Evangelijos komentaras | Religija

Spalio 17 d.
Lk 11, 37–41 „Duokite žmonėms iš savo vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“37
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 37–41
„Duokite žmonėms iš savo vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“

Spalio 16 d.
Lk 11, 29-32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“30
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 29-32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Spalio 15 d.
XXVIII EILINIS SEKMADIENIS Mt 22, 1–14 „Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“1
Evangelijos komentaras

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mt 22, 1–14
„Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“

Spalio 14 d.
Lk 11, 27–28 „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio“149
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 27–28
„Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio“

Spalio 13 d.
Lk 11, 15–26 „Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai pas jus atėjo Dievo karalystė“74
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 15–26
„Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai pas jus atėjo Dievo karalystė“

Spalio 12 d.
Lk 11, 5–13 „Prašykite, ir jums bus duota“46
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 5–13
„Prašykite, ir jums bus duota“

Spalio 11 d.
Lk 11, 1–4 „Viešpatie, išmokyk mus melstis“43
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 1–4
„Viešpatie, išmokyk mus melstis“

Spalio 10 d.
Lk 10, 38–42 „Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno“46
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 38–42
„Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno“

Spalio 9 d.
Lk 10, 25–37 „Kas gi mano artimas?“33
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 25–37
„Kas gi mano artimas?“

Spalio 8 d.
XXVII EILINIS SEKMADIENIS Mt 21, 33–43 „Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“3
Evangelijos komentaras

 

XXVII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Mt 21, 33–43
„Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“

Spalio 7 d.
Lk 10, 17–24 „Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“5
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 17–24
„Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“

Spalio 6 d.
Lk 10, 13–16 „Kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“20
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 13–16
„Kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“

Spalio 5 d.
Lk 10, 1–12 „Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“37
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 1–12
„Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“

 

Spalio 4 d.
Lk 9, 57–62 „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“48
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 9, 57–62
„Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“

Spalio 3 d.
Lk 9, 51–56 „Ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“20
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 9, 51–56
„Ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“

Spalio 2 d.
Mt 18, 1–5. 10 „Jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą“9
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 18, 1–5. 10
„Jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą“

Spalio 1 d.
XXVI EILINIS SEKMADIENIS Mt 21, 28–32 „Betgi jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“24
Evangelijos komentaras

XXVI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 21, 28–32
„Betgi jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“

Rugsėjo 30 d.
Lk 9, 43b–45 „Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas“16
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 43b–45
„Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas“

Rugsėjo 29 d.
Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas (Arkangelai) Jn 1, 47–51 „Jūs matysite Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“20
Evangelijos komentaras

ŠV. MYKOLAS, GABRIELIUS IR RAPOLAS (Arkangelai)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 1, 47–51
„Jūs matysite Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“

Rugsėjo 28 d.
Lk 9, 7–9 „O kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?!“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 7–9
„O kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?!“

Rugsėjo 27 d.
Lk 9, 1–6 „Juos išsiuntė Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti“41
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 1–6
„Juos išsiuntė Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti“

Rugsėjo 26 d.
Lk 8, 19–21 „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“159
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 8, 19–21
„Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“

Rugsėjo 25 d.
Lk 8, 16–18 „Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs“21
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 8, 16–18
„Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs“

 

Rugsėjo 24 d.
XXV EILINIS SEKMADIENIS Mt 20, 1–16a „Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?“45
Evangelijos komentaras

XXV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mt 20, 1–16a
„Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?“

Rugsėjo 23 d.
Lk 8, 4–15 „Nukritusi į gerą žemę sėkla – tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį ir duoda vaisių“9
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 8, 4–15
„Nukritusi į gerą žemę sėkla – tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį ir duoda vaisių“

Rugsėjo 22 d.
Lk 8, 1–3 „Jėzus keliavo skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 8, 1–3
„Jėzus keliavo skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę“

Rugsėjo 21 d.
Šv. Matas (Evangelistas) Mt 9, 9–13 „'Eik paskui mane!' Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.“6
Evangelijos komentaras

Šv. Matas (Evangelistas)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 9, 9–13
„'Eik paskui mane!' Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.“

Rugsėjo 20 d.
Lk 7, 31–35 „Su kuo galėčiau palyginti šios kartos žmones? Į ką jie panašūs?“20
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 31–35
„Su kuo galėčiau palyginti šios kartos žmones? Į ką jie panašūs?“

Rugsėjo 19 d.
Lk 7, 11–17 „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“12
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 11–17
„Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“

Rugsėjo 18 d.
Lk 7, 1–10 „Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“41
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 1–10
„Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“

Rugsėjo 17 d.
XXIV EILINIS SEKMADIENIS Mt 18, 21–35 „Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą“9
Evangelijos komentaras

XXIV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mt 18, 21–35
„Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą“

Rugsėjo 16 d.
Lk 6, 43–49 „Kam vadinate mane: „Viešpatie, Viešpatie“, o nedarote, ką sakau?“40
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 43–49
„Kam vadinate mane: „Viešpatie, Viešpatie“, o nedarote, ką sakau?“

Rugsėjo 15 d.
Švč. Mergelė Marija Sopulingoji Jn 19, 25–27 „Moterie, štai tavo sūnus!“44
Evangelijos komentaras

Švč. Mergelė Marija Sopulingoji
Psalmyno III savaitė

Lk 2, 33–35
Tavo pačios sielą pervers kalavijas

Rugsėjo 14 d.
ŠV. KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS Jn 3, 13–17 „Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“16
Evangelijos komentaras

ŠV. KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 3, 13–17
„Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“

Rugsėjo 13 d.
Lk 6, 20–26 „Palaiminti jūs, vargdieniai“34
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 20–26
„Palaiminti jūs, vargdieniai“

 

Rugsėjo 12 d.
Lk 6, 12–19 „Jis išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“16
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 12–19
„Jis išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“

Rugsėjo 11 d.
Lk 6, 6–11 „Jie stebėjo, ar jis gydys šeštadienį“42
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 6–11
„Jie stebėjo, ar jis gydys šeštadienį“

Rugsėjo 10 d.
XXIII EILINIS SEKMADIENIS Mt 18, 15–20 „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių“11
Evangelijos komentaras

XXIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Mt 18, 15–20
„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių“

Rugsėjo 9 d.
Lk 6, 1–5 „Kam darote, kas šeštadienį draudžiama?!“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 1–5
„Kam darote, kas šeštadienį draudžiama?!“

Rugsėjo 8 d.
Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė) Mt 1, 1–16. 18–23 „Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“33
Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (Šilinė)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 1, 1–16. 18–23
„Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“

Rugsėjo 7 d.
Lk 5, 1–11 „Jis viską paliko ir nuėjo paskui jį“68
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 1–11
„Jis viską paliko ir nuėjo paskui jį“

Rugsėjo 6 d.
Lk 4, 38–44 „Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną, nes tam ir esu siųstas“51
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 38–44
„Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną, nes tam ir esu siųstas“

Rugsėjo 5 d.
Lk 4, 31–37 „Aš žinau, kas tu toks: Dievo šventasis!“22
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 31–37
„Aš žinau, kas tu toks: Dievo šventasis!“

Rugsėjo 4 d.
Lk 4, 16–30 „Jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams“35
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 16–30
„Jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams“

Rugsėjo 3 d.
XXII EILINIS SEKMADIENIS Mt 16, 21–27 „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs“20
Evangelijos komentaras

XXII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 16, 21–27
„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs“

Rugsėjo 2 d.
Mt 25, 14–30 „Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“8
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 14–30
„Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“

Rugsėjo 1 d.
Mt 25, 1–13 „Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“64
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 1–13
„Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“

Rugpjūčio 31 d.
Mt 24, 42–51 „Būkite pasirengę“15
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 24, 42–51
„Būkite pasirengę“

Rugpjūčio 30 d.
Mt 23, 27–32 „Jūs atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės“39
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 27–32
„Jūs atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės“

Rugpjūčio 29 d.
Mk 6, 17–29 „Noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą“17
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 6, 17–29
„Noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą“