Įstatymas, dėl kurio tiek kritikos ir debatų, nors ir neįsigaliojo dar ligi būsimo kovo, teturi viso labo vieną eilutę, kuri draudžia homoseksualumo propagandą mažamečiams. Štai kur tas didžiai erzinąs atvejis.

  Lietuvos Prezidentė ėmėsi iniciatyvos nedelsiant parengti išaiškinančias pataisas. Todėl nūnai svarstomoji Europos Parlamento rezoliucija - tai laužimasis į atviras duris.

  Ką išties verta daryti, tai sutelkti dėmesį į Seimo ketinimą.

  Kadangi erzinanti eilutė kalba apie homoseksualumo skatinimą tarp mažamečių, tai joje yra du pagrindiniai žodžiai: skatinimas ir mažamečiai. Ne homoseksualumas, kaip kai kurie nori matyti. Galimas tiesioginis mažamečių skatinimas - štai kokios problemos ėmėsi Lietuvos įstatymdaviai.

  Skatinimas yra apgalvotas veikimas, kuris pranoksta paprastą reikalingą informaciją einančią sykiu su lytiniu švietimu, o šis turėtų apimti ir pakantumo nuostatą dėl pasitaikančio homoseksualaus potraukio ir meilės tos pačios lyties asmeniui. Tačiau homoseksualumo skatinimas mažamečių pasauly, jei žvelgsime atviromis akimis, eina dažnai kur kas toliau. Nuo skatinimo pamėginti iki, galų gale, mažamečių suvedžiojimo net homoseksualiai prostitucijai ir visam homoseksualių dalykų verslui. Informacijos priemonės įstengtų čia užsidirbti pelno, galimai platindamos šią paskatą taipgi mažamečiams.

  Mieli kolegos, tėvai ir seneliai, pasiklauskite dabar savo širdžių nuomonės. Ar balsuotumėt atverti visą šią išmėginimų erdvę jūsų pačių atžaloms? O ką, jeigu jie gaus tokią specialią propagandą nuolat ir be apribojimų? Atrodo, kad klaidžiojam tarp dviejų medžių. Vienas jų būtų, jeigu kam nors patinka suktos doktrinos, vaikų teisė patirti dvasinį žalojimą; kitas - tai vaikų teisė, kad juos nuo žalos apgintų (JTO vaiko teisių konvencija). Tegul patys apsisprendžia, kai jau bus subrendę.

  Aš siūlau remti tas rezoliucijos nuostatas, kuriose primenama Vaiko teisių konvencija ir Deklaracija, o išbraukti 1 paragrafą (kad Žmogaus teisių agentūra tikrintų mūsų taisomą įstatymą), kuris šiuo momentu kalba apie nieką, todėl vien kenktų Europos Aukščiausiųjų rūmų prestižui.

Kalba sakyta Strasbūre, EP visumos posėdyje

Bernardinai.lt