Religija

„Aš nebijau tiesos. Aš bijau tik Dievo teismo“
Vatican News

Grįždamas iš Bulgarijos ir Šiaurės Makedonijos spaudos konferecijoje lėktuve popiežius Pranciškus komentavo Katalikų ir Ortodoksų Bažnyčių santykius.

Knyga „Ataidintis šauksmas“ – Jeano Vanier dvasinis testamentas
Jean Vanier - Magnificat

Kantrybė. Ir nuolankumas. Tik tai gali sušvelninti puikybės proveržius.

Tolimi artimi mūsų šventieji

Kol šventųjų pamaldumas nesuaktualinamas, tol jis atrodo kaip tolimas pasakojimas, įsitikinusi tapytoja S. Maslauskaitė-Mažylienė, kurios parodoje Videniškiuose – ir pal. Mykolo Giedraičio paveikslas.

Gėriai, dėl kurių nevalia derėtis

Tie gėriai, kuriuos popiežius Benediktas XVI vadina nediskutuotinais, negali būti socialinio ar politinio susitarimo dalykas.

Kauno arkivykupijoje – dėmesys pašaukimams

Gegužės 13 – 17 d. Kauno arkivyskupijoje pirmą kartą rengiama „Pašaukimų savaitė“.

Lietuvos vyskupai: būkime aktyvūs savo valstybės ir Europos kūrėjai
Lietuvos vyskupų konferencija

Lietuvos vyskupų laiškas Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant.

Alfa. Kaip Dievas mus veda

Nuostabi krikščioniško tikėjimo žinia yra ta, kad mes nesame vieni. Mums nereikia patiems nešti visos gyvenimo naštos. Dievo vedimas – tai mūsų santykis su Juo. 

Lenkijoje sulaikyta moteris dėl patyčių iš Čenstakavos Dievo Motinos atvaizdo

Plocke, vidurio Lenkijos mieste, policija sulaikė 51-erių metų moterį, kaltinamą religinio atvaizdo išniekinimu.

Po ilgos tylos prabilęs „Katalikų pasaulis“

Prieš 30 metų šviesą išvydo „Katalikų pasaulio“ žurnalas, ne tik pirmą kartą Lietuvoje viešai skleidęs katalikų tikėjimą, bet ir pirmasis leidinys, išvedęs lietuvišką spaudą į tarptautinę areną.

Naujas Šv. Jono bendruomenės generalinis prioras

Vilniuje gyvenęs, puikiai lietuviškai kalbantis t. Pranciškus Ksaveras Cazali CSJ tapo naujuoju Šv. Jono bendruomenės generaliniu prioru.

Hommage Paryžiaus Dievo Motinai. Apie gotikinę katedrą

Gotikos stilius nėra tik techninių išradimų rezultatas. Čia atsiveria naujas žmogaus ir pasaulio matymas.

Apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojai

Gegužės 5 dieną Lietuvoje įvyko jau šeštieji Gyvybės apdovanojimai, skirti pagerbti labiausiai prie gyvybės kultūros puoselėjimo prisidėjusius žmones, iniciatyvas ar organizacijas.

Mirė „Arkos“ bendruomenės įkūrėjas Jeanas Vanier

Eidamas 91-uosius gyvenimo metus po sunkios ligos mirė Jeanas Vanier (Žanas Vanjė) – „Arkos“ bendruomenės įkūrėjas, vienas iš judėjimo „Tikėjimas ir Šviesa“ pradininkų.

Mokslininkas R. Urniežius: kūrinija liudija apie Kūrėją
Žaneta Martingale - Evangelija.lt

Paradoksalu, bet mano apsisprendimas tikėti, kad viskas, ką aš matau, yra kūrinija, vadinasi, yra ir Kūrėjas, taip pat kyla iš grynai racionalaus mąstymo.

Kristus mūsų kasdienybėje

Viena, išvysti prisikėlusį Viešpatį didingame Dovydo mieste, visai kas kita – savo kasdienybėje.

Popiežius Bulgarijoje: išversti Dievo meilę į kiekvieno istorijos meto kalbą
Vatican News

Pirmadienio popietę Pranciškus Rakovskio šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje dar kartą susitiko su Bulgarijos katalikų bendruomene.

Pamąstymai prieš rinkimus

Jei kandidatas deklaruoja, kad jis sieks bendro gėrio, tokia nuostata visiškai nieko nereiškia, nes bendro gėrio siekė ir Leninas, o kas iš to išėjo, dar yra neišblėsę iš mūsų atminties.

Grąžinkime Dievui Jo galią

„Atsiversti ir tikėti“ nereiškia dviejų vienas po kito einančių žingsnių, bet vieną ir tą patį fundamentalų veiksmą: atsiverskite – t. y. tikėkite!

Lectio Divina seminaras Vilniuje

Seminare bus nagrinėjamas vienas seniausių maldos būdų - Lectio divina, kuris kviečia skaityti Šventąjį Raštą, jį apmąstyti ir įgyvendinti savo gyvenimu.

Konferencija „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau“
jezuitai.lt

Minint jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų sukaktį, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija ir Vilniaus universitetas kviečia į konferenciją „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau“.

Naujas Latvijos vyskupas, pal. Teofiliaus šventumo garso skleidėjas

Švenčiant Latvijos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo šventę, gegužės 4 d. Rygoje buvo įšventintas vyskupas Andris Kravalis.

Popiežiaus vizitas Lietuvoje pro R. Danisevičiaus objektyvą

Ilgai laukto ir visą šalį paveikusio įvykio fotografijos puikiai perteikia atmosferą, tvyrojusią prieš pontifiko vizitą ir jo metu.

Biblijos studijų savaitgalis Palendrių vienuolyne

2019 m. birželio 14-16 dienomis, Palendrių benediktinų vienuolyne organizuojamas biblijos studijų savaitgalis tema: „Tora - Dievo Žodis vakar ir šiandien“.

Popiežius Bulgarijos katalikams: Dievas pašaukia, stebina, myli
Vatican News

Sekmadienį po pietų kunigaikščio Aleksandro I aikštėje, Bulgarijos sostinės centre, popiežius Pranciškus aukojo Mišias. 

Sekmadienio homilija. Tu žinai, kad Tave myliu

Jėzaus nėra su mokiniais valtyje – ir prisiartina piktasis su savo pagundomis bei tamsa.

Vaikai – neilgam laikui patikėta dovana

Motinos dieną tesikreipia mamos į Mariją, motinų Motiną, kuri ištvėrusi visus išbandymus, kaskart vis iš naujo mokys jas visus širdies skausmus aukoti vidiniam savo vaikų bei vyrų keitimuisi. 

Popiežius pas Bulgarijos ortodoksų patriarchą kalbėjo apie „vargšų ekumenizmą“
Vatican News

Krikščionys turi „eiti ir veikti kartu“, liudydami Viešpatį, ypač tarnaudami skurdžiausiems ir pamirštiems broliams, sakė Pranciškus susitikime su patriarchu Neofitu. 

Pakeliui į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją: kad visi būtume viena

Popiežius Pranciškus netrukus pradės savo apaštalinę kelionę į dar dvi nuo komunistinio rėžimo nukentėjusias šalis: Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją.

Manęs neapleidžia Dievo žvilgsnis

Kartais pažvelgiu į save iš šalies, bet taip ir nesugebu permatyti savęs. Slepiuosi, teisinuosi, bėgu nuo savo vidinio žvilgsnio, užmiršdama Dievo žvilgsnį. 

Jonas Paulius II apie Mykolą Giedraitį: mažuose dalykuose ištikimas vyras
Vatican News

Videniškiuose, Molėtų rajone, gegužės 4 d. iškilmingai minima pal. Mykolo Giedraičio diena.

Dievas man iš kairės, dešinės, prie kojų

Dievas yra mama. Šitą Dievo motiniškumą nuolat išgyvenu šeimoje, kontempliuodama tiek džiaugsmo, tiek skausmo slėpinius, kuriais gyvenu jau dvidešimt penkerius metus.

Paryžiaus katedra
Giedrė Kazlauskaitė - Šiaurės Atėnai

„Iškart po Paryžiaus katedros gaisro bibliotekoje užsisakiau Hugo romaną – tų pačių metų leidimą, kurį skaičiau paauglystėje“, – esė rašo G. Kazlauskaitė.

Pirmieji Lietuvos jėzuitų misionieriai Azijoje
Liudas Jovaiša - Laiškai bičiuliams

Dažniausiai minimas Lietuvos jėzuitų misionierius yra Andriejus Rudamina – pirmasis lietuvis, pasiekęs Indiją ir Kiniją.

Lietuvos vyskupų konferencija: bažnyčių sakralumas nesuderinamas su politine agitacija

Jei politine agitacija užsiimama šventoriuje ar juolab bažnyčios viduje, ne tik klebonas, kunigas, bet ir tikintieji turėtų atkreipti į tai dėmesį.

Atvirų durų diena Vilniaus kunigų seminarijoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija gegužės 11 d. kviečia apsilankyti ir daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą, pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę.

Vasaros studijos norintiems pagilinti žinias apie katalikų tikėjimą

Nuo gegužės mėnesio prasideda programos „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai“ sesija.

Gegužę popiežius prašo melstis už Bažnyčią Afrikoje
Vatican News

„Šį mėnesį melskimės, kad savo narių pastangomis Bažnyčia Afrikoje ugdytų tautų vienybę, būtų šiam žemynui vilties ženklas.“

Gegužę minimos Mergelės Marijos šventės

Gegužė laikoma Mergelės Marijos mėnesiu. Šiuo metu minimos aštuonios Dievo Motinos šventės.

R. Šapauskas: humoras išlaisvina

Interviu su Rimu Šapausku apie tikėjimą ir humorą.

Koks šiuolaikinės lietuvių literatūros santykis su krikščionybe?

Šiandien reta kūrėjų, tokių kaip XX a. Kazys Bradūnas, Jonas Juškaitis, Aldona Elena Puišytė, kurių kūrybos visuma būtų krikščioniška, tačiau esama krikščioniškų kūrinių.

Kaune sovietmečiu suniokotoje Švč. Sakramento bažnyčioje atveriama nauja erdvė renginiams
Brigita Sabaliauskaitė - Kas vyksta Kaune

Pernai gruodžio mėnesį Kaune kilo iniciatyva atverti kultūros ir meno veiklai Švč. Sakramento (studentų) bažnyčios pastatą.

„Tėvas nespendžia spąstų savo vaikams“
Vatican News

Popiežius Pranciškus, tęsdamas katechezių ciklą apie „Tėve mūsų“ maldą, komentuoja kreipinį: „Ir neleisk mūsų gundyti“.

S. Maslauskaitės-Mažylienės „Šventieji, kankiniai ir herojai“

S. Maslauskaitės-Mažylienės paroda yra dedikuota ne tik šventiesiems, kankiniams ir kitiems krikščionybės herojams, bet ir palaimintajam Mykolui Giedraičiui.

Krikščionis ir darbas

Gegužės 1-ąją mes švenčiame darbą. Bet ar tikrai yra ką švęsti?

Šiluvoje jau 10 metų švenčiama Ligonių diena

Kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį Šiluvoje meldžiamasi už visus sergančius, kenčiančius nuo priklausomybių, prašančius kūno ir dvasios išgydymo. 

Rašymas kaip dvasinė disciplina
Giedrė Kazlauskaitė - skaitymometai.lt

Kunigo J. Sasnausko knyga „Kraujomaiša“ visa kuo tiršta, joje daug visko, bet daugiausia turbūt Bernardinų.

Popiežius prašo darbovietėse liudyti krikščioniškas vertybes
Vatican News

Popiežius kirpėjų ir kosmetikių paprašė krikščioniškai atlikti savo amatą, klientams liudyti gerumą ir mandagumą, padrąsinti geru žodžiu, tačiau niekuomet nepasiduoti apkalbų pagundai.  

Prie Dievo, kuris džiugina mano jaunystę
Kun. Eugenijus Puzynia SJ - Laiškai bičiuliams

Dievas geriausiai žino, kokiu ilgu ir vingiuotu keliu ėjau į kunigystę, kiek daug išgyvenimų ir ieškojimų kartu su Juo ir kitais teko patirti.

Šv. Elena
Evelyn Waugh - Naujasis Židinys-Aidai

Vieniems teko grumtis su liūtais arenose, kitiems – gyventi dykumų olose. Jai buvo skirta būti šv. Elena imperatore – ne šv. Elena kankine, ne šv. Elena atsiskyrėle. 

Iš degančios Paryžiaus katedros Švenčiausiąjį Sakramentą išgelbėjęs kunigas

Tėvas Jeanas-Marcas Fournier’as į liepsnų apimtą Paryžiaus katedrą įsiveržė su ypatinga misija: išgelbėti Švenčiausiąjį Sakramentą ir katedroje buvusias relikvijas.