Kiekvienas krikščionis turi svarbią užduotį kuriant Dievo Karalystę. Ten, kur gyvena, per tai, ką veikia. Tačiau kiekvienas kartais grįžtame iš savo „žūklės“ tuščiais tinklais, vien išvargę ir nieko nelaimėję.  

Tikėjimas – tai pirmiausia pasitikėjimas, kad viskas turi prasmę Dievo plane, sako neseniai į Lietuvą sugrįžęs išeivis jėzuitas kunigas Gediminas Kijauskas, dirbantis Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Pasitikėjimas, kuris suteikia drąsos tęsti savo pastangas, nepasiduodant nesėkmės miglai.

Rezultatas? Žodis tampantis kūnu.

Bernardinai.TV