Teofilius Matulionis | Religija

Pal. Teofilius Matulionis Bažnyčios širdyje

Kun. Gintaras Blužas kalbina arkivyskupą Gintarą Grušą apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų atgabenimą į Romą.