Liturginis kalendorius | Religija

Birželio 17 d.
Pal. Josefas-Marija Kasantas: Jėzaus širdies keliu

Jis dažnai kontempliuodavo Jėzaus Kančią ant Kryžiaus. Jį pripildė gili meilė Kristui. „Jėzaus širdies kelias”, kaip jį mokė t. André, buvo kvietimas išgyventi dabartį su kantrybe, viltimi ir meile.

Birželio 16 d.
Šv. Benas – Bavarijos globėjas

Birželio 16 d. minime šv. Beną (Benno) (1010-1106), vyskupą.

Birželio 15 d.
Šv. Vitas – kankinys ir užtarėjas

Pasak legendos, Vitas buvo vienintelis Sicilijos senatoriaus sūnus. Jis tapo krikščioniu, būdamas dvylikos metų.

Birželio 14 d.
Pal. Teofilius Matulionis: „Per kryžių į žvaigždes“
www.teofilius.lt

1934 m. lankėsi Romoje, dalyvavo audiencijoje pas popiežių Pijų XI, apie vysk. Teofilių taip pasakiusį: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį.“

Šv. Rufinas ir Valerijus – Suasono kankiniai

Birželio 14 d. minime Rufiną ir Valerijų (m. 28), kankinius.

Birželio 13 d.
Šv. Antanas Paduvietis, pranciškonas, Bažnyčios mokytojas
Bernardinai.TV

Primename svarbiausius šventojo gyvenimo faktus, taip pat sesuo Pranciška Bubelytė FDCJ atskleidžia mažesniojo brolio pranciškono, Bažnyčios mokytojo šv. Antano asmenybę per tris esmines jo charakterio savybes.

Birželio 12 d.
Šv. Petras Atonietis

Apie Petrą žinome tik iš legendų, pasak kurių jis, sulaužęs įžadą tapti vienuoliu, tapo Bizantijos kariu.

Birželio 11 d.
Šv. Barnabas, apaštalas

Žy­dai jį per­se­kio­jo ir įka­li­nę 53 me­tų bir­že­lio 11 d. už­mė­tė ak­me­ni­mis.

Birželio 10 d.
Pal. Joakima – šeimos motina ir karmelitė

Joakima gimė aristokratų šeimoje Barselonoje, Ispanijoje. Būdama 12-os metų ji pareiškė norą tapti karmelite.

Birželio 9 d.
Šv. Efraimas – „Šventosios Dvasios arfa“

Efraimas gimė Nisibyje, romėnų okupuotoje Mesopotamijoje, tikriausiai pagonių šeimoje. Buvo išvarytas iš namų, kai dar būdamas vaiku atsivertė į krikščionybę.

Birželio 8 d.
Šv. Vilhelmas

Birželio 8 d. minime šv. Vilhelmą iš Jorko, vyskupą.

Birželio 7 d.
Šv. Robertas – cistersų atnaujintojas

Birželio 7 d. minime šv. Robertą (1100-1159), abatą.

Birželio 6 d.
Šv. Norbertas - tretininkų steigėjas1

Norbertas gimė Ksantene, Prūsijoje. Prieš tapdamas vienuoliu jis gyveno kaip nerūpestingas dvariškis. Vienos medžioklės metu patyrė regėjimą, pakeitusį tolimesnį jos gyvenimą. 

Birželio 5 d.
Šv. vyskupas Bonifacas – Vokietijos apaštalas

Bonifacas paliko šalį, kurioje buvo gerbiamas mokslininkas, mokytojas ir kunigas, nes buvo įsitikinęs, kad jo pašaukimas – misionieriškas darbas.

Birželio 4 d.
Šv. Pranciškus Karačijolas – Dievo meilės skelbėjas

Pranciškus gimė Italijos Abruzo regione 1563 m. spalio 13 d. Jo tėvas buvo neapolietis princas; o jo motina, kaip manoma, buvo kilusi iš Akviniečių šeimos.

Birželio 3 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Lenkijos bernardinas - Šv. Simonas iš Lipnicos

Šv. Simonas gimė Lenkijos miestelyje Lipnicos Murovanos tarp 1435 ir 1440 metų. 1454 metais įstojo į Krokuvos Jogailos universitetą.

Birželio 2 d.
Šv. Marcelinas ir Petras – Diokleciano persekiojimo aukos

Seniausią žinią, kuri pasiekia mus apie šv. Marcelino ir Petro kankinystę yra užrašęs popiežius Damazas, kuris visą istoriją išgirdo iš budelio lūpų.

Birželio 1 d.
Šv. Justinas, kankinys

Žymiausias pirmųjų amžių krikščioniškas filosofas ir apologetas. Kurį laiką Justinas  atsidėjęs studijavo filosofiją ir literatūrą. Nusivylęs savo mokytojais, tapo krikščionimi.

Gegužės 31 d.
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventė

 Lukas rodo Mariją kaip naująją Viešpaties padangtę, naująją Sandoros skrynią.

Gegužės 30 d.
Šv. Joana Arkietė – ypatingo likimo prancūzų patriotė3

Šv. Joana Arkietė, garsi prancūzų patriotė, buvo anglų gyva sudeginta ant laužo kaip eretikė, tačiau po kiek laiko Šventasis Sostas ją reabilitavo. 

Gegužės 29 d.
Šv. Teodozija

Gegužės 29 d. minime šv. Teodoziją.

Gegužės 28 d.
Šv. Bernardas Montenietis - alpinistų globėjas

Gegužės 28 d. minime šv. Bernardą Montenietį, gyvenusį X a., dar vadinamą Bernardu iš Aostos.

Gegužės 27 d.
Šv. Augustinas Kenterberietis - Bažnyčios Anglijoje steigėjas

Gegužės 27 d. minime šv. Augustiną Kenterberietį (m. 605), arkivyskupą.

Gegužės 26 d.
Šventasis Pilypas Neris – krikščionių Sokratas
Magnificat

Pasakojama, kad kurį laiką pas Pilypą Nerį išpažinties eidavo viena moteris, nuolat išpažįstanti vis tą pačią nuodėmę – apkalbas. 

Gegužės 25 d.
Šv. Beda Garbingasis - inovatyvus Bažnyčios mokytojas

Beda buvo rūpestingas mokslininkas ir puikus metraštininkas. Šis Anglijos istorijos tėvas yra pirmasis, kuris pradėjo istorinių įvykių datavime vartoti terminą „anno Domini“ (t. y. po Kristaus gimimo).

Gegužės 24 d.
Šv. Vincentas Lerietis – kareivis tapęs vienuoliu

Gegužės 24 d. minime šv. Vincentą Lerietį.

Gegužės 23 d.
Šventieji Deziderijai - uolūs ir drąsūs vyskupai

Šiuos du šventuosius, vardu Deziderijus, galėtume pavadinti beveik dvyniais: abu prancūzai, abu vyskupai, abu kankiniai. 

Gegužės 22 d.
Šv. Rita Kašietė – patekusiųjų į beviltišką padėtį šventoji2

Šv. Rita buvo ypač pamaldi Nukryžiuotajam Jėzui. Pasakojama, kad kartą melsdamasi ji prašė Kristaus pasidalyti su ja savo skausmu. Vienas spyglys iš jo erškėčių vainiko įsmigo į jos kaktą, o žaizda niekada nebeužgijo.

Gegužės 21 d.
Šv. Kristoforas Magaljanesas ir 24 jo bendražygiai - „kristerų karo“ aukos

Žmonės nusprendė ginti savo religijos laisvę be tiesioginio klero įsikišimo, ginkluotu būdu. Taip prasidėjo pilietinis karas, labiau žinomas Meksikoje kaip „kristerų karas“.

Gegužės 20 d.
Gegužės 19 d.
Šv. Celestinas V – pirmasis atsistatydinęs popiežius

Petras iš Marono buvo kunigas, pasirinkęs atsiskyrėlio gyvenimą. Įsteigė „Šventosios Dvasios brolių“ ordiną, kuriam vėliau prigijo Tėvų celestinų vardas.

Gegužės 18 d.
Šv. Jonas I, popiežius ir kankinys, įtvirtinęs Velykų datą

Šv. Jono I pavedimu Dionizas Mažasis 526 m. nustatė Velykų šventės ciklą, kurio laikomasi ir šiandien.

Gegužės 17 d.
Ukrainietis pal. Ivanas Ziatykas – sovietinio režimo auka1

Ivanas Ziatykas buvo paskelbtas palaimintuoju popiežiaus Jono Pauliaus II  2001 m. birželio 27 d. kartu su kitais 24 ukrainiečiais, sovietų režimo aukomis.

Gegužės 16 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Margarita iš Kortonos

Gegužės 16 d. minime šv. Margaritą iš Kortonos (1247–1297), pasaulietę pranciškonę.

 

Gegužės 15 d.
Šv. Izidorius Artojas

Visą gyvenimą Izidorius tarnavo pas ūkininkus ir dirbo žemę, kartu pasižymėdamas šventu gyvenimu ir artimo meilės darbais.

Gegužės 14 d.
Šv. Motiejus – bendruomenės išrinktas apaštalas1

Šv. Motiejus globoja stalius, dailides, kalvius, inžinierius.

Gegužės 13 d.
Fatimos Švč. Mergelė Marija ir trečioji paslaptis3
Vatican News

1917 m. gegužės 13-ąją Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėliams - Liucijai dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto – pasirodė Švenčiausioji Mergelė Marija.

Gegužės 12 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Leopoldas Mandič – įkūnijęs Dievo gailestingumą

„Jei Viešpats kaltins mane dėl per didelio atlaidumo nusidėjėliams, pasakysiu Jam, kad tai iš jo aš ėmiau pavyzdį, o pats netgi nenumiriau dėl sielų išganymo, kaip kad padarė Jis.“ 

Gegužės 11 d.
Pal. Zefirinas Namuncurà – pirmasis indėnų kilmės palaimintasis

Jaunuolio Zefirino Namuncurà šventumas pagrįstas mažų kasdienių gerų darbu darymu su meile. 

Gegužės 10 d.
Šv. Antoninas – „liaudies prelatas“ 1

Gegužės 10 d. minime šv. Antoniną (1389–1459), arkivyskupą.

Gegužės 9 d.
Šv. Edita

Gegužės 9 d. minime šv. Editą.

Gegužės 8 d.
Šv. Viktoras Mauritanietis – kilmingas tikėjimo liudytojas

Nors buvo nejaunas ir silpnos sveikatos, Viktoras išliko ištikimas tikėjimui, džiugiai atiduodamas savo gyvybę už Dangaus Karalystę. 

Gegužės 7 d.
Šv. Rožė Venerini – moterų švietimo pionierė

Rožė suburdavo kaimynystėje gyvenančias merginas ir moteris vakarais kalbėti rožinį. Pamačiusi, kiek nedaug kai kurios iš jų išmano apie savo religiją, ėmė jas mokyti.

Gegužės 6 d.
Pal. Juta – Prūsijos globėja6

Jutos misija Prūsijoje, kuri tuo metu buvo valdoma kryžiuočių ordino, sulaukė ypatingo istorinio ir kultūrinio susidomėjimo.

Gegužės 5 d.
Šv. Gotardas – reformatorius vyskupas ir abatas

Šv. Mauricijaus kapitulos vasalo sūnus Gotardas, kurio vardas vokiškai reiškia „Dievu tvirtas“, gimsta 960 metais Reichersdorfe (Ritenbach), vietovėje netoli Niederaltaicho, Pasavijos vyskupijoje.

Gegužės 4 d.
Šv. Florijonas – Aukštutinės Austrijos ir Lenkijos globėjas

Pasak legendos, Florijonas buvo romėnų karinis valdininkas, Dioklecijano laikais nukankintas už Kristaus mokslo išpažinimą.

Gegužės 3 d.
Šv. apaštalai Pilypas ir Jokūbas – naujumo ir tęstinumo mokytojai1

Tai du galilėjiečiai, kurie atrado „tą, apie kurį buvo rašęs Mozė ir Pranašai“.

Gegužės 2 d.
Šv. Atanazas – dramatiško likimo Bažnyčios daktaras

Atanazas, gimęs Egipto Aleksandrijoje 295 m., yra dramatiškiausia ir sukrečianti figūra turtingoje Bažnyčios Tėvų galerijoje.

Gegužės 1 d.
Šv. Juozapas Darbininkas

Dievo plane darbas yra žmogaus teisė ir pareiga.

Balandžio 30 d.
Šv. Pijus V

Pats Pijus buvo žmogus, gyvenantis pagal savo vienuolišką regulą, ilgą laiką badaujantis, atsidėjęs maldai. Jo asmenine iniciatyva įsteigta Mergelės Marijos Rožančinės šventė.