Kanados katalikų bendruomenė, priblokšta išpuolio Kvebeko mečetėje, malda ir užuojautos gestais liudija artumą šalies musulmonų bendruomenei. Pirmadienio pavakare tūkstančiai Kvebeko gyventojų rinkosi į parką prie Notre-Dame-du-Foy bažnyčios, o antradienio pavakare daug tikinčiųjų dalyvavo katalikų gedulingose Mišias toje pačioje bažnyčioje, kuri yra kitoje gatvės pusėje nuo musulmonų bendruomenės kultūros centro, kuriame per ginkluotą užpuolimą žuvo šeši žmonės. Teroristinę ataką 27 kanadietis Alexandre Bissonette įvykdė centre veikiančioje Kvebeko didžiojoje mečetėje tuo metu, kai joje vyko pamaldos.

Kvebeko arkivyskupija paragino visus regiono gyventojus liudyti solidarumą musulmonų bendruomenei. Daug kvebekiečių atėjo į vigiliją ir į Mišais, būriavosi prie musulmonų kultūros centro, uždegė žvakutes, nešė gėles, užuojautos tekstus. Į kvietimą paliudyti solidarumą atsiliepė daug daugiau žmonių nei buvo laukta. Visi nesutilpo į bažnyčią, lauke suskaičiuota per penkis tūkstančius žmonių. Žmonės greitai nesiskirstė.

Be to, Kvebeko arkivyskupija pakvietė gausiai dalyvauti šeštadienį, vasario 4 dieną Kvebeko musulmonų bendruomenės rengiamame mitinge priešais didžiąją mečetę. Kvebeko arkivyskupas, kardinolas Gérald Cyprien Lacroix, kuris po Mišių su popiežiumi Pranciškumi skubiai išvyko atgal į Kanadą, dar iš Romos pasiuntė laišką Kanados musulmonų bendruomenei.

Šis smurto aktas Kvebeko didžiojoje mečetėje liečia visus mus, krikščionis ir nekrikščionis, pareiškė kardinolas. Neapykanta yra pati tamsiausia žmonijos išraiška. Kvebekiečiai visuomet garsėjo kaip taiką ir pagarbą mylintys žmonės. Mes, į šiuos neapykantos veiksmus atsiliepsime solidarumo veiksmais, įsipareigojimu toliau kurti visuomenę, kurios kasdieniam gyvenimui vadovautų socialinė taika ir pagarba visoms kultūroms.

Kanados vyskupų konferencija griežtai pasmerkė žudynes Kvebeko mečetėje pareiškime, kurį išplatino konferencijos pirmininkas, Hamiltono vyskupas Douglas Crosby. Laiške episkopato vadovas rašo, kad išpuolis sukėlė pasibaisėjimą ir pribloškė; ganytojai pačiais griežčiausiais žodžiais pasmerkė žiaurų smurtą, pareikalavusį gyvybių. Pasak Kanados vyskupų, „išpuoliu pažeistas žmogaus gyvybės šventumas, pasikėsinta į visų religijų narių teisę ir laisvę rinktis ir melstis pagal savo pačius giliausius įsitikinimus; pažeista visos šalies ir jos bendruomenių taika, tvarka ir ramybė, išniekinti maldos ir garbinimo namai“.

Išpuolį mečetėje pasmerkė kiti Kanados katalikų lyderiai ir kitų religinių tradicijų atstovai, melsdamiesi ir reikšdami solidarumą Kanados musulmonų bendruomenei, Kvebeko gyventojams, visam kraštui. Kanados vyskupų konferencijos portale primenama, kad be kitų, užuojautą pareiškė popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas per savo Valstybės sekretorių pavedė Dievo gailestingumui žuvusius, užjausdamas nukentėjusiųjų artimuosius ir visiems melsdamas Viešpaties paguodos. Popiežius dar kartą tvirtai smerkia tiek daug skausmo sukėlusį smurto išpuolį, prašo Dievą, kad laimintų nukentėjusius ir visus Kvebeko gyventojus, sakoma Valstybės sekretoriaus telegramoje.