Atrodo, blogesnės vyriausybės Lietuvoje dar nebuvo. Toks vaizdelis kyla ypač iš laikraščio, kuris pralaimėjo Seimo rinkimus. Kai kurie pokyčiai administracijos pusiau šešėliniame aparate – išties, tai valstybės perversmas!

  Įsijungia nemaža anksčiau negirdėtų veikėjų, šturmuojami portalai. Kai kurie noriai spausdina demagogiją ir nesąmones. Gal tai geras tonas, gal darosi politiškai korektiška pulti A. Kubiliaus apsvaigėlių, buldozerininkų ir žudikų kliką (atkakliai peršamas žodynas). Respublikos Prezidentas įnirtingai trypiamas, kam neklausė įsakmių laikraščio reikalavimų. "Tokio prezidento mums nereikia!" Čia citata, patikėkite. Matome reiškinį, kurio ekstremalusis emocinis pagrindas liejasi super atviromis formomis. Sunku susitvardyti, kitaip šio puolimo nepaaiškinsi.

  Nenoriu istoriškai sureikšminti, bet kyla palyginimų su 1990 metų Kovo 11-ąja. Tada panašiai darydami perversmą ir istorines klaidas, šokdami į dilgėles ir tuo kankindami tautą, atėjo apsvaigėliai neišmanėliai sąjūdininkai ir užgrobė valdžią, nustūmė patyrusius politikos darytojus, nelyginant valstybininkus. Iš to, kaip kovo 12-ąją tarptautinei spaudai sakė pralaimėjusių vadas, Lietuvai kilsią daug nelaimių.

  Šis žodynas taipgi autentiškas ir atsitiktinai kai kuo sutampa. Šiandien vis dėlto stipresnis.

Reiškinio motoras nūnai, tai ne vien pralaimėjimo kartėlis bei revanšo geismas – gana savaiminiai dalykai atitinkamoje politinėje kultūroje. Naujoji Vyriausybė paskelbė atliksianti kruopštų tikrinimą, kiek ir kaip buvusieji ministrai išlaidavo, beatodairiškai, gal ir antiįstatymiškai švaistydami ribotas biudžeto lėšas kaip tik prasiveriant sunkmečiui.

Čia gali prasiverti nemažų praėjusios burbulų epochos atsakomybių, juridinių ir moralinių. Jos jau veriasi. Todėl sumąstė, kad A. Kubiliaus Vyriausybę reikia nuversti kuo greičiau. Visi į gatves!

Nuotraukos autorė -Zeneka

Bernardinai.lt