Terorizmas, kaip viešas politinių oponentų arba priešininkų žudymas, o dar ir sudarkytų jų palaikų demonstravimas, kad tokie vaizdai sukeltų visuomenę kaustantį siaubą, atsirado Rusijoje. Tai XIX amžiaus antrąją pusę praktikuoti aukštų valstybės asmenų sprogdinimai, kai kada atliekami net savižudžių, save laikančių arba teroristinės aplinkos laikomų didvyriais. Atsitiktinės ar vis gausesnės civilių žūtys (toks istorinis progresas) iš papildomo komponento pamažu tapo tikslu. Mūsų laikais masinį civilių žmonių, net vaikų, viešą žudymą, o juolab išdarkytų "priešo" lavonų demonstravimą taiko kai kurių režimų valdžios struktūros. Matėm.
Antisemitinis fašizmas kilo taip pat Rusijoje. Tai atviri organizacijų šūkiai: "Mušk žydus - gelbėk Rusiją" ir veiksmai, gavę pogromų pavadinimą. Žydų lavonai gatvėse arba nusiaubtuose kiemuose su vinimis, įkaltomis aukai į kaktą, turėjo ir terorizmo bruožų. Į ką visa tai dabar išaugo tarptautinėje "politikoje", organizuotų nužmogėjusių kriminalinių nusikaltėlių arba religinių fanatikų pasaulyje, matome bemaž kasdien. Teroro efektui, vadinamam informacija, plačiai naudojama televizija. Taip belaisvių įkaitų galvų pjovimą - nukirsdinimą, nunuodyto priešininko ilgą ir itin kankinamą agoniją ligoninės palatoje stebi visas pasaulis. Štai kas laukia kiekvieno nepaklūstančiojo! - skelbia teroristų struktūros, ar jos būtų "nevyriausybinės", ar atvirai vyriausybinės.

 Atsigręžę atgal per pusę šimtmečio ar kiek daugiau, pamatysime ir ištobulintas specialiai imituojamo bei manipuliuojamo terorizmo formas. Imitacinis - tai sovietų smogikai, apsimetę pasipriešinimo partizanais ir žudantys kaimo žmones, kad sukeltų pasipiktinimą partizanais; vėliau kokie nors gyvenamųjų namų sprogdinimai Maskvoje (pavykę) arba Riazanėje (nepavykęs), kurie suverčiami to nedariusiems čečėnams ir panaudojami viešųjų ryšių efektui - kad į valdžią skelbdamas priešams karą ateitų tariamai "tvirtos rankos" asmuo, jam svetimos demokratijos naikintojas. Manipuliacinis terorizmas taikomas kaip sudėtinė projekto dalis visuomenės sąmonei manipuliuoti prieš rinkimus. Jis gali būti kontroliuojamas ir dozuojamas pagal politinę sėkmę, sakytume, efektyvumą. Sovietų Sąjunga ir posovietinė Rusija yra sukūrusi ištisą teroro politikos mokyklą.

Prioritetai, turintys istorines šaknis. Laboratorijos, moksliniai institutai - savo ruožtu, bet svarbiausia - politika. Neturėtume nustebti, jeigu ir Lietuva būtų įtraukta (arba nepaleista), taptų (išliktų) Rusijos sistemos dalimi. Tarkim, sprogsta namas, traukinys ar laivas, ir liaudis pakraupusi laukia, kas dabar pasireikš kaip jos ryžtingas gynėjas, kuriam tąsyk negaila duoti nė diktatūrinės valdžios galių. Taip jau ėjo į valdžią A.Lukašenka - ankstyvasis Rusijos eksperimentas, o paskui galingai ir be skrupulų - V.Putinas. Nė vienas kaltinimas čečėnams dėl namų sprogdinimo Maskvoje nepasitvirtino, o Riazanėje buvo sučiupti vyrukai būtent iš FSB, bet gynėjo mitas sukurtas, rinkimai efektingai laimėti, aštuonerių metų savivalės epocha užtikrinta. Politinė opozicija nušluota. Jei Lubiankoje arba Latvių gatvėje būtų nutarta arba gautas signalas taikyti analogišką planą Lietuvai, skleistųsi lietuviškas putininis spektaklis, kurio scenarijus jau prilaikomas parašytas. Neabejočiau tuo. Tačiau kodėl tai galėtų būti užtaisyta ir paleista dabar?

Pirma: Rusijos ir giminingos slaptosios tarnybos yra sukaupusios vertingos patirties, kurios nepanaudoti būtų potencialo švaistymas.

Antra: Lietuva labai nusikaltusi, ir Maskvoje net oficialiai paskelbta apie rengiamą kerštą.

Trečia: keršto ir kitų motyvų pseudoteroristinei akcijai netrūksta nė Lietuvoje. Jų sąrašas: ekonominė socialinė padėtis smunka, tad valdžiai labai padėtų dėmesį nukreipiantis galingas mostas; valdžios trokštantys "jėgiečiai" gautų pagrindo spausti "silpnus" dabartinius, patikėti sau patyrusių tvarkdarių vaidmenį (prisiminkime, kaip buvo griaunamas Vilniaus bankas ir kas keliama į žmonių santaupų gelbėtojus); padėtis šalyje parengta - visa teisinė sistema viename kumštelyje, nebesipainios joks V.Greičius, aukščiausiu Lietuvos Respublikos vardu bus patogu nuspręsti taip, kaip reikia sukonstruoti totalinę vietinę valdžią.

Ketvirta (beveik prie motyvų): rinkimai, vieni čia pat, kiti - ne už kalnų. Prezidentas turėtų skirtis nuo dabartinio jėgos veiksmais, tad liaudies gynėjams reikės liaudies priešų. Čia kaip tik V.Putino kelias ir sėkmingas modelis, pakartotinas Lietuvoje.

Penkta: parengta ir toliau rengiama visuomeninė atmosfera. Bulvariniai kurstytojai "varo" prieš užsieniečius kaip lietuviams grėsmingą "pigią darbo jėgą", prieš Ameriką ir Europą; organizuojami ir lietuviškų "nacių" išsišokimai prieš televizijos kameras; politiniu spektakliu Seime, A.Paulauskui ir V.Uspaskichui režisuojant, G.Kirkilui pritariant, pernai jau anonsuotas lietuviškas politinis "terorizmas". Belieka bumbtelėti. Kad ir Bražuolę-2, kodėl ne? Surengti kokį nors imitacinį terorizmą, o jei žmonių žūtų, būtų dar efektyviau. Kaip vykdytojus lengvai užrašys nacionalistus, antirusus, čečėnus, savanorius, Tėvynės sąjungą... - ką tik reikės. Stebėtis reikėtų, jei praleistų taip gerai susiklosčiusias aplinkybes, jei neišvystume, kas dabar vėl atjoja ant balto žirgo.  

Nuotraukos autorius Kęstutis Vanagas, BFL © Baltijos fotografijos linija