Penktadienio vakarą Koptų patriarchate  popiežius Pranciškus ir patriarchas Tawadrosas pasirašė bendrą deklaraciją, kuria pripažįstamas vienas krikštas ir įsipareigojama tęsti dvišalį ekumeninį dialogą.

„Mes, Pranciškus, Romos vyskupas ir Katalikų Bažnyčios Popiežius, ir Tawadrosas II, Aleksandrijos Popiežius ir šv. Morkaus sosto Patriarchas, dėkojame Dievui Šventojoje Dvasioje, kad suteikė mums šią lamingą progą dar kartą susitikti, broliškai apsikabinti ir vėl susivienyti bendroje maldoje“, - pradedamas deklaracijos tekstas, kurį sudaro 12 straipsnių.

Visų prima prisimintas pirmasis po daugelio šimtmečių Romos ir Aleksandrijos vyskupų susitikimas, įvykęs 1973 m. gegužės 10 d., kai broliškai apsikalbino ir įsipareigojo siekti vienybės tuometiniai abiejų Bažnyčių vadovai – Paulius VI ir Shenuda III. Prisimintas ir patriarcho Tawadroso vizitas Vatikane 2013 m. Dėkojama už tai, kas jau pasiekta dvišaliuose santykiuose, pripažįstant, kad laukia dar labai ilgas kelias. Paminėti Koptų Bažnyčios krikščionys, mūsų laikais paaukoję gyvybes už Kristų, ir visi mūsų dienų kankiniai. Kraujo ekumenizmas mus drąsina siekti taikos ir vienybės tarp visų krikščionių, tarp Egipto bei visų Artimųjų Rytų gyventojų, - sakoma deklaracijoje.

Bendrąja Pranciškaus ir Tawadroso deklaracija taip pat išsprendžiamas pats didžiausias nesusipratimas, trukdęs sėkmingam ekumeniniam dialogui – nuo dabar abi Bažnyčios pripažįsta viena kitos teikiamą krikšto sakramentą ir įsipareigoja nereikalauti naujo krikšto tais atvejai kai vienos Bažnyčios nariai pereina į kitą.