Šiandien

Ketvirtadienio, rugpjūčio 16-osios, skaitiniai

Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono Vydo Juškėno mintys apie pašaukimą, kunigystę, parapiją. Mūsų kultūroje vyrai nuo mažens mokomi nerodyti savo jausmų. Apie tokio auklėjimo pasekmes kalbamės su Vyrų krizių ir informacijos centro psichologu V. Varkaliu. Rengiantis 9-ajam Pasaulio šeimų susitikimui, pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu Amoris laetitia. Šventinė Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmės nuotaika vakar subjuro, pamačius tiesiogiai režisieriaus Emilio Vėlyvio transliuotą videomedžiagą „Mišios“ socialiniame tinkle „Facebook“, rašo Rosita Garškaitė.

Žolinės, rugpjūčio 15-osios, skaitiniai

S. Marija Dovydė Weill apie Marijos Dangun ėmimo slėpinį. Pokalbis su dr. Dalia Cidzikaite, liepos 6-ąją apdovanotą už nuopelnus Lietuvai ir jos vardo garsinimą pasaulyje. Kai Vatikano muziejuose Barbara Jatta veda ekskursiją pasaulio lyderiams ar vietiniams moksleiviams, ji nepamokslauja apie tikėjimą, o aiškina meną. Tačiau tai yra ir tikėjimo pamoka. Turkijoje žodžiai gali skaudžiai atsiliepti. Kiekvienas žurnalistas, rašytojas, poetas, akademikas tai žino, įsitikinusi garsi turkų rašytoja. Jos naujasis romanas pasirodė ir lietuvių kalba.

Antradienio, rugppjūčio 14-osios, skaitiniai

Labanoro kun. J. Kazlauskas, atstatęs sudegusią bažnyčią, svajoja visus Lietuvos šv. Jurgius eksponuoti muziejuje. „Būti priverstam palikti savo šeimą, šalį, namus ir gelbėtis yra siaubinga, daugelis iš mūsų to negali net įsivaizduoti“, – sako JAV rašytoja Rūta Šepetys. Politologas Ivanas Krastevas rašo apie liberalizmo ir nacionalizmo konfliktą. Toliau keliaujame po Latviją su Vaidotu Žuku pal. Teofiliaus Matulionio pėdomis.

Pirmadienio, rugppjūčio 13-osios, skaitiniai

Klaipėdoje buvo prisimintas tėvas Stanislovas. Arūnas Spraunius rašo apie pienburnį, kuriam pasisekė. Kai tik Petras pradeda remtis ne Kristumi, o savo akiračiu ir žmogišku supratimu, jis greitai iš uolos, remiančios Bažnyčią, tampa papiktinimo ir suklupimo akmeniu. Kalbėdamas 136-ajame Kolumbo riterių konvente ir duodamas interviu leidiniui „Aleteia“ Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas S. Ševčiukas prašė riterių visame pasaulyje ir Amerikos visuomenės padėti ginti Ukrainą nuo Rusijos agresijos.

Sekmadienio, rugpjūčio 12-osios, skaitiniai

Pasaulyje paslėpta džiugi paslaptis, ir Dievas tau ją atskleidžia. Ermes Ronchi apmąsto šio sekmadienio evangelinę ištrauką. Atsidėti teisingumui to alkstant bei trokštant – štai šventumas. Pažintis su eufonininku Algirdu Matoniu. Jo valdomas varinis pučiamasis instrumentas eufonija – retai sutinkamas, bet garsui suteikiantis ypatingą spalvą. Iš naujosios kun. A. Toliato knygos: „Kartais paklausome Dievo žodžio, bet neįkūnijame. Mums trūksta tai duonos, tai mėsos arba vandens, ir mes gręžiojamės atgal arba pasidarome aukso veršį, kuriam galime melstis.“

Šeštadienio, rugpjūčio 11-osios, skaitiniai

Rugpjūčio 9 d. Vilniuje įvykusi diskusija dėl Reformatų skvero atnaujinimo atskleidė ydingus viešųjų erdvių tvarkymo užkulisius. Donatas Puslys rašo apie tai, kodėl būtų svarbu, jog popiežius Pranciškus Lietuvoje pagerbtų Holokausto aukas. Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje ypatingų dalykų apstu. Vienas jų – kad šalia jos savo paskutinį gyvenimo tarpsnį praleido palaimintasis vyskupas Teofilius Matulionis. Interviu su estų dirigentu Jaaneku Eiku-Tulve.

Penktadienio, rugpjūčio 10-osios, skaitiniai

Nors du jo pirmtakai – vokietis Benediktas XVI ir lenkas Jonas Paulius II ypač rūpinosi Europa, o Pranciškus pabrėžia Bažnyčios universalumą ir pirmenybę rinkdamasis keliones teikia kitiems žemynams, europiečiams jis tikrai turi ką pasakyti. Jo pastabos – neretai kritiškos. Trakų Dievo Motinos reikšmingumo priežastys glūdi praeityje – laike, kai šio atvaizdo kultas įgijo valstybinę reikšmę. Agnė Grinevičiūtė kalbina signataro Jono Vileišio dukterį, o Donatas Puslys – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro meno vadovą.

Ketvirtadienio, rugpjūčio 9-osios, skaitiniai

Plačiai Lietuvoje paplitusi Vyčio versija dar prieš Atgimimą buvo sukurta Gintaro Karoso Bostone veikusioje įmonėje. Pokalbis su Amerikos lietuviu. Vaidotas Žukas kviečia susipažinti su Varaklianais – miestelį Latvijos Rytuose, kur 1900 m., baigęs Rusijos imperijos Peterburgo dvasinę akademiją ir gavęs šventimus, buvo paskirtas Teofilius Matulionis. Šiuo metu Jordanas Petersonas tikriausiai garsiausias viešasis intelektualas Vakaruose, akademikas, kurio populiarumas prilygsta roko žvaigždėms. Skaitykite jo 12 gyvenime pravarčių taisyklių. Edith Stein: filosofė, vėliau vienuolė karmelitė per akademinę veiklą atlikusi tarnystę tikėjimui, savo gyvenimą atidavė kaip deginamąją auką.

Trečiadienio, rugpjūčio 8-osios, skaitiniai

Šiandien Argentinos Senatas balsuos, ar įteisinti abortą per pirmąsias 14 nėštumo savaičių bei bet kada vėliau, jei grės pavojus moters „fizinei, psichologinei ar socialinei“ sveikatai. Augustė Saladytė pristato filosofo Rogerio Scrutono portretą. Minėdami šv. Dominyką, skelbiame prieš šešerius metus popiežiaus emerito Benedikto XVI perskaitytą katechezę. Kaip kuriama šiuolaikinė architektūra? Rolandas Palekas ir Rytis Mikulionis pasakoja, kaip sostinėje, šalia Pavilnių regioninio parko, atsirado gyvenamasis kvartalas „Rasų namai“.

Antradienio, rugpjūčio 7-osios, skaitiniai

2016–2017 m. Lietuvoje atliktas tyrimas atskleidė, kad trys ketvirčiai apklaustųjų mano, jog žmonės turi teisę lošti azartinius lošimus. „Dievas nemirė ir niekad nemirs. Užtat mes – tikrai mirsime, todėl išganymas ir niekas daugiau yra krikščionio gyvenimo tikslas“, – rašo Ignas Kriaučiūnas. Donatas Puslys analizuoja Harvardo universiteto mokslininkų knygą, atskleidžiančią, kaip žlunga demokratiniai režimai. Kultūros rubrikoje rašome apie poetės Agnės Žagrakalytės eiles.

Pirmadienio, rugpjūčio 6-osios, skaitiniai

Šiame interviu apie pašaukimą, ėjimo kunigystės link studijas ir kitus svarbius gyvenimo klausimus kalbiname naujai įšventintą kunigą, ateitininką Vincentą Lizdenį. Rengiantis 9-ajam Pasaulio šeimų susitikimui, pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“. „Mamų unijos“ projektas sieks suteikti galimybes susiburti ligos išskirtoms šeimoms. Kaip jaučiamės, kai negalime atleisti?

Sekmadienio, rugpjūčio 5-osios, skaitiniai

Svarbių klausimų Evangelija. Jėzaus klausia: ką turime daryti, kad atliktume Dievo darbus? Jis atsako: štai Dievo darbas – tikėti tą, kurį Jis siuntė. Ištrauka iš klinikinės vaikų psichologijos specialistės dr. Elizabeth Kilbey knygos „Vaikystė tarp ekranų“. Savo tikėjimą bei įsitikinimus irgi būtina ginti švelniai, net priešai traktuotini taikiai. Bažnyčioje dažnai klydome, nes neatsiliepdavome į tokį Dievo žodžio reikalavimą. Kunigas Stasys Yla gyvendamas svetur drąsiai, kartais net rizikuodamas, rinkosi apaštalauti tikėjimą, neprarasti vilties, melstis už tėvynę.

Šeštadienio, rugpjūčio 4-osios, skaitiniai

Redakcijos nariai aptaria šiuo metu skaitomas knygas. Ištrauka iš „Katalikų pasaulio leidinių“ naujos knygos „Popiežius Pranciškus: Aštuoniasdešimt trumpų istorijų“. Henrikas Gudavičius siunčia savo naują laišką iš kaimo. Cikle „Lietuvos bažnyčios“ šįkart pristatome pasakojimą apie Pakruojo šv. Jono Krikštytojo bažnytėlę.

Pirmojo rugpjūčio penktadienio skaitiniai

Maria Montessori sukūrė ugdymo metodą, pagrįstą vaiko raidos stebėjimu. Kodėl Mussolini išvarė ją iš Italijos? Pastaruoju metu Vatikanas ignoruoja Ukrainos katalikus ar toleruoja juos puldinėjančią Rusijos Ortodoksų Bažnyčią, kunigo Raymondo de Souzos pastebėjimai. „Nedalyvauk tame, kas šiame pasaulyje yra negerai“, – ragina dirbtuves aktoriams surengę teatralai iš Lenkijos. Remdamasis ilgamete patirtimi ir daugybe pokalbių su klero ir vienuolinių bendruomenių nariais, kunigas jėzuitas James Martinas pateikia šešias tarpusavyje susijusias priežastis.

Ketvirtadienio, rugpjūčio 2-osios, skaitiniai

Liepos 31 d. Vilniuje apie atnaujintus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios užstatymo sprendinius, neseniai sukėlusius didelį visuomenės nepasitenkinimą, diskutavo architektai, menotyrininkai ir visuomenės atstovai. Ištrauka iš Tomo Vilucko knygos „Popiežiaus Pranciškaus tiltai”. Ramūnas Čičelis kalbina rašytoją Antaną Šileiką.

Trečiadienio, rugpjūčio 1-osios, skaitiniai

Pačių žiauriausių sovietinių represijų metais nemaža dalis Lietuvos tikinčiųjų nepasidavė ir bandė išsaugoti tai, kas brangu: bažnyčias, religines tradicijas, savo dvasininkus. Pasakoja istorikė Regina Laukaitytė. Garsus amerikiečių teologas Johnas Beras, Niujorko valstijos Šv. Vladimiro dvasinės seminarijos patristikos profesorius, – apie tai, kas neduoda ramybės šiuolaikiniam krikščioniui Vakaruose. Videoreportažas apie Lietuvos kooperatyvų sąjungos administracinį pastatą. Kas yra sionizmas? Išsami Geršono Taico apžvalga.

Antradienio, liepos 31-osios, skaitiniai

Mokslininkai pastebėjo, kad nuo 2012 m. smarkiai išaugęs naudojimasis išmaniaisiais telefonais didina paauglių depresijos ir savižudybių riziką. Vaidotas Žukas rašo apie kunigo Česlovo Kavaliausko ir popiežiaus Pranciškaus panašumą. Pokalbis su žurnalistu Mykolu Drunga. Rabinas Sacksas rašo, kad, norėdami sumažinti žmonijos kančias, privalome pastebėti Dievo dovanas.

Pirmadienio, liepos 30-osios, skaitiniai

Didžiausia viešai pristatyto įstatymo projekto dėl tautinių mažumų švietimo lietuvių kalba pokyčių bėda, kad jis Lietuvai ne padeda, bet jau dabar kenkia ardydamas mažumų pasitikėjimą valstybe, rašo Justinas Dementavičius. Apie iniciatyvą, kuria siekiama, kad ne tik didžiųjų miestų, bet ir atokesnių rajonų vaikai turėtų galimybę tinkamu būdu pažinti savo vaisingumą.Valdo Papievio romano „Brydė“ recenzija. Kaip tai galėjo nutikti? Kaip žmogus, apie kurio lytinį priekabiavimą ir galimą nepilnamečių tvirkinimą buvo žinoma, galėjo sparčiai kilti bažnytinės karjeros laiptais?

Sekmadienio, liepos 29-osios, skaitiniai

Duonos padauginimas yra toks svarbus, kad tai vienintelis stebuklas randamas visose keturiose Evangelijose. Interviu su knygų iliustratore ir dizainere Inga Dagile apie menkai pažįstamą knygų kūrybos pusę – dizainą ir maketavimą. Jėzus labai paprastai paaiškino, ką reiškia būti šventam, palikdamas Palaiminimus. Jie yra tarsi krikščionio tapatybės chartija. Tad ką reiškia būti beturčiu dvasia? Vytauto Balsio istorija apie daugelį metų lageriuose ir dalyvavimą Norilsko sukilime.

Šeštadienio, liepos 28-osios, skaitiniai

Apie tai, ką gražiausia galima pamatyti keliaujant po Airiją. „Gėlė – dorybės simbolis, – sako Bernardinų bažnyčią gėlėmis dekoruojanti menininkė. – Juk kam altoriai puošiami – kad besimeldžiančiam žmogui, žvelgiančiam į gėlę, skleistųsi geri jausmai, apimtų palaimos būsena.“ Videoreportažas apie Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios istoriją ir dar žmonių lūpose gyvas legendas. Malda yra kelias, taigi kvaili ir beprasmiški prašymai gali būti žingsnis gilesnės maldos link.

Penktadienio, liepos 27-osios, skaitiniai

Daugelį metų sunkumų patiriančias poras konsultuojantis J. M. Gottmanas vardina santuokinius mitus, kurie ypatingai žalingi santykių darnai. Apie iliustratorę J. Pakalnytę, kurios ekslibrisas popiežiui Klemensui XI tarptautiniame ekslibrisų konkurse, skirtame Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo jubiliejui, laimėjo III vietą. Ištrauka iš klinikinės vaikų psichologijos specialistės dr. Elizabeth Kilbey knygos „Vaikystė tarp ekranų“. Naujausia amerikiečių tyrimų instituto „Pew Reasearch Center“ analizė rodo, kad Lenkija sekuliarizuojasi sparčiausiai pasaulyje.

Ketvirtadienio, liepos 26-osios, skaitiniai

Pokalbis su istoriku dr. Sauliumi Grybkausku, išleidusiu knygą „Epochų virsmo sūkuriuose: Algirdo Brazausko politinė biografija“. Pokalbis su keliomis NaPro (Natūrali prokreacinė technologija) poromis, tėvystę pradėjusiomis praradimo skausmu. Šv. Jono XXIII dienoraščio ištraukos apie senatvę ir mirtį. Kol lietuvių literatūra braunasi į anglakalbių skaitytojų širdis, lietuvių kilmės kanadiečių rašytojas Antanas Šileika žaismingu stiliumi supažindina pasaulį su Lietuva, jos istorija, gyventojų mentalitetu.

Trečiadienio, liepos 25-osios, skaitiniai

Rengiantis 9-ajam Pasaulio šeimų susitikimui Dubline 2018 m. rugpjūtį pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“. Gabrielius Zaveckas svarsto, kaip lyderystę suvokia šiuolaikinis žmogus. Videoreportažas apie sostinės Žvėryno rajone esančius Lietuvos kompozitorių sąjungos namus – vienus pirmųjų skandinaviškojo modernizmo stiliaus pastatų Lietuvoje. Milda Vitkutė rašo apie encikliką „Humanae Vitae“, kurios 50-metį minime.

Antradienio, liepos 24-osios, skaitiniai

Pokalbis su vienuole seserimi Pranciška apie moteriškumą. Evangelikų reformatų bažnyčios Lietuvoje generalinio superintendento Tomo Šerno komentaras apie stabmeldystę. Rašytojas Tomas Vaiseta – apie šiandienę lietuvių literatūrą, kultūrą ir visuomenę.

Pirmadienio, liepos 23-iosios, skaitiniai

Klaipėdos jaunimo teatro aktorė Marija Žemaitytė – apie savo degančius pomėgius: aktorystę, keliones ir meilę ugnies stichijai. Apie vieną gražiausių Senosios Lietuvos paveldo perlų – ilgus amžius klestėjusią pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai tradiciją. Apie Europos kultūros paveldo metus Lietuvoje, ir lietuvių domėjimąsi kultūra – pokalbyje su Alfredu Jomantu. Ištrauka iš Denniso Okholmo knygos „Pavojingos aistros, mirtinos nuodėmės“, kurią neseniai išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“.

Sekmadienio, liepos 22-osios, skaitiniai

Jėzus pamatė: Jėzaus žvilgsnis apčiuopia nuovargį, sutrikimą, gyvenimo naštą. Ir susigraudina. Jam žiūrėti ir mylėti yra vienas ir tas pats. Meditacijos autorius Ermesas Ronchi komentuoja šio sekmadienio evangelijos ištrauką. Šeštoji ištrauka iš popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo „Būkite linksmi ir džiūgaukite“. Romo Treinio romano „Dziedas“ recenzija. 91-ų metų sulaukusi V. Žilinskienė Salako Jūrų muziejuje su šypsena pasitinka lankytojus ir pristato savo gyvenimo kolekciją iš daugiau nei 4500 eksponatų.

Šeštadienio, liepos 21-osios, skaitiniai

Tekstas apie Pietų Amerikos mokslininko Eduardo Gudyno gero gyvenimo koncepciją. Videoreportažas apie Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios istoriją, įžymybes ir relikvijas. Per tris aukštus nusidriekusi ir įvairius užkaborius atgaivinusi Erikos paveikslų kolekcija leidžia artimai susipažinti su šios išskirtinės autorės braižu ir vidiniu pasauliu. Interviu su Jacku Valero apie popiežiaus Pranciškaus veikimo būdą – kodėl jo veiksmai susilaukia kontroversiškų vertinimų.

Penktadienio, liepos 20-osios, skaitiniai

Šeimų atstovės pristato keletą (ne)palankumo šeimai pavyzdžių, liudijančių šeimos politikos Lietuvoje silpnumą. Pokalbis su pogrindžio spaudos platintoju, buvusiu Šiaulių miesto Karių savanorių vadu, žmogumi, kuris nepabijojo pasipriešinti sovietų valdžiai Albertu Špoku. Ištrauka iš mirties bausme nuteisto Jacqueso Fescho knygos „Šviesa virš ešafoto“. Danutės Kalinauskaitės Šimtmečio anketa – apmąstymai apie mūsų kultūros raidą.

Ketvirtadienio, liepos 19-osios, skaitiniai

Prestižinė Templetono premija šiemet skirta Jordanijos karaliui Abdullah II. Teigiama, kad laureatas, siekdamas sutarimo tarp musulmonų ir tarp islamo bei kitų religijų, padarė daugiau nei kuris kitas gyvas politikas. Cikle „Jaunieji menininkai“ – šiuolaikinio cirko artistės Monikos Neverauskaitės kelias į cirko pasaulį. Psichologė Dalia Kiesaitė pristato kelionės atleidimo link „stoteles“. Artėjant popiežiaus Pranciškaus vizitui į Lietuvą kviečiame praskleisti Vatikano valstybės šydą.

Trečiadienio, liepos 18-osios, skaitiniai

Šiandien Šv. Petro tradicinės liturgijos kunigų brolija švenčia savo įkūrimo trisdešimtmetį. Milda Vitkutė klausia, kodėl dalis jaunimo grįžta prie Bažnyčios tradicijos – dvasinio peno ieško ne inovacijose, bet nekintančiuose dalykuose. „Magnificat leidiniai“ išleido pirmąją lietuvišką knygą apie Maurice‘ą Zundelį, ją aptaria Povilas Aleksandravičius. Videoreportažas apie prestižiniame sostinės rajone iškilusį šiuolaikinės architektūros verslo centrą „Quadrum“. Tapytojos Dalios Kirkutienės proveržis pro kvadratėlių sienas trykšta įvairiausiais atspalviais, tonais, formomis ir gyliu.

Antradienio, liepos 17-osios, skaitiniai

Kodėl blogis traukia? Kodėl kartais jis net patrauklesnis už gėrį? Kodėl tenka sunkiai kovoti, renkantis gėrį? Saulenos Žiugždaitės komentaras. Rosita Garškaitė kelia klausimą, kodėl nederėtų suglumti, sužinojus, kad žemės ūkio ministras dalyvauja atlaiduose. Mariaus Povilo Elijo Martynenko knygos „Be penkių pasaulio pradžia“ recenzija. Jaunos mamos istorija apie gyvenimą po skyrybų.

Pirmadienio, liepos 16-osios, skaitiniai

Pokalbis su Vidu Pinkevičiumi – vargonų profesijos pašauktiniu. Pristatome naujos leidyklos „Magnificat leidiniai“ knygos „Atgimstanti poros meilė. Tobijo ir Saros kelionė“ ištraukas. Pirmoji kunigų seminarija sostinėje buvo įkurta XVI a. pabaigoje. Šiais metais švenčiame atkurtos Vilniaus kunigų seminarijos 25-metį. Ar muziejus XXI a. turėtų keisti lankytojų nuostatas? Pokalbis su naujo Estijos nacionalinio muziejaus Tartu mieste kuratore.

Sekmadienio, liepos 15-osios, skaitiniai

„Kaskart kai Dievas pašaukia, ragina iškeliauti“, – sako kun. Ermes Ronchi komentuodamas sekmadienio Evangelijos ištrauką ir aptardamas, ko išties reikia, norint evangelizuoti. Tariamos doktrininio bei drausminio tikrumo formos duoda pradžią „narciziškam ir autoritariškam elitiškumui, kai kiti, užuot juos evangelizavus, analizuojami bei klasifikuojami, o energija švaistoma pastangoms kontroliuoti. Pokalbis su po Europą keliaujančios parodos „Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas 1918–1940 m.“ kuratoriais Giedre Jankevičiūte, Vaidu Petruliu, Marija Drėmaite. Tikriausiai esate girdėję, kad Bažnyčia Lietuvoje nemoka mokesčių, nors klebonai važinėja Teslomis ir kalėdodami išvilioja iš bobučių visą jų pensiją, nes grasina jų nelaidoti, rašo Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė.

Šeštadienio, liepos 14-osios, skaitiniai

Kodėl popiežiaus Pauliaus VI enciklika „Humane vitae“ susilaukė aršaus nepritarimo 1968 m. ir kodėl jaunimas ją palaiko šiandien. Pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“. „Ekskursijos, kelionės, gyvas paveldo pažinimas vaikams yra labai svarbu“, – interviu tikina Seimo narys Arūnas Gelūnas. Ryškiausi Vanago gyvenimo ir jo kovos puslapiai buvo parašyti Merkinės krašte, kurį jis išvaikščiojo pėsčiomis su bendražygių palyda ir vienas. Su mūšiais ir vienatvės apmąstymuose.

Penktadienio, liepos 13-osios, skaitiniai

Kodėl „Laisvės kario“ skulptūra patinka žmonėms? Kauno miesto muziejaus muziejininko S. Jazavitos ir prof. L. Mažylio komentarai. Šiųmetinis „futbolo“ maskaradas bematant pasibaigs, Rusija plės karines agresijas, rašo Ramūnas Trimakas. Algės Andriulytės monografijos „Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnensis sum“ recenzija. Gyvenimo patirtys gali pateikti daugybę įrodymų, kad neveikia Kristus mūsų gyvenimuose, arba bent jau ne tokiu būdu, kaip mes norėtume.

Ketvirtadienio, liepos 12-osios, skaitiniai

Simona Merkinaitė rašo apie Antrojo pasaulinio karo muziejų Gdanske. Praėjusią savaitę iš Vatikano sulaukėme žinios, kad popiežius Pranciškus Lietuvai paskyrė naują vyskupą. Pokalbis su vyskupu nominantu Algirdu Jurevičiumi. Pokalbyje su režisieriumi Oskaru Koršunovu – apie Avinjono festivalį tada, kai OKT teatras į jį buvo pakviestas pirmą kartą, ir dabar, kai į jį grįžta po ilgo laiko. Profesorės Brigitos Speičytės paskaita Filologijos fakulteto magistrantams, kurią ji skaitė birželio 25 d. Šv. Jonų bažnyčioje prieš jiems įteikiant diplomus.

Trečiadienio, liepos 11-osios, skaitiniai

Šiandien Vilniuje perlaidojamas nepriklausomybės akto signataras Mykolas Biržiška. Ta proga – Donato Puslio tekstas, pristatantis signataro asmenybę. Ona Šimaitė, pasaulio tautų teisuolė, savo gyvenimą paskyrė kitų žmonių gėriui. Pokalbis su Gerojo Ganytojo katechezės mokymų vadovėmis ir dalyviais apie vaiko religinį potencialą bei metodą, padedantį jam išsiskleisti. Šiuolaikinė tapyba neturi vienos dominuojančios tendencijos. Atsisakę tęsti lietuviško ekspresionizmo tradiciją, jaunieji autoriai įsiklauso į savo poreikius ir patiria globalaus meno pasaulio įtaką.

Antradienio, liepos 10-osios, skaitiniai

Gintautas Vaitoška rašo apie J. P. Sartre’ui skirtą skulptūrą ir šio mąstytojo asmenybę. Rimantas Gučas klausia, kas nutiks su Lietuvos edukologijos universiteto rūmais. Aurimas Švedas ir Donatas Puslys kalbina politikos filosofą Ivaną Krasevą apie Europos ir liberaliosios demokratijos perspektyvas. Pokalbis su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu apie popiežiaus Pranciškaus pontifikatą.

Pirmadienio, liepos 9-osios, skaitiniai

Šiais laikais tarptautinė futbolo federacija (FIFA) veikiau asocijuojasi su korupcija ir komercija nei tautų vienybe ir žmonių lygybe, tačiau ilgametis jos vadovas Jules Rimet manė, kad futbolas moko krikščioniškų vertybių. Guronių rekolekcijų namai – tai vieta, kur galima sustoti ir pabūti čia ir dabar. „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“ – šiomis temomis kalbėsis pasaulio vyskupai, spalį susirinkę į Sinodą Romoje. Mano nuomone, netinkliniai knygynai turi milžinišką potencialą sužibėti ir sudominti netgi tuo, ko tarsi nenorima, teigia sostinės knygyno „Juodas šuo“ įkūrėjas Tomas Lučiūnas.

Sekmadienio, liepos 8-osios, skaitiniai

Žmonės labai greitai pereina nuo susižavėjimo prie įtarumo bei atstūmimo. Iš kur Jam visa tai? Tikrai ne iš Nazareto. Ne iš čia. Sekmadienio meditacijos autorius - italas kunigas Ermes Ronchi. Kartais kyla pagunda pastoracinį atsidavimą ar pastangas pasaulyje nuvertinti kaip antraeilius dalykus, tarsi tai būtų „trukdžiai“ šventėjimo ir vidinės ramybės kelyje. Apie tai popiežiaus Pranciškaus dokumente apie mūsų laikų šventumą. Trumpi dienoraštiški V. Sventicko užrašai atskleidžia literatūros kritiko reagavimus į socialinius reiškinius, gyvenimo pokyčius, aktualius literatūros ir kitų menų raidos procesus. Keliautojas Martynas Vingrys aprašo savo kelionės per Izraelį įspūdžius.

Šeštadienio, liepos 7-osios, skaitiniai

Bernardinai.lt redakcija rekomenduoja savo vasaros skaitinius. „Kaime per vasarą galima gyventi ir viską suspėti, reikia tik vieną valandą anksčiau atsikelti ir vieną valandą vėliau atsigulti“, – savo dienoraštyje rašo H. Gudavičius. Dažnas, būdamas Radviliškio centre, nežino, kad šio miesto varpinė – tai sudėtinė medinio komplekso drauge su bažnyčia, kuri išgyveno iki Antrojo pasaulinio karo, dalis. Gabijos Surdokaitės-Vitienės monografijos „Susimąstęs Kristus: Nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ recenzija.

Valstybės dienos, liepos 6-osios, skaitiniai

Apie Lietuvos istorijos prarastas raidos galimybes, nutrūkus karaliaus Mindaugo pradėtajai karališkajai dinastijai, kalbamės su istoriku Liudu Jovaiša. Videoreportažas apie jaunosios kartos kompozitorių Dominyką Digimą iš ciklo „Jaunieji menininkai“. Popiežiaus Pranciškaus pontifikatas padovanojo pasauliui ir Bažnyčiai senokai prarastą dalyką, kuris krikščionijai iš esmės svarbiausias – susidomėjimą žodžiu. Donatas Puslys rašo apie tautiškumo ir valstybingumo santykį.

Ketvirtadienio, liepos 5-osios, skaitiniai

Išaušo laikas pastebėti ir tinkamai įvertinti dar du lietuvių fotografijos mokyklos fotomenininkus – Maleckus. Justinas Daugmaudis rašo, kad judėjimo #metoo pergalė reikštų žengimą anapus to, ką mes suprantame kaip Vakarų visuomenę. Ieva Lukauskaitė pristato Gilberto Keitho Chestertono kūrybą ir asmenybę. Milda Vitkutė rašo apie tris dalykus, kurių kontekste mums galėtų atsiverti atlaidų esmė.

Trečiadienio, liepos 4-osios, skaitiniai

Apie tai, kiek dabartinei kartai ir moderniai valstybei yra aktualus tokios Dainų šventės, kokią ją turime, turinys. Apie popierių eros pabaigą sveikatos apsaugos sistemoje kalbamės su ministru A. Veryga. Dalijamės ištrauka iš naujos knygos „Panikos priepuoliai. Išsivaduok iš nerimo ir baimių“, kurioje psichiatrė Aušra Stankūnienė pasakoja apie tai, kas yra nerimo priepuoliai. Jamesas Hannamas rašo apie mokslą viduramžiais.

Antradienio, liepos 3-iosios, skaitiniai

Pokalbis su poetu, filosofu ir kultūrologu dr. Vytautu Rubavičiumi, teigiančiu, kad Sąjūdis būtų buvęs kitoks, jei mūsų tauta nebūtų turėjusi Dainų švenčių patirties. Klausiame Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, kas įkvepia skelbti Evangeliją ir kas padeda nenuleisti rankų, kai nepasiseka ar nematyti vaisių. Interviu su keturiomis kūrybinį kelią pradedančiomis diplomuotomis kompozitorėmis. Simona Merkinaitė klausia, kaip mąstyti apie istoriją moderniame pasaulyje.

Pirmadienio, liepos 2-osios, skaitiniai

Ketvirtasis mąstymas, skirtas pasiruošti popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Filosofinių knygų vaikams seriją sumaniusį Jeaną Paulį Monginą kalbina Laurynas Peluritis. Kas yra krikščioniškoji pasiuntinybė, koks siuntimas vyksta kiekvienų šv. Mišių pabaigoje? Pokalbis su baleto soliste, pedagoge Aušra Gineityte.

Sekmadienio, liepos 1-osios, skaitiniai

Jėzus eina namų link, kuriuose mirtimi vaduojasi dvylikametė. Eina greta tėvo skausmo. Sekmadienio Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ermes Ronchi. Kiekvienas šventasis yra žinia, kurią Šventoji Dvasia semia iš Jėzaus Kristaus turtų ir dovanoja savo tautai. Vytautas Raškauskas savo klaidžiojimus Barselonos gatvėmis, jos istorija ir kultūra, sudėjo į tekstą. Kiekvieno vaiko akyse galime pamatyti beribių galimybių.

Šeštadienio, birželio 30-osios, skaitiniai

Interviu su neseniai savo kunigiškąją kelionę pradėjusiu kun. Gabrieliumi Satkausku. Stasys Katauskas dalijasi užrašais iš provincijos. Sekmadienio Evangelijos meditacija apie gydantį, išlaisvinantį ir apvalantį Jėzaus prisilietimą. Donatas Puslys apžvelgia knygą apie kupiškėnus – Patagonijos kolonistus.

Paskutiniojo birželio penktadienio skaitiniai

Pokalbis su garso ir vaizdo dizaineriu Tomu Dabašinsku, sukūrusiu penkių minučių vaizdo įrašą, kuriame matomos ir girdimos vienuolika Vilniaus cerkvių. Camille Riquier rašo apie Europos atvirumą ir krikščionybę. Augant jaunuolių savižudybių skaičiui mokytojams organizuojami mokymai padėti užkirsti joms kelią. Švenčiame dviejų šventųjų iškilmę: Petras mums – tikėjimo vadas, o Paulius – jo tiesų aiškintojas ir gynėjas.

Ketvirtadienio, brželio 20-osios, skaitiniai

Katalikų terpėje susiformavę judėjimai „Už gyvybę“ jau kuris laikas sulaukdavo kritikos. Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas komentuoja neseniai nuskambėjusį Lietuvos vyskupų priminimą, jog santuoka neįmanoma be Sutvirtinimo sakramento. Unikalus liudijimas iš prof. Vytauto Landsbergio archyvo, liudijantis apie Lietuvos kario ir Prezidentūros sargybinio Vinco Kubertavičiaus patirtis pirmomis sovietinės okupacijos dienomis. 1941-ųjų tremtinio Henriko Vilko istorija.