Popiežiaus vizitas | Religija

Popiežius latviams: sugebėjote skausmus ir skundus paversti daina ir šokiu
Vatican News

Prezidentūros ambasadorių salėje įvyko popiežiaus ir Latvijos valdžios, diplomatinio korpuso bei visuomenės atstovų susitikimas. Pranciškus kreipėsi į maždaug penkis šimtus asmenų.

Arkivysk. S. Tamkevičius: popiežiaus aplankytas KGB kalėjimas – kaip Kalvarijos kalnas
Vatican News

Manau, kad popiežiui Pranciškui apsilankymas šitame kalėjime – tai kažkas panašaus kaip sustojimas ant Kalvarijos kalno, po Viešpaties Kryžiumi. Ten – tūkstančių žmonių kančios vieta.

V. Toleikis: Vilniaus gete sustojęs popiežius pasiuntė žinią, kad kančia visiems vienoda
Vatican News

Tylaus Pranciškaus gesto – sustojimo ir maldos prie paminklo Vilniaus geto aukų atminimui – prasmę komentuoja eseistras, mokytojas Vytautas Toleikis.

Pranciškus Latvijoje

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus atvyko į Latviją.

Ar Pranciškui pavyks pažadinti miegantį latvių milžiną

Didžiausias Latvijos katalikų potencialas? Jį dar reikia išjudinti.

Popiežius kontempliatyvioms vienuolėms: pasauliui jūs esate labai pavojingos

Rugsėjo 23 d. Kauno arkikatedroje popiežius Pranciškus susitiko su kunigais, seminaristais ir pašvęstojo gyvenimo atstovais.

Popiežius prie Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus: kad Lietuva būtų veiklios atminties žemė

Šventojo Tėvo dėmesys XX a. totalitarinių režimų aukoms Lietuvoje itin reikšmingas Lietuvos žmonėms – ypač tiems, kurie patys ar jų šeimos nariai nukentėjo nuo represijų.

Popiežius Pranciškus pagerbė Lietuvos Holokausto aukas

Popiežius Pranciškus dviejų dienų vizito Lietuvoje metu sustojo pasimelsti istorinėje Vilniaus geto teritorijoje ir pagerbti Baltijos šalies Holokausto aukų.

Alvydas Jokubaitis: popiežiaus akivaizdoje lietuviai nesiliaus būti veidmainiai
LRT.lt

Kartu su krikščionybe gavome tris viename – graikų, Romos ir Jeruzalės – kultūras. Įsisavinti jas labai sunkus uždavinys. Nemanau, kad lietuviai su juo sėkmingai susitvarkė. 

„Viešpaties Angelo“ malda: jauskime atsakomybę atsiliepti į kito kančią

Kreipdamasis į susirinkusiuosius Santakos parke, popiežius kalbėjo apie bet kokios formos smurto amoralumą, įspėdamas apie būtinybę budėti ir laiku atpažinti panašių užmačių pradus šiandien.

Pranciškus Kauno Santakoje: „Susitaikymas su savo praeitimi atveria solidarumui“

„Valdžios ir garbės troškimas yra labai paplitęs gyvenimo stilius tų, kurie nepajėgia išgyti iš savo praeities žaizdų, ir galbūt todėl šiandien nenori įsipareigoti darbui.“

Popiežiaus aukojamose Mišiose Kaune – daugiau nei 100 tūkst. žmonių

Popiežiaus aukojamose šv. Mišiose dalyvauja daugiau nei 100 000 žmonių, jas aukoja per 800 kunigų ir gieda 260 choristų.

Jaunimas po susitikimo Katedros aikštėje: atrodo, kad popiežiui čia patinka

Rugsėjo 22 d. Vilniaus Katedros aikštėje popiežius Pranciškus kalbėjo jaunimui. Ką jie išgirdo ir kokias mintis išsineša iš susitikimo su Šventuoju Tėvu? 

Popiežius jaunimui: atsiminkite savo tautos šaknis

Šeštadienio pavakarę Šventasis Tėvas sostinės Katedros aikštėje susitiko su jaunais žmonėmis.

Popiežius neplanuotai sustojo palaiminti ligonių

Popiežius, važiuodamas papamobiliu iš Aušros Vartų į jaunimo susitikimą Katedros aikštėje, neplanuotai sustojo palaiminti Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso iniciatyvos.

„Dėkoju Dievui, kad Jis ištraukė mane iš tamsybių valdžios“

Monikos Midverytės liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu. 

Pranciškus Aušros Vartų koplyčioje: ieškok savo brolio

„Marija mus nuo amžių moko, kad įmanoma apsisaugoti nepuolant; galima būti atsargiems, nebūtinai persiimant nesveiku įpročiu visus įtarinėti“, – tokios buvo pirmosios popiežiaus frazės.

Prezidentė: šimtmečio sukaktis neatsiejama nuo Šventojo Sosto

Jūsų atvykimą priimame kaip labai lauktą dovaną mūsų valstybės atkūrimo šimtmečiui. Žinome, žmonės Jums – svarbiau nei jubiliejai. Bet ši, mums brangi sukaktis neatsiejama nuo Šventojo Sosto, visada rėmusio Lietuvos laisvės idėją.

Popiežius Lietuvai linki svetingumo ateičiai

Romos vyskupas linkėjo, kad mūsų tauta ir toliau spinduliuotų svetingumu: svetimšaliams, jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms ir vargšams, galiausiai – ateičiai.

Popiežius susitiko su Lietuvos Prezidente

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su valstybės vizito atvykusiu popiežiumi Pranciškumi dvišaliame susitikime Prezidento rūmuose aptarė Lietuvai, Baltijos regionui, taip pat Europai ir pasauliui aktualius klausimus.  

Pranciškus Lietuvoje

Kartu su popiežiumi atvyko oficiali Šventojo Sosto delegacija, taip pat apie 70 žurnalistų iš įvairių Europos ir pasaulio šalių.

Atmintinė norintiesiems susitikti popiežių

Popiežius Pranciškus jau Lietuvoje. Atmintinė prieš keliaujant su juo susitikti.

Jaunimo susitikimo su popiežiumi sceną puošiantys votai, arba Kas tos pilkos širdys?

Kodėl jaunimo susitikimo su Pranciškumi scena papuošta didelėmis, tarsi iš metalo nukaltomis širdimis, kojomis, ausimis?

Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatiniai santykiai nuotraukose ir dokumentuose

Prezidentas Antanas Smetona popiežiui Pijui XI 50-ojo kunigystės įžadų jubiliejaus proga padovanojo itin retą Mikalojaus Daukšos „Postilės“ egzempliorių, kuris saugomas Vatikano bibliotekoje. 

Arkivysk. G. Grušas: neatsukime popiežiui nugaros

Tikintieji, kurie sutiks popiežių kelyje, turės daug progų su popiežiumi nusifotografuoti. Visgi arkivyskupas prašo, darantis selfius, nesutikti pravažiuojančio popiežiaus atsuktomis nugaromis.

Liko 1 diena iki popiežiaus vizito: nueikime išpažinties

Rugsėjo 21 d., penktadienį, dvasiškai ruošiantis popiežiaus Pranciškaus atvykimui į mūsų šalį, Lietuvos bažnyčiose rengiama Švč. Sakramento adoracija ir klausomos išpažintys. 

Tarsi popiežius atvažiuotų į mūsų šeimos namus

Man pradeda atrodyti, tarsi popiežius Pranciškus atvažiuotų ne oficialaus vizito į Lietuvą, bet tiesiog pas mus į namus. 

Dievo Gailestingumo paveikslas – ir virtualioje realybėje

Popiežiaus Pranciškaus vizito proga Vilniuje su technologijų pagalba žymusis Dievo Gailestingumo paveikslas įgaus dar nematytą virtualų pavidalą. 

Per naktį atvira bažnyčia – laukiantiems popiežiaus Kaune
popieziausvizitas.lt

Lietuvai laukiant popiežiaus Pranciškaus, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia, esanti Rotušės aikštėje, bus atvira ir naktį. 

Kaip popiežius Pranciškus tapo kunigu

„Mintis apie kunigystę mane nustebino, buvau lyg užpultas iš pasalų“, – žurnalistams yra sakęs popiežius Pranciškus.

Kaip ruoštasi jaunimo susitikimui su popiežiumi
Vatican News

Vysk. D. Trijonis: pats jaunimas ruošė programą, praktiškai dėliojo programos detales. Joje bus ir maldos, ir liudijimų, ir giesmės, kad būtų graži šventė.

Popiežiaus žinia Baltijos šalių gyventojams

Artėjant vizitui, popiežius Pranciškus vaizdo įraše kreipiasi į Baltijos šalių gyventojus, kuriuos jau netrukus aplankys gyvai.  

Lietuvos ir popiežių ryšiai: tėvo ir vaikų istorija
Liudas Jovaiša - Artuma

Svarbiausia Lietuvos ir popiežių istorijos gija – tėvo ir vaikų ryšys, apie kurį įvairiomis progomis yra ne kartą užsiminę ne vien Romos vyskupai ar Lietuvos katalikai bei jų ganytojai, bet netgi nekatalikai. 

Jaunimo akcija „Duok 5 popiežiui“ – dovana Šventajam Tėvui

Katalikiško jaunimo organizacija – Ateitininkų federacija – kvietė prie popiežiaus sutikimo prisidėti gyvu prisilietimu akcijoje „Duok 5 popiežiui“.

Liko 2 dienos iki popiežiaus vizito: susikraukime kuprinę

Daiktai, kuriuos galima arba draudžiama įsinešti į susitikimus su popiežiumi.

Komiksas vaikams apie popiežių Pranciškų
Magnificat vaikams

Komiksas vaikams, kuriame pasakojama, kas yra popiežius Pranciškus. 

Po 7 metų pertraukos pašto ženklą vėl papuoš popiežiaus atvaizdas

Gavus Vatikano sutikimą, po ilgos pertraukos išleidžiamas riboto tiražo pašto ženklas, skirtas Šventojo Tėvo vizitui Lietuvoje.

Šv. Mišių laikas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose rugsėjo 22–23 d.
Vilniaus arkivyskupija

Dėl Šventojo Tėvo vizito daugelyje bažnyčių rugsėjo 22–23 d. šv. Mišios bus aukojamos tik anksti ryte arba vakare.

Ką reiškia popiežiaus apsilankymas KGB kalėjimo rūsyje
Vatican News

Vysk. A. Jurevičius: minėdami kankinius tuo pat metu su viltimi žiūrime į ateitį.

Merkelis Giedraitis patiktų popiežiui Pranciškui
Vatican News

Italų apžvalgininkas prieš popiežiaus Pranciškaus kelionę į Lietuvą pasiūlė savo tinklaraščio „Caffestoria“ lankytojams susipažinti su lietuviu vyskupu, kuris, pasak jo, patiktų popiežiui Pranciškui. 

Liko 3 dienos iki popiežiaus vizito: išmokime vizitui skirtą jaunimo giesmę

Jaunus žmones į susitikimą su popiežiumi rugsėjo 22 d. Vilniaus Katedros aikštėje kvies šiai progai sukurta giesmė „Kristus Jėzus – mano viltis“. 

Popiežiaus vizitas: atveriamas papildomas sektorius Kauno Santakoje
popieziausvizitas.lt

Į papildomą sektorių, kuris bus netoli Kauno Laisvės kario skulptūros, patekti galės neturintys nemokamai dalintų kvietimų.

Liko 4 dienos iki popiežiaus vizito: nusipirkime traukinio bilietą
popieziausvizitas.lt

Maršrutu Vilnius–Kaunas–Vilnius kursuos prie dviejų didžiųjų susitikimų su popiežiumi laikų priderinti traukiniai. Į visus reisus parduodami tik išankstiniai bilietai.

Iniciatyva popiežiui lankantis Vilniuje – nemokamai atverti automobilių stovėjimo aikšteles

Vilniaus meras popiežiaus atvykimui inicijuoja nemokamą parkingų atvėrimą. Jau prisijungė keturios verslo kompanijos, Vilniuje pasiūlydamos per 2000 nemokamų parkavimo vietų.

Popiežiaus vizito metu į Kauno centrą raginama vykti viešuoju transportu

Sekmadienį, rugsėjo 23 dieną viešuoju transportu kauniečiai galės naudotis nemokamai, automobilių eismas bus ribojamas.

Liko 5 dienos iki popiežius vizito: išmokime šv. Mišių giesmes
popieziausvizitas.lt

Rugsėjo 23 dieną Kauno Santakoje popiežius Pranciškus aukos šv. Mišias. Kviečiame parapijų chorus ir bendruomenes iš anksto susipažinti su giesmėmis ir kartu giedoti per šv. Mišias.

„Jei Jėzus atvyktų į Lietuvą...“
Kostas Kajėnas, Milda Vitkutė - Bernardinai.TV

Kaip jaunimas ruošiasi popiežiaus atvykimui ir ką jie mąsto apie viltį, tikėjimą ir Bažnyčią?

Kaip popiežiaus atvykimui ruošiasi latviai ir estai?

Koks susidomėjimas Pranciškaus apsilankymu visuomenėse, kur katalikai sudaro ne daugumą kaip Lietuvoje, o mažumą gyventojų?

Svajonės – priešnuodis nevilčiai

Svajoti reiškia įsiklausyti į savo giliausius troškimus, į Dievo balsą mumyse ir tuo gyventi.

Sukurtas popiežiaus vizitui skirtos jaunimo giesmės vaizdo klipas

Vaizdo klipe dokumentiškai pristatant žmonių kasdienybę, parodomas šiandienės Bažnyčios Lietuvoje veidas.