Religija

„Mažojoje studijoje” pokalbis apie kunigystę
Mažoji studija

Pokalbis su Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi Andriumi Šuškevič.

Bažnyčia ir seksualinio išnaudojimo skandalas

Kadangi krizės iškilimo į viešumą bei jos augimo metu kaip ganytojas ėjau Bažnyčioje atsakingas pareigas, turėjau savęs paklausti, kuo, žvelgdamas į praeitį, galėčiau prie naujos pradžios prisidėti.

Kun. A. Peškaitis OFM: „Muzika savo esme labai artima tikėjimui“
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Balandžio 28 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje penkioliktą kartą vyks Velykų koncertas.

Lietuviško ugdymo mįslė: vaikai savarankiški ar apleisti?

Neneigiu, kad žmogus turi mokėti pasirūpinti savimi, bet manau, kad už šio susitelkimo į savarankiškumą slepiasi viena apgaulė – iš tikrųjų taip jaunas žmogus mokomas būti apleistas.

Būti šalia tėvo Stanislovo

Vakare tėvui Stanislovui atminti naują knygą apie jį parašiusi V. Morkūnienė kalbėjo, kad nesibaigė nei tėvo Stanislovo gyvenimas, nei jo Paberžė. Prasideda antrasis tėvo Stanislovo kelio etapas.

A. Aleksandravičiūtė: „Bažnytinis menas iš prigimties yra tarptautinis“
Meno istorijos mokykla

Iki pat XIX a. sakralinis menas sudarė didžiausią ir vertingiausią Europos vaizduojamosios dailės paveldo dalį, teigia paskaitas apie Bažnytinį meną skaitanti profesorė.

„Gyvenkime Kristaus prisikėlimu“

Kauno arkivyskupijos ganytojų velykinis sveikinimas.

Kuo džiaugiamės per šventas Velykas?
Bernardinai.TV

Jei namuose dingsta elektra, viskas sustoja, užgęsta. Taip ir be Velykų, be Kristaus prisikėlimo Bažnyčios gyvenime viskas netektų prasmės, sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

Popiežius Pranciškus: Kristus – kiekvieno iš mūsų bei viso pasaulio jaunystė
Vatican News

Popiežiaus Pranciškaus kalba prieš palaiminimą Urbi et orbi.

Ar galima pagrįsti Jėzaus prisikėlimą?
Laurynas Jacevičius - apologetika.lt

Akivaizdu, kad Kristaus prisikėlimas nėra menkas reikalas, o tai yra ir visa Velykų prasmė. Tad ar įmanoma pagrįsti tokį radikalų teiginį?

Menas ir religija žmogaus istorijoje gimė kartu

Pianistas D. Mažintas religiją apibrėžia kaip žmonių sukurtą sistemą stebuklams pagrįsti, o kūrybą prilygina turimų dvasiniu ribų ir resursų demonstravimui.

„Meilė atneša pergalę“

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo Velykų sveikinimas.

„Evangelijos knyga turi būti atversta visą dieną“

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio Velykų sveikinimas.

„Būkime tvirti apsipręsdami turėti viltį“

Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo Velykų sveikinimas. 

„Kristus kviečia visus jus gyventi“

Pavevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM Velykų sveikinimas.

Velykų homilija. Prisikėlimą liudijanti bendruomenė
Vysk. Darius Trijonis - Bernardinai.TV

Prisikėlimą liudija ne žodžiai, o buvimas šalia.

Netektyje slypi Velykų aušra

Pirmadienio vakare Jis tarytum sakė: „Jūsų mylima katedra dėl nelaimės patyrė didžiulių nuostolių, bet užtat jūsų vidinės šventovės jau dabar atsinaujina...“ 

Sopulingoji Dievo Motina, arba Ugnies metafizika

Šios katedros dvasią turės prikelti Bažnyčia. Jokia valstybė to niekada nepadarys už tikinčiųjų bendruomenę. Dvasinis atstatymas turi prasidėti nedelsiant. 

Koks buvo Jėzaus nukryžiavimas
Bažnyčios žinios

Dažnas įsivaizdavimas, kad nukryžiuojant nuteistasis paguldomas ant gatavo kryžiaus, prikalamas ir tada kryžius sunkiai pakeliamas, yra klaidingas. 

Pasaulio centre – visa slėpiningai brandinantis Kristus
Benas Ulevičius - Katalikų pasaulio leidiniai

Džiaugsmas, graudulys, saldus Viešpaties pergalės išgyvenimas ir šiurpulingas į kryžiaus mirtį vedančios meilės didybės suvokimas vienaypėje poetinėje vizijoje – visa tai žada knyga Pasaulio širdis.

Velyknaktis: užsidegame atšalusias širdis ir vėl tampame pasaulio šviesa

Šiąnakt esame kviečiami džiaugtis kartu su dangaus angelų ir šventųjų miniomis! Nes „štai ta naktis, kurioje, mirties pančius sutraukęs, Kristus Nugalėtojas pakilo iš kapo“.

Aš esu mirusiųjų gyvenimas

„Kelkis iš numirusių; aš esu mirusiųjų gyvenimas. Kelkis mano rankų kūrinį; kelkis mano atvaizde, kuris esi sukurtas pagal mano paveikslą. “

Paisyti Benedikto XVI esė apie seksualinį išnaudojimą Bažnyčioje nepaisant trūkumų

Negaliu ginčytis su šiais popiežiaus emerito teiginiais, tik norėčiau kad daugiau dėmesio ir rūpesčio būtų teikiama nukentėjusiųjų tikrovei, jų berods visą gyvenimą trunkančiam skaumui.

Didysis penktadienis: kryžius – prakilniausias Jėzaus Sostas, kančia – Jo karūna

„Šitas yra mano išrinktasis Sūnus, klausykite Jo“, – skelbė ant Taboro kalno pasigirdęs balsas. Didįjį penktadienį vietoje šio balso – spengianti tyla.

Grožio užduotis – išganingai sukrėsti

Galvodami apie gaisro apgadintą Paryžiaus Dievo Motinos katedrą, bandome suprasti, kodėl mes esame sukrėsti ne tik jos gaisro, bet ir paties grožio.

Neregys kunigas: visas „mano paketas“ daro gyvenimą tokį, koks jis yra
Ginta Čingaitė - Mūsų žodis

„Ką aš dabar galėčiau pašalinti iš savo gyvenimo? Nieko. Likdamas tiesoje, aš netgi to nematymo negaliu išmesti. Galbūt kažkas būtų kitaip, bet kas tas kitaip, kas žino“, – sako kun. R. Janšauskas.

Kunigas – ir aukotojas, ir auka
Vilniaus arkivyskupija

Arkivysk. G. Grušo pamokslas Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišiose.

Paryžiaus arkivyskupas: „Mūsų katedra yra parklupdyta“
Vatican News

Katedros atstatymas turi eiti petys į petį su tikėjimo bendruomenės statymu, sako arkivysk. M. Aupetit. 

Lietuvos kino teatruose filmas apie šv. Faustiną „Meilė ir gailestingumas“

„Meilė ir gailestingumas“ – lenkų režisieriaus Michało Kondrato atkuriamosios dokumentikos filmas, pasakojantis iki šiol nežinomus istorijos faktus apie Dievo gailestingumo kultą.

Kryžiaus kelio Jeruzalėje apmąstymas
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Šiame epizode esate kviečiami prisijungti prie Kryžiaus kelio ir melstis kartu, lydimi br. Francesco Pattono OFM, Šventosios Žemės kustodo, apmąstymų.

Iš savo šono Kristus pastatydino Bažnyčią

„Iš savo šono Kristus pastatydino Bažnyčią, kaip iš Adomo šono buvo sukurta jo žmona Ieva.“

F. Ozono filmas „Ačiū Dievui“ – apie daugiaplanio atvirumo poreikį

Reikalingas ne tik aukų atvirumas kalbėti, bet ir jų artimųjų atvirumas išklausyti, Bažnyčios atvirumas neslėpti nusikaltimų ir paties išnaudotojo atvirumas pripažinti tai, ką padarė.

Didysis ketvirtadienis: reikia daug nuolankumo, kad priimtume Dievo gailestingumą

Kiekvieną kartą, kai šv. Mišiose girdime „Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas“, mes prisimename vieną iš intensyviausių ir reikšmingiausių Jėzaus gyvenimo dienų.

Kaip Velykų tridienis švenčiamas Jeruzalėje?
Vatican News

Šventosios Žemės krikščionys ir piligrimai Velykų tridienį švenčia tose pačiose vietose, kur Kristus kentėjo, mirė ir prisikėlė.

Režisierius E. Vėlyvis su aktoriais bus teisiami dėl pasirodymo Turgelių bažnyčioje

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad trukdantieji atlikti religines apeigas ar religines iškilmes gali būti baudžiami viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

Didysis ketvirtadienis – Kunigystės įsteigimo diena

Kviečiame melstis už dvasininkus. „O kunige! Rūpinkis, kad tai, kas buvo pasakyta Kristui kabant ant kryžiaus, būtų sakoma ir tau: ‘Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti’“.

Mūsų sielas pažymėjo savąja Dvasia

Atvestas it ėriukas ir papjautas lyg avinėlis, Jis išpirko mus iš pasaulio stabmeldystės. Jis pažymėjo mūsų sielas savąja Dvasia, mūsų kūno narius – savuoju krauju.

Didysis trečiadienis: Viešpats tarsi boksininkas stoja į kovą su piktąja dvasia

Viešpats tarsi antikos laikų imtynininkas ar šiandienos boksininkas, narsiai stoja į kovą su savo varžovu – piktąja dvasia ir ją nugali. Tik Jėzaus ginklai yra – meilė ir auka už visus.

Virgilija ir Domininkas Lizdeniai: kuo daugiau vaikų, tuo daugiau erdvės kurti
Milda Kukulskienė - Ateitis

Pokalbis su jaunais keturių vaikų tėvais, gyvenančiais Telšiuose. Kaip jiems sekasi būti praktikuojančia katalikų šeima ir iš kur jie semiasi džiaugsmo bei įkvėpimo?

Ką žydai galėjo prarasti per gaisrą Paryžiaus Dievo Motinos katedroje?

Liepsnoms naikinant Švenčiausiosios Dievo Motinos katedrą buvo kėsinamasi ne tik į pasaulinę katalikų šventovę ar architektūrinį šedevrą. Katedroje atsispindi ir žydų tautos istorija.

Kaip vaikams kalbėti apie Jėzaus kančią ir mirtį?

Mes, suaugusieji, esame įpratę mąstyti apie Kristaus kančią ir mirtį prisikėlimo šviesoje. Tačiau vaikų, kurie galbūt tik šiemet sužinojo apie Jėzų ir su Juo susidraugavo, laukia sukrėtimas – Jėzus miršta. 

V. Malinauskas: ar bendrajam gėriui dar įmanoma atrasti vietos?

Nuo Antikos laikų žmonija sugebėjo diskutuoti vartodama „bendrojo gėrio“ kategoriją, bet šiandien jos vengiama. Kas pasikeitė? Klausia Dr. Vygantas Malinauskas.

Nėra didesnės meilės

Išties turime vieni kitus mylėti taip, kaip mus mylėjo tas, kuris už mus paguldė gyvybę.

Didysis antradienis: Kristaus kančia – neatsitiktinė

Kristaus kančia nebuvo atsitiktinė, Jėzus nebuvo nelaimingai susiklosčiusių aplinkybių auka. Tai buvo Jo valanda, dėl kurios Jisai ir buvo Tėvo atsiųstas į šį pasaulį.

Arkivysk. G. Grušas: „Kol šaknys gyvos, medis gali atsigauti“

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Linas Grušas spaudos konferencijoje pakvietė visus Lietuvos tikinčiuosius jungtis į bendrą maldą kartu su Paryžiaus ir visos Prancūzijos tikinčiaisiais.

Popiežius kviečia melstis su prancūzų tauta
Vatican News

„Šiandien malda vienykimės su prancūzų tauta, tikėdamiesi, kad žalos skausmas virs atstatymo viltimi. Šventoji Marija, mūsų Motina, melski už mus.“

Popiežius: nė vienas vaikas, taip pat ir homoseksualus, negali būti išvarytas iš namų

Homoseksualus vyras ar moteris „turi teisę į šeimą, ir jo tėvas ir motina turi teisę į sūnų (ar dukrą), kad ir kas atsitiktų, ir nė vienas sūnus ar dukra negali būti išvarytas iš namų“.

Paryžiaus arkivyskupas: kančia dėl Dievo Motinos katedros Didžiąją savaitę – neatsitiktinė

Pirmadienio vakarą paryžiečius, prancūzus ir visą pasaulį sukrėtė liepsnojančios Švenčiausiosios Dievo Motinos katedros nuotraukos.