Šv. Pranciškus ir pasaulis | Religija

„Šv. Pranciškaus taurė“ sutelks bendruomenę ir padės pamaitinti alkstančiuosius
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Spalio 1 d. Kretingoje antrą kartą vyks solidarumo bėgimas „Šv. Pranciškaus taurė“. Jame bėgs ir pats socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, į Kretingą atvyksiantis su visa daugiavaike šeima.

Višta ir kiaušinis3

Kai mokinys nori daugiau žinoti už savo mokytoją, mėgstame sakyti: „Ak, kiaušinis nori būti protingesnis už vištą!“

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Vladislovas iš Gielniovo2

Rugsėjo 25 d. liturginiame kalendoriuje minimas palaimintasis Vladislovas iš Gielniovo miesto (Lenkija) – kunigas, pranciškonų observantų (bernardinų) ordino vienuolis, poetas, tikėjimo tiesų aiškintojas.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. tėvas Pijus, kapucinas145

1918 m. rugsėjo 20 d., penktadienio rytą, melsdamasis priešais Nukryžiuotąjį senos bažnyčios chore, jis gavo stigmas, Kristaus žaizdas, kurios kraujuojančios ir atviros išliko jo kūne pusę amžiaus, iki pat mirties.

LGBT+1

Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija kviečia tėvus, turinčius LGBT+ vaikus.

Vilniaus Bernardinų parapija ruošiasi švęsti titulinius atlaidus

Spalio 3–8 d. Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija švenčia titulinius atlaidus, į kuriuos kviečia visus vilniečius bei parapijos bičiulius. 

Br. Algirdas Malakauskis OFM kviečia dalyvauti „Šv. Pranciškaus taurės“ bėgime
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Spalio 1 d. Kretingoje antrą kartą vyks solidarumo bėgimas „Šv. Pranciškaus taurė“, kurio šūkis – „Nebėk nuo problemų – bėk maratoną“.

Išrinkta nauja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Rugsėjo 15-17 dienomis Kaune, svečių namuose „Domus Pacis“, vyko VI Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė rinkimų kapitula.

Šv. Juozapas iš Kupertino, pranciškonas

Kartą, lankydamas Šv. Pranciškaus baziliką, Juozapas pamatė Dievo Motinos paveikslą aukštai ant bažnyčios skliauto. Tą pat akimirką jo kūnas pakilo į orą, ir jis su atsidavimu pabučiavo Marijos atvaizdą.

Šv. Pranciškaus stigmų slėpinys55

Mažasis Neturtėlis iš Asyžiaus mus moko, kad esminis mūsų egzistencijos poreikis yra „ekologiško gyvenimo projektas“, kur įsipareigojimas dėl kitų gerovės yra derinamas su „vacare Deo” – o tai reiškia laiką, praleidžiamą su Dievu ir savimi.

Marijos legionas. Kas tai?48

Kretingos Marijos legionas rugsėjo 23 dieną švenčia savo 25-metį!

„Šv. Pranciškaus taurės“ bėgimas – jau spalio 1 dieną Kretingoje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Bėgimas skirtas atkreipti visuomenės dėmesį į socialinės atskirties grupes bendruomenėje ir paremti vienintelę visame pajūrio regione labdaros valgyklą „Rūpestėliai“.

Kretingoje vyko br. Adomo Vyšniausko OFM amžinieji įžadai28
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Davęs amžinuosius įžadus, br. Adomas Vyšniauskas OFM ateinančius dvejus metus studijuos magistrantūros studijas Romoje.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Bonaventūra iš Barselonos

Subrendęs dramatiškų įvykių dėka, jaunuolis rado drąsos atsispirti tėvų lūkesčiams ir būdamas dvidešimtmetis įstojo į mažesniųjų brolių vienuolyną.

Adomas Vyšniauskas OFM: „Pašaukimas yra stipresnis už merginas“36
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Būti broliu man pirmiausia reiškia būti šalia žmonių ir ne juos vesti, bet dalytis gyvenimo patirtimi, įsiklausyti į jų rūpesčius, pažinti jų gyvenimo istoriją ir eiti kartu, o ne priekyje.

Pranciškonų ekspedicija Sibire

Jungtinė mažesniųjų brolių, Kretingos pranciškonų gimnazijos, Nepaliaujamos pagalbos seserų ir pasauliečių grupė į Sibirą keliavo įamžinti kun. Augustino Dirvelės OFM atminimą. 

Kretingoje vyks br. Adomo Vyšniausko OFM amžinųjų įžadų šventė
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Rugsėjo 8 dieną 18 val. Kretingoje, Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, br. Adomas Vyšniauskas OFM duos amžinuosius evangelinio gyvenimo įžadus.

Pašventintas atgautasis pranciškonų (konventualų) vienuolynas6

Rugpjūčio 27 d. vyko pranciškonų (OFMConv.) po daugelio metų kovos atgauto vienuolyno pašventinimo iškilmė. 

Pečiorlago kankinio pėdomis – istorinė pranciškonų ekspedicija Sibire6
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Brolių pranciškonų suburta dvylikos žmonių ekspedicija rugpjūčio 13–25 d. vyko į sniego ir bekraštės tundros žemę įamžinti tikėjimo kankinio t. Augustino Dirvelės OFM atminimą.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Liudvikas IX, Prancūzijos karalius

Valdydamas jis liko ištikimas katalikų tikėjimui. Jam labai patiko dažnai lankytis konventuose, kur kartu su vienuoliais dalyvaudavo liturgijoje.

Mažesniųjų brolių Palapinių kapituloje vyko Edvino Jurgučio įvilktuvės
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Iš Kretingos kilęs postulantas Edvinas Jurgutis buvo apvilktas atgailos rūbu – mažesniųjų brolių abitu.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Klara Asyžietė
Katalikų pasaulio leidiniai

Pran­ciš­kaus at­si­ver­ti­mas stip­riai pa­vei­kė ir vie­ną gra­žią Asy­žiaus mer­gi­ną iš kil­min­gos gi­mi­nės – aš­tuo­nio­lik­me­tę Kla­rą Of­re­du­ci (Of­fre­duz­zi), gy­ve­nu­sią griež­to sti­liaus na­muo­se-tvir­to­vė­je San Ru­fi­no aikš­tė­je.

Kuklūs, bet iškalbingi šv. Klaros raštai1

Pasak s. Pranciškos Mačiulytės OSC, šv. Klarą iš jos rašytinio palikimo pažįstame kaip vidumi turtingą ir stiprią asmenybę.

Pasauliečiai pranciškonai kviečia į konferenciją Marijampolėje

Rugpjūčio 11 dieną, liturginiame kalendoriuje minint šv. Klarą Asyžietę, Marijampolės pasauliečių pranciškonų brolija kviečia į konferenciją „Būk, kas esi“.

Vilius Orvidas – Lietuvos meno perlas15

„Iki šiol žmonės nesupranta, kokį lobį turi Lietuvoje, Žemaitijoje. Įsteigus Viliaus Orvido muziejų ir jį šiuolaikiškai sutvarkius, Viliaus skulptūros užtikrintai taptų visos Lietuvos garbe“, – dalydamasis prisiminimais apie Vilių Orvidą sako Vaidotas Žukas.

Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygio į Porciunkulės atlaidus akimirkos1
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Liepos 28–rugpjūčio 2 dienomis vyko tradicinis Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus.

Kard. P. Parolin uždarė Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejų
vatikano radijas

Popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolinas trečiadienį aukojo Porciunkulės atlaidų Mišias, kuriomis buvo užbaigtas šių atlaidų 800 metų jubiliejus.

 

Porciunkulės atlaidai Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Rugpjūčio 2 d. Asyžiuje ir visame pasaulyje bus minimi Porciunkulės atlaidai ir užbaigiamas jų įsteigimo 800 metų jubiliejus. Atlaidų renginiai vyks ir Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje.

Baigiasi Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejus
vatikano radijas

Piligrimai iš įvairių Italijos vietų šiomis dienomis pradeda tradicines eisenas pėsčiomis į Asyžiuje švenčiamus Porciunkulės atlaidus

Pranciškonų rengiama stovykla „Kretinga“ lietuviams vaikams Kanadoje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Šiemet ši stovykla švenčia savo 35 metų gimtadienį, o ją inicijavo pranciškonas vyskupas Paulius Baltakis. 

Šv. Kunigunda – Jono Pauliaus II duotasis pavyzdys jaunimui1

Gyvenimas tuometinėje Lenkijoje nebuvo ramus – kraštą puldinėjo totoriai, todėl Boleslovui su Kunigunda ir Gšymislava teko trauktis į Vengriją, vėliau ieškoti prieglobsčio Moravi

Renginiai Viliaus Orvido OFM 25-osioms mirties metinėms paminėti
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Rugpjūčio 5 dieną sueis 25 metai, kai pas Viešpatį iškeliavo pranciškonas menininkas Vilius Orvidas OFM.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Laurynas Brindizietis, kapucinas

Lauryno charakteryje puikiai derėjo talentas, žmogiška atjauta bei administraciniai sugebėjimai, kurie jam itin pasitarnavo, vykdant savo pareigas.

Kard. Parolinas: šv. Pranciškus turi ką pasakyti ir mūsų laikų žmonėms
vatikano radijas

Pasak kardinolo Parolino, pakaktų įgyvendinti tik nedidelę dalį tos žinios, kurią skelbė šv. Pranciškus ir būtų išspręsta didelė dalis pasaulį slegiančių problemų.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Bonaventūras

Kartu su Jonu Dunsu Škotu Bonaventūras laikomas intelektualinės pranciškonų tradicijos svarbiausiu akademiniu teologu.

Pakutuvėnuose vyksta pranciškoniška stovykla 1
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Liepos 11-16 dienomis Pakutuvėnuose vyksta pranciškoniška stovykla, kuri šiemet skirta šlovinimui ir maldai.

Prie Klaipėdos pranciškonų vienuolyno – stovykla autistiškiems vaikams
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Pasak stovyklos vadovės Ritos Karvelienės, tokia dieninė vasaros stovykla yra didelė pagalba autistiškus vaikus auginantiems tėvams. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Veronika Giuliani, klarisė

1697 m., Didįjį Penktadienį, Veronika gavo stigmas – penkias Kristaus žaizdas kojose, rankose ir šone. Vyskupo liepimu jai buvo skirtas gydymas, tačiau jis nesuteikė palengvėjimo nuo šių žaizdų.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. 19 Gorkumo kankinių1

Liepos 9 d. naktį visi 19 tikinčiųjų atiduoti susirinkusiai įtūžusiai miniai, kuri žiauriai visus išniekino ir nužudė. Mirusių kankinių kūnai buvo neatpažįstamai sudarkyti.

Pokalbis su kun. K. Kasparavičiumi OFM: „Sergantiems vėžiu reikalinga informacija ir trys dieviškosios dorybės“ 2

Brolis kunigas Kazimieras Aurelijus Kasparavičius OFM pasakoja apie „Vilties bėgimą“ ir Toronto Prisikėlimo parapiją, kuri 2018 m. švęs 65 metų įkūrimo sukaktį.

„Vilties bėgimas“ – ir Toronte

Šių metų vasaros pradžioje Prisikėlimo parapijoje įvyko jau penktasis paramos renginys „Vilties bėgimas“, o jo metu surinktos aukos iškeliaus į Klaipėdą, Šv. Pranciškaus onkologijos centrą.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Elžbieta Portugalė4

Elžbieta (1271-1336) – karalienė. Būdama 12 metų ji ištekėjo už Portugalijos karaliaus Deniso.

Iliustratorė Ona Kvašytė: ieškome kokybiškų komiksų1

Leidykla „Magnificat vaikams“ išleido Onos Kvašytės vaikams skirtą komiksų knygelę „Teofilius“ apie vyskupą Teofilių Matulionį. O. Kvašytės mintys apie šios komiksų knygelės atsiradimą ir apie komiksų kultūrą Lietuvoje.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Juniperas, pranciškonas

Pal. Juniperas Šiaurės Amerikoje įkūrė 21 misiją ir į Katalikų tikėjimą atvertė tūkstančius indėnų.

Vieni iš mūsų. S. Klara (Daiva Milašiūtė). Vienuolinį kelią pasirinko vos šešiolikos11
Monika Midverytė OFS, Kostas Kajėnas, Gediminas Šulcas - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Nors ir augo nereligingoje šeimoje, sesuo Klara (Daiva Milašiūtė) pasirinko vienuolinį kelią labai jauna, būdama vos šešiolikos. Jos nuomone, vienuolė yra pati geriausia motina. 

Pranciškoniška stovykla Pakutuvėnuose liepos 11-16 dienomis

Stovyklos tema: „Mano artumas eis su tavimi, ir Aš įvesiu tave į poilsį“ (plg. Iš 33, 14).

Reportažas iš pranciškonų kaimelio „Saulės giesmė“1

Birželio 24 dieną Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kieme veikė pranciškonų kaimelis „Saulės giesmė“. 

Knyga „Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400“ – ir akademikui, ir turistui, ir tikinčiajam
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kadangi publikuojami net 9 skirtingų autorių straipsniai, sau įdomų tekstą ir įvairių požiūrio aspektų atras kiekvienas.

Šlovinimo vakaro „Pakilk ir šviesk“ atgarsiai1
Audronė Juozauskaitė - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Birželio 18-osios vakarą Kretingoje praūžė viesulas. Šventosios Dvasios vėjas. Ne veltui vietiniai žmonės kalbėjo, kad Sekminės Kretingoje atėjo per Devintines.

Ansamblis „Canto Fiorito“ baigia trejų metų rezidenciją Paparčiuose

Šį sekmadienį Paparčių kaimo Šv. Vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje nuskambės paskutinis tarptautinio senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“ rezidencijos koncertas.