 21, 12–19 „Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 12–19
„Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris“

Lapkričio 26 d.
Lk 21, 5–11 „Neliks akmens ant akmens“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 5–11
„Neliks akmens ant akmens“

Lapkričio 25 d.
Lk 21, 1–4 „Pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė su smulkius pinigėlius“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 1–4
„Pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė su smulkius pinigėlius“

Lapkričio 24 d.
Lk 23, 35–43 „Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 23, 35–43
„Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“

Lapkričio 23 d.
Lk 20, 27–40 „Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 20, 27–40
„Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“

Lapkričio 22 d.
Lk 19, 45–48 „Pavertėte Dievo namus plėšikų lindyne“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 45–48
„Pavertėte Dievo namus plėšikų lindyne“

Lapkričio 21 d.
Mt 12, 46–50 „Ištiesęs ranką į mokinius, tarė: 'Štai mano motina ir mano broliai!'“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 12, 46–50
„Ištiesęs ranką į mokinius, tarė: 'Štai mano motina ir mano broliai!'“

Lapkričio 20 d.
Lk 19, 11–28 „Kodėl neleidai mano pinigų apyvarton?“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 11–28
„Kodėl neleidai mano pinigų apyvarton?“

Lapkričio 19 d.
Lk 19, 1–10 „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 1–10
„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“

Lapkričio 18 d.
Lk 18, 35–43 „Ko nori, kad tau padaryčiau? – Viešpatie, kad regėčiau!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 18, 35–43
„Ko nori, kad tau padaryčiau? – Viešpatie, kad regėčiau!“

Lapkričio 17 d.
Lk 21, 5–19 „Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 21, 5–19
„Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“

Lapkričio 16 d.
Jn 19, 25–27 „Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 19, 25–27
„Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“

Lapkričio 15 d.
Lk 17, 26–37 „Kai apsireikš Žmogaus Sūnus“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 26–37
„Kai apsireikš Žmogaus Sūnus“

Lapkričio 14 d.
Lk 17, 20–25 „Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 20–25
„Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“

Lapkričio 13 d.
Lk 17, 11–19 „Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 11–19
„Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“

Lapkričio 12 d.
Lk 17, 7–10 „Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 7–10
„Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“

Lapkričio 11 d.
Lk 17, 1–6 „Jei jis septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: 'Gailiuosi', – atleisk jam“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 1–6
„Jei jis septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: 'Gailiuosi', – atleisk jam“

Lapkričio 10 d.
Lk 20, 27–38 „Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 20, 27–38
„Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“

Lapkričio 9 d.
Jn 2, 13–22 „Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 2, 13–22
„Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“

Lapkričio 8 d.
Lk 16, 1–8 „Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 16, 1–8
„Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“

Lapkričio 7 d.
Lk 15, 1–10 „Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 15, 1–10
„Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“

Lapkričio 6 d.
Lk 14, 25–33 „Kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 25–33
„Kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“

Lapkričio 5 d.
Lk 14, 15–24 „Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 15–24
„Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni“

Lapkričio 4 d.
Lk 14, 12–14 „Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 12–14
„Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“

Lapkričio 3 d.
Lk 19, 1–10 „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 19, 1–10
„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“

Lapkričio 2 d.
Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ arba Lk 12, 35–40 „Ir jūs būkite pasirengę“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Dienos valandų liturgija

Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“
arba Lk 12, 35–40 „Ir jūs būkite pasirengę“

Lapkričio 1 d.
Mt 5, 1–12a „Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 5, 1–12a
„Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“

Spalio 31 d.
Lk 13, 31–35 „Nedera gi pranašui žūti ne Jeruzalėje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 31–35
„Nedera gi pranašui žūti ne Jeruzalėje“

Spalio 30 d.
Lk 13, 22–30 „Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras
Psalmyno II savaitė

Lk 13, 22–30
„Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“
Spalio 29 d.
Lk 13, 18–21 „Grūdas išaugo į medelį“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 18–21
„Grūdas išaugo į medelį“

Spalio 28 d.
Lk 6, 12–19 „Iš jų išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmęs iš I savaitės sekmadienio

Lk 6, 12–19
„Iš jų išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“

Spalio 27 d.
Lk 18, 9–14 „Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 18, 9–14
„Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“