Komentarai ir pokalbiai | Religija

Du bendražygiai, ištikimi Dievui ir tėvynei

Minint lietuvių literatūros klasiko kan. J. Tumo-Vaižganto mirties 85-ąsias metines, istorinė apybraiža apie šio kunigo ir pal. Jurgio Matulaičio bendradarbiavimą.

DŽIAUGSMAS: PIRMASIS MEILĖS VAISIUS

Džiaugsmas yra ne tik praktikuojamų dorybių vaisius, bet ir kovos su nuodėme priemonė.

Tradicija: gyva, mirusi, pavojinga...
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Negalime pasiduoti tai gundančiai ir primityviai mąstymo schemai – kaltųjų paieškoms, manant, kad juos nubaudus viskas susitvarkys. Globalizuoto pasaulio sąlygomis kraujo praliejimas gali tapti visuotinis, apokaliptinis ir... paskutinis. 

Alfie Evanso istorija: kai gyvenimas tampa per sunkus

Ligos ar negalios akivaizdoje tenka priimti sunkius sprendimus: tęsti gydymą ar nutraukti, palaikyti žmogaus gyvybę ar atsitraukti. Svarbiausias klausimas – kas šiuos sprendimus turi priimti?

Vienuolis, redaktorius, kankinys

1941 metų liepos 29 dienos rikiuotės metu stovyklos komendanto pavaduotojas Karlas Fritzschas atrinko dešimt kalinių, turėjusių mirti badu. 

Apribota prekyba sekmadieniais Lenkijoje – krikščioniškumo liudijimas?

Nuo kovo Lenkijoje įsigaliojo įstatymas, ribojantis prekybą sekmadieniais ir švenčių dienomis. Ar verta būtų sekti šiuo kaimynų pavyzdžiu?

Simone Weil apie „komercinio skonio“ žmogaus teises

Žmogaus teisės priklausydamos tik šios realybės pasauliui tam tikra prasme neigia žmogaus sielą. 

Negyventas gyvenimas

Meditacija apie gyvenimą be Dievo – negyvenimą, kurį pasirenkame patys neieškodami savo Kūrėjo ir neatpažindami savęs kaip kūrinio.

Vlado Mirono gyvenimas ir tragedija
Vanda Ibianska - Artuma

Kunigas Vladas Mironas – ne tik signataras, bet ir itin aktyvus visuomenininkas, šalies ministras pirmininkas, kultūrininkas.

Bendruomenė, kurioje augame malone
Irmantas Jakubonis - Gyvieji šaltiniai

Kokios bendruomenės mes trokštame?

Lietuvos bažnyčių istorijos. Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia

Videoreportažas apie vieną gražiausių Šiaurės Lietuvos išlikusių architektūros paminklų iš 19 šimtmečio pabaigos – Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčią.

G. Weigelis: tikintieji Rusijoje nusipelnė daugiau nei Putinui pataikaujantis Kirilas

Čia, JAV, mes pastaruoju metu regėjome pernelyg daug to pavyzdžių tam tikrų evangelikų lyderių gretose. Tačiau šiandien kalbant apie pataikūniškumą yra sunku pralenkti Maskvos ir visos Rusios patriarchą Kirilą.

Sirijos patriarchai smerkia „nepateisinamą išpuolį“ prieš jų valstybę

Graikų ortodoksų, sirų ortodoksų ir graikų melkitų patriarchai pasmerkė „brutalią JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos agresiją“.

Ieškodamas vilties leidi veikti Šventajai Dvasiai
Kun. Aldonas Gudaitis SJ - Laiškai bičiuliams

Ieškoti savo aplinkoje, savo kasdienybėje, savo asmeninėje patirtyje, kur yra gėris, kokie įvykiai ar mintys mus atveria vilčiai, ir tikrai ją rasime.

Ar kitose planetose gali būti Jėzaus įsikūnijimų?
Laiškai bičiuliams

Mintis, kad mokslas ir religija tarpusavyje kariauja, kilo tik prieš 100 metų. Manoma, kad ji siekia Galilėjaus laikus, tačiau iš tikrųjų yra gana nauja. Pokalbis su Vatikano observatorijos direktoriumi.

Apie laimę nesileisti gąsdinamiems

O tie, kurie mus gąsdina demonais ar gėjais, juk nenori, kad būtume linksmi ir džiūgautume. Jie nori, kad darytume, ką jie sako, nes bijome, jog kitaip bus blogai. Bet labiausiai jie nori, kad jų klausytume. Kad jaustumės iš jų gavę gerą patarimą. 

Padedantys rasti Dievo dažnį. 25 joanitų metai Lietuvoje

Jau ketvirtį amžiaus sostinės Antakalnio rajone įsikūrę Šv. Jono broliai padeda žmonėms ieškoti Dievo dažnio, teikia dvasinę oazę. 

Šventėti – atlikti savo paskirtį

Ar dirbi valytoja mokykloje, ar planuoji kitiems metams didelės vertės kompanijos biudžetą, svarbu dirbti Viešpačiui, viską skirti didesnei Jo garbei.

Apie pasišventimą Dievui
Arnoldas Jalianiauskas - Gyvieji šaltiniai

Paprastos kasdienės situacijos, tolimi prisiminimai yra Dievo artumo, jo vedimo ženklai, atsidavimo liudytojai.

Lurdo savanoriai – stebuklų liudininkai
Maltos ordinas

Apie Lurdą, ten įvykusį apsireiškimą ir nuolat vykstančius stebuklus pasakoja Lurdo savanorė Rūta.

Kuo ypatinga E. Macrono kalba katalikams Bernardinų kolegijoje?

Prancūzija užvirė po prezidento kalbos katalikams balandžio 9-ąją. Vieniems stebintis ir giriant, kiti įžvelgia Bažnyčios atskyrimo nuo valstybės principo pažeidimą.  

Pal. Jurgis Matulaitis: atėjo laikas pirmai lietuvių moterų vienuolijai

Istorinė apybraiža, minint Vargdienių seserų kongregacijos įkūrimo šimtmeį bei vienuolijos įkūrėjo pal. Jurgio Matulaičio gimtadienį.

Karčiai saldi katalikiška mintis

Autorė atsako į neseniai publikuotą Giedriaus Saulyčio tekstą „Ko netikintieji laukia iš krikščionių“.

Pal. Teofiliaus Matulionio bendražygiai Rusijos kunigų teisme

Istorinė apybraiža apie parodomąjį Mogiliavo arkiv. J. Ciepliako ir kunigų teismą, kuriame buvo teisiamas dabar jau palaimintasis Teofilius Matulionis.

Lietuvių išeivių vaikų vasaros

Autorius dalinasi prisiminimais apie vasaras, praleistas Pranciškonų sodyboje, Kenebunkporte.

Komunija protestantui sutuoktiniui? Vokietijos vyskupai kreipiasi į Vatikaną

Katalikiškos tradicijos šalyje nėra lengva suprasti, su kokiais sunkumais susiduria mišrią santuoką sudarę dviejų skirtingų konfesijų krikščionys.

„Gaudete et exsultate“: šventumo kelias veda prieš srovę

Pirmieji įspūdžiai apie vakar paskelbtą popiežiaus Pranciškaus Apaštališkąjį paraginimą – tai ilgas popiežiaus laiškas kiekvienam, ieškančiam Dievo kasdienybėje.

Kai mes nutylam, arba Atidūs Dievo balsui, kalbančiam į širdį

Malda yra ne mūsų žodžių daugybė, o pokalbis su Dievu, tokia tyla, kai girdime, klausomės ar prisiglaudę prie Mylimojo nurimstame.

Šventumo link su Faustyna Kowalska

Videopasakojimas apie šv. Faustinos praktikuotas dorybes. Ko galime iš jos pasimokyti?

Jaunimas nori kartu kurti autentišką Bažnyčią

Su Gintare Dragūnaite svarstome apie jaunimo priešsinodinį susitikimą, Bažnyčios vadovų dialogą su jaunais žmonėmis ir apie tai, kokios Bažnyčios jie ieško šiandien.

Tarnaujančios dvasios ir kūno vargdieniams

Pokalbis su sese Vincenta apie pagalbą, kurią Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija teikia Šv. Kryžiaus namuose.  

Apie buvimą Dievo akivaizdoje

Mane visada sudomina pareiškimai, kai kas sako, kad meldžiasi tada,  kai jam reikia. Domina tas santykis su Dievu „iki pareikalavimo“ – iki sudėtingų situacijų, kuriose šaukiamasi Dievo, o iki tol – Jam suteikiamos atostogos, kad užsiimtų savais reikalais.

Kai Jėzus – tik „influenceris“

Visais laikais Jėzaus asmuo daugelį įkvėpdavo savo žodžiais ir darbais. Tačiau krikščionys jį laiko ne tik sektinu pavyzdžiu, o Atpirkėju.

Ko netikintieji laukia iš krikščionių

Bažnytinis fariziejiškumas yra dar blogesnis už pasaulietinį. Negalime didžiuotis savo dvasingumu, nes patys nesame pajėgūs jo pamatuoti.

Pal. Jurgis Matulaitis: Fribūro marijonų noviciate, gyvenimo versmei trykštant

Istorinėje apybraižoje ištraukos iš Marijonų generolo ir 1911 m. Fribūre jo įkurto marijonų noviciato magistro t. Jurgio Matulaičio bei jo mokinių dienoraščių.

Šventoji Dvasia yra advokatas

Gyvendami žemėje mes negalime iki galo suvokti Dievo ir pasakyti suprantamai, kas yra Dievo Dvasia, tačiau galime pabandyti sužinoti, kas Ji yra mums.

Velykų džiaugsmo grojaraštis

Penki muzikos kūriniai, praturtinsiantys Velykų laiką. Rekomenduoja grigališkojo choralo specialistė Viktorija Silenkovaitė. 

Pranciškus: Kristaus prisikėlimas yra tikra nenuvilianti viltis pasauliui
vatikano radijas

Mes, krikščionys, tikime ir žinome, kad Kristaus prisikėlimas yra tikra nenuvilianti viltis pasauliui. Tai kviečių grūdo jėga, tos meilės, kuri nusižemina ir aukojasi iki galo ir kuri tikrai atnaujina pasaulį. 

Popiežius Pranciškus: Ar sugebu stebėtis?
vatikano radijas

Visų pirma žinia, skelbimas: „Viešpats prisikėlė“. Šiuose žodžiuose telpa visa mūsų tikėjimo esmė. Šiuos žodžius nuo pat to ryto krikščionys kartojo vienas kitam, kad jie net tapo krikščionišku pasisveikinimu.

Velykų nakties Vigilijos homilija: ar liksime užtildyti?
vatikano radijas

Velykų nakties budėjimo liturgiją popiežius Pranciškus pradėjo prie šv. Petro bazilikos durų, čia uždegtą Velykinę žvakę nešdamas tamsoje per visą baziliką iki pagrindinio altoriaus. Nuo šio įspūdžio Šventasis Tėvas pradėjo ir vėliau sakytą homiliją.

Ir mes esame tos pergalės dalininkai

Solidariai su visu krikščionišku pasauliu švęsdami Viešpaties pergalę kiekvienas stiprinkime savąjį tikėjimą bei supratimą, jog ir mes esame tos pergalės dalininkai. 

Jėzus mus nori vesti į savo šviesą

Popiežius Pranciškus, kurio taip laukiame šiais metais atvykstančio į Lietuvą, mums primena, kad prisikėlimas nėra praeities dalykas, bet turi visa persmelkiančią gyvybinę jėgą. Ten, kur buvo mirtis, atsiranda nauja gyvybė. 

Klarisių abatė: tarsi diena be Dievo

Jauna moteris daugelį metų gyvenanti klauzūros tyloje dalijasi mintimis apie Didįjį šeštadienį.

Didžioji savaitė – didysis klausimas: ar iš tiesų gyvenu
Kun. Algirdas Toliatas - Marijos radijas

Kun. Algirdas Toliatas – apie kunigų gimdytoją Mariją ir Didžiąją savaitę, vedančią į Prisikėlimą.

Pesachas – žydų fizinės ir dvasinės laisvės šventė

Kiekvieną pavasarį viso pasaulio žydų bendruomenės švenčia tūkstantmečius skaičiuojančią šventę, per kurią prisimenamas žydų tautos išėjimas iš Egipto vergovės. Šiemet šventinė Pesacho savaitė prasidės kovo 30 d. vakare ir tęsis iki balandžio 7 d.

Naktį, kurią turėjo būti išduotas

Turime priimti visą skandalingą šio eucharistinės dovanos konteksto tiesą. Visa tai įvyko tą naktį ne todėl, kad tai buvo paskutinė naktis prieš suėmimą.

Popiežiaus vardo žinia
Tomas Viluckas - Artuma

Senajame Testamente vardo pakeitimas visada reiškė, kad pasikeitė asmens santykiai su Dievu.

Apie Velykų esmę. Pokalbis su kunigu Algirdu Toliatu ir dirigentu Modestu Barkausku

„Velykos yra mūsų pačių perėjimas per mūsų gyvenimo Didžiąją savaitę“, – sako kunigas A. Toliatas ir kviečia į Didžiajam ketvirtadieniui skirtą koncertą Šv. Kotrynos bažnyčioje.

Persekiojami krikščionys šaukiasi mūsų pagalbos

Šimtai tūkstančių krikščionių kiekvieną dieną patiria persekiojimus, aukoja savo gyvybes, turi bėgti iš savo namų, netenka savo artimųjų. Šiandien jie šaukiasi mūsų pagalbos, jiems reikia, kad juos išgirstume.

Velnias pagal popiežių Pranciškų

„Velnias veikia ir 21 amžiuje, tad mes turime išmokti su juo kovoti.“