Evangelijos komentaras | Religija

Gruodžio 6 d., 2017
Mt 15, 29–37 „Minia stebėjosi, matydama nebylius kalbančius, luošius pasveikstančius“32
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 15, 29–37
„Minia stebėjosi, matydama nebylius kalbančius, luošius pasveikstančius“

Gruodžio 5 d., 2017
Lk 10, 21–24 „Niekas nežino, kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus panorės apreikšti“105
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 10, 21–24
„Niekas nežino, kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus panorės apreikšti“

Gruodžio 4 d., 2017
Mt 8, 5–11 „Daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie vaišių stalo“29
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 8, 5–11
„Daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie vaišių stalo“

Gruodžio 3 d., 2017
I ADVENTO SEKMADIENIS Mk 13, 33–37 „Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“5
Evangelijos komentaras

I ADVENTO SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mk 13, 33–37
„Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“

Gruodžio 2 d., 2017
Lk 21, 34–38 „Budėkite, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimų nelaimių“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 34–38
„Budėkite, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimų nelaimių“

Gruodžio 1 d., 2017
Lk 21, 29–33 „Pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“30
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 29–33
„Pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“

Lapkričio 30 d., 2017
ŠV. ANDRIEJUS (Apaštalas) Mt 4, 18–22 „Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo“4
Evangelijos komentaras

ŠV. ANDRIEJUS (Apaštalas)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 4, 18–22
„Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo“

 

Lapkričio 29 d., 2017
Lk 21, 12–19 „Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris“10
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 12–19
„Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris“

Lapkričio 28 d., 2017
Lk 21, 5–11 „Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus“67
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 5–11
„Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus“

Lapkričio 27 d., 2017
Lk 21, 1–4 „Ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui“23
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 1–4
„Ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui“

Lapkričio 26 d., 2017
MŪSŲ VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS, VISATOS VALDOVAS Mt 25, 31–46 „Jis atsisės savo garbės soste ir perskirs juos“3
Evangelijos komentaras

MŪSŲ VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS, VISATOS VALDOVAS
XXXIV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 25, 31–46
„Jis atsisės savo garbės soste ir perskirs juos“

 

Lapkričio 25 d., 2017
Lk 20, 27–40 „Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 20, 27–40
„Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“

Lapkričio 24 d., 2017
Lk 19, 45–48 „Parašyta: 'Mano namai turi būti maldos namai', o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne“19
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 45–48
„Parašyta: 'Mano namai turi būti maldos namai', o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne“

Lapkričio 23 d., 2017
Lk 19, 41–44 „O, kad tu suprastum, kas tau atneša ramybę!“5
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 41–44
„O, kad tu suprastum, kas tau atneša ramybę!“

Lapkričio 22 d., 2017
Lk 19, 11–28 „Kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 11–28
„Kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo“

Lapkričio 21 d., 2017
Mt 12, 46–50 „Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“11
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 12, 46–50
„Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“

Lapkričio 20 d., 2017
Lk 18, 35–43 „Ko nori, kad tau padaryčiau? – Viešpatie, kad regėčiau!“9
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 18, 35–43
„Ko nori, kad tau padaryčiau? – Viešpatie, kad regėčiau!“

Lapkričio 19 d., 2017
XXX EILINIS SEKMADIENIS Mt 25, 14–30 „Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“2
Evangelijos komentaras

XXX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mt 25, 14–30
„Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“

Lapkričio 18 d., 2017
Lk 18, 1–8 „Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 18, 1–8
„Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi“

Lapkričio 17 d., 2017
Lk 17, 26–37 „Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins“5
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 26–37
„Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins“

Lapkričio 16 d., 2017
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA Jn 19, 25–27 „Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“55
Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 19, 25–27
„Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“

Lapkričio 15 d., 2017
Lk 17, 11–19 „Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“26
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 11–19
„Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“

Lapkričio 14 d., 2017
Lk 17, 7–10 „Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“17
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 7–10
„Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“

Lapkričio 13 d., 2017
Lk 17, 1–6 „Jei jis septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: „Gailiuosi“, – atleisk jam“43
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 1–6
„Jei jis septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: „Gailiuosi“, – atleisk jam“

Lapkričio 12 d., 2017
XXXII EILINIS SEKMADIENIS Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“6
Evangelijos komentaras

XXXII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mt 25, 1–13
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

 

Lapkričio 11 d., 2017
Lk 16, 9–15 „Kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose“16
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 16, 9–15
„Kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose“

Lapkričio 10 d., 2017
Lk 16, 1–8 „Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“14
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 16, 1–8
„Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“

Lapkričio 9 d., 2017
LATERANO BAZILIKOS PAŠVENTINIMAS Jn 2, 13–22 „Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“16
Evangelijos komentaras

LATERANO BAZILIKOS PAŠVENTINIMAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 2, 13–22
„Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“

Lapkričio 8 d., 2017
Lk 14, 25–33 „Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys“18
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 25–33
„Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys“

Lapkričio 7 d., 2017
Lk 14, 15–24 „Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni“21
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 15–24
„Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni“

Lapkričio 6 d., 2017
Lk 14, 12–14 „Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“19
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 12–14
„Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“

Lapkričio 5 d., 2017
XXXI EILINIS SEKMADIENIS Mt 23, 1–12 „Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje“1
Evangelijos komentaras

XXXI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Mt 23, 1–12
„Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje“

Lapkričio 4 d., 2017
Lk 14, 1. 7–11 „Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 14, 1. 7–11
„Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“

Lapkričio 3 d., 2017
Lk 14, 1–6 „Jei kurio sūnus ar galvijas įkris į šulinį, argi neištrauks jų šeštadienį?“16
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 14, 1–6
„Jei kurio sūnus ar galvijas įkris į šulinį, argi neištrauks jų šeštadienį?“

 

Lapkričio 2 d., 2017
Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės) Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“9
Evangelijos komentaras

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

Mt 25, 1–13
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

Lapkričio 1 d., 2017
VISI ŠVENTIEJI Mt 5, 1–12a „Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“6
Evangelijos komentaras

VISI ŠVENTIEJI
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 5, 1–12a
„Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“

Spalio 31 d., 2017
Lk 13, 18–21 „Su kuo man palyginti Dievo karalystę?“50
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 18–21
„Su kuo man palyginti Dievo karalystę?“

Spalio 30 d., 2017
Lk 13, 10–17 „Moterie, esi išvaduota iš savo ligos!“14
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 10–17
„Moterie, esi išvaduota iš savo ligos!“

Spalio 29 d., 2017
XXX EILINIS SEKMADIENIS Mt 22, 34–40 „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą, kaip save patį“16
Evangelijos komentaras

XXX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 22, 34–40
„Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą, kaip save patį“

Spalio 28 d., 2017
Šv. Simonas ir Judas Tadas (Apaštalai) Lk 6, 12–19 „Iš jų išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“4
Evangelijos komentaras

Šv. Simonas ir Judas Tadas (Apaštalai)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 6, 12–19
„Iš jų išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“

Spalio 27 d., 2017
Lk 12, 54–59 „Kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės?“12
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 54–59
„Kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės?“

Spalio 26 d., 2017
Lk 12, 49–53 „Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“20
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 49–53
„Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“

Spalio 25 d., 2017
Lk 12, 39–48 „Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta“133
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 39–48
„Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta“

Spalio 24 d., 2017
Lk 12, 35–38 „Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“64
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 35–38
„Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“

Spalio 23 d., 2017
Lk 12, 13–21 „Kam gi atiteks, ką susikrovei?“52
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 13–21
„Kam gi atiteks, ką susikrovei?“

Spalio 22 d., 2017
XXIX EILINIS SEKMADIENIS Mt 22, 15–21 „Atiduokite, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“1
Evangelijos komentaras

XXIX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mt 22, 15–21
„Atiduokite, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“

 

Spalio 21 d., 2017
Lk 12, 8–12 „Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 12, 8–12
„Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“

Spalio 20 d., 2017
Lk 12, 1–7 „Visi jūsų galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite!“36
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 12, 1–7
„Visi jūsų galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite!“

Spalio 19 d., 2017
Lk 11, 47–54 „Aš siųsiu pas juos pranašų ir apaštalų, o jie vienus žudys, kitus persekios“50
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 47–54
„Aš siųsiu pas juos pranašų ir apaštalų, o jie vienus žudys, kitus persekios“

Spalio 18 d., 2017
Šv. Lukas (Evangelistas) Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“83
Evangelijos komentaras

Šv. Lukas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“