Po Didžiojo penktadienio dramos šiandien švenčiame prisikėlimą. „Nors kančia mums gana artima ir gerai pažįstama, prisikėlimą suprasti sunkiau“, – sako Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Šventajame Rašte apie prisikėlimą kalbama per susitikimus. Pavyzdžiui, Marija Magdalietė sutinka Jėzų prie kapo, bet Jo nepažįsta, aprauda neradusi Jo kūno kape. Jėzus klausia: „Motierie, ko verki?“ – tai pirmieji prisikėlusiojo žodžiai. Jie atskleidžia, kas yra prisikėlimas. Jis nėra žinia, abstraktus teorinis samprotavimas apie gyvenimą, mirtį ar anapusybę, – o jautrus užkalbinimas. Tik iš šio susitikimo gimsta liudijimas, gimsta Bažnyčia.

Bernardinai.TV