Šiuo Jėzaus žodžius galėtume pavadinti Jėzaus testamentu. Testamentą būtų logiška skaityti Didžiąją savaitę, tačiau jį skaitome Veykų laiku, nes kaip ir pridera, testamentas skaitomas po artimo asmens išėjimo. Jėzus išėjo, bet pasiliko kitaip. Tad į šiuos žodžius turime pasižiūrėti, kaip į Jo palikimą. 

Homilijos autorius – kun. Vladimir Solovej, Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras.

Bernardinai.TV