Evangelijos komentaras | Religija

Rugsėjo 4 d.
Lk 4, 31–37 „Aš žinau, kas tu toks: Dievo šventasis!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 31–37
„Aš žinau, kas tu toks: Dievo šventasis!“

Rugsėjo 3 d.
Lk 4, 16–30 „Jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams"
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 16–30
„Jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams"

Rugsėjo 2 d.
XXII EILINIS SEKMADIENIS Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“
Evangelijos komentaras

XXII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Rugsėjo 1 d.
Mt 25, 14–30 „Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“
Evangelijos komentaras

Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena
Psalmyno I savaitė

Mt 25, 14–30
„Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“

Rugpjūčio 31 d.
Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 1–13
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

Rugpjūčio 30 d.
Mt 24, 42–51 „Būkite pasirengę“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 24, 42–51
„Būkite pasirengę“

Rugpjūčio 29 d.
Mk 6, 17–29 „Noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 6, 17–29
„Noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą“

Rugpjūčio 28 d.
Mt 23, 23–26 „Reikia tai daryti ir ano neapleisti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 23–26
„Reikia tai daryti ir ano neapleisti“

 

Rugpjūčio 27 d.
Mt 23, 13–22 „Vargas jums, aklieji vadai!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 13–22
„Vargas jums, aklieji vadai!“

Rugpjūčio 26 d.
XXI EILINIS SEKMADIENIS Jn 6, 60–69 „Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“
Evangelijos komentaras

XXI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Jn 6, 60–69
„Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“

Rugpjūčio 25 d.
Mt 23, 1–12 „Jie kalba, bet nedaro“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 23, 1–12
„Jie kalba, bet nedaro“

Rugpjūčio 24 d.
Jn 1, 45–51 „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 1, 45–51
„Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“

Rugpjūčio 23 d.
Mt 22, 1–14 „Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 22, 1–14
„Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“

Rugpjūčio 22 d.
Švč. Mergelė Marija Karalienė Mt 20, 1–16 „Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“
Evangelijos komentaras

Švč. Mergelė Marija Karalienė
Psalmyno IV savaitė

Mt 20, 1–16
„Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“

Rugpjūčio 21 d.
Mt 19, 23–30 „Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 19, 23–30
„Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“

Rugpjūčio 20 d.
Mt 19, 16–22 „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, tai turėsi lobį danguje“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 19, 16–22
„Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, tai turėsi lobį danguje“

Rugpjūčio 19 d.
XX EILINIS SEKMADIENIS Jn 6, 51–58 „Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“
Evangelijos komentaras

XX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Jn 6, 51–58
„Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“

Rugpjūčio 18 d.
Mt 19, 13–15 „Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 19, 13–15
„Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“

Rugpjūčio 17 d.
Mt 19, 3–12 „Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 19, 3–12
„Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo“

Rugpjūčio 16 d.
Mt 18, 21 – 19, 1 „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 21 – 19, 1
„Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“

Rugpjūčio 15 d.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė) Lk 1, 39–56 „Didžių dalykų padarė man Visagalis“
Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 39–56
„Didžių dalykų padarė man Visagalis“

Rugpjūčio 14 d.
Mt 18, 1–5. 10. 12–14 „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 1–5. 10. 12–14
„Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių“

Rugpjūčio 13 d.
Mt 17, 22–27 „Jie nužudys jį, o jis prisikels“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 17, 22–27
„Jie nužudys jį, o jis prisikels“

Rugpjūčio 12 d.
XIX EILINIS SEKMADIENIS Jn 6, 41–51 „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“
Evangelijos komentaras

XIX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Jn 6, 41–51
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“

Rugpjūčio 11 d.
Mt 17, 14–20 „Jei turėtumėte tikėjimą, jums nebūtų nieko negalimo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 17, 14–20
„Jei turėtumėte tikėjimą, jums nebūtų nieko negalimo“

Rugpjūčio 10 d.
Jn 12, 24–26 „Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 12, 24–26
„Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“

Rugpjūčio 9 d.
Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 25, 1–13
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

Rugpjūčio 8 d.
Mt 15, 21–28 „O moterie, didis tavo tikėjimas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 15, 21–28
„O moterie, didis tavo tikėjimas“

Rugpjūčio 7 d.
Mt 14, 22–36 „Liepk man ateiti pas tave vandeniu“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 14, 22–36
„Liepk man ateiti pas tave vandeniu“

 

Rugpjūčio 6 d.
Mk 9, 2–10 „Šitas mano mylimasis Sūnus“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 9, 2–10
„Šitas mano mylimasis Sūnus“

Rugpjūčio 5 d.
XVIII EILINIS SEKMADIENIS Jn 6, 24–35 „Kas ateina pas mane, nebealks, ir kas tiki mane, nebetrokš“
Evangelijos komentaras

XVIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 6, 24–35
„Kas ateina pas mane, nebealks, ir kas tiki mane, nebetrokš“

Rugpjūčio 4 d.
Mt 14, 1–12 „Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 14, 1–12
„Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“

Rugpjūčio 3 d.
Mt 13, 54–58 „Iš kur jam visa tai? Argi jis ne dailidės sūnus?!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 54–58
„Iš kur jam visa tai? Argi jis ne dailidės sūnus?!“

Rugpjūčio 2 d.
Mt 13, 47–53 „Surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 47–53
„Surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta“

Rugpjūčio 1 d.
Mt 13, 44–46 „Parduoda visa, ką turi, ir perkasi dirvą“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 44–46
„Parduoda visa, ką turi, ir perkasi dirvą“

Liepos 31 d.
Mt 13, 36–43 „Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 36–43
„Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“

Liepos 30 d.
Mt 13, 31–35 „Garstyčios grūdelis pavirsta medeliu, taip kad padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 31–35
„Garstyčios grūdelis pavirsta medeliu, taip kad padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose“

Liepos 29 d.
XVII EILINIS SEKMADIENIS Jn 6, 1–15 „Davė išdalyti visiems, kiek kas norėjo“
Evangelijos komentaras

XVII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Jn 6, 1–15
„Davė išdalyti visiems, kiek kas norėjo“

Liepos 28 d.
Mt 13, 24–30 „Palikite abejus augti iki pjūčiai“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 24–30
„Palikite abejus augti iki pjūčiai“

Liepos 27 d.
Mt 13, 18–23 „Tasai, kuris girdi ir supranta žodį, ir duoda derlių“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 18–23
„Tasai, kuris girdi ir supranta žodį, ir duoda derlių“

Liepos 26 d.
Mt 13, 10–17 „Jums leista pažinti karalystės paslaptis, o jiems neleista“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 10–17
„Jums leista pažinti karalystės paslaptis, o jiems neleista“

Liepos 25 d.
Mt 20, 20–28 „Mano taurę jūs gersite“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 20, 20–28
„Mano taurę jūs gersite“

Liepos 24 d.
Mt 12, 46–50 „Ištiesęs ranką į mokinus, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai!"
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 12, 46–50
„Ištiesęs ranką į mokinus, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai!"

Liepos 23 d.
Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 1–8
„Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Liepos 22 d.
XVI EILINIS SEKMADIENIS Mk 6, 30–34 „Jie buvo tarsi avys be piemens“
Evangelijos komentaras

XVI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 30–34
„Jie buvo tarsi avys be piemens“

Liepos 21 d.
Mt 12, 14–21 „Įspėdavo, kad jo nepagarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo žodžiai“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 12, 14–21
„Įspėdavo, kad jo nepagarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo žodžiai“

Liepos 20 d.
Mt 12, 1–8 „Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 12, 1–8
„Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“

Liepos 19 d.
Mt 11, 28–30 „Aš romus ir nuolankios širdies“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 28–30
„Aš romus ir nuolankios širdies“

Liepos 18 d.
Mt 11, 25–27 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 25–27
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Liepos 17 d.
Mt 11, 20–24 „Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 20–24
„Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“