Žemaičių vyskupystės jubiliejus | Religija

Konferencijoje analizuota Žemaičių vyskupijos istorija ir jos atgarsiai dabartyje

Konferencijoje „Žemaičių vyskupija: praeitis ir dabartis“ buvo išryškinta keletas svarbių, analitinių aspektų iš Žemaičių vyskupijos istorijos bei tos istorijos atgarsiai dabartyje.

Dėl žemaičių krikšto59

Žemaitija buvo paskutinis Europos kampelis, kurį  pasiekė krikščionybė. Istorikai nurodo kelias skirtingas prežastis.

Katalikų atgijimo Žemaičiuose vedliai3

Prieš 170 metų Motiejus Valančius parašė istoriografinį veikalą „Žemaičių vyskupystė“, kuriame pristato ir ryškiausius katalikybei Žemaitijoje įsitvirtinti padėjusius vyskupus. 

M. Valančiaus veikalas „Žemaičių vyskupystė“ – tikra XIX a. sensacija12

Prieš 170 m. Motiejus Valančius pirmą kartą lietuviškai parašė istoriografinį veikalą „Žemaičių vyskupystė“. 

Artėja Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus renginiai

Telšių vyskupijoje vyksta pasirengimas didžiajam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos penktajam Eucharistinio kongresui.

Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje dirbę dvasininkai ir patarnautojai1

Apie dvasininkus ir patarnautojus, dirbusius Varniuose nuo XIX a. pabaigos. 

Kodėl vėlavo žemaičių krikštas? Pokalbis su K. Almenu13

Fiziko ir istorinių romanų autoriaus Kazio Almeno požiūriu, žemaičiai krikštą priėmė ne savo noru, o to meto Romos krikščionybė buvo korumpuota. 

Žemaičių krikštas Varnių katedros altoriuje2

2008-aisiais Varnių katedroje konsekruotas architektės G. Pajarskaitės sukurtas altorius su dailininko P. Repšio antepedijumi, kuriame įamžintas žemaičių krikštas. 

Konstanco bažnytinis susirinkimas – parodoje

Žemaičių vyskupystės muziejuje, Varniuose, veikia paroda „Konstanco bažnytinis susirinkimas Ulricho von Richentalio piešiniuose“. 

Žemaičių vyskupystės įsteigimas – tvirtas žingsnis į Europos tautų šeimą20

Vyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimas Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus proga. 

600 metų Žemaičių vyskupystės istorijos vingiai25

1417 m. vasarą į Žemaitiją atvykus LDK didžiajam kunigaikščiui Vytautui ir Vilniaus bei Lvovo vyskupams, buvo pakrikštyti tūkstančiai žemaičių.

Žemaičių vyskupystei – 600. Telšių vyskupijos kurijoje – 14 savivaldybių vadovų susitikimas

Telšių vyskupo Jono Borutos, naujai paskirto vyskupo koadjutoriaus Kęstučio Kėvalo ir Telšių rajono savivaldybės mero Petro Kuizino kvietimu lankėsi Telšių vyskupijai priklausančių savivaldybių merai ar jų atstovai.

Telšių rajono meras P. Kuizinas: „Jubiliejus – svarbus istorinis įvykis visai Lietuvai"

Laukiame Jūsų visų atvykstant rugpjūčio 19 – 20 dienomis į Varnius paminėti Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus ir Telšių vyskupijos Penktojo Eucharistinio kongreso.

Vyskupas Jonas Boruta kviečia švęsti Žemaičių vyskupystės jubiliejų12

Krikštu priimtas tikėjimas per 600 metų davė jėgų išlaikyti širdyje gyvą artimo meilę, padėjo išvengti didelių klaidų bei susipriešinimų. Juk silpnėjant tikėjimui, silpnėja ir taika pasaulyje.

Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus programa

Rugpjūčio 19–20 d. Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus ir Telšių vyskupijos penktasis Eucharistinis kongresas VARNIUOSE.