Komentarai ir pokalbiai | Religija

Šventumas – ne kliūtis svajonėms, bet jų kulminacija

Jau artimiausiomis dienomis Vyskupų sinodas Romoje svarstys jaunimo, tikėjimo ir pašaukimo atpažinimo klausimus.

Popiežius žurnalistams lėktuve: stipriai išgyvenau Baltijos šalių istoriją

Grįždamas į Romą po keturias dienas trukusio apaštalinio vizito Baltijos šalyse, popiežius Pranciškus, kaip įprasta, lėktuve atsakė į žurnalistų užduotus klausimus. 

Adelė Dirsytė – kankinė, kurią už kunigų ir vienuolių matė popiežius

Popiežius, kalbėdamas kunigams ir pašvęstiesiems, sakė: „Matydamas jus, už jūsų matau daugelį kankinių.“

Kun. A. Peškaitis: žinojimas ir tikėjimas – skirtingi dalykai
VU naujienos

Jei filosofas yra sąžiningas, jis būtinai prieis išvadą, kad yra kažkas, ko jis nepažįsta. O tą kažką tradicinės religijos vadina Dievu.

Popiežius Estijos jaunimui: meilė nėra mirusi

Daugiau nei 1200 jaunų žmonių entuziastingai pasitiko, atidžiai klausė ir išlydėjo Pranciškų kaip savą. 

Popiežius Estijos politikos ir visuomenės atstovams: kaip išlaikyti tautos gyvybę
Vatican News

Pasitikėjimas vien technologine pažanga gali lemti sugebėjimo megzti santykius tarp asmenų, tarp kartų ir kultūrų praradimą.

Kun. Marius Talutis: popiežius mums paliko nemažai namų darbų

Dalykams, kuriuos mes girdime kasdien, popiežius suteikė simbolinę reikšmę, tarsi parodė jų prasmę  tai, ko mes patys nemokėjome perskaityti.

Nepasirodė mažai
Julius Sasnauskas OFM - Mažoji studija

Apaštalų Sosto neperkelsime nei į Vilnių, nei į Kauną. Užtektų, kad tie, kurie tampa ganytojais, pasaulietiniais ar bažnytiniais, būtų žmonių mylėtojai.

Pranciškus Latvijoje: pažanga matuojama žmogiškumu

Daug stipriau nei Lietuvoje Latvijoje vizitas paženklintas ekumenizmo žyme. Dar viena dermė, papildanti pagrindinį leitmotyvą.

Tapybos plenere Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje kurs 20 menininkų

Šiandien Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje prasidėjo I tapybos pleneras „Pradžia“.

Trys Pranciškaus žinios Lietuvai

Savaitgalį Lietuvoje viešėjęs popiežius Pranciškus pasakė kelias tarpusavy susijusias kalbas, viešas maldas, homiliją. Kokios pagrindinės pasisakymų temos?

Pranciškus kaip gydytojas pasirinko pačias opiausias vietas

Pranciškus norėjo pažinti Lietuvą ne pagal protokolą, o tiesiai, asmeniškai, pasirinkdamas kaip gydytojas pačias opiausias vietas.

Popiežius latviams: sugebėjote skausmus ir skundus paversti daina ir šokiu
Vatican News

Prezidentūros ambasadorių salėje įvyko popiežiaus ir Latvijos valdžios, diplomatinio korpuso bei visuomenės atstovų susitikimas. Pranciškus kreipėsi į maždaug penkis šimtus asmenų.

Arkivysk. S. Tamkevičius: popiežiaus aplankytas KGB kalėjimas – kaip Kalvarijos kalnas
Vatican News

Manau, kad popiežiui Pranciškui apsilankymas šitame kalėjime – tai kažkas panašaus kaip sustojimas ant Kalvarijos kalno, po Viešpaties Kryžiumi. Ten – tūkstančių žmonių kančios vieta.

V. Toleikis: Vilniaus gete sustojęs popiežius pasiuntė žinią, kad kančia visiems vienoda
Vatican News

Tylaus Pranciškaus gesto – sustojimo ir maldos prie paminklo Vilniaus geto aukų atminimui – prasmę komentuoja eseistras, mokytojas Vytautas Toleikis.

Ar Pranciškui pavyks pažadinti miegantį latvių milžiną

Didžiausias Latvijos katalikų potencialas? Jį dar reikia išjudinti.

Prof. McCrea: privalome remti popiežiaus žinią apie rūpinimąsi vaikais

Kartu su popiežiumi Pranciškumi ir su šeimomis, globojančiomis ar įvaikinusiomis vaikus, meldėsi ir iš JAV atvykusi viena žymiausių pasaulio socialinio darbo ekspertų prof. Katherine Tyson McCrea.

Popiežius kontempliatyvioms vienuolėms: pasauliui jūs esate labai pavojingos

Rugsėjo 23 d. Kauno arkikatedroje popiežius Pranciškus susitiko su kunigais, seminaristais ir pašvęstojo gyvenimo atstovais.

Popiežius prie Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus: kad Lietuva būtų veiklios atminties žemė

Šventojo Tėvo dėmesys XX a. totalitarinių režimų aukoms Lietuvoje itin reikšmingas Lietuvos žmonėms – ypač tiems, kurie patys ar jų šeimos nariai nukentėjo nuo represijų.

Jaunimas po susitikimo Katedros aikštėje: atrodo, kad popiežiui čia patinka

Rugsėjo 22 d. Vilniaus Katedros aikštėje popiežius Pranciškus kalbėjo jaunimui. Ką jie išgirdo ir kokias mintis išsineša iš susitikimo su Šventuoju Tėvu? 

„Dėkoju Dievui, kad Jis ištraukė mane iš tamsybių valdžios“

Monikos Midverytės liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu. 

Jaunimo susitikimo su popiežiumi sceną puošiantys votai, arba Kas tos pilkos širdys?

Kodėl jaunimo susitikimo su Pranciškumi scena papuošta didelėmis, tarsi iš metalo nukaltomis širdimis, kojomis, ausimis?

Delnai, apglėbę kryžių

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios architektūra labai iškalbinga: jos fasadas – delnų, apkabinusių kryžių, metafora.

Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatiniai santykiai nuotraukose ir dokumentuose

Prezidentas Antanas Smetona popiežiui Pijui XI 50-ojo kunigystės įžadų jubiliejaus proga padovanojo itin retą Mikalojaus Daukšos „Postilės“ egzempliorių, kuris saugomas Vatikano bibliotekoje. 

Arkivysk. G. Grušas: neatsukime popiežiui nugaros

Tikintieji, kurie sutiks popiežių kelyje, turės daug progų su popiežiumi nusifotografuoti. Visgi arkivyskupas prašo, darantis selfius, nesutikti pravažiuojančio popiežiaus atsuktomis nugaromis.

Ukrainos Bažnyčios krizė: svarbiausi faktai
Gintaras Sungaila - Ortodoksas.lt

Maskvos patriarchija nutraukė bendradarbiavimą su Konstantinopolio patriarchija, aukščiausiu lygmeniu, kas ateityje gali virsti į tikrą schizmą tarp Konstantinopolio ir Maskvos.  

Kaip ruoštasi jaunimo susitikimui su popiežiumi
Vatican News

Vysk. D. Trijonis: pats jaunimas ruošė programą, praktiškai dėliojo programos detales. Joje bus ir maldos, ir liudijimų, ir giesmės, kad būtų graži šventė.

Jauna mama pataria, kaip pasiruošti susitikti su popiežiumi

Gali atrodyti, kad mažas vaikas nieko konkretaus neatsimins, bet jis tikrai pajaus ir išgyvens svarbų įvykį kartu su savo šeima, sako Milda Kukulskienė. 

Lytiškumo tikslas yra kitam trokšti gero

Mylėti – tai užgniaužti viską įsiurbiančią juodąją savimylos skylę ir iš tikrųjų trokšti to, kas yra gera kitam. 

Lietuvos ir popiežių ryšiai: tėvo ir vaikų istorija
Liudas Jovaiša - Artuma

Svarbiausia Lietuvos ir popiežių istorijos gija – tėvo ir vaikų ryšys, apie kurį įvairiomis progomis yra ne kartą užsiminę ne vien Romos vyskupai ar Lietuvos katalikai bei jų ganytojai, bet netgi nekatalikai. 

„Jaunasis popiežius“ – sekuliarus žvilgsnis į šventumą

Viena iš serialo sėkmės priežasčių yra bažnytinis stilius, kurio nepamatysi niekur kitur. Jame rodoma Bažnyčia išlaikiusi tradicines  įvaizdžio formas, klasikinį aprangos kodą.

Ką reiškia popiežiaus apsilankymas KGB kalėjimo rūsyje
Vatican News

Vysk. A. Jurevičius: minėdami kankinius tuo pat metu su viltimi žiūrime į ateitį.

Merkelis Giedraitis patiktų popiežiui Pranciškui
Vatican News

Italų apžvalgininkas prieš popiežiaus Pranciškaus kelionę į Lietuvą pasiūlė savo tinklaraščio „Caffestoria“ lankytojams susipažinti su lietuviu vyskupu, kuris, pasak jo, patiktų popiežiui Pranciškui. 

Svarbesnė už apaštalus

Moteris, atspindėdama įvairiausius Biblijos moterų bruožus, realizuoja juos kiekvienai artimu, išskirtiniu, jai dovanotu pavidalu bei gyvybės dvasia.

Moralinis pasipriešinimas sovietmečiu ir dabar. Pokalbis su kun. Robertu Grigu

Bendra visuomenės nuotaika padeda dvasinės snūdos įsigalėjimui, matyt, todėl, kad puolimas prieš Tikėjimo ir krikščioniškos gyvensenos vertybes nevyksta taip drastiškai, brutaliai, kaip sovietinio režimo atveju.

Turtingas dvasia, protu, širdimi
XXI amžius

Pokalbis su vienu seniausių Lietuvos kunigų – ilgamečiu Pušaloto klebonu Albinu Pipiru.

„Jei Jėzus atvyktų į Lietuvą...“
Kostas Kajėnas, Milda Vitkutė - Bernardinai.TV

Kaip jaunimas ruošiasi popiežiaus atvykimui ir ką jie mąsto apie viltį, tikėjimą ir Bažnyčią?

Kun. Julius Sasnauskas atsako į devynmečių klausimus
Magnificat vaikams

Devynmečiai sulaikę kvėpavimą klausėsi pranciškono Juliaus pasakojimo, kaip jis, vos šešeriais metais už juos vyresnis, stojo į kovą su didžiule sovietine sistema. 

Neįdomi, bet visada pulsuojanti gyvybe

Nors Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia architektūriškai nėra įdomi, stovėdama kapinių viduryje ji visuomet pulsuoja gyvybe, gerumu ir šiluma.

Ko paklausčiau Pranciškaus

Trys profesoriaus Vytauto Landsbergio klausimai kitą savaitgalį į Lietuvą atvykstančiam Šventajam Tėvui. 

Pirmosios Mišios – karo lauke. Poeto Davido Joneso patirtis

Jis regi visišką žlugimą ir jį patraukia kryžius, kuris atrodo kaip žlugimas, bet iš tiesų yra kraštovaizdžio – tiek fizinio, tiek dvasinio – atkūrimas. 

Rimas Šapauskas apie popiežiaus Pranciškaus vizitą: ten ateis ir ateistai
lrt

„... į susitikimus su popiežiumi ateis ir tie, kuriems tai svetima. Tokie žmonės smalsauja, lenda, stebi... Bet reiškia, kad jie nėra abejingi, jiems įdomu“, – sako aktorius. 

Kodėl žmonės adoruoja naktį

Tai leidžia kitaip bendrauti su Viešpačiu nei įprastai Mišiose. Nes pats nakties metas labiau sutelkia į save, leidžia labiau įsigilinti į gyvenimo apmąstymus.

Lietuvis kun. Julijonas Gronskis – sovietinio Sibiro apaštalinis administratorius

Šis kunigas drauge su pal. Teofiliumi Matulioniu pagal 1933 m. Lietuvos vyriausybės ir sovietinių kalinių pasikeitimo sutartį buvo sugrąžintas į gimtinę.

Kaip popiežiaus atvykimui ruošiasi latviai ir estai?

Koks susidomėjimas Pranciškaus apsilankymu visuomenėse, kur katalikai sudaro ne daugumą kaip Lietuvoje, o mažumą gyventojų?

Vargdienė s. Ignė: leiskime Dievui būti Dievu

Kai tikėjimas yra kasdienybės matmuo, visai kita duoda atpildą, džiaugsmą ir neieškai atgarsio šiapus.

NUTEKI: ar tau tikrai rūpi Lietuvos jaunimas?
XFM Radijas

XFM radijo stoties laidoje „Jaunimui X“ viešėjo krikščioniško progresyvaus roko grupės NUTEKI vokalistas ir lyderis iš Baltarusijos Miša. Svečias laidoje glaustai papasakojo savo ir grupės istoriją.

Šeima – laisvės mokykla

Būtent dorybė mus padaro laisvus. Laisvė nėra dorybės priešprieša, laisvė yra dorybės rezultatas.

Du popiežiai
Jonas Malinauskas - Naujasis židinys

Vatikane yra ne du popiežiai, bet esama „išplėstos“ popiežiaus tarnystės – vienas vykdo aktyvią tarnystę, kitas – kontempliatyvią.

Svajonės – priešnuodis nevilčiai

Svajoti reiškia įsiklausyti į savo giliausius troškimus, į Dievo balsą mumyse ir tuo gyventi.