Katechezė | Religija

Alfa. Kaip galiu pasipriešinti blogiui?

Naujajame Testamente kalbama apie dvasines blogio jėgas ir apie tai, kad pasaulyje vyksta kova tarp gėrio ir blogio jėgų; tarsi dvasinis karas.

Liepą popiežius kviečia melstis už teisėjus, advokatus, prokurorus
Vatican News

Melskimės, kad visi tie, kurie užtikrina teisingumą, išliktų moraliai vientisi ir kad neteisingumas pasaulyje netartų paskutinio žodžio.

Kančią sunku suvokti, dar sunkiau pakelti
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

Mes, kaip ir kiti gyvi kūriniai, visais įmanomais būdais vengiame kančios, bėgame nuo mirties.

Arkivysk. G. Grušas: pripažindami Liublino unijos istorinę reikšmę, turime pasimokyti iš jos trūkumų
Vilniaus arkivyskupija

Arkivysk. Gintaro Grušo homilija šv. Mišiose Liubline, minint 450-ąsias Liublino unijos metines.

Sekmadienio meditacija. Jėzus ir atmetimas

 „Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti!“

Suklydai ir taisykis

„Toks kiekvieno Jėzaus mokinio pašaukimo kelias: suklydai ir taisykis!“ 

Vaizdo homilija. Tavo širdies vartai - nenugalimi
Marek Dettlaff OFM Cap. - Bernardinai.TV

Šios dienos šventė byloja apie ištikimybę, tvirtumą ir išmintį.

Stipriojo duona

Kartą šv. Augustinas maldos su Jėzumi artume išgirdo dieviškos malonės kvietimą: „Valgyk mane, aš esu Stipriojo duona.“

Devintinių homilija. Dvylika pintinių likučių
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Bernardinai.TV

Evangelija šia proga kalba apie duonos padauginimą. Įvykį, kuris giliai įsirėžė į pirmųjų krikščionių sąmonę – apie jį pasakoja visos keturios Evangelijos. 

Tikroji žmogaus didybė kyla ne iš to kiek, bet kaip gyvenama

Arkivysk. G. Grušo pamokslas padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Mišiose.

Alfa. Kaip nugyventi likusį savo gyvenimą visavertiškai?

Būti krikščioniu – tai būti kaip Jėzus. Jėzus buvo pats žmogiškiausias iš kada nors gyvenusių žmonių. Kuo labiau panašėsime į Jėzų, tuo būsime žmogiškesni.

Švč. Trejybės sekmadienio homilija. Dievo pažinimas – tai kelionė
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Šv. Dvasia ir toliau veda Bažnyčią į tiesos pilnatvę. Visa žmonijos istorija yra vis labiau praturtinanti kelionė Dievo link.

Mylintiems atsiveria Trejybės paslaptis

„Kas myli pasaulį tarnaudamas tik sau, savavališkai sukeičia vertybes, nes viskam, kas regima, skiria pirmą vietą, o Mylintysis paliekamas nuošalyje... “

Pradžiugti Šventąja Dvasia

Dievo Dvasios dovanos ir jėga – ne tik charizmatinio sąjūdžio nariams. Kiekvienas krikščionis pritraukia subtilų ir neabejotiną Jos veikimą, kai paprasčiausiai seka Kristumi. 

Sekminių homilija. Dvasia, pasotinanti meilės alkį
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Didelė paguoda, kad Viešpats nepalieka mūsų našlaičiais. Jis sugalvojo būdą kaip pasilikti su mumis per visus laikus, lydėti ir būti arti neišgąsdinant, negluminant mūsų. 

Alfa. Kaip galiu būti pripildytas Šventosios Dvasios?

Kiekvienas krikščionis turi šv. Dvasią, bet ne kiekvienas krikščionis yra pripildytas Dvasios. 

Marija – pirmoji Bažnyčios charizmininkė

Ta pati Marija, kuri po kryžiumi tampa Bažnyčios Motina, čia, Aukštutiniame kambaryje, mums atsiskleidžia kaip Bažnyčios krikšto motina.

Sekmadienio homilija. „Aba, Tėve“

Jėzus žengia į dangų. Ši šventė liudija didžiulę Kristaus meilę mums: dėl mūsų jis tapo žmogumi, o dabar mus iškelia iki dangaus.

Meilė visuomet siekia sutikti kitą

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 53-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga.

Kasdien repetuoti kilimą dangun

„Su džiaugsmingu dėkingumu palydime Jėzų, keliaujantį pas Tėvą (Jn 14, 28). Jis tarsi sportininkas baigė nelengvą bėgimą.“

Prieš atsisveikindami, pasakome kas svarbiausia
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

Tai reikia prisiminti, gilinantis į Jėzaus atsisveikinimo su savo mokiniais kalbą per Paskutinę vakarienę.

Dievas – tai šokis!
Richard Rohr - Katalikų pasaulio leidiniai

Ištrauka iš Richard Rohr ir Mike Morrell knygos „Dieviškasis šokis: Švč. Trejybė ir asmens transformacija“.

Popiežius rumunams: Šventosios Dvasios dovanojama vienybė nėra vienodumas
Vatican News

Šeštadienio popietę popiežius Pranciškus Rumunijoje susitiko su jaunuoliais ir šeimomis.

Prasideda Sekminių novena

Nuo gegužės 31 d. devynias dienas, kasdien iki Sekminių išvakarių, katalikai bažnyčiose ar namie raginami melstis Šventajai Dvasiai.

7 žingsniai, kurie padės sugrįžti prie Išpažinties
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras

Jei jau kurį laiką galvojate atlikti išpažintį, šis tekstas skirtas jums. Eiti išpažinties niekada nėra malonu ar smagu, bet visada verta.

Alfa. Kaip veikia Šventoji Dvasia?

Taip, kaip susijungus vyrui ir moteriai gimsta nauja būtybė, taip ir šv. Dvasiai įžengus į vyrą ar į moterį, gimsta nauja dvasinė būtybė – žmogus gimsta iš naujo, atgimsta iš aukštybės.

Kalbėti iš širdies

„Mūsų maldos nuoširdumas tiesiogiai liudija mūsų tikėjimo su Dievu bendrystės tikrumo lygį.“

Sekmadienio homilija. Kaip randasi tobula vienybė
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

Vienybė yra viena iš sunkiausiai perprantamų tikrovių. Ne vienas totalitarinis režimas mėgino ją kurti, siūlydamas savo priemonių ir receptų.

Popiežius: kreiptis į Dievą „Tėve“ reikia drąsos
Vatican News

„Galime pasakyti, kad krikščioniška malda gimsta iš drąsos Dievą pavadinti Tėvu.“

Popiežius: šypsena – ramybės širdyje ženklas
Vatican News

„Žmogus, kuris gyvena su šia ramybe širdyje, niekada nepraranda humoro jausmo. Moka pasijuokti iš savęs, linksminti kitus, nebijo savo šešėlio, juokiasi.“

Džiaugtis su besidžiaugiančiuoju

Daryti gera artimui, kad būtų nuolat garbinamas Neregimasis, yra tolygu mylėti Dievą.

Vaizdo homilija. Jėzaus testamentas ir palikimas
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Mirus žmogui, paprastai yra skaitomas jo testamentas. Ar žinojote, kad ir Jėzus mums paliko savąjį? Jis yra skaitomas kaip tik dabar, Velykų laiku.

Popiežius: „Niekas negali sakyti, kad blogis jo neliečia“
Vatican News

Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus komentavo „Tėve mūsų“ maldos prašymą: „Gelbėk mus nuo pikto“. 

Alfa. Kas yra Šventoji Dvasia?

Motina Teresė kartą pasakė, kad didžiausia pasaulio liga… tai ne badavimas, bet vienatvė, kurią žmonės patiria gyvendami Dievo sukurtame pasaulyje, bet neturėdami santykio su savo Kūrėju. 

„Aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane“

Dieviškasis žvilgsnis viską mato po vieną. O mes, dėl žmogiškojo proto silpnumo, dalykus bei žmones, esame priversti matyti grupėmis. Mes nepajėgūs kiekvieną matyti atskirai.

Sekmadienio homilija. Išgirsti balsą, kviečiantį namo
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Šiandien ir mes norime išgirsti Jėzaus balsą tarp visų pasaulio triukšmų.

Drąsa rizikuoti dėl Dievo pažado
Popiežius Pranciškus - Lietuvos vyskupų konferencija

Popiežiaus Pranciškaus žinia 56-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga.

„Dvasinis Jėzaus autoritetas nesislėpė po pareigomis. Jis slėpėsi po rankšluosčiu“

Verta Gerojo Ganytojo charakterio savybių maldose linkėti ne tik būsimam mūsų šalies vadovui, bet ir visiems, kuriems tenka vadovauti savo pavaldiniams. 

Alfa. Kaip Dievas mus veda

Nuostabi krikščioniško tikėjimo žinia yra ta, kad mes nesame vieni. Mums nereikia patiems nešti visos gyvenimo naštos. Dievo vedimas – tai mūsų santykis su Juo. 

Grąžinkime Dievui Jo galią

„Atsiversti ir tikėti“ nereiškia dviejų vienas po kito einančių žingsnių, bet vieną ir tą patį fundamentalų veiksmą: atsiverskite – t. y. tikėkite!

Sekmadienio homilija. Tu žinai, kad Tave myliu

Jėzaus nėra su mokiniais valtyje – ir prisiartina piktasis su savo pagundomis bei tamsa.

Vaikai – neilgam laikui patikėta dovana

Motinos dieną tesikreipia mamos į Mariją, motinų Motiną, kuri ištvėrusi visus išbandymus, kaskart vis iš naujo mokys jas visus širdies skausmus aukoti vidiniam savo vaikų bei vyrų keitimuisi. 

Gegužę popiežius prašo melstis už Bažnyčią Afrikoje
Vatican News

„Šį mėnesį melskimės, kad savo narių pastangomis Bažnyčia Afrikoje ugdytų tautų vienybę, būtų šiam žemynui vilties ženklas.“

„Tėvas nespendžia spąstų savo vaikams“
Vatican News

Popiežius Pranciškus, tęsdamas katechezių ciklą apie „Tėve mūsų“ maldą, komentuoja kreipinį: „Ir neleisk mūsų gundyti“.

Popiežius prašo darbovietėse liudyti krikščioniškas vertybes
Vatican News

Popiežius kirpėjų ir kosmetikių paprašė krikščioniškai atlikti savo amatą, klientams liudyti gerumą ir mandagumą, padrąsinti geru žodžiu, tačiau niekuomet nepasiduoti apkalbų pagundai.  

Gailestingumo sekmadienio homilija. Kad patirtume gyvenimo apstumą
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Paskutinės vakarienės kambaryje susirinkę mokiniai, tačiau nesakoma, kad jie yra kartu. Tarsi pasislėpę, nieko neieškantys – ne taip kaip moterys.ž

Už mirtį stipresnis gyvenimas

Kristaus kūne buvusių žaizdų randai liudija, kad gyvenimas yra stipresnis už mirtį. Ši nuoroda į tai, kas dar laukia mūsų.

Alfa. Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?

Biblija, kaip žinote, yra populiariausia knyga pasaulyje. Šekspyro veikalai buvo išversti į 60 kalbų. Biblija buvo išversta į daugiau nei 2000 kalbų. Tai nepralenkiamas pasaulio bestseleris.

„Gyvenkime Kristaus prisikėlimu“

Kauno arkivyskupijos ganytojų velykinis sveikinimas.