Raupsai – mums gana tolimas ir blankus įvaizdis, tačiau Jėzaus laikų žmonėms ši liga šiurpiai iškalbingai simbolizavo didžiausią gyvenimo nelaimę, kokia tik galėtų ištikti. Tai – ne vien laipsniška kūno degradacija, vedanti mirties, o ne trokštamo gyvenimo link, bet ir aplinkinių pasibjaurėjimas, išstumiantis taip paženklintąjį už gyvenimu apdovanotųjų pasaulio.

Ko ne Dievo bausmė aukščiausiu lygiu?

Žmogiškai vilčiai išsekus, atsiveria Dievo veikimo erdvė, primena monsinjoras Robertas Šalaševičius, Vilniaus arkikatedros administratorius. Belieka panorėti ir įžengti į Viešpaties akivaizdos šviesą, kur Jis jau palinkęs prie mūsų trokšta ištarti: „Noriu, būk švarus.“

 

Bernardinai.TV