Katechezė | Religija

Vaizdo homilija. Džiaugsmo sąlygos – ranka pasiekiamos1
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Evangelija pasakoja apie Joną Krikštytoją. Kai žmonės jo klausė, kas jis yra, Jonas pirmiausiai atsakė – kas jis nėra.

Popiežiaus homilija. Pasitikėkime Dievu, jis nori išgyti mūsų žaizdas
vatikano radijas

Ketvirtadienio Mišių Žodžio liturgija kalba apie Dievo gerumą ir švelnumą ir kviečia juo pasitikėti. 

Trečiadienio katechezė. Kodėl eiti į šv. Mišias sekmadienį?1
vatikano radijas

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie šv. Mišias, pradedant nuo klausimo: „kodėl eiti į Mišias sekmadienį?“

Popiežiaus homilija. Leiskime Viešpačiui mus paguosti
vatikano radijas

Priimkime Viešpaties paguodą, neleiskime, kad mūsų gyvenimą užvaldytų  nepasitenkinimams ir nuoskaudos, sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Tiesinkime gyvenimo kelius
vatikano radijas

Sekmadienį liturgija kalba apie du Advento laikotarpio aspektus – tai metas, kuriuo turime atpažinti savyje tuščias vietas ir jas užpilti, o taip pat metas pašalinti iš savo gyvenimo visus nelygumus.

Vaizdo homilija. Advento misija23
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Esame pratę, kad Kalėdos ir adventas yra vien tai, kas gražu ir miela, o štai čia sutinkame pranašą, kuris supurto: „Duokite tikrų atsivertimo vaisių!“

Žinia Maldos už pašaukimus dienai: neišsigąskime savo ribotumo, bet priimkime Viešpaties balsą
vatikano radijas

55-oji Pasaulinė maldos už pašaukimus diena su jėga pakartoja: „nesame panirę atsitiktinume“, priešingai, mūsų gyvenimas ir mūsų buvimas pasaulyje yra „dieviško pašaukimo vaisius“,

Popiežius: Marija yra pilna Dievo buvimo, joje nėra vietos nuodėmei
vatikano radijas

Gruodžio 8-oji – Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė.  Ką reiškia žodžiai „malonės pilnoji“, kuriais kasdien maldoje kreipiamės į Mariją? 

Popiežiaus bendroji audiencija. „Dėkoju Dievui už kelionę į Mianmarą ir Bangladešą“
vatikano radijas

Trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus pasakojo apie praėjusios savaitės vizitą dviejose pietrytinės Azijos šalyse.

Popiežius: nuolankus – tas, kuris sugeba pakelti pažeminimus
vatikano radijas

Pirmosios Advento savaitės antradienio Mišių skaitiniai kalba apie mažumą ir nuolankumą. 

I advento sekmadienio vidudienio susitikimas: budrumas ir laukimas
vatikano radijas

Adventas yra laikas, kuris mums duodamas, kad priimtumėme pas mus ateinantį Viešpatį, kad žvelgtume pirmyn ir ruoštumėmės Kristaus sugrįžimui.

Vaizdo homilija. Kad atpažinčiau šeimininką86
Kun. Francišek Jusiel - Bernardinai.TV

Tradiciškai pabrėžiama, jog svarbu būti pasirengus, nes ateis kažkas, kas gal užklups netikėtai, kas gal ir baimę kelia.

Popiežius Bangladešo jaunimui: ugdykite darnos atmosferą
vatikano radijas

„Brangus jaunime,  – sakė popiežius, – žvelgdamas į jūsų veidus esu kupinas džiaugsmo ir vilties; tai mano džiaugsmas ir viltis jumis, jūsų kraštu, Bažnyčia ir bendruomene.“

Popiežius jaunimui: nebijokite tikėti Dievo gailestingumu
vatikano radijas

Paskutinis popiežiaus Pranciškaus vizito Mianmare įvykis buvo ketvirtadienio rytą Jangono katedroje aukotos Mišios, kuriose dalyvavo katalikų jaunimas.

Popiežius: taika kuriama „skirtingumų chore“
vatikano radijas

Popiežius paragino Mianmaro religijų vadovus darbuotis vardan taikos, kurti taiką, gerbti skirtingumus.

Popiežiaus: Artimo meilė – sąlyga būti priimtiems į Dievo karalystę
vatikano radijas

Kristaus karaliavimas – tai vadovavimas, tarnystė, tai ir teismas laikų pabaigoje. Šiandien Kristus karalius, ganytojas ir teisėjas mums sako kokie yra priklausymo Dievo karalystei kriterijai.

Vaizdo homilija. Kaip pasireiškia Kristaus vadovavimas2
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Kristaus Karaliaus (Visatos valdovo) šventę 1925 m. įsteigė popiežius Pijus XI. Kodėl taip neseniai?

Popiežiaus homilija. Kaip sergėti Dievo šventovę mumyse?
vatikano radijas

Penktadienio Mišių skaitiniai kalba apie šventyklos išvalymą.

Dėl ko jauties didesnis, tuo ir tarnauk3
Letizia Magri - Fokoliarai.lt

Tais laikais, kaip ir šiandien, buvo lengva moralizuoti, tačiau pačiam taip negyventi, ieškoti sau prestižinės vietos visuomenėje, būdų pasirodyti, pasinaudoti kitais, siekti asmeninės naudos.

Popiežiaus homilija. Ideologinė kolonizacija siekia ištrinti Dievo tautos atmintį
vatikano radijas

Šiomis dienomis Mišių Žodžio liturgijoje skaitomos pirmosios Makabiejų knygos ištraukos kalba apie herojišką pasipriešinimą karaliaus Epifano Antiocho užmojui sunaikinti žydų tautos religinę tapatybę.

Popiežiaus katechezė: Eiti į Mišias reiškia eiti į Kalvariją
vatikano radijas

Popiežius paragino tikinčiuosius Mišiose nusiteikti ir elgtis pagarbiai, nes dalyvavimas mišių aukoje yra kaip ėjimas į Kalvariją, kur Jėzus vardan mūsų atidavė savo gyvybę.

Popiežiaus homilija. Liudijimas – priešnuodis ideologinei kolonizacijai
vatikano radijas

Kultūrinė ir ideologinė kolonizacija – tai užmojis viską suvienodinti, panaikinti visus skirtumus.

Popiežius Pranciškus: Negana tik nedaryti nieko blogo25
vatikano radijas

Žodžio duona, kuria su džiaugsmu dalijamės, ir Eucharistijos duona, kurios netrukus atsilaušime, – sakė popiežius pradėdamas Mišių homiliją, – tai gyvenimo kelionės maistas, kurio mums visiems reikia.

Popiežius: Rūpinkimės vargstančiaisiais ne tik šiandien, bet visuomet
vatikano radijas

Sekmadienį, per vidudienio susitikimą su maldininkais, popiežius prašė, kad vargstantieji būtų krikščioniškų bendruomenių centre visuomet.

Vaizdo homilija. Kol dar yra laiko6

Evangelijoje kalbama apie pinigus – tarsi nedidelė paskaitėlė apie investicijas.

Popiežiaus homilija. Nevenkime minties apie mūsų laukiančią mirtį
vatikano radijas

Vienus Viešpats pasišauks staigiai, kitus po ilgos ligos. Kokia bus mūsų  gyvenimo pabaiga nežinome, tačiau žinome, kad vieną dieną teks atsisveikinti su šiuo gyvenimu.

Popiežiaus audiencija šventimus gavusiųjų draugijų nariams
vatikano radijas

Ketvirtadienį popiežius priėmė Tarptautinės apaštalinių klero draugijų konfederacijos atstovus. 

Popiežiaus bendroji audiencija. Mišios – kilniausia ir konkrečiausia malda
vatikano radijas

Mišios yra malda – pagrindinė, svarbiausia, kilniausia ir tuo pat metu „konkrečiausia“ malda, – sakė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus homilija. Papiktinimai žeidžia žmonių širdis ir žudo viltį
vatikano radijas

Papiktinimai žeidžia širdis ir žudo viltis, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Popiežius: Tikėjimas įkvepia gerus darbus, geri darbai stiprina tikėjimą
vatikano radijas

Negana vien tikėjimo, kad būtume pasiruošę susitikimui su Viešpačiu ir įeitume į Dangaus karalystę, bet reikia ir meilės artimui.

Vaizdo homilija. Kam žmogui protas?46
Kun. Jonas Chrizostomas - Bernardinai.TV

Perskyra, kuri parodo, ar esame protingos, ar paikos mergaitės, yra durys, simbolizuojančios susitikimą su Kristumi mirties valandą. 

Popiežiaus homilija. Krikščionis neturi būti naivus
vatikano radijas

Penktadienio Mišių Evangelijoje girdėjome Jėzaus palyginimą apie nesąžiningą prievaizdą.

Popiežiaus homilija. Šventoji Dvasia – kūrėja, mes – gyvieji akmenys1
vatikano radijas

Lapkričio 9 dieną Bažnyčia liturgijoje mini Laterano bazilikos, Romos vyskupo katedros, visų bažnyčių mieste ir pasaulyje „motinos ir galvos“ dedikavimo metines.

Mišių svarba, prasmė ir grožis. Popiežius pradėjo naują katechezių ciklą1
vatikano radijas

Labai svarbu, kad mes, krikščionys, gerai suprastume šventųjų Mišių vertę ir prasmę, nes tik taip įmanoma gyventi palaikant ryšį su Dievu, – sakė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus homilija. Nepraraskime sugebėjimo jaustis mylimi2
vatikano radijas

Dievas mus myli visada. Jis meilę dovanoja ne dėl mūsų nuopelnų, bet vien savo iniciatyva.

Popiežiaus homilija. Visi esame Dievo išrinktieji1
vatikano radijas

„Dievo malonės dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami“, sako šv. Paulius Laiške romiečiams, kurio ištrauka buvo skaitome pirmadienio Mišių Žodžio liturgijoje.

Popiežius: Krikščionis nesivaiko tuštybės, bet tarnauja broliams ir seserims
vatikano radijas

Jei norime būti tikri Jėzaus mokiniai, nesivaikykime tuštybės, bet tarnaukime broliams ir seserims, kad jų džiaugsmas būtų mūsų džiaugsmas.

Įveikti puikybės demoną79
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

Šiandien Jėzus ragina: nė vieno nevadinkite nei Mokytoju, nei Tėvu, nes visi esate broliai. Tad ar Jėzus paneigia žmogiškąją tėvystę?

Popiežius: Tikime prisikėlimu, esame vilties žmonės
vatikano radijas

Liūdėdami atsisveikiname su žmonėmis, kurie mums buvo artimi ir kurie nuveikė daug gerų darbų, tačiau kartu liturgija stiprina viltį, kad ir jiems ir mums gyvenimas nesibaigia žemiška mirtimi.

„Leisk ateiti pas tave“4

Nors galime racionaliai išaiškinti mirtį biologiniu požiūriu, neįmanoma išgyventi jos kaip „natūralaus“ dalyko. Ji prieštarauja giliausiam žmogaus instinktui.

„Visada kiekvienoje vietoje galime tapti šventi“22

„Oi, esu toks pavargęs, taip daug šiandien dirbau…“ „Vis dėlto sėsk ir paklausyk savo sūnaus, nes jam to reikia.“ Tu prisėdi ir kantriai klausaisi: tai žingsnis šventumo link.

Popiežius: Dievo karalystė turi augti, o ne būti konservuojama
vatikano radijas

Turime su viltimi eiti pirmyn, nes mes „esame išgelbėti viltimi“.

Popiežiaus homilija. Geras ganytojas visada artimas žmonėms
vatikano radijas

Geras ganytojas, geras kunigas, yra su kenčiančiais ir atstumtais žmonėmis, jis nebijo ir nesigėdija savo rankomis prisiliesti prie kenčiančio žmogaus žaizdų.

Popiežius: Geri darbai be meilės nieko neverti27
vatikano radijas

„Tu gali nuveikti daug gerų dalykų, gali laikytis visų įsakymų, bet jei tai darysi be meilės, visi tie darbai bus nieko neverti“, – sakė popiežius Pranciškus.

Vaizdo homilija. Jei nori išmokti mylėti, pasižiūrėk į motiną64
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Meilė Dievui ir meilė artimui – neatskiriamos. Tačiau meilė Dievui gana abstraktus dalykas, tad lengva su ja nejučiomis ir prasilenkti. Kada galiu žinoti, kad išties myliu Dievą? Ir ką reiškia gerai mylėti savo artimą?

Kiek kainuoja Dievo patarnavimai12

Gavau tokį klausimą: Ar galima priimti šv. Komuniją gyvųjų asmenų intencija, kai prašo maldų? Ar Komuniją galima aukoti kaip ir visuotinius atlaidus tik už save arba už mirusiuosius?

Pranciškus: diplomas – didesnės atsakomybės ženklas
vatikano radijas

Šventasis Tėvas pabrėžė, kad universitetinis diplomas neturi būti vien didesnių pinigų sinonimu, bet pirmiausia turi reikšti sugebėjimą priimti didesnę atsakomybę sprendžiant savo laiko problemas.

Popiežiaus homilija. Jėzus atnešė ugnį, kad kovotume1
vatikano radijas

Jėzus mus ragina keisti gyvenimą, atsiversti, niekada nesitaikyti su blogiu, bet su juo kovoti.

Popiežiaus bendroji audiencija. Rojus – mūsų vilties tikslas
vatikano radijas

„Šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 23,43), – pažadėjo Jėzus kartu su juo nukryžiuotam atgailaujančiam nusikaltėliui.

Popiežiaus homilija. Prašykime malonės įeiti į Kristaus slėpinį7
vatikano radijas

Mes žinome, kad Viešpats pas mus ateina savo Žodyje ir Mišių aukoje, tačiau paties žinojimo negana, žodžių negana, bet reikia įeiti į patį slėpinį, sakė popiežius Pranciškus.