Krikščionybė | Religija

Arkiv. Teofilius Matulionis (21): Įpėdinystė

Pasitari­mo tikslas buvo nustatyti vienodą valdytojų laikyseną sovietų valdžios atžvilgiu ir mėginti apsaugoti kunigų seminariją nuo per didelio valdžios kišimosi, vykdomo per kun. J. Stankevičių. 

„Milęs Tave Teofilius“: vyskupo Matulionio laiškai iš tremties5

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškai – bene tikriausias ir jautriausias būdas pajusti žmogaus dvasinę ir fizinę būseną tremtyje.

„Matai mane!“ Vokietijos Evangelikų Bažnyčios „Kirchentag“
Vatican News

„Kirchentag“ tema „Matai mane!“ siunčia dalyviams pasitikėjimo Dievu žinią.

Šilutėje – renginių ciklas Reformacijos jubiliejui

Šiemet Šilutės Hugo Šojaus muziejus vykdo projektą „Krašto istorijos sklaida 3D formatu: Verdainės bažnyčia.“ Tai renginių ciklas, skirtas Reformacijos 500 metų jubilieju

Arkiv. Teofilius Matulionis (20): Proveržis į laisvę

„Pas vyskupą dažnai lankydavosi „svečiai“ iš Maskvos ir įkalbinėdavo jį pasirašyti prieš popiežių, su jais bendradarbiauti, tai tuojau galėtų būti laisvas.“

Kaip šnekėjo ir rašė šv. Pranciškus Asyžietis?
Vatican News

XIII amžiuje beveik tuo pat metu gimė du ordinai, kurie gerai žinomi visoje katalikų Bažnyčioje, pranciškonai ir dominikonai.

Turtėtume nepamiršti: prelatui Konstantinui Olšauskui – 150 metų8

Paskelbus Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, K. Olšauskas nuvykęs į Berlyną raštu reikalavo Reichstago deputatų to Akto pagrindu nedelsiant pripažinti Lietuvos nepriklausomybę.

Smurtas krikščionybės vardu?37
Dirk Ansorge - Bažnyčios žinios

Krikščionybės istorijoje smurtui įteisinti išties būdavo dažnai pasitelkiami dualistinių tendencijų turintys bibliniai tekstai. 

Arkiv. Teofilius Matulionis (19): Kur avys, ten ganytojai1

K. Liaudis vėl prašė A. Sniečkų, kad vysk. T. Matulioniui ir toliau nebūtų leidžiama grįžti į tėvynę, nes jo grįžimas „gali suaktyvinti priešišką reakcingai nusiteikusių kunigų veiklą ir pakeisti padėtį Kaišiadorių vyskupijos valdyme“.

Popiežius Pranciškus parašė laišką patriarchui Tawadrosui
Vatican News

Gegužės 10-ąją minima koptų ir katalikų draugystės diena.

Apie dėdę vyskupą – trys artimiausi T. Matulionio šeimos palikuonys2

T. Matulionio gausios šeimos atstovų – trijų artimiausių palikuonių neseniai įrašyti atsiminimai apie dėdę vyskupą Teofilių.

Arkiv. Teofilius Matulionis (18): 1946 m. – trijų ganytojų areštai

Teofiliaus Matulionio istorija šįkart persipina su 1946-ųjų metų represijomis Lietuvoje ir kitų vyskupų likimais; sunkiu prel. S. Jokūbauskio pasirinkimu.

Rytų Bažnyčių kongregacija mini savo šimtmetį
Vatican News

Dažnam katalikų daugumos krašto gyventojui katalikų Bažnyčia sutampa su lotynų apeigų Bažnyčia.

Bendras krikštas – ekumenizmo pagrindas ir pradžia4
Vatican News

Vienas iš ilgalaikių popiežiaus vizito Egipte ir susitikimo su koptų Ortodoksų Bažnyčios galva Tawadrosu II vaisių bus bendra deklaracija.

Parodoje „Beginklė tiesa" – T. Matulionio fotografijos, laiškai, vyskupo daiktai iš sovietinių kalėjimų1

Kauno paroda „Palaimintasis Teofilius Matulionis – beginklė tiesa“ GTI Perkūno name veiks nuo gegužės 4 d. iki beatifikacijos iškilmių, birželio 25 d.

Pranciškus ir Tawadrosas pasirašė bendrą deklaraciją1
Vatican News

Penktadienio vakarą Koptų patriarchate  popiežius Pranciškus ir patriarchas Tawadrosas pasirašė bendrą deklaraciją, kuria pripažįstamas vienas krikštas ir įsipareigojama tęsti dvišalį ekumeninį dialogą.

Arkivysk. Teofilius Matulionis (17). Pokario išbandymai1

Buvo spėjama, kad vyriausybė norės iš vyskupo išgauti partizanams likviduoti atsišaukimą, kokį buvo pasirašęs prel. Stanislovas Jokūbauskis. 

Šv. Faustinos palikimas1
Rasa Baškienė - IQ Economist

Pagal vienuolės Faustinos vizijas nutapytą Gailestingojo Jėzaus paveikslą visame pasaulyje išgarsino ne Vilniuje saugomas jo originalas, bet gerokai vėliau sukurta jo kopija.

Arkiv. Teofilius Matulionis (16): Tvirta laikysena komunistinių galiūnų atžvilgiu

„Pasilieku“, – tarė kancleris kun. Stanislovas Kiškis, kurį vyskupas Teofilius „iš džiaugsmo karštai išbučiavo“.

15 kalėjimų Velykų9
Kun. Algirdas Jurevičius - www.teofilius.lt

Kaip jaučiasi žmonės, kurie Prisikėlimą švenčia jausdami mirties alsavimą?

Pagalbos šauksmas iš Sirijos: kad ši kančios taurė praeitų2
Vatican News

Velykiniame laiške du Rytų Bažnyčių vadovai: Jonas X, Antiochijos graikų ir visų Rytų patriarchas ir Efremas II, Antiochijos sirų ir visų Rytų patriarchas, Sirų Bažnyčios primas, rašo: „Kristus prisikėlė, o Rytai kraujuoja.“

Arkiv. Teofilius Matulionis (15): Karo metų sielovados sėklos1

1944 m. liepą karo frontui artėjant prie Vilniaus, vysk. T. Matulionis dekanams išsiuntė tokią telegramą: „Aš lieku vietoje. Įsakau ir visiems parapijų klebonams pasilikti savo vietose.“

Kryžiaus kelio Koliziejuje istorija
Vatican News

Kasmet Didžiojo penktadienio vakarą popiežius vadovauja Kryžiaus keliui prie Koliziejaus – romėniško antikos laikų amfiteatro, menančio pirmųjų krikščionių persekiojimų laikus.

Renginys Vilniuje apie Lenkijos sakralinės architektūros fenomeną

Projekto „VII dienos architektūra” pristatyme balandžio 19 d. – pasakojimas, kaip Lenkijos sakralinė architektūra tapo pasipriešinimo komunistų valdžiai ir krikščionybės svarbos lenkų tautinei savimonei išraiška.

Kaip nustatoma Velykų data?

Ir kodėl ortodoksai Velykas švenčia vėliau?

Kodėl atakuojami Egipto krikščionys? Popiežius kelionės neatšaukia
Vatican News

Su dideliu pasididžiavimu Egipto koptų ortodoksų Bažnyčia, Kankinių Bažnyčia, atsisveikina su savo vaikais, kurie mirė kankinių mirtimi šiandien, sekmadienį, balandžio 9-ąją, per Verbų sekmadienio liturgiją.

R. Cantalamessa Gavėnios meditacija: Reformacijos jubiliejus – malonės laikas
Vatican News

Savo penktąją ir paskutiniąją Gavėnios meditaciją popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa  OFM Cap skyrė 500 metų reformacijos sukakčiai.

Arkiv. Teofilius Matulionis (14): Kaišiadorių vyskupijos antrasis ganytojas

Arkiv. J. Skvireckas Kaišiadorių vyskupijos kapitulai raštu pranešė, kad balandžio 20 d. savo privačioje koplyčioje Kaune iš vyskupo T. Matulionio yra priėmęs „Juramentum“ - reikalingą priesaiką. 

G. Saulytis: kad Dievo ir žmogaus pokalbyje liktų kuo mažiau nesusikalbėjimo35

Pokalbis su teologu Giedriumi Saulyčiu apie Reformaciją, ekumenizmą Lietuvoje, Šventojo Rašto vertimus. 

Arkiv. Teofilius Matulionis (13): Artėjant Lietuvos okupacijoms1

Jei Dievo malonė gyvena žmoguje, kaip ją beslėptumei, ji spinduliuoja į aplinką. Visi tai pajutome. Kalbėjo nedaug – lygiai, paprastai, be jokio patoso. Norėjosi, kad pietūs nesibaigtų greit, kad ilgiau pabūtume su tuo nuostabiu svečiu.

Popiežius: Visi kartu nuskaistinkime Liuterio Reformos atminimą
Vatican News

Popiežius penktadienį audiencijoje priėmė Popiežiškosios istorijos mokslų akademijos Romoje surengto tarptautinio suvažiavimo „Liuteris po penkių šimtų metų“ dalyvius.

Tarptautinio projekto susitikimas Austrijoje1
„Lietuvos evangelikų kelias“

Sudargo evangelikų liuteronų parapijos atstovai dalyvavo ES programos „Erasmus+“ projekto „Sakralinės erdvės, kaip europietiškumo atminties būtovės“ susitikime Austrijoje.

Ekumeninė malda – prie Šventojo Kapo po rekonstrukcijos
Vatican News

„Tai dovana ne tik Šventajai Žemei, bet visam pasauliui“, - sakė Teofolis III, Jeruzalės ortodoksų patriarchas.

Arkiv. Teofilius Matulionis (12): „Mes turėjome Tėvą“

Teofiliaus idėja – Krikšto jubiliejaus proga Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje įvesti amžinąją Švč. Sakramento adoraciją.

Arkiv. Teofilius Matulionis (11): piligrimystė Šventojoje Žemėje1

Pasak Pr. Gaidos-Gaidamavičiaus, Šventojoje Žemėje vysk. T. Matulionis pasireiškė kaip krikščionis piligrimas ir lietuvis, kuriam rūpi ne tiktai misteriškoji Kristaus viešpatija, bet ir krikščioniškąja dvasia gyvenanti kasdienybė.

Vargonininkė A. Saldukienė: „M. Liuteris pats buvo labai muzikalus“11

Pokalbis su Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos vargonininke ir choro vadove Asta Saldukiene. 

Arkiv. Teofilius Matulionis (10): tarp Amerikos lietuvių1

Kokį įspūdį mums padarė vyskupas Matulionis? Žavintį! Rodėsi, kad tai asmuo, atvykęs iš kito „nežemiško“ pasaulio. Jautėsi, kad vidinė dvasios galybė veržiasi iš jo ir užkrečia visus.

Sostinėje minimi LDK Reformacijos veikėjo metai4
Reformacijai 500

Didelį indėlį į Reformacijos judėjimą Baltarusijoje įnešė pirmasis LDK spaustuvininkas ir didis mūsų krašto švietėjas, Martyno Liuterio amžininkas Pranciškus Skorina.

Liuteronų lyderis: ekumenizmas turi pasiekti bendruomenių kasdienybę11
Vatican News

Šventojo Sosto dienraštis „l’Osservatore Romano“ kalbino liuteronų vyskupą iš Jordanijos Munibą Younaną, kuris nuo 2010 metų eina Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininko pareigas.

Arkiv. Teofilius Matulionis (9). Kelionė į Lietuvą: triumfo stotys

Rygos arkivyskupas metropolitas Antanas Springovičius buvo įpareigojęs pagarbiai prie Latvijos sienos sutikti iš Rusijos atgabenamus lietuvius, jiems užsakyti specialų vagoną.

Seminaras apie giesmę evangeliškoje bažnyčioje1

Vasario 11 d. Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko seminaras „Giesmė evangeliškoje bažnyčioje“.

Popiežiaus atsakymai anglikonams: tarp jaunų Bažnyčių ekumenizmas lengvesnis7
Vatican News

Sekmadienį po pietų, po mišparų su anglikonų bendruomene Romoje popiežius Pranciškus atsakė į kelis klausimus. Mišparų homilijoje jis konstatavo, jog katalikai ir anglikonai jau nebežiūri vienas į kitą, kaip į priešus, bet kaip į brolius.

Arkiv. Teofilius Matulionis (8): „Niekados tų dienų nepamiršiu“3

„Buvome pasiruošę net pačiam blogiausiam atvejui... Išklausėm vienas kito išpažinties“, – atsiminimuose rašė kun. V. Dainys.

Kas yra Reformacija?63
Kun. Tomas Šernas - Reformacijai 500

Žodis „reformacija“ reiškia pertvarką ir atsinaujinimą.

Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje4

Jau ne vienus metus rengiama pirmoji metų paskaita – tai galimybė mokytojams prasmingai pradėti naujuosius metus. Šiemet ją skaitė LEU Istorijos fakulteto l. e. p. dekanas, doc. dr. Deimantas Karvelis.

Betliejuje - ekumeninės katalikų ir liuteronų pamaldos
Vatican News

Jau nuo seno Jeruzalės Lotynų patriarchato bei Jordanijos ir Šventosios Žemės evangelikų liuteronų Bažnyčių atstovai glaudžiai bendradarbiauja, palaikydami nuolatinį dialogą.

„Šventadienio mintys“: pažintis su Garbinguoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu (I)3
lrt

Pirmojoje laidoje mintimis dalijasi T. Matulionio bylos postulatorius kun. Mindaugas Sabonis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir mons. Algirdas Jurevičius.

Arkiv. Teofilius Matulionis (7): erškėčiuotas vyskupo kelias32

Paslaptis rūpestingai buvo saugojama, net artimiausi įšventinto vyskupo draugai to nežinojo. „Aš gi neturėjau teisės sakyti“,– vėliau teisinosi konsekracijos liudininku buvęs kun. Augustinas Pronckietis.

Jungtinis protestantiškų leidyklų stendas Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje
Reformacijai 500

Šiame stende leidyklos Reformatų literatūros centrasVerba Vera ir Ganytojas pristatys tiek teologinę, tiek ir populiariąją šiuolaikinę krikščionišką literatūrą. 

Vokietija: ekumeninis dialogas – mokyklos suole
Vatican News

Vokietijos katalikų vyskupai neseniai paskelbė dokumentą, kuriuo protestantų bendruomenę kviečia glaudžiau bendradarbiauti įgyvendinant tikybos programas mokyklose.