Šiandien

Antradienio, kovo 5-osios, skaitiniai

Kiekviena savižudybė paliečia bent 10-15 artimų žmonių. Kas gi toks buvo Józefas Mackiewiczius? Rašytojas, publicistas, žurnalistas, gamtininkas, politinis veikėjas, o gal tiesiog paskutinis LDK pilietis? Infekcinis galvojimas neišvengiamai veda prie totalitarinės kolektyvinės atminties kontrolės, rašo Tomas Daugirdas. Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėniai.

Pirmadienio, kovo 4-osios, skaitiniai

Prekyba žmonėmis yra šalia mūsų, mes susiduriame su ja. „Anais laikais, kai nebuvo kompiuterių ir išmaniųjų telefonų, žmonės lengviau bendravo, laikas bėgo lėčiau. Vėlesniais metais Griša yra man užrašęs ne vieną savo knygą.“ Irena Petraitienė pasakoja apie šv. Kazimiero relikvijų sugrįžimas į Arkikatedrą. Prof. Vytauto Ališausko paskaita apie šv. Kazimierą.

Sekmadienio, kovo 3-iosios, skaitiniai

Kaip atskirti gerus mokytojus nuo blogų? Tokią temą gvildena šio sekmadienio Evangelija. Virginijos Adomonytės pamąstymai apie netekties skausmą ir gydantį Dievo artumą. Pokalbis su Pauliumi ir Jurga Jurkevičiais, įsimintinus susitikimus su diplomato Stasio Lozoraičio šeima aprašiusius naujausioje knygoje „Romanas su Italija”. Kaip įgyvendinti savo pašaukimą? Tėvo benediktino Kazimiero Milaševičiaus katechezė.

Šeštadienio, kovo 2-osios, skaitiniai

Aktorius, režisierius V. Masalskis – apie du vilties teatrus. Jaunystėje jam toks buvo J. Miltinio teatras, o dabar – jaunosios kartos teatras, kuriame jauni žmonės nebijo būti darbininkais. Arkivysk. G. Grušo ir prel. E. Putrimo laiškas, kviečiantis melstis už lietuvius pasaulyje. Doc. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita „Šv. Kazimieras ir Vilnius“. Prancūzų filosofo P. Manent mintimis paremti svarstymai apie tai, ką reiškia būti geru piliečiu ir kaip geras pilietis turėtų balsuoti.

Penktadienio, kovo 1-osios, skaitiniai

Bažnyčia, atsakydama į lytinės prievartos nusikaltimus, gali pasiūlyti kur kas daugiau, nei vien procedūrinės ir prevencinės gairės. Mykolo Žilinsko dailės galerijoje Kaune šiuo metu eksponuojama vieno žymiausių išeivijos dailininkų Prano Gailiaus (1928–2015) retrospektyvinė paroda „Gyvenimo scenos“. Pokalbis su žymiu teologu, kunigu, judėjimo „Comunione e Liberazione“ vadovu dr. Juliánu Carrónu. Interviu su politikos tyrėja Jogile Ulinskaite apie tai, kaip rinktis už ką balsuoti, kai nėra už ką balsuoti ir kodėl kartais taip atrodo.

Ketvirtadienio, vasario 28-osios, skaitiniai

Pokalbis su lietuvių literatūros vertėja į kroatų kalbą Mirjana Bračko. Lietuvai Venecijos bienalėje atstovaus šiuolaikinė opera-performansas „Saulė ir jūra (Marina)“, nerūpestinga forma kviečianti mąstyti apie klimato kaitą, visuotinį nuovargį, globalinį atšilimą, kūniškumą. Interviu su Trakų rajone gyvenančiu verslininku Mariumi Pareščiumi apie šio iniciatyvą kovoti su balsų pirkimu artėjančiuose savivaldos rinkimuose. Pokalbis su universitetuose veikiančios katalikų studentų draugijos „Focus Missionaries“ nariu Davidu Hicksonu.

Trečiadienio, vasario 27-osios, skaitiniai

Nepaisant to, kad neįgalieji – bene silpniausia socialinė grupė Lietuvoje, tačiau įvairios tradicinės pasipriešinimo formos tokiai būklei per visą Lietuvos nepriklausomybės trisdešimtmetį nebuvo nebuvo tinkamos, kodėl taip yra? Vilniaus knygų mugėje buvo pristatyta „Magnificat leidinių“ išleista amerikiečio brolio pranciškono Casey Cole OFM knyga „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui taip“. Atvykęs į Lietuvą popiežius Pranciškus pirmąją oficialią kalbą pasakė valdžios, visuomenės atstovams ir diplomatams prie Prezidentūros, tačiau sykiu čia jis kalbėjo visiems Lietuvos žmonėms. Į ką Šventasis Tėvas norėjo atkreipti mūsų dėmesį? 24-ajame festivalyje „Kino pavasaris“ – nauja eksperimentiniam kinui skirta salė, ypatingos retrospektyvos ir daug lietuviškų premjerų.

Antradienio, vasario 26-osios, skaitiniai

Netrukus įvyks dokumentinio filmo „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“ premjera. Pokalbis su pranciškonu Algirdu Malakauskiu apie šią išskirtinę asmenybę. Perleisti naujai fotoalbumai mums padeda permąstyti fotografijos vertę iš šių laikų pozicijos ir pristatyti pasauliui aktualias, suprantamas, kolekcionuojamas knygas. Ramūno Garbaravičiaus kalba, pasakyta metų Tolerancijos žmogaus apdovanojimų iškilmėse. Iš Vatikano grįžusio arkivyskupo Gintaro Grušo komentaras apie vasario 21–24 d. vykusį susitikimą dėl nepilnamečių apsaugos bažnytinėje aplinkoje.

Pirmadienio, vasario 25-osios, skaitiniai

Dr. Irena Eglė Laumenskaitė klausia, ar mes skiriame homoseksualius asmenis nuo ideologijos, kuri kalba jų vardu. Knygų mugėje rašytoja, kritikė V. Kulvinskaitė (Cibarauskė) pristatė savo antrąją knygą – šiandieninio romano žanro kūrinį „kai aš buvau malalietka“ („Kitos knygos“). Valdovų rūmuose vykusios diskusijos „Aristotelis ir jo reikšmė šiandien?“ atgarsiai. Pokalbis su broliais dvyniais jėzuitais Aldonu ir Algiu Gudaičiais.

Sekmadienio, vasario 24-osios, skaitiniai

Ar tikrai žmogus yra vien „kalašnikovu ginkluota beždžionė“? Sekmadienio homilija. K. Sabaliauskaitės manymu, vyraujančiame visuomenės diskurse apie jaunimą nėra žvilgsnio mylinčia akimi, gyvieji klasikai jaunus žmones laiko kvailesniais. Pasakojimas apie Maironio, Vaižganto ir kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinius butus-muziejus. Dalia Cidzikaitė rašo apie Kanadoje išleistą knygą „Treasures of Lithuanian Cooking“.

Šeštadienio, vasario 23-iosios, skaitiniai

Arkivyskupo Gintaro Grušo videoliudijimas po susitikimo su lytinio išnaudojimo aukomis. A. Škėma mums šiuo metu yra pats būtiniausias, nes dar niekada taip grėsmingai pasaulis, įskaitant mus visus, nenaikino savo tikrovės, įsitikinusi V. Daujotytė. Almantas Stankūnas svarsto apie ligoninėje mirštančių ligonių palydėjimą į amžinybę. Depresija sirgusios merginos laiškas, skatinantis sergančius kreiptis pagalbos.

Penktadienio, vasario 22-osios, skaitiniai

Apie kandidatų į prezidentus siekti išsibalinti rašo Justinas Dementavičius. Pokalbis su kunigu ir dviem pasauliečiais, priklausančiais Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje įkurtai LGBT vaikus auginančių tėvų ir vaikų savitarpio pagalbos grupelei. Kodėl kardinolui G. Mülleriui atrodė svarbu iš naujo pristatyti galiojantį Bažnyčios mokymą ir kodėl jo pareiškimas sulaukė ne tik palaikymo, bet ir nepasitenkinimo reakcijų? Kokiomis aplinkybėmis nepriklausomoje Lietuvoje kilo menininkų kūrybos skandalų? Ką jie kalba apie mūsų pačių, atskirų visuomenės grupių ir menininkų nuostatas? Kur brėžti ribą tarp kūrėjo laisvės ir atsakomybės?

Ketvirtadienio, vasario 21-osios, skaitiniai

Bernardinai.lt švenčia 15-ąjį gimtadienį. Pokalbis su vyr. redaktore, pasak kurios, čia įdomių publikacijų gali rasti ir tikintis, ir ieškantis, ir abejojantis. Tomos Bružaitės komentaras apie šiandien prasidedantį susirinkimą Vatikane, kurio metu bus aptariamas nepilnamečių apsaugos nuo dvasininkų lytinės prievartos klausimas. Apie aistras dėl Winstono Churchillio vertinimo Didžiojoje Britanijoje rašo Daina Valentinavičienė. Kartais mums reikalingi paprasti ir konkretūs atsakymai į paprastus ir konkrečius klausimus. Kada vyks savivaldybių rinkimai ir ką juose rinksime? Ar galima balsuoti už skirtingų partijų sąrašą ir merą? Ką daryti, jei negalėsiu ateiti balsuoti rinkimų dieną?

Trečiadienio, vasario 20-osios, skaitiniai

Pokalbis su vertėja Jurate Micevičiūte apie knygą „Dievo patirtis gyvenimo viduryje“. Pokalbis su Mišių dėžutės sumanytoja tikybos mokytoja ir katechete, trijų vaikų mama Indre Aušrotiene. Raudona šiuolaikinėje visuomenėje – pirmiausia meilės ir aistros spalva. Bet ar tai – vienintelės asociacijos? Kokių socialinių ir kultūrinių transformacijų ji patyrė nuo priešistorinių laikų? Keliaujančios architektūros dirbtuvės – vasaros atostogų metu vykstantis projektas, kuriuo yra siekiama skatinti vaikus ir jaunimą būti aktyviais savo aplinkos kūrėjais.

Antradienio, vasario 19-osios, skaitiniai

Skandalas – visada pamoka, galima ją išmokti, o galima ir neišmokti. Tai koks gi tas intelektualinis kraštovaizdis po šių metų Vasario 16-osios? Liudvikos Pociūnienės komentaras. Žiūrint metaforiškai ir ieškant lietuviškų analogijų, R. Banionio filme „Purpurinis rūkas“ žydo Joškės naratyvas yra ne kas kita kaip laumės pagrobto bebenčiuko naratyvas, rašo Ramūnas Aušrotas. Ko gali pamokyti mistikai Vasario 16-osios Lietuvą? Povilo Aleksandravičiaus komentaras. Kardinolo Gerhardo Mullerio „Tikėjimo manifestas“, kuriuo reaguojama į Bažnyčioje didėjančią sumaištį dėl mokymo apie tikėjimą.

Pirmadienio, vasario 18-osios, skaitiniai

Yitzhakas Aradas – žinomas Holokausto tyrėjas. Videoreportaže – jo gyvenimo istorija: nežinomybėn pradingęs tėvų likimas, gyvenimas getuose, traukinių sprogdinimas su sovietų partizanais ir gražesnio pasaulio viltys. Interviu su Lukiškių izoliatoriaus-kalėjimo kapelionu Arūnu Peškaičiu OFM apie vasario 12 d. pradėtą vykdyti nuteistųjų iškėlimą. „Neturiu karjeros. Kūryba man atrodo karjeros priešingybė, nes karjeros daromos strateguojant ir į viską atsižvelgiant, o kuriama nepaisant nieko“, – interviu „Šiaurės Atėnams“ teigė K. Sabaliauskaitė. Pokalbis su joanitu t. Renaud-Marie apie Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimą.

Sekmadienio, vasario 17-osios, skaitiniai

Jėzaus palaiminimai Evangelijoje pagal Luką pateikiami kartu su įspėjimais. Pokalbis su rašytoju ir kino kūrėju O. R. Hamiltonu apie 2011 m. Egipto įvykius, debiutinį romaną, pabėgėlių situaciją, klimato kaitos problemas ir žmonijos ateitį. Vilius Mačkinis rašo apie Daliaus Viliūno į lietuvių kalbą išverstus Mauricijaus Pranciškaus Karpio raštus. Ištrauka iš knygos „Ave Maria. Marijos slėpinys Šventojo Tėvo akimis“.

Šeštadienio, vasario 16-osios, skaitiniai

Pokalbis su istoriku dr. Tomu Balkeliu apie Pirmojo pasaulinio karo vaidmenį Lietuvos nepriklausomos valstybės atsiradimui. Nuoširdi kontempliacija tėra ūmus sielos judesys, netikėtas skrydis Dievo link, kaip skrieja nuo laužo pakilusi žiežirba. Nuostabu, kiek tokių judesių per valandą gali atlikti siela, pasiskyrusi šiai veiklai. Ištrauka iš knygos „Nežinojimo debesis”. Pristatytas V. Žuko sudarytas fotoalbumas „Palaimintasis vyskupas kankinys Teofilius Matulionis. Blessed Bishop Martyr“ ir Alantos dvare atidarytas Palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejus. „Mane žavi mūsų tautos vidinė stiprybė, retai sutinkamas susitelkimas, pasitikėjimo kultūra“, – teigia B. Jonuškaitė.

Penktadienio, vasario 15-osios, skaitiniai

Alfa kursų videomedžiaga, aiškinanti Jėzaus mirties priežastį. Pokalbis su istoriku dr. Dariumi Juodžiu apie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Vasario 16-osios deklaraciją. R. Kazlas savo naujame spektaklyje „Daktaras Glasas“ nebijo pasirodyti senamadiškas, nesibodi literatūriniu teatru ir vardan patogios spektaklio trukmės netrumpina ir nekarpo istorijos. Donatas Puslys analizuoja referendumo dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo užkulisius.

Ketvirtadienio, vasario 14-osios, skaitiniai

Brolis Evaldas Darulis dalijasi mintimis apie Šv. Valentino dieną, Bažnyčios ir dvasininkų vaidmenį šeimos gyvenime, dažniausiai poroms iškylančius sunkumus. K. Smoriginas vaizdo pasakojime apmąsto savo gyvenimą, persipynusį su teatru, prisimena senas dienas, kai žmonių santykiai jam atrodė daug paprastesni. Bruno Ferrero patarimai tėvams apie vaikų auklėjimą. Dr. Valdo Mackelos Giesmių giesmės komentaras.

Trečiadienio, vasario 13-osios, skaitiniai

Ar „Purpurinis rūkas“ geras filmas? Neblogas. Ar verta jį pažiūrėti? Taip, jei norite kalbėti šia tema – lygiai taip pat, kaip verta perskaityti M. Ivaškevičiaus „Žalius“ – jei norite apie tai sąžiningai kalbėti. Interviu su filosofu Alvydu Jokubaičiu apie naująją knygą „Politinis idiotas“. 10 patarimų, kaip su mažais vaikais dalyvauti Mišiose. Siūlome prisiminti penkias Jono Meko juostas, kurios taikliausiai apibrėžia režisieriaus gyvenimą ir kūrybą.

Antradienio, vasario 12-osios, skaitiniai

Trumpa pažintis su šveicarų teologu Hansu Ursu von Balthasaru ir jo knyga „Pasaulio širdis“, kuri netrukus pasirodys ir lietuvių kalba. Cikle „Kuriantys“ – programa „Kurk Lietuvai“, skatinanti jaunus lietuvius grįžti į gimtinę ir prisidėti prie jos klestėjimo. Matant koks ilgas ir lėtas šis procesas, vargu ar galima labai daug tikėtis iš Vatikane vasario 22–24 d. vyksiančio „mažojo vyskupų sinodo“. Vienas didžiausių iššūkių, laukiančių Knygų mugės po 20 metų – atliepti demografines tendencijas ir pasirūpinti lietuvių literatūros vertimais į kitas kalbas.

Pirmadienio, vasario 11-osios, skaitiniai

Nors ir turėjo didžiulį visuomenės palaikymą, tiesioginių merų rinkimų reforma lūkesčių nepateisino. Reikšmingo rinkėjų aktyvumo padidėjimo nematyti, tačiau iškilo naujų problemų. Popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga. Marinos Abramović istorija – analogų neturinti menininkės karjera. Tai nuolatinis balansavimas ties baimės, skausmo, nuovargio ir pavojaus riba. M. Abramović memuarus „Eiti kiaurai sienas“ apžvelgia E. Baužaitė. Ištrauka iš naujausios istoriko Tomo Balkelio knygos „Lemtingi metai. Lietuva 1914–1923 m.“

Sekmadienio, vasario 10-osios, skaitiniai

Visi, kurie deda pastangas išpildyti Viešpaties jiems patikėtas pareigas, susiduria su savo ribotumu, silpnumu, negebėjimu. Patiria, kad, nepaisant visko, geriausių rezultatų nepasiekia. Apie laimę ilgėtis grožio rašo Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. Virginijos Adomonytės pamąstymai apie Dievo ilgesį ir pokalbį su Dievu. Pasakojimas apie J. W. Goethe’ės asmenybę ir netikėtus jo ryšius su Lietuva.

Šeštadienio, vasario 9-osios, skaitiniai

Pokalbis su Vilniaus mažojo teatro aktoriais I. Patkauskaite ir T. Kliuku apie temų įvairovę, kurią atveria G. Tuminaitės režisuotas spektaklis „Marti“ pagal Žemaitės apsakymą. Prieš 90 metų, 1929 m. vasario 9-ąją, Teofilius Matulionis buvo slapta konsekruotas vyskupu. Interviu su Łukaszu Mikielewicziumi, Pasaulio jaunimo dienų Panamoje savanoriu, padėjusiu rūpintis dalyvių sveikata. Apie džiaugmą, iššūkius ir auginančias patirtis. Amžininkai dalijasi prisiminimais apie pal. Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir šventumo ženklus.

Penktadienio, vasario 8-osios, skaitiniai

Ištrauka iš Henry Cloudo ir Johno Townsendo knygos „Pokalbis, kurio visada bijojai“ (VšĮ „Abigailė“, 2018 m., iš anglų kalbos vertė Kęstutis Choromanskis). Vizualiojo meno kūrėjo D. Žiūros gyvenimą galima skaidyti į daugybę ilgesnių ar trumpesnių etapų, fragmentų. Kertine jų ašimi vis tiek išliks menas. Pokalbis su kun. Ramūnu Mizgiriu apie knygą „Nežinojimo debesis". Roma Bončkutė aptaria Giedriaus Subačiaus monografiją „Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834)“. Pokalbis su prof. Vytautu Ališausku apie dvasininkų dalyvavimą politikoje.

Ketvirtadienio, vasario 7-osios, skaitiniai

Rasa Baškienė kalbina verslininką Arvydą Paukštį, Balbieriškio bažnyčios mecenatą. Kompozitoriaus G. Nako įsitikinimu, muzika, kad ir kokia įdomi, iš tikro yra įrankis ir gali padaryti tai, ko nori ir siekia kiekvienas žmogus – užmegzti ryšį. Vatikanui JAE yra svarbus tiltas tarp Rytų ir Vakarų, o kartu ir tarp skirtingų religijų. Liudvika Pociūnienė klausia, ar tikrai nieko tokio, kai žmogus, pretenduojantis į viešo intelektualo statusą, padaro mažų mažiausiai neetišką veiksmą, ir vis tiek apdovanojamas Nacionaline premija?

Trečiadienio, vasario 6-osios, skaitiniai

Pokalbis su Telšių vyskupu Kęstučiu Kėvalu apie Bažnyčios požiūrį į vaiko teisių apsaugą ir valstybės vaidmenį ginant vaiko interesus. Sima Kazarian aptaria Yuvalio Noah Harari knygą „21 pamoka XXI amžiui“. Jurgita Jačėnaitė kalbina Marių Povilą Eliją Martynenko apie naująją knygą „Praeis“, vaidmenis Šarūno Barto filme „Sutemos“ ir Oskaro Koršunovo spektaklyje „Apvalytieji“. Valentinas Mitė aptaria popiežiaus Pranciškaus vizitą Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Antradienio, vasario 5-osios, skaitiniai

Trumpas pokalbis su konstitucinės teisės ekspertu dr. Petru Ragausku apie Konstitucinio Teimos sprendimą, jog Lietuva privalo pripažinti kitose šalyse sudarytas tos pačios lyties asmenų santuokas. Yra du būdai parašyti politiškai reikšmingus tekstus: būti žinomu rašytoju ir būti įtakingu politiku. Mano galva, kraupu, kai gerai nesuprasdami rašytojų tekstų juos sąmoningai supolitiname, o politinių ištarų nesistengiame suprasti suteikdami jiems niekingą tuščios retorikos epitetą. Justino Dementavičiaus komentaras. Krikščionims, kurie vis dar mėgina skelbti Evangeliją, svarbu suvokti, kokiomis prielaidomis remiasi jų pašnekovai.

Pirmadienio, vasario 4-osios, skaitiniai

Atsakinėdamas į žurnalistų užduotus klausimus, popiežius atskleidė, kaip trys misijos kalbos – proto, širdies ir rankų – skamba konkrečiose rūpestį keliančiose situacijose. Tomos Bružaitės komentaras. Pokalbyje su poete G. Kazlauskaite – apie jos knygą „Gintaro kambarys“, giminystės ryšius, kultūrinę spaudą, socialinius tinklus ir P. Cvirkos paminklą. Videopasakojimas apie Lietuvos sveikuolių sąjungą. Lietuvos pediatrijos kūrimą savo atsiminimuose aprašo garsi tarpukario gydytoja, pirmosios vaikų sanatorijos įkūrėja prof. V.Tumėnienė-Mingailaitė.

Sekmadienio, vasario 3-iosios, skaitiniai

Šiandien skaitomos Evangelijos ištraukos autorius pastebi, kad žmonės mielai klausėsi „malonių“ Jėzaus žodžių, tačiau galiausiai nepajėgė atlaikyti Jo žvilgsnio. Vaizdo homilijos autorius – kun. Vytautas Brilius. Filmas „Favoritė“ nėra vien apie moteriškas rietenas, nes antroje pusėje pradeda sukti daug tamsesnių temų link, paliesdamas garbės, moteriškumo, netekties ir beprotybės klausimus. Pokalbis su žurnaliste, „Savaitgalio ekskursijų“ organizatore G. Lunevičiūte apie tai, kad gera ekskursija priklauso visų pirma nuo gebėjimo kalbėti. Regina Jasukaitienė svarsto apie aktorės Doloresos Kazragytės ir t. Stanislovo dvasinį ryšį.

Šeštadienio, vasario 2-osios, skaitiniai

Viskas šiandien kalba apie pašvęstojo gyvenimo krizę, apie chaosą ir tamsią naktį – Saulenos Žiugždaitės komentaras. Grabnyčios tiek daug visko aprėpia, tiek daug jose visko persipina. Vien kiek vardų ši šventė turi – Kristaus Paaukojimas, Marijos apsivalymas, galiausiai – Grabnyčios. Ištrauka iš naujos knygos „Santykių labirintai“ (VšĮ „Abigailė“, 2018 m.). Kun. Mozė Mitkevičius analizuoja Simeono giesmę.

Penktadienio, vasario 1-osios, skaitiniai

Romualdas Jakubas Veksleris-Vaškinelis – neeilinio likimo žmogus, turintis du vardus ir dvi pavardes, per Antrąjį pasaulinį karą gimęs Švenčionyse ir per laimingą atsitiktinumą vienintelis savo giminėje išlikęs gyvas. Simonos Merkinaitės komentaras apie tiesą, melą ir politiką. Gausūs Zundelio tekstai šiandien yra tapę dvasinės-mistinės literatūros klasika. Pagaliau jie pasiekė ir Lietuvą – netrukus pasirodys knyga „Vidinė evangelija“. Praėjusiųjų metų pabaigoje nuvilnijęs mokytojų streikas atskleidė gilias problemas švietimo sistemoje, apie kurias kalbamės su mokytoja A.Klimčiauskaite- Janavičiene.

Ketvirtadienio, sausio 31-osios, skaitiniai

Darius Indrišionis lygina reakcijas į du meno kūrinius – Mariaus Ivaškevičiaus romaną „Žali“ ir Mariaus Markevičiaus filmą „Tarp pilkų debesų“. Su Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos pirmininke Rūta Šalkauskiene kalbamės apie katalikiškos mokyklos tikslus ir veikimo būdus. Austėja Mikuckytė-Mateikienė aptaria dvitomę monografiją apie dailės istoriką ir kritiką Mikalojų Vorobjovą. Paskaitos apie šv. Jono Bosko ugdymo metodą.

Trečiadienio, sausio 30-osios, skaitiniai

Daugeliui katalikų tenka spręsti dilemą: kaip elgtis susidūrus su žmonėmis, priskiriančiais save seksualinėms mažumoms, ypač tais, kurie yra aktyviai įsitraukę į LGBT judėjimo veiklą. Pokalbis su Benu Ulevičiumi. Apie kunigą Alfonsą Lipniūną rašo Nijolė Bulotaitė. Kaunietei dailininkei ir jos sūnui idėja sukurti gero turinio ir dizaino platformą, skirtą menui, kilo nutraukus kauniečių kultūros naujienų portalo „Kamanė“ veiklą. Pokalbis su psichologe Alina Martinkute apie psichologų profesionalumą ir atsakomybę.

Antradienio, sausio 29-osios, skaitiniai

Pokalbis su žymiu lenkų režisieriumi Pawełu Pawlikowskiu. „Sidabrinė linija“ yra draugystės ir pagalbos telefonu linija, skirta vienišiems seneliams. Kun. Ramūnas Mizgiris OFM analizuoja, ką reiškia šventumas. Trisdešimt žymių rašytojų įspėja apie populizmo Europoje pavojų.

Pirmadienio, sausio 28-osios, skaitiniai

Pasaulio jaunimas kviečia Bažnyčios ir valstybių lyderius atsakingiau ir aktyviau darbuotis sprendžiant ekologijos problemas. Dainos atveria poezijos formą, beveik neturinčią lygių senoviniu originalumu, sako filosofas, fenomenologas, Ohajo universiteto profesorius A. Mickūnas. Penki LDK veikę jėzuitai, prisidėję prie religinio, kultūrinio ir mokslinio LDK gyvenimo augimo. „Kuo daugiau fotografavau, tuo daugiau pradėjau mąstyti, kas yra vertybė man, kokia yra ta kaunietiška architektūra, kokiuose namuose norėčiau apsilankyti ar gyventi“, – prisipažįsta A. Čiukšys.

Sekmadienio, sausio 27-osios, skaitiniai

Šį sekmadienį Evangelija padvelkia tėviške. Sutinkame Jėzų Nazarete. Sinagogoje miestelio, kuriame buvo užaugęs ir kur įprastai lankydavosi Šabo dieną. Bene lengviausia Lietuvos gyventojus, pasak kino teatro „Pasaka“ vadovės – sukviesti į prancūzišką kiną. Kokią vietą pas mus užima europietiškasis kinas? Izaokas Glikas – lietuvių ūkininkų ir dvasininkų nuo holokausto išgelbėtas žydas, parodos, skirtos žydų gelbėtojams, atidaryme pasidalijo savo istorija. Pasaulio jaunimo dienose Panamoje esančio Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo katechezė Lietuvos jaunimui.

Šeštadienio, sausio 26-osios, skaitiniai

Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos išvakarėse Donatas Puslys rašo apie tai, kodėl kiekvienam iš mūsų turėtų rūpėti užkirsti kelią antisemitizmui. Filmą „Žalioji knyga“ labai trumpai galima apibūdinti taip: visiems patinkantis ir pagaliau gerai sukurtas darbas. Kokia ginčų tarp tėvų ir paauglio prasmė? Su kokiais pavojais susiduria žmonės paauglystėje? Kas galėtų jiems padėti? Apie tai rašo psichologė Milda Kukulskienė. Apie Jono Meko gyvenimą ir aistrą kinui iš 2016 m. interviu.

Penktadienio, sausio 25-osios, skaitiniai

Sonata Šulcė apžvelgia Arūno Streikaus monografiją „Minties kolektyvizacija: Cenzūra sovietų Lietuvoje“. Laima Vincė rašo apie nacių nužudytą žydaitę poetę Matildą Olkinaitę ir jos kūrybą. Kodėl Šv. Pauliaus atsivertimas yra toks reikšmingas įvykis krikščionims? Kaip skaityti Šventąjį Raštą, kad neprarastum nei vienos jame slypinčios prasmės.

Ketvirtadienio, sausio 24-osios, skaitiniai

Pokalbis su politologu Mažvydu Jastramskiu apie rinkimus Lietuvoje ir naujai išleistą monografiją „Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje“. L. Donskiui J. Mekas yra sakęs: „Negali sustabdyti savęs: jeigu nori ką nors daryti, turi daryti. Aš neturiu laiko galvoti apie save, apie šlovę – aš noriu daryti savo filmus, aš turiu draugų – juk noriu išgerti, pasikalbėti, padainuoti su jais.“ Ramunės Jurkuvienės komentaras apie jubiliejinių metų laimėjimus. Popiežiaus Pranciškaus privatus pokalbis su jėzuitais Baltijos šalyse.

Trečiadienio, sausio 23-iosios, skaitiniai

Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo sužadėtuvės – sena, prasminga, darkart sugrįžti prie Kalėdų slėpinio skatinanti šventė. Apie poeziją, kalbos grožį ir Anykščius kalbinamas poetas V. Braziūnas prabyla eilėraščių eilutėmis, taip dar labiau pabrėždamas esantis gilios dvasios žmogus. Pavasarį Seimas imsis naujojo psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto, apie kurį kalbamės su Lietuvos psichologų sąjungos prezidente N. Grigutyte. I. Petratienė pasakoja apie jėzuitą misionierių Joną Bružiką.

Antradienio, sausio 22-osios, skaitiniai

Prieš 110 metų prasidėjo maldos už krikščionių vienybę aštundieniai. Kodėl kartais mūsų sakoma žinia lieka neišgirsta, o neretai sukelia net adresato pyktį? Kristina Tamelytė rašo apie MO muziejų kaip pareiškimą. Č. Skaržinsko naująją eseistikos knygą „Kvepiantis, skambantis laikas“ apžvelgia rašytojas J. Mačiukevičius.

Pirmadienio, sausio 21-osios, skaitiniai

Naujajame teatre dirba, kuria ir sveiki žmonės, ir turintieji negalią, ir menininkai profesionalai, ir mėgėjai, žengiantys pirmuosius žingsnius. „Mes priimame sielas, o tarp sielų nėra neįgaliųjų“, – savo teatro vadovė S. Šulc.Videoapybraiža apie „Nanook“ – šiuolaikinių medijų agentūrą. Apie Gedimino kalno istoriją, jo tyrinėjimus ir radinius sausio 17 d. į Nacionalinį muziejų susirinkusiai auditorijai pasakojo archeologė D. Baltramiejūnaitė. Pasakojimas apie neseniai mirusį garsų vokiečių kataliką filosofą Robertą Spaemanną, vieną žymiausių savo kartos vokiečių mąstytojų.

Sekmadienio, sausio 20-osios, skaitiniai

„Jie nebeturi vyno“, – pastebi Marija, viešėdama vestuvių puotoje Kanoje. Jais išreiškia visą savo atidumą, motinišką rūpinimąsi žmonėmis. Siekti šventumo – pirmasis ir pagrindinis tikslas šiame gyvenime, sako Virginija Adomonytė. Būti vaiku senovės Graikijoje reiškė žinoti, kas laukia ateityje, žinoti pareigas ir prievoles. Kinomanai su nekantrumu laukia, kokią programą šiemet pasiūlys „Kino pavasaris“. Festivalio direktorė V. Ramaškienė prasitarė, kad ji laukia tikrai įdomi.

Šeštadienio, sausio 19-osios, skaitiniai

Žieminiai redakcijos skaitiniai. Problema ta, kad skaitmeniniai prietaisai yra sukurti suskaidyti dėmesį, o kitos technologijos – jį sustiprinti, teigia Samas Guzmanas. Rotušėje pristatomiems menininkų darbams idėją padiktavo L. Mažylio Berlyne surastas dokumentas. Ilgainiui tema išsiplėtė nuo konkretaus Lietuvos istorinio įvykio visų įmanomų sąvokos „dokumentas“ interpretacijų link. Kun. Žydrūnas Vabuolas komentuoja, kaip nuodėmė pakeičia vyro ir moters santykius.

Penktadienio, sausio 18-osios, skaitiniai

Šiandien pradedame ekumeninę savaitę. Saulena Žiugždaitė kviečia kartu pasvarstyti, kodėl mums turėtų rūpėti Kristų tikinčiųjų vienybė ir kas šiandien labiausiai jai trukdo. Istorikas Liudas Jovaiša kalba apie jėzuitiško dvasingumo aktualumą. Operos žvaigždė V. Daunoras – vienas ryškiausių artistų Lietuvos operos scenos istorijoje, garsiausiame pasaulyje operos teatre „Metropolitan Opera“ dirbęs net dešimt sezonų. Oksanos Šleževičiūtės, gebančios priimti fizinę kančią kaip perlų vėrinį, aukojamą už kitų žmonių laimę, istorija.

Ketvirtadienio, sausio 16-osios, skaitiniai

Giedrius Tamaševičius pasakoja apie šv. Antano gyvenimą. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje pristatomi reti ir vertingi krikščioniškojo meno kūriniai – daugiau kaip pusę amžiaus iš visuomenės akiračio dingę vieni seniausių vitražų Lietuvoje. Pokalbis su 28-erius metus „Amerikos balso” redakcijos lietuvių skyriuje dirbusia Virginija Vengriene. Pokalbis su amerikiečių politikos ir istorijos filosofu Jeffrey Andrew Barashu.

Trečiadienio, sausio 16-osios, skaitiniai

„Mama ir teisme kartojo, kad esu kalta tik pati.“ Tai ištarė žiaurią ir sveiku protu nesuvokiamą seksualinio išnaudojimo istoriją – net ne užsienyje, o čia pat Lietuvoje – patyrusi jauna moteris. Sociologė Milda Pivoriūtė: žmonės mano, kad padėtis pasaulyje yra blogesnė, nei rodo realybę atspindintys statistiniai duomenys. Kodėl taip nutinka ir kaip to išvengti? Savo įžvalgomis apie literatūros kritiko, rašytojo, žurnalisto, mokslininko, piliečio patirtis pasidalijo Jonavoje gyvenantis, bibliotekoje dirbantis humanitarinių mokslų daktaras R. Čičelis. Paulius Subačius pasakoja apie Vilniaus kunigų seminarijos kūrimąsi.

Antradienio, sausio 15-osios, skaitiniai

Sausio 15 d. Seimui bus pateiktos R.Karbauskio parengtos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos. Goda Kotryna Užpelkytė rašo apie Adelę Dirsytę ir feminizmą. Sima Kazarian rašo apie Jono Kadžionio-Bėdos, Laisvės premijos laureato, kalbą Seime. Nuo elektros skydinių, vamzdžių, sienų, žaliuzių, taksofono būdelių ir kitų viešų paviršių besišypsantys katinėliai spėjo tapti vienu šiuolaikinio Kauno simbolių.