Evangelijos komentaras | Religija

Sausio 27 d.
Lk 10, 1–12. 17–20 „Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“
Kun. Kęstutis Dvareckas - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 1–12. 17–20
„Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“

Sausio 26 d.
Mt 4, 12–23 „Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai“

Psalmyno III savaitė

Mt 4, 12–23
„Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai“

Sausio 25 d.
Mk 16, 15–18 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 16, 15–18
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Sausio 24 d.
Mk 3, 13–19 „Pasišaukė, kuriuos pats norėjo, kad jie būtų kartu su juo“

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 13–19
„Pasišaukė, kuriuos pats norėjo, kad jie būtų kartu su juo“

Sausio 23 d.
Mk 3, 7–12 „Netyrosios dvasios šaukdavo: 'Tu Dievo Sūnus!' Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų“

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 7–12
„Netyrosios dvasios šaukdavo: 'Tu Dievo Sūnus!' Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų“

Sausio 22 d.
Mk 3, 1–6 „Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 1–6
„Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“

Sausio 21 d.
Mk 2, 23–28 „Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“

Psalmyno II savaitė

Mk 2, 23–28
„Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“

Sausio 20 d.
Mk 2, 18–22 „Su jais yra jaunikis“

Psalmyno II savaitė

Mk 2, 18–22
„Su jais yra jaunikis“

Sausio 19 d.
Jn 1, 29–34 „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 29–34
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!“

Sausio 18 d.
Mk 2, 13–17 „Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 2, 13–17
„Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“

Sausio 17 d.
Mk 2, 1–12 „Kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 2, 1–12
„Kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes“

Sausio 16 d.
Mk 1, 40–45 „Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 40–45
„Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“

Sausio 15 d.
Mk 1, 29–39 „Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 29–39
„Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“

Sausio 14 d.
Mk 1, 21–28 „Jis mokė kaip turintis galią“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 21–28
„Jis mokė kaip turintis galią“

Sausio 13 d.
Mk 1, 14–20 „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 14–20
„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“

Sausio 12 d.
Mt 3, 13–17 „Pakrikštytas Jėzus pamatė Dievo Dvasią, plevenančią virš jo“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 3, 13–17
„Pakrikštytas Jėzus pamatė Dievo Dvasią, plevenančią virš jo“

Sausio 11 d.
Lk 5, 12–16 „Ir bematant raupsai pranyko“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 12–16
„Ir bematant raupsai pranyko“

Sausio 9 d.
Lk 4, 14–22a „Šiandien išsipildė Rašto žodžiai“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 14–22a
„Šiandien išsipildė Rašto žodžiai“

Sausio 8 d.
Mk 6, 45–52 „Matė Jėzų einantį ežero paviršiumi“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 6, 45–52
„Matė Jėzų einantį ežero paviršiumi“

Sausio 7 d.
Mk 6, 34–44 „Padaugindamas duoną, Jėzus parodė save kaip pranašą“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 6, 34–44
„Padaugindamas duoną, Jėzus parodė save kaip pranašą“

Sausio 6 d.
Mt 2, 1–12 „Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 2, 1–12
„Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus“

Sausio 5 d.
Jn 1, 1–18 „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 1–18
„Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“

Sausio 4 d.
Jn 1, 35–42 „Radome Mesiją!“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 1, 35–42
„Radome Mesiją!“

Sausio 3 d.
Jn 1, 29–34 „Štai Dievo Avinėlis!“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 1, 29–34
„Štai Dievo Avinėlis!“

Sausio 2 d.
Jn 1, 19–28 „Po manęs ateis tas, kuris buvo pirmiau už mane“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 1, 19–28
„Po manęs ateis tas, kuris buvo pirmiau už mane“

Sausio 1 d.
Lk 2, 16–21 „Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį... Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 16–21
„Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį... Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas“

Gruodžio 31 d., 2019
Jn 1, 1–18 „Žodis tapo kūnu“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 1, 1–18
„Žodis tapo kūnu“

Gruodžio 30 d., 2019
Lk 2, 36–40 „Ji kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 36–40
„Ji kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo“

Gruodžio 29 d., 2019
Mt 2, 13–15. 19–23 „Imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 2, 13–15. 19–23
„Imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą“

Gruodžio 28 d., 2019
Mt 2, 13–18 „Erodas išžudė visus berniukus Betliejuje“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 2, 13–18
„Erodas išžudė visus berniukus Betliejuje“

Gruodžio 27 d., 2019
Jn 20, 1–8 „Tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 1–8
„Tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį“

Gruodžio 26 d., 2019
Mt 10, 17–22 „Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 10, 17–22
„Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Gruodžio 25 d., 2019
Lk 2, 15–20 „Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 15–20
„Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį“

Gruodžio 24 d., 2019
Mt 1, 1–25 „Marija pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 1, 1–25
„Marija pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus“

Gruodžio 23 d., 2019
Lk 1, 57–66 „Jono Krikštytojo gimimas“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 1, 57–66
„Jono Krikštytojo gimimas“

Gruodžio 22 d., 2019
Mt 1, 18–24 „Jėzus gims iš Marijos, susižadėjusios su Dovydo sūnumi Juozapu“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 1, 18–24
„Jėzus gims iš Marijos, susižadėjusios su Dovydo sūnumi Juozapu“

Gruodžio 21 d., 2019
Lk 1, 39–45 „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 1, 39–45
„Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“

Gruodžio 20 d., 2019
Lk 1, 26–38 „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 1, 26–38
„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“

Gruodžio 19 d., 2019
Lk 1, 5–25 „Arkangelas Gabrielius apreiškia Jono Krikštytojo gimimą“
s. Danguolė Gervytė RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 1, 5–25
„Arkangelas Gabrielius apreiškia Jono Krikštytojo gimimą“

Gruodžio 18 d., 2019
Mt 1, 18–24 „Jėzus gims iš Marijos, susižadėjusios su Dovydo palikuonimi Juozapu“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 1, 18–24
„Jėzus gims iš Marijos, susižadėjusios su Dovydo palikuonimi Juozapu“

Gruodžio 17 d., 2019
Mt 1, 1–17 „Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, genealogija“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 1, 1–17
„Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, genealogija“

Gruodžio 16 d., 2019
Mt 21, 23–27 „Iš kur buvo Jono krikštas?“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 21, 23–27
„Iš kur buvo Jono krikštas?“

Gruodžio 15 d., 2019
Mt 11, 2–11 „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 2–11
„Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“

Gruodžio 14 d., 2019
Mt 17, 10–13 „Elijas jau buvo atėjęs, bet jie jo nepažino“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 17, 1013
„Elijas jau buvo atėjęs, bet jie jo nepažino“

Gruodžio 13 d., 2019
Mt 11, 16–19 „Neklauso nei Jono, nei Žmogaus Sūnaus“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 11, 16–19
„Neklauso nei Jono, nei Žmogaus Sūnaus“

Gruodžio 12 d., 2019
Mt 11, 11–15 „Nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 11, 11–15
„Nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“

Gruodžio 11 d., 2019
Mt 11, 28–30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 11, 28–30
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“

Gruodžio 10 d., 2019
Mt 18, 12–14 „Dievas nenori, kad pražūtų mažutėliai“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 18, 12–14
„Dievas nenori, kad pražūtų mažutėliai“

Gruodžio 9 d., 2019
Lk 1, 26–38 „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 26–38
„Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“

Gruodžio 8 d., 2019
Mt 3, 1–12 „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 3, 1–12
„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“