Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby

„Jaučiuosi pagerbtas šia galimybe tęsti pradėtą dialogą ir bendravimą su Al Azharu ir musulmonų seniūnų taryba, pradėtą 2002 m. Už tai turime būti dėkingi mūsų pirmtakų drąsai ir išminčiai. Esame skolingi už daugybę kitų nuveiktų darbų, ypač priimtą Marakešo deklaraciją dėl mažumų apsaugos musulmonų daugumos žemėse“. Taip sakė Kenterberio arkivyskupas ir anglikonų bendruomenės primas Justin Welby lapkričio 2-4 dienomis Abu Dabyje vykusio tarpreliginio susitikimo metu. Susirinkimą, kurio tema: „Dialogas dėl integracijos, religijos laisvės ir klestinčių visuomenių“, surengė musulmonų seniūnų taryba kartu su anglikonų bendruomenės lyderiais.

„Bendri pareiškimai ir šių santykių plėtojimas tai plytos, skirtos integruotų visuomenių ir bendruomenių kūrimui. Kad jos suklestėtų ir būtų vientisesnės, pilietinėje visuomenėje turi būti užtikrinta vienoda apsauga kiekvienam asmeniui ir kiekvienai bendruomenei“, - sakė Welby, primindamas, kad Anglijos Bažnyčia yra tarp labiausiai palaikančių musulmonų bendruomenių teisę visoje šalyje steigti mokyklas, mečetes. „Sukūrėme tarpkonfesinį forumą, kur religinių bendruomenių kolektyvinis balsas galės būti išgirstas aiškiau. Galime džiaugtis, kad tikinčiųjų bendruomenės vaidina tokį gyvą vaidmenį kiekviename britų visuomenės ir gyvenimo sluoksnyje“, - apibendrino savo pranešimą Welby. 

Susitikime akcentuota, kaip svarbu puoselėti pilietiškumo principą žmonėms dalijantis tomis pačiomis teisėmis ir atsakomybėmis savo šalių ir bendruomenių atžvilgiu. Taip pat susitikimo dalyviai pabrėžė būtinybę kartu darbuotis kuriant pasaulį, kuris remtųsi supratimu. Tai liečia ir musulmonų – krikščionių dialogą, siekiant užpildyti spragas, kliudančias abipusiam supratimui.