Religija

Vatikano žurnalistai komentuoja pal. T. Matulionio albumo 82 puslapį

„Vatican News“ žinių tarnyba rusiškų laidų redakcija išspausdino straipsnį „Rusijos Katalikų Bažnyčios istorijos puslapis: Rytų apeigų katalikai ir moterų heroizmas“.

Esi tapęs lyg Dievas

„Iš kur gavai tai, kad esi Dievo Sūnus, Kristaus dalininkas, ir, drąsiai sakant, esi tapęs lyg Dievas?“

Kad Mišios keistų gyvenimą

Penki naudingi patarimai katalikams, kaip sąmoningai ir aktyviai dalyvauti šv. Mišiose. 

Apie tarnystę Dievui, sielos sveikatą bei ramybę
Sonata Aleksandravičienė - Evangelija.lt

Pokalbis su sveikatos psichologu Aleksandru Anikinu, Švenčionėlių krikščionių evangelikų bažnyčios vyresniuoju.

Vartok vyną saikingai. Krikščioniškas blaivumas
Vatican News

Popiežius Pranciškus parašė pratarmę knygai „Vartok vyną saikingai. Krikščioniškas blaivumas“. 

Sekmadienio homilija. Gundymų valandą
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Krikščionio dvasinėje kelionėje netrūksta ir išbandymų. 

Pripildyti širdies tuštumas

Kai kovojame net su mažiausiomis savo priklausomybėmis, kartais jos paguldo mus ant menčių, bet mes vis tiek laimime.

Nuncijus – popiežiaus akys ir ausys

Pasakojimas apie tai, kokios apaštališkųjų nuncijų pareigos ir ką pavyko nuveikti Lietuvoje misiją atlikusiems nuncijams.

„Nežinojimo debesis“ – vadovėlis siekiantiems dvasinių aukštumų

Kelias į Dievą yra meilė, kurios dėka po truputėlį galime prasiskverbti per tą „nepažinimo debesį“, kad regėtume Tą, kurio alksta mūsų siela.

„Priklausomybė yra bendravimo stoka“
XFM Radijas

Beveik du dešimtmečius su reabilitantais dirbantis evangelikų liuteronų kunigas V. Miliauskas pažymi, kad didieji pokyčiai prasideda ryžtingai apsisprendus pačiam.

Priimdami malonę nuo šviesos ima spindėti

„Kurie yra šviesoje, tie šviesos neapšviečia, bet patys yra jos apšviečiami ir nutvieskiami; jie nieko jai neprideda, bet priimdami malonę nuo šviesos ima spindėti.“

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui
Vatican News

Melskimės, kad krikščionių bendruomenės, ypač persekiojamos, jaustų Kristaus artumą ir būtų pripažįstamos jų teisės.

Gavėnios iššūkis – pasninkas už klimatą

Tradicija kalba apie penktadienius be mėsos, bet šiandienė mūsų bendrųjų namų – Žemės – būklė rodo, kad to per mažai. 

Kardinolo Pello byla: atkurtas teisingumas ar raganų medžioklė?

Australijos prisiekusiųjų sprendimas dėl kardinolui pareikštų kaltinimų seksualiai išnaudojus nepilnamečius kelia abejonių.

Šventinis renginys Bernardinų bažnyčioje Kovo 11-ąją: motetų vėrinys J. Naujaliui

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia kovo 11 d. 17 val. kviečia į šv. Mišias už Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus ir koncertą, skirtą J. Naujaliui.

Kard. P. Barbarinas lygtinai nuteistas už lytinio išnaudojimo dangstymą
Vatican News

Liono teismas lygtinai nuteisė kardinolą Philippe'ą Barbariną, Liono arkivyskupą metropolitą, šešių mėnesių įkalinimo bausme.

Maldoje – viso pasaulio žmonių rūpesčiai

„Pašaukimą atpažįsti, kai pajunti palinkimą, kurio pirmas ženklas – intensyvi malda“, – sako sesuo Marija Teresė OCD.

Prezidento rinkimų debatai „Krikščioniškas rentgenas“

Šių metų kovo 23 d. 16 val. LCC tarptautiniame universitete vyks LR Prezidento rinkimų debatai, kurių tema: „Krikščioniškas rentgenas“.

Apie pedofilijos skandalą sukūręs filmą F. Ozonas: „Manau, kad pati Bažnyčia nori pokyčių“

Balandį kino teatruose – F. Ozono vaidybinis filmas „Ačiū Dievui“, pasakojantis aukų liudijimais paremtą istoriją.

Moteris išsiskiria ypatingu jautrumu „Dievo dalykams“
Vatican News

Šiandien Tarptautinė moters diena gali tapti proga tiek padėkai moterims, tiek kritiškam pripažinimui, jog visuomenėje ir Bažnyčioje jos nėra traktuojamos teisingai.

Žodžiais neišsakoma meilė

„Kai sakau – malda, nemanyk, jog tai žodžiai. Tai Dievo troškimas, žodžiais neišsakoma meilė, ne iš žmonių kylanti, bet suteikta Dievo malonės.“

Kun. A. Peškaitis OFM: gyvendami Kristaus malone atsargiai vertinkime rytietiškas praktikas

Pokalbis su kunigu Arūnu Peškaičiu OFM apie krikščioniškąjį požiūrį į rytietiškas praktikas.

Popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai: „Kad mūsų sienose atsivertų vartai“
Artuma

Ką Pranciškus išgyveno eidamas gatve Aušros Vartų link, kur jo laukė žmonės, turintys negalią, bei šeimos, įvaikinusios ar globojančios vaikus?

Menas, statantis tiltus ir žadinantis viltį

Pasakojimas apie brolių pranciškonų Klaipėdoje nuveiktus darbus gaivinant meninį miesto gyvenimą.

Tobulėjame tik per išbandymus

„Savo gyvenime, šioje žemės kelionėje, neišvengsime gundymų, nes tobulėjame tik per išbandymus.“

Pranciškonų tikėjimo nuotykiai
Julius Sasnauskas OFM - Katalikų pasaulio leidiniai

Pranciškonas nebūtų pranciškonas, jeigu pasakodamas net pačius rimčiausius dalykus nešyptelėtų ir šelmiškai nepamerktų akies.

Gavėnios lažybos

Pelenų dienos žinia – paprasta ir aiški. Dulkė esi. Iš dulkių atėjai ir į jas sugrįši. 

Gavėnios kelionė į Naująją Jeruzalę
Lietuvos Caritas

„Caritas“ sukūrė Gavėnios kalendorių „Gavėnios kelionė į Naująją Jeruzalę. Tavo širdies ir aplinkos ekologija“.

Ketvirtajame pasikalbėjime apie praktinę ekologiją – dėmesys atliekų prevencijai

Ketvirtasis susitikimas – kovo 13 d. 19 val. Vilniaus Bernardinų parapijos salėje (Maironio g. 10).

 
Kovo „Artuma“: apie šventus mūsų „nešventus“ darbus ir mus, juos dirbančius
Joana Gimberytė - Artuma

Kovo Artumoje kviečiama atsigręžti į kasdienybę ir atpažinti, kurie kasdieniai mūsų darbai veda į šventumą, o kurie ne.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Rožė iš Viterbo

Rožės mirtis minima kovo 6 d., tačiau ne mažiau garsi yra rugsėjo mėnesį minima palaikų į jos vardu pavadintą bažnyčią perkėlimo šventė.

Apsivalyti mirtingumo rūdis

Šią gavėnią kviečiame drauge ruoštis Prisikėlimui. Publikuosime trumpus tekstus apmąstymui, padėsiančius sąmoningai išgyventi dykumos laiką. 

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėniai
Vilniaus arkivyskupija

Pasninkauti reiškia mokytis keisti savo santykį su kitais žmonėmis ir kūriniais: nuo pagundos viską „ryti“, norint patenkinti godumą, pereiti prie gebėjimo kentėti iš meilės.

Po metų atveriamas Pijaus XII archyvas
Vatican News

Kiekviena valstybė turi normas, reguliuojančias prieigą prie konfidencialių arba asmeninių dokumentų. Vatikanas laukia 70 m. nuo pontifikato pabaigos, tačiau Pijaus XII atveju data paankstinta.

Ilgalaikė žinia. Pokalbis apie Bernardinai.lt

Pokalbis LRT „Mažosios studijos“ laidoje „Kultūra ir religija“ apie „Bernardinai.lt“ dienraščio tapatybę.

Šv. Kazimieras – žmogus visiems laikams
Bažnytinio paveldo muziejus

Prof. Vytauto Ališausko paskaita apie šv. Kazimierą: „Tie, kurie pasirenka be išlygų ieškoti Dievo, tampa „žmonėmis visiems laikams“.

Šv. Kazimiero relikvijų tremtis ir sugrįžimas

Prieš 30 metų, 1989 m. kovo 4-ąją, šv. Kazimiero relikvijos buvo sugrąžintos į Vilniaus arkikatedros karališkąją koplyčią.

Nuncijus Lietuvai arkivysk. P. L. Quintana perkeliamas į Austriją

Arkivyskupas Pedro López Quintana buvo penktasis Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo.

Popiežius: nuo liežuvavimo prasideda karai
Vatican News

„Kas yra geras, iš to širdies ir lūpų sklinda gėris. Kas yra blogas, tas skleidžia blogį ir apkalbas, blogai kalba apie kitus.

Tapk tuo, ką gavai iš Dievo: būk palaiminimas!

Jo dovanos neatima iš mūsų laisvės, priešingai, mus išlaisvina. Priimdamas Dievo dovanas žmogus taria Dievui taip ir įeina į giluminį ryšį su Juo.

Dievo apkabinimas skausmo vienatvėje

Atnešu savo skausmą, nes su niekuo negaliu pasidalinti kaip su Dievu. Dievas priglaudžia mano skausmą. Bet labai giliai, vos juntama mano skausme yra viltis.

Akys kaktoje – širdis Dieve

Vidinis aklumas – akimis matyti daiktus bei žmones, bet protu bei širdimi nenorėti matyti jų esminės Priežasties – Dievo.

Sekmadienio homilija. Kokiu vedliu galiu pasitikėti
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Kaip atskirti gerus mokytojus nuo blogų?

Laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadieniui
Lietuvos vyskupų konferencija

Dėkokime Dievui ir už galėjusius pasilikti, ir už išvykusiuosius, ir už tuos mūsų tautiečius, kurie įvairiais laikais rūpinosi tėvynainiais, kuriančiais savo gyvenimą svetur.

Ar Valensijos katedroje saugoma taurė galėtų būti Šventasis Gralis?

Archeologiniai faktai ir tradicijos perduoti liudijimai bei dokumentai neprieštarauja teorijai, kad ši taurė galėtų būti tas pats indas, kurį per Paskutinę vakarienę rankose laikė Jėzus.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Agnietė iš Prahos

Kovo 2 d. minime šv. Agnietę iš Prahos, šv. Klaros neturtėlių seserų vienuolyno Prahoje įsteigėją.

Šv. Kazimieras ir Vilnius
Bažnytinio paveldo muziejus

Doc. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita „Šv. Kazimieras ir Vilnius: šventojo princo gyvenimo pabaiga ir ankstyviausias gerbimo etapas“.

Popiežius priėmė arkivysk. L. Virbalo atsistatydinimą (papildyta)

Kovo 1 d. popiežius Pranciškus priėmė arkivyskupo Liongino Virbalo atsistatydinimą iš Kauno arkivyskupo metropolito pareigų.

Kun. Juliánas Carrónas: jei krikščionybė nepatraukia – tai ne krikščionybė

Jei krikščionybė nepatraukia – tai ne krikščionybė, įsitikinęs judėjimo „Comunione e Liberazione“ vadovas.

Bažnyčios mokymas apie žmogų: dar neatrasta atsako į lytinę prievartą priemonė

Bažnyčia, atsakydama į lytinės prievartos nusikaltimus, gali pasiūlyti kur kas daugiau nei vien procedūrinės ir prevencinės gairės.