Šiandien

Šeštadienio, lapkričio 10-osios, skaitiniai

Atsiskyrėlis šv. Sarbelijus kalba apie Kristaus kryžių, kuris atrakina Dangaus vartus. Bet štai kokios neramios žinios ateina iš Labanoro sengirės: ten niekadėjai su geležinėmis širdimis, tie visagaliai medkirčiai, plynai kerta Labanoro regioninio parko pušynus, rašo Henrikas Gudavičius. Milda Kukulskienė svarsto apie vienišumą ir kelionę į šeimą. Vyskupas Darius Trijonis, politologas Linas Kojala ir filosofas Alvydas Jokubaitis diskutavo apie popiežiaus vizitą.

Penktadienio, lapkričio 9-osios, skaitiniai

Kosto Kajėno reportažas iš Haifos, vienos iš simbolinių vietų Izraelyje, bylojančių apie sudėtingus arabų ir žydų santykius. Literatūra galėtų formuoti tą neišvengiamos pastangos nuostatą ir supratimą, kad lengvai pasiekiami tik nevertingi dalykai, sako rašytojas, filosofas L. Degėsys. Petersonas teisingai įvardija kančią ir psichologines bei dvasines pastangas ją ištverti, tačiau nekalba apie bendruomenių poreikį. Apie pal. Mykolo Giedraičio gyvenimą pasakoja Vaidotas Žukas.

Ketvirtadienio, lapkričio 8-osios, skaitiniai

Garsi archeologė Marija Gimbutienė atvėrė kelius archeomitologijai - naujai mokslo šakai, sujungusiai archeologiją, lingvistiką, etnologiją ir religijotyrą. Pokalbis su istoriku dr. Dariumi Juodžiu apie partizaninės kovos Lietuvoje tyrimus. Austėja Mikuckytė-Mateikienė rašo apie tris Leipcige gyvenančius ir kuriančius menininkus, siejamus bendros meno sampratos. Apie skirtumą tarp karmos ir malonės kalba grupės „U2“ vokalistas Bono.

Trečiadienio, lapkričio 7-osios, skaitiniai

Specialus kunigo Roberto Hofmanno interviu apie katalikų ir žydų santykius, bendras istorines šaknis, teologinius klausimus ir bendrystę. Prieš 105 metus gimė žymus prancūzų rašytojas Albert Camus. Jis laikė save ateistu, bet neslėpė susižavėjimo Kristumi. Irena Petraitienė pasakoja apie arkivysk. S. Tamkevičiaus pirmuosius kunigystės žingsnius ir rezistencinę veiklą. Donatas Puslys kalbina „Vilnius Social Club“ atstovus apie darbą su paaugliais.

Antradienio, lapkričio 6-osios, skaitiniai

Kai kuriems žmonėms išmokti skaičiuoti pinigus ir naudotis kasa yra didelis iššūkis. Jiems padeda sostinės pal. J. Matulaičio parapijos namuose įsikūrusi kavinė-mokymo centras „Agapė“. 2018-ieji Lenkijoje paskelbti Zbigniewo Herberto metais. Apie šį poetą Andrzejų Franaszeką kalbina Sabina Kubekė. E. Baužaitė kalbina aktorę V. Kuodytę apie danų režisierės K. Dehlholm spektaklį „Broliai Liūtaširdžiai“ ir aktorės rengiamas „Liūtaširdžių kūrybines dirbtuves“. Pokalbis su Lietuvoje viešėjusiu teologu, vienu iš charizminio judėjimo Katalikų Bažnyčioje pradininku dr. Ralphu Martinu apie judėjimo ištakas ir iššūkius.

Pirmadienio, lapkričio 5-osios, skaitiniai

Jurgitos Jačėnaitės pokalbis su aktore Virginija Kochanskyte apie tai, kaip ji su savo literatūriniais spektakliais atrado kamerines erdves, apie tai, ko stinga švietimo sistemoje ugdant jaunąją kartą, apie dabartinę teatro raidą. Irena Petraitienė pasakoja apie vargdienių seserų misija JAV. Donatas Puslys klausia, kodėl demokratijai reikia gatvės futbolo. Vieši debatai ypač suaktyvėjo pradėjus ruoštis kitų metų ypatingajam sonodui, kuris analizuos Amazonijos regiono sielovados specifiką.

Sekmadienio, lapkričio 4-osios, skaitiniai

Pokalbis su kun. Algirdu Toliatu apie išpažintį. Valdas Balčiūnas rašo apie Žagarės geto mįsles. Ką randame atvertę seną, XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje išleistą maldaknygę? Dažnai įstatymuose įžvelgiame vien draudimus ir apribojimus, tačiau tikroji jų paskirtis ne ši. Apie tai kalba šio sekmadienio evangelinė ištrauka.

Šeštadienio, lapkričio 3-osios, skaitiniai

Teologas R. Martin kalba apie giliausių žmogaus troškimų atradimą ir skaistumo dorybę. Neseniai pristatytas dokumentinis spektaklis „Charonas“, paremtas hospiso (paliatyvios slaugos ligoninės) darbuotojų, savanorių ir pacientų pasakojimais. Pokalbis su jo kūrėjomis. Diskutuojant dėl vaiko teisių net nebandoma pasižiūrėti į Konstituciją ir šiame diskurse remtis jos nuostatomis, rašo doc. dr. Vaidotas Vaičaitis. Edukologė dr. Jolita Dudaitė pasakoja apie tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo rezultatus.

Vėlinių, lapkričio 2-osios, skaitiniai

„Ką reiškia tikėjimas amžinuoju gyvenimu?“ – klausia kard. J. Ratzingeris. Kun. Marius Talutis pasakoja, kaip pal. vyskupas Teofilius prisidėjo prie pamaldumo į Dievo Gailestingumą plitimo. Gedulinių giesmių giedotojų grupę „De profundis“ susiburti paskatino noras išsaugoti prasmingą giedojimo laidotuvėse tradiciją ir atlikti įvairų iš klasikų kompozicijų sudarytą gedulinį repertuarą.

Visų Šventųjų, lapkričio 1-osios, skaitiniai

Kodėl asmeninė patirtis dalyvauti kam nors mirštant tokia mums svarbi? Komentuoja garsus amerikiečių teologas Johnas Behras. Rašytojas, Vilniaus tyrinėtojas D. Pocevičius – apie Antakalnio kapinių Menininkų kalnelio atsiradimą ir menininkų kapų lankymo tradicijas. Įspūdžiai iš naujų Panerių memorialo ekspozicijų, pristatančių naujausius istorinius ir archeologinius tyrimus. Šventųjų gerbimas kilo iš kankinių kulto, dėl kurio pirmųjų amžių krikščionys susilaukdavo pagonių kritikos.

Trečiadienio, spalio 31-osios, skaitiniai

Milda Vitkutė analizuoja Sinodo jaunimui baigiamąjį dokumentą. Dalios Lukėnienės komentaras apie naują vaiko teisių apsaugos reformą. Darius Indrišionis rašo apie polemiką, kilusią dėl filmo „Tarp pilkų debesų“. Reformacijos dieną – pokalbis su mokslininke Inge Lukšaite.

Antradienio, spalio 30-osios, skaitiniai

Vijoleta Vitkauskienė dalinasi įspūdžiais iš Pasaulinio šeimų susitikimo Airijoje. Irena Petraitienė tęsia ciklą apie pirmąją lietuvišką vienuoliją Lietuvoje - seseris vargdienes. Apie G. Varno režisuotą spektaklį „Getas“ kalbasi teatrologės R. Jūraitė ir A. Kaminskaitė. Įsigaliojusi Vaiko teisių apsaugos tvarka baugina tėvus, auginančius autizmo sutrikimą turinčius vaikus.

Pirmadienio, spalio 29-iosios, skaitiniai

Su psichologe L. Vėželiene kalbamės apie narcizines asmenybes. Apie pasiaukojamą paveldo specialistų darbą kultūros paveldo objektuose, reikšmingus jų atradimus ir patirtis. Vytautas Toleikis rašo apie vokiškuosius Klaipėdos krašto ženklus. Donatas Puslys rašo apie šabo metu įvykdytą išpuolį JAV Pitsburgo miesto sinagogoje ir apmąsto atsako blogiui fenomeną.

Sekmadienio, spalio 28-iosios, skaitiniai

Tarp elgetų, kurie tikėjosi išmaldos – ir mūsų herojus, aklasis Bartimiejus, Timiejaus, tai yra, „išdidžiojo“ sūnus. Darius Kuolys ir Saulius Pivoras rašo apie Simoną Daukantą jo 225-ųjų gimimo metinių proga. Knygos „Jėzus ir žydiškos Eucharistijos šaknys: Paskutinės vakarienės slėpiniai“ ištrauka.

Šeštadienio, spalio 27-osios, skaitiniai

Pokalbis su politologu doc. dr. Sauliumi Spurga. Popiežiaus vizitą Lietuvoje komentuoja Antanas Gailius. Tatuiruotės ir tatuiravimas. Kada tai tampa meno reiškiniu? Ar mandagu klausti žmogaus, ką reiškia jo tatuiruotė? Ar aplinkybės vis dar varžo žmones darytis tatuiruotes? Kodėl merams reikėtų drausti kandidatuoti į prezidentus? Su humoru atsako vilnietė Bernardinai.lt skaitytoja.

Penktadienio, spalio 26-osios, skaitiniai

Nuomonių apklausos rodo, kad jauni žmonės nesunkiai priima vienos lyties asmenų santuoką ir kitas LGBT žmonių teises. Tad ore kybojo klausimas, kaip Sinodas jaunimo tema liesis prie šių klausimų? Akvilė Rėklaitytė rašo apie neseniai išleistą Marcelijaus Martinaičio atsiminimų knygą. Apie spragas, kurias atveria naujoji Vaiko teisių apsaugos tvarka, kalbamės su Paramos vaikams centro direktore Aušra Kuriene. Donatas Puslys rašo apie Rolando Pakso pasaką be galo.

Ketvirtadienio, spalio 25-osios, skaitiniai

Saulena Žiugždaitė dalinasi žurnalistės patirtimi lydint popiežių per jo viešnagę Baltijos valstybėse. Skulptūrų autorius M. Sauka sako, kad nuošalų ir tik vietos gyventojų lankomą pušyną tarp sovietinių daugiabučių pasirinko tam, kad toliau nuo miesto centro susikurtų traukos taškas. R. Šerelytė apie filmą „Tarp pilkų debesų“: „Žmonės, kurie patyrė tremtį, šį filmą žiūrėdami, tikrai verkė. O kas daugiau? Dėl istorinio autentiškumo kyla pagrįstų abejonių, ir šio filmo kino kalbos priemonės tai akivaizdžiai liudija.“ Komentuodamas Vatikano ir Kinijos susitarimą, Konstantinas Andrijauskas teigia, kad pagal dabartines politines tendencijas Šventasis Sostas veikia avansu.

Trečiadienio, spalio 24-osios, skaitiniai

Diskusijos „Pilietinis protestas: kodėl klūpoma, kai reikia keltis?“ aprašymas. Spalio 23 d. spaudos konferencijoje Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir valstybės atstovai aptarė popiežiaus Pranciškaus vizitą. Antroji Povilo Aleksandravičiaus pokalbio su prancūzų filosofu, kunigu Philippe Capelle-Dumont dalis.

Antradienio, spalio 23-iosios, skaitiniai

Videopasakojimas apie Joną Pupelį, kuriam beveik 78 metai ir kuris neįsivaizduoja, kad nebūtų ką veikti. Povilo Aleksandravičiaus pokalbis su prancūzų filosofu, kunigu Philippe Capelle-Dumont. Išskirtinis interviu su Vatikane esančiu jauniausiu Sinodo ganytoju – Vilniaus vyskupu augziliaru Dariumi Trijoniu. MO atidarymo proga muziejuje paskaitą skaitė menininkai Nomeda ir Gediminas Urbonai, kurių iniciatyva 2005 m. čia stovėjusio „Lietuvos“ kino teatro vietoje buvo surengtas protesto projektas – politinis ir meninis sąjūdis „Pro-testo laboratorija“.

Pirmadienio, spalio 22-osios, skaitiniai

J. Jačėnaitės pokalbis su fotografe A. Kremer-Khomassouridze, gyvenančia tarp Paryžiaus ir mylimojo režisieriaus O. Koršunovo gimtojo Vilniaus. Trečioji Irenos Petraitienės pasakojimo apie pirmąją lietuvišką moterų vienuoliją dalis. Šauktinio dienoraštis apie tarnybos prasmę, buitį, lūkesčius ir vargus. Jono Davalgos liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu rugsėjo 22-ąją.

Sekmadienio, spalio 21-osios, skaitiniai

Jėzaus mokiniai derasi dėl vietų Dangaus karalystėje. Jėzus, kaip geras mokytojas, išklauso Jokūbą bei Joną ir duoda pamoką. Ko reikėtų, kad konkrečiai Vanago ir apskritai partizanų atminimas man nebebūtų toks skausmingas, ir manau, ne tik man, ir ne tik asmeniškai, bet ir kultūriškai? Reikėtų, kad jis galutinai virstų mitu, rašo Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. Tęsiame mini pokalbių ciklą su šių metų Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinių ženkliukų laureatais. Trečiasis pašnekovas – skulptorius Juozas Lebednykas. Žurnaliuko „Magnificat“ vaikams paskelbtas konkursas „Aš su sutikau popiežių Pranciškų“ išprovokavo vaikų mažus ir šiltus liudijimus.

Šeštadienio, spalio 20-osios, skaitiniai

Vertingiausia popiežiaus dovana – tautos tapatybės stiprinimas, primenant praeitį ir siūlant išmintingą santykį su ja – viltingą bei veiklų, rašo Rosita Garškaitė. Redakcijos skaitiniai spalį. Yra net keletas priežasčių, kodėl išrankumas pasimatymuose turi būti vertinamas kaip privalumas ar net būtinybė. Kodėl išrankumas pasimatymuose yra vertingas ir net būtinas? Grafikas M. P. Vilutis, kurio darbai eksponuojami MO: „Man nereikia kelnių už tūkstantį eurų, kurias turėsiu saugoti. Man reikia kelnių už eurą keturiasdešimt, kurias nusipirkau „Humanoje“ ir kurios mane saugo.“

Penktadienio, spalio 19-osios, skaitiniai

Visas filmas kelia vien skeptiškus klausimus. Vienas atsakymų, kodėl „Tarp pilkų debesų“ yra toks nesulipęs kūrinys, yra pasakojimo sutelkimas į nieko nepasakančius apibendrinimus, o ne veikėjus. Jie per daug nori būti judintojais, šaškių žaidėjais žaidime, kuriame pasisavinus visą tiesą yra tik baltieji (mes, tiesa) ir juodieji (ne-mes, ne-tiesa), rašo Justinas Dementavičius. Kun. Algimantas Gudaitis dalinasi įspūdžiais iš Vilniuje vykusio uždaro jėzuitų susitikimo su popiežiumi Pranciškumi.

Ketvirtadienio, spalio 18-osios, skaitiniai

Įspūdžiai iš blyninės „Pirmas blynas“, kurioje lankytojus aptarnauja ir virtuvėje talkina neįgalūs žmonės. Nepaisant griežtos Rusijos reakcijos ortodoksų patriarchui tęsiant planus pripažinti nepriklausomą Bažnyčią Ukrainoje, Katalikų Bažnyčios vadovai Rytų Europoje laikosi atokiai nuo šio vidinio ortodoksų ginčo. Vatikane vykstančiame Vyskupų sinode jaunimo tema Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis pakalbino Los Andželo vyskupą augziliarą Robertą Barroną. Režisierė Gabrielė Tuminaitė gręžiasi į lietuvių literatūros klasiką ir nauju žvilgsniu interpretuoja stereotipiškai vertinamą Žemaitės apsakymą „Marti“.

Trečiadienio, spalio 17-osios, skaitiniai

Asmeninis santykis su Viešpačiu ir vargstančiaisiais atgaivins tikėjimą, atnaujins tikinčiųjų bendruomenes, sustiprins viltį ir pastangas kurti geresnį gyvenimą. Į Lietuvą atvyksta garsus teologas, pranešėjas ir knygų autorius, pasaulietis dr. Ralphas Martinas iš JAV. Jis primins popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje iškeltas temas. Netekus kūdikio skausmą stipriausiai išgyvena abu tėvai, nes jie svajojo ir laukė kūdikio kartu. Taigi ir netekus kūdikio, nors ir reaguojame skirtingai, visgi partneris yra pagrindinė atspirtis ir parama. Šventojo Sosto nuostata pasaulietinių valstybių, priešiškų ir neutralių Bažnyčios atžvilgiu, buvo tokia, jog reikia ieškoti kontakto – teigia istorikas A. Streikus.

Antradienio, spalio 16-osios, skaitiniai

Pranciškonas brolis Evaldas Darulis, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas, pasakoja apie pašaukimą gyventi Evangelija. Dabartinė tikėjimo krizė kyla ne dėl skandalų Bažnyčioje. Viską lemia vyresnės kartos negebėjimas atsakyti į klausimą, kodėl likti krikščioniu, jei jau nebesi vaikas. Istorija byloja, kad į Bordo atvykęs ir garsiojo dailininko F. Goyos kapą pravėręs Ispanijos konsulas jo galvos paprasčiausiai nerado. Kur ji dingo? Monografijos „Epochų virsmo sūkuriuose: Algirdo Brazausko politinė biografija“

Pirmadienio, spalio 15-osios, skaitiniai

Irena Petraitienė rašo apie pirmosios lietuviškos moterų vienuolijos veiklą tarpukariu. Istorijų herojės – trys moterys, kentėjusios sutuoktinių smurtą. Tęsiame mini pokalbių ciklą su šių metų Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinių ženkliukų laureatais. Antrasis pašnekovas – tapytojas Virginijus Viningas. Darius Indrišionis: filmo „Tarp pilkų debesų“ recenzija.

Sekmadienio, spalio 14-osios, skaitiniai

„Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą“, – klausia tikriausiai jaunas ir stiprus žmogus, atskubėjęs prie Jėzaus. Jis ne šiaip ateina, o atbėga, nes klausimas jam – išties svarbus. Metų knygos rinkimai yra nišinis įvykis / renginys / konkursas, kuris įdomus tik tiems, kurie domisi lietuvių leidyba, tiems, kurie save priskiria literatūros inteligentijai, tiems, kurių knygos patenka į penketukus. Tai yra labai nedaug žmonių. Į istoriją Paulius VI įėjo ne tik kaip popiežius, užbaigęs Vatikano II susirinkimą, bet ir kaip pirmasis išties modernus popiežius.Apie muzikologiją, knygų rašymą ir skaitymą, apie tai, kodėl nėra gerai meno kūrinį pavadinti įdomiu – pokalbis su charizmatiškuoju (ne)muzikologu V. Gerulaičiu.

Šeštadienio, spalio 13-osios, skaitiniai

Sigitas Klibavičius Kauno valstybiniam lėlių teatrui vadovauja per 30-metį. Elvinos Baužaitės pokalbis su juo apie tai, koks šis teatras buvo įsikūrimo pradžioje ir kuo gyvena dabar. Pokalbis su doc. dr. Kęstučiu Girniumi apie spaudos laisvę ir žiniasklaidos reikšmę demokratijoje. „Kai kas per radiją vis tvirtina, kad tuoj tuoj sulauksime bobų vasaros, o kiti tikina, kad bobų vasaros saulė šviečia jau dabar. Neaišku, kaip yra iš tikrųjų“, – dienoraštyje rašo H. Gudavičius.

Penktadienio, spalio 12-osios, skaitiniai

Kol laukiame Teisingumo ministerijos išvadų, kurias svarstys Seimas, naudinga permąstyti Jehovos liudytojų argumentus dėl siekiamo valstybės pripažinimo. Pokalbis su režisiere Kamile Gudmonaite, kuri sako, kad režisūra keičiasi – iš autoritarinės į laisvės režisūrą. Vilnius – nedidelis miestas. Bet jam iš dangaus drėbtelta tiek, kad apsvaigsti ir niekaip nuo jo neišsiblaivai. Ne tik apie grožį ar istoriją kalba. Veikiau apie galią būti namais, rašo pranciškonas Julius Sasnauskas. Spalio 3 dieną prasidėjęs Vyskupų sinodas „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ pirmąją savo dalį skyrė išklausyti jaunuolių istorijas. Kodėl svarbu klausytis kito?

Ketvirtadienio, spalio 11-osios, skaitiniai

Suaugusieji, įtarę, kad vaikas seksualiai išnaudojamas, privalo reaguoti. Pradedame mini pokalbių ciklą su šių metų Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinių ženkliukų laureatais. Pirmąjį pašnekovą – vitražininką K. Šatūną – kalbina Ž. Mirinavičius. 28-ajame aktualiosios muzikos festivalyje „Gaida“ – daugiau kaip 100 skirtingų žanrų kūrinių, pasaulinio garso solistai, ansambliai ir iškiliausi Lietuvos atlikėjai. Teologas Giedrius Saulytis aptaria skirtingus Šv. Rašto vertimus – kokiais principais vadovavosi Biblijos vertėjai.

Trečiadienio, spalio 10-osios, skaitiniai

Kino ekranus pasiekė pirmosios režisieriaus M. Markevičiaus filmo „Tarp pilkų debesų“ pagal R. Šepetys romaną išankstinės premjeros. Tarptautinė filmo kūrėjų komanda pasakoja apie pusšeštų metų trukusį darbą. Meno apžvalgininkė A. Mikuckytė-Mateikienė aptaria G. Trimako parodą „Atsakymas“. Ši fotografijų be kameros („camera-less“) paroda yra duoklė estetikai, abstrakčioms šviesos ir spalvos paieškoms. Lietuviams, kaip ir daugeliui Europos tautų, Reformacija padovanojo ir gimtąjį, ir Šventąjį Raštą, teigia G. Saulytis.

Antradienio, spalio 9-osios, skaitiniai

Dažnai mums atrodo, kad ekologija neturi nieko bendro su tikėjimu. Ogi ne! Popiežius Pranciškus paprastai ir aiškiai mums primena, kad tas pats Kūrėjas sukūrė ir žmones, ir gamtą. Donatas Petrošius rašo: „Politika, žiniasklaida, visuomenė ir kičas yra suaugę į tokį lipnų tumulą, kad niekas nežino, iš kurios pusės tą maumą krapštyti.“ Šiandien ypač aktualus Navalio filosofinis traktatas „Krikščionybė arba Europa“, kuriame kalbama ir apie popiežiaus būtinybę Europai. Drabužių dizainerė, tekstilininkė Dovilė Gudačiauskaitė pasakoja apie profesinį pašaukimą.

Pirmadienio, spalio 8-osios, skaitiniai

Du videoreportažai – kuo gyvena „cosplay“ atstovė Crazy Queen, ko reikia norint įsilieti į spalvingą Lietuvos „cosplayerių“ bendruomenę ir kas tas „cosplay“ kultūros judėjimas? Populiarėjant jogai akcentuojama jos teikiama nauda, tačiau labai mažai kalbama apie žalą sveikatai. Povilas Aleksandravičius dalinasi pastebėjimais, kilusiais po dalyvavimo senojoje liturgijoje. Tuo tarpu Kristina Tamelytė kalbina Nerijų Milerių apie kasdienybės filosofiją.

Sekmadienio, spalio 7-osios, skaitiniai

Krikščioniškasis gyvenimas yra nuolatinė kova. Ši kova yra labai graži, nes leidžia mums švęsti kaskart, kai mūsų gyvenime nugali Viešpats. Kalbamės su senosios muzikos dirigentu Bartoszu Izbicki: kodėl profesionalų ansamblis giedojimo mokosi iš žodinės tradicijos. „Bet šviesa juk išlieka“, – rašo mokytojas Stepas Eitminavičius. Santuokos neišardomumas - visais laikais aktuali tema. Tekste girdime garsiuosius Jėzaus žodžius, tapusius ir sutuoktinių priesaikos dalimi: „Ką Dievas sujungė – žmogus teneperskiria.“

Šeštadienio, spalio 6-osios, skaitiniai

Augminas Petronis rašo apie Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų paieškų detektyvą. Simona Merkinaitė aptaria konferenciją, skirtą Europos tapatybei. Kaip skleidėsi Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolijos misija, pasakoja I. Petraitienė. Dailininko Antano Kmieliausko pasakojimas apie jo sukurtas freskas, puošiančias Vilniaus universiteto „Litteros“ knygyną.

Penktadienio, spalio 5-osios, skaitiniai

Popiežius Pranciškus Mokytojo dienos proga kalba apie ugdymo svarbą. Gediminas Jankus kritiškai žvelgia į Nacionaliniame Kauno dramos teatre pastatytą spektaklį „Getas“ (rež. Gintaras Varnas), sukurtą pagal Joshuos Sobolio pjesę ir dokumentinę medžiagą. Ar užsižaidus referendumo formalumais nebus prarasta dvigubos pilietybės įstatymo esmė? „Vilnius Social Club“ socialiniai darbuotojai pasakoja apie darbo gatvėje ypatybes.

Ketvirtadienio, spalio 4-osios, skaitiniai

Kartu su istorike Aiste Petrauskiene žengiame partizanų takais, laisvės kovų pėdsakais. Tomas Daugirdas klausia, kaip nelietuviui tapti lietuviu. Nepaprastai gabus ir universalus muzikantas A. Hawkinsas po trejų metų pertraukos sugrįžta į festivalio „Vilnius Jazz“ sceną. V. Gailiaus pokalbis su muzikantu. Gebėjimas būti svetingam yra raktas į evangelizaciją, teigia A. Ivereigh kalbėdamas apie šiuolaikinės evangelizacijos kryptį.

Trečiadienio spalio 3-iosios, skaitiniai

Pokalbis su Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro direktoriumi, psichologu Algirdu Petroniu apie neperleidžiamos tėvystės atostogų pliusus ir minusus. Prof. Gediminas Vitkus kabasi su Augminu Petroniu ir teigia, kad ES nėra kortų namelis. Šiandien sukanka 560 metų nuo Lietuvos ir Lenkijos karalaičio, Katalikų Bažnyčios šventuoju ir Lietuvos globėju tapusio šv. Kazimiero (1458–1484) gimimo. Ta proga – pokalbis su menotyrininke S. Maslauskaite apie šv. Kazimierą ir jo šventumo kultą. Atviras, judrus, gyvastingas MO muziejus lankytojus per atidarymą spalio 18-ąją pasitiks keturių dienų menų maratonu, kurio išsami programa – ką tik startavusioje mo.lt svetainėje.

Antradienio, spalio 2-osios, skaitiniai

Ką reiškia epochos virsmas ir kokia yra Bažnyčios misijos šiuolaikiniame pasaulyje kryptis, klausia A. Ivereigh. Kokią funkciją turi atlikti istorinis filmas? Kai kalbame apie istorinį filmą, kalbame apie šiuos laikus, šių laikų mentalitetą ir vertybes. Karolis Kaupinis rašo apie istoriją, nutikusią autobuse, ir tai, ką ji pasako apie mūsų visuomenę. Tuo tarpu Mykolas Keraitis taria: „O laikai, o televizijos.“

Pirmadienio, spalio 1-osios, skaitiniai

Rašytoja, publicistė, visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė- Bitė buvo daugiaklodė asmenybė, turėjusį platų interesų lauką. Pokalbis su aštuonerius metus Irkutsko srityje kalėjusia Panevėžio rajono gyventoja Birute Gailiūnaite-Banaitiene. Dr. Flaminios Giovanelli, vadovavusios Integralaus žmogiškojo vystymosi dikasterijos Vatikane kūrimui, pranešimas „Gydant Europos sukeltą migreną: Bažnyčios indėlis“. „Lietuvoje popiežius neįvardijo nei vieno mūsų šventojo, nepaminėjo pal. Teofiliaus. Visgi daugiau nei žodžiais buvo pasakyta simboliais, prisilietimais, ašaromis ir malda“, – teigia kun. Marius Talutis

Sekmadienio, rugsėjo 30-osios, skaitiniai

Žmogų, kuris išlaisvino kitus iš blogio ir sugrąžino juos į gyvenimą, Jėzaus sekėjai sustabdo. Günterio Grasso „Skardinis būgnelis“ – kantriam skaitytojui, meno mėgėjui, kuris jos grožį atras sekdamas visomis siužeto simbolių kilpomis. Paprastai krikščioniškąjį džiaugsmą lydi humoro jausmas. Prasta nuotaika nėra šventumo ženklas. Klinikinė psichologė, profesorė Danutė Gailienė pasakoja apie profesinį pašaukimą.

Šeštadienio, rugsėjo 29-osios, skaitiniai

Kuo gyvena Lotynų Amerika – regionas, formavęs mūsų popiežių? Tėvo Antano Saulaičio mintys. E. Baužaitės pokalbis su literate, poete K. Janušaite-Valleri apie Veneciją: jos kasdienybę, architektūrą, meno festivalius, garsųjį karnavalą, apie tai, ką reiškia būti venecijiečiu ir gyventi Venecijoje. A. Melkūnaitės pokalbis su režisieriumi J. Vaitkumi, kuris Klaipėdos dramos teatre šiomis dienomis pristato dramaturgo Gintaro Grajausko pjesę „Kas prieš mus“. „Meilė maldai ir žmonėms“ – taip tėvą Stanislovą pristato pranciškonas Ramūnas Mizgiris OFM.

Penktadienio, rugsėjo 28-osios, skaitiniai

Kokį pavedima Pranciškus paliko Lietuvos, Latvijos ir Estijos katalikams? Apie tai Saulenos Žiugždaitės pamąstymai. A. a. teologo Valdo Mackelos mintys apie daugiausiai dėmesio sulaukusią Šventojo Rašto knygą – Giesmių giesmę. Įspūdžiais apie rugsėjo 6 d. Seime vykusią konferenciją translyčių asmenų teisių tema dalinasi Arūnas Peškaitis OFM. Marijampolė gali didžiuotis turinti profesionalų, išskirtinį meno kūrinį – Jūratės Kadusauskaitės-Preikšienės sukurtą instaliaciją „Šviesos bokštai“, kuri ne tik puošia miestą, bet ir savotiškai jį pakelia į aukštesnį lygį.

Ketvirtadienio, rugsėjo 27-osios, skaitiniai

Jurgitos Jačėnaitės pokalbis su režisiere Giedre Beinoriūte apie naująjį jos filmą „Kvėpavimas į marmurą“, sukurtą pagal to paties pavadinimo Lauros Sintijos Černiauskaitės romaną. Kretingiškis Edvinas Jurgutis, davęs pirmuosius įžadus ir tapęs jauniausiu broliu pranciškonu Lietuvos šv. Kazimiero provincijoje, dalijasi savo istorija. Pokalbis su tinklaraščio „Švelni tėvystė“ autore, sveikatos psichologe Milda Kukulskiene, teigiančia, kad žodį „ne“ vaikams galima sakyti kur kas rečiau nei įprasta. Pasak dominikono Sauliaus Rumšo, popiežiaus vizitas – svarbus įvykis, bet ne pabaiga, o laiptelis, nuo kurio atsispyrę, turime eiti toliau, prisimindami, tai, ką jis mums sakė.

Trečiadienio, rugsėjo 26-osios, skaitiniai

Popiežius baigė savo apaštališkąją kelionę į Baltijos šalis, grįždamas jis davė interviu drauge skridusiems žurnalistams iš viso pasaulio. Prieš 63 metus, sovietų režimo ištremta, Chabarovske mirė Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė – mokytoja, ateitininkė, katalikių moterų draugijos vedlė. Lauros Sintijos Černiauskaitės romano „Šulinys“ recenzija. Zita Vasiliauskaitė rašo apie tai, kas yra charizma ir kokie charizmatiškos asmenybės, kokia dažnai įvardijamas popiežius Pranciškus, bruožai.

Antradienio, rugsėjo 25-osios, skaitiniai

Doc. dr. Nerijos Putinaitės pranešimas „Ar tikrai europietiškumas trukdo nacionalumui? Europa kaip tarpusavio kolonizacija“. Režisieriaus Artūro Areimos spektaklio „Aklieji“ pagal José Saramago romaną Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre recenzija. Daug stipriau nei Lietuvoje, Pranciškaus vizitas Latvijoje paženklintas ekumenizmo žyme. Dar viena dermė, papildanti pagrindinį leitmotyvą. Dalykams, kuriuos mes girdime kasdien, popiežius suteikė simbolinę reikšmę, komentuodamas popiežiaus vizitą Lietuvoje teigia kun. Marius Talutis.

Pirmadienio, rugsėjo 24-osios, skaitiniai

Šiandien popiežius lankosi Latvijoje, ar jam pavyks išjudinti latvių katalikų potencialą? Trys pagrindinės Šventojo Tėvo žinios Lietuvos gyventojams, nuskambėjusios praėjusį savaitgalį. Kartu su popiežiumi Pranciškumi ir su šeimomis, globojančiomis ar įvaikinusiomis vaikus, meldėsi ir iš JAV atvykusi viena žymiausių pasaulio socialinio darbo ekspertų prof. Katherine Tyson McCrea. Krzysztofas Trzcińskis, visiems geriau žinomas kaip Krzysztofas Komeda – viena ryškiausių Lenkijos džiazo asmenybių, džiazo genijus iš Poznanės.

Sekmadienio, rugsėjo 23-iosios, skaitiniai

Lietuvoje vieši popiežius Pranciškus. Šio sekmadienio Ką jaunimas išgirdo ir kokias mintis išsineša iš susitikimo su Šventuoju Tėvu? Evangelija mus užklumpa neįprastais žodžiais, įteikia mums tris Jėzaus vardus, einančius prieš srovę. Minime Vilniaus geto likvidavimo sukaktį.

Šeštadienio, rugsėjo 22-osios, skaitiniai

Praktinė informacija besirengiantiems susitikti su popiežiumi Vilniuje ir Kaune. Pokalbis su Šveicarijoje gyvenančia rašytoja Janina Survilaite. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios architektūra labai iškalbinga: jos fasadas – delnų, apkabinusių kryžių, metafora. Tapytojo darbas yra labai vienišas, sako jaunoji dailininkė G. Šermukšnytė: „Visą laiką būni akistatoje su savimi ir savo paveikslu.“