Krikščionybė | Religija

Balandžio 22 d.
Šv. Faustinos palikimas1
Rasa Baškienė - IQ Economist

Pagal vienuolės Faustinos vizijas nutapytą Gailestingojo Jėzaus paveikslą visame pasaulyje išgarsino ne Vilniuje saugomas jo originalas, bet gerokai vėliau sukurta jo kopija.

Balandžio 19 d.
Pagalbos šauksmas iš Sirijos: kad ši kančios taurė praeitų2
vatikano radijas

Velykiniame laiške du Rytų Bažnyčių vadovai: Jonas X, Antiochijos graikų ir visų Rytų patriarchas ir Efremas II, Antiochijos sirų ir visų Rytų patriarchas, Sirų Bažnyčios primas, rašo: „Kristus prisikėlė, o Rytai kraujuoja.“

Balandžio 12 d.
Kaip nustatoma Velykų data?

Ir kodėl ortodoksai Velykas švenčia vėliau?

Balandžio 10 d.
Kodėl atakuojami Egipto krikščionys? Popiežius kelionės neatšaukia
vatikano radijas

Su dideliu pasididžiavimu Egipto koptų ortodoksų Bažnyčia, Kankinių Bažnyčia, atsisveikina su savo vaikais, kurie mirė kankinių mirtimi šiandien, sekmadienį, balandžio 9-ąją, per Verbų sekmadienio liturgiją.

Balandžio 8 d.
R. Cantalamessa Gavėnios meditacija: Reformacijos jubiliejus – malonės laikas
vatikano radijas

Savo penktąją ir paskutiniąją Gavėnios meditaciją popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa  OFM Cap skyrė 500 metų reformacijos sukakčiai.

Balandžio 4 d.
G. Saulytis: kad Dievo ir žmogaus pokalbyje liktų kuo mažiau nesusikalbėjimo35
Gediminas Zelvaras

Pokalbis su teologu Giedriumi Saulyčiu apie Reformaciją, ekumenizmą Lietuvoje, Šventojo Rašto vertimus. 

Kovo 31 d.
Popiežius: Visi kartu nuskaistinkime Liuterio Reformos atminimą
vatikano radijas

Popiežius penktadienį audiencijoje priėmė Popiežiškosios istorijos mokslų akademijos Romoje surengto tarptautinio suvažiavimo „Liuteris po penkių šimtų metų“ dalyvius.

Kovo 27 d.
Tarptautinio projekto susitikimas Austrijoje1
„Lietuvos evangelikų kelias“

Sudargo evangelikų liuteronų parapijos atstovai dalyvavo ES programos „Erasmus+“ projekto „Sakralinės erdvės, kaip europietiškumo atminties būtovės“ susitikime Austrijoje.

Kovo 25 d.
Ekumeninė malda – prie Šventojo Kapo po rekonstrukcijos
vatikano radijas

„Tai dovana ne tik Šventajai Žemei, bet visam pasauliui“, - sakė Teofolis III, Jeruzalės ortodoksų patriarchas.

Kovo 16 d.
Vargonininkė A. Saldukienė: „M. Liuteris pats buvo labai muzikalus“11
Augustė Žičkytė

Pokalbis su Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos vargonininke ir choro vadove Asta Saldukiene. 

Kovo 7 d.
Sostinėje minimi LDK Reformacijos veikėjo metai4
Reformacijai 500

Didelį indėlį į Reformacijos judėjimą Baltarusijoje įnešė pirmasis LDK spaustuvininkas ir didis mūsų krašto švietėjas, Martyno Liuterio amžininkas Pranciškus Skorina.

Kovo 6 d.
Liuteronų lyderis: ekumenizmas turi pasiekti bendruomenių kasdienybę11
vatikano radijas

Šventojo Sosto dienraštis „l’Osservatore Romano“ kalbino liuteronų vyskupą iš Jordanijos Munibą Younaną, kuris nuo 2010 metų eina Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininko pareigas.

Kovo 2 d.
Seminaras apie giesmę evangeliškoje bažnyčioje1

Vasario 11 d. Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko seminaras „Giesmė evangeliškoje bažnyčioje“.

Vasario 27 d.
Popiežiaus atsakymai anglikonams: tarp jaunų Bažnyčių ekumenizmas lengvesnis7
vatikano radijas

Sekmadienį po pietų, po mišparų su anglikonų bendruomene Romoje popiežius Pranciškus atsakė į kelis klausimus. Mišparų homilijoje jis konstatavo, jog katalikai ir anglikonai jau nebežiūri vienas į kitą, kaip į priešus, bet kaip į brolius.

Vasario 20 d.
Kas yra Reformacija?63
Kun. Tomas Šernas - Reformacijai 500

Žodis „reformacija“ reiškia pertvarką ir atsinaujinimą.

Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje4
Deimantas Karvelis

Jau ne vienus metus rengiama pirmoji metų paskaita – tai galimybė mokytojams prasmingai pradėti naujuosius metus. Šiemet ją skaitė LEU Istorijos fakulteto l. e. p. dekanas, doc. dr. Deimantas Karvelis.

Vasario 19 d.
Betliejuje - ekumeninės katalikų ir liuteronų pamaldos
vatikano radijas

Jau nuo seno Jeruzalės Lotynų patriarchato bei Jordanijos ir Šventosios Žemės evangelikų liuteronų Bažnyčių atstovai glaudžiai bendradarbiauja, palaikydami nuolatinį dialogą.

Vasario 14 d.
Jungtinis protestantiškų leidyklų stendas Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje
Reformacijai 500

Šiame stende leidyklos Reformatų literatūros centrasVerba Vera ir Ganytojas pristatys tiek teologinę, tiek ir populiariąją šiuolaikinę krikščionišką literatūrą. 

Vokietija: ekumeninis dialogas – mokyklos suole
vatikano radijas

Vokietijos katalikų vyskupai neseniai paskelbė dokumentą, kuriuo protestantų bendruomenę kviečia glaudžiau bendradarbiauti įgyvendinant tikybos programas mokyklose. 

Vasario 7 d.
Egipto vyskupų vizitas Ad limina
vatikano radijas

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė aštuonis koptų katalikų vyskupus, vadovaujančius nedidelei Egipto katalikų bendruomenei.

Pranciškus ekumeninei delegacijai: galime kartu nueiti kitą kelio atkarpą?9
vatikano radijas

Pirmadienį Pranciškus priėmė ekumeninę delegaciją iš Vokietijos, padėkojo už sveikinimo žodį liuteronų vyskupui Heinrichui Bedfordui-Strohmui.

Sausio 29 d.
Krikščionių persekiojimo ir diskriminacijos istorijos kartojasi13
vatikano radijas

Pastarosiomis dienomis iš įvairių pasaulio vietų atėjo žinios apie persekiojimus, kuriuos patyrė krikščionys, dėl visuomenės ar valdžios priešiškumo, dėl bendro nesaugumo.

Sausio 28 d.
Kvietimas maldai po tragiškų įvykių Kėdainiuose19

Sekmadienį, sausio 29 d., 10 val. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje, taip pat Kaune Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo (Vytauto) bažnyčioje melsimės už vaikus, patiriančius smurtą.

Sausio 27 d.
Holokausto barbarizmas įpareigoja įveikti blogį
vatikano radijas

Sausio 27-ąją, tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, prisimenamos Aušvico koncentracijos stovyklos kalinių išvadavimo metinės.

Sausio 27 d. sukanka 90 metų nuo palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties1
vatikano radijas

Popiežius Jonas Paulius II apie skelbiamą naują palaimintąjį sakė: „Arkivyskupas Jurgis Matulaitis yra ypatinga Dievo dovana Bažnyčiai ir lietuvių tautai.“

Danijoje atvers duris naujas moterų vienuolynas
vatikano radijas

Kopenhagos vyskupas pašventino naujų Švenčiausiojo Kraujo vienuolijos namų statybos aikštelę Holte, į šiaurę nuo Danijos sostinės. 

Kambodžos ir Laoso vyskupų vizitas Ad limina
vatikano radijas

Dar viena vyskupų grupė pradėjo vizitą Ad limina.

Sausio 26 d.
Atsistatydino Maltos ordino didysis magistras
vatikano radijas

Didžiojo Magistro atsistatydinimu baigėsi pastarosiomis savaitėmis iškilę nesusipratimai Maltos ordino valdžios viršūnėse. 

Sausio 24 d.
Ekumeninės pamaldos Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčioje
Evangelija.lt

Šiltų, neformalių pamaldų metu savo įžvalgomis ekumeninės savaitės tema „Susitaikymas“ dalijosi dvasininkai, atstovaujantys Lietuvos evangelinių bažnyčių spektrui.

Liuteronų vyskupas Miloš Klátik: „Ekumenija – ne Reformacijos sąskaita“12
Liuteronai.lt

Apie artėjantį Reformacijos jubiliejų vyskupą kalbino Vokietijoje leidžiamas ketvirtinis Martyno Liuterio Sąjungos žurnalas „Lutherischer Dienst“.

Ekumeninės pamaldos Kaune: nešti šviesą į tamsiausius pasaulio kampelius
Kauno arkivyskupija

Sausio 20 d. popietę kelių krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių dvasininkai bei jų nariai susirinko į Ekumenines pamaldas Kaune.

Ekumeniškas diskusijų vakaras „Vienas Dievas – daug Bažnyčių?“ Kauno kavinėje 93
Kauno arkivyskupija

Labai šiltos atmosferos, galima sakyti, istoriniame susitikime, ganytojai trumpai pasidalijo Bažnyčių dovanomis, pristatė savo požiūrį į ekumenizmą, atsakė į labai gausius žmonių klausimus.

Sausio 22 d.
Metų „Kelionė su Teofiliumi": Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje32
Kun. Algirdas Jurevičius - www.teofilius.lt

Teofilius pirmą kartą buvo teisiamas dėl krikščionių nevienybės ir dėl to, kad žmogaus išganymą – Krikštą iškėlė aukščiau siaurų konfesinių bei civilinių įstatymų suvaržymų. 

Sausio 21 d.
Maldos už krikščionių vienybę savaitė Jeruzalėje šiek tiek pavėlinta
vatikano radijas

Kai kitur Maldos už krikščionių vienybę savaitė bus jau įpusėjusi, Jeruzalėje ji tik prasidės.

Vyskupai ragina krikščionis paremti nesmurtinę rezistenciją Šventoje Žemėje
vatikano radijas

Visų mūsų, krikščionių, atsakomybė priešintis kolonijų statybai okupuotose Šventosios Žemės teritorijose, pareiškė ekumeninė vyskupų delegacija ketvirtadienį užbaigdama kelionę Jordanijoje, Izraelyje ir Palestinoje.

Atsimenant pirmą istorijoje popiežiaus susitikimą su Maskvos patriarchu
vatikano radijas

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pareigūnas dominikonas Hyacinthe Destivelle parengė tradicinę apžvalgą apie santykius su slavų ortodoksų Bažnyčiomis, didžiąją jos dalį skirdamas iš tiesų istoriniam praėjusių metų įvykiui.

Sausio 20 d.
Popiežiaus audiencija ekumeninei delegacijai iš Suomijos3
vatikano radijas

„Tikras ekumenizmas, - pažymėjo popiežius Pranciškus, – remiasi bendru atsivertimu į Jėzų Kristų kaip mūsų Viešpatį ir Atpirkėją. Jei kartu artinamės prie jo, artinamės ir prie vienas kito.“

Sausio 19 d.
Kard. K. Koch: Reformacijos minėjimas – proga puoselėti vienybę
vatikano radijas

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, interviu „L‘Osservatore Romano“ komentavo, kokia bendro, dalyvaujant ir katalikams, Reformacijos pradžios 500 m. minėjimo reikšmė.

Ekumeninė situacija Vokietijoje4

Iš 81 milijono Vokietijos gyventojų šiandien 50 milijonų yra krikščionys. Reformacija suskaldė Vakarų krikščioniją ir galop sukėlė religinį karą tarp katalikų ir protestantų.

CCEE ir CEC: Krizės verčia Europos krikščionis būti vieningesniais
vatikano radijas

Europos Bažnyčių tarybai priklauso 114 ortodoksų, senkatalikių, anglikonų ir protestantų Bažnyčių. Europos vyskupų konferencijų tarybą sudaro 33 Europos Vyskupų konferencijų pirmininkai.

Sausio 18 d.
Mažesniųjų brolių ordino generolo kreipimasis Maldų už krikščionių vienybę savaitės proga7
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Skirtumai neturi mums neleisti iš naujo atrasti ir džiaugtis krikščioniško tikėjimo gelme ir šventumu, kurį randame vieni kitų tradicijose, o ypač per bendrą darbą skelbiant Dievo Karalystę.

Prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė
vatikano radijas

Nuo sausio 18 iki 25 minima kasmetinės maldos savaitė už krikščionių vienybę. Šiemet jos tema – „Kristaus meilė mus skatina susitaikinti“.

Maldų už krikščionių vienybę aštuntadienio pradžia5

Vatikano II Susirinkimas sako, kad yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienija, negu kad mus skaldo.

Ekumeninės savaitės tema: „Kristaus meilė valdo mus"18

Sutaikinimas yra Dievo dovana, skirta visai kūrinijai, ir jis nėra be aukos. Sutaikinimo pasiuntiniai panašiai pašaukti jo vardu irgi atiduoti savo gyvenimą.

Sausio 17 d.
Žinia popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“9
vatikano radijas

Romos lietuviai pasiuntė žinią popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“

Ekumeninei savaitei: Vokietija – Liuterio reformos žemė12

Šių metų Maldos už krikščionių vienybę savaitės tekstus parengė Vokietijos krikščionys, su kuriais kartu minime Reformacijos 500-ąsias metines.

Baigiant dominikonų jubiliejų – pasaulinė piligrimystė
vatikano radijas

Sausio 21 dieną dominikonai su popiežiumi Pranciškumi Romoje užbaigs 800 metų nuo savojo ordino įkūrimo jubiliejų.

Sausio 16 d.
Pranciškus: „Persiskyrimas atnešė ne vien kančių, bet ir naujų įžvalgų“13

Metas padėkoti Dievui už tai, jog gausybė mūsų brolių bei seserų, taip pat įvairių bažnytinių bendruomenių nesusitaikė su susiskaldymu, bet išlaikė gyvą susitaikinimo tarp tų, kurie tiki į vieną Viešpatį, viltį.

Krikščionių vienybė auga tyliai: „Kartu dėl Europos“8

Artėjant kasmetinei Maldos už krikščionių vienybę savaitei verta susipažinti su iniciatyvomis, kurios yra ne mažiau svarbios nei oficialūs Bažnyčių vadovų susitikimai, teologų diskusijos ar pasirašyti dokumentai. 

Sausio 15 d.
„Atvirų durų“ ataskaita apie krikščionių persekiojimą 2016 metais
vatikano radijas

Tarptautinė krikščioniška organizacija „Atviros durys“ pristatė kasmetinę ataskaitą apie krikščionių persekiojimą pasaulyje 2016 metais.