Komentarai ir pokalbiai | Religija

Keisti tai, kas skaudžiausia

Kuo žmonės laisvesni, kuo oriau gyvena, tuo laisviau visa širdimi drauge Viešpatį šlovina.

Kun. Lionginas Virbalas SJ: kiekvienam reikalingas sveikas poilsis

Visada maniau, kad galėčiau geriau tarnauti Bažnyčioje būdamas kunigu, ir tą ne kartą išsakiau. Kartu stengiausi įsiklausyti ir į išsakomus lūkesčius bei prašymus. 

Popiežiaus ir Didžiojo imamo deklaracija jau ir lietuvių kalba
Lietuvos vyskupų konferencija

Į lietuvių kalbą išversta popiežiaus Pranciškaus ir Didžiojo Al-Azharo imamo Ahmado Al-Tayyebo taikai kviečianti bendra deklaracija.

Piktnaudžiavimo krizė Bažnyčioje: gera diagnozė – geras bus ir vaistas

Žiniasklaida ir socialiniai tinklai mirga greitomis analizėmis ir nuosprendžiais. Klausimas pernelyg skaudus ir svarbus, kad leistume sau paviršutiniškai spręsti.

Vienintelė svarbi – Viešpaties registracija

Prieš 50 metų, 1969-aisiais, iš arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir kun. Juozo Zdebskio buvo atimti kunigo registracijos pažymėjimai, uždraudžiant atlikti tiesiogines katalikų dvasininko pareigas.

Nėra krikščionybės be švelnumo
Vatican News

Popiežius atkreipė dėmesį į labai svarbią, bet šiomis dienomis ne visur savaime suprantamai taikomą vertybę – švelnumą.

Nelaimingumo algoritmas
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Dažniausiai mes būname nelaimingi dėl netinkamo santykio su esamu momentu ir troškimais bei svajonėmis. 

5 gyvo maldos gyvenimo bruožai

Katalikiškas JAV interneto puslapis surengė nedidelę apklausą ir paskelbė trumpą sąrašą dalykų, kurie, būdingi gyvą ir intensyvų maldos gyvenimą praktikuojantiems žmonėms.

Penki muzikos kūriniai gavėniai

Siūlome penkis muzikos kūrinius, kurie galėtų praturtinti pasiruošimo šv. Velykoms laiką. 

10 kultūrinių nuostatų, su kuriomis susiduria nūdienos apaštalas (II)
Kun. Charles Pope - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Krikščionims, kurie vis dar mėgina skelbti Evangeliją, svarbu suvokti, kokiomis prielaidomis remiasi jų pašnekovai.

Pasninkas – kam jis reikalingas?

Pasninkas – tai ne dieta. Pasninkas yra susilaikymas nuo bet ko, kas mums labai malonu. O ko nors atsisakymas – tai įrodymas, kad kažką kitą laikome svarbesniu.

Sielas pagaunantis džiaugsmo tinklas

Kaip atrodo sėkminga jaunimo evangelizacija? Pokalbis su JAV įsikūrusios katalikų studentų draugijos Focus Missionaries nariu.  

Tikėjimas ir tapyba
Agnė Kulbytė - Krantai

Tapytoja ir filosofė A. Kulbytė aptaria krikščioniškojo tikėjimo raišką dabartinėje tapyboje. Autorės mintys klostėsi kalbantis su tapytoja J. Šalkauskaite.

Bažnyčia turi pati gydyti savo narių padarytas žaizdas
Vilniaus arkivyskupija

Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkime svarstyti nepilnamečių apsaugos klausimai.

Kaip su vaikais kalbėtis apie gavėnią: pasiruošimas

Pradėjome gavėnios kelionę. Vis sulaukiame klausimų, o kaip su visai mažais vaikais apie tai kalbėtis ir kaip tuo gyventi paprastoje kasdienybėje?

Kas toliau, Šventasis Tėve?

Praėjo dar vieni metai su popiežiumi Pranciškumi. Sveikindami jį apžvelgiame, kokius uždavinius Šventasis Tėvas kelia katalikų bendruomenei.

Maldos sunkumai
Salvador Ros García - Katalikų pasaulio leidiniai

Malda nėra įrankis daryti spaudimą Dievui ir pasiekti, kad Jis nusileistų žmogaus troškimams; ji skirta keisti ne Dievą, o besimeldžiantįjį.

Šeštosios pontifikato metinės
Vatican News

Kovo 13 dieną sukanka šeštosios popiežiaus Pranciškus pontifikato metinės.

Gavėnios „sakramentas“
Vatican News

Bažnyčia nesudvejojo gavėnią ir Velykas pavadinti „sacramentum“, kad primintų, jog čia ir dabar pats Jėzus stoja šalia mūsų ir kartu su mumis eina dykumoje.

Politika ir religija Ukrainoje: tarp bizantiškos nostalgijos ir LDK patirties

Gal ir numanėte, kad Lietuva glaudžiai susijusi su Ukrainos valstybingumo įtvirtinimu, tačiau tikriausiai nustebsite sužinoję apie vieną iš netikėtų būdų.

Kuriantys. „Ahmadija“ – mylėk kiekvieną, nekęsk nė vieno
TV Europa ir partneriai

„Ahmadijos“ asociacija padeda į visuomenę integruotis musulmonams, bando paneigti mitus apie islamo religiją, prisideda prie bendruomenės klestėjimo įvairiomis akcijomis.

Leiskite mažutėliams
Dalia Janušaitienė - Evangelija.lt

Suvokę savo nuodėmingumą, nei tėvai iš vaikų, nei vaikai iš tėvų jau nebegali reikalauti, laužti, spausti ar bandyti išmušti tobulumo, juk ir patys yra netobuli. 

Apie tarnystę Dievui, sielos sveikatą bei ramybę
Sonata Aleksandravičienė - Evangelija.lt

Pokalbis su sveikatos psichologu Aleksandru Anikinu, Švenčionėlių krikščionių evangelikų bažnyčios vyresniuoju.

Nuncijus – popiežiaus akys ir ausys

Pasakojimas apie tai, kokios apaštališkųjų nuncijų pareigos ir ką pavyko nuveikti Lietuvoje misiją atlikusiems nuncijams.

„Nežinojimo debesis“ – vadovėlis siekiantiems dvasinių aukštumų

Kelias į Dievą yra meilė, kurios dėka po truputėlį galime prasiskverbti per tą „nepažinimo debesį“, kad regėtume Tą, kurio alksta mūsų siela.

„Priklausomybė yra bendravimo stoka“
XFM Radijas

Beveik du dešimtmečius su reabilitantais dirbantis evangelikų liuteronų kunigas V. Miliauskas pažymi, kad didieji pokyčiai prasideda ryžtingai apsisprendus pačiam.

Gavėnios iššūkis – pasninkas už klimatą

Tradicija kalba apie penktadienius be mėsos, bet šiandienė mūsų bendrųjų namų – Žemės – būklė rodo, kad to per mažai. 

Kardinolo Pello byla: atkurtas teisingumas ar raganų medžioklė?

Australijos prisiekusiųjų sprendimas dėl kardinolui pareikštų kaltinimų seksualiai išnaudojus nepilnamečius kelia abejonių.

Maldoje – viso pasaulio žmonių rūpesčiai

„Pašaukimą atpažįsti, kai pajunti palinkimą, kurio pirmas ženklas – intensyvi malda“, – sako sesuo Marija Teresė OCD.

Apie pedofilijos skandalą sukūręs filmą F. Ozonas: „Manau, kad pati Bažnyčia nori pokyčių“

Balandį kino teatruose – F. Ozono vaidybinis filmas „Ačiū Dievui“, pasakojantis aukų liudijimais paremtą istoriją.

Moteris išsiskiria ypatingu jautrumu „Dievo dalykams“
Vatican News

Šiandien Tarptautinė moters diena gali tapti proga tiek padėkai moterims, tiek kritiškam pripažinimui, jog visuomenėje ir Bažnyčioje jos nėra traktuojamos teisingai.

Kun. A. Peškaitis OFM: gyvendami Kristaus malone atsargiai vertinkime rytietiškas praktikas

Pokalbis su kunigu Arūnu Peškaičiu OFM apie krikščioniškąjį požiūrį į rytietiškas praktikas.

Popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai: „Kad mūsų sienose atsivertų vartai“
Artuma

Ką Pranciškus išgyveno eidamas gatve Aušros Vartų link, kur jo laukė žmonės, turintys negalią, bei šeimos, įvaikinusios ar globojančios vaikus?

Menas, statantis tiltus ir žadinantis viltį

Pasakojimas apie brolių pranciškonų Klaipėdoje nuveiktus darbus gaivinant meninį miesto gyvenimą.

Gavėnios lažybos

Pelenų dienos žinia – paprasta ir aiški. Dulkė esi. Iš dulkių atėjai ir į jas sugrįši. 

Šv. Kazimieras – žmogus visiems laikams
Bažnytinio paveldo muziejus

Prof. Vytauto Ališausko paskaita apie šv. Kazimierą: „Tie, kurie pasirenka be išlygų ieškoti Dievo, tampa „žmonėmis visiems laikams“.

Šv. Kazimiero relikvijų tremtis ir sugrįžimas

Prieš 30 metų, 1989 m. kovo 4-ąją, šv. Kazimiero relikvijos buvo sugrąžintos į Vilniaus arkikatedros karališkąją koplyčią.

Dievo apkabinimas skausmo vienatvėje

Atnešu savo skausmą, nes su niekuo negaliu pasidalinti kaip su Dievu. Dievas priglaudžia mano skausmą. Bet labai giliai, vos juntama mano skausme yra viltis.

Laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadieniui
Lietuvos vyskupų konferencija

Dėkokime Dievui ir už galėjusius pasilikti, ir už išvykusiuosius, ir už tuos mūsų tautiečius, kurie įvairiais laikais rūpinosi tėvynainiais, kuriančiais savo gyvenimą svetur.

Šv. Kazimieras ir Vilnius
Bažnytinio paveldo muziejus

Doc. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita „Šv. Kazimieras ir Vilnius: šventojo princo gyvenimo pabaiga ir ankstyviausias gerbimo etapas“.

Kun. Juliánas Carrónas: jei krikščionybė nepatraukia – tai ne krikščionybė

Jei krikščionybė nepatraukia – tai ne krikščionybė, įsitikinęs judėjimo „Comunione e Liberazione“ vadovas.

Bažnyčios mokymas apie žmogų: dar neatrasta atsako į lytinę prievartą priemonė

Bažnyčia, atsakydama į lytinės prievartos nusikaltimus, gali pasiūlyti kur kas daugiau nei vien procedūrinės ir prevencinės gairės.

Šnipiškių Jėzus – istorinis, kultūrinis ir religinis Vilniaus akcentas
Bažnytinio paveldo muziejus

Skulptūrą pastatę jėzuitai norėjo priminti vilniečiams vienuolių rokitų pasiaukojimą: likę mieste globoti sergančiųjų, visi jie mirė nuo maro. 

Misionierystė universitete – gyventi nepatogų gyvenimą dėl kitų sielų

Pokalbis su universitetuose veikiančios katalikų studentų draugijos Focus Missionaries“ nariu apie evangelizaciją universitete ir Katalikų Bažnyčios grožį.

10 režisieriaus W. Wenderso minčių apie Pranciškų

„Popiežiaus gerumas ir nesibaigiantis optimizmas vis dar kartu su manimi. Ne tai, kad aš esu pesimistas, visuomet laikiau save optimistu. Bet, brolyti, jis tiesiog iš kitos lygos.“ 

Ką daryti, jei kunigas susilaukia vaiko?
Vatican News

Interviu su Dvasininkijos kongregacijos prefektu kardinolu Beniamino Stella.

Šventinis pokalbis apie bernardinai.lt
Marijos radijas

Pokalbis Marijos radijo laidoje „Aktualijos“ apie „Bernardinai.lt“ pradžią, iššūkius ir šiandieną.

Popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai: „Ši tauta turi tvirtą sielą“
Artuma

Atvykęs į Lietuvą popiežius Pranciškus pirmąją oficialią kalbą pasakė valdžios, visuomenės atstovams ir diplomatams prie Prezidentūros. 

Arkivysk. G. Grušas: Bažnyčia siekia įveikti tylos kultūrą

Iš Vatikano grįžusio arkivyskupo Gintaro Grušo komentaras apie vasario 21–24 d. vykusį susitikimą dėl nepilnamečių apsaugos bažnytinėje aplinkoje.

Kovoti „prieš“ ar veikti „už“?

Ko verti mūsų žodžiai apie pagarbą ir meilę homoseksualiems asmenims, jei žiūrime į juos abstrakčiai, kaip į „mažumą“, pagal vieną jos bendrą charakteristiką?