Induizmas ir krikščionybė puoselėja pagarbą kūrinijai ir rūpinasi ja: tą patvirtina seminaras, surengtas induistų instituto „K.J.Somaiya Bharatiya Sanskriti Peetham“. Ši organizacija  siekia skleisti ir puoselėti amžinąsias vertybes, įtvirtintas indų kultūros, įsipareigodama kurti taikos dvasią, visuotinę brolystę per švietimą ir dialogą, skelbia agentūra „Fides“.

Apie tai bus kalbama ir tarptautinio seminaro, pavadinto „Popiežiaus Pranciškaus mokymas apie ekologiją ir rūpinimąsi gamta lygiagretėje su induizmu“, kuris vyks Mumbajuje lapkričio 17 d.. Jame dalyvaus ir Mumbajaus vyskupas augziliaras John Rodrigues, induizmo ir musulmonų lyderiai.

Svarbus atspirties taškas seminare bus popiežiaus Pranciškaus enciklika „Laudato si‘“, kurioje popiežius kalba apie aplinkos ekologinę  ir žmonijos krizę, kuri grasina planetai. Ir induistai, ir krikščionys palaiko žmogaus ekologiją ir bando atrasti egzistuojančių ryšių kūrinijoje, pabrėždami, kad žmogaus ekologija žvelgia į žmonių santykius ir atsakomybę žemei.