Evangelijos komentaras | Religija

Kovo 7 d.
Mt 5, 17–19 „Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 17–19
„Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“

Kovo 6 d.
Mt 18, 21–35 „Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 21–35
„Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?“

 

Kovo 5 d.
Lk 4, 24–30 „Joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 4, 24–30
„Joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje“

Kovo 4 d.
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS Jn 2, 13–25 „Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“
Evangelijos komentaras

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS - Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis
Psalmyno III savaitė

Jn 2, 13–25
„Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“

Kovo 3 d.
ŠV. KAZIMIERAS, PIRMASIS LIETUVOS GLOBĖJAS Jn 15, 9–17 „Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“
Evangelijos komentaras

ŠV. KAZIMIERAS, PIRMASIS LIETUVOS GLOBĖJAS 
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 9–17
„Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“

Kovo 2 d.
Mt 21, 33–43. 45–46 „Jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'“.
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 21, 33–43. 45–46
„Jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'“.

Kovo 1 d.
Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Vasario 28 d.
Mt 20, 17–28 „Jie pasmerks jį mirti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 20, 17–28
„Jie pasmerks jį mirti“

Vasario 27 d.
Mt 23, 1–12 „Jie kalba, bet nedaro“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 23, 1–12
„Jie kalba, bet nedaro“

Vasario 26 d.
Lk 6, 36–38 „Atleiskite, ir jums bus atleista“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 36–38
„Atleiskite, ir jums bus atleista“

Vasario 25 d.
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS Mk 9, 2–10 „Šitas mano mylimasis Sūnus“
Evangelijos komentaras

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mk 9, 2–10
„Šitas mano mylimasis Sūnus“

Vasario 24 d.
Mt 5, 43–48 „Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 43–48
„Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“

Vasario 23 d.
Mt 5, 20–26 „Eik pirma susitaikyti su broliu“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 20–26
„Eik pirma susitaikyti su broliu“

Vasario 22 d.
Šv. Petro, apaštalo, Sostas Mt 16, 13–19 „Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“
Evangelijos komentaras

Šv. Petro, apaštalo, Sostas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 16, 13–19
„Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Vasario 21 d.
Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 11, 29–32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

 
Vasario 20 d.
Mt 6, 7–15 „Todėl melskitės taip“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 6, 7–15
„Todėl melskitės taip“

Vasario 19 d.
Mt 25, 31–46 „Man padarėte“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 31–46
„Man padarėte“

Vasario 18 d.
I GAVĖNIOS SEKMADIENIS Mk 1, 12–15 „Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo“
Evangelijos komentaras

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mk 1, 12–15
„Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo“

Vasario 17 d.
Lk 5, 27–32 „Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 5, 27–32
„Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“

Vasario 16 d.
Lietuvos valstybės atkūrimo diena Mt 9, 14–15 „Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus“
Evangelijos komentaras

Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Psalmyno IV savaitė

Mt 9, 14–15
„Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus“

Vasario 15 d.
Lk 9, 22–25 „Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 9, 22–25
„Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“

Vasario 14 d.
PELENŲ TREČIADIENIS Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“
Evangelijos komentaras

PELENŲ TREČIADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mt 6, 1–6. 16–18
„Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“

Vasario 13 d.
Mk 8, 14–21 „Saugokitės fariziejų ir Erodo raugo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 14–21
„Saugokitės fariziejų ir Erodo raugo“

Vasario 12 d.
Mk 8, 11–1 „Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 11–1
„Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“

Vasario 11 d.
VI EILINIS SEKMADIENIS Mk 1, 40–45 „Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“
Evangelijos komentaras

VI EILINIS SEKMADIENIS - Pasaulinė ligonių diena
Psalmyno II savaitė

Mk 1, 40–45
„Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“

Vasario 10 d.
Mk 8, 1–10 „Žmonės pavalgė iki soties“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 8, 1–10
„Žmonės pavalgė iki soties“

Vasario 9 d.
Mk 7, 31–37 „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 31–37
„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Vasario 8 d.
Mk 7, 24–30 „Šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 24–30
„Šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“

 

Vasario 7 d.
Mk 7, 14–23 „Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 14–23
„Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“

Vasario 6 d.
Mk 7, 1–13 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 1–13
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Vasario 5 d.
Mk 6, 53–56 „Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 6, 53–56
„Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Vasario 4 d.
V EILINIS SEKMADIENIS Mk 1, 29–39 „Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“
Evangelijos komentaras

V EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Mk 1, 29–39
„Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“

Vasario 3 d.
Mk 6, 30–34 „Jie buvo tarsi avys be piemens“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 30–34
„Jie buvo tarsi avys be piemens“

Vasario 2 d.
Lk 2, 22–40 „Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą“
Evangelijos komentaras

Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 22–40
„Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą“

 

 

Vasario 1 d.
Mk 6, 7–13 „Ėmė siuntinėti juos po du“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 7–13
„Ėmė siuntinėti juos po du“

Sausio 31 d.
Mk 6, 1–6 „Tik savo tėviškėje taip negerbiamas pranašas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 1–6
„Tik savo tėviškėje taip negerbiamas pranašas“

 

Sausio 30 d.
Mk 5, 21–43 „Mergaite, sakau tau, kelkis!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 21–43
„Mergaite, sakau tau, kelkis!“

Sausio 29 d.
Mk 5, 1–20 „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 1–20
„Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“

Sausio 28 d.
IV EILINIS SEKMADIENIS Mk 1, 21–28 „Jis mokė kaip turintis galią“
Evangelijos komentaras

IV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mk 1, 21–28
„Jis mokė kaip turintis galią“

Sausio 27 d.
Lk 10, 1–12. 17–20 „Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 1–12. 17–20
„Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“

Sausio 26 d.
Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Sausio 25 d.
Mk 16, 15–18 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 16, 15–18
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Sausio 24 d.
Mk 4, 1–20 „Sėjėjas išsirengė sėti“
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno III savaitė

Mk 4, 1–20
„Sėjėjas išsirengė sėti“

Sausio 23 d.
Mk 3, 31–35 „Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno III savaitė

Mk 3, 31–35
„Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

Sausio 22 d.
Mk 3, 22–30 „Šėtonui ateis galas“
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno III savaitė

Mk 3, 22–30
„Šėtonui ateis galas“

Sausio 21 d.
Mk 1, 14–20 „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“
Evangelijos komentaras

III EILINIS SEKMADIENIS - Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno III savaitė

Mk 1, 14–20
„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Sausio 20 d.
Mk 3, 20–21 Saviškiai sakė, kad jis išėjęs iš proto
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno II savaitė

Mk 3, 20–21
Saviškiai sakė, kad jis išėjęs iš proto

Sausio 19 d.
Mk 3, 13–19 Pasišaukė, kuriuos pats norėjo, kad jie būtų kartu su juo
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno II savaitė

Mk 3, 13–19
Pasišaukė, kuriuos pats norėjo, kad jie būtų kartu su juo

Sausio 18 d.
Mk 3, 7–12 Netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais ir šaukdavo: „Tu Dievo Sūnus!“
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienio pradžia
Psalmyno II savaitė

Mk 3, 7–12
Netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais ir šaukdavo: „Tu Dievo Sūnus!“

Sausio 17 d.
Mk 3, 1–6 „Ar šabo dieną leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 1–6
„Ar šabo dieną leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“