Šios dienos Evangelijoje  Jėzus, kalbėdamas apie Dievo karalystę žemėje, naudoja palyginimą apie kviečius ir rauges. Nenorėdamas pakenkti kviečiams, šeimininkas nenori išrauti raugių - leidžia gyventi visiems, būti kartu.

Kun. Povilas Narijauskas, Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaras homilijoje atskleidžia, kaip naudodamas šį palyginimą, Dievas kalba apie žmones; parodo, kiek Jam yra svarbus kiekvienas žmogus. Dievas yra mylintis ir gailestingas, ir tie, kurie dabar yra piktojo vaikai, iš jo malonės vieną dieną gali tapti gerąja sėkla.

Bernardinai.TV