Katechezė | Religija

Šventos šeimos – šventa vyskupija
Teofilius Matulionis

Pirmasis ganytojiškas Teofiliaus Matulionio, 1943 m. gegužės 23 d. tapusio Kaišiadorių vyskupu, laiškas. 

Popiežiaus homilija. Jei širdis uždara, Šventoji Dvasia į ją nepatenka
vatikano radijas

Šventoji Dvasia mus moko sakyti: „Jėzus yra Viešpats.“ Apie tai buvo kalbama pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje popiežiaus Pranciškaus aukotų Mišių homilijoje.

Sekmadienio homilija. Ką reiškia pažinti?7
Kun. Ruslan Vilkel - Bernardinai.TV

Ir šiame Velykų laikotarpyje esame „advento žmonės“, vis kažko laukiame, laukiame Šv. Dvasios atėjimo.

 
Popiežius: Tikras mokymas vienija, ideologijos skaldo6
vatikano radijas

Tikrasis mokymas vienija ir jungia krikščionis; ideologijos atneša sąmyšį ir susiskaldymą, sakė popiežius Pranciškus penktadienio ryto homilijoje.

Popiežiaus homilija. Krikščionis myli ir dovanoja džiaugsmą4
vatikano radijas

Kas yra meilės matas? Meilės matas tai meilė be ribų.

Popiežius paliestiems Hantingtono ligos: „Niekuomet nesijauskite našta“
vatikano radijas

Popiežius ketvirtadienį priėmė grupę ligonių, sergančių Hantingtono liga, ir juos į Vatikaną atlydėjusius artimuosius, prižiūrėtojus, medikus, slaugus, savanorius, taip pat ligą tiriančius mokslininkus.

Pranciškus: Dievas arti, kiekvieną pašaukia vardu
vatikano radijas

Trečiadienį popiežius audiencijos katechezėje apie krikščionišką viltį dėmesį paskyrė Marijai Magdalietei, Jėzaus mokinei, kurią popiežius pavadino Evangelijos vilties Apaštale.

Pranciškus: keliaujame per pasaulio vargus su Dievo dovanojama ramybe
vatikano radijas

Tikrosios ramybės mes negalime susikurti, nes ji yra Šventosios Dvasios dovana, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Popiežius sekmadienį: teveda mus Fatimos šviesa
vatikano radijas

Sekmadienio vidudienį sveikindamas į Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius, popiežius kalbėjo apie savo piligrimystę į Fatimą, iš kurios grįžo šeštadienio vakarą.

Sekmadienio homilija. Daryti Dievo darbus63
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

„Dievas daro savo darbus per mane“ – sako kun. Algirdas Toliatas. – Svarbu netapti kliūtimi, o aktyviai leisti Dievui veikti.“

Popiežiaus homilija. Kiekvienas keliaujame į savo laiko pilnatvę
vatikano radijas

Dievo tautos tikėjimas bręsta kelionėje, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Popiežius: Nesame našlaičiai, turime Vilties Motiną
vatikano radijas

Tęsdami katechezes apie krikščioniškąją viltį, šiandien žvelgiame į Mariją, Vilties Motiną, – kreipėsi popiežius Pranciškus į Šv. Petro aikštę  užpildžiusius šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius.

Popiežiaus homilija. Krikščionis – taikus, mylintis, susivaldantis1
vatikano radijas

Nesipriešinkime Šventajai Dvasiai; klusniai priimkime Dievo Žodį, sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas skaitinį iš Apaštalų darbų.

Popiežius: Prašykime Šventosios Dvasios atpažinimo malonės58
vatikano radijas

Nepasiduokime priešinimosi Šventajai Dvasiai nuodėmei; verčiau būkime visuomet atviri Dievo staigmenoms, paragino popiežius kalbėdamas rytmečio Mišių homilijoje pirmadienį Šv. Mortos namuose.

Maldos už pašaukimus diena: Pranciškus įšventino dešimt kunigų
vatikano radijas

Ketvirtąjį Velykų sekmadienį, kuris, pagal šiai dienai skirtą Evangelijos skaitinį dar vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu, popiežius Pranciškus iškilmingose Mišiose Šv. Petro bazilikoje įšventino dešimt naujų kunigų.

Pranciškus: geras ryšys su Dievo Motina padeda ryšiui su Bažnyčia
vatikano radijas

Pirmadienį popiežius audiencijoje priėmė Popiežiškosios portugalų kolegijos Romoje bendruomenę, kurią daugiausia sudaro Romoje gyvenantys ir studijuojantys kunigai.

Sekmadienio homilija. Kas sieja piemenį ir avį?53
Kun. Mykolas Sotničenka - Bernardinai.TV

Hebrajų kalboje žodžiai „artimas“ ir „ganytojas“ kilę iš vienos šaknies. Taigi, kas sieja piemenį ir jo avis?

Popiežius: melskimės už griežtus krikščionis, kad išmoktų nuolankumo ir gerumo
vatikano radijas

Penktadienio Mišių pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų pasakoja apie apaštalo Pauliaus atsivertimą – krikščionių persekiotojo Sauliaus tapimą uoliu Kristaus skelbėju Pauliumi.

Popiežiaus homilija. Bažnyčia keliauja, įsiklauso į širdies nerimą ir skelbia džiaugsmą
vatikano radijas

Bažnyčia visada keliauja, įsiklauso į žmonių širdies nerimą ir skelbia džiaugsmą, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Popiežius sekmadienį: tikėjimas – ne patogus sėdėjimas, bet kelionė
vatikano radijas

Popiežius: „Tikėjimą suvokite kaip kelionę, kaip susitikimas su kitais žmonėmis, kaip įsiklausymą į jų sunkumus. Visa jūsų veikla tebūnie ne savęs saugojimas ir gynyba, bet evangelizavimas.“

Sekmadienio homilija. Kaip sutikti Prisikėlusįjį šiandien?2
Kun. Rolandas Taučius OFM - Bernardinai.TV

Kodėl evangelistas įtraukė šią istoriją į savo pasakojimą? Kuo jis aktualus mums ir visų laikų krikščionims? 

Ar verta melstis, kai nesinori?21
Kun. Vytenis Vaškelis

Ar verta malda kreiptis į Tą, kuris geriau už mane žino, kad dabar esu pavargęs, neturiu nuotaikos melstis, esu užsiėmęs kitais dalykais, kad mano malda bus formali bei nedėmesinga?

Popiežiaus homilija. Krikščionis – klusnumo liudytojas1
vatikano radijas

Tik Dvasia gali perkeisti mūsų širdis ir padaryti mus klusnumo liudytojais. Tai Dvasios malonė ir turime jos prašyti. 

Trečiadienio katechezė: inkaras danguje
vatikano radijas

Trečiadienio bendrosios audiencijos pradžioje, prieš popiežiaus Pranciškaus katechezę, buvo perskaitytos paskutinės Evangelijos pagal Matą eilutės.

Popiežius: Klausykime Dvasios, skelbkime tikėjimo konkretumą2
vatikano radijas

Pirmadienio rytą, po Didžiosios savaitės ir Velykų oktavos pertraukos, popiežius Pranciškus vėl sakė homiliją, aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Popiežius sekmadienį: Gailestingumas – mūsų tikėjimo konkretumas
vatikano radijas

Kiekvieną sekmadienį minime Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, tačiau dabartiniu povelykiniu laikotarpiu sekmadienis įgauna ypatingą prasmę.

Apie Dievo Gailestingumą. 17 tiesų, kurias Jėzus atskleidė šv. Faustinai59

Benediktas XVI yra sakęs: „Tai centrinė, mūsų dienų pasauliui skirta, žinia: Gailestingumas – kaip Dievo galia, kaip dieviškoji riba prieš pasaulio blogį.“

Gailestingumo sekmadienis. Žvilgsnio perkeitimas2
Vysk. Kęstutis Kėvalas - Bernardinai.TV

„Ramybė jums“ – tai žodžiai, kurie grąžina mokinimas prarastą didžią dovaną. Jėzus  vėl grąžina Dievo žvilgsnį į tikrovę: pilną džaugsmo ir vilties. Žmogaus žvilgsnis – toks kaip Tomo – persmelktas abejonės.

Pranciškus: krikščionybė – ne ideologija, bet tikėjimo kelionė1
vatikano radijas

Krikščionybė tai ne ideologija ir ne filosofinė sistema, bet tikėjimo kelionė, kuriai pradžią davė pirmųjų Kristaus mokinių liudijimas.

„Magnificat vaikams": Nuo Velykų iki Sekminių2
Magnificat vaikams

Krikščioniško žurnaliuko „Magnificat vaikams" pasakojimas, kas vyko nuo Prisikėlimo iki Sekminių. 

Popiežius: Gyvenimas pagal Dvasią – mūsų prisikėlimo pradžia
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus palinkėjo ramumos Velykų oktavos laikotarpiu, pratęsiančiu Kristaus prisikėlimo džiaugsmą.

Velykų vigilija: įžengėme į kapą, išeikime iš jo, pamatykime naują aušrą
vatikano radijas

„Kaip įmanoma, kad Meilė mirė?“ – pradėdamas Velykų vigilijos Mišių Šv. Petro bazilikoje homiliją klausė popiežius Pranciškus.

Velykų homilija. Dievo tikslas – susitikti su žmogumi89
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Bernardinai.TV

Po Didžiojo penktadienio dramos šiandien švenčiame prisikėlimą. „Nors kančia mums gana artima ir gerai pažįstama, prisikėlimą suprasti sunkiau“, – sako Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. 

Lietuvos vyskupų sveikinimas: „Naujas gyvenimas Kristuje tikrai įmanomas!“42

Žmogaus žvilgsnis galiausiai ieško kito žvilgsnio, kuriame galėtų atrasti ir save. Mylintis kito žvilgsnis kviečia išeiti iš savęs, užmegzti ryšį, priimti ir dovanoti meilę bei gyvenimą.

Didysis šeštadienis: budėjimas iki Aušros37
Kun. Artūras Kazlauskas

Šiandienis susikaupimas veda į vakaro kulminaciją, kai iškilmingai švęsime Kristus kančios istorijos atbaigimą – prisikėlimą. 

Kryžius yra ne „prieš“ pasaulį, bet „už“ pasaulį
vatikano radijas

Didžiojo penktadienio pavakare popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje vadovavo Viešpaties Kančios pamaldoms.

Popiežius plovė kojas kaliniams: atsiminkime, ką mums davė Jėzus1
vatikano radijas

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus kojas plovė dvylikai kalinių, tarp kurių buvo du nuteistieji iki gyvos galvos, trys moterys ir vienas musulmonas iš Albanijos, beje, vasaros pradžioje žadantis priimti krikštą.

Didysis penktadienis: meilė, kviečianti atsakui
Kun. Artūras Kazlauskas

Bažnyčia, apmąstydama savo Viešpaties ir Sužadėtinio kančią ir adoruodama kryžių, prisimena savo gimimą iš mirštančio ant kryžiaus Jėzaus šono ir maldauja viso pasaulio išganymo.

Kryžiaus kelio meditacija1
Asta Venskauskaitė, ACJ

Ėjimas tuo keliu, kuriuo už mus kenčiantis Jėzus praėjo paskutinę savo žemiškojo gyvenimo dieną prieš du tūkstančius metų, tepaliečia mūsų širdžių gelmes.

Didysis penktadienis: tiesiogiai5
Bernardinai.TV

Vyksta Jėzaus iš Nazareto nukryžiavimas ir jūs galite tiesiogiai stebėti vaizdo reportažą! Kas, jūsų nuomone, jis yra?

Krizmos Mišios: Evangelijos malonės – Tiesa, Gailestingumas, Džiaugsmas
vatikano radijas

Popiežiaus Pranciškaus homilija, pasakyta ketvirtadienio rytą Krizmos Mišių metu.

Didysis ketvirtadienis: gavėnios slenkstis Velykų link8
Kun. Artūras Kazlauskas

Didžiojo ketvirtadienio ryto Mišios, dar vadinamos Krizmos Mišiomis, užbaigia gavėnią ir įveda į velykinį tridienį. Šiandien vakare visi liturginiai simboliai ir tekstai bylos apie Kristaus bendruomenės DNR. 

Popiežius: biotechnologijos privalo tarnauti žmogui
vatikano radijas

Naudojant biotechnologijas reikia atsakingai ir išmintingai tarpusavyje derinti mokslo, ekonomikos ir etikos reikalavimus, sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius: Jėzus nesiūlo iliuzijų, bet kviečia kartu su juo nešti kryžių
vatikano radijas

Prasidėjo Didžioji savaitė. Sekmadienio rytą Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus vadovavo procesijai su verbomis ir aukojo Kančios sekmadienio Mišias.

„Amoris laetitia“: išskirtinės ir laisvos meilės dvasingumas30
Popiežius Pranciškus

Santuokoje taip pat patiriamas visiškos priklau­somybės kitam asmeniui jausmas. Tačiau pasiekiamas ir toks taškas, kai poros meilė patiria maksimalią laisvę ir tampa sveikos autonomijos er­dve.

Verbų sekmadienio homilija. Laisvai prisiimtas kelias1
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Dievas savo ištikimam sūnui per kančią ir mirtį suteikia naują gyvybę, kurios dalininkai esame ir mes. Mūsų gyvenimas taip pat yra toks perėjimas. Jėzus duoda mums pavyzdį.

R. Cantalamessa Gavėnios meditacija: Reformacijos jubiliejus – malonės laikas
vatikano radijas

Savo penktąją ir paskutiniąją Gavėnios meditaciją popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa  OFM Cap skyrė 500 metų reformacijos sukakčiai.

Ryto homilija: pažvelkime į Dievo ištikimybę, atraskime džiaugsmą
vatikano radijas

Ketvirtadienio ryto Mišių homilijoje, remdamasis dienos skaitiniais, popiežius Pranciškus kalbėjo apie Abraomą, su kuriuo Dievas sudarė sandorą ir pažadėjo, kad jis taps daugybės tautų tėvu.

Trečiadienio katechezė: sugebėsime atleisti, jei širdyje bus vietos Viešpačiui
vatikano radijas

Bendrosios trečiadienio audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus rėmėsi apaštalo Petro laiško pamokymais.

Popiežiaus homilija. Kas man kryžius?2
vatikano radijas

Kryžius tai ne priklausymo organizacijai „ženkliukas“, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.