Evangelijos komentaras | Religija

Balandžio 23 d.
DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS Jn 20, 19–31 „Palaiminti, kurie tiki nematę“42
Evangelijos komentaras

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio 

Jn 20, 19–31
„Palaiminti, kurie tiki nematę“

 

Balandžio 22 d.
VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA Mk 16, 9–15 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“56
Evangelijos komentaras

VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio 

Mk 16, 9–15
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Balandžio 21 d.
VELYKŲ ŠEŠTOJI DIENA Jn 21, 1–14 „Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies“47
Evangelijos komentaras

VELYKŲ ŠEŠTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio 

Jn 21, 1–14
„Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies“

Balandžio 20 d.
VELYKŲ PENKTOJI DIENA Lk 24, 35–48 „Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“4
Evangelijos komentaras

VELYKŲ PENKTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio 

Lk 24, 35–48
„Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“

 

Balandžio 19 d.
VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA Lk 24, 13–35 „Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“31
Evangelijos komentaras

VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

 Lk 24, 13–35
„Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“

Balandžio 18 d.
VELYKŲ TREČIOJI DIENA Jn 20, 11–18 Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs.109
Evangelijos komentaras

VELYKŲ TREČIOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 11–18
Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs.

Balandžio 17 d.
VELYKŲ ANTROJI DIENA Mt 28, 8–15 „Pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją: ten jie mane pamatys“10
Evangelijos komentaras

VELYKŲ ANTROJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 28, 8–15
„Pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją: ten jie mane pamatys“

 

Balandžio 16 d.
VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos) Jn 20, 1–9 „Pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos“7
Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 1–9
„Pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos“

Balandžio 15 d.
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS Mt 28, 1–10 „Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma mūsų į Galilėją“1
Evangelijos komentaras

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 28, 1–10
„Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma mūsų į Galilėją“
 

Balandžio 14 d.
DIDYSIS PENKTADIENIS Jn 18, 1 – 19, 42 „Atlikta!“4
Evangelijos komentaras

DIDYSIS PENKTADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 18, 1 – 19, 42
„Atlikta!“

Balandžio 13 d.
DIDYSIS KETVIRTADIENIS Jn 13, 1–15 „Parodė jiems savo meilę iki galo“10
Evangelijos komentaras

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 
Psalmyno II savaitė

Jn 13, 1–15
„Parodė jiems savo meilę iki galo“

Balandžio 12 d.
DIDYSIS TREČIADIENIS Psalmyno II savaitė Mt 26,14–25 „Žmogaus Sūnaus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam, kuris jį išduos“36
Evangelijos komentaras

DIDYSIS TREČIADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 26,14–25
„Žmogaus Sūnaus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam, kuris jį išduos“

Balandžio 11 d.
DIDYSIS ANTRADIENIS Jn 13, 21–33. 36–38 „Vienas iš jūsų išduos mane!“24
Evangelijos komentaras

DIDYSIS ANTRADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 13, 21–33. 36–38
„Vienas iš jūsų išduos mane!“

 

Balandžio 10 d.
DIDYSIS PIRMADIENIS Jn 12, 1–11 „Palik ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotuvių dienai“20
Evangelijos komentaras

DIDYSIS PIRMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 12, 1–11
„Palik ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotuvių dienai“

Balandžio 9 d.
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS Mt 26, 14 – 27, 66 „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!“ 6
Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Pasaulinė jaunimo diena

Mt 26, 14 – 27, 66
„Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!“ 

Balandžio 8 d.
Jn 11, 45–56 „Kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus“17
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 11, 45–56
„Kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus“

Balandžio 7 d.
Jn 10, 31–42 „Jie mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų“28
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 10, 31–42
„Jie mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų“

 

Balandžio 6 d.
Jn 8, 51–59 „Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysiąs manąją Dieną“30
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 51–59
„Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysiąs manąją Dieną“

 

Balandžio 5 d.
Jn 8, 31–42 „Jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“51
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 31–42
„Jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“

 

Balandžio 4 d.
Jn 8, 21–30 „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“26
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 21–30
„Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“

Balandžio 3 d.
Jn 8, 1–11 „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“20
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 1–11
„Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“

Balandžio 2 d.
V GAVĖNIOS SEKMADIENIS Jn 11, 1–45 „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“17
Evangelijos komentaras

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS - Psalmyno I savaitė
Maldos už seksualinės prievartos aukas diena

Jn 11, 1–45 
„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“

Balandžio 1 d.
Jn 7, 40–53 „Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos?“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 7, 40–53
„Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos?“

Kovo 31 d.
Jn 7, 1–2. 10. 25–30 „Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“4
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 7, 1–2. 10. 25–30
„Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“

Kovo 30 d.
Jn 5, 31–47 „Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję“11
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 31–47
„Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję“

Kovo 29 d.
Jn 5, 17–30 „Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 17–30 
„Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs“

 

Kovo 28 d.
Jn 5, 1–16 „Žmogus bematant išgijo“6
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė
Meldžiame kun. Alfonsui Lipniūnui Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju

Jn 5, 1–16
„Žmogus bematant išgijo“

 

Kovo 27 d.
Jn 4, 43–54 „Eik, tavo sūnus gyvas!“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 4, 43–54
„Eik, tavo sūnus gyvas!“

Kovo 26 d.
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Letare) Jn 9, 1–41 „Jis nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis“13
Evangelijos komentaras

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
Psalmyno IV savaitė

Jn 9, 1–41
„Jis nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis

Kovo 25 d.
VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI Lk 1, 26–38 „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“7
Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 26–38
„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų

Kovo 24 d.
Mk 12, 28b–34 „Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“17
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 12, 28b–34
„Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“

Kovo 23 d.
Lk 11, 14–23 „Kas ne su manimi, tas prieš mane“30
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 14–23
„Kas ne su manimi, tas prieš mane“

Kovo 22 d.
Mt 5, 17–19 „Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 17–19
Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“

Kovo 21 d.
Mt 18, 21–35 „Jeigu kiekvienas neatleisite savo broliui, mano dangiškasis Tėvas neatleis jums“7
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 21–35
„Jeigu kiekvienas neatleisite savo broliui, mano dangiškasis Tėvas neatleis jums“

Kovo 20 d.
Mt 1, 16. 18–21. 24a „Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“2
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 1, 16. 18–21. 24a
„Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“

Kovo 19 d.
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS Jn 4, 5–42 „Versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“9
Evangelijos komentaras

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Jn 4, 5–42
„Versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“

Kovo 18 d.
Lk 15, 1–3. 11–32 „Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“63
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 15, 1–3. 11–32
„Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“

Kovo 17 d.
Mt 21, 33–43. 45–46 „Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“15
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 21, 33–43. 45–46
„Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“

Kovo 16 d.
Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“18
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Kovo 15 d.
Mt 20, 17–28 „Jie pasmerks jį mirti“15
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 20, 17–28
„Jie pasmerks jį mirti“

Kovo 14 d.
Mt 23, 1–12 „Jie kalba, bet nedaro“22
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 23, 1–12
„Jie kalba, bet nedaro“

Kovo 13 d.
Lk 6, 36–38 „Atleiskite, ir jums bus atleista“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 36–38
„Atleiskite, ir jums bus atleista“

Kovo 12 d.
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS Mt 17, 1–9 „Jo veidas sužibo kaip saulė“2
Evangelijos komentaras

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė 

Mt 17, 1–9
„Jo veidas sužibo kaip saulė“

Kovo 11 d.
Mt 5, 43–48 „Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 43–48
„Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“

Kovo 10 d.
Mt 5, 20–26 „Eik pirma susitaikyti su broliu“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 20–26
„Eik pirma susitaikyti su broliu“

Kovo 9 d.
Mt 7, 7–12 „Kiekvienas, kas prašo, gauna“13
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 7, 7–12
„Kiekvienas, kas prašo, gauna“

Kovo 8 d.
Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“15
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 11, 29–32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Kovo 7 d.
Mt 6, 7–15 „Todėl melskitės taip"11
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 6, 7–15
„Todėl melskitės taip"

Kovo 6 d.
Mt 25, 31–46 „Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte"4
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 31–46
„Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte"

Kovo 5 d.
I GAVĖNIOS ir Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis Mt 4, 1–11 „Jei tu Dievo Sūnus"4
Evangelijos komentaras

I GAVĖNIOS ir Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis
Psalmyno I savaitė

Mt 4, 1–11
„Jei tu Dievo Sūnus"