Šiandien

Pirmadienio, birželio 18-osios, skaitiniai

„Piktnaudžiavimas nebūtų buvęs įmanomas be politinio, socialinio ir religinės galios tinklo, veikusio ištisus 50 metų“, – sako analitikai komentuodami Vatikano pastangas atkurti pasitikėjimą Čilės katalikų hierarchais. Apie tai, kaip paprastas pokalbis padeda įveikti sunkiausius išgyvenimus, pasakoja „Vilties linijos“ psichologės. Trečiasis „Kataliko balso“ iniciatyvos paruoštas mąstymas, skirtas pasiruošti popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Apie Kybartuose leistą paslaptingąją Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką vaikams pasakojo Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo Bernadeta Mališkaitė.

Sekmadienio, birželio 17-osios, skaitiniai

„Reikia tų, kurie nekreiptų dėmesio į sėklos mažumą ir ją nuolat sėtų kitų žmonių gyvenimuose“, – sako šio sekmadienio homilijos autorius kun. Mykolas Sotničenka. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė rašo apie palaimintąjį su „fufaike“. Skaitytojams siūlome keletą šio puikaus teksto ištraukų. Islandija švenčia savo Nepriklausomybės dieną. Birželio 17 d. balandžio pradžioje publikuotas dokumentas, apaštališkasis paraginimas „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ („Gaudete et exsultate“) aiškina, ką reiškia būti šventam šiuolaikiniame pasaulyje.

Šeštadienio, birželio 16-osios, skaitiniai

Trakų Dievo Motinos atvaizdui skirtą parodą Bažnytinio paveldo muziejuje gaubia slėpininga prigesintų šviesų lobyno atmosfera. Tai lobynas visomis prasmėmis – ir tikėjimo, ir estetikos, ir meistrystės. Apie socialinio darbuotojo patiriamus sunkumus ir džiaugsmus pasakoja Prūdiškių socialinės globos namų darbuotoja Galina Judkinienė. Dalinamės ištrauka iš Romano Guardini knygos „Šventieji ženklai“. Apie Lenkijoje gyvenantį misijonierių, borlį dominikoną Adamą Szustaką pasakoja jį sutikę ir jo misijos atgaivinti tikintieji.

Penktadienio, birželio 15-osios, skaitiniai

Siūlome ištrauką iš psichologės, psichoterapeutės Linos Vėželienės knygos „Septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete". Istorinė apybraiža pasakoja apie pal. vysk. Teofiliaus Matulionio darbus Kaune, jam grįžus po daugelio metų lageriuose. Deborah Presser-Velder, kasmet Lietuvoje rengianti kursus „Gerojo Ganytojo katechezės“ tema, sutiko plačiau papasakoti apie šią katechezę, padedančią vaikams pažinti Dievą ir prie Jo artėti. Rabinas Jonathanas Sacksas rašo apie tai, kaip kognityvinė elgesio terapija padeda suprasti Biblijos istoriją apie žvalgus.

Ketvirtadienio, birželio 14-osios, skaitiniai

Garbingo amžiaus sulaukusi Aldona Aganauskienė, nestokojanti gyvybingumo ir optimizmo, pasakoja savo tremties istoriją, užkrečiančią meile gyvenimui ir savo šaliai. Prieš metus palaimintuoju paskelbtas Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis (1873–1962) pasižymėjo nepaprastu tvirtumu. Sutuoktinių meilė vieno kitam yra tokia pat, kaip nukryžiuoto Kristaus meilė Bažnyčiai, – rašoma katechezėje, skirtoje pasiruošti Pasaulio šeimų susitikimui. „Siužetas parodoje netikėtai neužgožia formos aspekto. Todėl ji paveikia netgi priešingai. Nors esu kaip tik į siužetinę interpretaciją linkusi dailės entuziastė“, – rašo A. Mikuckytė apie grupinę skirtingų kartų autorių parodą „Žaidžiame klases“.

Trečiadienio, birželio 13-osios, skaitiniai

Kunigas Vidmantas Šimkūnas pasakoja apie tai, kas yra svarbiausia santuokoje. Donatas Puslys rašo apie sprendimą iš TS-LKD šalinti Mantą Adomėną. Ar įmanoma įveikti priklausomybę nuo narkotikų, vartojant jų pakaitalus? „Šiandien pagaliau turime vyriausybę, tačiau negalime pamiršti ore tvyrojusios įtampos ir konfliktinių situacijų, iškilusių iš pačių šalies gelmių“, – sako Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, kviesdamas katalikus ryžtingai pasipriešinti baimės atmosferai ir aktyviai įsitraukti į savo šalies kūrimą.

Antradienio, birželio 12-osios, skaitiniai

Donatas Puslys su kunigu Algirdu Toliatu kalbasi apie penktadienį ašventintą Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčią. „Svarbu knygomis vaikams duoti kuo daugiau optimizmo, nes pasaulis platus ir svetimas, – tą jie kas dieną patiria“, – sako šių metų I. Simonaitytės premijos laureatas, rašytojas S. Poškus. Įsiklausyti į Dievą, kaip Jis įsiklauso į mano šauksmą – taip vyksta pokalbis. Pokalbis, atveriantis sielą dialogui su Dievu. Darius Indrišionis rašo apie asmenis, šalia kurių bendroje kapavietėje buvo palaidotas ir sovietų nužudytas Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Pirmadienio, birželio 11-osios, skaitiniai

Kas yra geras mokytojas? Kas kliudo jam tokiam būti? Apie tai kalbamės su Lietuvos švietimo ateities forumo atstovais. Dalinamės ištrauka iš knygos Jis visa daro nauja: „Dangų ir Žemę ir visa, kas tau brangu“. Arūnas Streikus analizuoja du tarpukario dvasininkų dienoraščius. Lankydamasis Lietuvoje, Jonas Paulius II Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje susitiko su inteligentija.

Sekmadienio, birželio 10-osios, skaitiniai

Kartą vieno garsaus rabino paklausė, ar jis negalėtų atskleisi žydų šventraščio prasmės, stovėdamas ant vienos kojos. Jis atsakė cituodamas pagrindinę judaizmo maldą: „Klausykis, Izraeli! VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS. Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis”. Visa kita, pridūrė rabinas, “yra tik komentarai”. Na, o kaip krikščionis atsakytų į panašų klausimą? Pamąstyti apie tai kviečia kunigas jėzuitas Vytautas Sadauskas. „Vilties linija“ yra tarsi greitoji pagalba, kai žmogus tiesiog nebeturi vidinių resursų išlaukti ryto ar sulaukti savo vizito pas psichologą. Bibliotekininkė V. Tumosaitė kalba apie tai, ką skaito lietuviai. Lietuvių kalba išleista vos keletas arabų rašytojų knygų, kurios toli gražu neatspindi arabų literatūrų įvairovės. Čia pristatome dešimt šiuolaikinių autorių, kuriuos verta žinoti ir skaityti. Antras penketas.

Šeštadienio, birželio 9-osios, skaitiniai

Ansamblis „Synaesthesis“ – įrodymas, kad šiuolaikinė muzika gali būti įdomi ne tik siauram klausytojų ratui. Žavūs, charizmatiški, nebijantys eksperimentuoti – tokie yra šio ansamblio kompozitoriai ir atlikėjai. Skaitykite jų sėkmės istoriją. Pirmosios medicininės pagalbos teikimo žinios turi būti nuolat kartojamos, tobulinamos ir papildomos, siekiant, kad jos būtų kokybiškos. Lietuvių kalba išleista vos keletas arabų rašytojų knygų, kurios toli gražu neatspindi arabų literatūrų įvairovės. Čia pristatome dešimt šiuolaikinių autorių, kuriuos verta žinoti ir skaityti. Pirmas penketas. Apmąstydami sekmadienio Evangeliją įsitikiname – Dievas leidžia šėtonui mus gundyti, kad parodytų, kaip su tikėjimu bei malda jį atremiant, mumyse išryškėja Kristaus atvaizdas.

Penktadienio, birželio 8-osios, skaitiniai

Vienas paskutinių interviu su pirmuoju ir ilgamečiu „Naujojo Židinio-Aidų“ vyriausiuoju redaktoriumi Petru Kimbriu (1948-2018). Trečiąjį penktadienį po Sekminių Katalikų Bažnyčia švenčia Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmę. Donatas Puslys džiaugiasi, kad jau kitą Vasario 16-ąją galės aplankyti partizano Vanago kapą. Rimantas Gučas diskutuoja apie Kultūros paveldo apsaugos pertvarkos metmenis.

Ketvirtadienio, birželio 7-osios, skaitiniai

Apie pagalbą žmonėms, kenčiantiems nuo lytinės tapatybės sutrikimo, kalbamės su psichologu - psichoterapeutu R.Petroniu ir kunigu pranciškonu, psichologu A.Peškaičiu OFM. Vis daugiau piligrimų traukia pas palaimintąjį Teofilių Matulionį į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą. Šios 1936 m. konsekruotos šventovės istorija ypač įdomi. Poeto, vertėjo, literatūros kritiko Mariaus Buroko laiškas mėnraščio „Metai“ redaktoriui. Apleidus ligą galima prarasti gyvybę. O kas su mumis vyksta, kai apleidžiame psichinę sveikatą?

Trečiadienio, birželio 6-osios, skaitiniai

Būti geru – tai gyventi kitų labui. Šitaip sakydavo besišypsančia šventąja vadinama Uršulė Leduchovska (Urszula Ledóchowska, 1865-1939). „Kai groji apie nieką ir groji apie ką nors – yra didelis skirtumas“, – sako Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro altininkė D. Sakavičiūtė. 1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvoje popiežius Jonas Paulius II klausė susirinkusių: „Kokia išties yra toji ramybė, kurią stengiatės užtikrinti savo šalyje?“ Mantas Tamošaitis kalbina Neringą Markevičienę apie Balio Sruogos laiškus.

Antradienio, birželio 5-osios, skaitiniai

Su istoriku doc. Aurimu Švedu kalbamės apie istorinės atminties puoselėjimo keliamus iššūkius. Povilas Aleksandravičius, kalbėdamas apie Sąjūdžio trisdešimtmetį, pabrėžia, kad nuo meilės iki neapykantos tėra vienas žingsnis. Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios istorija susijusi su dviem garsiomis pavardėmis – V. Landsbergio-Žemkalnio ir R. Kalpoko. Apie tai – videoreportaže. Ramūnas Trimakas rašo apie eurominjonus – politikus, kurie dirba Kremliaus naudai.

Pirmadienio, birželio 4-osios, skaitiniai

Radijo stoties XFM laidoje „Lyderystės klubas“ svečiavosi „Krizinio Nėštumo Centro“ vadovė Zita Tomilinienė, kuri pasakojo tiek savo, tiek savo įkurto centro įkvepiančias istorijas. Tiesa, šiose istorijose Zitą visada lydėjo Dievo žodis ir žinojimas, kad Jis šalia. Jeigu pažvelgčiau į Vilnių nuo Gedimino kalno pro XIX amžiaus žiūroną, pamatyčiau tą patį šurmuliuojantį miestą, tačiau šiek tiek kitokį: matyčiau stovinčius akmeninius ar medinius namus ir oriai vaikštančius miestiečius. „Mūsų Dievas įkyriai nesiveržia“, – sako popiežius Pranciškus savo katechezėje apie Emauso mokinių vilties kelią. Giedrė Jankevičiūtė ir Vytautas Ališauskas kalbasi apie tai, kaip juos užbūrė Mikalojus Vorobjovas.

Sekmadienio, birželio 3-osios, skaitiniai

Devintinės – šventė, per kurią apmąstome Eucharistiją. Kas iš esmės ji yra? Homilijos autorius kun. Kęstutis Latoža. Kaip kūrėsi Sąjūdis maištingajame Kaune? Tėvo dienos proga Donatas Puslys rašo apie tai, kokią knygą derėtų perskaityti kiekvienam tėčiui. Toronto Prisikėlimo parapijai – 65-eri. Monika Midverytė rašo apie Lietuvos inteligentijos žiedą už Atlanto.

Šeštadienio, birželio 2-osios, skaitiniai

Birželio 13 d. minėsime Marcelės Kubiliūtės – legendinės Lietuvos žvalgės 55-ąsias mirties metines. Mūsų visus žmogiško bendravimo būdus ir asmenines aukas pranoksta išskirtinis bendravimas su pačiu Kristumi per Jo kryžiaus auką, kuri dėl mūsų išganymo kaskart sudabartinama, kai mes dalyvaujame Eucharistijos šventime. Pasaulis, kurio nebėra, man brangus. Kodėl senovinė kaimo skara ne kvietkuota, o languota? Kodėl tos kryžmiškai languotos seniausio audimo skaros tarsi pilkais trobų langeliais ar parūdijusiomis antkapių tvorelėmis sudalintos? – dienoraštį pildo H. Gudavičius. Stereotipai apie protinę negalią turinčius žmones yra viena iš kliūčių siekiant darnios jų integracijos į visuomenę.

Pirmosios vasaros dienos skaitiniai

Ką daryti, kad vaikas būtų laimingas, ir tėvai patenkinti? Antanas Terleckas klausia, kas naujo istoriniame kine. Birželinės pamaldos – XVII–XVIII a. ši pamaldumo praktika iš Prancūzijos per Lenkiją pasiekė ir Lietuvą. Daugiausia prie jos išplitimo prisidėjo tėvai jėzuitai. „Panašu, kad su skurdu senatvėje teks susitaikyti didžiajai daliai visuomenės“, – apie pensijų reformos perspektyvas rašo Valentinas Stundys.

Paskutinės pavasario dienos skaitiniai – pasitinkant vasarą

Knygoje „Septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete" Lina Vėželienė rašo apie nuodėmes kaip apie gilumines psichologinių negalavimų priežastis. Įvairios giesmės Mergelei Marijai bei visiems gerai žinoma malda „Viešpaties angelas“ taip pat yra liaudies pamaldumo praktikos, kuriomis tikintieji kreipiasi į Dievo Motiną užtarimo. Dalijamės dar niekur nepublikuota politinio kalinio, tremtinio Kazio Dūdos istorija. Tomas Daugirdas rašo apie Europą ant slenksčio.

Trečiadienio, gegužės 30-osios, skaitiniai

Skelbiame atvirą laišką, kurį, artėjant Pasaulio futbolo čempionatui, Rusijos žmonėms parašė artimieji, kurie neteko savo mylimųjų numušus Malaizijos oro linijų reisą MH17. Vanda Ibianska aptaria vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimą. Keliautojas Martynas Vingrys aprašo savo kelionės Izraelio nacionaliniu taku įspūdžius. Laukdami popiežiaus Pranciškaus vizito, prisimename pirmojo Lietuvą aplankiusio popiežiaus Jono Pauliaus II kalbas. Šventose Mišiose Vingio parke popiežius kalbėjo apie krikštą.

Antradienio, gegužės 29-osios, skaitiniai

Neseniai pasirodęs Vatikano dokumentas ekonomikos ir finansų klausimais vertinamas kaip rimtas bei konstruktyvus indėlis į šiuo metu visuomenėje vykstančius debatus. XFM radijo stoties laidoje „Nauja diena“ viešėjo pastorius, kariuomenės kapelionas, buvęs karininkas, majoras Džefas Striukeris iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos VRM Policijos departamento generalinis komisaras Petras Liubertas, pasakoja apie popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje 1993 metais. Gabrielius Zaveckas rašo apie „vištos ir kiaušinio“ ginčus – Dievo egzistavimą.

Pirmadienio, gegužės 28-osios, skaitiniai

Apie tai, kaip Lietuvos gyventojams įkvėpti viltį tikėti savo valstybe ir jos ateitimi kalbamės su Darbo rinkos tyrimų instituto vadovu prof. Boguslavu Gruževskiu. Roma gimė ant 7 kalvų ir būtent skaičius 7 nuo seniausiųjų laikų daugeliui simbolizuoja tai, kas yra užbaigta ir tobula. Simona Merkinaitė rašo apie demokratiją iššūkių laikais. Bernardinų socialinių paslaugų centro psichologas Giedrius Markevičius svarsto, kad gyvenimą ryškiausiai įprasmina tos svajonės, kuriomis patys labiausiai tikime ir kurias nuolat kurstome veiksmingos meilės ugnimi.

Sekmadienio, gegužės 27-osios, skaitiniai

Švenčiame švč. Trejybės šventę. Įsiskaitydami į šiandienos Evangeliją, pamatysime, kad Trejybės samprata nėra jau tokia labai neįprasta ar nutolusi nuo mūsų realybės, teigia Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero parapijos administratorius, pranciškonas konventualas Piotras Strocen. Tvanksta slepia istoriją, apie kurią turbūt jau niekad nepagalvojate. Apie Dievo ir žmogaus susitikimą: „Šv. Trejybės slėpinys talpina savyje begalybę, kur aš, ribota ir maža, esu pakviesta švęsti savo sielos išgelbėjimo istoriją.“ Vandos Ibianskos pasakojimas apie Kauno Žaliakalnyje nuo tarpukario laikų iki pokario metų veikusį vyrų pranciškonų vienuolyną.

Šeštadienio, gegužės 26-osios, skaitiniai

Pokalbis su švedų rašytoja Ingrid Carlberg apie švedų diplomato Raulio Valenbergo, išgelbėjusio nuo Holokausto tūkstančius Budapešto žydų, likimą. Policininkas ar profesorius? Štai kokį klausimą kelia Kazys Bradūnas. Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo, darbų ir kančios istorija. Alfonso Motuzos tekste supažindinama su bene labiausiai paplitusia katalikiška liaudies pamaldumo Švč. Mergelei Marijai praktika – rožiniu.

Paskutinio pavasario penktadienio skaitiniai

„Vilnius social club“ darbuotojai Kasparas ir Margarita pasakoja apie darbą su jaunimu gatvėje. Airija gali sulaukti „labai liberalaus abortų režimo“, jei šalies gyventojai gegužės 25 d. balsuos už Konstitucija ginamos negimusių kūdikių apsaugos panaikinimą. Kartu ruoštis popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje, apmąstant popiežiaus katechezes apie viltį, kviečia pasauliečių iniciatyva „Kataliko balsas“. Pasirengimo Sinodui kelionė yra puiki proga Bažnyčiai iš tiesų susitikti ir išgirsti jauną žmogų ten, kur jis yra.

Ketvirtadienio, gegužės 24-osios, skaitiniai

Viktoras Bahmejevas dalinasi mintimis apie tai, koks turėtų būti kultūrinės spaudos finansavimo modelis. Julius Barzdaitis klausia, kodėl reikia skaityti A. Solženicyno „Gulago archipelagą“? Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie svarbiausią išganymo istorijos paslaptį – kryžių. Istorikas Simonas Jazavita rašo apie trėmimo operaciją „Pavasaris“ ir tai, kodėl negalime jos pamiršti.

Trečiadienio, gegužės 23-iosios, skaitiniai

„Liuteronybė. Kas tai?“ – knyga ir liuteronams, ir smalsaujantiems, kuo gi jie tiki. Tai tarsi vadovėlis, tikrai neišgąsdinsiantis menkai apie liuteronybę nutuokiančius. „Vaikų žemės“ kūrėjų įsitikinimu, skaitymas yra kiekvienos išsilavinusios tautos pamatas. „Šiandien pasaulis vis labiau mato, kokiu greičiu technologijos pinga ir kokiu greičiu idėjos brangsta. Miestai jau nustojo būti sandėliai ir didžiųjų konvejerių koncentracijos vieta. Miestai yra idėjų, metaforų, simbolių, ženklų, prasmių generavimo lizdai“, – teigia istorikas E. Aleksandravičius. Rengiantis 9-ajam Pasaulio šeimų susitikimui Dubline pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu Amoris laetitia.

Antradienio, gegužės 22-osios, skaitiniai

Laukdami popiežiaus Pranciškaus, prisimename pirmojo Lietuvą aplankiusio popiežiaus kalbas. Jonas Paulius II jaunimą drąsino atidaryti duris Kristui. Ar darbas apsaugo nuo skurdo? Atsako Lietuvos socialinių tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Miežienė. Pasirodė nauja profesoriaus kunigo Romualdo Dulskio knyga „Konfucijus ir Kristus“. Rašytojos Janinos Survilaitės atsiminimai ir pamąstymai pagerbiant Lietuvos partizanus.

Pirmadienio, gegužės 21-osios, skaitiniai

XFM eteryje viešėjo „Good News Jail & Prison Ministry“ viceprezidentas Gary Franzas ir Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos narys Arnoldas Matijošius. Svečiai kalbėjo apie savo ir asociacijų veiklą, kurių pagrindinė misija skleisti Evangeliją įkalinimo įstaigose. Donatas Puslys rašo apie savo gimtąjį Panevėžio miestą. Apie Dievo įkvėptą charizminį atsinaujinimą „Artuma“ kalbina katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatorę Rūtą Šalaševičienę. Apie redaktoriaus darbo ypatybes ir kasdienybę klausiame Giedrę Kmitienę.

Sekmadienio, gegužės 20-osios, skaitiniai

Ko trokšta Šventoji Dvasia mano gyvenime ir ko aš trokštu? Sutampa šie troškimai ar skiriasi? Sekminių homilijos autorius, jėzuitų kunigas Algimantas Gudaitis, atkreipia dėmesį į tai, kad visiems bendras ramybės, pilnatvės, prasmės troškimas yra kaip tik tai, ką mums nori dovanoti Šv. Dvasia. 1963 m. sugriautų Vilniaus Kalvarijų atstatymą lydėjo stebuklai. Apie juos pasakoja Aloyzas Domarkas. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė Sekminių proga rašo apie laimę susikalbėti. Šiltesnis oras ir bundanti gamta skatina mokinius ištrūkti iš jiems įprastos klasės ir tikriausiai dažnai jau patys mokiniai prašo keisti mokymosi aplinką. Ką daryti?

Šeštadienio, gegužės 19-osios, skaitiniai

Henrikas Gudavičius toliau tęsia savo laiškus iš kaimo. Laikraščiai klykauja apie nerimą keliančias naujienas: korupciją, piktnaudžiavimą padėtimi, žlungančius aljansus, skandalų audros nušluojamus pareigūnus, įtarimo rūdžių pagraužtas amžinas institucijas. Ką rodo šie ženklai? Laukiame Sekminių – mūsų išganymo viršūnės, nes Šventoji Dvasia apvainikavo Išganytojo gimimą, mirtį, prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų. Žymaus antropologo T. H. Erikseno mintys apie perkaitusį, iš inercijos be jokio tikslo lekiantį pasaulį.

Penktadienio, gegužės 18-osios, skaitiniai

Tęsiame pažintį su įvairiomis pamaldumo Marijai praktikomis. Apie Trakų Dievo Motinos stebuklingą paveikslą pasakoja Vilniaus piligrimų centras. Povilas Aleksandravičius ir Jeanas-Marcas Ferry kalbasi apie dvasinį Europos uždavinį ir krikščionybės bei liberalizmo santykį. Remdamasis ilgamete darbo su šeimomis patirtimi, V. Albisetti išskyrė 10 žalingiausių santuokinių iliuzijų, ir patarė, kaip jas įveikti. Tarptautinės muziejų dienos proga - pokalbis su Birštono sakralinio muziejaus vadove dr. Roma Zajančkauskiene.

Ketvirtadienio, gegužės 17-osios, skaitiniai

Pokalbis apie pagalbą, kurią su smurtu ir žalingomis priklausomybėmis susiduriantiems vaikams teikia Kauno Senamiesčio vaikų dienos centras. Donatas Puslys rašo apie tai, kaip mes reaguojame į tragiškus įvykius Gazos ruože. Kun. Ramūnas Mizgiris OFM primena Sekminių prasmę ir padeda joms pasiruošti. Gegužinių pamaldų pagrindinė dalis yra Švč. Mergelės Marijos litanija. Autorius trumpai apžvelgia šios maldos istorinę kilmę bei jos plitimą Lietuvoje.

Trečiadienio, gegužės 16-osios, skaitiniai

Povilas Aleksandravičius analizuoja Stasio Šalkauskio mintis apie Lietuvą ir jos misiją pasaulyje. Trakų Dievo Motinos karūnavimas – visos Lietuvos triumfas, rašo istorikas Darius Baronas. Arkivyskupas G. Grušas apie Jono Pauliaus II vizitą: „Tai buvo popiežius, atkeliavęs sustiprinti tikinčiuosius bei padrąsinti visą Bažnyčią, išgyvenusią ilgą okupaciją“. Simona Survilaitė apžvelgia Giedros Radvilavičiūtės knygą „Tekstų persekiojimas“.

Antradienio, gegužės 15-osios, skaitiniai

Rengiantis Pasaulio šeimų susitikimui Dubline pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“. Teodoras Žukas rašo apie Kinijos imperinę ekonominę politiką Europoje. Filosofas Alvydas Jokubaitis rašo apie politiką ir žmogaus kvailumą. Lankyti kalinius – kiekvieno krikščionio pareiga, teigia Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos vadovas Gintaras Vėbras.

Pirmadienio, gegužės 14-osios, skaitiniai

Pokalbis su Švedijos nacionalinio vyrų prievartos prieš moteris tyrimų centro Upsalos universiteto eksperte Ulla Albért apie vyrų smurto prieš moteris priežastis ir būdus jį stabdyti. Laukiant susitikimų su popiežiumi Pranciškumi, kviečiame prisiminti popiežiaus Jono Pauliaus II pasakytas kalbas, kai prieš 25 metus jis lankėsi Lietuvoje. Daina Valentinavičienė rašo apie Winstoną Churchillį Lietuvoje. Ar pakankamai žinome apie šį genialų XX amžiaus politiką? Dalinamės ištrauka iš naujos knygos „Maurice Zundel. Šiuolaikinis mistikas“, kurią išleido „Magnificat leidiniai“.

Sekmadienio, gegužės 13-osios, skaitiniai

1998 m. gegužės 13-ąją per šv. Mišias Kretingos bažnyčioje Telšių vyskupas Antanas Vaičius pašventino kertinį Šv. Klaros seserų vienuolyno akmenį. Jėzaus žengimo į dangų šventė suteikia progą pamąstyti apie tai, ką Jėzus mums apreiškia apie dangų, ką kalba apie save, savo ryšį su Tėvu. Popiežiaus Pranciškaus žinia 52-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga. Fatimos Marijos minėjimas: „Dievo Motina palinkusi prie besikreipiančio žmogaus, o jos rankos pasiruošusios apkabinti ir laiminti.“

Šeštadienio, gegužės 12-osios, skaitiniai

Pokalbis su fantastikos rašytoju, literatūrologu, Tolkieno kūrybos žinovu Adamu Robertsu. Elektroninio žurnalo anglų kalba apie lietuvių literatūrą videoklipe – Vytauto Stankaus poezija. Titrų anglų kalba autorius – Rimas Užgiris. Būtų naivu prašyti, kad pasaulis staiga sustotų ar sugrįžtų prie gyvenimo būdo, egzistavusio prieš šimtmetį. Tačiau sunku paneigti, kad skubėjimas priveda prie paviršutiniškumo. Ypač kai bėgama be sustojimo. Deja, neturime veiksmingų saugos mechanizmų, kurie leistų užtikrinti, kad globos namus palikęs jaunuolis pinigų neišleistų vėjais.

Gegužės 11-osios, penktadienio, skaitiniai

Vakar Metropoliteno muziejuje Niujorke oficialiai atidaryta paroda „Dangiški kūnai: mada ir katalikiška vaizduotė“, skirta aukštosios mados ir katalikybės ryšiui. Užuot džiaugęsi Marksu ir jo darbais, jo 200-ąsias gimimo metines turėtume išnaudoti nukentėjusiųjų atminimui pagerbti. Tėvo Juozo Vaišnoro MIC (1905–1987) tekstas apie gegužinių pamaldų istoriją – kilmę, paplitimą pasaulyje bei Lietuvoje. „MG Baltic“ skandalas daužo žurnalistų reputaciją. Dainius Radzevičius rašo, kad patys žurnalistai ją turės ir atkurti. Tiesa, kaip?

Gegužės 10-osios, ketvirtadienio, skaitiniai

Dievo Motinos pagalbos kovose su priešais būdavo prašoma jau nuo V amžiaus. Visi penki Foreli vaikai pasižymi ypač puikiais talentais meno, mokslo ir kultūros srityse, todėl moteris dalinasi aktualiomis įžvalgomis darnaus ir sėkmingo ugdymo klausimais. Viktorija Daujotytė klausia, ar Lietuvai yra reikalingi humanitarai. Simona Merkinaitė apžvelgia istoriko Timothy Snyderio naujausią knygą „The Road to Unfreedom“.

Gegužės 9-osios, trečiadienio, skaitiniai

Diskriminacija pagal amžių Lietuvoje atsirado jau nuo pat tų laikų, kai Lietuvoje atsirado laisva rinka – svarsto žurnalistas Valentinas Mitė. Maz Evans – garsi britų dramaturgė, žurnalistė – apie ką tik lietuviškai pasirodžiusią savo knygą paaugliams: „Dažnai man šauna į galvą ištisos komiškos scenos su dialogais.“ Rabinas Jonathanas Sacksas perspėja, kad ten, kur įsivyrauja neapykanta, miršta laisvė. Prieš 150 metų Tilžėje buvo išleistas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus parašytas pirmas Lietuvoje vaikams skirtas kūrinys „Vaikų knygelė“.

Antradienio, gegužės 8-osios, skaitiniai

Povilas Aleksandravičius svarsto, kuo reikšminga prezidento E. Macrono kalba Prancūzijos vyskupams. Marijus Šidlauskas apie gimtąją kalbą rašo kaip apie gimtuosius namus, kurių netekę tampame benamiais. Meditacija apie meilę ir kryžiaus mirtį: ką Tėvui reiškia Sūnaus mirtis? Ar kas nors išdrįstų atsakyti? Apie krizes, kylančias dėl nėštumo ar jo nutraukimo, ir Krizinio nėštumo centro veiklą Valdonė Miliuvienė kalbina šios organizacijos savanorę psichologę dr. Giedrę Širvinskienę.

Pirmadienio, gegužės 7-osios, skaitiniai

Skaitykite ištrauką iš naujausios knygos apie popiežių Pranciškų „Kitoks Pranciškus“. Savo mintimis apie kultūrinę žiniasklaidą dalinasi 7md redaktorė Monika Krištopaitytė. Netrukus minėsime šiuolaikinės Lietuvos visuomenės raidos pradžią – Lietuvos Sąjūdžio gimimo 30 metų jubiliejų. V. Šlapausko tekste svarstymai apie mūsų visuomenės nueitą kelią ir jo ypatumus. Apie sostinės Bernardinų kapines: „Jau dešimt metų vaikštau po Užupį, jį fotografuoju. Kažkas nesuprantama traukia lyg magnetas. Iš Bernardinų kapinių kiekvieną kartą išeinu kaip iš savotiškos Jeruzalės.“

Sekmadienio, gegužės 6-osios, skaitiniai

Kas slypi žodžiuose: aš tave myliu, esi man brangus, negaliu be tavęs gyventi? Sekmadienio Evangelijos skaitinį komentuoja kun. V. Solovej. Stefaniją Ladigienę savo antrąja Mama vadina išgelbėta žydaitė Irena Veisaitė ir Sibiro lagerių mergaitės. Donatas Puslys dalinasi skaitinių rekomendacijomis. Švenčiant Motinos dieną verta prisiminti moteris, kurios yra dorybingo gyvenimo pavyzdžiai visiems tikintiesiems ir įkvepia siekti šventumo.

Šeštadienio, gegužės 5-osios, skaitiniai

Knygoje „Kai Dievas tyli“ arkivyskupas Luisas M. Martínezas rašo, kad Dievas ir tylėdamas moko mus, kaip juo pasitikėti net ir tada, kai atrodo, kad yra nutolęs. Sužinosime, kada Dievas yra arčiausiai mūsų, ir kodėl Jis dažnai su mumis kalbasi tik tyliai. Viktorija Samarinaitė pasakoja apie savo romaną su plastmasės gabalu. Pradedame videolaidų ciklą „Jaunieji menininkai“, skirtą į kūrybos kelią įžengiantiems mūsų menininkams. Pirmoji pažintis – su tapytoju Petru Lincevičiumi. Šventasis Ambraziejus kalba apie viltį: „Išbandymo metas ir yra mūsų sielos nužeminimo laikas. Tačiau šiuose išbandymuose ji gaivinama Dievo žodžiu.“

Gegužės 4-osios, penktadienio, skaitiniai

„Man svarbiausia išgryninta festivalio programos kokybė, – tikina G. Masteikaitė. – Bet kartu noriu ir rizikuoti – pasinaudoti savo jaunyste ir galbūt padaryti klaidų. Bet tuo pat metu ir atidaryti kitokius vartus.“ Pajamų nelygybė Lietuvoje – viena didžiausių ES. Originalų socialinės atskirties sumažinimo būdą yra pasiūliusi katalikiško Fokoliarų judėjimo vadovė Chiara Lubich. Tai bendrystės ekonomika. Italijos katalikų vyskupai drauge su kitų šalių hierarchais jau kurį laiką stebi nerimą keliantį reiškinį: vis dažniau žmonės kreipiasi pagalbos, manydami, jog asmenį kamuoja apsėdimas.

Gegužės 3-iosios, ketvirtadienio, skaitiniai

Savo gyvenimo ir kovos istorija dalinasi Dainavos apygardos partizanas Antanas Petrikonis-Laivas. Kiekvienais metais apie 6000 žmonių Nyderlanduose pasirenka mirtį aktyvios eutanazijos būdu. Visgi dabar kyla protestas. Apie jautrius vaikus ir jų ugdymą – pagal Elaine N. Aron knygą „Itin jautrus vaikas: Kaip padėti mūsų vaikams gyvuoti, kai pasaulis juos stelbia“. Pokalbis su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu apie naują Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarką, kai ruošiamasi santuokai, sakramentų prasmę ir praktinius pakeitimų padarinius.

Gegužės 2-osios, trečiadienio, skaitiniai

Kaip Bažnyčiai neprarasti savo veido ir misijos šiuolaikinės komunikacijos džiunglėse? Pasirodo, statant Lygumų Švč. Trejybės bažnyčią 1906–1914 metais trūko cemento. Ir visi lygumiečiai turėjo pristatyti bažnyčios statybai naminių paukščių kiaušinių. Kam – žiūrėkite videoreportaže. Kodėl senatvė pasitinkama taip skirtingai – komentare svarsto psichologas Giedrius Markevičius. Jau dešimtus metus vykstanti programa „Renkuosi mokyti” vis daugiau jaunų žmonių sudomina mokytojo profesija.

Gegužės pirmosios dienos skaitiniai

Sociologai, filosofai, žurnalistai ir futurologai nuolat mums kartoja, jog darbo bus vis mažiau. Apie tai, kaip galėtų atrodyti rytojaus darbas – italų ekonomisto komentaras. Šiuo metu Vilniuje gyvenančiam muzikologui Edmundui Gedgaudui jo pirmieji atmintyje išlikę namai Kretingoje visam gyvenimui paliko neišdildomą įspūdį. Žymaus Žemaitijos pedagogo Juozo Gedgaudo šeimos istorija. Sesuo Benedikta Rollin iš Marijos Dangun Ėmimo (arba asumpcionisčių) vienuolijos. Ji dalijasi, kaip vienuolis(-ė) ir kiekvienas iš mūsų gali teikti pasauliui gyvybę. Dalinamės pokalbiu apie pogrindinę leidyklą, veikusią sovietmečiu.

Pirmadienio, balandžio 30-osios, skaitiniai

Mąstymas apie Jėzaus klausimą – „Ar myli mane?“ Būtent tam, kuris pirmas į mus šiuo klausimu kreipiasi, priklauso kiekvieno žmogaus ketinimus ir tikrąjį veidą atskleidžiantis žinojimas. Apie depresijos po gimdymo atsiradimo priežastis, gydymo būdus, kaip galima šios ligos išvengti, pasakoja psichologė Marija Bagdonienė. Dvasingumo raiška medicinoje – kas tai? Pilnų namų bendruomenės įkūrėją kun. Valerijų Rudzinską Panaros kaime, Varėnos rajone, kalbino pirmo kurso žurnalistikos studentas Šarūnas Dvareckas.