Evangelijos komentaras | Religija

Gegužės 23 d.
Jn 16, 5–11 „Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 5–11
„Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“

Gegužės 22 d.
Jn 15, 26 – 16, 4a „Tiesos Dvasia liudys apie mane“7
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 15, 26 – 16, 4a
„Tiesos Dvasia liudys apie mane“

 

Gegužės 21 d.
VI VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 14, 15–21 „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją“3
Evangelijos komentaras

VI VELYKŲ SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 14, 15–21
Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją“

Gegužės 20 d.
Jn 15, 18–21 „Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“43
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 18–21
„Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“

Gegužės 19 d.
Jn 15, 12–17 „Jūs būsite mano draugai“111
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 12–17
„Jūs būsite mano draugai“

Gegužės 18 d.
Jn 15, 9–11 „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“124
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 9–11
„Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“

 

Gegužės 17 d.
Jn 15, 1–8 „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“189
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 1–8
„Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“

Gegužės 16 d.
Jn 14, 27–31a „Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!“135
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 14, 27–31a
„Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!“

Gegužės 15 d.
Jn 14, 21–26 „Jis išmokys jus visko“123
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 14, 21–26
„Jis išmokys jus visko“

 

Gegužės 14 d.
Jn 14, 1–12 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“37
Bernardinai.TV

Psalmyno I savaitė

Jn 14, 1–12
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Gegužės 13 d.
Jn 14, 7–14 „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“72
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 14, 7–14
„Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“

 

Gegužės 12 d.
Jn 14, 1–6 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“116
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 14, 1–6
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Gegužės 11 d.
Jn 13, 16–20 „Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“103
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 13, 16–20
„Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“

Gegužės 10 d.
Jn 12, 44–50 „Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“74
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 12, 44–50
„Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“

Gegužės 9 d.
Jn 10, 22–30 „Aš ir Tėvas esame viena“140
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 10, 22–30
„Aš ir Tėvas esame viena“

Gegužės 8 d.
Jn 10, 11–18 „Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“38
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 10, 11–18
„Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“

Gegužės 7 d.
IV VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 10, 1–10 „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą“38
Evangelijos komentaras

IV VELYKŲ SEKMADIENIS - Psalmyno IV savaitė
Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena - Motinos diena

Jn 10, 1–10
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą“

 

Gegužės 6 d.
Jn 6, 60–69 „Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“67
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 60–69
„Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“

Gegužės 5 d.
Jn 6, 52–59 „Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“78
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 52–59
„Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“

Gegužės 4 d.
Jn 6, 44–51 „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“56
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 44–51
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“

Gegužės 3 d.
Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai Jn 14, 6–14 „Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!“63
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 14, 6–14
„Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!“

Gegužės 2 d.
Jn 6, 30–35 „Ne Mozė, bet mano Tėvas duoda iš dangaus tikrosios duonos"61
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 30–35
„Ne Mozė, bet mano Tėvas duoda iš dangaus tikrosios duonos"

Gegužės 1 d.
Šv. Juozapas Darbininkas Jn 6, 22–29 „Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!“11
Evangelijos komentaras

Šv. Juozapas Darbininkas
Psalmyno III savaitė

Jn 6, 22–29
„Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!“

Balandžio 30 d.
III VELYKŲ SEKMADIENIS Lk 24, 13–35 „Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“10
Evangelijos komentaras

III VELYKŲ SEKMADIENIS - Pasaulinė gyvybės diena 
Psalmyno III savaitė

Lk 24, 13–35
„Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“

Balandžio 29 d.
Mt 11, 25–30 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“34
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 11, 25–30
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Balandžio 28 d.
Jn 6, 1–15 „Davė išdalyti visiems ten sėdintiems, kiek kas norėjo“8
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 6, 1–15
„Davė išdalyti visiems ten sėdintiems, kiek kas norėjo“

Balandžio 27 d.
Jn 3, 31–36 „Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas"115
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 31–36
„Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas"

Balandžio 26 d.
Jn 3, 16–21 „Dievas siuntė savo Sūnaus, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas"123
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 16–21
„Dievas siuntė savo Sūnaus, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas"

Balandžio 25 d.
Mk 16, 15–20 „Skelbkite Evangeliją visai kūrinijai"54
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 16, 15–20
„Skelbkite Evangeliją visai kūrinijai"

 

Balandžio 24 d.
Jn 3, 1–8 „Jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės“112
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 1–8
„Jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės“

Balandžio 23 d.
DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS Jn 20, 19–31 „Palaiminti, kurie tiki nematę“42
Evangelijos komentaras

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio 

Jn 20, 19–31
„Palaiminti, kurie tiki nematę“

 

Balandžio 22 d.
VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA Mk 16, 9–15 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“56
Evangelijos komentaras

VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio 

Mk 16, 9–15
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Balandžio 21 d.
VELYKŲ ŠEŠTOJI DIENA Jn 21, 1–14 „Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies“47
Evangelijos komentaras

VELYKŲ ŠEŠTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio 

Jn 21, 1–14
„Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies“

Balandžio 20 d.
VELYKŲ PENKTOJI DIENA Lk 24, 35–48 „Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“4
Evangelijos komentaras

VELYKŲ PENKTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio 

Lk 24, 35–48
„Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“

 

Balandžio 19 d.
VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA Lk 24, 13–35 „Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“31
Evangelijos komentaras

VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

 Lk 24, 13–35
„Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“

Balandžio 18 d.
VELYKŲ TREČIOJI DIENA Jn 20, 11–18 Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs.109
Evangelijos komentaras

VELYKŲ TREČIOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 11–18
Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs.

Balandžio 17 d.
VELYKŲ ANTROJI DIENA Mt 28, 8–15 „Pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją: ten jie mane pamatys“10
Evangelijos komentaras

VELYKŲ ANTROJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 28, 8–15
„Pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją: ten jie mane pamatys“

 

Balandžio 16 d.
VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos) Jn 20, 1–9 „Pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos“7
Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 1–9
„Pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos“

Balandžio 15 d.
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS Mt 28, 1–10 „Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma mūsų į Galilėją“1
Evangelijos komentaras

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 28, 1–10
„Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma mūsų į Galilėją“
 

Balandžio 14 d.
DIDYSIS PENKTADIENIS Jn 18, 1 – 19, 42 „Atlikta!“4
Evangelijos komentaras

DIDYSIS PENKTADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 18, 1 – 19, 42
„Atlikta!“

Balandžio 13 d.
DIDYSIS KETVIRTADIENIS Jn 13, 1–15 „Parodė jiems savo meilę iki galo“10
Evangelijos komentaras

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 
Psalmyno II savaitė

Jn 13, 1–15
„Parodė jiems savo meilę iki galo“

Balandžio 12 d.
DIDYSIS TREČIADIENIS Psalmyno II savaitė Mt 26,14–25 „Žmogaus Sūnaus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam, kuris jį išduos“36
Evangelijos komentaras

DIDYSIS TREČIADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 26,14–25
„Žmogaus Sūnaus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam, kuris jį išduos“

Balandžio 11 d.
DIDYSIS ANTRADIENIS Jn 13, 21–33. 36–38 „Vienas iš jūsų išduos mane!“24
Evangelijos komentaras

DIDYSIS ANTRADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 13, 21–33. 36–38
„Vienas iš jūsų išduos mane!“

 

Balandžio 10 d.
DIDYSIS PIRMADIENIS Jn 12, 1–11 „Palik ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotuvių dienai“20
Evangelijos komentaras

DIDYSIS PIRMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 12, 1–11
„Palik ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotuvių dienai“

Balandžio 9 d.
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS Mt 26, 14 – 27, 66 „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!“ 6
Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Pasaulinė jaunimo diena

Mt 26, 14 – 27, 66
„Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!“ 

Balandžio 8 d.
Jn 11, 45–56 „Kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus“17
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 11, 45–56
„Kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus“

Balandžio 7 d.
Jn 10, 31–42 „Jie mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų“28
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 10, 31–42
„Jie mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų“

 

Balandžio 6 d.
Jn 8, 51–59 „Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysiąs manąją Dieną“30
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 51–59
„Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysiąs manąją Dieną“

 

Balandžio 5 d.
Jn 8, 31–42 „Jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“51
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 31–42
„Jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“

 

Balandžio 4 d.
Jn 8, 21–30 „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“26
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 21–30
„Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“