Evangelijos komentaras | Religija

Rugpjūčio 19 d.
Mt 19, 13–15 „Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 19, 13–15
„Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“

Rugpjūčio 18 d.
Mt 19, 3–12 „Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“36
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 19, 3–12
„Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“

Rugpjūčio 17 d.
Mt 18, 21 – 19, 1 „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“6
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 21 – 19, 1
„Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“

Rugpjūčio 16 d.
Mt 18, 15–20 „Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 15–20
„Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį“

Rugpjūčio 15 d.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ Lk 1, 39–56 „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju“5
Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinės)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 39–56
„Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju“

Rugpjūčio 14 d.
Mt 17, 22–27 „Jie nužudys jį, o jis prisikels.“11
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 17, 22–27
„Jie nužudys jį, o jis prisikels.“

Rugpjūčio 13 d.
XIX EILINIS SEKMADIENIS Mt 14, 22–33 „Viešpatie, gelbėk mane!“7
Evangelijos komentaras

XIX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Mt 14, 22–33
„Viešpatie, gelbėk mane!“

Rugpjūčio 12 d.
Mt 17, 14–20 „Jei turėtumėte tikėjimą, jums nebūtų nieko negalimo“14
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 17, 14–20
„Jei turėtumėte tikėjimą, jums nebūtų nieko negalimo“

Rugpjūčio 11 d.
Mt 16, 24–28 „Kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?“67
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 16, 24–28
„Kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?“

Rugpjūčio 10 d.
ŠV. LAURYNAS Jn 12, 24–26 „Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“24
Evangelijos komentaras

ŠV. LAURYNAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 12, 24–26
„Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“

Rugpjūčio 9 d.
ŠV. KRYŽIAUS TERESĖ BENEDIKTA Mt 25, 1–13 „Nežinote nei dienos, nei valandos“34
Evangelijos komentaras

ŠV. KRYŽIAUS TERESĖ BENEDIKTA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 25, 1–13
„Nežinote nei dienos, nei valandos“

Rugpjūčio 8 d.
Mt 14, 22–36 „Nusiraminkite, tai aš nebijokite!“26
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 14, 22–36
„Nusiraminkite, tai aš nebijokite!“

Rugpjūčio 7 d.
Mt 14, 13–21 „Pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą ir davė duonos kepaliukus mokiniams, o tie dalijo žmonėms“20
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 14, 13–21
„Pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą ir davė duonos kepaliukus mokiniams, o tie dalijo žmonėms“

Rugpjūčio 6 d.
XVIII EILINIS SEKMADIENIS VIEŠPATIES ATSIMAINYMAS Mt 17, 1–9 „Jo veidas sužibo kaip saulė“106
Evangelijos komentaras

XVIII EILINIS SEKMADIENIS
VIEŠPATIES ATSIMAINYMAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 17, 1–9
„Jo veidas sužibo kaip saulė“

Rugpjūčio 5 d.
Mt 14, 1–12 „Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“6
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 14, 1–12
„Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“

Rugpjūčio 4 d.
Mt 13, 54–58 „Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose“51
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 54–58
„Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose“

Rugpjūčio 3 d.
Mt 13, 47–53 „Surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta“63
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 47–53
„Surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta“

Rugpjūčio 2 d.
Mt 13, 44–46 „Parduoda visa, ką turi, ir perkasi dirvą“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 44–46
„Parduoda visa, ką turi, ir perkasi dirvą“

Rugpjūčio 1 d.
Mt 13, 36–43 „Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“7
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 36–43
„Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“

Liepos 31 d.
Mt 13, 31–35 "Garstyčios grūdelis pavirsta medeliu, taip kad padangių sparnuočiai susisuka lizdus jo šakose"243
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 31–35
"Garstyčios grūdelis pavirsta medeliu, taip kad padangių sparnuočiai susisuka lizdus jo šakose"

Liepos 30 d.
XVII EILINIS SEKMADIENIS Mt 13, 44–52 "Parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą"85
Evangelijos komentaras

XVII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mt 13, 44–52
"Parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą"

Liepos 29 d.
Jn 11, 19–27 "Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus"30
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 11, 19–27
"Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus"

Liepos 28 d.
Mt 13, 18–23 "Tasai, kuris girdi ir supranta žodį, ir duoda derlių"95
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 18–23
"Tasai, kuris girdi ir supranta žodį, ir duoda derlių"

Liepos 27 d.
Mt 13, 10–17 "Jums leista pažinti karalystės paslaptis, o jiems neleista"36
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 10–17
"Jums leista pažinti karalystės paslaptis, o jiems neleista"

 

Liepos 26 d.
Mt 13, 1–9 "Davė šimteriopą grūdą"8
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 1–9
"Davė šimteriopą grūdą"

Liepos 25 d.
Mt 20, 20–28 "Mano taurę jūs gersite"10
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 20, 20–28
"Mano taurę jūs gersite"

Liepos 24 d.
Mt 12, 38–42 "Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta"14
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 12, 38–42
"Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta"

Liepos 23 d.
Mt 13, 24–43 „Palikite abejus augti iki pjūčiai“2
Evangelijos komentaras

XVI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 24–43
„Palikite abejus augti iki pjūčiai“

Liepos 22 d.
ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ Jn 20, 1–2. 11–18 „Moterie, ko verki? Ko ieškai?“8
Evangelijos komentaras

ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 1–2. 11–18
„Moterie, ko verki? Ko ieškai?“

Liepos 21 d.
Mt 12, 1–8 „Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“18
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 12, 1–8
„Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“

Liepos 20 d.
Mt 11, 28–30 „Aš romus ir nuolankios širdies“66
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 28–30
„Aš romus ir nuolankios širdies“

Liepos 19 d.
Mt 11, 25–27 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“54
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 25–27
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Liepos 18 d.
Mt 11, 20–24 „Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 20–24
„Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“

Liepos 17 d.
Mt 10, 34 – 11, 1 „Kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“17
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 10, 34 – 11, 1
„Kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“

Liepos 16 d.
XV EILINIS SEKMADIENIS Mt 13, 1–23 „Sėjėjas išsirengė sėti“9
Evangelijos komentaras

XV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Mt 13, 1–23
„Sėjėjas išsirengė sėti“

Liepos 15 d.
Mt 10, 24–33 „Nebijokite tų, kurie žudo kūną“15
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 24–33
„Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

Liepos 14 d.
Mt 10, 16–23 „Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“66
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 16–23
„Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Liepos 13 d.
Mt 10, 7–15 „Dovanai gavote, dovanai ir duokite“28
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 7–15
„Dovanai gavote, dovanai ir duokite“

Liepos 12 d.
Mt 10, 1–7 „Pasišaukęs dvyliką mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms“.27
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 1–7
„Pasišaukęs dvyliką mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms“.

Liepos 11 d.
Mt 19, 27–29 „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“9
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 19, 27–29
„Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“

Liepos 10 d.
Mt 9, 18–26 „Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, ir ji atgis“38
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 9, 18–26
„Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, ir ji atgis“

Liepos 9 d.
Mt 11, 25–30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“7
Evangelijos komentaras

XIV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 11, 25–30
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“

Liepos 8 d.
Mt 9, 14–17 „Ar gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis?“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 14–17
„Ar gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis?“

Liepos 7 d.
Mt 9, 9–13 „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams.“9
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 9–13
„Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams.“

Liepos 6 d.
Mt 9, 1–8 „Pasitikėk, sūnau, tavo nuodėmės atleistos!“28
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 1–8
„Pasitikėk, sūnau, tavo nuodėmės atleistos!“

Liepos 5 d.
Mt 8, 28–34 „Atėjai pirm laiko demonų kankinti?“43
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 8, 28–34
„Atėjai pirm laiko demonų kankinti?“

Liepos 4 d.
Mt 8, 23–27 „Ko gi jūs tokie bailūs, mažatikiai?“10
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 8, 23–27
„Ko gi jūs tokie bailūs, mažatikiai?“

Liepos 3 d.
ŠV. TOMAS (Apaštalas) Jn 20, 24–29 „Mano Viešpats ir mano Dievas!“85
Evangelijos komentaras

ŠV. TOMAS (Apaštalas)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 24–29
„Mano Viešpats ir mano Dievas!“

Liepos 2 d.
Mt 10, 37–42 „Kas neima kryžiaus – nevertas manęs. Kas jus priima, tas mane priima“14
Evangelijos komentaras

XIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mt 10, 37–42
„Kas neima kryžiaus – nevertas manęs. Kas jus priima, tas mane priima“

Liepos 1 d.
Mt 8, 5–17 „Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį, ir mano tarnas pasveiks“153
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 8, 5–17
„Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį, ir mano tarnas pasveiks“