Trakų Dievo Motina | Religija

Trakų Dievo Motinos atvaizdo karūnavimas: istorinis ir kulto kontekstas
Irena Vaišvilaitė - Trakų žemė

Būtent Reformacijos kontekste atsirado nauja pamaldumo forma – viešas ir iškilmingas Dievo Motinos atvaizdų karūnavimas.

Švč. Mergelės Marijos vainikavimo iškilmės Trakuose

Rugsėjo 4 d. prieš 300 metų stebuklingasis Trakų Dievo Motinos su Kūdikėliu Jėzumi paveikslas buvo iškilmingai vainikuotas Popiežiaus Klemenso XI siųstomis karūnomis.

Trakų Dievo Motinos atlaidai
Vilniaus arkivyskupija

Rugsėjo 1–8 d. vyks Trakų Dievo Motinos jubiliejiniai (Trakinių) atlaidai.

Pamaldumas Trakų Dievo Motinai

Trakų Dievo Motinos reikšmingumo priežastys glūdi praeityje – laike, kai šio atvaizdo kultas įgijo valstybinę reikšmę.

Lietuva ir Lenkija pirmą kartą istorijoje drauge išleido pašto ženklą

Pašto ženklas skirtas paminėti Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų.

Bus pristatytas Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo jubiliejui skirtas pašto ženklas

Liepos 27 d., 13 val., Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje bus pristatyta Lietuvos ir Lenkijos paštų išleista bendra pašto ženklų laida. 

Ar Lietuva – vis dar Marijos žemė?
Darius Baronas - Artuma

Vienas gražiausių Senosios Lietuvos paveldo perlų – tai ilgus amžius klestėjusi pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai tradicija.

Liepos–rugpjūčio „Artuma“: Trakų Dievo Motinos metai; o kas man yra Marija?

Vasarinė „Artuma“ – kaip visad ypatinga – dvigubos apimties ir išskirtinė savo tema.

Lobynai neaprėpiamojo Viešpaties

Trakų Dievo Motinos atvaizdui skirtą parodą Bažnytinio paveldo muziejuje gaubia slėpininga prigesintų šviesų lobyno atmosfera. Tai lobynas visomis prasmėmis – ir tikėjimo, ir estetikos, ir meistrystės.

Lietuvos bažnytinio paveldo lobyno puošmenos

Bažnytinio paveldo muziejuje paroda „Trakų Dievo Motina – Lietuvos Globėja. Trakų bažnyčios lobynas XV–XIX a.“

Vieno ankstyviausių ir garsiausių stebuklingųjų atvaizdų Lietuvoje istorija – Bažnytinio paveldo muziejuje

Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, oficialiai vainikuotas popiežiaus atsiųstomis karūnomis.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

Bažnyčia pastatyta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto iniciatyva 1409 m. ir jai suteiktas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą titulas. 

Trakų Dievo Motinos karūnavimas – visos Lietuvos triumfas

Šie metai ypatingi Lietuvos praeities gerbėjams ir dabarties kūrėjams. Lyg per siaurą plyšį žvelgdami galime pajusti, kad istorija – tai ne beprasmiška atsitiktinumų virtinė, joje esama ir to, kas lieka per amžius.

Sveika, Marija, Karžyge nenugalimoji

Dievo Motinos pagalbos kovose su priešais būdavo prašoma jau nuo V amžiaus.  Lietuvoje Mergelė Marija pradėta garbinti po XV a., iškart po krikšto. 

Lietuva – Nekaltosios Marijos Širdy

Akimirkos iš iškilmingų šv. Mišių Trakuose, kur Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Tamsiausią valandą mes galime sutikti Mariją

Vilniaus akivyskupo Gintaro Grušo homilija, pasakyta Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, švenčiat iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. 

Tėvynės paaukojimas Marijai

Kai save sūniškai bei seseriškai patikime Švč. M. Marijai, ar tai nėra Lietuvos paaukojimas Jai?

Vyskupai paaukos Lietuvą Nekaltajai Marijos Širdžiai

Vasario 11 dieną Trakuose vyskupai paaukos Lietuvą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. 

„Magnificat vaikams“ pristato istorinę pažintinę knygelę „Dvi karūnos“
Inesa Vaitkūnaitė - Magnificat vaikams

Knygelės siužetas atskleidžia istorinius garsiojo Trakų Dievo Motinos paveikslo istoriją.

Lietuvos Globėja180

Pastarąjį dešimtmetį atgimsta caro laikais ir sovietmečiu sunykęs pamaldumas Trakų Dievo Motinos paveikslui.

Dvylika Marijos stebuklų (1)13

Man buvo apie 20 metų, kai pirmą kartą pažinau Dievo ir Marijos meilę bei rūpinimąsi manimi.

Kuo svarbus Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus?39

Sigita Maslauskaitė rašo apie pirmąjį Marijos atvaizdą Lietuvoje, vainikuotą popiežiaus karūnomis, išsaugotomis iki mūsų dienų.