Popiežiaus Apaštališkosios kelionės į Egiptą logotipas

„Tai galimybė paskatinti taiką ir paremti Egipto krikščionis“, – taip popiežiaus vizitą į Nilo šalį apibūdino Egipto katalikų lyderiai.

Tiek Gizos koptų vyskupas, monsinjoras Antonios Aziz Mina, tiek ir Egipto Katalikų Bažnyčios atstovas P. Rafic Greiche sutiko, kad šventasis tėvas atneš lemtingą žinią musulmonams, Egipto krikščionims bei visam pasauliui.

Ekumenizmas, tarpreliginis dialogas ir saugumas yra trys pagrindiniai dalykiai, kurių nereikia pamiršti, norint suprasti šios kelionės motyvus.

Kraujo ekumenizmas

Monsinjoras Aziz Mina paaiškino, kad popiežius pirmiausia Egiptui atneš „solidarumo žinią, ypač svarbią po Verbų sekmadienį įvykdytų teroristinių išpuolių prieš Egipto ir Aleksandrijos koptų bažnyčias, nusinešusių dešimtis gyvybių“.

„Popiežius atkeliauja, kad praneštų mums apie visos Bažnyčios solidarumą su visais Egipto krikščionimis, ypač – su koptais stačiatikiais, kurių tikintieji dėl savo religinių įsitikinimų labiausiai nukentėjo per paskutiniuosius išpuolius. Popiežius, kaip Kristaus vietininkas, atneš Egiptui taikos žinią. Kaip Katalikų Bažnyčios vadovas atneš taikos žinią savo vaikams, esantiems Egipto žemėje.“

P. Greiche įvertino ekumeninę Pranciškaus atvykimo į Egiptą svarbą ir pakartojo „kraujo ekumenizmo“ idėją, jau anksčiau skelbtą popiežiaus, kuri suvienija visus krikščionis per kankinių kraują išlietą daugybėje pasaulio kraštų.

Egipto Katalikų Bažnyčios atstovas pridūrė: „Katalikų popiežiaus atvykimas pas koptus stačiatikius – tai solidarumo ženklas. Manau, labai svarbu, kad popiežius Pranciškus plėtoja „kraujo ekumenizmo“ idėją.“

Taip pat kunigas pažymėjo, kad keliami „dideli šio vizito lūkesčiai, nes popiežius atvyksta į Egiptą istoriniu laikotarpiu, kai visi egiptiečiai – musulmonai ir krikščionys – virto kraujo broliais po neseniai įvykdytų išpuolių prieš bažnyčias. Vyraujant tokiai situacijai, popiežius atvyksta mus sustiprinti, suteikti taikos ir vilties“.

Dialogas su islamu

Paklausus apie tai, ką reikš pontifiko vizitas Kairo Al-Azharo universitete, svarbiausiame musulmonų sunitų teologijos centre, Gizos vyskupas atsakė, kad šis apsilankymas prisidės prie abipusio supratimo: „Nekalbame apie tai, kaip islamas suvokia krikščionybę, bet pagrindiniu tikslu laikome santykių su islamo vadovais stiprinimą.“

Gizos vyskupas pridūrė, kad „dialogas tarp Šventojo sosto ir Al-Azharo nebevyko keletą metų, bet prieš šešis mėnesius vėl buvo atnaujintas susitikimo Vatikane ir dabar Al-Azhar metu“.

„Šis popiežiaus Pranciškaus vizitas sustiprina norą kurti dialogą ir suprasti vieniems kitus. Nekalbame apie religijos supratimo keitimą, nes dogma nėra diskutuotina.“

P. Greiche paaiškino: „Dialogas su musulmonais yra svarbus, kad pažintumėme ir suprastumėme kitą, kad galėtumėme keistis ir dalintis idėjomis. Dėl to popiežiaus apsilankymas Al-Azhare ir yra svarbus.“

Saugumas

Galiausiai abu dvasininkai svarstė popiežiaus, vykstančio į valstybę, kurioje vykdomi išpuoliai prieš krikščionių bendruomenes, saugumo klausimą.

Monsinjoras Aziz teigė, kad „popiežiui Pranciškui negresia joks pavojus. Visiškai ne. Egipto vyriausybė užtikrino saugumą. Yra daug valstybių vadovų, kurie atvyksta į Egiptą, o policija yra pratusi užtikrinti kiekvieno valstybės vadovo žingsnį. Popiežius bus labai gerai saugomas“.

Egipto Katalikų bažnyčios atstovas pridūrė, kad „vyriausybė daro viską, kad būtų užtikrintas popiežiaus saugumas. Nemanau, kad bus kokių nors problemų“.

Egipte, turinčiame beveik 84 milijonus gyventojų, gyvena didžiausios krikščionių mažumos visame islamiškame pasaulyje. 5–10 proc. Egipto gyventojų yra krikščionys, dauguma jų priklauso koptų Stačiatikių Bažnyčiai, taip pat egzistuoja ir katalikų mažuma.

Katalikų Bažnyčia turi 14 vyskupijų ir 22 vyskupus. Iš 14 šių vyskupijų 8 yra koptų apeigų, kitos – graikų melkitų, maronitų, chaldėjų, sirų, armėnų ir lotynų apeigų bažnyčios.

Iš Aciprensa.com išvertė Agnė Lisauskaitė