Komentarai ir pokalbiai | Religija

Vasario 16-osios Lietuvos gimimas ir Bažnyčia: istorinis žvilgsnis
Arūnas Streikus - Artuma

Lietuvos valstybingumo atkūrimas sunkiai įsivaizduojamas be aktyvaus naujosios katalikų dvasininkų ir tikinčiųjų kartos indėlio.

Protestantų pamokslininko B. Grahamo įtaka Amerikos katalikams

Žymaus neseniai mirusio pastoriaus Billy Grahamo ryšius ir įtaką Amerikos katalikams apibūdina kunigas ir jėzuitų žurnalo „America“ skiltininkas. 

Kodėl pasninkauti privaloma?
Josef Pieper - Katalikų pasaulio leidiniai

Tam, kas ieško filosofinio mąstymo, įkvepiančio, o kartu protingo ir blaivaus, kas ieško mąstymo, padedančio gyventi kasdienį gyvenimą ir puoselėti gyvenimo meną, Josefas Pieperis bus patikimas dvasinis palydovas.

Kun. N. Vyšniauskas: katalikiškoji kultūra turi ką pasiūlyti šiandienos žmogui

Pokalbis su Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių parapijas aptarnaujančiu kunigu dr. Nerijumi Vyšniausku apie kunigystę ir šiuolaikinę visuomenę.

Už vienatvės vartų

Ištrauka iš Vitos Morkūnienės knygos „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“ (Baltos lankos, Vilnius, 2018), kuri perleidžiama, minint jubiliejinius tėvo Stanislovo (1918-2005) metus. 

Dievas nekenčia metalo, tačiau be galo mėgsta rusišką popsą

Vos tik pasklinda žinia apie kokios nors metalo grupės koncertą ar festivalį, krikščioniškoje žiniasklaidoje tuoj pat praūžia straipsnių virtinė apie tai, koks blogis ir šėtono įrankis yra metalo muzika.

Vilniaus vyskupo sostas sulaukė marijonų generolo kun. Jurgio Matulaičio

2018-ieji taip pat paskelbti 1918 m. popiežiaus Benedikto XV nominuoto ir Kauno katedroje konsekruoto Vilniaus vyskupo palaimintojo Jurgio Matulaičio metais.

Tapatumo paieška. Socialinis pripažinimas ištikus krizei
Jacques Philippe - Katalikų pasaulio leidiniai

„Jei tu pažintum Dievo dovaną“, – sako Jėzus samarietei Evangelijoje pagal Joną. Būtent šie žodžiai tapo Jacques’o Philippe’o apmąstymų pagrindu. Knygoje kalbama apie įvairius dvasinio gyvenimo aspektus.

Meilė – emocija, aistra ar rūpinimasis žmonėmis?

Šis tekstas skirtas svarbiausiai krikščioniškai dorybei – meilei.

Pažaislio vienuolyno paveikslų ir freskų žinia

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ir jo dailės mums pavydi visa Europa, įsitikinusi menotyrininkė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Laima Šinkūnaitė. 

Kai meldžiatės, sakykite: „Tėve mūsų“
Popiežius Pranciškus - Katalikų pasaulio leidiniai

Knygoje „Kai meldžiatės sakykite: Tėve mūsų“ popiežius Pranciškus gilinasi į kiekvieną šios maldos frazę, kalbėdamasis su teologu, Padujos kalėjimo kapelionu Marco Pozza. 

Bažnyčia apie sportą

Vakar prasidėjo 23-iosios Žiemos olimpinės žaidynės. Kuo Bažnyčiai yra svarbus sportas?

Naujas „Už gyvybę“ judėjimas

Koks yra judėjimų „Už gyvybę“ tikslas? Ar galima apsiriboti tik siekiu įstatymais apsaugoti dar negimusio žmogaus gyvybę ar vis dėlto tokios iniciatyvos turėtų siekti daugiau?

Žodžiai iš Dievų miško. Kunigo Stasio Ylos 110-osioms gimimo metinėms

Šioje knygoje, pavadintoje „Žodžiai iš Dievų miško“, pirmą kartą išspausdintos kun. S. Ylos Štuthofo koncentracijos stovykloje kurtos paskaitos, pamokslai, maldos.

Prel. Mykolo Krupavičiaus odisėja laisvėjančios Lietuvos vieškeliais

Pasakojimas apie prelatą M. Krupavičių, per pusę metų apvažiavusį beveik visus Lietuvos miestelius ir bažnytkaimius, su žmonėmis kalbėjusį apie Lietuvos valstybingumą, rinkusį aukas atsikuriančios valstybės iždui.

Laiškas, kurio turėtų sulaukti Vokietijos vyskupai

Praėjusiais metais Vokietijoje įteisinus civilines homoseksualų santuokas, šios šalies Vyskupų konferecijos vicepirmininkas siūlo teikti tos pačios lyties poroms palaiminimą bažnyčioje. 

Išdrįsti liūdėti ir atsiverti ateičiai

Kur link einame? Kas mūsų laukia po 10 metų? Viskas kalba apie artėjančią žiemą, sąstingį, pabaigą.

Jis keldavosi auštant

Geras rytas prasideda vakare. Šios išminties mus moko šio sekmadienio Evangelija.

Kam eiti į bažnyčią, jei Dievas mano sieloje?

Kiekvienas turime pažįstamų ir net giminių, kurie nesupranta, kodėl mes einame į bažnyčią. Jų veiduose atsispindi ne tik nesupratimas, bet kartais ir nusistebėjimas.

Vysk. Kazimieras Paltarokas: reikėjo kurti valstybę

Vysk. Kazimiero Paltaroko indėlis į nepriklausomos Lietuvos kūrimą yra Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo propagavimas ir Katalikų akcijos organizavimas.

Lietuvos bažnyčių istorijos. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Bernardinai.TV

Videointeriu kultūros istorikas Vilius Puronas atskleidžia įdomiausias Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios praeities ir architektūros detales.

Kaip vienuoliai išgelbėjo civilizaciją
Thomas E. Woodsas - Katalikų pasaulio leidiniai

Ištrauka iš Thomaso E. Woodso knygos „Kaip Katalikų bažnyčia sukūrė Vakarų civilizaciją“. Pasakojimas apie vienuolių nuopelnus Europai.

Daugiau nei įžeisti religiniai jausmai ar kūrybos laisvė

Religinių simbolių naudojimas viešojoje erdvėje nėra tik teisinis klausimas. Teismo sprendimas – dar viena galimybė diskutuoti ne tik apie konkrečius atvejus, bet apie visuomenės kultūrą.

Arkivysk. G. Grušas: EŽTT sprendimas atveria kelią verslui pelnytis iš kitų orumo

LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo komentaras dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą. 

Nepajudinama katalikybės sandara

Įspūdis, kad pagaliau sutikau tikrą krikščionį, tiesa, vakarietiško sukirpimo, aiškiai „iškrentantį“ iš sovietų sistemos konteksto, man susidarė susipažinus su tėvu Stanislovu.

Vyskupai paaukos Lietuvą Nekaltajai Marijos Širdžiai

Vasario 11 dieną Trakuose vyskupai paaukos Lietuvą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. 

Kodėl „kieta“ būti krikščioniu?

Laikui bėgant, savo jauna galva pradėjau suprasti, kad pirmasis įspūdis apie žmogaus išorę neatitinka realybės ir galiausiai po truputį pradėjo ryškėti – kas iš tikro žmogų daro KIETU ŽMOGUMI. 

Biblija mano gyvenime

Gavęs kaip močiutės dovaną, aš su didžiuliu susidomėjimu, greitu skaitymo tempu bei savo iniciatyva įėjau į šį Abraomo, Izaoko ir Jokūbo tikėjimo pasaulį.

EŽTT: Reklamos su Jėzumi ir Marija ribojimas buvo nepagrįstas

EŽTT antradienį paskelbė, kad 2012 metais Vilniaus mieste ir internete skelbos dizainerio Roberto Kalinkino drabužių reklamos, kuriose vaizduojami Jėzus ir Marija, nėra žeidžiančios visus krikščionis ir buvo apribotos nepagrįstai.

Reformacija ir lietuviškų bažnyčių kunigai Mažojoje Lietuvoje XVII a. pirmojoje pusėje
Ingė Lukšaitė - Žurnalas „Liaudies kultūra“

Straipsnyje nagrinėjamas ryšys tarp besikeičiančio Prūsijos kunigaikštystės politinio statuso ir evangelikų liuteronų bažnyčios vidaus politikos.

Kai tikėjimas keitė pasaulį

Reformacija, kaip religinis sąjūdis, kilęs prieš 500 metų, pakeitė ne tik religijos istoriją. Reformuota krikščionybė įsitvirtino daugyje Europos šalių pakeisdama žmonių požiūrį ne tik į Dievą, bažnyčią, valstybę, bet ir į kasdienius dalykus – darbą, mokslą, gimtąją kalbą.

Religija šeimą išskyrė, teroras suartino

Pirmasis islamistų nužudyto kunigo Jacques Hamelio vardo prizas paskirtas straipsnio apie šeimą, susipykusią dėl musulmonu tapusio sūnaus ir susitaikiusią po teroro Paryžiuje, autorius.

Ilgesys kaip kelias

Nėra tokios žmogaus širdies, kuri nepažintų ilgesio. 

Išsaugoti savo šalį ateičiai

Meditacija apie krikščionio pareigą savo Tautai: „Mes neturime taip Dieve paskęsti, kad nebeprisimintume žemės, kurioje privalome darbuotis.“

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas

Šventumo garsas, įgijęs, kaip minėta vox populi išraišką, nenuslūgo. Jis plito nuo pat arkivyskupo mirties (net anksčiau), ir ne vien Kaune, bet taip pat Romoje, Vilniuje, Varšuvoje, Gdanske, Lvove, Miunsteryje, Čikagoje.

Ištikimybė

Jeigu aš ištikima Dievui – ištikima ir žmonėms. Jeigu aš ištikima žmonėms, tai galiu labiau būti ištikima Dievui. Ištikimam būti visai nesunku, jeigu myli.

Apokalipsė

Tačiau, jei Dievas būtų tik neprieinamas, apskritai neturėtume vilties jį pažinti. Geroji naujiena ta, kad Dievas yra pažinus ir per Kristų prieinamas. 

Ekumeninio judėjimo istorinė reikšmė prilygsta reformacijai

Ekumenizmas vis dar buvo nešvarus žodis iki Vatikano II Susirinkimo, kurio dokumentas apie ekumenizmą pagaliau leido ir katalikams šokti į šią valtį.

Vasario 16-osios aktas: penkios dienos ir šimtas metų...

Tęsiame šimtmečio diskusiją apie Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą bei jį supusias istorines aplinkybes.

Šv. Pranciškus Salezas: žmogiškas šventasis
Bažnyčios žinios

Sausio 24 dieną Katalikų Bažnyčia mini šventąjį Pranciškų Salezą, kuris taip pat yra ir žurnalistų globėjas. Vienoje iš trečiadienio audiencijų, popiežius Benediktas XVI kalbėjo apie šį šventąjį.

Lenkijos vyskupų vadovas apie nacionalizmo pavojus ir patriotizmo grožį

Šie Lenkijos katalikų hierarchų pasisakymai itin reikšmingi, matant jau kurį laiką stiprėjančias šalyje kraštutinio nacionalizmo formas.

Popiežius Pranciškus Čilėje ir Peru: susivieniję vardan vilties

Šešias dienas trukusios popiežius Pranciškus apaštalinės kelionės į Čilę ir Peru apžvalga.

LDK šventasis, mokantis jaunuolius įveikti „dvasinį tingumą“
vatikano radijas

2018-ieji kaimyninėje Lenkijoje paskelbti šventojo Stanislovo Kostkos metais. Šis XVI a. gyvenęs jėzuitas, miręs labai jaunas, yra studentų ir jaunuolių globėjas.

Jėzuitiškas švietimas: siekiame žmogiško tobulumo
Laiškai bičiuliams

Mūsų pasaulis yra globalus. Vadinasi, turime ugdyti savo mokinius ir mokytojus būti pasaulio piliečiais. Ir patys jėzuitai turi mokytis veikti naujoje realybėje.

Simonas Daukantas ir Motiejus Valančius – tarsi du neatskiriami, nors skirtingi, broliai

Švenčiant XIX amžiaus švietėjo, tautinio atgimimo žadintojo Simono Daukanto (1793–1864) metus, tekste apžvelgiami įvairūs įvykiai, susiję su jo darbu lietuvybės išsaugojimui bei draugystės su amžininkais.

Bendrystė su kitatikiais Kristuje

 Ekumeninės savaitės apmąstymai apie tas vertybes, kurios katalikus, ortodoksus ir protestantus jungia bei artina vienus prie kitų.

Popiežius Pranciškus: apie kalėjimus, universitetus ir tėvynę

Čilėje Pranciškus lankėsi Popiežiškajame katalikų universitete, susitiko su valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovais, trumpam vizitui užsuko į moterų kalėjimą, bendravo su pašvęstojo gyvenimo atstovais. 

Vaiko apsauga
Laiškai bičiuliams

Paskutinių dešimtmečių įvykiai JAV, Airijoje, Australijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, o dabar jau ir Lenkijoje, atskleidę, kad dalis kunigų, naudodamiesi savo galia ir žmonių rodomu pasitikėjimu, seksualiai išnaudoja vaikus, sukrėtė visuomenę.

Antrasis Jėzaus atėjimas pagal islamą

Ne visiems bus skirta atpažinti Jėzų, jį atpažinti sugebės tik artimieji. 

Kard. Joseph Tobin: tikiuosi, moterys nesiliaus sakiusios tiesą

Kaip jaučiasi moterys Katalikų Bažnyčioje? Kodėl vis daugiau tūkstantmečio kartos merginų ją palieka?