Religija

Sekmadienio homilija. Ko laukiame per adventą
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Pirmojo advento sekmadienio Evangelijos ištrauka piešia dramatišką laikų pabaigos vaizdą, kurį įkvėpė faktinis Jeruzalės sunaikinimas 70 m. po Kr.

Popiežius sergantiems vaikams: pergalė kiekvienam kitokia
Vatican News

Gerai įsidėmėkime: nėra gyvenime sunkumo, kurio nebūtų galima įveikti. Pergalė kiekvienam kitokia, kiekvienas nugali savaip, tačiau idealas – visada laimėti.

Apčiuopiamos Kalėdos

Kalėdos, kaip žodis, tampantis kūnu, turi tapti apčiuopiamos. Kad taip įvyktų, mums reikia plano, kelių žemėlapio, priimtų eismo taisyklių.

Kunigai „desantininkai“

Kuo lietuvių sielovada skiriasi Norvergijoje, Anglijoje ir Punske? Kviečiame susipažinti su po Europą pasklidusių kunigų „desantininkų“ kasdienybe.

Pasiaukojimas Švč. Mergelei Marijai – kas tai?
Kun. Michael E. Gaitley - Katalikų pasaulio leidiniai

Marijos užduotis yra teikti dvasinį gyvenimą krikščionims, maitinti ir ugdyti juos malonėje, padėti jiems augti Kristuje. Trumpai tariant, Marijos darbas − padėti mums šventėti.

Kaip pal. J. Matulaitis bandė išvengti vyskupo sosto

„Šiais labai sunkiais Vilniaus vyskupijai laikais, einant įvairioms kovoms, tik šis vienas pamaldus kunigas sugebės pakreipti į tiesų kelią ir Vilniaus dvasininkus, ir vyskupijos tikinčiuosius sujungti tikrai krikščioniška meile.“

Tinginystė – žmogaus egzistencijos priešas

Sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir skirtas Jam, tinginys, užuot sėjęs protingos veiklos grūdus, išvaisto ir paskutinius sveiko proto trupinius. 

Gabrielės Gvazdikaitės albumas „Ateitis su viltimi“

Nemažai žmonių bijo ateities, nes nežino, kas jų laukia, ir tas neužtikrintumas atneša baimę, abejones ir neviltį. Visų albume skambančių kompozicijų tekstai yra sklidini vilties, nes tai melodijomis virtę gyvi žodžiai iš Biblijos.

Dvasinė laisvė ir emocijų pasaulis
Vinita Hampton Wright - jezuitai.lt

Laisvė reikalauja, kad mes išmoktume atpažinti savo vidinius sielos judesius. Jei iš tikrųjų norime būti laisvi, turėsime pripažinti savo emocijas, jas priimti ir apmąstyti. 

Ramintoja Kalėdų šviesoje

A. Savičiaus gatvės unikalios architektūros Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią nušvietė kalėdinės šviesos, kurioms elektros energija gaminama iš miestiečių surinktų kavos tirščių.

Pokalbis su jaunu jėzuitu: nebijokite krizių
Jūratė Grabytė - Laiškai bičiuliams

Šį pavasarį vienuoliktaisiais jėzuitiško ugdymo metais Eugenijus Puzynia, SJ, buvo pašventintas diakonu. Kaip šis ilgas kelias padėjo pasirengti dvasininko tarnystei.

Paslaptingasis Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios vienuolis

Pravėrus sostinės karmelitų Visų Šventųjų bažnyčios, pilnos žinomų ir nežinomų šventųjų skulptūrų, duris, veriasi mįslinga Jeruzalės, Sicilijos arba Likatos Angelo istorija.

Pal. Mykolas Giedraitis – padrąsinimas intravertams
Mažoji studija

Mažosios studijos laida „Kultūra ir religija“ apie naująjį lietuvį palaimintąjį Mykolą Giedraitį.

Panevėžyje vyks pranciškoniškos prakartėlių dirbtuvėlės šeimoms
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Gruodžio 9 d. (sekmadienį) 13-17 val. Panevėžio prekybos ir pramogų centre „Babilonas“ vyks atviros nemokamos prakartėlių dirbtuvėlės šeimoms, kurias organizuoja broliai pranciškonai.

Popiežius: kaip „persodinti“ širdį
Vatican News

Dešimt Dievo įsakymų – tai ne tik draudimai, bet visų pirma raginimas atverti širdį Šventajai Dvasiai ir jos skatinamiems daryti gera.

Rusijos sakralinis ir pasaulietinis menas Vatikane

Lapkričio 20 d. Vatikane duris atvėrė ekspozicija „Rusų meno piligrimystė. Nuo Dionizijaus iki Malevičiaus“. 

Visi Serafiškojo pranciškonų ordino šventieji

Šiandieną Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę.

Kas vyskupavo Vilniuje prieš pal. J. Matulaitį

1903 m. lapkričio 9 d. popiežius Pijus X Vilniaus vyskupu paskyrė Eduardą von Ropą: „Iš dalies lenkas, iš dalies vokietis, iš dalies lietuvis, bet svarbiausia – doras katalikas.“

Kodėl man ir tau rūpi Asia Bibi

Kol kas nežinome, ar Asia, jos vyras ir penki vaikai dar Pakistane. Minioms reikalaujant neleisti jai išvykti, Prancūzija, Ispanija, Vokietija, o pirmiausia – Australija bei kelios kitos šalys pasiūlė prieglobstį šeimai.

Šventumas – vis dar šiuolaikiškas kelias

Viešpats kviečia į šventumo kelią tokioje situacijoje, kokią išgyvename, tokius, kokie esame, kad atsilieptume. Nėra netinkamo laiko ir žmogaus.

Konferencija „Popiežių vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“

2018 m. gruodžio 14 d. 10.30 val. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Popiežių vizitų svarba katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“.

Popiežius: „Man džiugu pasveikinti piligrimus iš Lietuvos“
Vatican News

Lietuvos vyskupai ir grupė piligrimų dalyvavo popiežius Pranciškaus trečiadienio bendrojoje audiencijoje lapkričio 23-iosios rytą. 

Konsekruota rumunų ortodoksų nacionalinė šventovė
Vatican News

Lapkričio 25 d. Bukarešte konsekruota nacionalinė Rumunų tautos išganymo Katedra.

Romoje lietuviai dėkoja už popiežiaus Pranciškaus vizitą

Lapkričio 28–29 d. Lietuvos vyskupai ir tikintieji Romoje asmeniškai dėkoja Šv. Tėvui už jo apaštalinę kelionę į Lietuvą.

Vargdienių seserys: gyvenimas vienodu jausmu

Vyresniosios nurodymai jaunai vienuoliai: „Į viską žiūrint atviromis akimis, savarankiškai pačiai surasti būdus, kaip vis labiau ir labiau išsinerti iš savo savimylos, kaip visiškai pasiaukoti Dievui ir Bažnyčiai esamomis sąlygomis.“

Ką apie visatos sandarą byloja viduramžių vargonai

Kokia filosofija lėmė viduramžių muzikos skambesį ir koks išankstinis nusistatymas neleidžia šio laikmečio pažinti? Pokalbis su nešiojamųjų vargonėlių muzikos atlikėja Cristina Raurich. 

Benamis Jėzus

Tokių skulptūrų jau pastatyta daugelyje pasaulio vietų – Kanadoje, JAV, Dominikos Respublikoje, Italijoje, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje.

Popiežius priminė „Holodomoro“ sukaktį, meldė už taiką Ukrainoje
Vatican News

Sekmadienio vidudienio susitikime Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus paminėjo didžiąją XX amžiaus pradžios dramą Ukrainoje, nuo kurios praėjo 85 metai. 

Popiežiaus švelnumas ir gėjų eitynės

Ar „Baltijos pasididžiavimo“ eitynės yra tik pagarbos ir meilės reikalaujanti akcija, ar čia susiduriame ir su „lobizmu“ bei „lygių teisių“ reikalaujančia „politine manifestacija“?

„Fake news“: melas ir tiesa, kuri išlaisvina
Augminas Petronis - Ateitis

Internetas yra nepaprastai galinga priemonė skleisti informaciją, tik jam visai nesvarbu – teisinga ji ar melaginga. 

Jeruzalėje vyksta tarptautinis Šventosios Žemės komisarų kongresas
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Krikščionių medijų centro reportažas pristato Šventosios Žemės komisarų misiją, vykdomą net 51 pasaulio šalyje.

Bažnytinio paveldo muziejus – tarp gražiausių nebeveikiančių bažnyčių

Kadras iš sostinės Šv. Mykolo bažnyčios, kurioje įsikūręs Bažnytinio paveldo muziejus, pateko tarp 10 gražiausių nuotraukų, nugalėjusių Popiežiškojo Grigaliaus universiteto konkurse. 

Evangelikai kviečia į Nacionalinę maldos dieną

Nacionalinės maldos dienos tikslas – visų šalies krikščioniškų bažnyčių ir visų mūsų tautos žmonių vienybė maldoje dėl mūsų šalies atgimimo ir išgelbėjimo.

Katalikų moterys ir Apšvieta

Priešingai plačiai paplitusiai nuostatai, katalikų teologai savo pasisakymais gynė moterų teises, tiek mokslo ir švietimo, tiek moterų pasirinkimo, už ko tekėti, srityje.

Vyskupai kviečia Švč. Sakramento adoracijoje melstis už pašaukimus

2019 m. Lietuvos bažnyčiose organizuojamos nuolatinės adoracijos pagrindine intencija taps malda už pašaukimus į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą. 

Fantomas, kuris būtinas
Vanda Ibianska - Artuma

Keisti dalykai nutinka su ta sąžine. Teisingumo dėlei tenka liūdnai konstatuoti, kad daugybės mūsų piliečių sąžinė yra komos būklės.

Aukščiausia Kristaus Karaliaus skulptūra pasaulyje

Lenkijoje, Sviebodzine, stovi aukščiausia Kristaus skulptūra pasaulyje.

Sekmadienio homilija. Kokią karalystę skelbiame?
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Bernardinai.TV

Nelabai žinome, ką reiškia turėti karalių, ar juo būti. Nėra lengva įsiskverbti į šiandienės – Kristaus karaliaus šventės – prasmę. 

Kodėl velnias nesidžiaugia bėdžiais

Trumpa mėgėjiška variacija puikiųjų C. S. Lewiso „Kipšo laiškų“ tema.

Mirė seniausia vienuolė pasaulyje, gelbėjusi žydus Vilniuje
Vatican News

Motinai Cecilijai Abba Kovneris atsiuntė nedidelį krucifiksą, ant kurio buvo užrašytas žodis „Jeruzalė“. Šis kryželis buvo šalia jos mirties valandą.

„Well4Africa“: Prasidėjo darbai Ugandoje ir Malavyje

Pavasarį pasauliečių pranciškonų paskelbta socialinė akcija „Well4Africa“ pasiekė įgyvendinimo etapą: prasidėjo gręžinių ir vandentiekio įrengimo darbai Ugandoje ir Malavyje.

Vergas vergui nelygu

Dalinė tiesa yra visos tiesos karikatūra. Užuot atvėrusi tikrąjį kelią į Kristų, jį įkalina tokio siauro mąstymo kalėjime, jog atrodo, kad šis regimasis pasaulis yra vienintelis palikimas bei likimas.

Esantis žmogus. Valdas Mackela
Kelionė

Kviečiame atidžiau pažvelgti į prieš metus Amžinybėn iškeliavusį Valdą Mackelą – žmogų, kuris nepaliaudamas siekė pilnesnio gyvenimo, be paliovos skelbė Dievo Karalystę, meldė ir troško jos išsipildymo.

Neplanuotas nėštumas nusipelno neplanuoto džiaugsmo

Minint Negimusio kūdikio dieną, kviečiame susipažinti su „Sisters of Life“ (liet. „Gyvybės seserys“) vienuolija, kuri padeda krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims.

Mažoji akademija skelbia pavasario semestro tvarkaraštį

Mažoji akademija kviečia studijuoti norinčiuosius susiformuoti savarankišką ir rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

Br. Emadas Kamelis OFM: krikščionys Betliejuje jaučiasi kaip kalėjime po atviru dangumi
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Betliejų juosia siena, kuri izoliuoja krikščionis ir musulmonus, gyvenančius šiame mieste, nuo Izraelio. Šeimos susiduria su dideliais iššūkiais.

Moteris Bažnyčioje

„Ne jūsų reikalas abejoti Bažnyčia”: jūsų darbas „pulti ant kelių“ ir dėkoti, kad jai priklausote.

Lietuvos vyskupai: rūpinimasis vaiku turi apimti ir tėvus

Sveikiname kiekvieną pastangą rasti konstruktyvių sprendimų tobulinant šeimos ir vaikų apsaugos įstatymus bei jų įgyvendinimo būdus.

Kintantys medijų vartojimo įpročiai – gera žinia katalikiškai žiniasklaidai

Vartotojai yra linkę gręžtis į „lėtą“ žiniasklaidą, nes su naujausiomis informacinėmis technologijomis užaugusi karta jau pradeda jausti nuovargį nuo greitos medijos.

Kretingos bibliotekoje pristatyta Pranciškonų gimnazijos mokinių kūrybos rinktinė

Į šį leidinį sudėta 28 mokinių kūryba, per pastaruosius penkerius metus įvertinta respublikiniuose, regioniniuose ir rajoniniuose konkursuose.