Religija

Vienuolių simpoziumas Panevėžyje

Kovo 10 dieną Panevėžyje rinkosi vienuoliai ir vienuolės iš visos Lietuvos. 

Mirė kun. Genrik Juzef Blaževič

Laidotuvių dieną (kovo 13, antradienį) šv. Mišios bus aukojamos Švenčionių bažnyčioje 10 val. lenkų kalba ir 12 val. lietuvių kalba.

Arkivyskupas G. Grušas: Netiesa, kad nieko negalime pakeisti

„Jei valstybėje atsiranda pernelyg daug žmonių, netikinčių, kad jie yra laisvi ir lemia šios valstybės ateitį, vieną dieną jie iš tikrųjų taps nelaisvi, nes valstybę praras. Jie praras ją dėl savo netikėjimo.“

Vaizdo homilija. „Visa, ką man davei, Viešpatie, noriu tau sugrąžinti“
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Kiekvienas mūsų gavėnios sekmadienis – tarsi stotelė, kurioje išgirstame vis naują Kristaus žinią. Šiandien girdimas žodis – „Laetare”, džiaukis! Kuo mes galime džiaugtis?

Žinia apie popiežiaus kelionę. Atgarsiai Latvijoje ir Estijoje
vatikano radijas

Po oficialaus kovo 9 dienos pranešimo apie popiežiaus Pranciškaus kelionę į tris Baltijos šalis, pasirodė pirmosios reakcijos Lietuvoje, taip pat Latvijoje ir Estijoje, kuriose atsispindi tiek lūkesčiai, tiek būsimi Šventojo Tėvo vizito įvykiai.

Jėzaus kenozė – mūsų lobis

Bet dabar mums nepakanka tik žvilgtelėti į meniškai išpuoštą Nukryžiuotojo atvaizdą. Kad Jis galėtų mus išgydyti, išlaisvinti bei palaiminti, ieško Jam atsiduodančių širdžių...

Velykų link: kaip elgtis ir kuo užsiimti per gavėnią? (I)

Keliaudami Velykų link, susipažįstame su gavėnios laikotarpio liturgija.

Ką byloja popiežiaus vizito Lietuvoje logotipas ir šūkis?

Logotipo, skirto popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje, pagrindiniai elementai yra kryžius, Šventosios Dvasios gūsis ir šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“

Chiaros Lubich mirties dešimtmetis minimas ir Lietuvoje

Visi norintieji kviečiami kovo 10 d. atvykti į Vilniaus kunigų seminariją. Įvairiose pasaulio šalyse vykstantys atminimo renginiai šįkart išryškina socialinę Fokoliarų judėjimo įkūrėjos idėjų reikšmę.

Patvirtinta: popiežius atvyksta į Lietuvą

Šiandien arkivyskupas Gintaras Grušas į spaudos konferenciją susirinkusiems žurnalistams patvirtino, kad popiežius Pranciškus šiais metais atvyks į Lietuvą. 

Keičiamas Serbijos Ortodoksų Bažnyčios pavadinimas
vatikano radijas

Nuo šiol Serbijos Ortodoksų Bažnyčia vadinsis Serbijos Ortodoksų Bažnyčia – Pečo patriarchatas.

Gerovės valstybė ir dangaus karalystė
Mantas Adomėnas - Naujasis židinys

Dabartiniam žmogui nebereikia tikėti, kad Dievo Apvaizda juo deramai pasirūpins. Jis žino, kad šiapusiniai valstybės mechanizmai neleis jam badauti, skursti, patirti pavojų ir išbandymų.

Panevėžyje rinksis Lietuvos vienuoliai

Pašvęstieji susirinks net iš 33 Lietuvoje veikiančių vienuolynų: pranciškonai, jėzuitai, dominikonai, klarisės, salezietės, benediktinai, eucharistietės, ir kiti, iš viso apie 250 vyrų ir moterų vienuolių.

Šimtas keturiasdešimt Juditos Leitaitės bažnyčių

Dainininkė Judita Leitaitė pastaruosius 3–4 metus kiekvieną sekmadienį rengia savo giesmių vakarus vis kitoje Lietuvos bažnyčioje, ir jų, kaip pati sako, yra aplankiusi išties nemažai. Apie šią iniciatyvą – pokalbis su atlikėja.

Vilnius turi Šv. Jurgio gatvę

Tarp Gedimino prospekto 7 ir 9 pastatų esanti gatvė ilgus dešimtmečius buvo bevardė, tačiau išlikę kartografiniai dokumentai ir žemėlapiai byloja, kad XIX amžiaus pabaigoje ir iki 1930 metų ši gatvė vadinosi šv. Jurgio vardu.

Naujasis feminizmas – Bažnyčia kalba apie moteris ir moterims

Įsileisti moterį į įvairias visuomenines sritis – tai surizikuoti rinktis sudėtingesnį kelią, kelią, kuriame svarbesnis už ideologiją yra asmuo. 

Kuo moteris panaši į Dievą? Pokalbis su teologe

Pasak teologės, asmeninės raidos ugdytojos dr. Irenos Neumueler, klaidingai tvirtinama, kad Biblijos moterys turi paklusti, patarnauti vyrams, priklausyti jiems, neturėti savo nuomonės. 

Katalikų Bažnyčia – aiškiai už Europą
vatikano radijas

Nepaisant stipraus prisirišimo prie savo kraštų ir kultūrų, katalikai, kaip Visuotinė Bažnyčia, taip pat pašaukti bendram liudijimui, todėl negali mąstyti remdamiesi vien tik nacionalinėmis kategorijomis, teigia kard. R. Marxas. 

Požiūris į plaukus viduramžių Bažnyčioje
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Kodėl viduramžių vienuoliai ir kunigai nenešiojo ilgų plaukų, bet ir vengė skusti galvą plikai?

Velykų link: kas yra gavėnia?

Kartu su broliu Sauliumi Rumša toliau keliaujame Velykų link, susipažindami su kai kuriomis istorinėmis detalėmis bei gavėnios sąsajomis su Biblija. 

Menotyrininkė: bernardinai neabejotinai prisidėjo stiprinant katalikų tikėjimą Trakuose

Parapijos klebonas susapnavo sapną, kuriame pasirodė šv. Pranciškus ir jam paaiškino, kad nedarytų kliūčių bernardinams veikti Trakuose. Taip bernardinai ir jų paveikslas liko gyvuoti istorinėje sostinėje.

Babriškių klebonas: čia buvo V. Noreikos širdies parapija
lrt

Suteikęs V. Noreikai Ligonių patepimo sakramentą, grįžęs į Babriškes, kunigas meldėsi už maestro, prašydamas Dievo, sumažinti jo skausmus.

Sociologė: netradiciniai religiniai judėjimai meta iššūkį visuomenės atvirumui

Pasak VDU profesorės Mildos Ališauskienės, netradicinės religinės bendruomenės veikia kaip visuomenės nuostatų lakmuso popierėlis. 

Parapijiečių mylimas sielų ganytojas Jonas Krizostomas Kukta SJ

Paprasto ir parapijiečių mylimo sielų ganytojo kunigo vienuolio jėzuito Jono Krizostomo Kuktos tarnystės prisiminimai.

Boliviečiai atsiprašo su apatiniais pavaizduotos Marijos

Praėjusią savaitę keli šimtai boliviečių dalyvavo procesijoje šalies vakaruose esančiame Oruro mieste. Jie ėjo gatvėmis, rankose nešdami gerbiamą Marijos atvaizdą, kurį mėnesio pradžioje vietinė meninkė panaudojo savo kūrinyje.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Rožė iš Viterbo

Rožės mirtis minima kovo 6 d., tačiau ne mažiau garsi yra rugsėjo mėnesį minima palaikų į jos vardu pavadintą bažnyčią perkėlimo šventė.

Atgailautojų procesijos Ispanijoje: tikėjimo aktas ar kultūros renginys?

Tarptautinės reikšmės kultūros renginiais paskelbtos net dvidešimties Ispanijos miestų Didžiosios savaitės, tačiau kiekvienam ispanui, žinoma, brangiausios ir gražiausios jo gimtajame miestelyje rengiamos eisenos.

Popiežius: Prašykime minčių atsivertimo malonės
vatikano radijas

Tikėjimas ir religija tai ne spektaklis, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Turime bažnyčią

Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero liturginio minėjimo dieną Balbieriškyje (Prienų r.) pašventinta (konsekruota) nauja Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

Tai, ko dar nežinome apie šventojo Kazimiero gerbimo kultą
Mažoji studija

„Mažosios studijos“ laidoje „Kultūra ir religija“ –  pokalbis su Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejaus direktore, menotyrininke dr. Sigita Maslauskaite-Mažyliene. 

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui
vatikano radijas

Kaip tarp daugybės balsų atpažintį Viešpaties balsą?

Lietuvos bažnyčių istorijos. Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
Bernardinai.TV

Videoreportaže istorikas Vilius Puronas pasakoja apie iš pažiūros kuklią, bet didžiulę vertybę saugančią Leckavos Šv. Lauryno bažnyčią.

Bažnyčia apie Teofilių galės papasakoti tik savimi

Pokalbyje su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo vienu iš steigėjų Vaidotu Žuku – apie galimybes ir bėdas patraukliai bei gyvai įamžinti vyskupo asmenybę.

Vaizdo homilija. Šventovė – tai aš?
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Žmogaus prigimtį prisiėmė pats Dievo Sūnus. Tad esame kviečiami gerbti kiekvieno žmogaus kūną, mūsų panašumą į Viešpatį. Vertinti tai, ką jis savo gyvenime brangino labiausiai.

Lukiškių Dievo Motinos stebuklai
Aušra Vasiliauskienė - Naujasis židinys

Naujos dailėtyrininkės Tojanos Račiūnaitės knygos „Lukiškių Dievo Motina: Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas“ recenzija.

Vaikai apie šv. Kazimierą
Bernardinai.TV

Dažnas mugės dalyvis ir lankytojas menkai težino, kas gi išties buvo tas Kaziukas, kurio vardo mugės šurmuliuoja jau ne vieną šimtmetį.

Pirmadienis po Sekminių – Marijos, Bažnyčios Motinos minėjimas
vatikano radijas

Bažnyčia, apmąstydama Kristaus slėpinį ir savo pačios prigimtį, negalėjo užmiršti, kad ta Moteris, Mergelė Marija, būdama Kristaus Motina kartu yra ir Bažnyčios Motina.

Mirė kun. Vladas Černiauskas

Kun. Vladas Černiauskas buvo kuklus žmogus, mėgo literatūrą, ja remdavosi aiškindamas tikintiesiems Dievo Žodį ir mokydamas moralinių tiesų.

Meile panašėti į Mylintįjį

Sekmadienio meditacija. Ar neauga mumyse tikras džiaugsmas, kai stengiamės likti Jo meilėje ir palaipsniui bei labiau spontaniškai mylime vieni kitus broliška meile?

Ar pasikeitė Katalikų Bažnyčia po seksualinės prievartos skandalų?

Seksualinės prievartos atvejai Katalikų Bažnyčioje yra skaudi patirtis ir pamoka, kurią būtina išmokti. Bažnyčia deda pastangas ir įgyvendina pokyčius, kad tokie atvejai nepasikartotų, o aukos patirtų teisingumą ir rastų, kaip pagyti.

Šventojo Kazimiero dorybės emblemose

1609 metais jėzuitas Jeronimas Bildziukevičius Lenkijos karalienei Konstancijai padovanojo knygą, kurioje poetiškai aprašė bei emblemose išreiškė šv. Kazimiero dorybes.

Šv. Kazimieras ir Lietuva

Visai nesvarbu, kad dalis mugės lankytojų menkai pažįsta šventąjį ar aktyviai nedalyvauja Katalikų Bažnyčios gyvenime. Kaziuko mugė yra tik atspindys to, kaip giliai ir kartu konkrečiai Šv. Kazimieras palietė kiekvieno lietuvio gyvenimą.

Teismas: „Keulė rūkė“ peržengė saviraiškos laisvės ribas

Teismas sumažino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bendrovei „Kiaulių valdovai“ skirtą baudą, tačiau paliko galioti jos nutarimą, kad buvo peržengtos saviraiškos laisvės ribos. 

Pirmasis tyrimas dėl seksualinės prievartos, patirtos iš dvasininkų

Šiandien vyko spaudos konferencija, kurioje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Gružas, kunigas Gintaras Vitkus bei teisininkas Vygantas Malinauskas pristatė tyrimo dėl kunigo Kęstučio Ralio pareikšto skundo išvadas.

Velykų link: Ar tikrai turiu atleisti 77 kartus?
Mysterium Tremendum

Negi turiu skaičiuoti, kiek jau kartų atleidau? Nes jei bent vienu atleidimu viršysiu, tai pažeisiu Jėzaus priesaką.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Agnietė iš Prahos

Kovo 2 d. minime šv. Agnietę iš Prahos, šv. Klaros neturtėlių seserų vienuolyno Prahoje įsteigėją.

Kaip keliauja popiežius Pranciškus ir ko galime iš jo tikėtis Lietuvoje

„Popiežius Pranciškus tikrai važiuoja ne vietų pažiūrėti, ne papročiais pasidomėti, bet susitikti su žmonėmis, kuriems, jo manymu, jis gali ką nors duoti“, – sako ambasadorė Irena Vaišvilaitė.

5 mitai apie išpažintį

Gavėnios laikotarpiu bažnyčiose nusidriekia eilės prie klausyklų. Tačiau nemažai žmonių laikosi atokiai nuo išpažinties: bijo, nemato jos prasmės, nesupranta.

Paliatyvinė slauga ir gyvenimo pabaigos išmintis
vatikano radijas

Konferencijoje Romoje kalbama apie paliatyvinę slaugą, kuri yra asmens paskutinėje jo gyvenimo fazėje palydėjimas, palengvinant kentėjimą, suteikiant tokius santykius ir sąlygas, kurios atitinka paciento orumą.

Darbo mistika
Simone Weil - Katalikų pasaulio leidiniai

Joks žemiškas tikslingumas neatskiria darbininkų nuo Dievo. Tik jų vienų padėtis tokia. Ištrauka iš Simone Weil knygos „Sunkis ir malonė“.