Evangelijos komentaras | Religija

Kovo 22 d.
Jn 8, 51–59 „Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysiąs manąją Dieną“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 51–59
„Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysiąs manąją Dieną“

 

Kovo 21 d.
Jn 8, 31–42 „Jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 31–42
„Jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“

Kovo 20 d.
Jn 8, 21–30 „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 21–30
„Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“

Kovo 19 d.
ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS Mt 1, 16. 18–21. 24a „Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta.“
Evangelijos komentaras

ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 1, 16. 18–21. 24a
„Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta.“

Kovo 18 d.
V GAVĖNIOS SEKMADIENIS Jn 12, 20–33 „Jei kviečių grūdas kris į žemę ir apmirs, jis duos gausių vaisių“
Evangelijos komentaras

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS 
Maldos už seksualinės prievartos aukas diena

Psalmyno I savaitė
Jn 12, 20–33
„Jei kviečių grūdas kris į žemę ir apmirs, jis duos gausių vaisių“

Kovo 17 d.
Jn 7, 40–53 „Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 7, 40–53
„Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos?“

Kovo 16 d.
Jn 7, 1–2. 10. 25–30 „Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 7, 1–2. 10. 25–30
„Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“

Kovo 15 d.
Jn 5, 31–47 „Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 31–47
„Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję“

Kovo 14 d.
Jn 5, 17–30 „Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 17–30
„Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs“

Kovo 13 d.
Jn 5, 1–16 „Žmogus bematant išgijo“
Evangelijos komentaras

Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS išrinkimo (2013 m.) popiežiumi metinės
Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 1–16
„Žmogus bematant išgijo“

Kovo 12 d.
Jn 4, 43–54 „Eik, tavo sūnus gyvas!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 4, 43–54
„Eik, tavo sūnus gyvas!“

Kovo 11 d.
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare) Jn 3, 14–21 „Dievas siuntė Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“
Evangelijos komentaras

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare) - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
Psalmyno IV savaitė

Jn 3, 14–21
„Dievas siuntė Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“

 

Kovo 10 d.
Lk 18, 9–14 „Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 18, 9–14
„Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“

Kovo 9 d.
Mk 12, 28b–34 „Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 12, 28b–34
„Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“

Kovo 8 d.
Lk 11, 14–23 „Kas ne su manimi, tas prieš mane“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 14–23
„Kas ne su manimi, tas prieš mane“

 

Kovo 7 d.
Mt 5, 17–19 „Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 17–19
„Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“

Kovo 6 d.
Mt 18, 21–35 „Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 21–35
„Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?“

 

Kovo 5 d.
Lk 4, 24–30 „Joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 4, 24–30
„Joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje“

Kovo 4 d.
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS Jn 2, 13–25 „Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“
Evangelijos komentaras

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS - Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis
Psalmyno III savaitė

Jn 2, 13–25
„Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“

Kovo 3 d.
ŠV. KAZIMIERAS, PIRMASIS LIETUVOS GLOBĖJAS Jn 15, 9–17 „Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“
Evangelijos komentaras

ŠV. KAZIMIERAS, PIRMASIS LIETUVOS GLOBĖJAS 
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 9–17
„Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“

Kovo 2 d.
Mt 21, 33–43. 45–46 „Jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'“.
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 21, 33–43. 45–46
„Jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'“.

Kovo 1 d.
Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Vasario 28 d.
Mt 20, 17–28 „Jie pasmerks jį mirti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 20, 17–28
„Jie pasmerks jį mirti“

Vasario 27 d.
Mt 23, 1–12 „Jie kalba, bet nedaro“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 23, 1–12
„Jie kalba, bet nedaro“

Vasario 26 d.
Lk 6, 36–38 „Atleiskite, ir jums bus atleista“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 36–38
„Atleiskite, ir jums bus atleista“

Vasario 25 d.
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS Mk 9, 2–10 „Šitas mano mylimasis Sūnus“
Evangelijos komentaras

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mk 9, 2–10
„Šitas mano mylimasis Sūnus“

Vasario 24 d.
Mt 5, 43–48 „Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 43–48
„Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“

Vasario 23 d.
Mt 5, 20–26 „Eik pirma susitaikyti su broliu“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 20–26
„Eik pirma susitaikyti su broliu“

Vasario 22 d.
Šv. Petro, apaštalo, Sostas Mt 16, 13–19 „Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“
Evangelijos komentaras

Šv. Petro, apaštalo, Sostas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 16, 13–19
„Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Vasario 21 d.
Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 11, 29–32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

 
Vasario 20 d.
Mt 6, 7–15 „Todėl melskitės taip“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 6, 7–15
„Todėl melskitės taip“

Vasario 19 d.
Mt 25, 31–46 „Man padarėte“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 31–46
„Man padarėte“

Vasario 18 d.
I GAVĖNIOS SEKMADIENIS Mk 1, 12–15 „Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo“
Evangelijos komentaras

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mk 1, 12–15
„Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo“

Vasario 17 d.
Lk 5, 27–32 „Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 5, 27–32
„Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“

Vasario 16 d.
Lietuvos valstybės atkūrimo diena Mt 9, 14–15 „Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus“
Evangelijos komentaras

Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Psalmyno IV savaitė

Mt 9, 14–15
„Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus“

Vasario 15 d.
Lk 9, 22–25 „Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 9, 22–25
„Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“

Vasario 14 d.
PELENŲ TREČIADIENIS Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“
Evangelijos komentaras

PELENŲ TREČIADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mt 6, 1–6. 16–18
„Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“

Vasario 13 d.
Mk 8, 14–21 „Saugokitės fariziejų ir Erodo raugo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 14–21
„Saugokitės fariziejų ir Erodo raugo“

Vasario 12 d.
Mk 8, 11–1 „Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 11–1
„Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“

Vasario 11 d.
VI EILINIS SEKMADIENIS Mk 1, 40–45 „Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“
Evangelijos komentaras

VI EILINIS SEKMADIENIS - Pasaulinė ligonių diena
Psalmyno II savaitė

Mk 1, 40–45
„Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“

Vasario 10 d.
Mk 8, 1–10 „Žmonės pavalgė iki soties“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 8, 1–10
„Žmonės pavalgė iki soties“

Vasario 9 d.
Mk 7, 31–37 „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 31–37
„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Vasario 8 d.
Mk 7, 24–30 „Šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 24–30
„Šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“

 

Vasario 7 d.
Mk 7, 14–23 „Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 14–23
„Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“

Vasario 6 d.
Mk 7, 1–13 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 1–13
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Vasario 5 d.
Mk 6, 53–56 „Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 6, 53–56
„Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Vasario 4 d.
V EILINIS SEKMADIENIS Mk 1, 29–39 „Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“
Evangelijos komentaras

V EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mk 1, 29–39
„Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“

Vasario 3 d.
Mk 6, 30–34 „Jie buvo tarsi avys be piemens“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 30–34
„Jie buvo tarsi avys be piemens“

Vasario 2 d.
Lk 2, 22–40 „Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą“
Evangelijos komentaras

Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 22–40
„Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą“

 

 

Vasario 1 d.
Mk 6, 7–13 „Ėmė siuntinėti juos po du“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 7–13
„Ėmė siuntinėti juos po du“