Krikščionybė | Religija

Guronių sesės

Guronių rekolekcijų namai – tai vieta, kur galima sustoti ir pabūti čia ir dabar.

Vilniaus cerkvių garsai

Garso ir vaizdo dizaineris Tomas Dabašinskas siūlo ne tik pažvelgti į Vilniaus stačiatikių šventoves, bet ir jas išgirsti.

Lobynai neaprėpiamojo Viešpaties

Trakų Dievo Motinos atvaizdui skirtą parodą Bažnytinio paveldo muziejuje gaubia slėpininga prigesintų šviesų lobyno atmosfera. Tai lobynas visomis prasmėmis – ir tikėjimo, ir estetikos, ir meistrystės.

Vieno ankstyviausių ir garsiausių stebuklingųjų atvaizdų Lietuvoje istorija – Bažnytinio paveldo muziejuje

Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, oficialiai vainikuotas popiežiaus atsiųstomis karūnomis.

Ekumenizmas – ne tik teologų užduotis
Vatican News

Ekumeniniame dialoge turi dalyvauti kiek įmanoma daugiau tikinčiųjų, sakė popiežius Pranciškus priėmęs liuteronų delegaciją iš Vokietijos. 

Martyno Liuterio apmąstymų rinkinys

Reformacijos 500 metų jubiliejaus proga išleistoje knygoje – Martyno Liuterio mintys, parinktos iš jo raštų. 

Knyga apie liuteronybę – išsipildžiusi V. Sabutienės svajonė

„Liuteronybė. Kas tai?“ – knyga ir liuteronams, ir smalsaujantiems, kuo gi jie tiki. Tai tarsi vadovėlis, tikrai neišgąsdinsiantis menkai apie liuteronybę nutuokiančius.

Lietuvos bažnyčių istorijos. Deltuvos evangelikų-reformatų bažnyčia
Bernardinai.TV

Deltuvos evangelikų-reformatų vienanavė sugriauta bažnyčia – retas perėjimo iš gotikos į renesansą stiliaus pavyzdys Lietuvoje. Dabar buvusio pastato vaizdą galima išvysti žvelgiant pro stiklą 3D formatu.

Koliziejaus apšvietimas priminė šiandien persekiojamus krikščionis
Vatican News

Pasaulyje persekiojamus krikščionis šeštadienį priminė Romoje raudonai apšviestas Koliziejus.

Pergamentas su trijų Radvilų parašais

Tai Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos Rudojo raštas, išduotas Vilniuje 1577 m. vasario 15 d., kuriuo patvirtinama Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenei pardavus sklypą bažnyčios statybai.

Filosofo kelias į kunigų seminariją

Pokalbis su ortodoksų dvasinėje seminarijoje Varšuvoje studijuojančiu Gintaru Sungaila. 

Pavojingiausios šalys krikščionims gyventi

Organizacija „Open Doors“ paskelbė naujausią ataskaitą apie persekiojamus krikščionis. Pasaulyje persekiojimus patiria vienas iš dvylikos Kristaus sekėjų.

Maldų už krikščionių vienybę aštuondienio pradžia5

Vatikano II Susirinkimas sako, kad yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienija, negu kad mus skaldo.

Ekumeninė delegacija Kinijoje, potencialiai didžiausioje krikščionių valstybėje
Vatican News

Prieš keletą metų įvairūs tyrinėtojai paskelbė prognozes, kad 2030–2040 metais Kinija gali tapti valstybe su didžiausiu krikščionių skaičiumi pasaulyje.

Vilniaus rusų bendruomenė šventė Kalėdas

Vilniaus rusų bendruomenė ir stačiatikybės tradicijų puoselėtojai sausio 7-ąją Katedros aikštėje šventė šv. Kalėdas.

Ateik, Emanueli!
Vysk. Mindaugas Sabutis - „Lietuvos evangelikų kelias“

Švęsdami Kalėdas, mes iš tiesų švenčiame nuostabaus Dievo plano išsipildymą, sako Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.

Lauksargių bažnyčiai – 130 metų
„Lietuvos evangelikų kelias“

Galima tik įsivaizduoti, kaip šioje bažnyčioje buvo giedama ir kokių giesmininkų čia būta, kad vargonininkas Štalis prieš 120 metų ėmėsi užrašinėti čia giedamų giesmių melodijas.

„Liuterio rožė“ Reformacijos jubiliejui3

Spalio 31 d., švenčiant Reformacijos 500 metų sukaktį, prie Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios buvo įžiebtas įspūdingas „gimtadienio sveikinimas“ – 500 ir Liuterio rožė.

Stačiatikių tikėjimo portretas10

Panevėžio miesto dailės galerijoje (Respublikos g. 3) iki gruodžio 2 dienos veikia fotomenininko Valentino Pečinino fotografijų paroda „Stačiatikių tikėjimo portretas“. 

Išeivijos lietuviai mini Reformacijos 500 metų sukaktį1

Šiaurės Amerikoje veikiantys Mažosios Lietuvos fondas ir draugija dviejų dienų renginių ciklu kviečia Čikagos lietuvius paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį.

Reformacija vakar ir šiandien64

Šešioliktojo amžiaus Reformacija yra daugialypis įvykis, kurio pasekmės aktualios iki šių dienų. Istorikai teigia, kad Reformacija buvo būtinas, tačiau ir tragiškas įvykis.

Tomas Šernas: žmogus keičiasi, bet Dievas nesikeičia9
XFM Radijas

Pokalbis su dvasininku, evangeliku reformatu Tomu Šernu apie reformaciją, dabartinę visuomenę ir jos pasitikėjimą Dievu. 

A. Žičkytė: „Iš naujo pažinti malonę“2

Pokalbis apie tikėjimo kelionę, ekumeninį dialogą ir Reformacijos jubiliejaus minėjimą. Kaip tik spalio 31 dieną Martinas Lutheris paskelbė savo 95 tezes, kurios prieš 500 metų ir pradėjo Reformaciją.

Permąstant Liuterį: nuo eretiko iki Bažnyčios teologo3

Kas gi išties įvyko tą lemtingą spalio 31-ąją? Ar tikrai ir šiandien Bažnyčia pasmerktų Martyną Liuterį?

Atidaryta paroda „Reformacijai – 500“28

LMA Vrublevskių bibliotekoje iki lapkričio 30 d. veiks paroda „Reformacijai – 500“. 

Liuteronai ir katalikai: Vienybė – krikščionio pašaukimas33
Vatican News

Liuteronai ir katalikai pradėjo žengti svarbius žingsnius vienybės link jau prieš kurį laiką.

Artėja Reformacijos 500 metų sukakties minėjimų pabaiga
Vatican News

Šių metų spalio 31-ąją baigsis Reformacijos 500 metų sukakties minėjimai, trukę metus. 

Apie didumą
Kun. Arvydas Malinauskas - „Lietuvos evangelikų kelias“

Kartais klausimai būna atviri, o kartais užslėpti.

Patriarchas Baltramiejus: „Užgesinti fundamentalizmus, skatinti dialogą“2
Vatican News

„Iš Konstantino miesto antrą kartą atvykdamas į Boloniją, noriu atnešti jums mūsų Bažnyčios apkabinimą ir brolišką taikos bučinį“.

Jėzuitai ir tarpreliginis dialogas2

XVI a. pradėję evangelizuoti Aziją jėzuitai suvokė tarpreliginio dialogo svarbą.

Šeštadienį vyks padėkos pamaldos, skirtos Reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti10

Rugsėjo 9 d. 16 val. LRT kultūra kanalu bus tiesiogiai transliuojamos Padėkos pamaldos iš Vilniaus ev.liuteronų bažnyčios.

Baigiamas vykdyti Erasmus+ projektas

Baigiasi vasara, o su ja baigiasi ir ES programos ,,Erasmus+“ projektas „Sakralinės erdvės, kaip europietiškumo atminties būtovės“, kuriame dalyvavo Sudargo evangelikų liuteronų parapija.

Tradicinė evangeliška Lietuvos giesmių šventė Šilutėje
„Lietuvos evangelikų kelias“

Pirmoji Giesmių šventė, įvykusi dar prieškaryje – 1933 m. birželio 25 d. Biržuose, šiais metais tradicinių evangeliškų giesmių mylėtojus vėl sukvietė į Šilutės ev. liuteronų bažnyčią. 

Kviečia atkurti Telšių parapiją
„Lietuvos evangelikų kelias“

Telšiuose atkuriama evangelikų liuteronų parapija. Šiuo metu ev. liuteronų pamaldos Telšiuose laikomos kartą per mėnesį kavinės „Lisitėja“ renginių salėje.

Pastorius S. Karosas: Dievo paraginimai yra labai paprasti ir kasdieniai3
Indrė Globienė - tapati

Pokalbis su Klaipėdos evangelinės miesto bažnyčios pastoriumi, keturių vaikų tėčiu Sauliumi Karosu. 

Taizé įkūrėjo brolio Roger mirties 12 metinės
Vatican News

Rugpjūčio 20–27 dienomis numatomas jaunų suaugusiųjų susitikimas. Jame ketina dalyvauti apie 2 tūkst. žmonių nuo 18 iki 35 metų amžiaus.

Minimos popiežiaus Pauliaus VI ir Konstantinopolio patriarcho Atenagoro susitikimų metinės
Vatican News

Liepos 25-ąją sukako pal. Pauliaus VI pirmos ir istorinės kelionės į Turkiją, kurios metu susitiko su Konstantinopolio patriarchu Atenagoru, penkiasdešimtosios metinės.

Šv. Jonų šventovė ir jos bendruomenė: istorijos fragmentai3
Liudas Jovaiša - Laiškai bičiuliams

Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Evangelisto bažnyčios atsiradimas skęsta nežinios ūkanose.

1987-ųjų birželis: Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmės

Kokios nuotaikos 1987-ųjų birželio pabaigoje vyravo Šventajame Soste, vykstant Lietuvos Krikšto 600-ųjų metinių minėjimo iškilmėms, ir kaip vyko iškilmės Marijampolėje.

In memoriam kard. J. Meisner: „Dabar visi mano norai yra išsipildę.“3
Giedrius Tamaševičius - Mažoji studija

Nuo scenos nužengė didis Bažnyčios žmogus. Jis nebuvo tas, kuris slepiasi už rašomojo stalo ar visą laiką leidžia posėdžiaudamas.

Apie ,,Padre Casimiro“ – pal. Jurgio Matulaičio generalinį postulatorių

„Neturiu drąsos kalbėti apie tėvo Rėklaičio patrauklius asmens savumus. Kaip dvasios aristokratas, visą savo gyvenimą jis buvo tikras džentelmenas“, – rašė jo biografas dr. Z. Ivinskis.

LRT laidos evangelikams „Kelias“ 25-mečiui. Pokalbis su laidos kūrėja Ina Drąsutiene

Minėdami televizijos laidos „Kelias“ 25-metį, kviečiame prisiminti pokalbį su laidos kūrėja ir ilgamete redaktore Ina Drąsutiene.

Liepos 5-ąją Vitenberge žengiamas reikšmingas ekumeninis žingsnis3
Vatican News

2017 metų liepos 5-ąją Vitenberge Pasaulinė reformatų bažnyčių bendrija oficialiai prisidės prie Bendros deklaracijos apie išteisinimo doktriną.

Patirta Dievo pilnatvė, arba Apie mesijinių žydų viešnagę Lietuvoje 9

Aktyvesnis mesijinių žydų judėjimas prasidėjo ne taip seniai, XX a. pabaigoje. Krikščionims iš įvairių konfesijų svarbu atpažinti ir suprasti šio judėjimo reikšmę.

Į viską iš mirties taško? Arba šis tas apie Eucharistinio Jėzaus seseris2
Ligita Ryliškytė SJE - Laiškai bičiuliams

Šis žvilgtelėjimas į Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos, kuriai priklausau jau daugiau kaip dvidešimt metų, ištakas nėra vien himnas šlovingai praeičiai. 

Pijusė ar mitra, alba ar arnotas?2

Apie liturginius drabužius, jų simboliką, istoriją ir spalvas pagal kun. Mozės Mitkevičiaus paskaitą.

Bangladeše – seminaras „Kovoti su smurtu prieš moteris“
Vatican News

Moterys Bangladeše per savo gyvenimą patiria daug smurto, kuris gniuždo jų orumą ir pažeidžia teises.

Arkiv. Teofilius Matulionis (23): „Norėta jį išbraukti iš žmonių atminimo, bet įvyko priešingai“4

„Nors Matulionis buvo gerbiamas laisvųjų lietuvių, latvių ir estų dėl atkaklios drąsos, tačiau jis buvo daugiau nei baltiečių patriotas, kovojąs su sovietiniu milžinu.“

Likus 55 metams iki beatifikacijos10

1962 m., birželio 25 d., pirmadienis. Šeduva. KGB sekamą Teofilių Matulionį aplanko moteris iš Šiaulių. Skaitykite jų pokalbio stenogramą. 

Arkiv. Teofilius Matulionis (22): Dar viena tremtis ir popiežiaus dėmesys1

Kvietimus dalyvauti Vatikano II Susirinkime gavo visi Lietuvos vyskupai, tačiau dauguma jų valdžios valia buvo nušalinti. Vietoj jų režimas rengėsi į Romą siųsti tuos, kurie buvo jam visiškai lojalūs.