Evangelijos komentaras | Religija

Gegužės 28 d.
Mk 10, 17–27 „Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 10, 17–27
„Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane“

Gegužės 27 d.
ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ Mt 28, 16–20 „Krikštykite juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“
Evangelijos komentaras

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 28, 16–20
„Krikštykite juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“

Gegužės 26 d.
Mk 10, 13–16 „Kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 10, 13–16
„Kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“

Gegužės 25 d.
Mk 10, 1–12 „Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 10, 1–12
„Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria“

Gegužės 24 d.
Mk 14, 22–25 „Tai mano kūnas. Tai mano kraujas“
Evangelijos komentaras

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 14, 22–25
„Tai mano kūnas. Tai mano kraujas“

Gegužės 23 d.
Mk 9, 38–40 „Kas ne prieš mus, tas už mus!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 38–40
„Kas ne prieš mus, tas už mus!“

Gegužės 22 d.
Mk 9, 30–37 „Žmogaus Sūnus bus atiduotas. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 30–37
„Žmogaus Sūnus bus atiduotas. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“

Gegužės 21 d.
Mk 9, 14–29 „Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 14–29
„Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“

Gegužės 20 d.
ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės) Jn 15, 26–27; 16, 12–15 „Tiesos Dvasia jus ves į tiesos pilnatvę“
Evangelijos komentaras

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 26–27; 16, 12–15
„Tiesos Dvasia jus ves į tiesos pilnatvę“

Gegužės 19 d.
Jn 21, 20–25 „Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 20–25
„Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“

Gegužės 18 d.
Jn 21, 15–19 „Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 15–19
„Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“

Gegužės 17 d.
Jn 17, 20–26 „Kad jie pasiektų tobulą vienybę“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 20–26
„Kad jie pasiektų tobulą vienybę“

Gegužės 16 d.
Jn 17, 11b–19 „Kad jie būtų viena, kaip ir mes“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 11b–19
„Kad jie būtų viena, kaip ir mes“

Gegužės 15 d.
Jn 17, 1–11a „Tėve, pašlovink savo Sūnų“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 1–11a
„Tėve, pašlovink savo Sūnų“

Gegužės 14 d.
Jn 15, 9–17 „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 9–17
„Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“

Gegužės 13 d.
VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės) Mk 16, 15–20 „Jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje“
Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 16, 15–20
„Jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje“

 

Gegužės 12 d.
Jn 16, 23b–28 „Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 23b–28
„Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“

Gegužės 11 d.
Jn 16, 20–23a „Jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 20–23a
„Jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“

Gegužės 10 d.
Jn 16, 16–20 „Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 16–20
„Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“

Gegužės 9 d.
Jn 16, 12–15 „Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 12–15
„Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“

Gegužės 8 d.
Jn 16, 5–11 „Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 5–11
„Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“

Gegužės 7 d.
Jn 15, 26 – 16, 4a „Tiesos Dvasia liudys apie mane“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 15, 26 – 16, 4a
„Tiesos Dvasia liudys apie mane“

Gegužės 6 d.
VI VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 15, 9–17 „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“
Evangelijos komentaras

VI VELYKŲ SEKMADIENIS - Motinos diena
Psalmyno II savaitė

Jn 15, 9–17
„Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“

 

 

Gegužės 5 d.
Jn 15, 18–21 „Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 18–21
„Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“

Gegužės 4 d.
Jn 15, 12–17 „Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 12–17
„Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

Gegužės 3 d.
Jn 14, 6–14 „Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!“
Evangelijos komentaras

Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 14, 6–14
„Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!“

Gegužės 2 d.
Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 1–8
„Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Gegužės 1 d.
Jn 14, 27–31a „Duodu jums savo ramybę“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 14, 27–31a
„Duodu jums savo ramybę“

Balandžio 30 d.
Jn 14, 21–26 „Globėjas, kurį Tėvas atsiųs, išmokys jus visko“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 14, 21–26
„Globėjas, kurį Tėvas atsiųs, išmokys jus visko“

Balandžio 29 d.
V VELYKŲ SEKMADIENIS - Pasaulinė gyvybės diena Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“
Evangelijos komentaras

V VELYKŲ SEKMADIENIS - Pasaulinė gyvybės diena
Psalmyno I savaitė

Jn 15, 1–8
„Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Balandžio 28 d.
Jn 14, 7–14 „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 14, 7–14
„Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“

Balandžio 27 d.
Jn 14, 1–6 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 14, 1–6
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Balandžio 26 d.
Jn 13, 16–20 „Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 13, 16–20
„Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“

Balandžio 25 d.
Mk 16, 15–20 „Skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 16, 15–20
„Skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“

Balandžio 24 d.
Jn 10, 22–30 „Aš ir Tėvas esame viena“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 10, 22–30
„Aš ir Tėvas esame viena“

Balandžio 23 d.
Jn 10, 1–10 „Aš – avių vartai“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 10, 1–10
„Aš – avių vartai“

Balandžio 22 d.
IV VELYKŲ SEKMADIENIS Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena Jn 10, 11–18 „Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“
Evangelijos komentaras

IV VELYKŲ SEKMADIENIS - Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena

Jn 10, 11–18
„Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“

Balandžio 21 d.
Jn 6, 60–69 „Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 60–69
„Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“

Balandžio 20 d.
Jn 6, 52–59 „Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 52–59
„Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“

Balandžio 19 d.
Jn 6, 44–51 „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 44–51
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“

Balandžio 18 d.
Jn 6, 35–40 „Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų, turėtų amžinąjį gyvenimą“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 35–40
„Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų, turėtų amžinąjį gyvenimą“

Balandžio 17 d.
Jn 6, 30–35 „Ne Mozė, bet mano Tėvas duoda iš dangaus tikrosios duonos“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 30–35
„Ne Mozė, bet mano Tėvas duoda iš dangaus tikrosios duonos“

Balandžio 16 d.
Jn 6, 22–29 „Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 22–29
„Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!“

Balandžio 15 d.
III VELYKŲ SEKMADIENIS Lk 24, 35–48 „Mesijas turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių“
Evangelijos komentaras

III VELYKŲ SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Lk 24, 35–48
„Mesijas turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių“

Balandžio 14 d.
Jn 6, 16–21 „Jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 6, 16–21
„Jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi“

Jn 14, 7–14 „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 14, 7–14
„Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“

Balandžio 13 d.
Jn 6, 1–15 „Davė išdalyti visiems ten sėdintiems, kiek kas norėjo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 6, 1–15
„Davė išdalyti visiems ten sėdintiems, kiek kas norėjo“

 

Balandžio 12 d.
Psalmyno II savaitė Jn 3, 31–36 „Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 31–36
„Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas“

Balandžio 11 d.
Jn 3, 16–21 „Dievas siuntė savo Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 16–21
„Dievas siuntė savo Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“

Balandžio 10 d.
Jn 3, 7b–15 „Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 7b–15
„Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus“