Krikščionybė | Religija

Popiežiaus atsakymai anglikonams: tarp jaunų Bažnyčių ekumenizmas lengvesnis7
vatikano radijas

Sekmadienį po pietų, po mišparų su anglikonų bendruomene Romoje popiežius Pranciškus atsakė į kelis klausimus. Mišparų homilijoje jis konstatavo, jog katalikai ir anglikonai jau nebežiūri vienas į kitą, kaip į priešus, bet kaip į brolius.

Kas yra Reformacija?63
Kun. Tomas Šernas - Reformacijai 500

Žodis „reformacija“ reiškia pertvarką ir atsinaujinimą.

Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje4

Jau ne vienus metus rengiama pirmoji metų paskaita – tai galimybė mokytojams prasmingai pradėti naujuosius metus. Šiemet ją skaitė LEU Istorijos fakulteto l. e. p. dekanas, doc. dr. Deimantas Karvelis.

Betliejuje - ekumeninės katalikų ir liuteronų pamaldos
vatikano radijas

Jau nuo seno Jeruzalės Lotynų patriarchato bei Jordanijos ir Šventosios Žemės evangelikų liuteronų Bažnyčių atstovai glaudžiai bendradarbiauja, palaikydami nuolatinį dialogą.

Jungtinis protestantiškų leidyklų stendas Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje
Reformacijai 500

Šiame stende leidyklos Reformatų literatūros centrasVerba Vera ir Ganytojas pristatys tiek teologinę, tiek ir populiariąją šiuolaikinę krikščionišką literatūrą. 

Vokietija: ekumeninis dialogas – mokyklos suole
vatikano radijas

Vokietijos katalikų vyskupai neseniai paskelbė dokumentą, kuriuo protestantų bendruomenę kviečia glaudžiau bendradarbiauti įgyvendinant tikybos programas mokyklose. 

Egipto vyskupų vizitas Ad limina
vatikano radijas

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė aštuonis koptų katalikų vyskupus, vadovaujančius nedidelei Egipto katalikų bendruomenei.

Pranciškus ekumeninei delegacijai: galime kartu nueiti kitą kelio atkarpą?9
vatikano radijas

Pirmadienį Pranciškus priėmė ekumeninę delegaciją iš Vokietijos, padėkojo už sveikinimo žodį liuteronų vyskupui Heinrichui Bedfordui-Strohmui.

Krikščionių persekiojimo ir diskriminacijos istorijos kartojasi13
vatikano radijas

Pastarosiomis dienomis iš įvairių pasaulio vietų atėjo žinios apie persekiojimus, kuriuos patyrė krikščionys, dėl visuomenės ar valdžios priešiškumo, dėl bendro nesaugumo.

Kvietimas maldai po tragiškų įvykių Kėdainiuose19

Sekmadienį, sausio 29 d., 10 val. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje, taip pat Kaune Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo (Vytauto) bažnyčioje melsimės už vaikus, patiriančius smurtą.

Holokausto barbarizmas įpareigoja įveikti blogį
vatikano radijas

Sausio 27-ąją, tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, prisimenamos Aušvico koncentracijos stovyklos kalinių išvadavimo metinės.

Sausio 27 d. sukanka 90 metų nuo palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties1
vatikano radijas

Popiežius Jonas Paulius II apie skelbiamą naują palaimintąjį sakė: „Arkivyskupas Jurgis Matulaitis yra ypatinga Dievo dovana Bažnyčiai ir lietuvių tautai.“

Danijoje atvers duris naujas moterų vienuolynas
vatikano radijas

Kopenhagos vyskupas pašventino naujų Švenčiausiojo Kraujo vienuolijos namų statybos aikštelę Holte, į šiaurę nuo Danijos sostinės. 

Kambodžos ir Laoso vyskupų vizitas Ad limina
vatikano radijas

Dar viena vyskupų grupė pradėjo vizitą Ad limina.

Atsistatydino Maltos ordino didysis magistras
vatikano radijas

Didžiojo Magistro atsistatydinimu baigėsi pastarosiomis savaitėmis iškilę nesusipratimai Maltos ordino valdžios viršūnėse. 

Ekumeninės pamaldos Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčioje
Evangelija.lt

Šiltų, neformalių pamaldų metu savo įžvalgomis ekumeninės savaitės tema „Susitaikymas“ dalijosi dvasininkai, atstovaujantys Lietuvos evangelinių bažnyčių spektrui.

Liuteronų vyskupas Miloš Klátik: „Ekumenija – ne Reformacijos sąskaita“12
Liuteronai.lt

Apie artėjantį Reformacijos jubiliejų vyskupą kalbino Vokietijoje leidžiamas ketvirtinis Martyno Liuterio Sąjungos žurnalas „Lutherischer Dienst“.

Ekumeninės pamaldos Kaune: nešti šviesą į tamsiausius pasaulio kampelius
Kauno arkivyskupija

Sausio 20 d. popietę kelių krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių dvasininkai bei jų nariai susirinko į Ekumenines pamaldas Kaune.

Ekumeniškas diskusijų vakaras „Vienas Dievas – daug Bažnyčių?“ Kauno kavinėje 93
Kauno arkivyskupija

Labai šiltos atmosferos, galima sakyti, istoriniame susitikime, ganytojai trumpai pasidalijo Bažnyčių dovanomis, pristatė savo požiūrį į ekumenizmą, atsakė į labai gausius žmonių klausimus.

Metų „Kelionė su Teofiliumi": Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje32
Kun. Algirdas Jurevičius - www.teofilius.lt

Teofilius pirmą kartą buvo teisiamas dėl krikščionių nevienybės ir dėl to, kad žmogaus išganymą – Krikštą iškėlė aukščiau siaurų konfesinių bei civilinių įstatymų suvaržymų. 

Maldos už krikščionių vienybę savaitė Jeruzalėje šiek tiek pavėlinta
vatikano radijas

Kai kitur Maldos už krikščionių vienybę savaitė bus jau įpusėjusi, Jeruzalėje ji tik prasidės.

Vyskupai ragina krikščionis paremti nesmurtinę rezistenciją Šventoje Žemėje
vatikano radijas

Visų mūsų, krikščionių, atsakomybė priešintis kolonijų statybai okupuotose Šventosios Žemės teritorijose, pareiškė ekumeninė vyskupų delegacija ketvirtadienį užbaigdama kelionę Jordanijoje, Izraelyje ir Palestinoje.

Atsimenant pirmą istorijoje popiežiaus susitikimą su Maskvos patriarchu
vatikano radijas

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pareigūnas dominikonas Hyacinthe Destivelle parengė tradicinę apžvalgą apie santykius su slavų ortodoksų Bažnyčiomis, didžiąją jos dalį skirdamas iš tiesų istoriniam praėjusių metų įvykiui.

Popiežiaus audiencija ekumeninei delegacijai iš Suomijos3
vatikano radijas

„Tikras ekumenizmas, - pažymėjo popiežius Pranciškus, – remiasi bendru atsivertimu į Jėzų Kristų kaip mūsų Viešpatį ir Atpirkėją. Jei kartu artinamės prie jo, artinamės ir prie vienas kito.“

Kard. K. Koch: Reformacijos minėjimas – proga puoselėti vienybę
vatikano radijas

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, interviu „L‘Osservatore Romano“ komentavo, kokia bendro, dalyvaujant ir katalikams, Reformacijos pradžios 500 m. minėjimo reikšmė.

Ekumeninė situacija Vokietijoje4

Iš 81 milijono Vokietijos gyventojų šiandien 50 milijonų yra krikščionys. Reformacija suskaldė Vakarų krikščioniją ir galop sukėlė religinį karą tarp katalikų ir protestantų.

CCEE ir CEC: Krizės verčia Europos krikščionis būti vieningesniais
vatikano radijas

Europos Bažnyčių tarybai priklauso 114 ortodoksų, senkatalikių, anglikonų ir protestantų Bažnyčių. Europos vyskupų konferencijų tarybą sudaro 33 Europos Vyskupų konferencijų pirmininkai.

Mažesniųjų brolių ordino generolo kreipimasis Maldų už krikščionių vienybę savaitės proga7
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Skirtumai neturi mums neleisti iš naujo atrasti ir džiaugtis krikščioniško tikėjimo gelme ir šventumu, kurį randame vieni kitų tradicijose, o ypač per bendrą darbą skelbiant Dievo Karalystę.

Prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė
vatikano radijas

Nuo sausio 18 iki 25 minima kasmetinės maldos savaitė už krikščionių vienybę. Šiemet jos tema – „Kristaus meilė mus skatina susitaikinti“.

Ekumeninės savaitės tema: „Kristaus meilė valdo mus"18

Sutaikinimas yra Dievo dovana, skirta visai kūrinijai, ir jis nėra be aukos. Sutaikinimo pasiuntiniai panašiai pašaukti jo vardu irgi atiduoti savo gyvenimą.

Žinia popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“9
vatikano radijas

Romos lietuviai pasiuntė žinią popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“

Ekumeninei savaitei: Vokietija – Liuterio reformos žemė12

Šių metų Maldos už krikščionių vienybę savaitės tekstus parengė Vokietijos krikščionys, su kuriais kartu minime Reformacijos 500-ąsias metines.

Baigiant dominikonų jubiliejų – pasaulinė piligrimystė
vatikano radijas

Sausio 21 dieną dominikonai su popiežiumi Pranciškumi Romoje užbaigs 800 metų nuo savojo ordino įkūrimo jubiliejų.

Pranciškus: „Persiskyrimas atnešė ne vien kančių, bet ir naujų įžvalgų“13

Metas padėkoti Dievui už tai, jog gausybė mūsų brolių bei seserų, taip pat įvairių bažnytinių bendruomenių nesusitaikė su susiskaldymu, bet išlaikė gyvą susitaikinimo tarp tų, kurie tiki į vieną Viešpatį, viltį.

Krikščionių vienybė auga tyliai: „Kartu dėl Europos“8

Artėjant kasmetinei Maldos už krikščionių vienybę savaitei verta susipažinti su iniciatyvomis, kurios yra ne mažiau svarbios nei oficialūs Bažnyčių vadovų susitikimai, teologų diskusijos ar pasirašyti dokumentai. 

„Atvirų durų“ ataskaita apie krikščionių persekiojimą 2016 metais
vatikano radijas

Tarptautinė krikščioniška organizacija „Atviros durys“ pristatė kasmetinę ataskaitą apie krikščionių persekiojimą pasaulyje 2016 metais.

Europos ir Šiaurės Amerikos vyskupų vizitas Šventojoje Žemėje
vatikano radijas

Kasmetinę kelionę į Šventąją Žemę pradeda Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos vyskupų grupė, kuri koordinuoja savo šalių bažnytinių organizacijų ir fondų paramą Šventosios Žemės katalikams.

Naujųjų metų pamaldos Sudarge
Liuteronai.lt

Šįmet sukanka 20 metų, kai ši, demontuota ir parvežta iš Vokietijos, bažnytėlė buvo pašventinta Sudarge.

Popiežiaus maldos intenciją sausio mėnesiui
vatikano radijas

Melskis kartu su manimi, kad visi krikščionys malda ir broliška meile stengtųsi atkurti visišką bažnytinę bendrystę ir bendradarbiautų atsakydami į šiandien žmonijai kylančius iššūkius.

Maskvos patriarchas: kaip turėtume gyventi, kad mumyse išryškėtų Kristaus antspaudas?5
vatikano radijas

Šeštadienis, sausio 7-oji, pagal nereformuotą Julijaus kalendorių buvo gruodžio 25-oji. Pati didžiausia tarp šią dieną Kalėdas švenčiančių Bažnyčių yra Rusijos Ortodoksų Bažnyčia.

Koptų Kalėdos. Meilės ir taikos žinia
vatikano radijas

„Pasikeitė visuomenės etika, nebėra meilės vertybės, virš visko egoizmas. Reikia pradėti viską iš naujo! - šitaip dabartinę visuomenės situaciją Egipte apibūdino Gizos vyskupas, Vatikano radijo pakalbintas Kalėdų proga.

Arkivyskupas Ševčiukas: Kalėdos tai Dievo gimimas manyje
vatikano radijas

Ukrainiečiai unitai, panašiai kaip ir daug kitų rytų apeigų Bažnyčių, laikosi nereformuoto Julijaus kalendoriaus, tad Kalėdas jie švenčia šeštadienį, sausio 7 d.

Pranciškus: Ir mus, kaip išminčius, teveda Dievo ilgesys10
vatikano radijas

Sausio 6 d. Bažnyčios liturginis kalendorius mini paskutinę Kalėdų laikotarpio šventę – Viešpaties Apsireiškimo arba Trijų Karalių iškilmę.

Popiežius: daug žvaigždžių, bet verta sekti paskui Jėzaus šviesą
vatikano radijas

Po Trijų Karalių Mišių šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus kreipėsi į šv. Petro aikštėje susirinkusius tikinčiuosius, tradiciškai vadovaudamas vidudienio maldai. 

Filipinuose tęsiami „Parapijų metai“
vatikano radijas

Filipinų katalikų vyskupų konferencija, kreipdamasi į virš septyniasdešimt milijonų tikinčiųjų savo krašte, į didžiausią katalikų bendruomenę Azijoje, 2017-uosius skiria parapijoms.

Lenkija minės Čenstakavos Dievo Motinos karūnavimo 300-ąsias metines
vatikano radijas

Lenkijos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl Čenstakavos Švč. Mergelės karūnavimo Lenkijos karaliene 300 metų sukakties minėjimo, praneša agentūra „Sir“. 

Šventojo Sosto diplomatas: migracija neturi būti priverstinis pasirinkimas1
vatikano radijas

2011 metais buvo nuspręsta pakeisti statusą Tarptautinėje migracijos organizacijoje, Šventajam Sostui tampant tikruoju nariu.

Žiemos švenčių kulminacija – Trijų Karalių eisena ir atsisveikinimas su eglutėmis2
lrt

Vilniaus gatvėmis  vyks Trijų Karalių eitynės, kurios iškilmingai užbaigs šventinį Kalėdų renginių ciklą. Tradicinė Trijų Karalių eisena sostinėje vyks jau 17-ą kartą. 

Popiežius: Priešų meilės Evangelija – „krikščioniškojo nesmurtiškumo didžioji chartija“
vatikano radijas

Šventasis Tėvas kvietimą kurti pasaulį be smurto visų prima pavedė šeimoms, nes šeimoje, anot popiežiaus, yra nesmurtinės politikos šaknys.

Taizé broliai sujungė Baltijos šalis
vatikano radijas

Sausio 2 d., pasibaigus Europos jaunimo susitikimui Rygoje, į Vilnių atvyko daugiau kaip dvidešimt Taizé brolių.