Evos Savickaitės nuotrauka

Penktadienį paskelbta apie diplomatinių ryšių su Mauritanija užmezgimą. „Šventasis Sostas ir Islamiškoji Mauritanijos Respublika, trokštant užtikrinti abipusius draugiškus santykius, bendru sutarimu nusprendė užmegzti tarpusavio diplomatinius ryšius, Šventojo Sosto apaštalinės nunciatūros ir Islamiškosios Mauritanijos Respublikos ambasados lygiu“, rašoma oficialiame pranešime. Mauritanija yra valstybė vakarų Afrikoje. Nors jos teritorija viršija milijoną kvadratinių kilometrų, gyventojų yra vos pusketvirto milijono. Iš jų absoliuti dauguma yra musulmonų sunitai, tačiau gyvuoja mažos katalikų ir kitų krikščionių bendruomenės. Krašto sostinė yra Nuakšotas, čia yra ir centras vienintelės, visą valstybę apimančios Nuakšoto vyskupijos, kuriai priklauso puspenkto tūkstančių žmonių.