Spalio 15 d. Daugėliškių miške, Ariogalos seniūnijoje, Raseinių rajone buvo pašventintas atkurtasis Prisikėlimo apygardos štabo bunkeris. Bunkeris buvo įrengtas 1948 m. ir naudotas kaip laikina susitikimų vieta. 1950 m. liepos 22 d. jo vieta tapo žinoma sovietinėms struktūroms ir bunkeris buvo likviduotas. Čia žuvo penki partizanai: 1949 m. vasario 16 d. LLKS deklaracijos signataras Leonardas Grigonis-Užpalis, Juozas Tomkus-Gabrys, Aleksas Meškauskas-Elytė, Vytautas Kuzmickas-Sakaliukas ir partizanas slapyvardžiu Banga. Juozas Zinius-Nemunėlis buvo suimtas gyvas.

Gausiai susirinkę vietos gyventojai, šauliai, kariuomenės atstovai tylos minute pagerbė laisvės kovotojų atminimą. Anų dienų įvykių liudininkas, partizanų ryšininkas Kęstutis Bersėnas-Stirniukas  išsamiai papasakojo apie partizanų kasdienybę ir tą lemtingą dieną. Anot Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojo, vieno iš bunkerio atsatymo iniciatorių šaulio Andriaus Bautronio, itin daug žinių apie partizanų buitį suteikė atlikti archeologiniai kasinėjimai.

Nuotraukos ir tekstas – Valdas Kilpys