Komentarai ir pokalbiai | Religija

Ką Aurelijaus Augustino „Išpažinimai“ šiandien reiškia aktorei D. Michelevičiūtei?

Augustino gyvenimas ir raštai mane guodžia, kad nebijočiau būti sentimentali, pernelyg jausminga, kai kalbu apie Dievo meilę, ką Jis nuveikė ir veikia mano gyvenime.

Kokie tėvų įpročiai padeda vaikams perduoti tikėjimą?

Klaidinga galvoti, kad religinį auklėjimą vaikai gaus bažnyčioje, mokykloje ar vasaros stovykloje, tėvams tenka esminis vaidmuo.

Pal. J. Matulaitis – iš arčiau. Bendražygių atsiminimai

Pal. J. Matulaičio amžinininkų pasakojimai apie lietuvio vyskupo būdą, pomėgius ir drauge patirtus įvykius. 

„Kataliko balsas“. Bažnyčia, tikėjimas ir ekologija: ar yra tarp jų kas bendro?

Kaip tikintieji turėtų reaguoti į klimato krizę ir ekologines problemas? Tinklalaidės svečiai – muzikos mokytoja E. Puskunigytė ir ekologinių maisto produktų ekspertas M. Stanys.

Kur glūdi ekumenizmo esmė?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Religijos esmė yra sielą transformuojanti Gyvybės Šaltinio patirtis. Ji vienija visas religijas, anapus žodžių. Ji yra ir universalios taikos, ekumenizmo tikrojo tikslo, patirtis.

Tu myli labiau, nei įsivaizduojame

„Kai prisimename Tavo karalystę, apmąstome ne dangų būsimoje amžinybėje, bet tai, kas arčiau mūsų ir mumyse – Tave, Jėzau.“

Vienuolės asumpcionistės – taikos liudytojos besiskaldančiame pasaulyje

Marijos Dangun Ėmimo seserų vienuolija Lietuvoje švenčia 25-metį. Ekskursija po jų namus Vilniuje ir seserų pasakojimai. 

G. Jaunius: „Einu su Bažnyčia. Bet ne visada į bažnyčią“
Artuma

Muzikos prodiuseris G. Jaunius pasakoja apie savo santykį su Bažnyčia.

Ar žiniasklaida gali būti krikščioniška?

Krikščioniška žiniasklaida išsiskiria ne tik temų spektru, bet ir misija, kuri pirmiausia reiškiasi tuo, kad kreipiamasi į krikščionišką auditoriją ar tą, kuriai rūpi, kaip pasaulį mato krikščionys.

Pagrindinė tikėjimo ir ateizmo skirtis – kantrybė
Tomáš Halík - Katalikų pasaulio leidiniai

Ateizmas, religinis fundamentalizmas ir entuziastingas, pernelyg lengvas tikėjimas yra labai panašūs tuo, kaip greit įstengia susidoroti su slėptimi, kurią vadinam Dievu. 

Religijų administravimas Kinijoje, arba Sunaikinimo pabaisa šventovėje

Kinijoje griaunamos krikščionių bažnyčios, musulmonų minaretai, Tibeto budistų šventyklos. 

Dėl Dievo žodžio. Vilniaus evangelikų liuteronų parapija
Artuma

Ekumenizmo savaitės proga – pokalbis su evangelikų liuteronų teologe Vilma Sabutiene.

Kun. A. Toliatas apie Ramintoją: tai buvo meilė iš antro žvilgsnio
Aušra Čebatoriūtė - Vatican News

Pokalbis apie Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią Vilniuje.

Kaip elgtis bažnyčioje?

Kun. Artūras Kazlauskas paaiškina, ką daryti ir ko nedaryti Šv. Mišių metu. 

Ką Augustino „Išpažinimai“ šiandien reiškia literatūrologei? Atsako Ona Dilytė-Čiurinskienė

Jeigu jau pavyksta „užmegzti ryšį“ su Išpažinimais, sunku išvengti itin asmeniško santykio su šia knyga. 

Sugrįžti prie meilės Dievui karščio

Kristaus į žemę atėjimo tikslas buvo įžiebti ugnies, kuri taptų degančios meilės fakelu, liepsnojančiu ant Kryžiaus.

Reformatų kunigas: „Kenčiančiam žmogui nepakanka žinoti, kad Dievas egzistuoja“
Jean Philippe Calame - Magnificat leidiniai

Ištrauka iš J. P. Calame'o knygos „Atpažinti sandoros Dievą. Susitikti prisikėlusį Kristų: dvasinis palydėjimas, vidinis gijimas, žmogaus augimas“.

Ar Bažnyčia turėtų teikti finansines ataskaitas? Pokalbis su advokatu

Advokatas Vilius Bernatonis: „Kai kurie NVO įstatymo pakeitimo projektai kelia įspūdį, kad einame pernelyg biurokratinių detalių ir popierizmo keliu.“

Apsaugoti širdį nuo blogio. Dykumos tėvų įžvalgos
Krzysztof Leśniewski - Katalikų pasaulio leidiniai

K. Lesniewskio knygos Hesichastinis žmogaus gydymo metodas: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo…“ ištrauka.

Daugiau pašaukimų be celibato? „Mūsų patirtis to nepatvirtina“
Vatican News

„Šeimyninis statusas nedidina pašaukimų kunigystei skaičiaus“, – sako arkivyskupas S. Ševčukas, vadovaujantis Ukrainos graikų apeigų Bažnyčiai, kurioje kunigai gali tuoktis.

Ką Aurelijaus Augustino „Išpažinimai“ šiandien reiškia žurnalistei R. Tumėnaitei?

„Augustino „Išpažinimai“ man yra laisvo, brandaus žmogaus pokalbis su Dievu, širdis į širdį, veidas į veidą. Ir, žinoma, dar tas prašymas: „Pasakyk taip, kad išgirsčiau.“

Protingai, švelniai, iki galo

Kunigo Juliaus Sasnausko OFM atsiminimai apie kunigą Vaclovą Aliulį.

Pateptas Dvasia ir liepsnojantis meilės žaizdre

Kai Dievas nusižemina, visada vyksta kažkas nepaprasto. 

Vysk. K. Kėvalas: visiems prieinama mokykla – krikščionių kūrinys

Ugdymas prasidėjo nuo minties, kad artimo meilė reiškia gero darymą kitam žmogui, įskaitant ir savo vaikui, teigia vysk. K. Kėvalas.

2019-ieji – skandalų metai
Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė - Naujasis Židinys-Aidai

Bažnyčia Lietuvoje, kitaip sakant, bijo pritrūkti išminties skandalams ištverti, bet jų vengdama užkerta kelią ir visam susitaikymo bei gijimo procesui, kuris turėtų ir galėtų sekti po to.

JAV ir Irano konfliktas: kas labiausiai rūpi krikščionims?

Kur glūdi gilaus arabų pasaulio priešiškumo Vakarams šaknys? Kodėl jie kiekvieną priešišką veiksmą prieš Vakarų civilizaciją laiko teisėtu atsaku?

Dievo patirtis

Kalbėdama, mąstydama apie Dievą Jį patiriu. Kai sustabdau Dievo akimirką, per tą akimirką ir visas kitas, mane aplankančias, Jį patiriu.

Laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ – pasakojimas apie kun. A. Lipniūną

LRT laidoje „Prisikėlimo liudytojai“– pasakojimas apie kunigą Študhofo koncentracijos stovykloje kalėjusį, nacių nukankintą Alfonsą Lipniūną.

Dievo Žodis – galybė ir širdį glostanti šiluma

„Dievas Žodis tapo žmogumi, kad žmogus taptų tikru žmogumi – Dievo vaiku. Jėzus yra Žodis, savo žodžiais bei gyvenimo pavyzdžiu mus darantis naujais kūriniais.“

Mūsų gyvenimas – nuolatinė kova. Pokalbis su egzorcistu

Kunigas egzorcistas Domingo Avellaneda IVE – apie savo tarnystę, piktųjų dvasių veikimą ir išpažinties svarbą.

Ką simbolizuoja Trijų karalių dovanos

Trys karaliai atnešė brangių dovanų Kūdikėliui Jėzui pagarbinti – aukso, miros ir smilkalų. Trys ekspertai – kunigas, vaistininkas ir juvelyrė – aiškina šių brangenybių prasmę.

Partizanų kapelionas – apie pasninko reikšmę sveikatai
Daiva Červokienė - XXI amžius

Kun. Antanas Ylius-Vilkas 1939 m. išleido knygelę „Operacija be peilio (pasninkai)“. Ar ji tebėra aktuali šiandien? 

Filme „Du popiežiai“ – progresyvumo pažadas ir Benedikto XVI karikatūra

Filme pasakojama pramanyta istorija apie popiežiaus Benedikto XVI ir arkivyskupo iš Argentinos Jorge Mario Bergoglio susitikimą, pastarajam norint išeiti į pensiją. 

Ekologija: iššūkis tikėjimui
Lukas Ambraziejus SJ - Laiškai bičiuliams

Pasaulis atsidūręs ties ekologinės katastrofos slenksčiu – ir tikintiesiems tai turėtų labai rūpėti.

Besimeldžiantis mažasis Samuelis
Laura Petrauskaitė - Magnificat leidiniai

Britų dailininko sero Džošua Reinoldso drobė „Besimeldžiantis mažasis Samuelis“ gali būti panaudota kaip medžiaga sąžinės peržvalgai. 

Dangaus miestas Vilnius

Bažnytinio paveldo muziejuje – ypatingą estetiką spinduliuojanti sakralinio Vilniaus vienuolijų meno paroda.

#VAJCbusiukas – atsakymai į tikėjimo klausimus prie vairo

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras pristato naują projektą #VAJCbusiukas, kuris padės atsakyti į jaunimui rūpimus tikėjimo (ir ne tik) klausimus. 

Neįtikėtini Pranciškaus metai

Kuo svarbūs Pranciškui buvo 2019-ieji ir kas jo laukia šiais metais?

Kodėl ortodoksai atmeta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą?
Gintaras Jurgis Sungaila - Ortodoksas.lt

Viena svarbiausių priežasčių, kodėl ši dogma atmetama – ji suformuluota visiškai svetima ortodoksams teologine kalba. 

Nuo Vatikano iki Videniškių: svarbiausi dešimtmečio bažnytiniai įvykiai Lietuvoje

Kas svarbaus ir įdomaus Bažnyčiai Lietuvoje nutiko 2010–2020 m.?

Kinijos kova su religija – situacija blogiausia nuo pat Kultūrinės revoliucijos laikų

Vakarai turėtų sunerimti dėl didėjančios agresijos prieš režimo kritikus už šalies ribų. Turėtume matyti Kinijos komunistų partiją kaip vis rimtesnę grėsmę mūsų pačių laisvėms čia, Europoje.

Bažnyčia ir visuomenė: ar geba susikalbėti?

Žurnalistai Rosita Garškaitė, Algirdas Acus, Ridas Jasiulionis ir Toma Bružaitė diskutuoja apie tai, ar katalikai sugeba suprantamai ir įtikinamai viešojoje erdvėje kalbėti apie savo tikėjimą. 

Atrasti tikrąjį save per Kristų
Zdzisław Józef Kijas - Katalikų pasaulio leidiniai

Supanašėti su Kristumi – tai nereiškia atsisakyti savojo „aš“. Ištrauka iš Zdzisławo Józefo Kijaso OFM Conv. knygos „Radau perlą.“

Palaimintojo T. Matulionio sveikinimas šv. Kalėdų proga

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas toliau renka didesnius ir mažesnius savo kraštiečio vyskupo daiktus (kartais tai – beveik relikvijos).

Gelbėk mus nuo pikto(jo)?..

Krikščionija pripažįsta, kad velnias yra konkretus asmuo, dvasinė būtybė, kuri į mūsų aplinką ir mus pačius įžengti turi tiek laisvės ir erdvės, kiek mes patys jos suteikiame. 

Kalėdoti su Jėzumi
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

„Kodėl šios Kalėdos negalėtų tapti tavo asmeninio susitikimo su Viešpačiu ir Jo gimimo tavo širdyje diena? Dievas padarė tiek daug, kad kalėdinis stebuklas įvyktų.“

Tegu Dievas išgirsta jūsų troškimus
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebono kun. Evaldo Darulio OFM sveikinimas šv. Kalėdų proga.

Kalėdos Škotijoje – šventė, kurios vietiniai laukė 400 metų

Švęsti Jėzaus Gimimą Škotijoje tapo įmanoma tik 1958 m., kai pirmoji Kalėdų diena tapo laisvadieniu – todėl škotai šventes sutinka labai džiugiai.

Gimimas iš Mergelės – mitas ar istorinė tiesa?
Joseph Ratzinger - Katalikų pasaulio leidiniai

Per šv. Kalėdas minime Jėzaus gimimą, kuris buvo pradėtas Šventosios Dvasios veikimu ir gimė iš Mergelės Marijos. Ar tai – realus, istorinis įvykis, ar vis dėlto pamaldi legenda?

Susitikimas su Kristumi – tikrasis Kalėdų džiaugsmas
Arkivysk. Gintaras Grušas - Bernardinai.TV

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo sveikinimas šv. Kalėdų proga.