Žmogus prasidėjo sykiu su žodžiu:

būk žmogus. Ne tik lavos gabalas ir ameba. Būkite žmonės.

 

Todėl ir pasakyta:

„Iš pradžių buvo Žodis“.

 

Bet susimąstykime, broliai ir sesės.

Kas metė žodį? Kieno?

 

Turėjo jau būti Tas, kuris tarė.

Arba savy turėjo, puoselėjo ir sykį tarė. Taria ligi šiol. Lyg tada sumąstęs.

Būk.

 

Taip. Iš pradžių buvo mintis.

Tokį pamokslą (paveikslai - pamokslai) nutapė Čiurlionis.

Tai „Mintis“, ir su šviesa randasi pasaulis.

Tai MKČ teologija.

Galimai visa visų laikų.

 

Arba grįžtam į lavą.

O apskritai – būkim žmonės.

 

(2016, 12)