Šiandien

Ketvirtadienio, birželio 27-osios, skaitiniai

Siūlymai svarstyti teikti kunigystės šventimus vedusiems vyrams Amazonijos sinode – ne naujovė. Austėja Mikuckytė-Mateikienė pasakoja apie Piotro Kostino ir jo mokinių parodą Užupyje. Dr. Ingrida Gudauskienė kalba apie Senojo ir Naujojo Testamentų pažinimo svarbą.

Trečiadienio, birželio 26-osios, skaitiniai

Kodėl kariuomenė privalo rūpintis ne tik ginkluote ir karių parengimu, tačiau ir savo minkštąja galia, besireiškiančia per gebėjimą formuoti visuomenės nuostatas ir vertybes? Pokalbis su Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento analitiku Karoliu Zikaru. Pokalbis su režisiere, dėstytoja Marija Stonyte. Pokalbis su Kaune poras apie Kreitono vaisingumo pažinimo sistemą konsultuojančia Ingrida Vuosaityte. Įspūdžiais iš apsilankymo ateitininkų Berčiūnų stovykloje dalijasi istorikas, skautas, edukologas Dalius Rakutis.

Antradienio, birželio 25-osios, skaitiniai

Apie pašaukimą kalba aktorius ir dainininkas Mantas Jankavičius. Marija Sajekaitė svarsto, kaip pajamų nelygybė šiandien atrodo pasaulyje ir ar Lietuvos padėtis tokia jau unikali? Inkvizicija niekada nevertė priimti religijos. Jos tikslas buvo priversti tuos, kurie priklausė katalikų religijai, neperžengti katalikų tikėjimo mokymo ribų, teigia Gerard M. Verschuuren. Pokalbis su Globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro psichologe Vilma Paliaukiene.

Pirmadienio, birželio 24-osios, skaitiniai

Ernesto Parulskio recenzija Laimos Laučkaitės knygai „Vilniaus dailė Didžiojo karo metais“. Ar kliudau Dievui veikti, siekdama kontrolės, nes neva žinau geriau, klausia Loretta Pehanich. Apie tai, kodėl vaikams reikalingos ribos ir kaip jų laikytis, pasakoja katalikiško vaikų darželio „Mažutėliams“ auklėtoja Angelė.

Sekmadienio, birželio 23-iosios, skaitiniai

Devintinės – šventė, sugrąžinanti į Didįjį ketvirtadienį, Paskutinės vakarienės kambarį, kur Kristus įsteigė Eucharistijos sakramentą. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas prof. dr. Rimvydas Petrauskas atsako į Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos klausimus apie knygas. Ukrainoje Giedraičių giminės atstovai garsėjo kaip mecenatai, gydytojai, mokslininkai, taip pat šios šalies patriotai. Pokalbis apie Birželio sukilimą, jo svarbą, pasekmes ir kontroversiškus bei skaudžius jį sekusius įvykius su istoriku Simonu Jazavita.

Šeštadienio, birželio 22-osios, skaitiniai

Istorikas Darius Baronas aptaria pal. Mykolo Giedraičio gyvenimą. 1941 m. birželio 22-osios sukilimo metinių proga siūlome prisiminti 2010 m. rašytą Leonido Donskio tekstą. Lina Ever rašo apie Pirmosios Komunijos šventę Berlyne. Žmogus yra mąstantis kūrinys, todėl normalu, kad jam kyla intelektinių klausimų apie tikėjimą, teigia teologė dr. L. Ryliškytė.

Penktadienio, birželio 21-osios, skaitiniai

Viena didžiausių Černobylio katastrofos klaidų buvo tuometės sovietų valdžios tylėjimas, kurio pasekmės Lietuvai – iki šiol išlikęs mūsų nepasitikėjimas valdžios institucijų gebėjimu apsaugoti gyventojus. Darius Indrišionis aptaria visuomeninio transliuotojo rodomą serialą „Laisvės kaina. Sąjūdis“. Architekto Gintaro Čaikausko esė apie Vilnių. Relikvijorių Palaimintojo Mykolo Giedraičio Padėkos iškilmei Videniškiuose – barokiškai įmantrų ir puošnų, su gausybe detalių – kuria lietuvis juvelyras D. Andrijauskas.

Ketvirtadienio, birželio 20-osios, skaitiniai

Kristina Tamelytė Pasaulinės pabėgėlių dienos proga mąsto kartu su filosofės Hannah Arendt esė „Mes pabėgėliai“. Zigmas Vitkus klausia, ar tikrai reikia bėgti iš (mikro)rajonų? Alfa kursų videomedžiagoje klausiama, kaip nugyventi likusį savo gyvenimą visavertiškai? Dangaus karalystei nereiks mūsų projektų, mūsų aktualijų, viso to, kas suplanuota, sustyguota, apgalvota, rašo Renata Šerelytė.

Trečiadienio, birželio 19-osios, skaitiniai

Komentaras apie naują Bažnyčios dokumentą „Kaip vyrą ir moterį juos sukūrė. Ieškant dialogo kelio ugdyme gender klausimu“. Jūratė Stauskaitė aptaria Molėtų rajone visą vasarą veikiančias parodas: Sigitos Maslauskaitės „Šventieji, kankiniai ir herojai“ ir „Elvyra Kairiūkštytė – gaivališka meno mistikė“. Pokalbis su lietuvių kilmės rašytoja M. M. De Voe (Milda Motekaitis).

Antradienio, birželio 18-osios, skaitiniai

„Mano pašaukimas iš esmės yra nepamiršti, kad esu Dievo vaikas“, – sako diakonas, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, doc. dr. Benas Ulevičius. Kasparas Pocius rašo apie Sapiegų parko išsaugojimą. Kodėl ispanų inkvizicija neretai yra pagrindinis antikatalikiškos propagandos taikinys, pasakoja Gerard M. Verschuuren. Filosofas Viktoras Bachmetjevas pristato Timothy Snyderio knygą „Apie tironiją“, pateikiančią 20 svarbiausių praėjusio amžiaus istorijos pamokų.

Pirmadienio, birželio 17-osios, skaitiniai

Samuelio Greggo knygos „Katalikybė ir laisvė. Argumentai už apribotą valdžią, laisvą ekonomiką ir religijos laisvę“ apžvalga. Pokalbis apie kunigystę ir klebono kasdienybę su Akmenės Šv. Onos bažnyčios klebonu dr. Algiu Genučiu. Europos kultūros sostinės forume „Žmogiškasis faktorius“ K. Sabolius skaitė pranešimą tema „Kas yra nežmogiška vaizduotė?“. Jonas Malinauskas pristato Vatikano instrukciją apie vaikus auginančius kunigus.

Sekmadienio, birželio 16-osios, skaitiniai

Šv. Dvasia ir toliau veda Bažnyčią į tiesos pilnatvę. Visa žmonijos istorija yra vis labiau praturtinanti kelionė Dievo link. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė rašo apie laimę nebūti persekiojamiems. I. Vaišvilaitės, S. Maslauskaitės-Mažylienės ir G. Luveničiūtės diskusija apie religinį Vilniaus paveldą. Psichologas, dėmesingumo mokytojas atsako į dešimt klausimų apie knygas.

Šeštadienio, birželio 15-osios, skaitiniai

Redakcija rekomenduoja savo vasaros skaitinius. Šiemet minime Adelės Dirsytės 110-ąsias metines. Irena Petraitienė pasakoja apie Kun. A. Šeškevičių SJ, apaštalavusį tremtyje.

Penktadienio, birželio 14-osios, skaitiniai

Visai neseniai pasirodęs amerikiečių televizijos HBO serialas „Černobylis“ piešia Sovietų Sąjungos galybės baigtį. Birželio 15 d. Bažnyčia mini pal. Teofilių Matulionį. Loretos Jastramskienės komentaras Gedulo ir vilties dienos proga. Birželio 14 d. Vilnius mini padėkos Islandijai dieną.

Ketvirtadienio, birželio 13-osios, skaitiniai

Vilniaus gete gyvenusio S. Bahato istorija. Kjara Korbela Petrilo mirė nuo vėžio sulaukusi vos 28 metų, palikusi vyrą su mažu sūneliu. Šios jaunos italės emociniai, fiziniai ir dvasiniai išgyvenimai nėra išskirtiniai. Justinas Žilinskas rašo apie Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimą. Popiežiaus emerito Bendikto XVI mintys apie kunigystę.

Trečiadienio, birželio 12-osios, skaitiniai

Liepos 4 d. įvyksiantis vizitas bus šeštas Rusijos prezidento apsilankymas Romos kurijoje. Interviu su kunigu Ryčiu Baltrušaičiu apie Katalikų Bažnyčią ir socialinius tinklus. Pokalbis su keturiolika metų susituokusiais Jolita ir Artūru Svirbutais, vedančiais kursus sužadėtiniams Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centre. Pasakojimas apie „Dviračio žinių“ ištakas, istoriją ir kultūrinį palikimą.

Antradienio, birželio 11-osios, skaitiniai

Vaikų darželio „Mažutėliams“ auklėtoja pasakoja apie tai, kodėl vaikams svarbi muzika ir kaip jos kartu klausytis. Pokalbis su Maironio premijos laureatu Mariumi Buroku apie apie poezijos, literatūros kritikos ir prozos rašymo ypatumus, miestą poezijoje ir tikrovėje, fotografijos ir poezijos panašumus. Ištrauka iš Gerardo M. Verschuureno knygos „Penki antikatalikiški mitai. Vergovė, kryžiaus žygiai, inkvizicija, Galilėjus ir holokaustas“. Nėra didesnio pašaukimo negu tas, kurį Dievas mums sugalvojo, užprogramavo, sako Lietuvos policijos ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios Vilniuje kapelionas kun. Algirdas Toliatas.

Pirmadienio, birželio 10-osios, skaitiniai

Antrąją Sekminių dieną Bažnyčia mini Mariją, Bažnyčios Motiną, taip prisimindama, jog Dievo Gimdytojos slėpinys pilnatviškai sušvinta tik Bažnyčios slėpinyje. Pokalbis su Krizinio nėštumo centro įkūrėja Zita Tomiliniene. Monografijos „Nailono uždanga. Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika“ ir laiškų knygos „Lietuvių muzikų užsienio korespondencija 1945–1990“ recenzija. Gintaras Sungaila aiškina, kokia Krikšto sakramente tepamo aliejaus prasmė.

Sekmadienio, birželio 9-osios, skaitiniai

Irena Petraitienė pasakoja jėzuitą poetą apie M. K. Sarbievijų. Didelė paguoda, kad Viešpats nepalieka mūsų našlaičiais. Jis sugalvojo būdą, kaip pasilikti su mumis per visus laikus, lydėti ir būti arti neišgąsdinant, negluminant mūsų. Istorikė Agnė Rymkevičiūtė rašo apie Simono Marmiono paveikslą „Sekminės“ (XV a.). Dievo Dvasios dovanos ir jėga – ne tik charizmatinio sąjūdžio nariams. Kiekvienas krikščionis pritraukia subtilų ir neabejotiną Jos veikimą, kai paprasčiausiai seka Kristumi, rašo kun. Vytenis Vaškelis.

Šeštadienio, birželio 8-osios, skaitiniai

90-metį ryt švęsiantį rašytoją Grigorijų Kanovičių kalbina sūnus Sergejus. Vilniuje prasidėjus festivalio „Baltic Pride 2019“ renginiams, kviečiame skaityti tekstus, kuriuose praėjusių metų pabaigoje skirtingi autoriai svarstė apie krikščionišką laikyseną LGBT reikalavimų kontekste. Šiandien interviu su doc. dr. Benu Ulevičiumi. Virginija Adomonytė svarsto apie Bažnyčios varpus kaip sielos šauksmą Dievui. Koks skirtumas tarp krikščionio, kuris turi šv. Dvasią, bet nėra pripildytas Dvasios.

Penktadienio, birželio 7-osios, skaitiniai

Daug metų universitetuose praleidusio profesoriaus laiškas jaunam, knygas skaityti mėgstančiam žmogui, klausiančiam „ką turėčiau daryti norėdamas tapti intelektualu?“. Vilniuje prasidėjus festivalio „Baltic Pride 2019“ renginiams, kviečiame skaityti tekstus, kuriuose praėjusių metų pabaigoje skirtingi autoriai svarstė apie krikščionišką laikyseną LGBT reikalavimų kontekste. Šiandien – Tomos Bružaitės tekstas. Vaikų darželio „Mažutėliams“ teatro mokytoja pasakoja apie tai, kodėl vaikystėje svarbus teatras. Kardinolo Reinhardo Marxo mintys apie tai, kaip atnaujinti krikščionių tikėjimą.

Ketvirtadienio, birželio 6-osios, skaitiniai

Rosita Garškaitė rašo apie praėjusį menesį pasirodžiusį lenkų filmą „Tik niekam nesakyk“ seksualinio išnaudojimo Bažnyčioje tema. Grigorijus Kanovičius yra sunkiai apibrėžiamos literatūrinės tapatybės rašytojas, bet tik toks rašytojas galėjo sukurti klasifikacijai nepasiduodantį žanrą – romanų ciklą, lyrinį epą ar sagą apie Lietuvos žydų gyvenimą. Ta pati Marija, kuri po kryžiumi tampa Bažnyčios Motina, čia, Aukštutiniame kambaryje, mums atsiskleidžia kaip Bažnyčios krikšto motina, rašo Raniero Cantalamessa OFM Cap. Vilniuje prasidėjus festivalio „Baltic Pride 2019“ renginiams, kviečiame skaityti tekstus, kuriuose praėjusių metų pabaigoje skirtingi autoriai svarstė apie krikščionišką laikyseną LGBT reikalavimų kontekste. Šiandien – Gintauto Vaitoškos tekstas.

Trečiadienio, birželio 5-osios, skaitiniai

Docento Kęstučio Girniaus komentaras apie kolaboranto sąvokos daugiaprasmiškumą. Pokalbis su profesoriumi iš Slovėnijos Miha Kovaču apie knygų skaitymą ir knygų pardavimo rinką. Pokalbis su kun. Moze Mitkevičiumi apie Vilniaus Kalvarijas ir Sekmines. Eglė Venslovaitė Šiliūnienė rašo apie lietuvių kalbos ir gyvenimo mokytoją.

Antradienio, birželio 4-osios, skaitiniai

Pokalbis su broliu Arūnu Peškaičiu OFM apie neseniai mirusį žymų matematiką Vladą Sidoravičių. Nauja palaimintoji Gvadalupė Ortiz de Landázuri – tvirto būdo, drąsi, išsilavinusi moteris, chemijos mokslų daktarė, išsiskyrusi noru mylėti Dievą ir supažindinti su Juo kitus. Pokalbis su profesionalia pasakotoja Daiva Ivanauskaite. Trys Pranciškaus vizito „gražiojoje“ Rumunijoje dienos – persmelktos rūpesčiu dėl Europos ateities ir krikščionių liudijimo jėgos.

Pirmadienio, birželio 3-osios, skaitiniai

Žmogus, kaip toks, yra apolitiškas, nes jis yra vienas: pasaulis jam rodosi tik vienu būdu. Politika atsiranda „už žmogaus“ ir „tarp žmonių“. Tęsiame pažintį su ortodoksų liturginės ir paraliturginės poezijos žanrais. M. Gustafssono vizitas pripildė Vilnių ir klausytojų ausis pačių keisčiausių garsų, praplėtusių muzikinio suvokimo ribas. Nauji kunigų skyrimai, vieniems – tai geros žinios, kitiems tenka atsisveikinti su mylimais ir ne vienerius metus parapijoje tarnavusiais kunigais.

Sekmadienio, birželio 2-osios, skaitiniai

Paskutinį kartą Alyvų sode Jėzus su mokiniais lankėsi naktį prieš pat tragiškus kančios ir mirties įvykius. Praėjus 40 dienų po Prisikėlimo čia Mokytojas vėl atsiveda savo bičiulius. Popiežiaus Pranciškaus žinia 53-iosios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga.E. Petrauskienę daugelis pažįsta kaip Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoją. Tačiau jau daugiau nei 10 metų ji užsiima analogine fotografija. „Bene 1989 m. Lietuvoje buvo išleista Alfonso Nykos-Niliūno poezijos knyga. Man regis, tik tada aš ir sužinojau, kad yra toks poetas, kad jis gimė netoli Utenos, kurioje gyvenu nuo 1978 m.“, – rašo S. Eitminavičius.

Šeštadienio, birželio 1-osios, skaitiniai

Ištrauka iš Richard Rohr, Mike Morrell knygos „Dieviškasis šokis: Švč. Trejybė ir asmens transformacija“.Giedriaus Saulyčio refleksija besiruošiant Sekminėms. H. Gudavičius savo Sodo prie Krūčiaus dienoraštyje rašo, kad kiekvieną pavasarį būna vis keistesnės sodininkystės pamokos. Su psichoterapeute A.Adler kalbamės apie saugaus prieraišumo svarbą.

Penktadienio, gegužės 31-osios, skaitiniai

„Skaitau kunigo Juliaus Sasnausko knygas, kalbuosi su juo, ir padrikos mintys, kaip rudens lapai vėjyje, blaškosi mano galvoje“, – rašo M. Vilutis. Tiek kairėje, tiek centre, tiek dešinėje Europos Parlamento rinkimuose daugiausiai laimėjo partijos, iki šiol šioje institucijoje vaidinusios antraeilį vaidmenį. Mokytojų mintys mokiniams vykstant brandos egzaminams.

Ketvirtadienio, gegužės 30-osios, skaitiniai

Socialinio teatro kūrėjos sako: viskas, kas egzistuoja visuomenėje neigiama – egzistuoja ir kalėjime. Todėl kalbėjimasis šia tema gali padėti visuomenei pagyti. Suvalgyti ar išmesti? Tokią hamletišką dilemą dažnai sprendžiame ne vienas, virtuvėje atsidaręs šaldytuvą ar spintelę. Jau rytoj Pranciškus pradės trijų dienų vizitą Rumunijoje. Kelionė – daug žadanti ir nepaprastai įdomi dėl specifinio istorinio paveldo, tokio būdingo mūsų regionui, bet – menkai pažįstamo. Ištrauka iš kun. Ž. Vabuolos paskaitos apie Socialinį Bažnyčios mokymą.

Trečiadienio, gegužės 29-osios, skaitiniai

Prieš beveik tris dešimtmečius Lietuvoje apsigyvenęs libanietis Abu Adamas Dayekhas – apie besikeičiantį pasaulį, modernėjančią Lietuvą, Libano ilgesį ir savo keliones į Meką. Paskaitoje vyskupas Kęstutis Kėvalas kėlė klausimą apie tai, kaip Bažnyčia supranta laisvąją rinką. Jei jau kurį laiką galvojate atlikti išpažintį, šis tekstas skirtas jums. Eiti išpažinties niekada nėra malonu ar smagu, bet visada verta. Augminas Petronis aptaria J. R. R. Tolkieno kūrybos politinius aspektus. Drąsa psichologijoje suprantama kaip asmenybės bruožas, leidžiantis žmogui nuslopinti natūralias gynybines reakcijas ir konkrečioje situacijoje ryžtingai veikti.

Antradienio, gegužės 28-osios, skaitiniai

Jėzus sako, kad nepakanka gimti kūniškai – mums reikia atgimti iš aukštybės. Kiekviename krikščionyje gyvena šv. Dvasia. Ignas Stanevičius pasakoja apie moterų švietimą iki Apšvietos laikotarpio. Frazė „Rinkimai – spąstai kvailiams“, pasiūlyta paties Sartre’o, pirmiausia Prancūzijoje pasklido 1968-ųjų pavasarį. Interviu su Eugène Ebodé, rašytoju iš Kamerūno, kuris pasakoja apie save, Afriką, Europą, socialinius lūžius ir būtinybę skirtingiems žmonėms bendradarbiauti tarpusavyje.

Pirmadienio, gegužės 27-osios, skaitiniai

Edukacijos pasaulyje jau gana ilgai tęsiasi viena svarbiausių diskusijų, susijusių su viduriniu išsilavinimu ir mokymosi specifika apskritai: kaip suteikti moksleiviams patį geriausią ir visuminį išsilavinimą? Pirmą kartą po Nepriklausomybės atkūrimo įvyko 16-os nacionalinių muziejų vadovų rotacija. Apie valstybinių muziejų ateities perspektyvas kalba naujieji trijų Lietuvos nacionalinių muziejų direktoriai. Ignas Stanevičius pasakoja apie moterų švietimą iki Apšvietos laikotarpio. L. Preišegalavičienės knygos „Tautinės modernybės architektas: Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba 1888–1932“ recenzija. Šventojo Tėvo pamokslo, pasakyto Kauno Santakoje per Mišias, apmąstymas.

Sekmadienio, gegužės 26-osios, skaitiniai

Vienybė yra viena iš sunkiausiai perprantamų tikrovių. Ne vienas totalitarinis režimas mėgino ją kurti siūlydamas savo priemones ir receptus. Vykstant LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimams, kiekvienas ieškome kriterijų ir argumentų rinkdamiesi kandidatą. Pokalbis su politologu Linu Kojala apie jo naujausią knygą ir Europos Parlamento rinkimų prasmę Lietuvai. L. Preišegalavičienės knygos „Tautinės modernybės architektas: Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba 1888–1932“ recenzija.

Šeštadienio, gegužės 25-osios, skaitiniai

„Katalikų balso“ organizuotoje diskusijoje kalbėta apie tai, ar dera Bažnyčiai kištis į visuomenės reikalus. „Dvejonės dėl karjeros, dėl plaukimo atsirado per paskutinius kelerius metus. Atėjo supratimas, kad man nebereikia plaukimo kaip priemonės save išreikšti“, – sako Rūta Meilutytė. Pokalbis su kunigu Kęstučiu Dvarecku paliečia priklausomybės, Dievo malonės, bendruomenės, taikaus gyvenimo šiame pasaulyje temas. Ryškios spalvos, bučiniai, ašaros, spalvoti drabužiai – tai ne tik Ispanija, tai ir XVIII amžiaus Lietuva, kurią galite pamatyti Bažnytinio paveldo muziejaus parodoje „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas“.

Penktadienio, gegužės 24-osios, skaitiniai

Pristatytas pirmasis nacionalinis kultūros kelias Lietuvoje – Čiurlionio kelias, skirtas naujai atrasti kompozitoriaus ir dailininko gyvenimo bei kūrybos vietas. Ištrauka iš knygos „Gimėme ir jau nebemirsime. Kjaros Korbelos Petrilo istorija“. Pokalbis su mokslininku, ES tyrėju prof. dr. Gediminu Vitkumi apie Europos parlamentą, jo galią, įtakos ribas ir artėjančių rinkimų svarbą. Ar rinkimų įkarštyje kilusios diskusijos katalikų bendruomenėje rodo, kad katalikai susiskaldė, prarado taip puoselėtą ir brandintą vienybę?

Ketvirtadienio, gegužės 23-iosios, skaitiniai

Aklą jaunuolį Arnoldą globojanti Eglė Čerkauskienė griauna stereotipus. Simona Merkinaitė nagrinėja Europos ir Europos Sąjungos idėjų santykį. Pristatytas pirmasis mūsų šalyje reprezentatyvus leidinys „Contemporary Lithuanian Theatre“, skirtas užsienio auditorijai išsamiau pažinti šiuolaikinį Lietuvos teatrą. Mintys iš kun. Ž. Vabuolo paskaitos „Socialinis Bažnyčios mokymas: žmogaus asmens principas“.

Trečiadienio, gegužės 22-osios, skaitiniai

Vilnius daugelį metų buvo žydų dvasingumo ir mokslo vieta. Be išblukusių hebrajiškų užrašų ant buvusio Vilniaus geto pastatų, mieste yra ir daugiau išlikusių šios tautų istorijos pėdsakų. Stiprėjant neoliberaliajam požiūriui į lietuvių kalbą, iš principo svarbu grįžti ir prie kalbos paminklų, ir prie iškilių jų tyrinėtojų, klojusių kalbos vystymosi, norminimo, tvarkymo pamatus. Šiandien, gegužės 22 d., atsisveikiname su vyskupu Pauliumi Antanu Baltakiu. Istorinė jėzuitų ugdymo Lietuvoje apžvalga iš konferencijos „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau”.

Antradienio, gegužės 21-osios, skaitiniai

Europos integracija dar kartą turi parodyti, kad ji yra žmogiškumo pusėje ir bando išsaugoti taiką pasaulyje, kuris yra pavojingesnis nei bet kada. Marija yra Dievo malonės ir išminties šedevras, visų kūrinių gražiausioji, todėl turi teisę į įvairiausius visos žmonijos pagarbos ženklus, teigia kun. A. Kazlauskas. Jaunimo teatre gimė spektaklis „Fikcijos“, kurį sukūrė režisieriaus E. Nekrošiaus mokinys. Jis nepabūgo ieškoti poetinės kalbos ir interpretuoti J. L. Borgeso apsakymus. Tibeto vyriausybės užsienyje vadovas L. Sangay'us pasakoja apie save, Tibetą, Kinijos įtaką vakarams, budizmą bei tai, kaip rasti drąsos bei vilties.

Pirmadienio, gegužės 20-osios, skaitiniai

Artėjantys Europos Parlamento rinkimai – puiki proga pamąstyti apie Europą. Laikai greitai keičiasi ir Europos integracijos procesas jau nebeatrodo toks viliojantis kaip kadaise. Ortodoksų liturginiame gyvenime beveik viskas yra giedama. Net daugelis kunigo žodžių tariami ne paprastu balsu, o rečitatyvu. Tėvai yra ne tik pirmieji vaiko ugdytojai, bet ir gynėjai, saugantys vaikus nuo nesaugiame pasaulyje paplitusių grėsmių. Kaip apsaugoti vaiką nuo smurto? Domingo Avellaneda Cabanillas – popiežiaus Pranciškaus tautietis, kunigas ir vienuolis, prieš 15 metų iš Argentinos atvykęs į mažą Pumpėnų miestelį su evangelizacijos misija.

Sekmadienio, gegužės 19-osios, skaitiniai

Mirus žmogui, paprastai yra skaitomas jo testamentas. Ar žinojote, kad ir Jėzus mums paliko savąjį? Jis yra skaitomas kaip tik dabar, Velykų laiku. Inspiracijos šaltiniu gali tapti ne tik menininkų kūrybos vaisiai, bet ir jų asmenybės. Tai atsiskleidžia A. Ruseckaitės knygose „Padai pilni vinių“ apie S. Nėrį ir „Dūžtančios formos“ apie V. Mačernį. Tikriausiai pozicijų susidūrimas – būtina ir sveika gyvenimo dalis. Jis tampa liguistas ir destruktyvus su viena sąlyga, rašo Saulena Žiugždaitė. Apie tai, kas krikščionims rūpėjo nuo pat pirmųjų amžių – kas yra Jėzus Kristus – pasakoja Ligita Ryliškytė SJE, sistematinės teologijos doktorantė bei dėstytoja.

Šeštadienio, gegužės 18-osios, skaitiniai

Pasak Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus, muziejuose reikia rodyti mažiau kūrinių ir nedaryti mišrainės, vienoje ekspozicijoje šedevrų nepainioti su nieko nekalbančiais nežinomų autorių kūriniais. Daugelis Lietuvos muziejų siūlo renginius „Muziejų nakties“ metu, tačiau kaip išrinkti iš tokios gausybės? Siūlome atkreipti dėmesį į mažesniuosius muziejus arba ne taip dažnai matomus didžiųjų Lietuvos muziejų padalinius. Komentaras apie popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Vos estis lux mundi”, kuriuo nustatomos naujos normos seksualinio išnaudojimo atvejams ir jų dangstymui tirti. Videoįraše sesuo Rima Malickaitė CC pasakoja apie savo pašaukimą.

Penktadienio, gegužės 17-osios, skaitiniai

Pokalbis su politologu Linu Kojala apie jo naujausią knygą ir Europos Parlamento rinkimų prasmę Lietuvai. Jeruzalė yra išties šventa, dieviška žemė, vienintelė tokia pasaulyje, kur norisi melstis, „nusiauti sandalus“, kur drąsiai tariamas Dievo vardas, rašo kun. Gabrielius Satkauskas. Muzikinė, poetinė ir pasaulietinė mūzų interpretacija artėjant Muziejų nakčiai.Pokalbis su pakistaniečiu krikščioniu.

Ketvirtadienio, gegužės 16-osios, skaitiniai

Rinkimų įkarštyje ne kartą girdėjome katalikams skirtų raginimų rinktis kandidatą atsižvelgiant į Bažnyčios mokymą. Ko konkrečiai turėtume ieškoti kandidatų pozicijose? Ryšius su kitais žmonėmis kuriame patys, tad kaip pasiekti, kad būtume mylimi, išklausyti, priimti? Išleista poetų Bernardo Brazdžionio ir Jono Juškaičio laiškų knyga. Ją recenzuoja Sonata Šulcė. Kas yra gegužinės pamaldos, kaip jos atsirado, kaip paktikuojamos šiandien ir kodėl jos traukia ne tik jaunus fotografus, bet ir maldininkus – pasakojimas iš Varkalės kaimo Kaišiadorių rajone.

Trečiadienio, gegužės 15-osios, skaitiniai

Gegužės 12 d. referendume dėl pilietybės išsaugojimo dalyvavusi JK lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė nenusimena dėl neigiamo rezultato. Patirtimi dalijasi Dauno sindromą turinčio ir bendrojo lavinimo mokyklą lankančio vienuolikmečio mama. Skaityti T. Vaisetos „Vasarnamį“ buvo taip pat šiurpu, kaip ir paauglystėje B. Sruogos „Dievų mišką“ – apžvelgdama knygą rašo G. Kazlauskaitė. Mes gyvename Dvasios amžiuje, o Šv. Dvasios pažadas yra skirtas kiekvienam krikščioniui.

Antradienio, gegužės 14-osios, skaitiniai

Rašytojas J. Brodskis šį viešą laišką paskutiniam Čekoslovakijos ir pirmajam Čekijos Respublikos prezidentui V. Havelui paskelbė žurnale „The New York Review of Books“ 1994 m. 1972-ųjų gegužės 14-ąją protestuodamas prieš sovietų režimą apsipylė benzinu ir susidegino Romas Kalanta. Žydas fotografas G. Fridbergas, gyvenantis Izraelyje, dalijasi tų dienų prisiminimais. Pokalbis su psichologėmis apie nerimo sutrikimus, panikos atakas, neįsisąmoninto tėvų nerimo įtaką vaikams. Kun. Robertas Urbonavičius aptaria, kur ir kaip Naujajame Testamente minima Mergelė Marija.

Pirmadienio, gegužės 13-osios, skaitiniai

Šiandienė politinė situacija panaši į 3-iojo ir 4-ojo dešimtmečio laikus, o Katalikų Bažnyčios pozicija šiandien yra visiškai kita. Įvairios švietimo asociacijos nusprendė raginti politikus susitarti dėl vieningos ir ilgalaikės švietimo vizijos. Kokius didžiausius iššūkius mato asociacijų atstovai? Žinomo knygų vaikams iliustruotojo K. Kasparavičiaus kelionės ir kaip visa prasidėjo – iliustravimas bei knygų rašymas. Dr. Floriano Schullerio mintys apie suagusiųjų krikščioniškąjį ugdymą.

Sekmadienio, gegužės 12-osios, skaitiniai

Šiandien ir mes norime išgirsti Jėzaus balsą tarp visų pasaulio triukšmų. Kai kalbame apie politinius klausimus, dažnai juos įvardijame absoliučiai ir abstrakčiai, bet iš tikrųjų politiniai sprendimai yra daug konkretesni negu pritarimas ar palaikymas, rašo Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. Mons. Ronaldo Knoxo homilija apie Dievo apvaizdą.

Šeštadienio, gegužės 11-osios, skaitiniai

„Įpratome galvoti ir kalbėti, kad kiekvienas pavasaris vis kitoks, todėl ir šiemet neturėtume verkšlenti – kiekvienas dirbkime tai, ką tokį pavasarį galime dirbti“, – rašo H. Gudavičius. Pokalbis su teatrologe, visuomenės veikėja I. Veisaite apie tikėjimą, jaunąją kartą, gyvenimo skaidrumą. Pokalbis su pranciškonu Juozapu Marija Žukausku ir menotyrininke Jolanta Stupelyte apie piligrimines keliones, Šventąją Žemę ir Liongino Virbalo SJ vadovus po Šventąją Žemę. Negalia neturėtų būti rimta kliūtimi dalyvauti politiniame gyvenime, galima tikėtis, kad, suteikdami galimybę rinkimuose dalyvauti visiems, padarysime vis daugiau ir daugiau

Penktadienio, gegužės 10-osios, skaitiniai

Relikvijorių Palaimintojo Mykolo Giedraičio Padėkos iškilmei Videniškiuose – barokiškai įmantrų ir puošnų, su gausybe detalių – kuria lietuvis juvelyras D. Andrijauskas. Balandžio 26 d. Vilniaus Tech Parko konferencijų centre mokytojai, mokiniai ir tėvai pasakojo apie pokyčius, kurių pavyko pasiekti mokykloms, dalyvaujančioms projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“. Prieš 90 m. gimė kun. Juozas Zdebskis. Interviu apie referendumo dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo priežastis ir galimas pasekmes su profesore Aine Ramonaite.

Ketvirtadienio, gegužės 9-osios, skaitiniai

Jėzuitams švenčiant 450 m. misijos Lietuvoje jubiliejų, gegužės 4–5 d. pirmą kartą Lietuvoje lankėsi Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa SJ. Pokalbis su šokio teatro „Aura“ vadove Birute Letukaite. Simonos Merkinaitės komentaras apie referendumą dėl Seimo narių mažinimo. Justinas Dementavičius rašo, kodėl reikėtų nebalsuoti už pilietybės išsaugojimą referendume.