Šeštadienio publikacija „Lietuvos ryte“ išties pažymėtina. Numerio „vinis“ – A. Valinskas, ir vinis Valinskui. Portretinė nuotrauka, tartum reklaminė, pirmame puslapy, bet kokia ta nuotrauka! Neįmanomu rakursu iš apačios į viršų, gal dar ir optiškai iškreipta, kuo šlykštesnė. Ligi šiol tokiais metodais veikė „Respublika“ prieš savo nekenčiamus asmenis, kuriuos laikraščio redaktorius laiko priešais ir iškreiptais portretais tyčiojasi, žemina skaitytojų akyse.

Pavyzdžiui, neseniai „Respublika“ taip puolė „Bernardinų“ redaktorių Andrių Navicką. Kadaise, jau prieš 1992 m. Seimo rinkimus, atsimenu tokią iškreiptą ir savo nuotrauką „Respublikoje“, kad žmonėms būčiau rodomas, koks esu bjaurybė. Bet dabar „Lietuvos rytas“ kaip tik taip, tokiu metodu eina prieš Arūną Valinską!

Vaizdinė informacija yra net svarbesnė už straipsnį, kuriame ištisai šaipomasi iš A.Valinsko kaip kandidato į prezidentus, nes jam sunkiai sekėsi rinkti parašus, ir jis pasitraukė. Bet štai tokia nuotrauka, tai jau ne pašaipa, o signalas.

Ką reiškia šeštadienio signalas?

Viena, kad „Lietuvos rytas“ žurnalistinės kultūros požiūriu susilygino su „Respublika“. Ligi šiol tai buvo matoma rytinių vedamųjų straipsnių stiliuje arba ypatingais atvejais, kaip išpilant kibirą nešvarumų ant amžinatilsį Jono Pauliaus Antrojo. Dabar – paveikslėliai. Bet ir tai smulkmena.

Antras požymis, tai politinis signalas, turbūt svarbiausias, kad šešėlinė valdžia jau nurašo Valinską, skubiai kasa jam duobę. Nuvertus Valinską iš Seimo pirmininko posto galbūt griūtų ir koalicija. Čia didžioji šešėlinės valdžios viltis. Sukelti politinę sumaištį dar iki prezidento rinkimų ir išsaugoti realioje valdžioje didžiuosius energetikos, Europos pinigų plovimo ir kitus kombinatorius. Šviesi svajonė ir viltis pabėgti nuo atsakomybės. Štai kodėl buvusiems taip knieti griauti koaliciją ir Vyriausybę, skverbtis į valdžią, ardyti ją iš vidaus. Ar pavyks? – netrukus matysim.

Nuotraukos autorė Zeneka


Bernardinai.lt