Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisija (COMECE) paskelbė pareiškimą, kuriuo palankiai vertinamas Europos žmogaus teisių teismo Didžiosios kolegijos sprendimas dėl kryžiaus mokykloje. Pasak COMECE, teismo sprendimas patvirtina, jog krikščionybė turi teisę būti viešojoje erdvėje ir kad Europoje galioja kultūrinis pliuralizmas.

Europos šalyse taikoma daug įvairių modelių, kurie reglamentuoja religinių simbolių naudojimą mokyklose ir bendrai viešame gyvenime. Įvairovę lemia skirtingos tradicijos, ne vienoda istorinė savivoka bei skirtingi Bažnyčios ir Valstybės santykių kontekstai.

Dėl to teismas savo sprendime turėjo atsižvelgti į tai, jog Europoje nėra vieningos nuostatos dėl religinių simbolių naudojimo valstybinės mokyklose. Tad COMECE visiškai pritaria teismo sprendimui, pasak kurio, suderinamai su katalikišku subsidiarumo principu, šioms problemoms spręsti tinkamiausias yra nacionalinis lygmuo, nes valstybių viduje geriausiai matoma kas suderinama su jos tradicijomis.

Kryžius simbolizuoja Jėzaus Kristaus nukryžiavimą ir prisikėlimą. Dėl to visų konfesijų krikščionys kryžiaus simbolyje mato beribę Dievo meilę visai žmonijai. Kitų religijų išpažinėjams ir netikintiesiems kryžius gali būti priešinimosi smurtui ir kerštui ženklas.

Kryžiaus kabinimas viešoje vietoje visiems žmonėms primena būtinumą gerbti žmogaus orumą – principą, kuriuos remiasi visos pagrindinės teisės.