Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba pasiuntė sveikinimą induizmo išpažinėjams, spalio 30 d. minintiems pagrindinę savo religinę šventę – Deepavali (Deewali). Linkėdama, kad ši šventė į induistų šeimas ir bendruomenes atneštų daug džiaugsmo ir harmonijos, Popiežiškoji taryba sveikinimo tekste minimi šeimos svarbą visuomenei, darnių šeimyninių ryšių svarbą kiekvienam žmogui.

„Visuomenės sveikata priklauso nuo santykių šeimos viduje, tačiau žinome, kad šiandien yra iškilusi grėsmė netgi pačiai šeimos sampratai, reliatyvizmas kėsinasi į šeimos prasmę ir pagrindines vertybes, - rašoma sveikinime. Be to, daugelio šeimų gyvenimą drumsčia dabartinio meto blogybės – karai, skurdas, su migracija susijusios problemos.

Vis dėlto, tuo pat metu matome ir vilties ženklus, šeimos vaidmenį kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės gerovei suprantančių žmonių liudijimą.

Mes, krikščionys ir induistai, kartu su visais geros valios žmonėmis, turime vieningai remti šeima ir santuoką, turime padėti šeimoms būti vilties mokyklomis“, rašoma Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos sveikinime induistams jų pagrindinės religinės šventės proga.