Religija

Šventumas pagal Pranciškų (13): Dievui patinkantis kultas

Geriausias būdas, kaip atpažinti, ar mūsų maldos kelias autentiškas, yra stebėti, kokiu mastu mūsų gyvenimas keičiasi gailestingumo šviesoje.

Sekmadienio meditacija. Dekapolio įvykiai

Keletas anonimais likusių žmonių atveda pas Jėzų kurčią nebylį. Pranašų tradicijoje kurtumas arba aklumas būdavo pasitelkiami pavaizduoti pasipriešinimą Dievo žiniai.

Apie laimę pašalyje

Aptemo mums Popiežiaus vizitas. Mūsų Bažnyčią krečia tokia krizė, kokios ji tikriausiai neregėjo kelis šimtus metų.

Atsiverkite, protai ir širdys

Maža nauda, jei tie, kuriuos Jėzus išlaisvino iš kūno negalių, nebūtų išvaduoti iš nuodėmių pančių.

Sukurtas popiežiaus vizitui skirtos jaunimo giesmės vaizdo klipas

Vaizdo klipe dokumentiškai pristatant žmonių kasdienybę, parodomas šiandienės Bažnyčios Lietuvoje veidas.

Marijos litanija – ką reiškia Mergelės titulai
Mindaugas Malinauskas SJ - www.teofilius.lt

Karalienė taikos: 1917 metais popiežius Be­nediktas XV, kuris dėjo visas pastangas sustab­dyti karą, įtraukė šį titulą į Marijos litaniją ir para­gino nuolat prašyti taikos iš šios Karalienės. 

Marija – Dievo numylėtinė
Katalikų pasaulio leidiniai

Per Mariją ir Marijoje, numylėtinėje, Dievas parodo ir apreiškia savo moteriškąjį – vaisingą bei motinišką – veidą.

Marija talžo velnią

Švenčiant Mergelės Marijos gimimo dieną prisiminkime vieną iš jos titulų – Krikščionių pagalba. Marija rankoje gali laikyti ne tik leliją, bet ir rykštę ar beisbolo lazdą primenantį pagalį.

Susitikime su popiežiumi – paveikslas iš žmonių veidų
popieziausvizitas.lt

Popiežiaus vizito Lietuvoje organizatoriai kviečia žmones siųsti nuotrauką ir tapti Dievo Gailestingumo atvaizdo dalimi.

Trakų Dievo Motinos atlaidai baigsis iškilmingomis šv. Mišiomis

19 val. Trakų bazilikoje bus aukojamos ekstraordinarinės rito iškilmingosios Šv. Mišios (Missa Solemnis). Giedami C. Monteverdi ir grigališkojo choralo kūriniai.

Trakų Dievo Motinos atvaizdo karūnavimas: istorinis ir kulto kontekstas
Irena Vaišvilaitė - Trakų žemė

Būtent Reformacijos kontekste atsirado nauja pamaldumo forma – viešas ir iškilmingas Dievo Motinos atvaizdų karūnavimas.

Šiluvoje prasideda didieji Šilinių atlaidai
Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

Šiandien, rugsėjo 7-oji – pirmoji atlaidų diena, skiriama šv. Jonui Pauliui II ir vienuoliams. 

Paskirtas naujasis pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso – bylos postulatorius

Iki šiol postulatoriaus pareigas ėjęs kun. A. Jurevičius paskirtas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru.

Seinų vyskupijai – 200 metų

Vilkaviškio vyskupija yra buvusi Seinų diecezijos dalis, kuri liko Lietuvos teritorijoje po sienų perdalijimo. Vienas iš ganytojų Seinų vyskupijoje buvo poetas A. Baranauskas.

Ar galime sau leisti abejoti popiežiumi?

Pripažinkime sau, kad būdami katalikais ir mylėdami Bažnyčią, neprivalome būti akli popiežiaus žodžiams ir veiksmams. Popiežius gali klysti, jis gali pasielgti neišmintingai ir ne visi jo sprendimai turi sulaukti mūsų besąlygiško palaikymo. 

Latvijoje suimtas seksualiniu išnaudojimu kaltinamas kunigas

Latvijos policijos pareigūnai sulaikė tris įtariamuosius, tarp jų kunigą, kuris įtariamas negalią turinčios prekybos žmonėmis aukos išžaginimu.

Prisiminta Motina Teresė

Prisiminta prieš 21-erius metus mirusi Kalkutos Motina Teresė, 2016 m. paskelbta šventąja. 

40 kunigystės metų: klebonas, kancleris, bažnyčių statytojas
Romas Bacevičius - XXI amžius

Pokalbis su kunigystės 40-metį atšventusiu prelatu Juozu Pečiukoniu.

V. Landsbergis: Jonas Paulius II labai gerai suprato Lietuvą

„Jonas Paulius II Lietuvos nepriklausomybės byloje atliko labai svarbų vaidmenį“, – konstatuoja buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis.

Popiežiaus maldos intencija rugsėjui už Afrikos jaunimą
Vatican News

Melskimės, kad Afrikos žemyne gyvenantis jaunimas gautų išsilavinimą ir turėtų darbą savo šalyse.

Karikatūrų knygelėje apie Pranciškų – nepatogūs klausimai

Drįstu sakyti, kad ši humoristinė, satyrinė karikatūrų knygelė yra įvykis Lietuvos katalikams (ir ne tik). 

Tentas popiežiaus Pranciškaus vizitui

Tento piešinio dailininkė Elvyra Kairiūkštytė: „Jei ne Dievas – manęs gyvos nebūtų“.

Švč. Mergelės Marijos vainikavimo iškilmės Trakuose

Rugsėjo 4 d. prieš 300 metų stebuklingasis Trakų Dievo Motinos su Kūdikėliu Jėzumi paveikslas buvo iškilmingai vainikuotas Popiežiaus Klemenso XI siųstomis karūnomis.

Lietuvos vyskupai: popiežiaus atvykimas – nuostabi Dievo dovana

Lietuvos vyskupų kreipimasis artėjant Šventojo Tėvo vizitui Lietuvoje rugsėjo 22 d. ir 23 d.

Asmeninis motoroleris popiežui
Vatican News

Popiežius Pranciškus gavo savo herbu papuošta motorolerį. Šis motoroleris vėliau bus parduotas varžytinėse, o visos lėšos skirtos šalpai.

JAV vyskupas: prieš kalbėdami jaunimui, turime atgauti jų pasitikėjimą

Filadelfijos arkivyskupas prašo popiežiaus atidėti jaunimo klausimams skirtą sinodą ir vietoj jo rengti kitą, skirtą aptarti vyskupų situacijai seksualinių skandalų kontekste.

Seminaristai: celibatas – ne ėjimas prieš gamtą, o dovana

Mintimis apie pašaukimą ir pasirinkimą tarnauti Dievui dalinasi du seminaristai – Valdemaras Širvinskis ir Linas Braukyla.

Jonas Paulius II Lietuvoje: Kristus nori, kad jūs būtumėte laimingi

Rugsėjo 4 d. prieš 25-erius metus popiežiaus Jono Pauliaus II atvyko į Lietuvą. Prisiminkime jo kelionės maršrutą ir išsakytas mintis.

Popiežiaus Pranciškaus patarimai studentams
jezuitai.lt

Patarimas nr. 1: kalbėkis su žmonėmis, kurie dalykus mato iš kitos perspektyvos nei tu.

J. R. R. Tolkienas apie menkstantį tikėjimą dėl skandalų Bažnyčioje

1963 m. sūnui Michaelui rašytame laiške Tolkienas kalba, kad yra daug prisikentėjęs dėl netikusių kunigų, tačiau negalvoja palikti Katalikų Bažnyčios.

Vaistai nelaimingo žmogaus širdžiai
Kataliko balsas

Meditacija ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui: Daug šiandienos žmogaus baimių kyla iš manymo, kad jei nesame stiprūs, patrauklūs, gražūs, tai niekam nerūpime.

Popiežius: Nebūkime veidmainiai. Svarbi ne forma, bet esmė
Vatican News

Viešpats šiandien primena, kad svarbi esmė, o ne forma, kad tikėjime ir pamaldume svarbiausia turi būti Dievo ir artimo meilė.

Ministrantų jubiliejinio susibūrimo šventė

Minint šventojo Tarcizijaus dieną, veiklaus Kauno arkikatedros bazilikos zakristijono Alberto Koženiausko pakviestas, didžiulis būrys įvairių kartų ministrantų sugužėjo į šią šventovę.

Sekmadienio meditacija. Diagnozė: akmeninė širdis

Didysis visų laikų tikinčiųjų pavojus – gyventi savo religija su nutolusia širdimi arba visai be jos.

Į dvasines aukštumas pakelta kartelė

Kaip 2017 m. šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė pasiekė rekordą, taip Dievas iš tikinčiojo pagrįstai tikisi, kad jis įveiks tuos gyvenimo sunkumus, su kuriais įžvalgiai leidžia susidurti.

Šventumas pagal Pranciškų (12): Didysis kriterijus

Negalime pritarti šventumo idealui, ignoruojančiam neteisingumą šiame pasaulyje.

Kaip patogiai atvykti į susitikimus su popiežiumi Pranciškumi?
popieziausvizitas.lt

Informacija apie į susitikimą su popiežiumi vežančius traukinius, viešąjį miestų transportą, automobilių eismo ribojimą, nakvynę mokyklose ir popiežiaus lankomas vietas.

Popiežius: Melskimės, kad vanduo būtų ne susipriešinimo, o susitikimo ženklas
Vatican News

Popiežius priminė, kad jau keletą metų Pasaulinė maldos už kūrinijos globą diena yra švenčiama kartu su broliais ir seserimis ortodoksais, taip pat kitomis krikščioniškomis Bažnyčiomis ir bendruomenėmis. 

Kard. A. Becciu: reikia mylėti popiežių, kitaip – gresia skilimai
Vatican News

Šeštadienį, rugsėjo 1-ąją, pradeda eiti pareigas neseniai popiežiaus Pranciškaus paskirtas naujasis Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Becciu.

Šv. Jono Pauliaus II apsilankymą įamžins jo vardo bažnyčia Vilniuje
popieziausvizitas.lt

Rugsėjo 4-ąją sukanka lygiai 25-eri metai nuo istorinio popiežiaus šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje.

Kunigų seminarijose jau prasidėjo mokslo metai

Kaip mokslo metus pradeda Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijos? 

Sukaupti dėmesį – pastanga, didžiausia iš visų
Simone Weil - Katalikų pasaulio leidiniai

Mokykliniai pratimai, žinoma, lavina žemesniąją dėmesio dalį. Ir vis dėlto jie tikrai gali veiksmingai padidinti dėmesingumą, kurio prisireiks maldos valandėlę, rašo Simone Weil. 

Dievo malonė

Be Dievo malonės Jo valia dažnai būna nesuprantama – aš nepriimu, prieštarauju, maištauju, gal net naikinu, ką Dievas manyje sėja.

Kurtuvėnų bažnyčios ženklai ir požemiai

Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia reta tuo, kad nusileidus į jos požemius, apipintus legendomis – ten, kur ilsisi grafų giminės palaikai, veriasi reikšmingi praeities ženklai.

Vaikystė benediktinų vienuolyno kieme

„Šie vienuoliai yra nepavaldūs laikui, jie niekada nesikeičia“, – apie savo šeimos gyvenimą benediktinų vienuolyno pašonėje pasakoja amerikietė Kristin Boutross.

Australijos kunigai atsisako atskleisti per išpažintį išgirstas paslaptis

Australijos Katalikų Bažnyčia atmetė siūlymą kunigams atskleisti per išpažintį išgirstus seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus.

Lietuvą jau pasiekė popiežiaus papamobiliai
popieziausvizitas.lt

Rugpjūčio 30-osios, ketvirtadienio, vakarą į Lietuvą iš Airijos, Pasaulinio šeimų susitikimo, buvo atvežti du papamobiliai. 

Trakų Dievo Motinos atlaidai
Vilniaus arkivyskupija

Rugsėjo 1–8 d. vyks Trakų Dievo Motinos jubiliejiniai (Trakinių) atlaidai.

Kokia Bažnyčia Estijoje laukia popiežiaus?
Vatican News

Estijos vysk. Philippe Jourdanas: atvykdamas pas mus Pranciškus primą kartą aplankys tokią mažą katalikų bendruomenę.

Popiežius sustos Vilniaus gete pagerbti Holokausto aukų

Rugsėjo 23 d. Pranciškus, grįždamas iš Kauno, sustos pagerbti Holokausto aukų Vilniaus geto teritorijoje. Tądien minima Lietuvos žydų genocido diena.