Lietuvos statitikos departamentas praneša, kad nuo 1991 iki 2014 m. Lietuvoje išleista 85,7 tūkst. pavadinimų knygų ir brošiūrų, kurių metinis tiražas sudarė 265,9 mln. egzempliorių, t. y. vienam šalies gyventojui vidutiniškai tektų 90 išleistų knygų ir brošiūrų.

2013 m. šalyje išleista 3 356 pavadinimų knygų, iš jų 1 398 grožinės literatūros knygos. Daugiausiai buvo išleista Lietuvos autorių knygų – 669, Jungtinių Valstijų – 231, Jungtinės Karalystės – 131, Rusijos – 65, Vokietijos – 50 pavadinimų knygų. Išleista po vieną Argentinos, Indijos, Islandijos, Turkijos autorių grožinės literatūros knygą. 2013 m. išleistas 121 žodynas, žinynas, enciklopedija.

Padidėjus besinaudojančių internetu skaičiui, keitėsi gyventojų skaitymo įpročiai, atitinkamai – spaudos leidybos apimtys. 1994–1996 m. – laikraščių klestėjimo laikas. 1995 m. buvo leidžiama iki 477 skirtingų laikraščių, vienkartinis laikraščių tiražas buvo 3,4 mln.– kiekvienam gyventojui po laikraštį.

Nuo 1996 m. tiek skirtingų laikraščių, tiek jų tiražas mažėja. 2013 m. iš viso leista 252 pavadinimų laikraščių, kurių vienkartinis tiražas – 1,5 mln. 92 procentai laikraščių buvo leidžiami lietuvių kalba. 7 – rusų, 1 procentas – lenkų.

Skirtingai nuo laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių skaičius auga. 1995 m. leista 212 skirtingų pavadinimų žurnalų ir kitų periodinių leidinių, o 2013 m. – jau 529 skirtingų pavadinimų žurnalai. Nuo 1999 m. žurnalų ir kitų periodinių leidinių vienkartinis tiražas pralenkė laikraščių ir palaipsniui didėjo. Didžiausias žurnalų tiražas – 5,5 mln. egzempliorių – buvo išleistas 2008 m. 2013 m. vienkartinis žurnalų tiražas dvigubai lenkė laikraščių ir siekė 3,8 mln. 88 procentai žurnalų buvo leidžiami lietuvių kalba, 9 – anglų, 3 procentai – kitomis kalbomis.

Gyventojų skaitymo įpročių pokyčiai susiję su interneto plėtra. Vis dažniau naujienas gyventojai sužino naudodamiesi internetu. 2013 m. internete naujienas skaitė 62 procentai visų 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 91 procentas asmenų, kurie naudojosi internetu, o 2003 m. tokių buvo atitinkamai 15 procentų ir 61 procentas. 

Lietuvos statistikos departamento informacija