Evangelijos komentaras | Religija

Kovo 28 d.
Jn 7, 40–53 „Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos?“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 7, 40–53
„Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos?“

Kovo 27 d.
Jn 7, 1–2. 10. 25–30 „Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 7, 1–2. 10. 25–30
„Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“

Kovo 26 d.
Jn 5, 31–47 „Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 31–47
„Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję“

Kovo 25 d.
Lk 1, 26–38 „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 26–38
„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“

Kovo 24 d.
Jn 5, 1–16 „Žmogus bematant išgijo“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 1–16
„Žmogus bematant išgijo“

Kovo 23 d.
Jn 4, 43–54 „Eik, tavo sūnus gyvas!“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 4, 43–54
„Eik, tavo sūnus gyvas!“

Kovo 22 d.
Jn 9, 1–41 „Jis nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 9, 1–41
„Jis nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis“

Kovo 21 d.
Lk 18, 9–14 „Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 18, 9–14
„Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“

Kovo 20 d.
Mk 12, 28b–34 „Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 12, 28b–34
„Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“

Kovo 19 d.
Mt 1, 16. 18–21. 24a „Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Mt 1, 16. 18–21. 24a
„Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“

Kovo 18 d.
Mt 5, 17–19 „Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 17–19
„Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“

Kovo 17 d.
Mt 18, 21–35 „Jeigu kiekvienas neatleisite savo broliui, mano dangiškasis Tėvas neatleis jums“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 21–35
„Jeigu kiekvienas neatleisite savo broliui, mano dangiškasis Tėvas neatleis jums“

Kovo 16 d.
Lk 4, 24–30 „Jėzus, kaip ir Elijas bei Eliziejus, siunčiamas ne tik pas žydus“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 4, 24–30
„Jėzus, kaip ir Elijas bei Eliziejus, siunčiamas ne tik pas žydus“

Kovo 15 d.
Jn 4, 5–42 „Versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė 

Jn 4, 5–42
„Versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“

Kovo 14 d.
Lk 15, 1–3. 11–32 „Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 15, 1–3. 11–32
„Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“

Kovo 13 d.
Mt 21, 33–43. 45–46 „Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 21, 33–43. 45–46
„Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį!“

Kovo 12 d.
Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Kovo 11 d.
Mt 20, 17–28 „Jie pasmerks jį mirti“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 20, 17–28
„Jie pasmerks jį mirti“

Kovo 10 d.
Mt 23, 1–12 „Jie kalba, bet nedaro“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 23, 1–12
„Jie kalba, bet nedaro“

Kovo 9 d.
Lk 6, 36–38 „Atleiskite, ir jums bus atleista“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 36–38
„Atleiskite, ir jums bus atleista“

Kovo 8 d.
Mt 17, 1–9 „Jo veidas sužibo kaip saulė“
Kun. Gediminas Jankūnas - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 17, 1–9
„Jo veidas sužibo kaip saulė“

Kovo 7 d.
Mt 5, 43–48 „Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 43–48
„Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“

Kovo 5 d.
Mt 5, 20–26 „Eik pirma susitaikyti su broliu“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 20–26
„Eik pirma susitaikyti su broliu“

Mt 7, 7–12 „Kiekvienas, kas prašo, gauna“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 7, 7–12
„Kiekvienas, kas prašo, gauna“

Kovo 4 d.
Jn 15, 9–17 „Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 9–17
„Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“

Kovo 3 d.
Mt 6, 7–15 „Todėl melskitės taip“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 6, 7–15
„Todėl melskitės taip“

Kovo 2 d.
Mt 25, 31–46 „Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 31–46
„Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“

Kovo 1 d.
Mt 4, 1–11 „Jėzaus gundymas“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 4, 1–11
„Jėzaus gundymas“

Vasario 29 d.
Lk 5, 27–32 „Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 5, 27–32
„Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“

Vasario 28 d.
Mt 9, 14–15 „Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 9, 14–15
„Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus“

Vasario 27 d.
Lk 9, 22–25 „Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 9, 22–25
„Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“

Vasario 26 d.
Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 6, 1–6. 16–18
„Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“

Vasario 25 d.
Mk 9, 30–37 „Žmogaus Sūnus bus atiduotas. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 30–37
„Žmogaus Sūnus bus atiduotas. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“

Vasario 24 d.
Mk 9, 14–29 „Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 14–29
„Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“

Vasario 23 d.
Mt 5, 38–48 „Mylėkite savo priešus“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 38–48
„Mylėkite savo priešus“

Vasario 22 d.
Mt 16, 13–19 „Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 16, 13–19
„Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Vasario 21 d.
Mk 8, 34 – 9, 1 „Kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 34 – 9, 1
„Kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės“

Vasario 20 d.
Mk 8, 27–33 „Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 27–33
„Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“

Vasario 19 d.
Mk 8, 22–26 „Neregys tapo sveikas ir viską ryškiai matė“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 22–26
„Neregys tapo sveikas ir viską ryškiai matė“

Vasario 18 d.
Mk 8, 14–21 „Saugokitės fariziejų ir Erodo raugo“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 14–21
„Saugokitės fariziejų ir Erodo raugo“

Vasario 17 d.
Mk 8, 11–13 „Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 11–13
„Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“

Vasario 16 d.
Mt 5, 17–37 „Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 17–37
„Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“

Vasario 15 d.
Mk 8, 1–10 „Žmonės pavalgė iki soties“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 8, 1–10
„Žmonės pavalgė iki soties“

Vasario 14 d.
Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Vasario 13 d.
Mk 7, 24–30 „Šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 24–30
„Šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“

Vasario 12 d.
Mk 7, 14–23 „Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 14–23
„Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“

Vasario 11 d.
Mk 7, 1–13 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 1–13
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Vasario 10 d.
Mk 6, 53–56 „Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 6, 53–56
„Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Vasario 9 d.
Mt 5, 13–16 „Jūs – pasaulio šviesa“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 13–16
„Jūs – pasaulio šviesa“

Vasario 8 d.
Mk 6, 30–34 „Jie buvo tarsi avys be piemens“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 30–34
„Jie buvo tarsi avys be piemens“