Antrąjį advento sekmadienį Evangelija pateikia pasaulinės ir išganymo istorijos įvykių kroniką. Evangelijoje pagal Luką skaitome apie įvairius valdovus, Erodą ir jo giminaičius, kurie engė savo žmones. Be to, šalis okupuota, ne laisva, slegiama dar ir sunkios romėnų mokesčių naštos.

Kaip išsipildys Dievo pažadai, apie kuriuos Dievo Žodis kalba per visą adventą? Kaip jie išsipildys tokiais sunkiais laikais?

Homilijos autorius yra jėzuitas kunigas Antanas Saulaitis, tarnaujantis Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje.

Bernardinai.TV