Šiandien Evanglijos centre – įkyri našlė, kuri sugeba išreikalauti, kad net jokių skrupulų neturintis teisėjas galiausiai neapsikentęs apgintų jos teises.

Kapituliavusio pareigūno laikysena turėtų Jėzaus žodžių klausytojams aiškiai iliustruoti, kad Jo Tėvas – dar labiau „perkalbamas“.

Tad net sunkumų ir išbandymų metu raskime drąsos išsaugoti tikėjimą Dievo meile.

„Jis apgins jų teises“, – pažada Evangelija. Bet ar atėjęs dar ras žemėje tikėjimą?

Bernardinai.TV