Krikščionybė | Religija

Taizé įkūrėjo brolio Roger mirties 12 metinės
vatikano radijas

Rugpjūčio 20–27 dienomis numatomas jaunų suaugusiųjų susitikimas. Jame ketina dalyvauti apie 2 tūkst. žmonių nuo 18 iki 35 metų amžiaus.

Minimos popiežiaus Pauliaus VI ir Konstantinopolio patriarcho Atenagoro susitikimų metinės
vatikano radijas

Liepos 25-ąją sukako pal. Pauliaus VI pirmos ir istorinės kelionės į Turkiją, kurios metu susitiko su Konstantinopolio patriarchu Atenagoru, penkiasdešimtosios metinės.

LRT laidos evangelikams „Kelias“ 25-mečiui. Pokalbis su laidos kūrėja Ina Drąsutiene

Minėdami televizijos laidos „Kelias“ 25-metį, kviečiame prisiminti pokalbį su laidos kūrėja ir ilgamete redaktore Ina Drąsutiene.

Liepos 5-ąją Vitenberge žengiamas reikšmingas ekumeninis žingsnis3
vatikano radijas

2017 metų liepos 5-ąją Vitenberge Pasaulinė reformatų bažnyčių bendrija oficialiai prisidės prie Bendros deklaracijos apie išteisinimo doktriną.

Patirta Dievo pilnatvė, arba Apie mesijinių žydų viešnagę Lietuvoje 9

Aktyvesnis mesijinių žydų judėjimas prasidėjo ne taip seniai, XX a. pabaigoje. Krikščionims iš įvairių konfesijų svarbu atpažinti ir suprasti šio judėjimo reikšmę.

Bangladeše – seminaras „Kovoti su smurtu prieš moteris“
vatikano radijas

Moterys Bangladeše per savo gyvenimą patiria daug smurto, kuris gniuždo jų orumą ir pažeidžia teises.

„Matai mane!“ Vokietijos Evangelikų Bažnyčios „Kirchentag“
vatikano radijas

„Kirchentag“ tema „Matai mane!“ siunčia dalyviams pasitikėjimo Dievu žinią.

Šilutėje – renginių ciklas Reformacijos jubiliejui

Šiemet Šilutės Hugo Šojaus muziejus vykdo projektą „Krašto istorijos sklaida 3D formatu: Verdainės bažnyčia.“ Tai renginių ciklas, skirtas Reformacijos 500 metų jubilieju

Popiežius Pranciškus parašė laišką patriarchui Tawadrosui
vatikano radijas

Gegužės 10-ąją minima koptų ir katalikų draugystės diena.

Rytų Bažnyčių kongregacija mini savo šimtmetį
vatikano radijas

Dažnam katalikų daugumos krašto gyventojui katalikų Bažnyčia sutampa su lotynų apeigų Bažnyčia.

Bendras krikštas – ekumenizmo pagrindas ir pradžia4
vatikano radijas

Vienas iš ilgalaikių popiežiaus vizito Egipte ir susitikimo su koptų Ortodoksų Bažnyčios galva Tawadrosu II vaisių bus bendra deklaracija.

Pranciškus ir Tawadrosas pasirašė bendrą deklaraciją1
vatikano radijas

Penktadienio vakarą Koptų patriarchate  popiežius Pranciškus ir patriarchas Tawadrosas pasirašė bendrą deklaraciją, kuria pripažįstamas vienas krikštas ir įsipareigojama tęsti dvišalį ekumeninį dialogą.

Šv. Faustinos palikimas1
Rasa Baškienė - IQ Economist

Pagal vienuolės Faustinos vizijas nutapytą Gailestingojo Jėzaus paveikslą visame pasaulyje išgarsino ne Vilniuje saugomas jo originalas, bet gerokai vėliau sukurta jo kopija.

Pagalbos šauksmas iš Sirijos: kad ši kančios taurė praeitų2
vatikano radijas

Velykiniame laiške du Rytų Bažnyčių vadovai: Jonas X, Antiochijos graikų ir visų Rytų patriarchas ir Efremas II, Antiochijos sirų ir visų Rytų patriarchas, Sirų Bažnyčios primas, rašo: „Kristus prisikėlė, o Rytai kraujuoja.“

Kaip nustatoma Velykų data?

Ir kodėl ortodoksai Velykas švenčia vėliau?

Kodėl atakuojami Egipto krikščionys? Popiežius kelionės neatšaukia
vatikano radijas

Su dideliu pasididžiavimu Egipto koptų ortodoksų Bažnyčia, Kankinių Bažnyčia, atsisveikina su savo vaikais, kurie mirė kankinių mirtimi šiandien, sekmadienį, balandžio 9-ąją, per Verbų sekmadienio liturgiją.

R. Cantalamessa Gavėnios meditacija: Reformacijos jubiliejus – malonės laikas
vatikano radijas

Savo penktąją ir paskutiniąją Gavėnios meditaciją popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa  OFM Cap skyrė 500 metų reformacijos sukakčiai.

G. Saulytis: kad Dievo ir žmogaus pokalbyje liktų kuo mažiau nesusikalbėjimo35

Pokalbis su teologu Giedriumi Saulyčiu apie Reformaciją, ekumenizmą Lietuvoje, Šventojo Rašto vertimus. 

Popiežius: Visi kartu nuskaistinkime Liuterio Reformos atminimą
vatikano radijas

Popiežius penktadienį audiencijoje priėmė Popiežiškosios istorijos mokslų akademijos Romoje surengto tarptautinio suvažiavimo „Liuteris po penkių šimtų metų“ dalyvius.

Tarptautinio projekto susitikimas Austrijoje1
„Lietuvos evangelikų kelias“

Sudargo evangelikų liuteronų parapijos atstovai dalyvavo ES programos „Erasmus+“ projekto „Sakralinės erdvės, kaip europietiškumo atminties būtovės“ susitikime Austrijoje.

Ekumeninė malda – prie Šventojo Kapo po rekonstrukcijos
vatikano radijas

„Tai dovana ne tik Šventajai Žemei, bet visam pasauliui“, - sakė Teofolis III, Jeruzalės ortodoksų patriarchas.

Vargonininkė A. Saldukienė: „M. Liuteris pats buvo labai muzikalus“11

Pokalbis su Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos vargonininke ir choro vadove Asta Saldukiene. 

Sostinėje minimi LDK Reformacijos veikėjo metai4
Reformacijai 500

Didelį indėlį į Reformacijos judėjimą Baltarusijoje įnešė pirmasis LDK spaustuvininkas ir didis mūsų krašto švietėjas, Martyno Liuterio amžininkas Pranciškus Skorina.

Liuteronų lyderis: ekumenizmas turi pasiekti bendruomenių kasdienybę11
vatikano radijas

Šventojo Sosto dienraštis „l’Osservatore Romano“ kalbino liuteronų vyskupą iš Jordanijos Munibą Younaną, kuris nuo 2010 metų eina Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininko pareigas.

Seminaras apie giesmę evangeliškoje bažnyčioje1

Vasario 11 d. Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko seminaras „Giesmė evangeliškoje bažnyčioje“.

Popiežiaus atsakymai anglikonams: tarp jaunų Bažnyčių ekumenizmas lengvesnis7
vatikano radijas

Sekmadienį po pietų, po mišparų su anglikonų bendruomene Romoje popiežius Pranciškus atsakė į kelis klausimus. Mišparų homilijoje jis konstatavo, jog katalikai ir anglikonai jau nebežiūri vienas į kitą, kaip į priešus, bet kaip į brolius.

Kas yra Reformacija?63
Kun. Tomas Šernas - Reformacijai 500

Žodis „reformacija“ reiškia pertvarką ir atsinaujinimą.

Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje4

Jau ne vienus metus rengiama pirmoji metų paskaita – tai galimybė mokytojams prasmingai pradėti naujuosius metus. Šiemet ją skaitė LEU Istorijos fakulteto l. e. p. dekanas, doc. dr. Deimantas Karvelis.

Betliejuje - ekumeninės katalikų ir liuteronų pamaldos
vatikano radijas

Jau nuo seno Jeruzalės Lotynų patriarchato bei Jordanijos ir Šventosios Žemės evangelikų liuteronų Bažnyčių atstovai glaudžiai bendradarbiauja, palaikydami nuolatinį dialogą.

Jungtinis protestantiškų leidyklų stendas Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje
Reformacijai 500

Šiame stende leidyklos Reformatų literatūros centrasVerba Vera ir Ganytojas pristatys tiek teologinę, tiek ir populiariąją šiuolaikinę krikščionišką literatūrą. 

Vokietija: ekumeninis dialogas – mokyklos suole
vatikano radijas

Vokietijos katalikų vyskupai neseniai paskelbė dokumentą, kuriuo protestantų bendruomenę kviečia glaudžiau bendradarbiauti įgyvendinant tikybos programas mokyklose. 

Egipto vyskupų vizitas Ad limina
vatikano radijas

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė aštuonis koptų katalikų vyskupus, vadovaujančius nedidelei Egipto katalikų bendruomenei.

Pranciškus ekumeninei delegacijai: galime kartu nueiti kitą kelio atkarpą?9
vatikano radijas

Pirmadienį Pranciškus priėmė ekumeninę delegaciją iš Vokietijos, padėkojo už sveikinimo žodį liuteronų vyskupui Heinrichui Bedfordui-Strohmui.

Krikščionių persekiojimo ir diskriminacijos istorijos kartojasi13
vatikano radijas

Pastarosiomis dienomis iš įvairių pasaulio vietų atėjo žinios apie persekiojimus, kuriuos patyrė krikščionys, dėl visuomenės ar valdžios priešiškumo, dėl bendro nesaugumo.

Kvietimas maldai po tragiškų įvykių Kėdainiuose19

Sekmadienį, sausio 29 d., 10 val. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje, taip pat Kaune Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo (Vytauto) bažnyčioje melsimės už vaikus, patiriančius smurtą.

Holokausto barbarizmas įpareigoja įveikti blogį
vatikano radijas

Sausio 27-ąją, tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, prisimenamos Aušvico koncentracijos stovyklos kalinių išvadavimo metinės.

Sausio 27 d. sukanka 90 metų nuo palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties1
vatikano radijas

Popiežius Jonas Paulius II apie skelbiamą naują palaimintąjį sakė: „Arkivyskupas Jurgis Matulaitis yra ypatinga Dievo dovana Bažnyčiai ir lietuvių tautai.“

Danijoje atvers duris naujas moterų vienuolynas
vatikano radijas

Kopenhagos vyskupas pašventino naujų Švenčiausiojo Kraujo vienuolijos namų statybos aikštelę Holte, į šiaurę nuo Danijos sostinės. 

Kambodžos ir Laoso vyskupų vizitas Ad limina
vatikano radijas

Dar viena vyskupų grupė pradėjo vizitą Ad limina.

Atsistatydino Maltos ordino didysis magistras
vatikano radijas

Didžiojo Magistro atsistatydinimu baigėsi pastarosiomis savaitėmis iškilę nesusipratimai Maltos ordino valdžios viršūnėse. 

Ekumeninės pamaldos Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčioje
Evangelija.lt

Šiltų, neformalių pamaldų metu savo įžvalgomis ekumeninės savaitės tema „Susitaikymas“ dalijosi dvasininkai, atstovaujantys Lietuvos evangelinių bažnyčių spektrui.

Liuteronų vyskupas Miloš Klátik: „Ekumenija – ne Reformacijos sąskaita“12
Liuteronai.lt

Apie artėjantį Reformacijos jubiliejų vyskupą kalbino Vokietijoje leidžiamas ketvirtinis Martyno Liuterio Sąjungos žurnalas „Lutherischer Dienst“.

Ekumeninės pamaldos Kaune: nešti šviesą į tamsiausius pasaulio kampelius
Kauno arkivyskupija

Sausio 20 d. popietę kelių krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių dvasininkai bei jų nariai susirinko į Ekumenines pamaldas Kaune.

Ekumeniškas diskusijų vakaras „Vienas Dievas – daug Bažnyčių?“ Kauno kavinėje 93
Kauno arkivyskupija

Labai šiltos atmosferos, galima sakyti, istoriniame susitikime, ganytojai trumpai pasidalijo Bažnyčių dovanomis, pristatė savo požiūrį į ekumenizmą, atsakė į labai gausius žmonių klausimus.

Metų „Kelionė su Teofiliumi": Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje32
Kun. Algirdas Jurevičius - www.teofilius.lt

Teofilius pirmą kartą buvo teisiamas dėl krikščionių nevienybės ir dėl to, kad žmogaus išganymą – Krikštą iškėlė aukščiau siaurų konfesinių bei civilinių įstatymų suvaržymų. 

Maldos už krikščionių vienybę savaitė Jeruzalėje šiek tiek pavėlinta
vatikano radijas

Kai kitur Maldos už krikščionių vienybę savaitė bus jau įpusėjusi, Jeruzalėje ji tik prasidės.

Vyskupai ragina krikščionis paremti nesmurtinę rezistenciją Šventoje Žemėje
vatikano radijas

Visų mūsų, krikščionių, atsakomybė priešintis kolonijų statybai okupuotose Šventosios Žemės teritorijose, pareiškė ekumeninė vyskupų delegacija ketvirtadienį užbaigdama kelionę Jordanijoje, Izraelyje ir Palestinoje.

Atsimenant pirmą istorijoje popiežiaus susitikimą su Maskvos patriarchu
vatikano radijas

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pareigūnas dominikonas Hyacinthe Destivelle parengė tradicinę apžvalgą apie santykius su slavų ortodoksų Bažnyčiomis, didžiąją jos dalį skirdamas iš tiesų istoriniam praėjusių metų įvykiui.

Popiežiaus audiencija ekumeninei delegacijai iš Suomijos3
vatikano radijas

„Tikras ekumenizmas, - pažymėjo popiežius Pranciškus, – remiasi bendru atsivertimu į Jėzų Kristų kaip mūsų Viešpatį ir Atpirkėją. Jei kartu artinamės prie jo, artinamės ir prie vienas kito.“

Kard. K. Koch: Reformacijos minėjimas – proga puoselėti vienybę
vatikano radijas

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, interviu „L‘Osservatore Romano“ komentavo, kokia bendro, dalyvaujant ir katalikams, Reformacijos pradžios 500 m. minėjimo reikšmė.