Religija

Žmogus negali gyventi be džiaugsmo

„Žmogus negali gyventi be džiaugsmo, todėl, kai jis atskiriamas nuo tikrų dvasinių džiaugsmų, būtina, kad taptų priklausomas nuo kūniškų malonumų.“

Popiežius: su Jėzumi daryti gera vargstantiesiems
Vatican News

Šventasis Tėvas paragino visuomet atminti Kristaus perspėjimą nuo kryžiaus šventajam Pranciškui Asyžiečiui: „Eik taisyti namus. Kaip matai – jie griūva.“

Tikėjimas ar / ir darbai

Krikščionybė neaiškina žmonėms, ką jie turi daryti, bet pradeda nuo to, ką Dievas padarė jiems per Jėzų Kristų. 

Kun. A. Toliatas: „Na, daryk savo talento apskaitą“

Kasdien patenkame į kryžkelę, kasdien priimame šimtus sprendimų ir, net juos priėmę abejojame, ar pasielgėme teisingai. 

Komunizmas ir Vakarų sąžinė
Arkivysk. Fulton Sheen - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Mūsų Viešpats sako, kad velnias bus toks panašus į Jį, kad suklaidins net išrinktuosius. Jis ateis užsimaskavęs kaip didis humanistas ir filantropas. 

Amžinoji šventė

„Jeigu iškart jį seksime, jau čia mums bus leista tarytum dangiškosios Jeruzalės prieangiuose iš anksto apmąstyti tą amžiną šventę kartu su šventaisiais apaštalais.“

Protestantų teologas P. Gisel'is: turėtume klausti apie bendrą religijos ir visuomenės pagrindą

Koks žmogiškumo motyvas jas pagrindžia, kokia jų abiejų prasmė, kokio tipo racionalumas kyla iš jų ir yra tinkamas juos suvokti, kokia jų specifika ir ribos?

Kodėl Dievas sukūrė pasaulį?

Kokį gėrį kūriniai gali pridėti prie Dievo? Jokio, nes Jis jau yra tobulas. Tad vienintelis galimas atsakymas į klausimą, kodėl Dievas kuria pasaulį, yra tas, jog Jis jį kuria dėl savo begalinio gerumo.

Patvirtinta nauja malda Švč. Mergelei Marijai Ramintojai
Vilniaus arkivyskupija

Naujai susibūrusios Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios bendruomenės prašymu patvirtinta nauja malda, kuria kviečiama kreiptis į Mergelę Mariją Ramintoją.

Nuolat trokštame

Troškulį žmogus numalšina ne tik tada, kai ateina, bet kaskart kai jis prašo, jam išsyk suteikiama malonė ateiti pas Išganytoją.

LDK vienuolių gyvenimas iš arti

„Apie vienuolijas daugiau skaitome kaip apie institucijas, o dabar pirmą kartą galime pasižiūrėti į vienuolius kaip į asmenis, pamatyti jų gyvenimo istorijas“, – sako istorikas doc. dr. Liudas Jovaiša.

Protestantų teologas P. Gisel'is: per dialogą eiti „anapus dialogo“

Pierre'as Gisel'is yra šveicarų protestantų teologas ir visame pasaulyje garsus religijų tyrinėtojas, Lozanos universiteto profesorius. 

Pokalbiai su vaikais apie gavėnią: ką krikščioniui reiškia duona

Šįsyk vaikams pristatome, ką krikščioniui reiškia duona. Kalabamės apie kasdienę duoną, apie Šventąjį Raštą ir apie Eucharistinę duoną.

Premjeras: Lietuvos ryšiai su Šventuoju Sostu visada buvo ypatingi

Saulius Skvernelis susitiko su Šventojo Sosto apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Pedro Lopez Quintana, kuris baigia savo kadenciją Lietuvoje.

Jo kūną suvokti kaip savąjį

„Tikras Viešpaties kančios garbintojas širdies akimis turi taip žvelgti į nukryžiuotąjį Jėzų, kad jo kūną suvoktų kaip savąjį.“

Arkivysk. J. R. Carballo OFM: matau pavojų vien veikti ir pamiršti būti

Interviu su Lietuvoje viešėjusiu Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų Kongregacijos sekretoriumi arkivyskupu José Rodríguez Carballo OFM.

Neišpakuotos liturgijos dovanos
Bendrakeleiviai

Neužtenka Mišiose tik sėdėti ir klausytis tartum paskaitoje. Turime tapti dalyviais, pasidomėti tuo, kas vyksta, išmanyti taisykles, teigia dr. B. Ulevičius.

Kaip atsirado Kryžiaus kelio stotys?

Mums pažįstamas pamaldumas susiformavo tik XV a., Jėzaus kančios šventovėms Šventojoje Žemėje tapus sunkiai prieinamoms piligrimams.

„Christus vivit“. Popiežiaus laiškas jaunimui ir Dievo tautai
Vatican News

Pasirodė posinodinis apaštališkasis paraginimas „Christus vivit“, kuriuo popiežius Pranciškus kreipiasi į jaunimą ir visą Dievo tautą.

Penktasis pasikalbėjimas – apie maisto švaistymo prevenciją

Lietuvos vartotojų instituto darbuotojas Karolis Klimka pristatys maisto švaistymo prevencijos programą „Linkėjimai, maistas“.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Benediktas Mauras

Sekdamas šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu, jis pasninkaudavo septynis kartus per metus po keturiasdešimt dienų, miegojo po kelias valandas ant plikų grindų, dėvėjo labai skurdų abitą. Jis kruopščiai saugojo neturtą ir skaistybę.

Popiežius jaunimui: nebūkite kopijos, bet visaverčiais savimi
Vatican News

„Jaunime, neleiskite, kad iš jūsų atimtų viltį, paverstų savo interesų vergais. Drįski siekti aukščiau.“

Ateikite pas mane, kurie esate širdyje prislėgti

Suradęs nuo Dievo kaimenės atsiskyrusią vieną avelę, jis jos neprilupo, negrūmojo ir nevargino paragindamas atgal į bandą, bet pats užsikėlė ant pečių ir gailestingai parnešė sveikutėlę.

Šiauliai – Lietuvos jaunimo dienų sostinė 2020

Lietuvos jaunimo dienos vyks 2020 m. birželio 26–28 dienomis Šiauliuose. Organizatoriai kviečia dalyvauti renginio giesmės ir logotipo konkursuose.

Vysk. D. Trijonis: kiekvienas turime savo gyvenimo užduotį

Balandžio 2 d. pasirodo popiežiaus Pranciškaus posinodinis apaštalinis paraginimas jaunimui „Christus vivit – Kristus gyvena“.

Šv. Sofijos krikščionių šventovė vėl taps mečete
Vatican News

Stambule esanti buvusi krikščioniška šventovė Šv. Sofija (Haghia Sophia), iki šiol naudota kaip muziejus, bus paversta mečete.

Juose yra Dievas

„Tegu tikintieji ištiria savo sielas, tegu išbando slapčiausius savo širdies jausmus; ir jeigu patikrinę savo sąžines jie suras turį bent kiek meilės vaisių, tegu neabejoja, jog juose yra Dievas.“

Tarsi sergėtų tiesos vartus
Michał Okoński - Tygodnik Powszechny

Jo traumos, fizinis skausmas ar psichiniai kentėjimai primindavo sirgaliams, kad aikštelėje laksto ne vien vien Ronaldo ar Lewandowskio stiliaus supermenai, o žmonės – iš kūno ir kraujo.

Pranciškonų vienuolis, tapęs geriausiu mokytoju pasaulyje

Šiais metais Peteris Tabichis apdovanotas „Pasauline mokytojo premija“ (Global Teacher Prize) ir vadinamas geriausiu mokytoju pasaulyje. 

Popiežius: visi tikintieji – Jeruzalės piliečiai
Vatican News

Saudos konferencijoje lėktuve popiežius pakomentavo Maroke su karaliumi Mahomedu Vi pasirašytą pareiškimą dėl taikos Jeruzalėje.

Kaip karaliaus Stepono Batoro privilegija skynėsi kelią

1579 m. balandžio 1 d., Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras pasirašė privilegiją, kuria įsteigiamas Vilniaus universitetas.

Vienuolijos išeivijoje: apie žmones, kuriems neegzistuoja ribos
Kauno arkivyskupija

Įžvalgos iš kovo 27 d. Kaune vykusios konferencijos „Vienuolijos lietuvių išeivijoje: istorija ir paveldas“.

Pats kelias pas tave atėjo

Pats kelias pas tave atėjo ir pažadino tave iš gilaus miego. Galbūt mėgini eiti, bet negali, nes skauda koja. O kodėl skauda kojas?

Vienuolių simpoziumas Vilniuje

Kovo 30 d. Vilniuje vyko pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas.

Popiežius Mišiose Maroke: svetingumas tam, kuris patyrė menkystę ir skausmą
Vatican News

Prie šio namo slenksčio atsiveria pasidalijimai ir kivirčai, kurie visuomet talžys mūsų kovos dėl brolystės duris, kai siekiame, kad kiekvienas jau dabar galėtų patirti savo kaip sūnaus orumą.

T. Matulionis buvo daugiau nei Baltijos šalių nacionalistas, metęs iššūkį sovietiniam kolosui

Matulionis pergyveno keturias sovietų slaptosios policijos kartas, o kad pergyventų penktąją, jam pritrūko savaitės. 

Tikras džiaugsmas kyla iš laisvos ir pasitikinčios širdies

Tikras džiaugsmas yra laisvos bei pasitikinčios Dievu žmogaus širdies polėkis, dėkojant Jam už viską, ypač už atsivertimo dovaną. 

Popiežius Maroke: krikščionio misija yra būti meilės raugu, o ne užimti erdves
Vatican News

„Mūsų, pakrikštytųjų, kunigų ir pasišventusių misija nėra matuojama užimtų vietų skaičiumi ar kiekiu, o sugebėjimu pažadinti ar sukelti pasikeitimą, nuostabą ir užuojautą“

Popiežius Maroke: reikia ir teisės nebūti priverstiems migruoti
Vatican News

Teisė migruoti, kuri yra susijusi su teise į gyvenimą ir teise į ateitį, turi žengti kartu su teise nemigruoti, nebūti priverstiems migruoti.

Sekmadienio homilija. Apie du švaistūnus – sūnų ir tėvą
Kun. Bernardas Verbickas OP - Bernardinai.TV

Tikrasis sūnus palaidūnas, tikrasis sūnus švaistūnas, paleidžiantis vėjais savo tėvo turtą, yra Jėzus Kristus.

Popiežius Pranciškus Maroke
Vatican News

Prasidėjo Šventojo Tėvo apaštalinė kelionė į Maroką.

Filmas apie šv. Faustiną: ar pavyko priartinti Dievo gailestingumo žinią?

Kovo 26 d. Vilniuje vyko M. Kondrato filmo apie šv. Faustiną „Meilė ir Gailestingumas“ premjera.

Kun. A. Toliatas: „Viskuo sotus žmogus yra nuobodus“

„Mes nenorime būti alkani, tai vargina, tai atima saugumo jausmą, todėl statome namus, užpildome šaldytuvus, perkame minkštas lovas ir nugrimztame jose“, – svarsto A. Toliatas.

Kovojau, nes esu kunigas

„Prisipažįstu, kovojau prieš bedievišką bolševizmą spaudoje, susirinkimuose, pamokose. Kovojau, nes esu kunigas…“, – saugumo požemiuose bylą vedusiam kapitonui kalbėjo t. Benediktas Andruška SJ.

Aukokime jam gailestingumą

„Aukokime jam gailestingumą, patarnaudami vargšams ir tiems, kurie šiandien guli ant žemės. O kuomet iš čia iškeliausime, jie mus nuves į amžinąsias buveines, mūsų Viešpatyje Kristuje.“

K. Wilczyńskis: „Islamas – tikrovė, sunkiai sutelpanti į vieną dėžę“

Neseniai grįžęs iš Jungtinių Arabų Emyratų, šį savaitgalį popiežius Pranciškus lankysis dar vienoje musulmoniškoje šalyje – Maroke. 

Popiežius: ką reiškia prašyti kasdienės duonos
Vatican News

Maistas nėra mūsų nuosavybė, bet yra apvaizdos duota dovana, kuria turime dalytis su kitais. 

Nuo Marijos sodalicijos iki krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės

Pasaulio Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė šiemet švenčia 51-uosius savo gyvavimo metus.  

Grįžkite pas mane visa savo širdimi

Pasninkas yra visų pirma žmogiškojo solidarumo ir krikščioniškos artimo meilės ženklas, nes jis leidžia žmogui laisvai – kartu pilnam išganingos meilės – patirti tai, ką milijonai žmonių yra verčiami išgyventi.

Jo lūpose nebuvo rasta klastos

„Kristus kentėjo ir jo rankose nebuvo neteisybės, jis nepadarė nuodėmės, ir jo lūpose nebuvo rasta klastos, tačiau už mūsų atpirkimą jis pakėlė kryžiaus kančią.“