Evangelijos komentaras | Religija

Vasario 25 d.
Mk 9, 30–37 „Žmogaus Sūnus bus atiduotas. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 30–37
„Žmogaus Sūnus bus atiduotas. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“

Vasario 24 d.
Mk 9, 14–29 „Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 14–29
„Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“

Vasario 23 d.
Mt 5, 38–48 „Mylėkite savo priešus“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 38–48
„Mylėkite savo priešus“

Vasario 22 d.
Mt 16, 13–19 „Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 16, 13–19
„Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Vasario 21 d.
Mk 8, 34 – 9, 1 „Kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 34 – 9, 1
„Kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės“

Vasario 20 d.
Mk 8, 27–33 „Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 27–33
„Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“

Vasario 19 d.
Mk 8, 22–26 „Neregys tapo sveikas ir viską ryškiai matė“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 22–26
„Neregys tapo sveikas ir viską ryškiai matė“

Vasario 18 d.
Mk 8, 14–21 „Saugokitės fariziejų ir Erodo raugo“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 14–21
„Saugokitės fariziejų ir Erodo raugo“

Vasario 17 d.
Mk 8, 11–13 „Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 11–13
„Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“

Vasario 16 d.
Mt 5, 17–37 „Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 17–37
„Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“

Vasario 15 d.
Mk 8, 1–10 „Žmonės pavalgė iki soties“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 8, 1–10
„Žmonės pavalgė iki soties“

Vasario 14 d.
Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Vasario 13 d.
Mk 7, 24–30 „Šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 24–30
„Šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“

Vasario 12 d.
Mk 7, 14–23 „Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 14–23
„Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“

Vasario 11 d.
Mk 7, 1–13 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 1–13
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Vasario 10 d.
Mk 6, 53–56 „Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 6, 53–56
„Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Vasario 9 d.
Mt 5, 13–16 „Jūs – pasaulio šviesa“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 13–16
„Jūs – pasaulio šviesa“

Vasario 8 d.
Mk 6, 30–34 „Jie buvo tarsi avys be piemens“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 30–34
„Jie buvo tarsi avys be piemens“

Vasario 7 d.
Mk 6, 14–29 „Jonas, kuriam nukirsdinau galvą, – tai jis prisikėlė!“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 14–29
„Jonas, kuriam nukirsdinau galvą, – tai jis prisikėlė!“

Vasario 6 d.
Mk 6, 7–13 „Ėmė juos siuntinėti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 7–13
„Ėmė juos siuntinėti“

Vasario 5 d.
Mk 6, 1–6 „Tik savo tėviškėje taip negerbiamas pranašas“

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 1–6
„Tik savo tėviškėje taip negerbiamas pranašas“

Vasario 4 d.
Mk 5, 21–43 „Mergaite, sakau tau, kelkis!“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 21–43
„Mergaite, sakau tau, kelkis!“

Vasario 3 d.
Mk 5, 1–20 „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 1–20
„Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“

Vasario 2 d.
Lk 2, 22–40 „Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 22–40
„Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą“

Vasario 1 d.
Mk 4, 35–41 „Kas jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo klauso!“
Kun. Mindaugas Malinauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 4, 35–41
„Kas jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo klauso!“

Sausio 31 d.
Mk 4, 26–34 „Žmogus beria dirvon sėklą ir miega, o sėkla auga, jam visiškai nežinant kaip“
Kun. Ernestas Maslianikas - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 4, 26–34
„Žmogus beria dirvon sėklą ir miega, o sėkla auga, jam visiškai nežinant kaip“

Sausio 30 d.
Mk 4, 21–25 „Žibintas atnešamas įstatyti į žibintuvą. Kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 4, 21–25
„Žibintas atnešamas įstatyti į žibintuvą. Kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta“

Sausio 29 d.
Mk 4, 1–20 „Sėjėjas išsirengė sėti“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 4, 1–20
„Sėjėjas išsirengė sėti“

Sausio 28 d.
Mk 3, 31–35 „Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“
Kun. Kęstutis Dvareckas - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 3, 31–35 
„Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“

Sausio 26 d.
Mt 4, 12–23 „Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai“

Psalmyno III savaitė

Mt 4, 12–23
„Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai“

Sausio 25 d.
Mk 16, 15–18 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 16, 15–18
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Sausio 24 d.
Mk 3, 13–19 „Pasišaukė, kuriuos pats norėjo, kad jie būtų kartu su juo“

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 13–19
„Pasišaukė, kuriuos pats norėjo, kad jie būtų kartu su juo“

Sausio 23 d.
Mk 3, 7–12 „Netyrosios dvasios šaukdavo: 'Tu Dievo Sūnus!' Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų“

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 7–12
„Netyrosios dvasios šaukdavo: 'Tu Dievo Sūnus!' Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų“

Sausio 22 d.
Mk 3, 1–6 „Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 1–6
„Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“

Sausio 21 d.
Mk 2, 23–28 „Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“

Psalmyno II savaitė

Mk 2, 23–28
„Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“

Sausio 20 d.
Mk 2, 18–22 „Su jais yra jaunikis“

Psalmyno II savaitė

Mk 2, 18–22
„Su jais yra jaunikis“

Sausio 19 d.
Jn 1, 29–34 „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 29–34
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!“

Sausio 18 d.
Mk 2, 13–17 „Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 2, 13–17
„Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“

Sausio 17 d.
Mk 2, 1–12 „Kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 2, 1–12
„Kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes“

Sausio 16 d.
Mk 1, 40–45 „Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 40–45
„Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“

Sausio 15 d.
Mk 1, 29–39 „Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 29–39
„Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“

Sausio 14 d.
Mk 1, 21–28 „Jis mokė kaip turintis galią“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 21–28
„Jis mokė kaip turintis galią“

Sausio 13 d.
Mk 1, 14–20 „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 14–20
„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“

Sausio 12 d.
Mt 3, 13–17 „Pakrikštytas Jėzus pamatė Dievo Dvasią, plevenančią virš jo“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 3, 13–17
„Pakrikštytas Jėzus pamatė Dievo Dvasią, plevenančią virš jo“

Sausio 11 d.
Lk 5, 12–16 „Ir bematant raupsai pranyko“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 12–16
„Ir bematant raupsai pranyko“

Sausio 9 d.
Lk 4, 14–22a „Šiandien išsipildė Rašto žodžiai“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 14–22a
„Šiandien išsipildė Rašto žodžiai“

Sausio 8 d.
Mk 6, 45–52 „Matė Jėzų einantį ežero paviršiumi“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 6, 45–52
„Matė Jėzų einantį ežero paviršiumi“

Sausio 7 d.
Mk 6, 34–44 „Padaugindamas duoną, Jėzus parodė save kaip pranašą“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 6, 34–44
„Padaugindamas duoną, Jėzus parodė save kaip pranašą“

Sausio 6 d.
Mt 2, 1–12 „Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 2, 1–12
„Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus“

Sausio 5 d.
Jn 1, 1–18 „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 1–18
„Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“