Komentarai ir pokalbiai | Religija

Užstoti tuos, kurie neturi balso

Niekas manęs taip stipriai nepalietė kaip žygis už gyvybę. Jauni žmonės, kurie susirenka kartu žygiuoti ir melstis, tai daro ne dėl savęs, o dėl tų, kurie neturi balso ir negali apginti savo teisių.

Kad jie būtų viena

Krikščionių vienybės troškulys auginamas, o prie jo vis labiau artėjama maldoje.

O gal pavyktų susitarti?

Kodėl kartais mūsų sakoma žinia lieka neišgirsta, o neretai sukelia net adresato pyktį?

Seksualinės prievartos prevencija – ką reikia žinoti
Kauno arkivyskupija

Sausio 16 d. Kauno arkivyskupijos dvasininkai rinkosi į konferenciją, skirtą aptarti seksualinės prievartos prevencijai.

Geriau atsiklaupti prieš Dievą negu prieš nuodėmę

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad paprastam mirtingajam pasiekti šventumo neįmanoma, kita vertus, žinome, kiek daug neįmanomų dalykų yra pasiekęs žmogus.

Kun. Žydrūnas Vabuolas: santuokoje esame kviečiami tarnauti, o gundomi valdyti

Nuogumas ir gėdos nejautimas reiškia, jog jie visiškai vienas kitu pasitikėjo, tarp jų nebuvo jokio įtarumo, jokio poreikio vienas nuo kito atsitverti, apsisaugoti.

Atidumas ir priklausomybė nuo išsiblaškymų
Sam Guzman - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Kaip krikščionys, mes esame pašaukti būti poetais – galbūt ne tiesiogine prasme, bet tais, kurie pastebi ir giliai išgyvena pasaulio paslaptis.

Kontrolinė savaitė: kas mūsų lagaminuose?

Kristų tikinčiųjų vienybė gali atrodyti net dirbtinė problema. Argi nėra aktualesnių klausimų?

Jėzuitų misija Lietuvoje: kalbėti apie praeitį, aktualią ateičiai
Liudas Jovaiša - jezuitai.lt

Visavertis istorijos minėjimas visada yra toks: kalbėti apie praeitį, aktualią ateičiai – tokiai, kokia ji mums atrodo šiandien.

Mintys apie jaunimo tarnystę
Gintaras Sungaila - Ortodoksas.lt

Vienas misionierius rašė: „Taip vyksta, nes jauni žmonės į renginius eina ir savanoriauja ne todėl, kad yra krikščionys, o todėl, kad yra jauni žmonės.“

Alfa kursas – kai tikėjimas jungia daugybę skirtingų žmonių
XFM Radijas

Pokalbis apie tikėjimo kelionėje padėjusį Alfa kursą. Kas gi tai yra?

Maldų už krikščionių vienybę aštuondienio pradžia5

Vatikano II Susirinkimas sako, kad yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienija, negu kad mus skaldo.

Dykumoje atradęs laisvę

Šventasis Antanas pagrįstai yra vadinamas ne tik Didžiuoju, bet ir krikščionių vienuolių tėvu ir patriarchu.

Popiežius saleziečiams: būkite konkretūs!
Vatican News

Turite būti konkretūs žmonės – tokie, kaip jūsų steigėjas, kuris būdamas jaunas kunigas vietoj mokytojo karjeros aristokratų šeimose rinkosi tarnystę vargstantiems ir apleistiems vaikams.

P. Subačius apie Vilniaus seminarijos įkūrimą: tikrai padaryta 95 proc. to, ką buvo galima padaryti
Teesie

Laikas atskleidė, kad seminarijai, kaip ir visai Bažnyčiai Lietuvoje, teko pergyventi labai sudėtingą visuomenės transformaciją.

Adelė, feminizmas ir aš

Klausdama savęs, iš kur Adelė turėjo tiek stiprybės, tiek vilties, čia radau atsakymą – idealas. Marija, kaip tobuliausia Jėzaus mokinė, jai buvo moters idealas. 

Pasaulio jaunimo dienos Panamoje: kaip jas išgyventi Lietuvoje?

Sausio 26–27 d. Jaunimo dienų renginiai Lietuvoje vyks paraleliai su pačiomis Pasaulio jaunimo dienomis Panamoje.

Su bilietu ir be jo
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Dabar tarp kitų kalėdinių triukų – ir šis senas autobuso bilietas. Niekam jo nereikėjo ir nereikės. Nežinia kiek metų išbuvo Naujojo Testamento knygelėje tarp visokių niekniekių.“

Pasipriešinti homoseksualų eitynėms – meilės pareiga artimui

Paprasčiausia, nors ir sunkiausiai priimama bei įžeidžiančia, laikoma neigiamo homoseksualių santykių vertinimo priežastis yra jų žala žmogaus sveikatai. 

Ar įmanomas krikščioniškas menas?
Bernardinai.TV

Vilniaus universiteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesoriaus Tomo Sodeikos pranešimas „Krikščioniškas menas – contradictio in adiecto?“. 

Šėtono veikimas ir kova su juo
Arkivysk. Fulton Sheen - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Kadangi mūsų požiūrį į velnią didžiąja dalimi suformavo žiniasklaida, pamaniau, kad būtų įdomu išgirsti, ką apie jį sako sveika filosofija ir teologija. 

Prezidentų ir patriarchų Kalėdos

Kaip ir visa krikščionija, įvairialypis ortodoksų pasaulis išgyvena lūžio tašką. Ne vienas balsas ragina iš esmės permąstyti ortodoksijos sampratą.

Vyskupas ir kardinolas, rėmę jėzuitų misiją Lietuvoje

LDK katalikų hierarchų V. Protasevičiaus ir St. Hozijaus kontrreformacinė veikla padėjo pagrindus Jėzaus Draugijos misijai Lietuvoje.

Panama – šalis, laukianti popiežiaus Pranciškaus

Šį mėnesį katalikiškas jaunimas susitiks Panamoje. Kviečiame susipažinti su šalimi, kurioje vyks šešioliktosios Pasaulio jaunimo dienos.

Kaip vasarį Romoje išvengti dar vieno fiasko
George Weigel - First Things

Artėjant Romoje vyksiančiam vyskupų susitikimų dėl seksualinio išnaudojimo krizės Bažnyčioje, G. Weigelis pataria teisingai apibrėžti klausimus ir problemas, kurias šis susirinkimas spręs.

Keičiasi pasaulio, Bažnyčios, taip pat ir Jėzaus Draugijos veidas

Pasaulis nestovi vietoje. Tiek jėzuitams, tiek kiekvienam tikinčiajam reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei.

Ar mirtininkas vertas gailestingumo?

Bažnyčia ne vienerius metus darbuojasi, kad pasaulio šalys atsisakytų mirties bausmės. Siekiant sustiprinti šias pastangas ir atspindėti pozicijos vystymąsi, buvo pakeistas ir katekizmas.

Kodėl „kieta“ būti krikščioniu? (II)

Šiandien tarp jaunimo (ir ne tik)  „kieta“ užsiimti joga, madinga važiuoti į Indiją ar dar toliau,  tačiau pernelyg retai rašoma ir skelbiama, jog „kieta“ būti krikščioniu.

Kaip vyskupas Motiejus Valančius kalba apie darbštumą nūdienos lietuviui
Martynas Darškus - Ateitis

Ar Motiejaus Valančiaus siūlytas darbštumo idealas reikalingas ir aktualus šiandien?

Šv. Kalėdos ortodoksų ir katalikų tradicijose

Paskutinį šimtmetį Kalėdų pamaldos dažniausiai švenčiamos naktį iš sausio 6-osios į 7-ąją (gruod. 24-25 d.), apie vidurnaktį.

Tikybos pamokos – vieta klausimams
Vatican News

Klausymosi reikia visoje mokykloje, tačiau tikybos pamokose ypač svarbu išgirsti giliausius ir tikrus mokinių, vaikų ir paauglių, klausimus, kurie gali būti ir radikalūs, ir netaktiški. 

Ką jėzuitai Lietuvoje nuveikė per 450 m.

Pirmasis jėzuitas Lietuvos sostinę Vilnių pasiekė dar 1555 m. spalio 28 dieną. Tačiau senas Ignaco Lojolos bendražygis ispanas Alfonsas Salmeronas čia neištvėrė nė dviejų mėnesių.

Jie sutinka būti laikomi bepročiais
Pranciškus Fenelonas - Gyvoji Duona

Šie Išminčiai seka paskui žvaigždę nesvarstydami; jie, būdami labai išmintingi, liaujasi tokie būti, idant paklustų šviesai, kuri pranoksta jų šviesą.

Dar ilgai Paberžės dvasine dominante bus tėvo Stanislovo asmenybė

Tokio kalibro žmonių, koks buvo tėvas Stanislovas, turėjome ir turime ne tiek daug.

Pirmoji viso pasaulio dėmesį prikausčiusi popiežiaus kelionė
Vatican News

Kelionė 1964 metų sausio 4–6 dienomis buvo istorinis įvykis: Romos vyskupas po beveik dviejų tūkstančių metų pertraukos sugrįžo į Šventąją žemę

Rinkliava bažnyčioje be grynųjų?

Ar krepšelius per Mišias galėtų pakeisti belaidžiu ryšiu sujungti įrenginiai, leidžiantys paaukoti bekontakte kortele, o gal programėle išmaniajame telefone?

Dievo tarnaitės E.Spirgevičiūtės istorija: devyniolikmetė, kurią siekiama paskelbti palaimintąja
Karolina Stažytė - 15min.lt

Kunigas Andrius Končius, E.Spirgevičiūtės bylos postulatorius, pristato šios asmenybės istoriją.

V. Malinauskas: nepasiduokime iliuzijai, kad nebūtina turėti atsakymų į esminius klausimus
Vytis Turonis - Ateitis

Pokalbis su ateitininku, teisininku, neseniai apgynusiu disertaciją „Žmogaus teisių ir viešojo intereso pusiausvyros užtikrinimo teoriniai bei metodologiniai aspektai“. 

Elena Spirgevičiūtė: „Aš mirsiu, o jūs – gyvensite“

Sausio 3-ąją prieš 75 metus Kaune buvo nužudyta Elena Spirgevičiūtė – Dievo tarnaitė, kankinė pasaulietė, tikėjimo liudytoja, gynusi skaistumą ir paaukojusi gyvybę už garbę ir orumą.

Svetingumas – centrinė Evangelijos tema
Vatican News

Gruodžio 28 – sausio 1 d. Madride vyko Taizé bendruomenės organizuojamas 41-asis Europos jaunimo susitikimas. 

Kur popiežius keliaus šiemet

Popiežius Pranciškus metus pradeda itin intensyvia darbotvarke, kuri atspindi jo prioritetus. 

Bažnyčia palmių pastogėje

Būsimo Amazonijos Sinodo dalyviai žino, kad 80 proc. visų neatrastų ar neišeikvotų žemės turtų yra tų 600 milijonų čiabuvių žemėse, rezervatuose, gamtos draustiniuose.

Kodėl šeima tapo problema tikintiesiems ir Bažnyčiai?
Gintaras Sungaila - Naujasis Židinys-Aidai

Kodėl užuot tuokęsi 12–14 metų, žmonės pradėjo tuoktis 19–24, o dabar ir 24–30 metų?

Garsios Kalėdų giesmės detektyvas

Giesmė „Adeste fideles“ – „Ateikite, žmonės“ – kitaip nei „Tyli naktis“ primena ne svajingą lopšinę, bet iškilmingą himną, o jos melodija ir tekstas užmena daug mįslių.

Trakų Dievo Motina – gražu elektrikui, menotyrininkui ir jautriausiam estetui
Teesie

Bažnyčiai švenčiant Dievo Motinos iškilmę sugrįžkite prie pernai 300 metų karūnacijos jubiliejų  šventusio Trakų Dievo Motinos atvaizdo. 

Pal. J. Matulaitis: vizitacijos buvo kaip misijos

Kaip pats pastebėjau, ir kunigai tai patvirtino, tokios vizitacijos žmonėms suteikė daugiausiai dvasinio atsinaujinimo, buvo kaip misijos.

Religinė diplomatija: Katalikų bažnyčios vaidmuo pasaulyje ir valstybėje

Ką tarptautinėje politikoje veikia Šventasis Sostas?

Šv. Paulius VI: „Darome viską, kad brangioji lietuvių tauta išlaikytų tikėjimą“
Vatican News

Šv. Pauliaus VI kalba vienoje audiencijoje Romos lietuviams 1965 metais.

Thomas Mertonas: ačiū Dievui, esu toks pat kaip kiti žmonės

Šiemet minėtos 50-osios vieno skaitomiausių XX a. religinių rašytojų Thomo Mertono mirties (gimimo dangui) metinės.

Svarbiausi Bažnyčios įvykiai 2018-aisiais
Vatican News

Šių, jau besibaigiančių Bažnyčios gyvenimo metų bendras balansas teigiamas: džiuginančių dalykų daugiau negu skausmo ir liūdesio priežasčių.