Religija

Šv. Tomas Moras: žmogus visais metų laikais1

Šv. Tomas Moras (gimęs Londone 1478 m. vasario 7 d., nukirsdintas 1535 m. liepos 6 d.), valstybės veikėjas, humanistas, lordas kancleris.

Gydymo galią turėjusio Šv. Luko vienuolyne Graikijoje – įspūdingos mozaikos
Ieva Klimaitė - Vilniaus galerija

Kai kurie istorikai teigia, kad Šv. Luko vienuolyne esančios mozaikos bei freskos yra vienas geriausiai išsilaikiusių Bizantijos meno pavyzdžių visame pasaulyje. 

„Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ fundacijos ataskaita
Vatican News

„Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ fundacija remia krikščionis pasaulyje ir rengia ataskaitas apie religijos laisvę.

Palaimintojo M. Giedraičio giminė – mokslo ir kultūros ambasadoriai visame pasaulyje

Šeštadienį, birželio 22-osios vidurdienį, Videniškiuose bus aukojamos padėkos šv. Mišios už M. Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Jose dalyvaus ir Giedraičiai.

Alfa. Kaip nugyventi likusį savo gyvenimą visavertiškai?

Būti krikščioniu – tai būti kaip Jėzus. Jėzus buvo pats žmogiškiausias iš kada nors gyvenusių žmonių. Kuo labiau panašėsime į Jėzų, tuo būsime žmogiškesni.

Dialogo kelias – Bažnyčios atsakas gender ideologijai

Naujas Bažnyčios dokumentas „Kaip vyrą ir moterį juos sukūrė. Ieškant dialogo kelio ugdyme gender klausimu“sulaukė susidomėjimo ne tik tikinčiųjų bendruomenėje. 

Ar turi laiko melstis?

Kad malda taptų įpročiu, reikia ištvermės ir pasitikėjimo Dievu, jog Jis mums paruošęs tai, kas geriausia, kad ir kokios gyvenimo aplinkybės mus ištiktų.

Amazonijos sinode bus svarstoma vedusių vyrų kunigystė
Vatican News

Birželio 17 d. pristatytas šių metų spalį Vatikane vyksiančio Bažnyčios misijai Amazonijos regione skirto Vyskupų sinodo darbo dokumentas.

Popiežius: mažumas – pranciškoniškojo gyvenimo žymė
Vatican News

Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė pranciškonus konventualus.

Pranciškoniška stovykla šeimoms apie kūno teologiją

Liepos 16–21 dienomis Plungės rajone įsikūrusiame Pakutuvėnų kaime vyks jau tradicine tapusi pranciškoniška stovykla šeimoms.

Kuo (ne)nusikalto inkvizicija (II)

Istorikas Thomasas Maddenas rašė: „Ispanų inkvizicija buvo plačiai pripažinta kaip geriausiai veikiantis, humaniškiausias teismas Europoje“.

Minint Adelės Dirsytės 110-ąsias gimimo metines Šėtoje pašventintas koplytstulpis
Kun. Nerijus Pipiras - Kauno arkivyskupija

Birželio 15 d. Dirsytės gimtinėje iškilmingai pašventintas skulptoriaus Adolfo Teresiaus koplytstulpis, žymintis Adelės Dirsytės gimtojo namo vietą.

„Tu mane pašaukei“: teologas Benas Ulevičius
Bernardinai.TV

„Mano pašaukimas iš esmės yra nepamiršti, kad esu Dievo vaikas“, – sako diakonas, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, doc. dr. Benas Ulevičius.

Kas gi ta nevieša instrukcija dėl vaikus auginančių kunigų
Jonas Malinauskas - Naujasis Židinys-Aidai

Tai priminimas vietinių Bažnyčių ganytojams, kad vaiko gerovė yra svarbiau už kunigo karjerą, kad vaikas turi teisę turėti tikrą, juo besirūpinantį tėvą.

Kun. A. Genutis: ir kunigas išgyvena sunkesnių valandų
Elena Gubovienė - XXI amžius

Pokalbis apie kunigystę ir klebono kasdienybę su Akmenės Šv. Onos bažnyčios klebonu dr. Algiu Genučiu.

Arkivysk. G. Grušas: net ir pats kukliausias žmogus gali tapti šventuoju

„Palaimintuoju paskelbtas Mykolas Giedraitis parodo kiekvienam iš mūsų, kad net ir pats tyliausias ar kukliausias žmogus gali tapti šventuoju.“

Prancūzijoje veikia pagalbos telefonas kunigų pedofilijos aukoms
Vatican News

Pagalbos telefono tarnybos atsakingieji ragina nukentėjusius atsiliepti ir pasidalinti, užtikrina liudijimų konfidencialumą, siekia panaikinti tylėjimo kultūrą.

„Mažojoje studijoje“ – apie Šventosios Dvasios dovanų reikšmę kasdieniame gyvenime

Meilė yra Dievo specialybė ir Jis šios dovanos niekada neatsižada, apie Šventosios Dvasios veikimą žmoguje sako s. Benedikta Rollin.

Vilniaus paradoksai: barokiniai bažnyčių bokštai ir kalvinistinė lietuviška katalikybė
Emilija Karčevska - Vilniaus piligrimų centras

I. Vaišvilaitės, S. Maslauskaitės-Mažylienės ir G. Luveničiūtės diskusija apie religinį Vilniaus paveldą.

Paryžiaus Dievo Motinos katedroje – pirmosios Mišios po gaisro

Žvakės, smilkalai ir statybininkų šalmai – pirmosios Mišios Paryžiaus Dievo Motinos katedroje po ją nuniokojusio gaisro atrodė kiek kitaip nei įprastai.

Švč. Trejybės sekmadienio homilija. Dievo pažinimas – tai kelionė
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Šv. Dvasia ir toliau veda Bažnyčią į tiesos pilnatvę. Visa žmonijos istorija yra vis labiau praturtinanti kelionė Dievo link.

Mylintiems atsiveria Trejybės paslaptis

„Kas myli pasaulį tarnaudamas tik sau, savavališkai sukeičia vertybes, nes viskam, kas regima, skiria pirmą vietą, o Mylintysis paliekamas nuošalyje... “

Nauja internetinė svetainė Mišių laikui rasti

Puslapis sukurtas siekiant kuo labiau supaprastinti Mišių laiko ir vietos paiešką internete. Jo sumanytojas –  programuotojas Vygantas Šimkus.

Adelė Dirsytė – vilties mokytoja

Šiemet minime Adelės Dirsytės 110-ąsias gimimo metines.

Popiežius Lietuvai paskyrė naują nuncijų

2019 metų birželio 15 d. Šventasis Tėvas Pranciškus apaštaliniu nuncijumi Lietuvoje paskyrė arkivyskupą Petarą Rajičių.

Kun. A. Šeškevičius SJ: „Dievą šlovinu su kirviu rankose miške“

1961 m. gegužę Kanto mieste kun. Antanui Šeškevičiui surengtas viešas teismas tik paliudija, kokio masto ir gylio buvo komunistus gąsdinusi jo pastoracinė veikla.

Pal. Teofilius Matulionis – laisvas žmogus
Kun. Marius Talutis - Magnificat

Nors Teofiliui Matulioniui teko 16 metų kalėti beveik dešimtyje įkalinimo įstaigų, laikydamasis Kristaus Evangelijos, jis išliko tvirtas tiesos liudytojas ir laisvas žmogus.

„Tu mane pašaukei“: kunigas Algirdas Toliatas
Bernardinai.TV

„Mylėti žmones. Būti tėvu, broliu, draugu kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Man atrodo, tai ir yra dvasios pašaukimas.“

Kardinolas G. A. Becciu: Mykolas Giedraitis ėjo pirmųjų Kristaus mokinių keliu
Lietuvos vyskupų konferencija

Kardinolo Giovanni Angelo Becciu Mykolo Giedraičio paskelbimo palaimintuoju proga pasakyta homilija.

Gimėme ir niekada nemirsime
Artuma

Kjara Korbela Petrilo mirė nuo vėžio sulaukusi vos 28 metų, palikusi vyrą su mažu sūneliu. Šios jaunos italės emociniai, fiziniai ir dvasiniai išgyvenimai nėra išskirtiniai.

Kunigo tarnystės mažumas ir didumas

„Kunigas, kaip Jonas Krikštytojas, yra pirmtakas, žodžio tarnas. Svarbus ne jis pats, bet kitas.“

Kun. R. Baltrušaitis: Baž­ny­čia siūlo ne­vir­tu­a­lų Die­vą ir „ne­lai­ki­nę“ ben­druo­me­nę
Aldona Kudzienė - Alytaus naujienos

Baž­ny­čia in­ter­ne­te pa­de­da jau­nam žmo­gui ei­ti Die­vo link, nuo vir­tu­a­laus san­ty­kio per­ei­ti prie gy­vo ir tik­ro, siū­lo ne­in­ter­ne­ti­nį gy­ve­ni­mą, ne­vir­tu­a­lų Die­vą ir „ne­lai­ki­nę“ ben­druo­me­nę.

Ko tikėtis iš V. Putino vizito Vatikane

Liepos 4 d. įvyksiantis vizitas bus šeštas Rusijos prezidento apsilankymas Romos kurijoje.

Santuoka – tarsi šešiakovė
Asta Buitkutė - Magnificat

Pokalbis su keturiolika metų susituokusiais Jolita ir Artūru Svirbutais, vedančiais kursus sužadėtiniams Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre. 

Kard. Versaldi: „Neutrali“ ar „trečioji lytis“ yra fiktyvi konstrukcija
Vatican News

„Negalime atsisakyti savo tapatybės pritardami mąstysenai, kuri norėtų panaikinti lytinį skirtingumą.“ 

Lietuvoje lankosi Vatikano Dvasininkų kongregacijos sekretorius
Lietuvos vyskupų konferencija

Arkivysk. Jorge Carlos Patrón Wong lanko kunigų seminarijas, susitinka su Lietuvos vyskupais, seminarijų dėstytojais ir studentais. 

Kuo (ne)nusikalto inkvizicija (I)

Inkvizicija atsirado ne iš noro suvaržyti įvairovę ar pavergti žmones, ja buvo siekiama nustatyti tikrąsias erezijas ir užkirsti kelią neteisingoms egzekucijoms.

Sirijos mieste Alepe karas tęsiasi ir pranciškonai prašo paramos
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Ibrahimas al Sabaghas, Šventosios Žemės kustodijos pranciškonas ir Alepo lotynų apeigų katalikų bendruomenės kunigas, pasakoja apie gyvenimą ilgai besitęsiančio karo nuniokotoje šalyje.

Vilniaus kunigų seminarija laukia kandidatų

Kandidatai su reikalingais dokumentais laukiami seminarijoje liepos 22–26 d. (10–17 val.), o stojamieji egzaminai vyks liepos 30 d.

Marijos slėpinys ankstyvojoje Bažnyčioje

Antrąją Sekminių dieną Bažnyčia mini Mariją, Bažnyčios Motiną, taip prisimindama, jog Dievo Gimdytojos slėpinys pilnatviškai sušvinta tik Bažnyčios slėpinyje.

Kodėl per Krikštą naudojamas aliejus?
Gintaras Sungaila - Ortodoksas.lt

Kas dalyvavo Krikšto sakramente, pamena, kad jo metu net du kartus asmuo yra tepamas aliejumi. Kokia šio tepimo prasmė?

Popiežius: pal. Mykolas Giedraitis – evangelinės meilės pavyzdys
Vatican News

Pranciškus išreiškė viltį, kad palaimintojo kulto pavirtinimo įvykis padrąsins lenkus ir lietuvius stiprinti tikėjimo ryšius ir pamaldumą į Mykolą Giedraitį.

Atnaujinta Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės tėviškė

Švenčiant Adelės Dirsytės 110 m. gimimą, Adelės tėviškėje pastatytas koplytstulpis bei sutvarkyta aplinka.

 
M. K. Sarbievijus – strėlė, ištraukta iš žvaigždėm nusagstytų strėlinių

Jėzuitų misijos jubiliejaus panoramoje ryški žvaigždė – Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Vilniaus universiteto profesorius, žinomas oratorius, garsus XVII a. Europos poetas humanistas.

Pradžiugti Šventąja Dvasia

Dievo Dvasios dovanos ir jėga – ne tik charizmatinio sąjūdžio nariams. Kiekvienas krikščionis pritraukia subtilų ir neabejotiną Jos veikimą, kai paprasčiausiai seka Kristumi. 

Simono Marmiono „Sekminės“
Agnė Rymkevičiūtė - Magnificat

Simonas Marmionas iš tiesų buvo puikus dailininkas ir pasakotojas, jo kūriniuose itin daug dėmesio skiriama šviesai bei vaizduojamų objektų tekstūrai. 

Sekminių homilija. Dvasia, pasotinanti meilės alkį
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Didelė paguoda, kad Viešpats nepalieka mūsų našlaičiais. Jis sugalvojo būdą kaip pasilikti su mumis per visus laikus, lydėti ir būti arti neišgąsdinant, negluminant mūsų. 

Pėsčiomis iš Paryžiaus į Jeruzalę
Vatican News

Prancūzės Kamilė ir Vilhelmina nuo Paryžiaus iki Jeruzalės ėjo daugiau nei 7 mėnesius, be skatiko kišenėje. 

Pal. Mykolas Giedraitis – gražiausias Lietuvos Bažnyčios žiedas Lenkijoje
Vatican News

Slėpininga ir nenuspėjama dieviškoji Apvaizda šiandien kviečia lenkus ir lietuvius atnaujinti, pagilinti ir sutvirtinti istorinius ryšius, paremtus tikėjimu į Jėzų.

Šiluvos tikslas – tapti religinio turizmo sostine

„Orientuojamės į tuos žmones, kurie ieško susitelkimo, ramybės, dvasinių dalykų – ne veltui Šiluva pavadinama „dvasiniu kurortu“. Ji sužavės lėtojo turizmo gerbėjus.“