Popiežiaus vizitas | Religija

Metai po Pranciškaus vizito: 7 nepamirštamos popiežiaus citatos

Praėjusių metų rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje viešėjo popiežius Pranciškus. Minint šio istorinio vizito metines, kviečiame prisiminti popiežiaus mums pasakytas kalbas.

Arkivysk. G. Grušas: popiežiaus vizito dvasia man priminė Sąjūdžio laikus

Sekmadienį šalies katedrose ir bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios prašant reikalingų Dievo malonių Šventajam Tėvui.

Popiežiaus žinia Lietuvai. Bendrystės krizė Bažnyčioje
Artuma

Diskusija apie popiežiaus Pranciškaus kalbą Baltijos šalių kunigams, seminaristams ir vienuoliams 2018 m. rugsėjį Kauno arkikatedroje. 

Popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai: „Dievas veikia tikrovėje“
Artuma

„Popiežiaus Pranciškaus kalba jaunimui Katedros aikštėje Vilniuje – antra pagal ilgumą jo kalba Lietuvoje, nors visi žino, jog jauniems žmonėms reikia šnekėti kuo trumpiau.“

Popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai: „Kad mūsų sienose atsivertų vartai“
Artuma

Ką Pranciškus išgyveno eidamas gatve Aušros Vartų link, kur jo laukė žmonės, turintys negalią, bei šeimos, įvaikinusios ar globojančios vaikus?

Popiežius jėzuitams: tikiu, kad Dievas trokšta pokyčio Bažnyčioje
Bažnyčios žinios

 Popiežiaus Pranciškaus privatus pokalbis su jėzuitais Baltijos šalyse.

Gintarė Krutinytė: ko verta tiesa be meilės?
Ateitis

Jei ateisiu pas ką nors ir pasakysiu tiesą be meilės? Juk kiek žalos taip galėčiau pridaryti! Į meilę įeina viskas. Nėra meilės be tiesos. 

Paulius Lizdenis: norėčiau būti tokiu tėvu, koks buvo šv. Juozapas
Ateitis

Tėvas – tai Dievo atspindys šeimoje, kuris turi vesti šeimą Dievo link. Nebijoti sunkumų, nebijoti konfliktiškų situacijų, nuolankiai pasilenkti prie kiekvieno šeimos nario. 

M. Midverytė: Šventoji Dvasia visa daro nauja tuose, kurie jos šaukiasi
Ateitis

„Seni nuoširdžiai tikintys žmonės man yra tikėjimo pavyzdys. Daugelyje garbaus amžiaus žmonių Lietuvoje jaučiu šventumo dvelksmą.“

Jonas Davalga: kuo didesni išbandymai, tuo didesnis Dievo artumas
Ateitis

Pokalbis su autoimunine liga sergančiu Jonu Davalga, liudijusiu savo tikėjimą per popiežiaus susitikimą su jaunimu sostinės katedros aikštėje rugsėjo 22-ąją. 

S. Ieva Marija: laikas, o kartais ir išbandymai, padeda išgryninti mūsų sprendimus
Ateitis

Įstoti į bendruomenę nereiškia užsidaryti, atsiskirti nuo pasaulio, nuo viso to, kas mane supa. Tai nėra pabėgimas nuo pasaulio, aš lieku pasaulio dalimi, aš jį nešiojuosi savyje.

Tekučių šeima: susitaikymas ir ramybė ateina tik priėmus visus kylančius jausmus
Ateitis

Mes davėme savo mirusiam vaikui vardą, nors nei lyties nežinojome. Tas vaikas yra mūsų gyvenimo dalis, nesvarbu, kad jo net nematėme, dalijasi Tekučių šeima. 

Popiežius: „Man džiugu pasveikinti piligrimus iš Lietuvos“
Vatican News

Lietuvos vyskupai ir grupė piligrimų dalyvavo popiežius Pranciškaus trečiadienio bendrojoje audiencijoje lapkričio 23-iosios rytą. 

Romoje lietuviai dėkoja už popiežiaus Pranciškaus vizitą

Lapkričio 28–29 d. Lietuvos vyskupai ir tikintieji Romoje asmeniškai dėkoja Šv. Tėvui už jo apaštalinę kelionę į Lietuvą.

Popiežiaus vizitas Lietuvoje filosofo, politologo ir vyskupo akimis

Vyskupas Darius Trijonis, politologas Linas Kojala ir filosofas Alvydas Jokubaitis diskutavo apie Pranciškaus vizitą Lietuvoje. 

Visuotinės Bažnyčios veidas
Antanas Gailius - Artuma

Ką tikrai atminsime – tai veidą. Veidą žmogaus, atnešusio mums į Lietuvą Visuotinės Bažnyčios dvelksmą, kuris, kaip labai tikiuosi, stiprins mus tada, kai pasijusime atsidūrę kokiame nors paribyje.

„Dievas nekuria broko“

Gintarės Krutinytės liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu rugsėjo 22-ąją. 

Lėktuve su popiežiumi. Iš dienoraščio paraščių

Praplėsta širdis. Galbūt būtent šitai yra svarbiausia dovana, kurią gavau lydėdama popiežių per jo viešnagę Baltijos valstybėse.

Mėnuo po popiežiaus vizito: padėkos laiškai, sėkmės ir atsiprašymas

Spalio 23 d. spaudos konferencijoje Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir valstybės atstovai aptarė popiežiaus Pranciškaus vizitą.

„Dievas, kaip ir aš pati, trokšta mano laimės“

Sesers Ievos Marijos liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu rugsėjo 22-ąją. 

Popiežiaus vizitas Lietuvoje skaičiais

Svarbiausi popiežiaus vizito Lietuvoje rugsėjo 22-23 dienomis skaičiai. 

„Dievas veikia per mažus kasdienius stebuklus“

Jono Davalgos liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu rugsėjo 22-ąją. 

Vaikų įspūdžiai, sutikus Pranciškų

Žurnaliuko Magnificat vaikams paskelbtas konkursas „Aš sutikau popiežių Pranciškų“ išprovokavo vaikų mažus ir šiltus liudijimus.

Vertingiausia popiežiaus dovana

Pranciškus kalbėjo mums kaip tautai – ne kaip individų, atsitiktinai gyvenančių toje pačioje teritorijoje, sumai, o kaip bendro likimo kolektyvui. 

„Laukiame dar vieno vaikelio ir toliau mokomės pasitikėti Dievu“

Monikos ir Justo Tekučių liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu. 

„Kai nuvargsti dėl Bažnyčios, dėl žmonių – džiaukis tuo“

Jis atsisėdo, pasižiūrėjo į mus ir sako: „ilga diena buvo, bet, manau, dėl Bažnyčios gerovės“. Taip apie jėzuitų susitikimą su popiežiumi pasakoja kun. Algimantas Gudaitis SJ.

„Dievas suteikia jėgų pakilti nuo žemės“

25-erių Pauliaus, užaugusio be tėčio, kentusio depresiją, liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu rugsėjo 22-ąją. 

Padėka už popiežiaus Pranciškaus vizitą: vyskupijose ir Romoje

Vyskupai kviečia tikinčiuosius rinktis į šv. Mišias padėkoti už popiežiaus Pranciškaus vizito metu gautas malones.

Popiežiaus vizitas – lyg Teofiliaus pamokslas pontifiko lūpomis ir gestais

Lietuvoje popiežius neįvardijo nei vieno mūsų šventojo, nepaminėjo pal. Teofiliaus. Visgi daugiau nei žodžiais buvo pasakyta simboliais, prisilietimais, ašaromis ir malda.

Visos popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje pasakytos kalbos

Lietuvoje Šventasis Tėvas pasakė septynias kalbas. Pateikiame jų video įrašus ir tekstus.

Pranciškaus įpareigojimas katalikams: išdrįsti tapti visuomenės raugu

Ar tai nėra kvietimas katalikams (ir visiems krikščionims) peržengti savo stovyklos sienas ir drąsiau bendradarbiauti su likusia visuomene?

Popiežiaus vizitas organizatorių akimis – laiptelis, nuo kurio atsispyrę turime eiti toliau

Pasak dominikono Sauliaus Rumšo, popiežiaus vizitas – svarbus įvykis, bet ne pabaiga, o laiptelis, nuo kurio atsispyrę turime eiti toliau, prisimindami tai, ką jis mums sakė. 

Popiežius žurnalistams lėktuve: stipriai išgyvenau Baltijos šalių istoriją

Grįždamas į Romą po keturias dienas trukusio apaštalinio vizito Baltijos šalyse, popiežius Pranciškus, kaip įprasta, lėktuve atsakė į žurnalistų užduotus klausimus. 

Popiežius po vizito: šios tautos daug iškentėjo, dėl to Viešpats į jas maloningai žvelgia
Vatican News

Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie ką tik pasibaigusią savo apaštališkąją kelionę į Baltijos šalis.

Charizmatiškos asmenybės galia

Žiniasklaida neretai charizmatišku pavadina popiežių Pranciškų. Kodėl taip yra ir kokios psichologinės savybės būdingos charizmatiškam žmogui?

Adelė Dirsytė – kankinė, kurią už kunigų ir vienuolių matė popiežius

Popiežius, kalbėdamas kunigams ir pašvęstiesiems, sakė: „Matydamas jus, už jūsų matau daugelį kankinių.“

Popiežius Mišiose Estijoje: siekdami galios rodome, jog mums trūksta saugumo

Dievas nori laisvo mūsų apsisprendimo, o ne meilės iš išskaičiavimo. 

Popiežius Estijos jaunimui: meilė nėra mirusi

Daugiau nei 1200 jaunų žmonių entuziastingai pasitiko, atidžiai klausė ir išlydėjo Pranciškų kaip savą. 

Popiežius Estijos politikos ir visuomenės atstovams: kaip išlaikyti tautos gyvybę
Vatican News

Pasitikėjimas vien technologine pažanga gali lemti sugebėjimo megzti santykius tarp asmenų, tarp kartų ir kultūrų praradimą.

Kun. Marius Talutis: popiežius mums paliko nemažai namų darbų

Dalykams, kuriuos mes girdime kasdien, popiežius suteikė simbolinę reikšmę, tarsi parodė jų prasmę  tai, ko mes patys nemokėjome perskaityti.

Pranciškus Estijoje

Atsisveikinęs su Lietuva, savo apaštalinį vizitą Baltijos šalyje popiežius šiandien baigia Estijoje. 

Arkivysk. G. Grušas: popiežius lūkesčius išpildė su kaupu
Vatican News

Pasibaigus popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje jo kelionės įspūdžiais dalijasi Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas.

Nepasirodė mažai
Julius Sasnauskas OFM - Mažoji studija

Apaštalų Sosto neperkelsime nei į Vilnių, nei į Kauną. Užtektų, kad tie, kurie tampa ganytojais, pasaulietiniais ar bažnytiniais, būtų žmonių mylėtojai.

Lietuva atsisveikino su popiežiumi

Vilniaus oro uoste atsisveikinta su popiežiumi Pranciškumi, kuris skrenda vienos dienos vizitui į Estiją, o vakare grįžta į Romą. 

Pranciškus Latvijoje: pažanga matuojama žmogiškumu

Daug stipriau nei Lietuvoje Latvijoje vizitas paženklintas ekumenizmo žyme. Dar viena dermė, papildanti pagrindinį leitmotyvą.

Popiežius Agluonoje: Marija parodo, kaip prisiliesti prie kitų kentėjimo
Vatican News

Paskutinė popiežiaus Pranciškaus kelionės Latvijoje stotis buvo Latvijos katalikybės centru vadinama Agluona.

Kaip Bernardinų parapija pasitiko popiežių
Bernardinai.TV

Šeštadienį broliai pranciškonai ir Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijiečiai džiaugsmingai ir garsiai laukė popiežiaus. 

Pranciškus Latvijoje: seneliai pasmerkiami vienatvei laisvės vardu
Vatican News

Rygos šv. Jokūbo katedroje popiežius susitiko su seneliais, kurių daugelis patyrė sovietinio režimo persekiojimus. 

Trys Pranciškaus žinios Lietuvai

Savaitgalį Lietuvoje viešėjęs popiežius Pranciškus pasakė kelias tarpusavy susijusias kalbas, viešas maldas, homiliją. Kokios pagrindinės pasisakymų temos?

Popiežius: visų krikščionių misija bendra – kad Evangelijos muzika skambėtų aikštėse
Vatican News

Rygos liuteronų katedroje įvyko pagrindinis ekumeninis susitikimas Baltijos šalyse.