Kristaus Karaliaus šventei Bažnyčia parinko Evangelijos ištrauką apie didingą Paskutiniojo teismo akimirką. Teismo, kuris Jėzaus palyginime labiau panašus į egzaminą, ir jo klausimus mes žinome iš anksto: ar pamaitinai, ar pagirdei, ar pridengei, ar aplankei... Jėzų brolyje.

Homilijos autorius Vilniaus Bernardinų bažnyčios klebonas pranciškonas Arūnas Peškaitis.

Bernardinai.TV