Neseniai Vilniaus miesto pavadinimų, paminkų, atminimo lentų komisijos (toliau Miesto Komisija) nariai svarstė šiuos klausimus.

Komisijos nariams nepritrūko kompetencijos ir neteko kreiptis nei į kalbos komisiją dėl Washington‘o (juk ne Wroclaw‘o) aikštės užrašų, nereikėjo kreiptis į visuomenę jos nuomonės dėl Ukrainos aikštės, pakako kompetencijos svarstant klausimus, susijusius su Jono Basanavičiaus įamžinimu.

Tik vienas klausimas susilaukė gausybės, kaip čia tiksliau pasakius, prasmingo atsakomybės ir kompetencijos vengimo.  Tai klausimas, susijęs su Vilniaus Tarybos nario Mark Adam Harold‘o pareiškimu, kuriame jis argumentuotai siūlo pakeisti K. Škirpos alėjos pavadinimą Pasaulio Teisuolių vardu. Ką daro komisija? Komisija sakosi, nežinanti, ką daryti. Ji kreipsis pagalbos į kitą įstaigą, kuri iš nežinojimo, ką daryti, rašo K. Škirpai skirtas istorines pažymas, kuriose visaip išsisukinėjama (žudynėse nedalyvavo, nes vokiečiai neleido išvažiuot, asmeniškai nieko nežudė, tik buvo antisemitinio LAF vadovas, ir kvietė su žydais susidoroti taip:  „Išanalizavus Berlyno LAF organizacijos parengtuose tekstuose sutinkamus antisemitinius teiginius, galima tvirtinti, kad jos nariai „žydų problemą“ siūlė spręsti ne genocido, o išvarymo iš Lietuvos būdu“. Tai yra citata iš LGGRTC Direktorės T.B. Burauskaitės istorinės pažymos, perduotos Kauno miesto administracijos vadovui).

Toliau LGGRTC vadovė, darydama visokiausias manipuliacijas,  suponuoja, kad raginimas žydus iš Lietuvos išvaryti nėra jau tokia baisi nuodėmė. Tiesa, ji nutyli, kad kad tas „nekaltas“ raginimas išvaryti buvo išsyk Škirpos parapijiečių pamirštas.  LAF baltaraiščiai, užuot varę žydus iš Lietuvos ėmėsi šaltakraujiškai juos žudyti.  Dalis komisijos narių, puikiai žinodami K. Škirpos kaip pirmųjų žydšaudžių vieno iš krikštatėvių „nuopelnus“, bei žinodami ir LGGRTC daromus zigzagus bei jų pagrįstai tikėdamiesi, vis viena kreipsis į centrą „kompetetingos“ nuomonės.  Kaži, ar raginimas žydus išvaryti yra toks alėjos nevertas darbelis?

Miesto Pavadinimų komisija siūlo kreiptis ir į politikus. Taip ir įsivaizduoju, kaip prieš pat rinkimus atsiranda koks tuzinas politinių savižudžių, kurie ima ir pasako tai, kaip yra iš tiesų. Na, nebent gal koks nesibalotiruojantis vėl leptels ką nors, kad, tarkim „laikinas žydų izoliavimas getuose“ nebuvo jokia nuodėmė, ar, jei buvo, tai pusė nuodėmės, o tie, kas buvo nuodėmingi, buvo priversti aplinkybių. Gal reikia Aplinkybių vardo alėjos? O Škirpa, žiū, kai dar nebuvo LAF, kai dar nebuvo antisemitinių atsiminimų parašęs ir juos cenzūravęs, spėjo trispalvę į Gedimino bokštą įnešti. Nors, tiesa, vėliau jo veikla tą trispalvę gerokai išniekino. Bet ar kam rūpi?

Dar komisija siūlo atsiklausti ir visuomenės nuomonės. Beveik kaip Šveicarijoje. Tiesa ir vėl – ne dėl Ukrainos, Washington‘o ar J. Basanavičiaus – dėl antisemito ir pirmųjų žydšaudžių krikštatėvio, LAF vadovo, nacių kolaboranto K. Škirpos.  Bet mes, deja, ne Šveicarija. Mes net ne Norvegija, kur tokią komisiją, kuri drįstų atsiklausti visuomenės, ar Quisling‘ą galima apskritai pagerbti kokia nors alėja ar tarpuvarčiu, išvarytų valyti menkių. Jie, norvegai, kažkodėl žino, kad tai, kas yra istorijos šiukšlė, turi puikuotis ne ant miesto gatvių fasado, o, geriausiu atveju, muziejuje. Kaip nesektinas pavyzdys.

Be kita ko, komisija nusprendė, kad tokią diskusiją reikia rengti rugsėjį. Škirpa kol kas pakabos. Nes, žinote, Olimpinės žaidynės, alus, diskoteka, krepšinio transliacijos neįprastų laiku – sveiko proto ir sąžinės atostogos. O kai sugrįšime, gausime LGGRTC „otpiskę“. Ir kvit.

Galima visaip žaisti demokratiją, galima mėginti prisipažinti, kad komisija nėra kompetetinga tik Škirpos (ir, beje, generolo Vėtros) atvejais. Tam Jums, garbi Komisija, nereikia kompetencijos. Tam reikia turėti bent lašą sąžinės, kurią, skaitant protokolą, teturėjo vienintelis Darius Kuolys, pripažinęs, kad problema yra.

Aš,viešosios įstaigos „Maceva“ – Litvakų kapinių katalogas – steigėjas, atsiliepdamas į komisijos raginimą viešai diskusijai, prašau komisijos, atsižvelgti į mano nuomonę – palikti K.Škirpos pavadinimą jo vardu pavadintai alėjai.  Ne tik kaip Jūsų kompetencijos neturėjimo įrodymą. Kaip priekaištą Jūsų sąžinei. Pasaulio teisuoliai tokio turgaus nenusipelnė. Jei jiems reikia ir po 75-erių metų laukti eilėje, vadinasi, kad ir šiandien jie turi saugotis viešumos.  O Komisijos nutarimai juos nuo tos viešumos puikai apsaugo. Beveik kaip LAF atsišaukimai. Kieno gėda, tas ja tegu ir dalijasi.