Dalyvauti sekmadienio Mišiose ne vienam yra įprasta pareiga, perimta iš tėvų. Viena iš daugelio pareigų, kurios praturtina gyvenimą. Šio sekmadienio Evangelijos ištrauką komentuojantis Kanados lietuvis Vincas Kolyčius primena, kad dalyvauti Eucharistijoje ir priimti Komuniją yra kur kas daugiau nei reguliariai vartoti paguodos tabletę.

Bernardinai.TV