Šiandien

Penktadienio, gruodžio 14-osios, skaitiniai

Mokytojas Mindaugas Nefas dalinasi savo mintimis apie mokytojų darbo užmokesčio reformą, vyriausybės klaidas ir mokytojų reakciją. Sutuoktiniai Asta ir Mindaugas pasakoja apie patirtį psichologo kabinete. Norėtųsi pagaliau advento, – nesvarbu, tylaus ar panašaus į turgų, – kuris nors laikinai sustabdytų Kristaus paieškas. Gruodžio 14-ąją minimas vienas didžiųjų karmelitų ordino Ispanijoje reformatorių – šv. Kryžiaus Jonas. Ta proga praveriame Vilniaus basųjų karmelitų bažnyčios duris.

Ketvirtadienio, gruodžio 13-osios, skaitiniai

Kodėl kalėdojame, kaip šiam įvykiui ruoštis ir ko tikėtis iš kalėdojančio kunigo? Piliečių teisė gauti visapusišką informaciją yra demokratijos pamatas. Videoreportažas apie kibernetinį saugumą – tiek valstybės, tiek kiekvieno iš mūsų. 2018 metus popiežiaus Pranciškaus pontifikato istorijoje, ko gero, labiausiai paženklino nepilnamečių išnaudojimo Bažnyčioje skandalai. Šia tema rašo Giedrius Tamaševičius.

Trečiadienio, gruodžio 12-osios, skaitiniai

Pokalbis su vertėju iš lietuvių į lenkų kalbą Kamiliu Pecela. Apie tai, kaip išnaudoti futbolą ugdyti asmeninius ir socialinius įgūdžius, Donatas Puslys kalbasi su „Vilnius Social Club“ atstovais. A. Baliunytė – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro arfininkė, V. Gurstis – orkestro fleitininkas. Pokalbis su talentingais muzikais apie artėjantį jųdviejų ansamblio koncertą. Beveik niekas pasitraukimo iš Bažnyčios nemotyvavo finansiniais ar pedofilijos skandalais, dėl kurių Bažnyčia buvo neigiamai nušviesta žiniasklaidoje; atrodo, kad nėra labai veiksminga ir ateistinė apologetika.

Antradienio, gruodžio 11-osios, skaitiniai

Pokalbis su prelatu E. Putrimu apie Pietų Amerikoje kalinčių lietuvių istorijas ir iššūkius drauge su M. Starkumi kuriant apie tai dokumentinį filmą. Ką daryti, kad iš pastangų populiarinti Dievą netaptume Bažnyčios sekuliarizacijos šalininkais, religijos nepaverstume žaisliuku, o liturgijos – žaidimu? Klausia G. K. Užpelkytė. Kodėl mūsų mokytojai jaučiasi žeminami ir neišklausomi? Apie tai – pokalbis su Kaišiadorių V. Giržado progimnazijos mokytoja D. Nasevičiene. Istorikas N. Černiauskas svarsto apie tai, ką reiškia sustiprėjęs partizanų karo atminimas Lietuvoje.

Pirmadienio, gruodžio 10-osios, skaitiniai

Gruodžio 10-ąją pagerbiama Loreto Dievo Motina. Ta proga – pasakojimas apie išskirtinį vieno iš senosios Abiejų Tautų Respublikos valdovo Jono Sobieskio puoselėtą pamaldumą Loreto Dievo Motinai. „Jokia mūsų dienų Europos tauta neturi tokio epo kaip „Ponas Tadas“. Čia Don Kichotas susilieja su Iliada“, – taip apie Adomo Mickevičiaus kūrinį atsiliepė jo mokinys. Trumpai apie JTO migracijos paktą: ko siekia? Kodėl kritikuojamas? Kokia Bažnyčios pozicija? Vertėjas, eseistas L. Jonušys mano, kad per šimtą metų patirtas lietuvių literatūros kokybinis šuolis yra akivaizdus, ir netiki, kad jis virs nuosmukiu.

Sekmadienio, gruodžio 9-osios, skaitiniai

Evangelija ragina ištiesinti kelius, nukasti kalnelius, nes Dievas išties nori ateiti pas kiekvieną ir su juo pasilikti. „Kaip dažnai gyvenu taip, lyg sielos neturėčiau. Užmiršdama šią Dievo dovaną, užmiršdama kelią į amžinybę”, – svarsto V. Adomonytė. Pamilkime savo sąžinę, būkime jai dėkingi už tai, kad ji kaip vidinis kompasas nuolat mus lydi Dievo vaikų gyvenimo kelionėje, rašo Zita Vasiliauskaitė. Katalikai gali – ir netgi turi – nesutarti dėl to, ką žemiškais klausimais laikyti siektinu gėriu ir kokiomis priemonėmis jo pasiekti, rašo Gabrielė Gailiūrė-Bernotienė.

Šeštadienio, gruodžio 8-osios, skaitiniai

Palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927) lygiai prieš šimtą metų tapęs Vilniaus ganytoju pasižymėjo ypatinga išmintimi. Koks buvo šios dorybės šaltinis? Kun. Mozė Mitkevičius komentuoja himno „Magnificat“ prasmę. H. Gudavičiaus tradiciškai šeštadienio dienoraštyje – apie vaistingųjų šaknų kasimą, Lietuvos ir pasaulio vaistažolių ūkius ir mokėjimą išbūti laukinėje gamtoje. Siūlome penkias netikėtų Kalėdų dovanų idėjas.

Penktadienio, gruodžio 7-osios, skaitiniai

Jei neįvyks stebuklas, broliai ortodoksai šiais metais Kalėdas sutiks pasidalinę. Sužinokite, kaip toliau plėtojasi Ukrainos ortodoksų nepriklausomybės paieškos. Bijome būti nuvertinti, nepriimti, pažeminti, atstumti, palaikyti nevykusiais, silpnais ar tingiais. Kartais ši baimė gali būti tokia stipri, netgi paralyžiuojanti, rašo psichologė Milda Kukulskienė. Švedų režisieriaus I. Bergmano 100-ųjų gimimo metinių proga šių metų „Scanoramoje“ buvo parodyti dviejų režisierių dokumentiniai filmai apie didįjį kino magą. „Teatras yra neatsiejama mano gyvenimo dalis. Teatras – mano šeima“, – interviu prisipažįsta G. Varno auklėtinė, jaunoji aktorė J. Jankelaitytė.

Ketvirtadienio, gruodžio 6-osios, skaitiniai

„Gyvenimo receptą kiekvienas turi atrasti pats“, – sako psichoterapeutas Robertas Petronis. Kun. V. Solovej klausia, kas yra šventumas ir kaip jį pasiekti. „Norisi kurti ir teatrui, ir kinui, nes vienas kitam labai padeda“, – interviu teigia B. Kapustinskaitė, apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi kaip geriausia dramaturgė – už pjesę „Terapijos“. Pokalbis su doc. dr. Justinu Dementavičiumi apie intelektualinę istoriją.

Trečiadienio, gruodžio 5-osios, skaitiniai

Šio komentaro tikslas – tęsti diskusiją apie tai, kokie veikimo modeliai krikščionims būtų tinkamiausi šiandienos mūsų kultūriniame kontekste. „Vyskupo Teofiliaus gyvenimo įprasminimas bus tik tada, kai Lietuvos Bažnyčia išeis iš savo ponystės geto“, – pristatydamas T. Matulionio fondo nuveiktus darbus įamžinant palaimintojo atminimą teigė vienas fondo steigėjų V. Žukas. Pažvelkime į žydų ar lenkų istoriją ne tik mūsų, bet ir jų akimis, jiems darant tą patį su mūsų tautos istorija – pajusime, kaip blėsta neapykanta, rašo Povilas Aleksandravičius. Videoreportažas apie kibernetines grėsmes valstybei ir piliečiams.

Antradienio, gruodžio 4-osios, skaitiniai

Pokalbis su istoriku ir Seimo nariu Arvydu Anušausku, išleidusiu knygą „Aš esu Vanagas“. Pokalbis su „Naujasis židinys-Aidai“ vyriausiuoju redaktoriumi, istoriku ir rašytoju dr. Tomu Vaiseta. L. Jacevičius klausia, kodėl pastarųjų dienų šventųjų (mormonų) bažnyčia nėra krikščioniškas judėjimas. Pokalbis su Gidono Kremerio orkestro „Kremerata Baltica“ altų grupės koncertmeistere K. Anusevičiūte apie buvimo soliste ir orkestro nare ypatumus.

Pirmadienio, gruodžio 3-iosios, skaitiniai

Kas yra šių dienų herojus – sukilėlis ar Konradas Valenrodas? Kodėl mano laisvė yra neįsivaizduojama be įsipareigojimo siekti kitų laisvės? Koks yra istorijos vaidmuo? XIX amžiaus romantikų ir pozityvistų ginčas siūlo gausių apmąstymų mūsų laikmečiui. Ar religingumas yra susipriešinimą skatinantis veiksnys? O gal atvirkščiai – jis skatina žmones pagarbiai žiūrėti į politinius priešininkus? JAV patirtis rodo, kad tikėjimas gali padėti įveikti susiskalidymą. Kodėl katalikų veikla kultūroje tarpukariu buvo tokia matoma ir aktyvi, klausia Karolina Sadauskaitė. Vaikų pokalbis su sese Gerarda Šuliauskaite, „Lietuvos Bažnyčios kronikos“ redaktore.

Sekmadienio, gruodžio 2-osios, skaitiniai

Kas pirmiausia iškyla atminty, kai galvojame apie Eimunto Nekrošiaus teatrą? Lietuvos teatrologų atsakymai. Interviu su B. Simanavičiene, sumaniusia surengti žmonių, gimusių Vasario 16-ąją, portretų parodą. Ji tapo neįkainojama dovana ir pačiai fotografei. Močiutė iš šaltojo tamsiojo kambario į virtuvę neša didelį oranžinį moliūgą. Maža vasaros saulė paniurusį lapkritį. Keletas moliūgų patiekalų receptų iš vaikystės kaimo. Pirmojo Advento sekmadienio Evangelijos ištrauka piešia dramatišką laikų pabaigos vaizdą, kurį įkvėpė faktinis Jeruzalės sunaikinimas 70 m. po Kr. Homilijos autorius - kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis SJ.

Šeštadienio, gruodžio 1-osios, skaitiniai

Ką reiškia pasiaukojimas Jėzui per Mergelę Mariją ir kaip tam pasiruošti. Irena Petraitienė pasakoja apie J. Matulaičio pastangas išvengti vyskupo sosto ir konsekracijos iškilmių dieną. Redakcija rekomenduoja rudenį skaitytas knygas. O kas gi yra geras muziejus? Donatas Puslys atsako į šį klausimą pasitelkdamas penkių Lenkijos muziejų pavyzdžius.

Penktadienio, lapkričio 30-osios, skaitiniai

Videoreportažas apie litvako S. Bahato, gyvenančio Izraelyje, gyvenimo istoriją. Saadia išgyveno holokausto žiaurumus ir nė akimirkos neleido sau palūžti: „Žinojau, jog esu vienas pasaulyje, tačiau turiu stengtis, kad išlikčiau gyvas.“ Pokalbis su Lietuvoje prieglobstį gavusia Rusijos opozicioniere Irina Kalmykova. Pokalbis su diakonu Eugenijum Pyzynia SJ apie asmeninę pašaukimo kelionę. „Tavo kambary niekada neapsilankys tuštuma, kol jame bus nors viena knyga“, – esė rašo Č. Skaržinskas.

Ketvirtadienio, lapkričio 29-osios, skaitiniai

Šiemet minime Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, rašytojo, filosofo Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ąsias gimimo metines. Iš istorijos nuotrupų – apie jo viešnagę Biržuose ir Pasvalyje 1934 m. balandį. Mįslingas Jeruzalės, Sicilijos arba Likatos Angelo detektyvas. Irena Petraitienė pasakoja apie pal. vyskupo J. Matulaičio pirmtakus Vilniuje.

Trečiadienio, lapkričio 28-osios, skaitiniai

Videoreportažas apie M. K. Čiurlionio Vilnių, kai kompozitorius ir dailininkas 1907–1908-aisiais čia nuomojo nediduką kambarį, ir apie šių dienų čiurlioniškąją šių namų dvasią. Vaikas bus laimingas, kai jį suprasite ir padėsite skleistis jo talentams bei gabumams. Iš Švietimo ir mokslo ministerijos informaciniais kanalais sklinda pats tikriausias melas, iškreiptai atspindintis padėtį švietimo sistemoje, rašo Arvydas Girdzijauskas.

Antradienio, lapkričio 27-osios, skaitiniai

Ištrauka iš prancūzų filosofo Pascalio Brucknerio knygos „Pinigų išmintis“. G. Radvilavičiūtės esė knyga „Tekstų persekiojimas“ Metų knygos rinkimuose atsidūrė „Publicistikos ir dokumentikos“ penketuke. Knygą apžvelgia literatūros kritikė V. Cibarauskė. Kokia filosofija lėmė viduramžių muzikos skambesį ir koks išankstinis nusistatymas neleidžia šio laikmečio pažinti? Pokalbis su Lietuvoje viešėjusia nešiojamųjų vargonėlių atlikėja, viduramžių muzikos specialiste Cristina Raurich. Irena Petraitienė pasakoja apie Vargdienių seserų paskutinius pogrindinio veikimo metus ir atsinaujinusią veiklą laisvėje.

Pirmadienio, lapkričio 26-osios, skaitiniai

Ulrich L. Lehner pasakoja apie XVIII a. katalikių moterų indėlį į Apšvietos kultūrą ir Bažnyčios aplinkoje keliamą moterų klausimą. Augminas Petronis rašo apie melagingų naujienų fenomeną. Baltarusių poetė Aloiza Paškievič-Ciotka, Vasario 16-osios akto signataro S. Kairio žmona, buvo glaudžiai susijusi su Lietuvos ir Baltarusijos valstybių kūrėjais. Gintautas Vaitoška klausia, ar „Baltijos pasididžiavimo“ eitynės yra tik pagarbos ir meilės reikalaujanti akcija, ar čia susiduriame ir su „lobizmu“ bei „lygių teisių“ reikalaujančia „politine manifestacija“?

Sekmadienio, lapričio 25-osios, skaitiniai

Pokalbis su vienos Izraelio mokyklos direktoriumi ir mokytoju Marku Babotu, kilusiu iš Kauno. Kun. Vytauto Sadausko svarstymai apie tai, kodėl mums reikalinga Kristaus Karaliaus šventė. Trumpa Sauliaus Lyniko variacija puikiųjų C. S. Lewiso „Kipšo laiškų“ tema. „Teisingumo dėlei tenka liūdnai konstatuoti, kad daugybės mūsų piliečių sąžinė yra komos būklės“, – rašo Vanda Ibianska.

Šeštadienio, lapkričio 24-iosios, skaitiniai

Donatas Puslys rašo apie Jono Basanavičiaus metus Prahoje. Minint Valdo Mackelos mirties metines kviečiame prisiminti teologo palikimą ir išgirsti jo bičiulių ir pažįstamų prisiminimus. Teatro režisieriaus, sukūrusio spektaklius apie Visaginą ir Šalčininkus, bei šiuos miestus tyrinėjusios mokslininkės pokalbis. Lietuvos teatro istorijoje – daug įspūdingų asmenybių, iškilių menininkų, talentingų kūrėjų, bet tokių kaip Elegijus Bukaitis nebuvo nė vieno.

Penktadienio, lapkričio 23-iosios, skaitiniai

Apie žiūrovų antplūdžio sulaukusį susitikimą Mažajame teatre su ryškiausiomis skirtingų kartų mūsų teatro režisūros asmenybėmis: J. Vaitkumi, G. Varnu ir šviesaus atminimo E. Nekrošiumi. Tai, kas vyksta Lietuvoje, yra tamsos ir šviesos kova ne vien metų laikų prasme. Man kartais atrodo, kad esame atsidūrę didesnėje krizėje nei per Rolando Pakso apkaltą, rašo Antanas Gailius. Kaip įveikti nekontroliuojamą nerimą ir panikos atakas? Pokalbis su psichologe R. Kazlauskiene. Pažintis su vienuolija, kuri padeda krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims.

Ketvirtadienio, lapkričio 22-osios, skaitiniai

Donatas Puslys kalbina rašytoją Alaną Lightmaną. Interviu, rengtas prieš 6 metus, su pavasarį mus palikusiu poetu, prozininku, vertėju M. Karčiausku. Jeigu ne jis, Pasvalio P. Vileišio gimnazijos unikumo – Dailės galerijos ir maždaug pusės jos darbų – turbūt nebūtų. Saulena Žiugždaitė rašo apie moteris ir jų įsitraukimą Bažnyčioje. Bandymų nusižudyti atvejų nemažėja, o neatpažintos kaip savižudybė situacijos byloja apie dar liūdnesnę padėtį, teigia specialistės.

Trečiadienio, lapkričio 21-osios, skaitiniai

Tomos Bružaitės komentaras apie ideologinius kraštutinumus bei krikščioniško veikimo politikoje principus. Br. Ramūnas Mizgiris OFM kalba apie sąžinę: kaip žmoguje pasireiškia Dievo balsas. „Scenoje stengiuosi būti tokia, kokia esu gyvenime. Man patinka būti moterimi, tokį įvaizdį ir kuriu“, – interviu teigia grupės „Saulės kliošas“ vokalistė. Dr. Gražina Pranauskienė rašo apie Australijos lietuvius ir kintančią jų lietuvybę.

Antradienio, lapkričio 20-osios, skaitiniai

Marius Jonaitis pasakoja Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo kopijos istoriją. Šiuolaikinių scenos menų centro Menų spaustuvė moksleivius moko gyvenimiškų įgūdžių. Klaipėdos dramos teatro meno vadovo G. Grajausko pranešimas, skaitytas Šanchajaus Didžiajame Kinijos teatre, gastrolių metu rodant E. Nekrošiaus režisuotus „Kalės vaikus“. Pokalbis su parodos „Nugalėk blogį gerumu: palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927)“ kuratore Kamile Jagėliene.

Pirmadienio, lapkričio 19-osios, skaitiniai

Pokalbis su vienu ryškiausių chorinės muzikos kūrėjų V. Augustinu apie sakralinės ir chorinės muzikos situaciją Lietuvoje, kūrybos ir tikėjimo santykį, iškilmingų mišių premjerą. Liepos 1 d. startavusi naujoji Vaiko teisių apsaugos tvarka apnuogino tarnybų nepasirengimą ir poįstatyminių teisės aktų spragas. Retas lietuvis žino apie Rusnės architekto Hermanno Kallenbacho ir Indijos tautos tėvo Mahatmos Gandhi bičiulystę. Kosto Kajėno reportažas iš šių iškilių asmenybių santykių tyrinėtojo Shimono Levo namų Izraelyje. Pokalbis su Aušra Toločkaite, kuri atvežė savo sunkiai sergantį tėvą į Vilniuje esantį pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisą, o vėliau pradėjo ten dirbti savanorių koordinatore.

Sekmadienio, lapkričio 18-osios, skaitiniai

Kodėl Dievas delsia? Kodėl nesunaikina blogio iš karto? Popiežiaus žinia antrosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga. Nematomieji patys palieka įprastas vietas – gyvenimas per brangus, arba tiesiog jam nebeliko laiko, rašo Daiva Povilaitė.

Šeštadienio, lapkričio 17-osios, skaitiniai

Donatas Puslys rašo apie tai, kaip norvego Jo Strømgreno režisuotas spekaklis „Durys“ padeda mums geriau suvokti migracijos fenomeną. Lina Buividavičiūtė rašo apie pirmąją Gretos Ambrazaitės knygą „Trapūs daiktai“. Net ir mokslininkai vis dar neprieina vieningos nuomonės, kas sveikiau – ar į savo valgiaraštį įtraukti vieną kitą mėsišką patiekalą, ar visiškai jų atsisakyti. Irena Petraitienė pasakoja apie vargdienių seserų misiją Rytų Sibire.

Penktadienio, lapkričio 16-osios, skaitiniai

Apie Dievo gailestingumo žinią kalbamės su Lietuvoje viešėjusiu teologu Ralphu Martinu. Kas bendra tarp Kazio Griniaus idealų ir dabartinės valdančiosios partijos veiksmų Konstitucijos atžvilgiu? Justino Dementavičiaus komentaras. Sostinės „Arkos“ galerijoje (Aušros Vartų g. 7) iki gruodžio 7 dienos veikia paroda „Dailė lėlių teatre“. Kosto Kajėno videoreportažas. Laimės reikėtų ieškoti ne tolimose svajonėse, o savo kasdienybėje, sako psichologas, dėmesingo įsisąmoninimo mokytojas Paulius Rakštikas.

Ketvirtadienio, lapkričio 15-osios, skaitiniai

Apie perkaitimą, greitėjančią žmoniją ir nacionalizmą – pokalbis su antropologu iš Norvegijos Thomu Hyllandu Eriksenu. M. K. Čiurlionio namų pokalbių-susitikimų cikle su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais savo kūrybą pristatė vienas ryškiausių šiandienos lietuvių architektų A. Ambrasas. Ištrauka iš netrukus pasirodysiančios filosofo prof. Alvydo Jokubaičio knygos „Politinis idiotas. Apie neišvengiamą politikos kvailybę“. Linas Braukyla pasakoja apie šv. Liudviką de Monforą ir pamaldumą Mergelei Marijai.

Trečiadienio, lapkričio 14-osios, skaitiniai

Pokalbis su žymia rašytoja Vytaute Žilinskaite. Pokalbis apie prekybą žmonėmis su JK Lietuvių bendruomenės pirmininke Dalia Asanavičiūte. Kas yra švytėjimas tapyboje? Viena grupinės tapybos parodos „Švytėjimas“ autorių tvirtino, kad peizažas, gamta turi švytėjimą ir tapyba gali jį pagauti ir perteikti. Pokalbis su fiziku Egidijumi Norvaiša apie Didžiojo sprogimo teoriją ir jos autorių kunigą George'ą Lemaitre'ą.

Antradienio, lapkričio 13-osios, skaitiniai

Pokalbis su brazilų teologu Francisco Catao. Keletas rašytojo Sigito Parulskio minčių apie kūrybą ir gyvenimą, nuskambėjusių tarptautiniame literatūros festivalyje „Vilniaus lapai“. Iš globos namų iškeliaujantys jaunuoliai neturi tos pačios palaikymo sistemos, kuria gali džiaugtis tėvų namuose slenkstį tarp paauglystės ir pilnametystės peržengusieji. Irena Petraitienė pasakoja apie Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įkūrimą ir jo 40-mečio minėjimą.

Pirmadienio, lapkričio 12-osios, skaitiniai

Rasos Baškienės mintys po konferencijos apie Vilniaus tapatybę. Psichologas Giedrius Markevičius rašo, kaip būti savimi. Austėja Mikuckytė-Mateikienė rašo apie jaunosios kartos tapytojos Ramintos Blaževičiūtės kūrybą. Irena Petraitienė tęsia ciklą apie seseris vargdienes.

Sekmadienio, lapkričio 11-osios, skaitiniai

Neretai taip ir nesiryžtame tokiam žingsniui. Išdrįstame tada, kai patikime, kad Dievas tikrai mus myli ir tikrai mokės mumis pasirūpinti. - sekmadienio homilija. Pastaruoju metu man krenta į akis tai, kiek daug viešojoje erdvėje pasišlykštėjimo. Net ėmė rodytis, kad tai dažniausia ir mažiausiai apmąstoma emocija iš visų, kuriomis vadovaujamės, rašo Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. „Mano mintis laukia eilės būti išreikšta, tačiau priekin aš kviečiu mintis, kurios pakviečia Dievą į mano gyvenimą“, – apie žmogaus ir Dievo minčių susitikimą rašo Virginija Adomonytė. „Nematomieji“ patys palieka įprastas vietas – gyvenimas per brangus, arba tiesiog jam nebeliko laiko, rašo Daiva Povilaitė. Donatas Puslys siunčia sveikinimą šimtmetį švenčiančiai Lenkijai.

Šeštadienio, lapkričio 10-osios, skaitiniai

Atsiskyrėlis šv. Sarbelijus kalba apie Kristaus kryžių, kuris atrakina Dangaus vartus. Bet štai kokios neramios žinios ateina iš Labanoro sengirės: ten niekadėjai su geležinėmis širdimis, tie visagaliai medkirčiai, plynai kerta Labanoro regioninio parko pušynus, rašo Henrikas Gudavičius. Milda Kukulskienė svarsto apie vienišumą ir kelionę į šeimą. Vyskupas Darius Trijonis, politologas Linas Kojala ir filosofas Alvydas Jokubaitis diskutavo apie popiežiaus vizitą.

Penktadienio, lapkričio 9-osios, skaitiniai

Kosto Kajėno reportažas iš Haifos, vienos iš simbolinių vietų Izraelyje, bylojančių apie sudėtingus arabų ir žydų santykius. Literatūra galėtų formuoti tą neišvengiamos pastangos nuostatą ir supratimą, kad lengvai pasiekiami tik nevertingi dalykai, sako rašytojas, filosofas L. Degėsys. Petersonas teisingai įvardija kančią ir psichologines bei dvasines pastangas ją ištverti, tačiau nekalba apie bendruomenių poreikį. Apie pal. Mykolo Giedraičio gyvenimą pasakoja Vaidotas Žukas.

Ketvirtadienio, lapkričio 8-osios, skaitiniai

Garsi archeologė Marija Gimbutienė atvėrė kelius archeomitologijai - naujai mokslo šakai, sujungusiai archeologiją, lingvistiką, etnologiją ir religijotyrą. Pokalbis su istoriku dr. Dariumi Juodžiu apie partizaninės kovos Lietuvoje tyrimus. Austėja Mikuckytė-Mateikienė rašo apie tris Leipcige gyvenančius ir kuriančius menininkus, siejamus bendros meno sampratos. Apie skirtumą tarp karmos ir malonės kalba grupės „U2“ vokalistas Bono.

Trečiadienio, lapkričio 7-osios, skaitiniai

Specialus kunigo Roberto Hofmanno interviu apie katalikų ir žydų santykius, bendras istorines šaknis, teologinius klausimus ir bendrystę. Prieš 105 metus gimė žymus prancūzų rašytojas Albert Camus. Jis laikė save ateistu, bet neslėpė susižavėjimo Kristumi. Irena Petraitienė pasakoja apie arkivysk. S. Tamkevičiaus pirmuosius kunigystės žingsnius ir rezistencinę veiklą. Donatas Puslys kalbina „Vilnius Social Club“ atstovus apie darbą su paaugliais.

Antradienio, lapkričio 6-osios, skaitiniai

Kai kuriems žmonėms išmokti skaičiuoti pinigus ir naudotis kasa yra didelis iššūkis. Jiems padeda sostinės pal. J. Matulaičio parapijos namuose įsikūrusi kavinė-mokymo centras „Agapė“. 2018-ieji Lenkijoje paskelbti Zbigniewo Herberto metais. Apie šį poetą Andrzejų Franaszeką kalbina Sabina Kubekė. E. Baužaitė kalbina aktorę V. Kuodytę apie danų režisierės K. Dehlholm spektaklį „Broliai Liūtaširdžiai“ ir aktorės rengiamas „Liūtaširdžių kūrybines dirbtuves“. Pokalbis su Lietuvoje viešėjusiu teologu, vienu iš charizminio judėjimo Katalikų Bažnyčioje pradininku dr. Ralphu Martinu apie judėjimo ištakas ir iššūkius.

Pirmadienio, lapkričio 5-osios, skaitiniai

Jurgitos Jačėnaitės pokalbis su aktore Virginija Kochanskyte apie tai, kaip ji su savo literatūriniais spektakliais atrado kamerines erdves, apie tai, ko stinga švietimo sistemoje ugdant jaunąją kartą, apie dabartinę teatro raidą. Irena Petraitienė pasakoja apie vargdienių seserų misija JAV. Donatas Puslys klausia, kodėl demokratijai reikia gatvės futbolo. Vieši debatai ypač suaktyvėjo pradėjus ruoštis kitų metų ypatingajam sonodui, kuris analizuos Amazonijos regiono sielovados specifiką.

Sekmadienio, lapkričio 4-osios, skaitiniai

Pokalbis su kun. Algirdu Toliatu apie išpažintį. Valdas Balčiūnas rašo apie Žagarės geto mįsles. Ką randame atvertę seną, XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje išleistą maldaknygę? Dažnai įstatymuose įžvelgiame vien draudimus ir apribojimus, tačiau tikroji jų paskirtis ne ši. Apie tai kalba šio sekmadienio evangelinė ištrauka.

Šeštadienio, lapkričio 3-osios, skaitiniai

Teologas R. Martin kalba apie giliausių žmogaus troškimų atradimą ir skaistumo dorybę. Neseniai pristatytas dokumentinis spektaklis „Charonas“, paremtas hospiso (paliatyvios slaugos ligoninės) darbuotojų, savanorių ir pacientų pasakojimais. Pokalbis su jo kūrėjomis. Diskutuojant dėl vaiko teisių net nebandoma pasižiūrėti į Konstituciją ir šiame diskurse remtis jos nuostatomis, rašo doc. dr. Vaidotas Vaičaitis. Edukologė dr. Jolita Dudaitė pasakoja apie tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo rezultatus.

Vėlinių, lapkričio 2-osios, skaitiniai

„Ką reiškia tikėjimas amžinuoju gyvenimu?“ – klausia kard. J. Ratzingeris. Kun. Marius Talutis pasakoja, kaip pal. vyskupas Teofilius prisidėjo prie pamaldumo į Dievo Gailestingumą plitimo. Gedulinių giesmių giedotojų grupę „De profundis“ susiburti paskatino noras išsaugoti prasmingą giedojimo laidotuvėse tradiciją ir atlikti įvairų iš klasikų kompozicijų sudarytą gedulinį repertuarą.

Visų Šventųjų, lapkričio 1-osios, skaitiniai

Kodėl asmeninė patirtis dalyvauti kam nors mirštant tokia mums svarbi? Komentuoja garsus amerikiečių teologas Johnas Behras. Rašytojas, Vilniaus tyrinėtojas D. Pocevičius – apie Antakalnio kapinių Menininkų kalnelio atsiradimą ir menininkų kapų lankymo tradicijas. Įspūdžiai iš naujų Panerių memorialo ekspozicijų, pristatančių naujausius istorinius ir archeologinius tyrimus. Šventųjų gerbimas kilo iš kankinių kulto, dėl kurio pirmųjų amžių krikščionys susilaukdavo pagonių kritikos.

Trečiadienio, spalio 31-osios, skaitiniai

Milda Vitkutė analizuoja Sinodo jaunimui baigiamąjį dokumentą. Dalios Lukėnienės komentaras apie naują vaiko teisių apsaugos reformą. Darius Indrišionis rašo apie polemiką, kilusią dėl filmo „Tarp pilkų debesų“. Reformacijos dieną – pokalbis su mokslininke Inge Lukšaite.

Antradienio, spalio 30-osios, skaitiniai

Vijoleta Vitkauskienė dalinasi įspūdžiais iš Pasaulinio šeimų susitikimo Airijoje. Irena Petraitienė tęsia ciklą apie pirmąją lietuvišką vienuoliją Lietuvoje - seseris vargdienes. Apie G. Varno režisuotą spektaklį „Getas“ kalbasi teatrologės R. Jūraitė ir A. Kaminskaitė. Įsigaliojusi Vaiko teisių apsaugos tvarka baugina tėvus, auginančius autizmo sutrikimą turinčius vaikus.

Pirmadienio, spalio 29-iosios, skaitiniai

Su psichologe L. Vėželiene kalbamės apie narcizines asmenybes. Apie pasiaukojamą paveldo specialistų darbą kultūros paveldo objektuose, reikšmingus jų atradimus ir patirtis. Vytautas Toleikis rašo apie vokiškuosius Klaipėdos krašto ženklus. Donatas Puslys rašo apie šabo metu įvykdytą išpuolį JAV Pitsburgo miesto sinagogoje ir apmąsto atsako blogiui fenomeną.

Sekmadienio, spalio 28-iosios, skaitiniai

Tarp elgetų, kurie tikėjosi išmaldos – ir mūsų herojus, aklasis Bartimiejus, Timiejaus, tai yra, „išdidžiojo“ sūnus. Darius Kuolys ir Saulius Pivoras rašo apie Simoną Daukantą jo 225-ųjų gimimo metinių proga. Knygos „Jėzus ir žydiškos Eucharistijos šaknys: Paskutinės vakarienės slėpiniai“ ištrauka.

Šeštadienio, spalio 27-osios, skaitiniai

Pokalbis su politologu doc. dr. Sauliumi Spurga. Popiežiaus vizitą Lietuvoje komentuoja Antanas Gailius. Tatuiruotės ir tatuiravimas. Kada tai tampa meno reiškiniu? Ar mandagu klausti žmogaus, ką reiškia jo tatuiruotė? Ar aplinkybės vis dar varžo žmones darytis tatuiruotes? Kodėl merams reikėtų drausti kandidatuoti į prezidentus? Su humoru atsako vilnietė Bernardinai.lt skaitytoja.

Penktadienio, spalio 26-osios, skaitiniai

Nuomonių apklausos rodo, kad jauni žmonės nesunkiai priima vienos lyties asmenų santuoką ir kitas LGBT žmonių teises. Tad ore kybojo klausimas, kaip Sinodas jaunimo tema liesis prie šių klausimų? Akvilė Rėklaitytė rašo apie neseniai išleistą Marcelijaus Martinaičio atsiminimų knygą. Apie spragas, kurias atveria naujoji Vaiko teisių apsaugos tvarka, kalbamės su Paramos vaikams centro direktore Aušra Kuriene. Donatas Puslys rašo apie Rolando Pakso pasaką be galo.