Katechezė | Religija

Dienos peržvalga akistatoje su koronavirusu
Susan Haarman - jezuitai.lt

Dienos arba sąžinės peržvalga yra tradicinis ignaciškojo dvasingumo maldos būdas, kviečiantis apmąstyti savo dieną ir labiau įsisąmoninti, kur jaučiate Dievo veikimą.

Prisikėlimo link. Abraomo meilė

Abraomo ranka, laikanti peilį, buvo sustabdyta. Atėjus laiko pilnatvei, Tėvas pats paaukojo savo Mylimąjį Sūnų už mus visus. Visada meilė. 

Sekmadienio meditacija. Kada tampu vertas Dievo?

Šiandienos epizode Jėzus yra tarsi jaunikis, ieškantis savo nuotakos. Tos, kuriai pats galėtų pažadėti „gyvojo vandens“. Tačiau ar jo sutiktoji samarietė tikrai yra gera nuotaka?

Gyvasis vanduo – neišsenkanti bendrystė su Kristumi

„Kai Mišias stebėsiu per televiziją ar klausysiu per radiją, priimsiu dvasinę Komuniją, nes šlovindamas Tave jungsiuosi su Tavimi taip artimai, tarsi tuo metu daugiau niekas neegzistuotų pasaulyje.“ 

„Laisvė – tai ne tik Dievo žmogui duota malonė, bet ir didžiulis įpareigojimas deramai ja naudotis“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Šiandien dėkokime Dievui. Dėkokime tiems, kurie kovojo ir guldė savo galvas už mūsų laisvę, kuria gyvename šiandien. 

„Didžiausios pasaulio galybės yra pasmerktos žlugti, jeigu jos nepaiso Dievo kelio“

Šiandien, Kovo 11-ąją, padėkokime Dievui už mūsų išvedimą į laisvės kelią, bet drauge ir atsiprašykime už visus žingsnius, kai užmiršdavome Dievo žodį ir Dievo kelią.

Sekmadienio meditacija. Dievas žmogui sako: „Su tavimi man gera“
Rūta Šalaševičienė - Bernardinai.TV

Vienas pragaištingiausių sužeistos žmogaus prigimties padarinių – negebėjimas tikėti Dievo meile. 

„Jėzus kviečia mus į šventumą“

Vilniaus Bernardinų bažnyčioje apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petaras Rajičius aukojo Mišias. Siūlome skaityti šv. Mišių metu skambėjusią homiliją. 

Sekmadienio meditacija. Kur mūsų tyko pražūtingiausi apžavai?
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

„Nemanykite, kad velnias yra bjaurus personažas, tykantis mūsų tamsiame skersgatvyje. Prisistato, kaip tas, kuris nori mums gero“.

Kodėl Jėzus buvo gundomas?

Nors „Dievas negali būti gundomas į pikta ir pats nieko negundo“ (Jok 1, 13), bet Jėzaus gundymas dykumoje buvo sudėtinė Atpirkimo plano dalis.

Prisikėlimo link. Adomo malda

Apie pirmojo žmogaus ir mūsų visų viltį. Meditacija pirmai gavėnios savaitei.

Sekmadienio meditacija. Kvietimas daryti daugiau, nei priklauso
Toma Bružaitė - Bernardinai.TV

Šiandienos Evangelija kalba apie dosnumą. 

Sekmadienis – ypatinga liturgijos diena
Magnificat leidiniai

Savaitės dienų tėkmėje ypač svarbus sekmadienis – Bažnyčia sako sekmadienį švęsti. Kodėl ši diena tokia svarbi ir kaip ją pažymėti?

Grįžti prie šaltinio

Biblijos meditacijos potyriai, vedantys į kontempliaciją, augins mūsų meilę Eucharistiniam Jėzui, kurį per šv. Mišias priimame, kad vis labiau Juo pasitikėtume.

Sekmadienio meditacija. Tikroji krikščionybės naujovė
Aurimas M. Juozaitis - Bernardinai.TV

Šiandien girdime ištrauką iš Kalno pamokslo, kuri kalba apie naują etiką.

Popiežius: sąvoka „asmuo“ visuomet pirmesnė už apibūdinimą „sergantis“

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

Į gilumą
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

Lemtingi Jėzaus žodžiai, ištarti Galilėjos žvejui Simonui, amžiams pakeitė ne tik jo, bet ir visos Vakarų civilizacijos gyvenimą: irkis į gilumą.

Kard. S. Tamkevičius: Dievo žodžio mums reikia kiekvieną dieną
Kard. Sigitas Tamkevičius SJ - Vilniaus arkivyskupija

Su pagarba klausomės ar skaitome Šventąjį Raštą, tačiau labai dažnai mums pritrūksta to gyvo tikėjimo, kad per Šventojo Rašto žodžius mums kalba Amžinasis Žodis – Jėzus Kristus.

Sekmadienio meditacija. Iš Dievo rankų
Vysk. Arūnas Poniškaitis - Bernardinai.TV

Vasario 2 d. švenčiame Kristaus paaukojimo šventę.

Grabnyčios – nuoroda į Atpirkimą

Ne tik pašvęstojo gyvenimo asmenys, bet absoliučiai visi Kristaus krauju išgelbėtieji yra pašaukti konkrečiais veiksmais atsiliepti į Jo kvietimą: „Sek paskui mane“ (Mt 8, 22).

Kard. S. Tamkevičius: drąsiai sudėti savo gyvenimą į Dievo rankas
Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

Kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas, sausio 26 dieną iškilmingai įžengė į Šv. Angelės Meriči parapijos bažnyčią Romoje. 

Sekmadienio meditacija. Šviesa, kurios ilgimės
Ses. Rima Malickaitė CC - Bernardinai.TV

Tas paprastas ir sukrečiantis klausimas: „ko ieškote?“ Jėzaus lūpose nuskamba dar stipriau.

Lietuvos vyskupų laiškas pirmojo Dievo Žodžio sekmadienio proga
Lietuvos vyskupų konferencija

Lietuvos vyskupų laiškas pasitinkant pirmą kartą švenčiamą Dievo Žodžio sekmadienį.

Kodėl išgirdę Jėzaus vardą palenkiame galvą?

Paprastas paprotys, kuris padeda apmąstyti vidinį troškimą pagerbti Jėzų ir jo vardą – vienintelį, per kurį esame išgelbėti.

Sekmadienio meditacija. Tapti ženklu

Evangelija pasakoja apie tai, kad Jonas Krikštytojas aiškiai ir tiesiai parodo į Jėzų kaip Izraelio ilgus amžius lauktąjį Mesiją. Kadaise ir mums kažkas parodė Jėzų, ir mes radome drąsos Jį įtikėti.

Sekmadienio meditacija. Atrasti tikrąjį save
Diak. Saulius Andriuška - Bernardinai.TV

Kokią istoriją aš pasakoju pasauliui savo gyvenimu?

Ką apie Eucharistiją galvojo pirmųjų amžių krikščionys?

Ištraukos apie Eucharistiją iš pirmaisiais krikščionybės amžiais gyvenusių tikinčiųjų raštų.

Sekmadienio meditacija. Išgirskime visatos grožio skambesį
Diak. Benas Ulevičius - Bernardinai.TV

Garsioji Evangelijos pagal Joną įžanga nuolat žadina skaitytojų smalsumą.

Popiežius: smurtas prieš moteris – Dievo išniekinimas
Vatican News

„Bet koks smurtas prieš moterį – tai Dievo, gimusio iš moters, išniekinimas. Per moters kūną atėjo žmonijos išganymas. Mūsų požiūris į moteris kūną yra mūsų žmoniškumo rodiklis.“

Popiežius Pranciškus: atmintis yra vilties perspektyva

Popiežiaus Pranciškaus žinia 53-iosios Pasaulinės taikos dienos proga. 

Ką veikia Dievas tavo kasdienybėje?

Nėra geresnio būdo mūsų įžvalgumui ugdyti nei sąžinės tyrimas, rašo kunigas Artūras Kazlauskas. 

Sekmadienio meditacija. Kai sunkumai užklumpa

Paskutinį metų sekmadienį švenčiame Šventąją šeimą, kurią sau pavyzdžiu laiko kiekviena krikščioniška šeima. 

Popiežiaus žinia Urbi et Orbi: Kalėdos – šviesa sužeistai žmonijai
Popiežius Pranciškus - Vatican News

„Visi esame pašaukti skelbti viltį pasauliui, ne tik žodžiais skelbti, bet visų pirma savo gyvenimu liudyti, kad gimęs Jėzus yra mūsų viltis“, – sakė popiežius Pranciškus.

Kalėdų nakties Mišių homilija. Jis nelaukė, kol tapsime geri
Popiežius Pranciškus - Vatican News

Šią naktį Jėzus tai parodo: Jis nepakeitė istorijos prievarta ar žodžiais, bet savo gyvenimo dovana.

„Tegu užgimęs kūdikėlis Jėzus užpildo dieviška ramybe“
Vysk. Linas Vodopjanovas OFM - Panevėžio vyskupija

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM sveikinimas šv. Kalėdų proga. 

Ar suradote lobį?
Vysk. Eugenijus Bartulis - Šiaulių vyskupija

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio sveikinimas šv. Kalėdų proga. 

„Jėzus gimė, kad tu ir aš, kad mes visi gyventume prasmingą, žmogaus vertą gyvenimą“
Vysk. Jonas Ivanauskas - Kaišiadorių vyskupija

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko sveikinimas šv. Kalėdų proga. 

Sekmadienio meditacija. Išdrįsti pasitikėti
Dalia Mackelienė - Bernardinai.TV

Viešpaties angelas paragino nebijoti. Negirdime, ką Juozapas atsakė, bet žinome, ką jiedu su Marija padarė.

Kodėl švęsti Kalėdas, kai pasaulyje tiek neteisybės?

Pasaulyje, kuriame kas minutę iš alkio kas nors miršta, o žmoniją negailestingai maitoja žiaurūs karai, šventinė pompastika atrodo tarsi paniekos pilnas gestas. 

Patirti adventą. Juozapo išbandymas

„Kai atrodo, jog viskas prarasta ir baigta, – ateik į pagalbą, ištvermingasis Juozapai.“

Kaip kovoti?

Gyvenimo rūpesčiai, baimės ir skuba pamažu užgriozdina žmogaus širdį tokiais susidomėjimais, kad domėjimasis Dievo valia paprasčiausiai išnyksta. Tad kur rasti priešnuodį?

Popiežius Pranciškus: prakartėlė yra tikėjimo perdavimo proceso dalis

Šventojo Tėvo apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę.

Sekmadienio meditacija. Mūsų džiaugsmo priežastis
Rūta Šalaševičienė - Bernardinai.TV

Trečiasis advento sekmadienis pratrūksta džiaugsmu.

Sekmadienio meditacija. Tikrasis širdies ilgesys
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

Nors mūsų širdims mieliau girdėti apie Jėzų – Avinėlį, gailestingąjį ir neatstumiantį nė vieno, tačiau jis yra ir Judo Liūtas.

Patirti adventą. Zacharijo tyla

Turbūt niekada nebuvai toks laimingas, Zacharijau, kaip tuos devynis tylos mėnesius iki meto, kol tavoji žmona pagimdė sūnų, kurį paėmęs pragydai šlovinimo giesme.

Sekmadienio meditacija. Dvi karalystės. Kurią renkuosi?
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

„Gelbėkis, galvok apie save!“ – su tokiu piktojo gundymu neretai susiduriame kiekvienas.

Grožis – nuoroda į amžinybę

Prieš dvidešimt metų, 1999-aisiais, buvo paskelbtas popiežiaus Jono Pauliaus II „Laiškas menininkams“.

Popiežius Pranciškus: Biblija kalba ir apie mūsų laikų vargšus

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga.