Jėzaus sugrįžimas pas Tėvą yra svarbi Velykų slėpinio dalis, kurią švenčiame per Šeštines. 40 dienų praleidęs su savaisiais Prisikėlęs Jėzus žengia į Dangų, į savo Namus. Tačiau lieka su mumis kiekvieną akimirką, tapdamas mūsų kelionės bendrakeleiviu, draugu, kad vieną dieną prisikeltume ir mes, ir kartu su juo įžengtume į Dangų, kur jis pirmas nuėjo.

Bernardinai.TV