Katechezė | Religija

Velykų link: kaip elgtis ir kuo užsiimti per gavėnią? (II)

Išpažintis bei įvairūs apsimarinimai nėra tam, kad Dievas suvestų su mumis sąskaitas, bet tam, kad galėtume atstatyti santykį su Dievu ir su kitais.

Juozapo dirbtuvėje

Šv. Juozapas iš tiesų yra Tėvas ir Globėjas. Jis saugo jį garbinančius ir lydi juos gyvenimo kelionėje – taip, kaip jis saugojo ir lydėjo auginamą Jėzų.

Vaizdo homilija. Įveikti pasiaukojimo baimę
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Jėzus atidavė save iki mirties. Kreipėsi į Tėvą pagalbos, laukdamas kančios, tačiau nebuvo iš jos išvaduotas. Jei būtų jos išvengęs, argi būtų mums toks reikšmingas šiandien?

Naujo gyvenimo grūdas

Sekmadienio Evangelija kviečia apmąstyti Jėzaus kančią ir išaukštinimą, kad vis giliau suvoktume, jog tuo neišvengiamų išmėginimų keliu, kuriuo žengė Mokytojas, kiekvienam teks eiti.

Velykų link: kas yra pasninkas?

Artėjant Velykoms ieškome atsakymų į klausimus apie pasninką. Kas tai yra? Kaip ir kada pasninkauti? O kodėl to reikia ir ar visiems pasninkas yra būtinas?

Vaizdo homilija. „Visa, ką man davei, Viešpatie, noriu tau sugrąžinti“
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Kiekvienas mūsų gavėnios sekmadienis – tarsi stotelė, kurioje išgirstame vis naują Kristaus žinią. Šiandien girdimas žodis – „Laetare”, džiaukis! Kuo mes galime džiaugtis?

Jėzaus kenozė – mūsų lobis

Bet dabar mums nepakanka tik žvilgtelėti į meniškai išpuoštą Nukryžiuotojo atvaizdą. Kad Jis galėtų mus išgydyti, išlaisvinti bei palaiminti, ieško Jam atsiduodančių širdžių...

Velykų link: kaip elgtis ir kuo užsiimti per gavėnią? (I)

Keliaudami Velykų link, susipažįstame su gavėnios laikotarpio liturgija.

Požiūris į plaukus viduramžių Bažnyčioje
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Kodėl viduramžių vienuoliai ir kunigai nenešiojo ilgų plaukų, bet ir vengė skusti galvą plikai?

Velykų link: kas yra gavėnia?

Kartu su broliu Sauliumi Rumša toliau keliaujame Velykų link, susipažindami su kai kuriomis istorinėmis detalėmis bei gavėnios sąsajomis su Biblija. 

Vaizdo homilija. Šventovė – tai aš?
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Žmogaus prigimtį prisiėmė pats Dievo Sūnus. Tad esame kviečiami gerbti kiekvieno žmogaus kūną, mūsų panašumą į Viešpatį. Vertinti tai, ką jis savo gyvenime brangino labiausiai.

Meile panašėti į Mylintįjį

Sekmadienio meditacija. Ar neauga mumyse tikras džiaugsmas, kai stengiamės likti Jo meilėje ir palaipsniui bei labiau spontaniškai mylime vieni kitus broliška meile?

Velykų link: Ar tikrai turiu atleisti 77 kartus?
Mysterium Tremendum

Negi turiu skaičiuoti, kiek jau kartų atleidau? Nes jei bent vienu atleidimu viršysiu, tai pažeisiu Jėzaus priesaką.

5 mitai apie išpažintį

Gavėnios laikotarpiu bažnyčiose nusidriekia eilės prie klausyklų. Tačiau nemažai žmonių laikosi atokiai nuo išpažinties: bijo, nemato jos prasmės, nesupranta.

Popiežius: Klausykloje – ne gąsdinimai, bet atleidimas
vatikano radijas

Šv. Mortos namu koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie atleidimą.

Popiežius: Prašykime gėdos malonės
vatikano radijas

Pirmadienio ryto Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje Šventasis Tėvas apmąstė Šv. Rašto eilutes: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“ (Lk 6, 36–37)

Katalikų Bažnyčia skatina donorystę, bet nepritaria prievartai

Pasigirdus siūlymams keisti organų donorystės tvarką primenama, ko Katalikų Bažnyčia moko apie organų donorystę.

Gavėnios pamokslas Vatikane. „Nesekite šiuo pasauliu“
vatikano radijas

Šiuos šv. Pauliaus laiško romiečiams žodžius komentuoja Popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Vaizdo homilija. Perkeitimo receptas
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Visai neseniai girdėjome apie Jėzaus gundymą, kai šėtonas buvo užsivedęs Jį ant kalno. Dabartiniai įvykiai taip pat vyksta ant kalno. Evangelijos tekstas preciziškai nurodo: po šešių dienų – aiški aliuzija į žmogaus sukūrimo dieną.

Jo kantrybė didesnė už mūsų

Karalystėje išsipildė tik tada, kai Jo begalinis pasiryžimas mirti dėl mūsų išganymo susijungė su Jo nenugalima kantrybe priimti bei ištverti visus išmėginimus.

Baltos spalvos ilgesys

Kad ir kaip atrodytų balta mano siela, bet su Dievu ji tampa dar baltesnė.

Meditacija apie „troškulio mokslą“
vatikano radijas

Šią savaitę popiežius Pranciškus dalyvauja kasmetinėse Gavėnios rekolekcijose, kurioms šį kartą vadovauja portugalas teologas ir poetas kun. José Tolentino de Mendonça.

Gavėnia – atgaila, bet ne gedulas
vatikano radijas

Pirmąjį gavėnios sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su tikinčiaisiais.

Turėti viltį, nematant jokios vilties
Artuma

Kunigas egzorcistas Arnoldas VALKAUSKAS, paklaustas, ką reiškia krikščioniui gyventi laisvėje ir kokią įtaką mūsų vidinei laisvei turi Šventoji Dvasia, atsakė, kad mes negalime būti laisvi be Šventosios Dvasios.

Ugnis, balandis ir erelis

Nelengva tai Dievo Dvasiai žmoniją, įskaitant ir mus, dovanomis apipilti ir žemėje taika, ramybe, džiaugsmu ir visomis kitomis gėrybėmis apjungti į Dievo išskirtinai mylimą žmonijos šeimyną.

Vaizdo homilija. Pažinti, palikti ir pasirinkti Dievą
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Evangelijoje šiandien minima dykuma. Tai – išbandymų vieta. Gerai žinome, kad čia stinga vandens ir maisto, trūksta patogumų ir elementaraus saugumo.

Nauja Vasario 16-osios epocha

Švęsdami savo Laisvės atkūrimo šimtmetį, tikėkime, kad mes visi turime dalį Prisikėlusiame.

Kurti valstybę – tai norėti gero ne tik sau, bet ir kitam

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo homilija, pasakyta Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, šv. Mišiose Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio proga.

Kas yra Pelenų diena, arba Pelenų trečiadienis?

Brolių dominikonų katechezė iš serijos „Pakeliui į Velykas“.

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėnios proga
Bažnyčios žinios

„Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24, 12).

Dievo vaikų atsivertimas

Kaip dar geriau pradėti gavėnią? Atnaujinkime tikėjimą, viltį ir dieviškąją meilę“, – gavėnios pamoksle sakė šv. Josemaria Escriva de Balaguer.

Tamsiausią valandą mes galime sutikti Mariją

Vilniaus akivyskupo Gintaro Grušo homilija, pasakyta Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, švenčiat iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. 

 

Vaizdo homilija. Peržengti atskiriančią ribą
Kun. Rolandas Taučius OFM - Bernardinai.TV

Liga buvo laikoma ir dieviško prakeikimo ženklu. Manyta, kad sudarkytas kūnas atspindi ir širdies sutepimą... Argi toks gyvenimas ko nors vertas?

Į ligonius žvelgti Viešpaties žvilgsniu
Bažnyčios žinios

Vasario 11 – Pasaulinė ligonių diena. Popiežius Pranciškus kviečia maldai už ligonius bei tuos, kurie jais rūpinasi.

Tėvynės paaukojimas Marijai

Kai save sūniškai bei seseriškai patikime Švč. M. Marijai, ar tai nėra Lietuvos paaukojimas Jai?

Popiežius Pranciškus: homilija turi būti trumpa ir gerai parengta

Popiežiaus mintys apie homiliją, jos reikšmę bei paruošimą.

Abraomo ir kiekvieno pašauktojo kelionė Dievo link
Vilniaus arkivyskupija

Vyskupo Dariaus Trijonio konferencijos vienuoliams 2018 m. vasario 2 d. santrauka.

Popiežiaus žinia gavėniai. Neklausykime netikrų pranašų, negesinkime meilės
vatikano radijas

Vasario 14 dieną prasidės gavėnia. Šiuo laikotarpiu popiežius kviečia apmąstyti  Evangelijos pagal Matą žodžius „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24,12).

Popiežius: Ar išmokėme šlovinti Dievą?
vatikano radijas

Išmokime šlovinti tyloje, jau dabar mokykimės to, ką darysime Danguje: šlovinti.

Vaizdo homilija. Pamilti iš naujo
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

Neužsidarykime savo susikurtame dvasingume, o sekime tuo, ko mus moko Evangelija.

Vaizdo homilija. Kaip turintieji galią
Kun. Jurgis Czarniawski - Bernardinai.TV

Argi nenuostabu: Visagalis Dievas mus moko. Tas, kuris turi visą galią priversti mus, kad padarytume, kalbėtume tai, ko Jis nori...

Vaizdo homilija. Dievui reikia tavo bendradarbiavimo

Kaip į pašaukimą atsiliepti? Kaip jo neišsigąsti? Kaip atpažinti jame slypinčią išskirtinę dovaną?

Trys išsipildžiusios Pauliaus VI pranašystės

Pasak vysk. R. Barrono, prieš 50 m. parašytoje enciklikoje „Humanae Vitae“ apie prideramą tvarką teikiant žmogaus gyvybę popiežius Paulius VI numatė tris šiandien paplitusius reiškinius. 

Popiežius: Kristus yra durys visiems: tiek vietiniams, tiek ateiviams
vatikano radijas

Kristaus ištarti žodžiai „Ateikite. Pamatysite!“ yra kvietimas įveikti mumyse esančią baimę, kad išeitume sutikti kitą, jį priimtume, pažintume ir pripažintume.

Kur galiu sutikti Dievą
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Gal kartais pavydime apaštalams ir jų amžininkams, kurie savo akmis matė Jėzų. O mes, eiliniai šių dienų žmonės, tikintys, kad Jis gyvas ir mums artimas, kur galime jį sutikti?

Migrantus ir pabėgėlius priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Popiežiaus Pranciškaus žinia 104-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2018 m. sausio 14 d.) proga.

Popiežiaus katechezė apie Mišių Garbės himną ir Pradžios maldą
vatikano radijas

Mišių Gailesčio aktas mums padeda atsisakyti savo išdidumo ir stoti Dievo akivaizdon tokiems, kokie iš tiesų esame – tai yra nusidėjėliai, kuriems reikia atleidimo.

Popiežiaus homilija. Silpnojo niekinimas – velnio darbas
vatikano radijas

„Psichologai galbūt turi kitą paaiškinimą, iš kur atsiranda noras paniekinti silpnesnįjį, bet aš jums sakau, kad tai yra vienas iš gimtosios nuodėmės pėdsakų. Tai šėtono darbas, nes šėtonas nežino, kas yra atjauta".

Dievo ilgesys – žvaigždė, kviečianti į kelionę kiekvieną
Kun. Mozė Mitkevičius - Bernardinai.TV

Jėzus Kristus yra įsikūnijęs Dievas – niekada iki to įvykio Dievas nebuvo taip priartėjęs prie žmogaus. Trijų Karalių šventė padeda suprasti, kad ir žmogus iki tol neturėjo galimybės taip labai priartėti prie Dievo.

Popiežiaus katechezė apie Mišias: Atgailos aktas
vatikano radijas

Sąžinės balso klausymas tyloje leidžia pripažinti, kad mūsų mintys yra toli nuo dieviškų minčių, kad mūsų žodžiai ir veiksmai dažnai iš pasaulio, kitaip tariant, vadovaujasi Evangelijai priešingais pasirinkimais.