Asyžiuje į visos planetos religijų lyderių susitikimą už taiką, kuriame dalyvaus popiežius, pakviesti taip pat Nobelio taikos premijos laureatai. Šventojo Egidijaus bendruomenė, Asyžiaus vyskupija ir pranciškonų bendruomenės į tarptautinį susitikimą pakvietė šešis Nobelio taikos premijos laureatus iš Šiaurės Airijos, Lenkijos, JAV, Jemeno ir Tuniso. Tarptautinio susitikimo Asyžiuje rugsėjo 18-20 dienomis tema „Taikos troškimas, Religijų ir kultūrų dialogas.

Šeši Nobelio taikos premijos laureatai yra: 1976 metų laureatė Šiaurės Airijos katalikų veikėja Mairead Maguire, 1983m – buvęs Lenkijos prezidentas ir Solidarumo lyderis Lechas Walesa, 1997m – amerikiečių žmogaus teisių aktyvistė ir kampanijos prieš žemės minas vadovė Jody Williams, 2011m „Arabų pavasario“ Jemene lyderė Tawakkul Karman ir du „Tuniso kvarteto“ atstovai Hassine Abassi e  Amer Meherzi, 2015 metų Nobelio taikos premijos laureatai.

Nobelio premijos laureatai skaitys pranešimus pagrindinėse renginio konferencijose rugsėjo 19-20 dienomis su religijų lyderiais ir tarptautinių organizacijų atstovais prieš užbaigiamąjį visų dalyvių susitikimą, kuriame dalyvaus taip pat popiežius Pranciškus. Nobelio premijos laureatai skaitys pranešimus apie Dievą neigiantį terorizmą, Europos ateitį ir Tunisą praėjus penkeriems metams nuo Jazminų revoliucijos.

Tarptautinis religijų lyderių susitikimas už taiką yra metinis Šv. Egidijaus bendruomenės renginys, šiemet vyksiantis trisdešimtąjį kartą. Pirmąjį tarptautinį religijų lyderių susitikimą surengė popiežius Jonas Paulius II Asyžiuje 1986 metais.